doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 827
 • Místnost:
  023402031 pracovna pedagogů 031 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Konzultační hodiny

 • Čtvrtek (08:00 - 09:30)

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

doc. PhDr. et ThLic. et PaedDr. MAREK ŠMÍD, Ph.D.

 

 • 1990-1997 víceleté gymnázium v Praze-Michli
   
 • 1997-2004 studium historie-politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
   
 • 2006 státní rigorózní zkouška (PhDr.) z politologie
   
 • 2006-2009 doktorandské studium politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
   
 • 2008-2010 spoluřešitel grantu Vatikán a Československo v letech 1918-1938 a odborný pracovník výzkumu a vývoje Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR v Praze
   
 • 2010-2017 odborný asistent Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
   
 • od 2017 docent Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Hlavní oblasti vědeckého zájmu

české a světové dějiny 20. století
církevní dějiny 19. a 20. století

 

Vedené kvalifikační práce

Jakub Vondrášek - Ve službách gestapa? Oddělení B pražského policejního ředitelství v letech 1939-1943

Simona Salátová - Dačice v období protektorátu Čechy a Morava

Jakub Dřízhal - M. Gorbačov a R. Reagan. Paralelní pohledy nejvyšších představitelů USA a SSSR na válku v Afghánistánu

Jakub Remeš - Reflexe atentátu na amerického prezidenta Johna F. Kennedyho a přistání člověka na Měsíci v dobovém komunistickém tisku v Československu

Radek Popelínský - Americká účast na rekonstrukci Japonska po 2. světové válce

 

 

Granty

nositel standardního grantu Svatý stolec a české země v letech 1914-1918 (číslo grantu GA 17-14076S)   2017-2019

Tvůrčí činnost

Odborné monografie

 • ŠMÍD, Marek, HAJDINOVÁ, Eva, MANDZÁK, Daniel Atanáz (eds.), Svatý stolec a Československo II. Edice dokumentů z let 1923-1925, Praha 2023.
 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a Československo ve 20. století, Praha 2022.
 • ŠMÍD, Marek, MANDZÁK, Daniel Atanáz, HAJDINOVÁ, Eva (eds.), Svatý stolec a Československo I. Edice dokumentů z let 1920-1922, Praha 2022.
 • ŠMÍD, Marek, PETRÁČEK, Tomáš, Vatikán a druhá světová válka, Brno 2021.
 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a české země v letech 1914-1918, Brno 2020.
 • ŠMÍD, Marek - FORMÁNEK, Jakub (eds.), Pastýřské listy 2000-2020, Praha 2020.
 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a sovětský komunismus 1917-1945, Praha 2020.
 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a německý nacismus 1923-1945, Praha 2019.
 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a italský fašismus 1922-1945, Praha 2018.
 • FORMÁNEK, Jakub – ŠMÍD, Marek (edd.), Pastýřské listy 1918-1945, Praha 2017.
 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a první světová válka. Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914-1918, Brno 2016.
 • ŠMÍD, Marek a kol. (edd.), Československo a Svatý stolec III. Diplomatická korespondence a další dokumenty (1917-1928). Výběrová edice, Praha 2015.
 • ŠMÍD, Marek, Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950, Brno 2015.
 • MAREK, Pavel – ŠMÍD, Marek, Arcibiskup František Kordač. Nástin života a díla apologety, pedagoga a politika, Olomouc 2013.
 • ŠMÍD, Marek, Nepřítel: první republika. Radikalizace skupiny českých katolických intelektuálů v letech 1918-1938, Brno 2012.
 • ŠMÍD, Marek, Masaryk a česká Katolická moderna, Brno 2007.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • ŠMÍD, Marek, Partnerství, kterému chyběla důvěra. Československo a Svatý stolec mezi dvěma světovými válkami, in: Od bouře k bouři. Československo, Evropa a svět mezi dvěma světovými válkami (1918-1939), eds. Jakub Drábik a Jakub Rákosník, Praha 2022, s. 165-181.
 • ŠMÍD, Marek, Konkláve roku 1978 a Československo, in: Znormalizováno. Československo v letech 1978-1985, eds. Jiří Petráš, Libor Svoboda a kol., České Budějovice – Praha 2020, s. 258-268.

 • ŠMÍD, Marek, Pohled na Církev československou (husitskou) optikou vatikánských archivů 20. let 20. století, in: Církev československá husitská 1920-2020. Nahlédnutí do dějin a kulturních aktivit během její staleté cesty, eds. Tomáš Novák a Tomáš Butta, Praha 2020, s. 13-27.

 • ŠMÍD, Marek, Unionismus a jeho recepce v meziválečném Československu na příkladu IV. velehradského kongresu v létě 1924, in: Cyrilo-metodská tradícia ako spájajúci fenomén, eds. Róbert Letz a Viliam Judák, Nitra 2020, s. 165-177.

 • ŠMÍD, Marek, Filozofové dělají revoluci, in: Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, ed. Václav Bůžek, Praha 2020, s. 66-72.
 • ŠMÍD, Marek, Diplomatické styky mezi Rakouskem a Svatým stolcem ve druhé polovině 30. let 20. století, in: Církve, náboženství a politika v Československu a Rakousku ve 20. století, eds. Miroslav Kunštát, Jaroslav Šebek a Hildegard Schmoller, Praha 2019, s. 179-188.
 • ŠMÍD, Marek, Vatikánská východní politika a Josef Beran, in: Katolická církev v Československu. Kardinál Beran a jeho doba, ed. Markéta Doležalová, Praha 2020, s. 395-405.
 • ŠMÍD, Marek, Die diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und dem Heiligen Stuhl in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre, in: Miroslav Kunštát - Jaroslav Šebek - Hildegard Schmoller, Kirche, Religion und Politik in Österreich und in der Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert, Wien 2019, s. 197-208.
 • ŠMÍD, Marek, Gustáv Husák a katolická církev, in: Bezčasí. Československo v letech 1972-1977, eds. Jiří Petráš, Libor Svoboda a kol., České Budějovice – Praha 2018, s. 270-281.
 • ŠMÍD, Marek, Nitra jako předmět diplomatických jednání mezi Československem a Svatým stolcem v období první republiky, in: Milan Belej - Peter Keresteš - Miroslav Palárik, Míľniky 20. storočia v regióne Nitrianskeho kraja, Nitra 2018, s. 70-81.
 • ŠMÍD, Marek, Proměny zahraniční politiky Vatikánu v období první světové války, in: Marek Vařeka - Aleš Zářický, Modernizace církve. Od zrušení jezuitského řádu do II. vatikánského koncilu, Ostrava 2018, s. 36-42.
 • ŠMÍD, Marek, Pohled Svatého stolce na osobnost Antonína Podlahy v době první Československé republiky, in: Ryantová, Marie – Uhlíková Kristina – Formánek Jakub – Císařová Jitka (edd.), Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění, Pelhřimov 2017, s. 157-169.
 • ŠMÍD, Marek, Rakousko-italské vztahy v letech 1934-1938 ve zprávách československých vyslanců ve Vídni a v Římě, in: Kunštát Miroslav – Šebek Jaroslav – Schmoller Hildegard (edd.), Krize, válka a nový začátek. Československo a Rakousko v období 1933-1948, Praha 2017, s. 73-85.
 • ŠMÍD, Marek, Die österreichisch-italienischen Beziehungen 1934-1938 in den Berichten der tschechoslowakischen Gesandten in Wien und Rom, in: Miroslav Kunštát - Jaroslav Šebek - Hildegard Schmoller (edd.), Krise, Krieg und Neuanfang. Österreich und die Tschechoslowakei in den Jahren 1933-1948, Berlin 2017, s. 69-82.
 • ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk ve veřejné sféře. Náboženské, politické a publicistické boje, in: Ivo Cerman (ed.), Habsburkové. Vznikání občanské společnosti 1740-1918, Praha 2016, s. 637-647.
 • ŠMÍD, Marek, Situace katolické církve v Německu po nástupu A. Hitlera k moci v roce 1933, in: Magdaléna Nespěšná Hamsíková - Jana Peroutková - Stefan Scholz (edd.), Ecclesia docta: Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana, Praha 2016, s. 439-451.
 • ŠMÍD, Marek, Pohled Svatého stolce na osobnost Antonína Švehly v době první Československé republiky, in: Jan Rychlík - Lukáš Holeček - Michal Pehr a kol. (edd.), Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století, Praha 2015, s. 147-156.
 • ŠMÍD, Marek, Diplomatické styky Svatého stolce a nacistického Německa po nástupu Adolfa Hitlera k moci, in: Alena Jaklová - Anja Edith Ference (edd.), Deutsch ohne Grenzen. Gesellschaftswissenschaften, Brno 2015, s. 209-226.
 • ŠMÍD, Marek, Změny na svatopetrském stolci v roce 1958 a jejich reflexe v Československu, in: Jiří Petráš - Libor Svoboda (edd.), Československo v letech 1954-1962, České Budějovice 2015, s. 353-362.
 • ŠMÍD, Marek, Mons. prof. ThDr. František Cinek a jeho dílo K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918-1925, in: Pavel Marek (ed.), Historik a jeho dílo. Kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., Olomouc 2015, s. 206-215.
 • ŠMÍD, Marek, Osobnost jihočeského rodáka, kněze a politika Františka Jana Kroihera. „Narodil se na jihu Čech a tomuto kraji zůstal věren podnes“, in: Helena Pavličíková a kol. (edd.), Aktuální otázky výchovy k občanství, České Budějovice 2014, s. 65-74.
 • ŠMÍDOVÁ, Zuzana – ŠMÍD, Marek, Odraz konzumerismu ve stravování současné české populace a proměny stravování po roce 1989, in: Pavel Hejtman a kol. (edd.), Spotřební společnost a její reflexe ve výuce společenských věd a výchovy k občanství, České Budějovice 2014, s. 125-136.
 • ŠMÍD, Marek, Dramatický osud apoštolského nuncia Saveria Rittera v období nesvobody (1938-1945), in: Jaromír Tauchen - Karel Schelle (edd.), Období nesvobody, Ostrava 2014, s. 225-235.
 • ŠMÍD, Marek, Papež Pius XII. a poválečné Československo, in: Jiří Petráš - Libor Svoboda (edd.), Osm let po válce. Rok 1953 v Československu, Praha 2014, s. 126-133.
 • ŠMÍD, Marek, Die Persönlichkeit von Edvard Beneš aus der Perspektive des Heiligen Stuhls und des tschechoslowakischen politischen Katholizismus in den Jahren 1918-1938, in: Edvard Beneš. Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen, München: Collegium Carolinum, 2013, s. 59-69.
 • ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk a Slováci. Proměny vnímání osobnosti T. G. Masaryka ve slovenské historiografii po roce 1989, in: Vratislav Doubek a kol. (edd.), T. G. Masaryk a Slované, Praha 2013, s. 221-233.
 • ŠMÍD, Marek, Pohled na Jana Šrámka z papežského stolce v době první republiky, in: Pavel Marek a kol. (edd.), Jan Šrámek a jeho doba, Brno 2011, s. 218-228.
 • ŠMÍD, Marek, K příčinám politizace katolických intelektuálů v meziválečném Československu, in: Pavel Marek a kol. (edd.), Jan Šrámek a jeho doba, Brno 2011, s. 337-345.
 • ŠMÍD, Marek, Reflexe meziválečného působení českých katolických intelektuálů v poválečné historiografii, in: Pavol Mačala - Pavel Marek - Jiří Hanuš (edd.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno 2010, s. 235-241.
 • ŠMÍD, Marek, Stavovský stát očima českých katolických intelektuálů v letech 1918-1938, in: Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007, Brno 2008, s. 184-193.
 • ŠMÍD, Marek, Masarykův vztah ke Katolické moderně, in: Jiří Hanuš - Pavel Marek (edd.), Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století, Brno 2006, s. 79-91.

