Mgr. Markéta Šmídová, Ph.D.

 • Pracoviště:
  FF Oddělení pro zahraniční vztahy | odborný referent
  FF Ústav romanistiky | odborný asistent
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 829
 • Místnost:
  023401031 pracovna pedagogů 031 - 1. patro - FF a Rektorát
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Tvůrčí činnost

Kvalifikační práce
ŠMÍDOVÁ, M. (2019). Teoretické a metodologické problémy sociolingvistické analýzy konverzačních markerů: boludo v argentinské španělštině. Disertační práce. Školitel: PEŠEK, O. České Budějovice: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 358 s., obhájena 29. 1. 2020. Dostupné on-line.

Studie publikované v recenzovaných časopisech
ŠMÍDOVÁ, M. (2017). Análisis sociolingüístico de boludo. Studia romanistica, Vol. 17, No. 1/2017. Ostrava: Ostravská univerzita. s. 141–154. ISSN 1803-6406. Dostupné on-line.

ŠMÍDOVÁ, M. (2016). Los marcadores che y boludo: ¿un caso de rivalidad conversacional? Linguistica Pragensia, Vol. XXVI, No. 2/2016. s. 47–64. ISSN 0862-8432. Dostupné on-line.

Studie publikované ve sbornících
ŠMÍDOVÁ, M. (2018). Problemas metodológicos relativos al análisis sociolingüístico de los marcadores conversacionales. In RADIMSKÝ, J. a P. KYLOUŠEK (eds.), XXe école doctorale de l’Association Gallica & École doctorale de l’Université Halle-Wittenberg, de l’Université de Szeged et l’Université Masaryk de Brno. Telč / České Budějovice 2016. Brno: Masarykova univerzita. s. 207–220. ISBN 978-80-210-9180-1.

ŠMÍDOVÁ, M. (2014). Análisis sociolingüístico del marcador conversacional che en el español rioplatense. In AUROVÁ, M., PEŠKOVÁ, J., PROKOP, J. a M. J. SANTIAGO GUTIÉRREZ (eds.), Al pie de la(s) letra(s): encuentro de hispanistas. České Budějovice: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. s. 1–18. ISBN 978-80-7394-501-5. Dostupné on-line.

Granty
2020–2022
02/GA FF/2020: dvouletý individuální grant na vydání cizojazyčné monografie, hlavní řešitelka
Projekt: Problemas teóricos y metodológicos relativos al análisis sociolingüístico de los marcadores conversacionales: boludo en español argentino

2016–2018
GA JU 143/2016/H: tříletý týmový grant, spoluřešitelka jako interní doktorand, hlavní řešitel prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
Projekt: Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU – teoretické, metodické a ediční aspekty literárních a jazykovědných oborů 

2015–2016
GA JU 024/2015/H: dvouletý individuální grant, hlavní řešitelka
Projekt: Sociolingvistická perspektiva nahlížení na konverzační ukazatele v rioplatenské španělštině: metodologické problémy analýzy diskurzivních složek

Přednášky na mezinárodních konferencích a odborných seminářích
Konáno v zahraničí:
24. – 26. 11. 2021 (on-line)
Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina
II Encuentro de Derechos Lingüísticos como Derechos Humanos: La Furia de la Lengua
Přednesený příspěvek: El estudiante de lenguas como agente intercultural: La enseñanza del español inclusivo en República Checa
Spoluatorka: Gabriela Leighton

1. 10. 2021 (on-line)
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
V Jornadas de Estudios Románicos: La Romanística en movimiento
Přednesený příspěvek: De vulgaridad a solidaridad: dinamismo funcional de los marcadores conversacionales

6. – 8. 11. 2019
Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina
Primer Congreso Internacional de Ciencias Humanas “Humanidades entre Pasado y Futuro”
Přednesený příspěvek: Los marcadores conversacionales como elementos esenciales de la interacción cotidiana. Akta on-line.

30. 10. 2015
Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina
Ciclo de conferencias sobre lengua y literatura en la Universidad Nacional de San Martín
Přednesený příspěvek: Che, bolú... Marcadores conversacionales en el español rioplatense. Program on-line.

Konáno v České republice:
15. 10. 2021
Univerzita Karlova, Praha
Encuentro de Hispanistas: Las Palabras (Des)atadas II
Přednesený příspěvek: Las palabras tácitas pero sobreentendidas. Primeras observaciones acerca de la elipsis en la interacción cotidiana argentina

20. 12. 2020 (on-line)
Kruh moderních filologů, Univerzita Karlova, Praha
Přednesený příspěvek: Teoretické a metodologické problémy sociolingvistické analýzy konverzačních markerů: boludo v argentinské španělštině

3. 12. 2020 (on-line)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
2. workshop výzkumného centra Textových struktur a diskurzních vztahů Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Přednesený příspěvek: Ellipsis in Spoken Spanish Interaction

19. – 20. 10. 2018
Technická univerzita v Liberci
Pasión por el Hispanismo III, setkání hispanistů
Přednesený příspěvek: Polivalencia y flexibilidad distribucional de los marcadores che y boludo

25. – 26. 11. 2016
Univerzita Palackého v Olomouci
Česká romanistika v evropském kontextu, setkání romanistů
Přednesený příspěvek: Sociolingvistická perspektiva nahlížení na konverzační ukazatele v rioplatenské španělštině: metodologické problémy analýzy diskurzivních složek

