Dr. Fabio Ripamonti, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 908
 • Místnost:
  023400048 pracovna pedagogů 048 - přízemí - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Vzdělání:

2015 - Ústav románských studií, Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.).

Obor Románské jazyky. Dizertační práce Il suppletivismo romanzo: fenomeni centrali e periferici nella diacronia dei paradigmi verbali (školitel doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.)

2002 - Filozofická fakulta, Università degli Studi di Milano (Dott.).

Obor Románská filologie. Diplomová práce Alfonso de Valladolid, Libro de las tres creencias: edizione critica (školitel prof. Alfonso D'Agostino)

 

Zaměstnání:

2008 – dosud

Odborný asistent a lektor italského jazyka. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky

11/2009-12/2011

Vyučující italského jazyka a literatury, Klasické Gymnázium Modřany v Praze 4

9/2002-11/2009

Vyučující italského jazyka a literatury, Česko-italské jazykové gymnázium v Praze 9

Tvůrčí činnost

Monografie

Ripamonti Fabio (2017) Il suppletivismo verbale romanzo in diacronia. České Budějovice: Episteme. ISBN: 978-80-7394-693-7. (Publikace financována grantem GAFF/VMO3/2016)

 

Kapitola v monografii

(2011) Radimská, Jitka a kol., Ve znamení havranů. Knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově, Biblioteca Viva II, České Budějovice – Pelhřimov, str. 295-496. ISBN: 987-80-7394-348-6 a 978-80-7415-056-2.

 

Článek v recenzovaném periodik

Ripamonti Fabio (2023) Dalla collaborazione alla confusione. Interferenze romanze nelle produzioni di studenti di italiano LX madrelingua cechi, Kwartalnik Neofilologiczny, Vol, LXX, 4, str. 563-575, ISSN: 0023-5911. DOI: 10.24425/kn.2023.148372. Dostupné na https://journals.pan.pl/dlibra/publication/148372/edition/130200/content

Ripamonti Fabio (2022) Approcci lessicali in linguistica e in didattica: una proposta per il potenziamento della competenza lessicale in italiano LS attraverso i glossari bilingue, Italiano LinguaDue, Vol. 14, 2, str. 353-372. ISSN: 2037-3597 https://doi.org/10.54103/2037-3597/19620. Dostupné na https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/19620/17462

Ripamonti Fabio (2021) Puzzle linguistico e lingua autentica: una proposta didattica per l’ascolto di una canzone in una varietà sub-standard a studenti di italiano LS. Italiano LinguaDue, Vol. 13, 1, str. 950-965. ISSN: 2037-3597 https://doi.org/10.13130/2037-3597/15921. Dostupné na https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/15921

Ripamonti Fabio (2019) Anomalie morfologiche in alcuni paradigmi verbali del dialetto insubre lombardo nord-orientale (Monte di Brianza). Écho des études romanes, Vol. XV, n. 1-2, České Budějovice, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, str. 31-52. ISSN: 1801-0865. Dostupné na eer.cz/files/2019-1-2/2019-1_2-02-Ripamonti.pdf  

Ripamonti Fabio (2018) Normatività e trasgressione nella distribuzione paradigmatica del suppletivismo verbale romanzo. Études romanes de Brno, 39.1, str. 79-93. Dostupné na https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/138078

 

Článek ve sborníku

Ripamonti Fabio (2013) Il contatto linguistico come causa del cambio latino-romanzo. In: Chabrolle-Cerretini, Anne-Marie (éd.), Románia: réalité(s) et concépts, Actes du colloque international de Nancy, 6-7 octobre 2011, Limoges, Lambert-Lucas, str. 99-109. ISBN: 978-2-35935-059-3.

Ripamonti Fabio (2012) De l’Alliance française à l'alliance romane. In: Tomaszkiewicz, Teresa – Vetulani, Grażyna (eds.), Études françaises dans la société du XXI siècle: défis et perspectives, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask 2012, str. 327-333. ISBN 978-83-60178-01-9.

 

Překlady z češtiny do italštiny

(2022) Žáčková Rossi, Michaela (a cura di), Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma – numero 13, Praga – Roma, Historický ústav AV ČR. ISBN 978-80-7286-411-9; ISSN 1214-9438.

(2020) Žáčková Rossi, Michaela (a cura di), Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Romanumero 12, Praga – Roma, Historický ústav AV ČR. ISBN 978–80–7286–361–7. ISSN 1214–9438.

(2019) Elbel, Petr– Schmidt, Ondřej (eds.), Z Trevisa do Brtnice. Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v českých archivech (katalog výstavy) / Da Treviso a Brtnice. Storie della famiglia nobile dei Collalto nascoste negli archivi cechi (katalog výstavy). Brno: Masarykova univerzita, str. 11-14 ; 29-36 ; 49-56; 67-71. ISBN 978-80-210-9182-5.

(2018) Žáčková Rossi, Michaela (a cura di), Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma – numero 11, Praga – Roma, Historický ústav AV ČR. ISBN 978-80-7286-328-0. ISSN: 1214-9438.

(2016) Chodějovská, Eva (a cura di), Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma – numero 10, Praga – RomaHistorický ústav AV ČR. ISBN 978-7286-288-7. ISSN: 1214-9438.

(2014) Chodějovská, Eva (a cura di), Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma – numero 9, Praha – RomaHistorický ústav AV ČR. ISBN 978-80-7286-223-8. ISSN 1214-9438.