 

Články v odborných periodikách

Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

 • ŠMÍD, Marek, Kontakte des Apostolischen Nuntius in Prag zum tschechischen katholischen Milieu während des Pontifikats von Papst Pius XI., Römische Historische Mitteilungen 64, 2022, s. 391-410.

 • ŠMÍD, Marek, Nonciature apostolique à Prague à l’époque de la première République tchécoslovaque entre 1918-1938, Scientific notes of Uzhorod University. Études historiques et religieuses 27, 2021, č. 7, s. 135-154.

 • ŠMÍD, Marek, František Kordač, arcybiskup praski i prymas Czech w latach 1919-1931. Wysoki dostojnik Kościoła, który nie został kardynałem, Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne 29, 2021, č. 2, s. 154-170.

 • ŠMÍD, Marek, The Catholic Church in the Czech Lands during the Nazi Occupation in 1939-1945 and after, Studia Humanitatis Journal 1, 2021, č. 1, s. 192-208.

 • ŠMÍD, Marek, Josef Konstantin Miklík C.Ss.R. and his „Book on the Proper Establishment of the State“, Spicilegium Historicum Congregationis SSmi Redemptoris 69, 2021, č. 1, s. 185-198.

 • ŠMÍD, Marek, Czechoslovak-Vatican Diplomatic Relations on the Eve of World War II, Central Europe 18, 2020, č. 1, s. 16-29.
 • ŠMÍD, Marek, Redemptorists in České Budějovice in the 1920s, Spicilegium Historicum Congregationis SSmi Redemptoris 68, 2020, č. 2, s. 341-360.
 • ŠMÍD, Marek, Святой Престол и приход к власти большевиков в России в 1917 г., Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія» 41, 2019, č. 2, s. 86-96.
 • ŠMÍD, Marek, ČERNÝ, Aleš, Cesta ke zřízení britského vyslanectví u Svatého stolce v roce 1914 a její církevně-politický kontext, Verbum historiae 8, 2020, č. 1, s. 7-20.
 • ŠMÍD, Marek, Le Vatican, la Tchécoslovaquie et le Printemps de Prague, Catholica 2, 2018, č. 140, s. 50-65.
 • ŠMÍD, Marek, Otázka finančního odškodnění nitranského biskupa Vilmose Batthyányho po jeho odchodu z ČSR v roce 1919, Studia Historica Nitriensia 22, 2018, č. 1, s. 225-238.
 • ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk. His spiritual life and his disputes with the Catholic Church, Historia Ecclesiastica. Časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe 8, 2017, č. 1, s. 58-74.
 • ŠMÍD, Marek, Nuncjatura apostolska bez nuncjusza w Czechosłowacji okresu międzywojennego, Historia Slavorum Occidentis. Czasopismo historyczne 9, 2015, č. 2, s. 168-184.
 • ŠMÍD, Marek, Pohled na konkláve a volbu papeže Pia XI. z československé perspektivy, Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy 63, 2015, č. 1, s. 137-150.
 • ŠMÍD, Marek, Giovanni Panico e il suo periodo cecoslovacco negli anni Trenta, Note di storia e cultura salentina. Miscellanea di studi “Mons. Grazio Gianfreda“ 24, 2014, Lecce: Edizioni Grifo, s. 171-181.
 • ŠMÍD, Marek, Apoštolská nunciatura v Praze v meziválečném období, Studia Historica Nitriensia 17, 2013, č. 2, s. 80-92.
 • ŠMÍD, Marek, Příspěvek ke vztahu Čechů a Slováků po vzniku společného československého státu v roce 1918, Kultúrne dejiny 4, 2013, č. 2, s. 232-259.
 • ŠMÍD, Marek, Význam Nitry v československo-vatikánských vztazích v době první republiky, Studia Historica Nitriensia 16, 2012, č. 1-2, s. 92-108.
 • ŠMÍD, Marek, Andrej Hlinka a recepcia jeho osobnosti a diela v českom prostredí, Historický zborník 22, 2011, č. 2, s. 102-111.
 • ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk v slovenských a českých středoškolských učebnicích dějepisu, in: Studia Historica Nitriensia 15, 2010, s. 272-298.

 

Články v domácích recenzovaných časopisech

 • ŠMÍD, Marek, Cesta reformních kněží do Říma v létě 1919, Otázky z historie V. České schisma. Vznik Církve československé, eds. Renata Mayerová a Jan Krško, Rakovník 2022, s. 69-81.
 • ŠMÍD, Marek, Osobnost Šimona Bárty (1864-1940), osmého českobudějovického biskupa, v období před jeho episkopátem, Theologická revue. Čtvrtletník Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy 92, 2021, č. 1, s. 38-53. 

 • ŠMÍD, Marek, Cesta k Říšskému konkordátu z července 1933 v kontextu vatikánské konkordátní politiky k Německu, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 29, 2021, č. 1, s. 29-47. 

 • ŠMÍD, Marek, ČERNÝ, Aleš, Snahy o navázání oficiálních diplomatických styků mezi Svatým stolcem a Spojenými státy americkými od 19. století do konce první světové války, Revue církevního práva 27, 2021, č. 3, s. 71-95.

 • ŠMÍD, Marek, Parlamentní volby a aktivita Československé strany lidové v politickém životě první Československé republiky v reflexi představitelů Svatého stolce, Historický časopis. Vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy 69, 2021, č. 2, s. 273-291. 

 • MANDZÁK, Daniel Atanáz, ŠMÍD, Marek, Zájem pravoslavné církve o pražský kostel sv. Kříže na Příkopech, Časopis Národního muzea. Řada historická 190, 2021, č. 1-2, s. 43-58.
 • ŠMÍD, Marek, Českobudějovická diecéze v období episkopátu Šimona Bárty ve světle třeboňského archivu, Studia Historica Nitriensia 24, 2020, č. 2, s. 505-515.

 • ŠMÍD, Marek, Československo-vatikánská jednání ohledně působení řeholní kongregace redemptoristů v českobudějovické diecézi ve 20. letech 20. století, Studia Theologica 22, 2020, č. 3, s. 127-144.

 • ŠMÍD, Marek, Katolická církev v Rusku před bolševickou revolucí a po ní, Slovanský přehled. Časopis pro dějiny střední, východní a jihovýchodní Evropy 106, 2020, č. 3, s. 415-432.