13. – 15. 10. 2016
Ostravská univerzita, Ostrava
Caminos del Hispanismo, setkání hispanistů
Přednesený příspěvek: Análisis sociolingüístico de boludo

17. – 18. 10. 2014
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Al pie de la(s) letra(s), setkání hispanistů
Přednesený příspěvek: Análisis sociolingüístico del marcador conversacional che en el español rioplatense

Další přednášky a popularizační činnost
5. 5. 2022
Filologický klub, Kruh moderních filologů
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, a Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Přednesený příspěvek: Radosti a strasti sociolingvisty v terénu: sběr konverzačních berliček

24. 9. 2021
Noc vědců 2021
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
Přednesený příspěvek: Není fvtvrvm jako futurum, program zde
Spoluautor: Fabio Ripamonti

6. 11. 2015
Foro de Entidades Profesionales del Noroeste, Buenos Aires, Argentina
Přednáška ve fóru univerzitních profesionálů z oboru exaktních věd
Přednesený příspěvek: Che, bolú… los argentinismos más populares desde otra perspectiva

18. 10. 2015
Velvyslanectví České republiky v Argentině, Buenos Aires, Argentina
Ciclo de conferencias públicas sobre cultura, lengua y literatur
Přednesený příspěvek: Che, bolú… los argentinismos más populares desde otra perspectiva

Doktorské semináře
2. 10. 2016
Metodologické problémy sběru a analýzy dat se zaměřením na konverzační markery 

12. 2. 2016
Markery che a boludo: příklad konverzační rivality?

26. 8. 2015
Vokativ jako konverzační marker: boludo v rioplatenštině

13. 2. 2015
Analýza diskurzu: vybrané teoretické přístupy a jejich použitelnost při studiu konverzačních částic

Pasivní účast na mezinárodních konferencích a další vzdělávání pedagogických pracovníků
Konáno v zahraničí:
7. 11. 2019
Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina
X Coloquio CELU - Certificado de Español Lengua y Uso

9. 11. 2019
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
II Jornadas de Enseñanza de la Lengua: Gramática y discurso, nuevas propuestas

Konáno v České republice:
2021–2022
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Kurz vysokoškolské pedagogiky
podpořeno projektem OP VVV: Inovace studia učitelství pro střední školy na Jihočeské univerzitě, CZ.2.3.68/0.0/0.0/19_068/0016157

2015–2018
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
DVPP: Talleres de Español Lengua Extranjera

Projekty rozvojové
2021–2022
OP VVV: Rozvoj JU - Kapacity pro VaV II, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014638
internacionalizace - odborný metodik

2019–2021
OP VVV: Rozvoj JU - Kapacity pro VaV, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192
koordinátorka součásti pro KA f - Popularizace za FF JU

2018–2020
OP VVV: Rozvoj JU - ESF, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348
odborná řešitelka - odborná asistentka pro DA 2.2 - Podpora nových metod výuky na FF JU

Zahraniční stáže a studijní pobyty
2022
Universidad Nacional de Trujillo, Peru
dvoutýdenní výuková mobilita, podpořeno programem Erasmus+: Mezinárodní kreditová mobilita

2019
Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina a Universidad de Morón, Buenos Aires, Argentina
dvoutýdenní odborné školení, podpořeno programem Erasmus+: Mezinárodní kreditová mobilita

2015
Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina
dvouměsíční badatelský pobyt, podpořeno Institucionálním plánem MŠMT 2015
Projekt: Sociolingvistická perspektiva nahlížení na konverzační ukazatele v rioplatenské španělštině: problém sběru reálných dat

2014
Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina
tříměsíční badatelský pobyt, podpořeno Institucionálním plánem MŠMT 2014
Projekt: Sociolingvistická analýza diskurzivního ukazatele che v rioplatenské španělštině

2011–2012
Universidad de Granada, Španělsko
semestrální studijní pobyt, podpořeno programem LLP: Erasmus

Mezinárodní spolupráce
2012 – dosud
vědecko-pedagogická spolupráce s Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina
V letech 2018–2021 úspěšný projekt Mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ (KA107): Podpora výuky v cizích jazycích na FF JU: neevropská španělština.

2019  – dosud
vědecko-pedagogická spolupráce s Universidad de Morón, Buenos Aires, Argentina

2020  – dosud
vědecko-pedagogická spolupráce s Universidad Nacional de Trujillo, Peru

Členství v hodnoticích komisích a vědeckých asociacích
2022 – dosud
členka hodnotící komise, recenzentka časopisu Asterisco. Revista de lingüística española, Univerzita v Salamance, Španělsko, více zde

2020 – dosud
Výzkumné centrum Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Teorie, metody a modely v současném jazykovědném výzkumu, výzkumná skupina I: Textové struktury a diskurzní vztahy

2020 – dosud
Kruh moderních filologů, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Pedagogická činnost
2014 – dosud
kurzy: Fonetika a fonologie španělštiny, Korektivní fonetika španělštiny, Syntax španělštiny I, Úvod do románské lingvistiky, Současný španělský jazyk, Obchodní španělština I, II, Praktický jazyk I, III: španělština, Další románský jazyk I, III: španělština

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1