(2014) Hojda, Zdeněk - Chodějovská, Eva, Ermanno Giacomo Czernin nel viaggio attraverso le Alpi e i Pirenei: il viaggio d’educazione d’un nobile boemo nelle Terre germaniche, in Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Un diario di viaggio tra gli anni 1678-1682. In: Hojda, Zdeněk et alii (a cura di), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje, Praga, Nakladatelství Lidové Noviny, str. 694 – 707. ISBN: 978-80-7422-282-5.

(2012) Chodějovská, Eva (a cura di), Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma – numero 8, Praga – RomaHistorický ústav AV ČRISSN: 1214-9438 ISBN: 978-80-7286-203-0.

(2009) Bobková, Kateřina et alii (a cura di), Roma Praga. Praha Řím: Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma, Praha, Scriptorium. ISBN 978-80-87271-14-8 ISSN 1214-9438.

 

Recenze

Ripamonti Fabio (2019) Radimský, Jan, Fonetika italštiny. Études romanes de Brno, 40.1, Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, str. 159-162. ISSN: 1803-7399 (print) ISSN: 2336-4416 (online). DOI: 10.5817/ERB2019-1-15. Dostupné na https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/141493/1_EtudesRomanesDeBrno_49-2019-1_17.pdf?sequence=1

Ripamonti Fabio (2013) Sehnal, Roman, Praktická lexikológia talianskeho jazyka. Écho des études romanesVol. IX, n. 1, České Budějovice, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, str. 158-160. ISSN: 1801-0865. Dostupné na http://www.eer.cz/files/2013-1/2013-1-12-CR.pdf

 

Přednášky na mezinárodních konferencích a odborných seminářích

15.-16. června 2023

Institut aplikované lingvistiky, Univerzita ve Varšavě (Polsko). Konference "L’italiano in bocca straniera: esplorazioni, prospettive, sfide”. Přednesený příspěvek: Dalla collaborazione alla confusione. Interferenze romanze L2 nelle produzioni scritte e orali di studenti di italiano Lx madrelingua cechi

25.-26. listopadu 2022

FF UP v Olomouci “Výzvy románských studií v třetím desetiletí 21. století”. přednesený příspěvek: Una strategia morfologica a cavallo tra imperativo e futuro nel dialetto lombardo occidentale del Monte di Brianza

27.-29. května 2019

FF UK v Praze. Konference “14th Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting”. https://cidsm.ff.cuni.cz/. Přednesený příspěvek: Anomalie morfologiche in alcuni paradigmi verbali del dialetto insubre lombardo nord-orientale (Monte di Brianza).

23. listopadu 2018

FF UP v Olomouci “Rozmanitost jazyků, kultur a pohledů. Česká romanistika v evropském kontextu”. Přednesený příspěvek: Tracce morfomiche nei paradigmi verbali del dialetto insubre della Lombardia occidentale (Monte di Brianza)

22. prosince 2016

FF JU v Českých Budějovicích. Kruh moderních filologů, Skupina pro románskou kontrastivní lingvistiku. Přednesený příspěvek: Stopy morfomů ve slovesných paradigmatech italského dialektu „brianzoeu“ (západní Lombardie)

15. prosince 2014

FF UK v Praze. Kruh moderních filologů, Skupina pro románskou kontrastivní lingvistiku. Přednesený příspěvek: Teoretické zdroje ke studiu supletivismu románského slovesa

7. října 2011

Université de Lorraine, Nancy (Francie). Mezinárodní kolokvium “Romania: réalité(s) et concepts”. Přednesený příspěvek: Il contatto linguistico come causa del cambio latino-romanzo.

27. listopadu 2010

FF UP v Olomouci “Česká romanistika v evropském kontextu”. Přednesený příspěvek: Centrum a periférie ve vývoji morfosyntaxe románského slovesa

  

Popularizační aktivity

(2022) Rozhovor o italštině. Dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=PzvqPTx3ANw

 

Popularizační přednášky

16.11.2022 Řeč rukou [La lingua delle mani] (Den s univerzitou FF JU)

24.9.2021 Není fvtvrvm jako futurum [Non c’è futuro come il futuro] (Noc vědců, FF JU)

26.3.2021 Živé hlasy románských literatur – Na cestě s Dantem Alighierim [Voci vive delle letterature romanze – In viaggio con Dante Alighieri] (Online pro FF JU)

30.5.2018 Lost in translation. A proposito di spaghetti e ketchup [Lost in translation. O špagetách a kečupu] (Klub Horká vana, České Budějovice)

22.11.2017 La geografia dei Promessi Sposi [Zeměpis románu I Promessi Sposi] (Klub Horká vana, České Budějovice)

27.6.2016 Proč studovat románské jazyky? Přehled o jazykové politice a jazykových potřebách pro 21. století [Perché studiare le lingue romanze? Uno sguardo sulle politiche linguistiche e sui bisogni comunicativi per il XXI secolo] (Den s románskou filologií, FF JU)

30.3.2016 Perché non li capiamo? Italia terra dei dialetti (Klub Horká vana, České Budějovice)

21.1.2015 Kolik tváří má italština? [Quanti volti ha l’italiano?] (Den s filologií, FF JU)

26.3.2014 Conosciamo la cucina italiana? [Známe italskou kuchyni?] (Jazyková škola Aslan, České Budějovice)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1