 • ŠMÍD, Marek, Mise amerických katolíků českého původu do Československa v letech 1919-1922. První krok k zahájení československo-vatikánských diplomatických jednání?, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 48, 2020, č. 58, s. 83-100.

 • ŠMÍD, Marek, Postoj Svatého stolce k československému zahraničnímu odboji za první světové války, Český časopis historický 118, 2020, č. 2, s. 363-387.
 • DÁŇA, Roman - ŠMÍD, Marek, Rakousko-uherský diplomat Johann Schönburg-Hartenstein a jeho vatikánská mise v období první světové války, Časopis Národního muzea. Řada historická 187, 2018, č. 3-4, s. 77-87.
 • ŠMÍD, Marek - FORMÁNEK, Jakub, Konkláve roku 1914 a české země, Časopis Národního muzea. Řada historická 187, 2018, č. 1-2, s. 11-22.
 • ŠMÍD, Marek, Diplomatické vztahy Sovětů a Svatého stolce ve 20. a 30. letech dvacátého století, Revue církevního práva 77, 2019, č. 4, s. 63-80.
 • ŠMÍD, Marek, Stavovský stát v Rakousku ve 30. letech 20. století. Jeho recepce mezi katolickými intelektuály a politickými katolíky v Československu, Paginae Historiae 27, 2019, č. 2, s. 93-105.
 • ŠMÍD, Marek, Vývoj diplomatických styků mezi Německem a Svatým stolcem v polovině třicátých let 20. století, Revue církevního práva 74, 2019, č. 1, s. 39-56.
 • ŠMÍD, Marek, Církev československá ve světle vatikánských pramenů, Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze – Husitské teologické fakulty 89, 2018, č. 2, s. 137-153.
 • ŠMÍD, Marek, Od encykliky Qui pluribus k encyklice Ad beatissimi apostolorum. Vztah Svatého stolce ke komunismu v období před bolševickou revolucí v roce 1917, Slovanský přehled 104, 2018, č. 3, s. 755-770.
 • ŠMÍD, Marek, Změny na biskupských postech v českých zemích v období první světové války, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 44, 2018, č. 55, s. 219-239.
 • ŠMÍD, Marek, Vatikán a revoluce v Rusku v letech 1917-1918, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 26, 2018, č. 2, s. 75-92.
 • ŠMÍD, Marek, Změny na biskupských postech v českých zemích v období první světové války, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 44, 2018, č. 55, s. 219-239.
 • ŠMÍD, Marek, Čtvrtek 8. ledna 1920. Rubikon reformního katolicizmu?, Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze – Husitské teologické fakulty 88, 2017, č. 2, s. 137-153.
 • ŠMÍD, Marek, Národní svaz českých katolíků ve Spojených státech amerických a jeho podpora samostatnému Československu, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 43, 2017, č. 53, s. 351-366.
 • ŠMÍD, Marek, Il ruolo dei nunzi apostolici nell’ambiente cattolico ceco della Prima Repubblica cecoslovaccaBollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 10, 2016, s. 119-132.
 • ŠMÍD, Marek, Předpoklady pro obnovení československo-vatikánských jednání v období konkláve roku 1963, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 50, 2016, č. 40, s. 223-243.
 • ŠMÍD, Marek, The personage of Vatican dignitary, diplomat, and priest Antonino Arata before his arrival in the Baltics in the 1930s, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 24, 2016, č. 1, s. 159-173.
 • ŠMÍD, Marek, Československo-rakouské vztahy v období první republiky, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie 27, 2016, č. 5-6, s. 128-133.
 • ŠMÍD, Marek, Obsazení biskupského stolce po skonu českobudějovického biskupa Josefa Antonína Hůlky v roce 1920, Jihočeský sborník historický 83, 2014, s. 321-335.
 • ŠMÍD, Marek, Sbližování Itálie a Německa ve druhé polovině třicátých let a Hitlerova návštěva Říma na jaře 1938, Dvacáté století - The Twentieth Century 6, 2014, č. 1, s. 140-153.
 • ŠMÍD, Marek, Svatý stolec na počátku první světové války, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 47, 2014, č. 37, s. 147-159.
 • ŠMÍD, Marek, Marmaggiho československá mise ve 20. letech 20. století, Paginae Historiae 22, 2014, č. 2, s. 401-408.
 • ŠMÍD, Marek, Jednání Jana Šrámka ve Vatikánu a postavení Československé strany lidové v polovině třicátých let 20. století, Časopis Matice moravské 133, 2014, č. 1, s. 115-133.
 • ŠMÍD, Marek, Změny na svatopetrském stolci v předvečer druhé světové války, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 46, 2014, č. 35, s. 179-195.
 • ŠMÍD, Marek, Obtížné zakotvení lidovců v politickém systému první ČSR. Parlamentní volby v roce 1925 a Československá strana lidová, Soudobé dějiny 20, 2013, č. 4, s. 559-581.
 • ŠMÍD, Marek, Vztah Tomáše Garrigua Masaryka a Karla Dostála-Lutinova na přelomu 19. a 20. století, Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze - Husitské teologické fakulty 84, 2013, č. 2, s. 137-150.
 • ŠMÍD, Marek, Patriarcha Karel Farský. Příspěvek k životopisu prvního patriarchy Církve československé v letech 1924-1927, Theologická revue. Čtvrtletník Univerzity Karlovy v Praze - Husitské teologické fakulty 84, 2013, č. 1, s. 28-47.
 • ŠMÍD, Marek, Pietro Ciriaci - neúspěch v Československu klíčem k jeho dalšímu vzestupu?, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 44, 2013, č. 32, s. 55-73.
 • ŠMÍD, Marek, Pojetí křesťanského státu v díle Rudolfa Iny Malého a Josefa Konstantina Miklíka, Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století 21, 2013, č. 1, s. 10-37.
 • ŠMÍD, Marek, Římské mise Kamila Krofty ve dvacátých letech 20. století, Jihočeský sborník historický 81, 2012, Supplementum 4, s. 93-107.
 • ŠMÍD, Marek, Osobnost Benita Mussoliniho a obraz italského fašismu v českém katolickém prostředí v kontextu první republiky, Studia Theologica. Teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 50, 2012, č. 4, s. 127-144.
 • ŠMÍD, Marek, Kardinál Pietro Gasparri - přední muž vatikánské diplomacie, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 42, 2012, č. 30, s. 101-114.
 • ŠMÍD, Marek, Jednání Jana Šrámka ve Vatikánu ve dvacátých letech 20. století, Časopis Matice moravské 131, 2012, č. 1, s. 65-88.
 • ŠMÍD, Marek, Myšlenka stavovského státu u Jaroslava Durycha, Právněhistorické studie 42, 2012, s. 107-111.
 • ŠMÍD, Marek, Všeobecný strach Vatikánu ze svobodných zednářů v ČSR, Historica Olomucensia. Sborník prací historických 40, 2011, č. 28, s. 125-140.
 • ŠMÍD, Marek, Nárys vnímání významných českých politiků v době první republiky z pohledu Svatého stolce, Studia Theologica. Teologický časopis Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Teologické fakulty Jihočeské univerzity, Teologické fakulty Trnavské univerzity a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 46, 2011, č. 4, s. 66-82.
 • ŠMÍD, Marek, Čeští katolíci a prezident T. G. Masaryk po vzniku Československé republiky, Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 3, 2011, č. 1, s. 60-76.
 • ŠMÍD, Marek, Masarykův konflikt s katolickou církví na přelomu 19. a 20. století, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie 12, 2001, č. 11-12, s. 265-270.

 

Články v ostatních odborných časopisech

 • ŠMÍD, Marek, Pozvednout hlas v plamenném protestu. Vztahy italského fašismu a Vatikánu ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století, Dějiny a současnost 44, 2022, č. 8, s. 19-23.

 • ŠMÍD, Marek, Diplomatické sbližování. Vatikán a USA za druhé světové války, Dějiny a současnost 41, 2019, č. 8, s. 32-35.
 • ŠMÍD, Marek, Monsignor Otakar Švec. Zapomenutý příběh spolupracovníka apoštolské nunciatury v Praze, Církevní dějiny 9, 2016, č. 20, s. 47-56.
 • ŠMÍD, Marek, Ciriaciho aféra v roce 1933. Konflikt, jenž opět hrozil přerušením diplomatických styků mezi Československem a Svatým stolcem, Církevní dějiny 8, 2015, č. 18, s. 26-34.
 • ŠMÍD, Marek, Marmaggiho aféra. Největší diplomatická roztržka mezi ČSR a Svatým stolcem v meziválečném období, Církevní dějiny 7, 2014, č. 14, s. 40-49.
 • ŠMÍD, Marek, Co skrývají vatikánské archivy k období první republiky let 1929-1938, Církevní dějiny 5, 2012, č. 10, s. 107-116.
 • ŠMÍD, Marek, Učebnice občanské výchovy a nauky v době první republiky. Jejich pohled na dobový politický systém, Česko-slovenská historická ročenka 2011, Brno 2012, s. 159-163.
 • ŠMÍD, Marek, Co skrývají vatikánské archivy k období první republiky let 1918-1929, Církevní dějiny 4, 2011, č. 7, s. 55-62.
 • ŠMÍD, Marek, Prezident Tomáš Garrigue Masaryk ve vatikánských archivech v letech 1918-1929, Církevní dějiny 3, 2010, č. 5, s. 39-50.
 • ŠMÍD, Marek, Rozuměl T. G. Masaryk Katolické moderně? Teologie & Společnost 4 (12), 2006, č. 2, s. 33-37.
 • ŠMÍD, Marek, Rozuměla česká Katolická moderna T. G. Masarykovi? Teologie & Společnost 4 (12), 2006, č. 3, s. 19-22.

 

Články ve sbornících

 • ŠMÍD, Marek, Vatikánský list L’Osservatore Romano, jeho zájem o dění v Evropě a události v Černové, in: Černovská tragédia. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 110. výročia černovských udalostí, ed. Peter Zmátlo, Ružomberok 2018, s. 83-92.
 • ŠMÍD, Marek, Postava Jana Husa jako předmět sporu mezi Československem a Svatým stolcem v období první republiky, in: Tomáš Butta a kol. (edd.), Hus a Masaryk: Hledání národní tradice a identity. Sborník projevů pronesených na slavnostním setkání u příležitosti 163. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a dalších příspěvků, Praha 2013, s. 32-43.
 • ŠMÍD, Marek, Vztah Tomáše Garrigua Masaryka k české Katolické moderně na přelomu 19. a 20. století, in: Masarykův sborník XIV., 2006-2008, Praha 2009, s. 267-282.  
 • ŠMÍD, Marek, T. G. Masaryk a čeští katolíci, in: Helena Pavlincová - Jan Zouhar (edd.), T. G. Masaryk a česká státnost. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Masarykovou univerzitou ve dnech 4. - 5. září 2007 v Brně, Praha 2008, s. 85-95.
 • ŠMÍD, Marek, Vzestup a pád Katolické moderny na přelomu 19. a 20. století, in: Petr Kaleta (ed.), Na pozvání Masarykova ústavu 4, Praha 2007, s. 107-117.

 

Učební texty a odborné výstupy aplikačního typu

 • ŠMÍD, Marek, Československo ve 20. století. Na společné cestě 1914-1992, České Budějovice 2016.

 

Popularizační texty

 • ŠMÍD, Marek, Diplomatické sbližování. Vatikán a USA za druhé světové války, Dějiny a současnost 41, 2019, č. 8, s. 32-35.
 • ŠMÍD, Marek, Jídelníček diktátorů. „Čočka pro Hitlera, česnek pro Stalina“, Historie 100+1 2, 2017, č. 9, s. 18-19.
 • ŠMÍD, Marek, Benito Mussolini a italský fašismus. Proměna regionálního hnutí v celonárodní politickou stranu, Dějiny a současnost 38, 2016, č. 7, s. 44-47.
 • ŠMÍD, Marek, Jak pan prezident tlačíval kočárek. První republika optikou dobových učebnic občanské výchovy, Dějiny a současnost 34, 2012, č. 2, s. 18-20.
 • ŠMÍD, Marek, Od protektora ku kráľovi. Británia v rokoch medzivládia (1658-1660), História 10, 2010, č. 5-6, s. 21-30.
 • ŠMÍD, Marek, Pod vládou Olivera Cromwella. Britské ostrovy v rokoch 1649-1658, História 10, 2010, č. 3-4, s. 25-33.
 • ŠMÍD, Marek, Parlament verzus kráľ. Anglická občianska vojna v rokoch 1640-1649, História 10, 2010, č. 1-2, s. 20-26.
 • ŠMÍD, Marek, Cesta prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka do Nitry, História 9, 2009, č. 3-4, s. 81-85.

Aktuální rozvrhInformace

Specializační seminář k dějinám 20. století

 

Akademický rok 2023/2024 (letní semestr)

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

 

téma: První světová válka a české země

 

 1. Světové události

Horčička, Václav, Vztahy Rakousko-Uherska a Spojených států amerických v období první světové války, Praha 2007.

Prokš, Petr, Habsburkové a velká válka (1914-1918), První světová válka a rozpad Rakousko-Uherska 1914-1918, Praha 2011.

Simkins, Peter, První světová válka. Válka, která měla být poslední, Brno 2014.

Warner, Philip, První světová válka, Ostrava 1997.

Willmott, Hedley Paul, První světová válka, Praha 2005.

 

 1. Politické proměny

Galandauer, Jan, O samostatný československý stát 1914-1918, Praha 1992.

Kovtun, Jiří, Masarykův triumf. Příběh konce velké války, Praha 1991.

Kvaček, Robert, První světová válka a česká otázka, Praha 2013.

Masaryk, Tomáš Garrigue, Světová revoluce. Za války a ve válce 1914-1918, Praha 2005.

Šedivý, Ivan, Češi, české země a Velká válka 1914-1918, Praha 2014.

 

 1. Náboženský a duchovní život

Johnson, Humphrey, Vatican diplomacy in the World War, Oxford 1993.

Marek, Pavel, České schisma. Příspěvek k dějinám reformního hnutí katolického duchovenstva v letech 1917-1924, Rosice u Brna 2000.

Pollard, John, The Papacy in the Age of Totalitarism, 1914-1958, Oxford 2014.

Šmíd, Marek, Vatikán a české země v letech 1914-1918, Brno 2020.

Šmíd, Marek, Vatikán a první světová válka, Brno 2016.

 

 1. Naši krajané v zahraničí

Jaklová, Alena, Čechoamerická periodika 19. a 20. století, Praha 2010.

Kucík, Štefan, Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku (1918–
1938), Martin 2011.

Libiš, František, Hruška, Ladislav, Pod prapor odboje. V řadách Československého dobrovolnického sboru v Italii, Brno 1927.

Šindelář, František, Z boje za svobodu otčiny, Chicago 1924.

Vaculík, Jaroslav, České menšiny v Evropě a ve světě, Praha 2009.

 

 1. Válečná každodennost

Emmert, František, Českoslovenští legionáři za první světové války, Praha 2014.

Hájková, Dagmar, Hajdinová, Eva (eds.), Deníky Edvarda a Hany Benešových z období první světové války (1915-1918), Praha 2013.

Lenderová, Milena, Halířová, Martina, Jiránek, Tomáš, Vše pro dítě! Válečné dětství 1914-1918, Praha - Litomyšl 2015.

Tobolka, Zdeněk Václav, Můj deník z první světové války, Praha 2008.

Zweig, Stefan, Svět včerejška. Vzpomínky jednoho Evropana, Vysoké Mýto 2013.

 

 

 

Harmonogram letního semestru –

 

 1. týden setkání Úvodní hodina
 2. Představení bakalářských prací obhajovaných v tomto akademickém roce
 3. Téma Světové události
 4. Téma Politické proměny
 5. Téma Náboženský a duchovní život
 6. Téma Naši krajané v zahraničí
 7. Téma Válečná každodennost
 8. Představení témat zadaných diplomových prací
 9. Prezentace dokončovaných bakalářských prací
 10. Prezentace dokončovaných bakalářských prací
 11. Diskuze nad tématy první světové války a její reflexe v historiografii
 12. Závěrečné shrnutí

 

 

 

Úvod do studia mezinárodních vztahů II – přednáška

Akademický rok 2023/2024 – letní semestr

Garant předmětu: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00-9.30 hod.

 

Podmínky udělení zápočtu:

 1. Aktivní a pravidelná účast v přednáškách.
 2. Včasné odevzdání písemných úkolů.
 3. Přehled o povinné a doporučené literatuře a pramenech.

 

Okruhy přednášek a zkoušky

 1. Úvodní hodina. Požadavky ke zkoušce. Prameny, edice, literatura.
 2. Evropská integrace a její nejdůležitější etapy.
 3. Globalizace.
 4. Ministerstva zahraničí a jejich ministři. Evropský a světový pohled.
 5. Ministerstvo zahraničí Československa. Jeho struktura, úřady a proměny ve 20. století.
 6. Struktura diplomatické mise.
 7. Diplomatický personál.
 8. Třídy a hodnosti diplomatů.
 9. Úkoly diplomata a výběr jeho osobnosti.
 10. Reprezentace a pravomoci diplomata. 
 11. Komunikace a diplomatický jazyk.
 12. Písemnosti a dokumenty.
 13. Diplomatický protokol a etiketa. 
 14. Závěrečné shrnutí.

Doporučená literatura

Pavel Barša - Ondřej Císař. Anarchie a řád ve světové politice. Kapitoly z teorie mezinárodních vztahů. Praha, 2008.

Michal Kořán a kol. Česká republika v mezinárodních organizacích. Mezi teorií a praxí. Praha, 2015.

Petr Drulák. Metafory studené války. Interpretace politického fenoménu. Praha, 2009.

Oskar Krejčí. Mezinárodní politika. Praha, 2014.

Jan Eichler. Od Sarajeva po Hirošimu. Válka a mír v první polovině 20. století. Praha, 2013.

Šárka Waisová. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Plzeň, 2011.

Petr Drulák. Teorie mezinárodních vztahů. Praha, 2010.

Henry Kissinger. Uspořádání světa. Státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha. Praha, 2016.

Josef Smolík. Úvod do studia mezinárodních vztahů. Vybraná témata. Brno, 2014.

Petr Blížkovský. Zahraniční politika a diplomacie. Úvod k vybraným tématům. Brno, 2014.

Zdeněk Veselý. Diplomacie. Teorie - praxe - dějiny. Plzeň 2018.

 

 

Úvod do studia mezinárodních vztahů II – seminář

Akademický rok 2023/2024 – letní semestr

Garant předmětu: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00-9.30 hod.

 

Podmínky udělení zápočtu:

 1. Aktivní a pravidelná účast v přednáškách.
 2. Včasné odevzdání písemných úkolů.
 3. Dva průběžné kontrolní testy za semestr.
 4. Zápočtový test.

 

Aktuální literatura k jednotlivým seminářům bude sdělena vyučujícím při výuce.

 

 

Vatikán a svět ve 20. století II.

Akademický rok 2023/2024 – letní semestr

Garant předmětu: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00-9.30 hod.

 

 Podmínky pro úspěšné složení zkoušky:

 1. Aktivní a pravidelná účast v přednáškách.
 2. Seznam přečtené literatury, min. 10 titulů, resp. 5 a referát.
 3. Přehled o povinné a doporučené literatuře a pramenech.
 4. Dvě otázky u zkoušek se budou dotýkat přečtené literatury a probíraného učiva. 

Okruhy přednášek

 1. Úvod do přednáškového cyklu. Prameny a literatura
 2. Významné mezníky církevních dějin a klíčové pontifikáty 20. století
 3. Papežství před první světovou válkou
 4. Svatý stolec a první světová válka
 5. Meziválečný svět a změny vatikánského akcentu
 6. Pontifikát Pia XI. Encykliky proti fašizmu, nacizmu a komunizmu
 7. Svatý stolec a druhá světová válka
 8. Vatikán a české země v první polovině 20. století
 9. Poválečný svět a Vatikán
 10. Svatý stolec a studená válka
 11. Druhý vatikánský koncil
 12. Vatikán a české země ve druhé polovině 20. století
 13. Pontifikát Jana Pavla II.
 14. Závěrečné shrnutí

 

Doporučená literatura

HALAS, František X.:. Fenomén Vatikán. Brno, 2013.

CHENAUX, Philippe:. Katolická církev a komunismus v Evropě (1917-1989). Praha, 2012.

ŠEBEK, Jaroslav:. Papežové moderního věku. Vatikán od Pia IX. Po Františka a jeho vztah k českým zemím. Řitka, 2014.

BLET, Pierre:. Pius XII. a druhá světová válka ve světle vatikánských archivů. Olomouc, 2001.

BESIER, Gerhard:. Svatý stolec a Hitlerovo Německo. Brno, 2008.

ŠMÍD, Marek, PETRÁČEK, Tomáš:. Vatikán a druhá světová válka, Brno, 2021.

 

Nové a nejnovější dějiny II

Akademický rok 2023/2024 – letní semestr

Garant předmětu: doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00-9.30 hod.

 

Podmínky pro úspěšné složení zkoušky:

 1. Aktivní a pravidelná účast v přednáškách.
 2. Seznam přečtené literatury, min. 15 titulů.
 3. Přehled o povinné a doporučené literatuře a pramenech.
 4. Dvě otázky u zkoušek se budou dotýkat přečtené literatury a probíraného učiva. 

 

Doporučená literatura

Arendtová, H., Původ totalitarismu, Praha 1996.

Ash, T. G., Středoevropan volbou, Praha 1992.

Assmannová, A., Prostory vzpomínání, Praha 2018.

Auský, S., Vojska generála Vlasova v Čechách, Praha 1996.

Bartošek, K., Češi nemocní dějinami, Praha – Litomyšl 2003.

Bejček, E., Hanzlík, F., Genmjr. Richard Tesařík. Voják se srdcem bohéma, Vizovice 2012.

Benčík, A., Operace „Dunaj“. Vojáci a Pražské jaro 1968, Praha 1994.

Benedikt XVI., Poslední rozhovory s Peterem Seewaldem, Brno 2017.

Beneš, E., Mnichovské dny. Paměti, ed. J. Soukup, Praha 1968.

Beneš, E., Odsun Němců z Československa. Výběr z Pamětí, projevů a dokumentů 1940-1947, ed. K. Novotný, Praha 2002.

Beneš, E., Světová válka a naše revoluce. Vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu národa, I-III, Praha 1935.

Beneš, Z. a kol., Rozumět dějinám. Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948, Praha 2002.

Beneš, Z. a kol., Téma: Odsun-Vereibung. Transfer Němců z Československa, Praha 2002.

Beránková, M., Dějiny československé žurnalistiky, III, Praha 1988.

Blandford, E. L., Nacistické tajné služby, Praha 2003.

Blažek, P., Schovánek, R., Prvních 100 dnů Charty 77. Průvodce historickými událostmi od vzniku Prohlášení Charty 77 po pohřeb Jana Patočky, Praha 2018.

Boháč, Z., Atlas církevních dějin českých zemí (1918-1999), Kostelní Vydří 1999.

Borský, L., Znovudobytí samostatnosti, Praha 1928.

Bosl, K. (ed.), Beiträge zum deutsch-tschechischen Verhältnis im 19. und 20. Jahrhundert, München 1967.

Bradley, J. F. N., Válka a mír po roce 1945. Dějiny vztahů mezi Sovětským svazem a Západem. Praha 1994.

Brandes, D., Dvořáček, P., Germanizovat a vysídlit. Nacistická národnostní politika v českých zemích, Praha 2015.

Brandes, D., Češi pod německým protektorátem, Praha 1999.

Bren, P., Zelinář a jeho televize. Kultura komunismu po pražském jaru 1968, Praha 2013.

Broklová, E., Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938, Praha 1992.

Broklová, E., První československá ústava. Diskuse v ústavním výboru v lednu a únoru 1920, Praha 1992.

Bullock, A., Hitler a Stalin. Paralelní životopisy, Plzeň 1995.

Caquet, P. E., Zvon zrady. Mnichovská dohoda a Československo 1938, Praha 2020.

Carell, P., Operace Barbarossa. Pochod na Rusko, Praha 2003.

Carell, P., Spálená země, Praha 2003.

Carrère D’Encausse, H., Romanovci. Dynastie pod vládou krve, Praha 2017.

Cesarani, D., Eichmann. Jeho život a zločiny, Praha 2008.

Cesta ke květnu I/1-2: Dokumenty... (M. Klimeš, P. Lesjuk, I. Malá, V. Prečan), Praha 1965.

Cottrell, Ph. L., 20. století den po dni, Praha 1994.

Cuhra, J., Trestní represe odpůrců režimu, Praha 1997.

Čapek, K., Hovory s TGM, Praha 1969.

Čapek, K., Korespondence, I-II, ed. M. Dandová, Praha 1993.

Čapek, K., O umění a kultuře I-III, eds. E. Macek a M. Pohorský, Praha 1984-1986.

Černý, V., Paměti I. 1921-1938, ed. H. Pospíšilová, Brno 1994.

Červinka, F., Zdeněk Nejedlý, Praha 1969.

Československo a Marshallův plán. Sborník dokumentů, Praha 1992.

Československo a střední Evropa v meziválečném období, Praha 1996.

Československo roku 1968 I-II, Praha 1993.

Český národ soudí K. H. Franka, Praha 1947.

Čvančara, J., Heydrich, Praha 2004.

Čvančara, J., Někomu život, někomu smrt, I-III, Praha 2002-2008.

Dahrendorf, R., Od pádu zdi k válce v Iráku. Nový začátek dějin, Praha 2008.

Daniel, A., Gluza, Z. (eds.), Slovník disidentů. Přední osobnosti opozičních hnutí v komunistických zemích v letech 1956-1989, Praha 2019.

Dederichs, M., Heydrich. Tvář zla, Praha 2009.

Dějiny 20. století. Encyklopedie politického, ekonomického a kulturního dění, Praha 1994.

Dejmek, J. a kol. (eds.), Československo. Dějiny státu, Praha 2018.

Dejmek, J., Diplomacie Československa, I. (Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie /1918-1992/), Praha 2012.

Dejmek, Jindřich a kol. (eds.), Československo. Dějiny státu, Praha 2018.

Deset let ČSR I-II, Praha 1928.

Doležal, J., Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie, Praha 1996.

Doležal, J., Druhá světová válka a obnova Československa, Praha 1991.

Dostál, V., Agrární strana. Její rozmach a zánik, Praha 1998.

Dostál, V., Antonín Švehla, Praha 1990.

Drozda, Jakub a kol., Pomníky Velké války na jihu Čech, Praha 2018.

Dubcová, N., Hana Podolská ve víru dějin. Královna módy první poloviny minulého století, Praha 2018.

Dufek, P. a kol., Obchodování v srdci Evropy. Československo-německé hospodářské vztahy 1918-1992, Praha 2017.

Dürich, J., V českých službách. Vypsání mého pobytu za hranicemi 1915-1918, Klášter nad Jizerou 1921.

Durman, K., Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998.

Důsledky rozdělení Československa, Praha 1992.

Eichler, P. a kol., Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Dějiny sociální demokracie v českých zemích, Praha 2016.

Emmert, F., Zlomové osmičky. 1918, 1938, 1948, 1968, Brno 2018.

Fasora, L. a kol., Svůdnost sociálního experimentu, Praha 2018.

Fasora, Lukáš a kol., Svůdnost sociálního experimentu, Praha 2018.

Feierabend, L. K., Politické vzpomínky, I, ed. M. Bilíková, Brno 1994.

Firt, J., Knihy a osudy, ed. L. Veselý, Praha 1990.

Friedl, J. a kol., Parlamentní volby 1946 a Československo. Souvislosti, prognózy, fakta, následky, Praha 2017.

Fučík B., Čtrnáctero zastavení, Praha 1991.

Fukuyama, F., Budování státu podle Fukuyamy, Praha 2004.

Fukuyama, F., Konec dějin a poslední člověk, Praha 2002.

Furet, F., Minulost jedné iluze. Eseje o ideji komunismu ve 20. století, Praha 2018.

Gaddis, J. L., Studená válka, Praha 2006.

Gebhart, J., Kuklík, J., Dramatické i všední dny protektorátu, Praha 1996.

Gebhart, J., Kuklík, J., Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě, Praha – Litomyšl 2004.

Goldinger, W., Binder, D. A., Geschichte der Republik Österreich 1918-1938, Wien 1992.

Górny, M., Mezi Marxem a Palackým. Historiografie v komunistickém Československu, Praha 2018.

Gračev, A. S., Zkáza Sovětského svazu. Vzpomínky účastníka událostí, které dodnes ovlivňují dějiny, Praha 2017.

Grant, R. G., První světová válka. Od Sarajeva k Versailles, Praha 2018.

Gregorovič, M., Kapitoly o českém fašismu. Fašismus jako měřítko politické dezorientace, Praha 1995.

Grňa, J., Sedm roků na domácí frontě, Brno 1968.

Hájková, D. a kol., Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu, Praha 2018.

Hájková, D., Horák, P. (eds.), Republika československá. 1918-1939, Praha 2018.

Hartmann, P. C., Francouzští králové a císaři novověku. Od Ludvíka XII. k Napoleonovi III. (1498-1870), Praha 2005.

Hauser, J., Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu, Praha 2018.

Havel, V. M., Mé vzpomínky, Praha 1993.

Havel, V., Do různých stran. Praha 1990.

Havel, V., O lidskou identitu. Praha 1990.

Hazdra, Z., Šlechta ve službách Masarykovy republiky. Mezi demokracií a totalitními režimy, Praha 2015.

Hecht, E. - Servent, P. (eds.), Krvavé století 1914-2014. Dvacet válek, které změnily svět, Praha 2015.

Heumos, P., Strukturální prvky první republiky. Politicko-společenský systém, intermediární organizace a problém stability, Soudobé dějiny 2, 1995, s. 157-168.

Hibbert, Ch., Mussolini. Vzestup a pád Duceho, Praha 2020.

Hildebrand, K., Das Dritte Reich, München 1991.

Hilgermann, W. - Kinder, H., Encyklopedický atlas světových dějin. Mapy a chronologický přehled, Praha 1998.

Hlavačka, M. – Bek, P., Rodinné podnikání v moderní době, Praha 2018.

Hlušičková, R. - Císařovská, B., Hnutí za občanskou svobodu 1988-1989. Sborník dokumentů, Praha 1994.

Hobsbawm, E., Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998.

Hoffmeister, A., Čas se nevrací!, Praha 1965.

Holmes, R. (ed.), Druhá světová válka. Od Blitzkriegu k Hirošimě, Praha 2016.

Horčička, V. - Županič, J., Šlechta na křižovatce. Lichtenštejnové, Schwarzenbergerové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století, Praha 2017.

Hrabcová J. a kol., Promýšlet Evropu dvacátého století. Konflikty beze zbraní, Brno 2015.

Hubený, D. - Šťovíček, I. (eds.), S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922-1948), Praha 2018.

Huntington, S. P., Střet civilizací, Praha 2001.

Chodějovský, J., Paříž 1919. Mírová konference očima poradců československé a polské delegace, Praha 2018.

Churchill, W., Světová krise 1911-1918, I-III, Praha 1932.

Ira, J. - Janáč, J. (eds.), Materializing Identities in Socialist and Post-Socialist Cities, Praha 2018.

Jablonický, J., Povstanie bez legend, Bratislava 1990.

Jakubec, I., Transfer inovací. Patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu, Praha 2014.

James, Harold, Europe Reborn. A History, 1914-2000, Harlow 2003.

Jančík, D., Třetí říše a rozklad Malé dohody. Hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936-1939, Praha 1999.

Jandečková, V., Falešné hranice. Akce „Kámen“. Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948-1951, Praha 2018.

Janeček, P., Mýtus o Pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou, Praha 2018.

Janin, M., Moje účast v československém boji za svobodu, Praha b.d.

Jelínková-Homolová, D., Šlechta v proměnách. Osudy aristokracie v Československu v letech 1918-1948, Praha 2018.

Ježek, M., Osmdesátky! Od Husáka k Havlovi! Brno 2023.

Jičínský, Z., Československý parlament v polistopadovém vývoji, Praha 1993.

Jindra, Z. - Jakubec, I. a kolektiv., Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha 2015.

Jindra, Z., První světová válka, Praha 1987.

John, M., Září 1938, I-II, Brno 1997.

Johnson, P., Dějiny 20. století, Praha 1991.

Judt, T., Poválečná Evropa. Její historie od roku 1945, Praha 2017.

Juněcová, J. - Šouša, J., Seriózní historik a archivář v záři zeleného čtyřlístku. Pocta doc. PhDr. Václavu Černému, Praha 2017.

Kaelble, H., Sozialgeschichte Europas. 1945 bis zur Gegenwart, München 2007.

Kalista, Z., Po proudu života. Paměti, II, Praha 1996.

Kalista, Z., Tváře ve stínu, České Budějovice 1969.

Kamenec, I., Dr. Jozef Tiso (1887-1947). Tragédia politika, kňaza a človeka, Bratislava 2013.

Kamenec, I., Slovenský stát (1939-1945), Praha 1992.

Kaplan, K., Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968, Praha 1993.

Kaplan, K., Kořeny československé reformy 1968, I-II, Praha 2000-2002.

Kaplan, K., Pravda o Československu 1945-1948, Praha 1990.

Kaplan, K., Protistátní bezpečnost: 1945-1948. Historie vzniku a působení STB jako mocenského nástroje KSČ, Praha 2015.

Kaplan, K., Sociální souvislosti krizí komunistického režimu v letech 1953-1957 a 1968-1975, Praha 1993.

Kaplan, K., Zpráva o zavraždění generálního tajemníka, Praha 1991.

Kárník, Z., Kopeček, M. (eds.), Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, I-V, Praha 2003-2005.

Kárník, Z., České země v éře první republiky (1918-1929), I-III, Praha 2000-2002.

Kárný, M. a kol. (eds.), Protektorátní politika Reinharda Heydricha. Soubor dokumentů, Praha 1991.

Kárný, M., Konečné řešení. Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha 1991.

Kasíková, J., Ať mohou přijeti. Organizace poválečné repatriace a návratů 1942-1947, Praha 2017.

Kasper, T. a kol. (eds.), „Národní“ školství za první československé republiky, Praha 2018.

Keegan, J., Druhá světová válka, Praha – Plzeň 2002.

Keegan, J., První světová válka, Praha – Plzeň 2002.

Kennedy, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996.

Kershaw, I., Do pekel a zpět. Evropa 1914–1949, Praha 2017.

Kershaw, I., Konec. Německo 1944-1945, Brno 2013.

Kinder, H. - Hilgermann, W., Encyklopedický atlas světových dějin. Mapy a chronologický přehled, Praha 1998.

Klečanský, M., Český ministr ve Vídni. Ve službách císaře, národa a politické strany, Praha 2018.

Klimek, A. - Kubů, E., Československá zahraniční politika 1918-1938, Praha 1994.

Klimek, A., Boj o Hrad I. Hrad a pětka. Vnitropolitický vývoj Československa 1918-1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví, Praha 1996; Boj o Hrad, II, Praha 1998.

Klimek, A., Vznik ČSR, Praha 1998.

Knapík, J., Mezi pionýrským šátkem a mopedem, Praha 2018.

Kokoška, S., Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání, Praha 2005.

Kolouch, F., Internace biskupů. Internace biskupů Josefa Hloucha a Karla Skoupého, Praha 2018.

Kosatík, P. - Kolář, M., Jan Masaryk. Pravdivý příběh, Praha 2000.

Kosatík, P., „Ústně více“. Šestatřicátníci, Brno 2006.

Koudelka, Z., Prezident republiky, Praha 2018.

Koura, Petr, Kourová, Pavlína, Sto let českých Vánoc. Nejkrásnější svátky v roce na pozadí „velkých“ dějin, Praha 2018.

Kovář, M., Amerika ve válce. USA v letech 1961-1975/79, Praha 2023. 

Kovtun, J., Masarykův triumf. Příběh konce jedné války, Praha 1991.

Krejčí, O., Geopolitika Ruska, Praha 2017.

Krofta, K., Z dob naší první republiky, Praha 1939.

Kroutvor, J., Potíže s dějinami. Eseje, Praha 1990.

Krško, Jan a kol. (eds.), Český tramping v časech formování a rozmachu, Praha 2019.

Krugman. P., Skoncovat s krizí, Praha 2012.

Krupp, M., Dějiny státu Izrael. Od založení do dneška (1948-2013), Praha 2015.

Křen, J., Bílá místa v našich dějinách?, Praha 1990.

Křen, J., Do emigrace, Praha 1963.

Křen, J., Dvě století střední Evropy, Praha 2005.

Křen, J., V emigraci. Západní odboj 1939-1940, Praha 1969.

Křížek., J. a kol., První světová válka, Praha 1968.

Kubů, E. - Soukup, J. - Šouša, J., Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha – Ostrava 2015.

Kubů, E., Šouša, J. (eds.), Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi, Praha 2018.

Kubů, Eduard, Šouša, Jiří (eds.), Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi, Praha 2018.

Kuča, K., Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic, Brno – Praha 2000.

Kuča, K., Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I-VIII, Praha 1996-2001.

Kučera, Martin (ed.), Odkaz rychtáře Vaváka, Praha 2018.

Kučera, R., Kapitoly z dějin střední Evropy, Praha 1992.

Kural, V., Konflikt místo společenství? (1918-1938), Praha 1993.

Kural, V., Místo společenství konflikt. Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a cesta k odsunu (1938-1945), Praha 1994.

Kural, V., Vlastenci proti okupaci, Praha 1997.

Kutnar, F., Děkuji životu. Vzpomínky a zápisy českého historika, Praha 2018.

Kvaček, R. - Tomášek, D., Causa Emil Hácha, Praha 1995.

Kvaček, R., Diplomaté a ti druzí. K dějinám diplomacie za druhé světové války, Praha 1988.

Kvaček, R., Chalupa, A., Heyduk, M., Československý rok 1938, Praha 1988.

Kvaček, R., Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933-1937, Praha 1986.

Kyncl, V., Bez výčitek … Genocida Čechů po atentátu na Reiharda Heydricha, Praha 2012.

Kyncl, V., Ležáky - obyčejná vesnice. SILVER A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády, Praha 2008.

Kyncl, V., Stroje na smrt. Plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení, Praha 2014.

Lacina, V. - Pátek, J., Dějiny hospodářství českých zemí od počátků industrializace do současnosti, III, Praha 1995.

Lacina, V., Zlatá léta československého hospodářství (1918-1929), Praha 2000.

Lenin, V. I., Stát a revoluce, Praha 1950.

Litera, B., Od Stalina ke Gorbačovovi. Mezinárodní postavení a politika komunistické supervelmoci 1945-1991, Praha 2019.

Litera, B., Studená válka. Mezinárodní vztahy 1945-1963, Jinočany 1993.

Ludwig, E., Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem, Praha 1935.

Luňák, P., Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997.

Madry, J., Sovětská okupace Československa, jeho normalizace v letech 1969-1970 a role ozbrojených sil, Praha 1994.

Malíř, J., Marek, P. a kol., Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1868-2004, Brno 2005.

Mann, G., Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt/M. 1992.

Marek, J., Armáda barikád. Přípravy povstání a velitelská odpovědnost za boje na pražských barikádách v květnu 1945, Praha 2015. 

Marek, P., Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998, Olomouc 2000.

Mares, A., Edvard Beneš od slávy k propasti. Drama mezi Hitlerem a Stalinem, Praha 2016.

Maršálek, P., Protektorát Čechy a Morava. Státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939-1945, Praha 2002.

Maršálek, Z., Voráček, E., Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka, Praha 2018.

Masaryk, T. G., Cesta demokracie, I-II, Praha 1933-1934.

Masaryk, T. G., Rusko a Evropa, I-III, Praha 1995-1996.

Masaryk, T. G., Světová revoluce. Za války a ve válce 1914-1918, Praha 1928.

Maser, W., Porušení slova. Hitler, Stalin a druhá světová válka, Ostrava 1996.

Medek, R., Pouť do Československa. Válečné paměti a vzpomínky z let 1914-1920, I-IV, Praha b.d.

Měchýř, J., Slovensko v Československu. Slovensko-české vztahy 1918-1991, Praha 1991.

Merridaleová, C., Lenin ve vlaku, Praha 2018.

Mezník, J., Můj život za vlády komunistů (1948-1989), Brno 2005.

Michel, B., Smrt dvouhlavého orla. Rakousko-Uhersko 1916-1918, Praha 1994.

Mikš, F., Rudý kohout Picasso: ideologie a utopie v umění 20. století. Od Malevičova červeného čtverce k Picassově holubici míru, Brno 2015.

Mlynář, Z., Mráz přichází z Kremlu, Praha 1990.

Moorhouse, R., Aliance mezi ďábly. Hitlerův pakt se Stalinem 1939-1941, Praha 2017.

Moravcová, D. - Bělina, P. - Pečenka, M., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, Praha 1994.

Moravcová, D., Výmarská republika. Problémy demokracie v Německu 1918-1932, Praha 2006.

Motl, S., Peklo pod španělským nebem. Čechoslováci ve španělské občanské válce 1936-1939, Praha 2017.

Müller, H. - Krieger, K. F. - Vollrath, H., Dějiny Německa, Praha 1995.

Nálevka, V., Horké krize studené války, Praha 2010.

Nálevka, V., Kapitoly z dějin studené války, I, Praha 1997.

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století, I-II, Praha 2000.

Nečas, C., Nad osudem českých a slovenských cikánů v letech 1939-1945, Brno 1981.

Nečasová, D., Československo 1948-1956, Brno 2018.

Nečasová, Denisa, Československo 1948-1956, Brno 2018.

Němec, J., Eduard Winter 1896-1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení sudetoněmeckého historika, Praha 2017.

Němeček, J., Kapitoly z osvobození Československa 1945, Praha 2018.

Nezval, V., Z mého života, Praha 1959.

Nikrmajer, L., Činnost a vývoj Národního souručenství v Českých Budějovicích v letech 1939-1942, České Budějovice 2006.

Novák, J., Novák, A., Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po dnešní dny, Brno 1995.

Novák, M., Šimůnek, M. V., Zdraví nemocní říšští protektoři v Čechách a na Moravě 1939-1945, Praha 2018.

Odboj a revoluce 1938-1945. Nástin dějin československého odboje, Praha 1965.

Olivová, V., Československé dějiny 1914-1939, I-II, Praha 1991.

Olivová, V., Československo v rozrušené Evropě, Praha 1968.

Ort, A., Dějiny světové politiky, I-II, Praha 1992.

Osvobození Československa Rudou armádou 1944-1945, I-II, Praha 1965.

Otáhal, M. - Sládek, Z., Deset pražských dnů (17. - 27. listopad 1989). Dokumentace, Praha 1990.

Otáhal, M., Normalizace 1969-1989, Praha 2002.

Otáhal, M., Opozice, moc, společnost 1969-1989. Příspěvek k dějinám „normalizace“, Praha 1994.

Oxfordský atlas moderních světových dějin, Praha 1991.

Padevět, J., Krvavé finále. Jaro 1945 v českých zemích, Praha 2015.

Padevět, J., Odbojová skupina bratří Mašínů, Praha 2018.

Padevět, J., Průvodce stalinistickou Prahou 1948-1956, Praha 2018.

Paleček, P., Exil a politika. Historici o nejnovějších dějinách a o sobě, Tišnov 2004.

Paulová, M., Dějiny Maffie, I-II, Praha b.d.

Pecka, J., Na demarkační čáře. Americká armáda v Čechách v roce 1945, Praha 1995.

Pecka, J., Odsun sovětských vojsk z Československa 1989-1991. Dokumenty, Praha 1996.

Pecka, J., Spontánní projevy Pražského jara 1968-1969, Brno 1993.

Pernes, J., Až na dno zrady. Emanuel Moravec, Praha 1997.

Peroutka, F., Budování státu. Československá politika v letech popřevratových, I-IV, Praha 1991.

Peroutka, F., O věcech obecných. Výbor z politické publicistiky, I-II, ed. D. Bohdan, Praha 1991.

Petráň, J., Petráňová, L., Praha univerzitní, Praha 2018.

Pichlík, K., Bez legend. Zahraniční odboj 1914-1918 (Zápas o československý program), Praha 1991.

Pilař, M., Underground, Brno 2002.

Pipes, R., Dějiny ruské revoluce, Praha 1998.

Pipes, R., Vixi. Paměti nezařaditelného, Praha 2005.

Pithart, P., Dějiny a politika. Eseje a úvahy z let 1977-1989, Praha 1990.

Plaschka, R. G. - Mack, K., Die Auflösung des Habsburgerreiches. Zusammenbruch und Neuorientierung im Donauraum, Wien 1970.

Pleticha, H. (ed.), Diktatoren und Ideologen. Die Welt zwischen zwei Weltkriegen, Gütersloh 1990.

Polišenská, M., Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968, I.-II., Praha 2012-2014.

Ponting, Clive, Zelené dějiny světa, Praha 2018.

Povolný, D., Operace Dunaj, Praha 2018.

Pražák, A., Politika a revoluce. Paměti, Praha 2005.

Prečan, V., Charta 77 (1977-1989): od morální k demokratické revoluci. Dokumentace, Bratislava 1990.

Prečan, V., V kradeném čase. Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973-1993, Brno 1994.

Prokš, P., Konec říše Romanovců. Mezinárodní souvislosti svržení carského režimu a revoluce v Rusku (1880-1917), Praha 2018.

Proměny politického systému v Československu na přelomu let 1989-1990. Referáty a diskusní příspěvky, Praha 1995.

Proměny Pražského jara. Sborník studií a dokumentů, Brno 1993.

Rákosník, J. a kol. (eds.), Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989, Praha 2018.

Raška, F. D., Pacner, V., Dlouhá cesta k vítězství. Československá exilová hnutí po roce 1968, Praha 2015.

Richter, K., Benčík, A., Kdo byl generál Píka. Portrét čs. vojáka a diplomata, Brno 1997.

Ripka, H., Únorová tragédie. Svědectví přímého účastníka, Brno 1995.

Rokoský, J., Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany, Praha 2011.

Rossiter, M., Špion, který změnil svět. Klaus Fuchs a tajemství atomové bomby, Praha 2015.

Rupnik, J., Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátků do převzetí moci, Praha 2002.

Ryantová, M. a kol., Českoslovenští prezidenti, Praha 2016.

Rybas, S., Stalin. Krev a sláva, Praha 2015.

Rychlík, J., 1918. Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa, Praha 2018.

Sak, R., Anabáze. Drama československých legionářů v Rusku (1914-1920), Praha 1995.

Salfellner, H., Španělská chřipka. Příběh pandemie z roku 1918, Praha 2018.

Sedm pražských dnů. 21. - 27. srpen 1968. Dokumentace, Praha 1990.

Seibt, F., Cestou k Mnichovu. K vytváření nacionálně socialistických perspektiv mezi Němci v Československu 1930-1938, Soudobé dějiny 2, 1995, s. 281-294.

Seibt, F., Deutschland und die Tschechen. Geschichte einer Nachbarschaft in der Mitte Europas, München 1993.

Schelle, K. (ed.), První světová válka a česká společnost, Brno 1994.

Schulze Wessel, M., Pražské jaro. Průlom do nového světa, Praha 2018.

Schuschnigg, K. von, Requiem v červeno-bílo-červené, Praha 1947.

Sládek, O., Krycí heslo svoboda. Hnutí odporu v jižních Čechách, České Budějovice 1967.

Sládek, O., Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-1945, Praha 1991.

Slanina, J. - Vališ, Z., Generál Karel Kutlvašr, Praha 1993.

Slavík, J. (ed.), Ruská revoluce březnová ve vzpomínkách současníků, Praha 1930.

Slavík, J. (ed.), Ruská revoluce listopadová ve vzpomínkách současníků. Vítězství Leninovo, Praha 1931.

Slívová, L., Charlotta. Žena T. G. M., Praha 2018.

Smetanová, J. (ed.), TGM: "Proč se neřekne pravda?" Ze vzpomínek dr. Antonína Schenka, Praha 1996.

Snyder, T., Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem, Praha – Litomyšl 2013.

Soukenka, J., Karel Kramář 1914-1918, Praha 1931.

Soukup, F., 28. říjen 1918. Předpoklady a vývoj našeho odboje domácího v československé revoluci za státní samostatnost národa, I-II, Praha 1928.

Speer, A., V srdci Třetí říše, Brno 1996.

Staněk, T., Odsun Němců z Československa 1945-1947, Praha 1991.

Stehlík, M., Slovensko, země probuzená. 1918-1938, Praha 2015.

Storm, M. - Cruickshank, P. - Lister, T., Agent Storm. Můj života v al-Káidě a CIA, Praha 2015.

Suk, J. a kol., Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985-1990, Praha 1999.

Suk, J., Labyrintem revoluce, Praha 2003.

Suk, J., Veřejné záchodky ze zlata. Konflikt mezi komunistickým utopismem a ekonomickou racionalitou v předsrpnovém Československu, Praha 2016.

Sutherland, J. - Canwell, D., Druhá světová válka v kostce, Praha 2005.

Svátek, F., K dějinám sociálních elit první Československé republiky, Soudobé dějiny 2, 1995, s. 169-200.

Svoboda, J. - Prázný, A., Česká otázka a dnešní doba, Praha 2018.

Swain, G., Stručné dějiny ruské revoluce, Trnová 2017.

Szaló, C., Paměť míst. Kulturní sociologie vzpomínání, Praha 2018.

Šedivý, I., Češi, české země a velká válka, Praha 2014.

Šepták, M., Mezi demokracií a autoritářstvím. Rakouská vnitřní a zahraniční politika v letech 1931-1934, Praha 2018.

Šolc, J., Smrt přála statečným, Praha 1995.

Šolc, J., Za frontou na východě, Cheb 2003.

Štemberk, J., Pěšky, na lyžích, na kole, lodí či autem. K dějinám československé turistiky v letech 1945-1968, Pelhřimov 2018.

Šubrt, J., Historicko-sociologické reflexe, Praha 2018.

Šůra, M., Konec velké trojky. Poslední měsíce americko-sovětského spojenectví, Praha 1968.

Švankmajer, M., Veber, V., Sládek, Z., Moulis, V., Dějiny Ruska, Praha 1995.

Švaříčková, R. a kol. (eds.), I rodina má svou paměť. Rodinná paměť v interdisciplinárním kontextu, Praha 2019.

Taterová, E., Československo a Izrael v letech 1948-1967, Praha 2022.

Tendall, G. B. - Shi, D. E., USA, Praha 1994.

Ther, P., Europe Since 1989. A History, Princeton 2016.

Tigrid, P., Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu, Praha 1990.

Tlustý, T., Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku, Praha 2018.

Tomášek, D. - Kvaček, R., Obžalována je vláda, Praha 1999.

Trávníček, M., Pouť a vyhnanství. Život a dílo Jana Čepa, Brno 1996.

Vaculík, J., Texty ke studiu soudobých světových dějin (1945-1994), Brno 1996.

Vančura, J., Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968, Praha 1990.

Vaněk, A. (ed.), Vznik samostatného československého státu v roce 1918. Svědectví a dokumenty, Praha 1988.

Vaněk, M. (ed.), Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace, Praha 2006.

Vaněk, M. (ed.), Vítězové? Poražení? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interview, Praha 2005.

Velčovský, V., Čeština pod hákovým křížem, Praha 2016.

Veselý, Z., Dějiny mezinárodních vztahů, Praha 2010.

Veselý, Z., Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin, Plzeň 2023.

Veselý, Z., Smlouvy, pakty, dohody. Slovník mezinárodních a diplomatických aktů, Praha 2006.

Vlha, M., Mezi starou vlastí a Amerikou. Počátky české krajanské komunity v USA 19. století, Brno 2015.

Vondrová, J. - Navrátil, J. a kol., Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970, Brno 1995.

Vondrová, J., Reforma? Revoluce? Pražské jaro 1968 a Praha, Praha  2013.

Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M., Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000.

Wachtel, A. B., Po komunismu stále důležití? Role spisovatelů ve východní Evropě, Praha 2018.

Waisová, Š a kol., Regionální integrační procesy, Plzeň 2009.

Waisová, Š. a kol., Atlas mezinárodních vztahů. Prostor a politika po skončení studené války, Plzeň 2007.

Waisová, Š., Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, Praha 2005.

Warner, P., První světová válka, Ostrava 1997.

Westad, Odd Arne, The Cold War. A World History, London 2017.

Whitlock, F., Buchenwald. Peklo na kopečku, Praha 2016.

Winter, J. M., První světová válka, Praha 1995.

Wwin, M. J., Slovanský Jeruzalém. Jak Češi založili Izrael, Praha 2018.

Zadoff, M., Tak napřesrok v Marienbadu, Praha 2018.
Zídek, P., Hana Benešová. Neobyčejný příběh manželky druhého československého prezidenta (1885-1974), Praha 2014.

Zpověď K. H. Franka, Praha 1946.

Zweig, S., Svět včerejška, Praha 1994.

Žantovský, M., Havel, Praha 2014.

 

 

 

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1