prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 905
 • Místnost:
  023400050 pracovna pedagogů 050 - přízemí - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Vzdělání:

2020
Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně.
Jmenovaní řízení v oboru „Obecná a diachronní lingvistika".

2011
Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně.
Habilitační řízení v oboru „Lingvistika konkrétních jazyků – románské jazyky“. Habilitační práce: Verbo-nominální predikát s kategoriálním slovesem.

2002 – 2005
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav románských studií.
Doktorské denní studium oboru Románské jazyky. Dizertační práce: Les composés italiens actuels (školitelka prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc.)

1996 – 2001
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav románských studií.
Obor francouzština-italština, magisterské denní studium. Diplomová práce: Italské a vybrané francouzské neologismy z oblasti informatiky a nových médií. (vedoucí doc. PhDr. Sylva Hamplová, CSc.)

1991 – 1996
Gymnázium Tábor – pětileté denní studium s výukou vybraných předmětů ve francouzštině.

Zaměstnání:

2008 – dosud
Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky

2006 – 2009 (úvazek 0,5)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav románských studií

 

2002 – 2007
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katedra romanistiky

2001 – 2002
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Jazykové centrum

Vědecké granty:

2017 – 2019
Tvorba kompozit typu N-N v současné francouzštině
Grantový projekt GA ČR č. 17-17253S – řešitel.

2013 – 2015
Tvorba kompozit typu N-N v současné italštině
Grantový projekt GA ČR č. GA13-00496S – řešitel.

2007 – 2009
Italský a francouzský predikát s podpůrným slovesem v konfrontaci s češtinou
Juniorský badatelský grantový projekt GAAV č. KJB901420702 – řešitel.

Ocenění:

 2003
Obec překladatelů – první cena v překladatelské soutěži Jiřího Levého, sekce umělecká próza.
(Georges Bernanos: Velké hřbitovy v měsíčním svitu).

 1998
Obec překladatelů – čestné uznání v překladatelské soutěži Jiřího Levého, sekce umělecká próza.
(René Daumal: Hora analogie).

        

Tvůrčí činnost

Monografie
 
RADIMSKÝ Jan (2018), Fonetika italštiny. Karolinum, Praha, 150 s., ISBN: 978-80-246-3805-8 (100%).

RADIMSKÝ Jan (2015), Noun+Noun Compounds in Italian. A corpus-based study. Jihočeská univerzita, edice Epistémé, České Budějovice, 387 s., ISBN 978-80-7394-551-0. (100%).

RADIMSKÝ Jan (2010), Verbo-nominální predikát s kategoriálním slovesem. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 216 s., ISBN 978-80-7394-227-4. (100%) 
 
RADIMSKÝ Jan (2006), Les composés italiens actuels. Cellule de recherche en linguistique, Paris, 270 s. ISBN 2-9526027-0-0. (100%)
 
RADIMSKÝ Jan (2003), Italské a vybrané francouzské neologismy z oblasti informatiky a nových médií (1990-1996), Jihočeská univerzita, České Budějovice, 119 s. ISBN 80-7040-624-0. (100%)

 

Kapitoly v monografiích

RADIMSKÝ Jan (2020), A Paradigmatic Approach to Compounding. In: Jesús Fernández-Domínguez, Alexandra Bagasheva, and Cristina Lara Clares (eds.), Paradigmatic Relations in Word Formation. Leiden, Brill, p. 164–185. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004433410_008 

RADIMSKÝ Jan (2016), Analytický predikát s kategoriálním slovesem. In: Karlík, P. - Nekula, M. - Pleskalová, J. (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny [New Encyclopedic Dictionary of Czech]. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.

RADIMSKÝ Jan (2016), Kategoriální sloveso. In: Karlík, P. - Nekula, M. - Pleskalová, J. (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny [New Encyclopedic Dictionary of Czech]. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.

RADIMSKÝ Jan (2016), Romanismy v českém lexiku. In: Karlík, P. - Nekula, M. - Pleskalová, J. (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny [New Encyclopedic Dictionary of Czech]. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.

RADIMSKÝ Jan (2016), Italianismy v českém lexiku. In: Karlík, P. - Nekula, M. - Pleskalová, J. (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny [New Encyclopedic Dictionary of Czech]. Nakladatelství Lidové noviny, Praha.

RADIMSKÝ Jan (2008), Co znamená mluvit: Ke strukturalistické sociologii jazyka Pierra Bourdieua. In: Šubrt Jiří (a kol.), Soudobá sociologie II (Teorie sociálního jednání a sociální struktury). Karolinum, Praha, 2008, s. 222-231.

 

Původní vědecké články v časopisech

RADIMSKÝ Jan (2023), LegTerm : projet d’une banque de données multilingue des termes juridiques du droit national. Écho des études romanes19(2), České Budějovice, Jihočeská univerzita, p. 27-45. DOI: https://doi.org/10.32725/eer.2023.014

RADIMSKÝ Jan (2023), Tracing back the history of Italian Attributive-Appositive Noun+Noun compounds: First outcomes, Linguistica Pragensia, 2023-2, Vol. 33, No. 2, p. 136-155. DOI: https://doi.org/10.14712/18059635.2023.2.3

RADIMSKÝ Jan (2022), Towards a diachronic analysis of Romance morphology through Google n-grams, Corpus [En ligne], 23 | 2022, mis en ligne le 02 mars 2022, consulté le 07 avril 2022. URL : http://journals.openedition.org/corpus/7205 ; DOI : https://doi.org/10.4000/corpus.7205

RADIMSKÝ Jan, Pavel ŠTICHAUER (2021), Nomina Actionis in the diachrony of Italian: a paradigm-based model of competition, in: Lingue e linguaggio, Rivista semestrale, 1/2021, Bologna, Mulino, pp. 33-55, doi: 10.1418/101112 (https://doi.org/10.1418/101112)

HODKOVÁ Kateřina, PEŠKOVÁ Jana, PETRŮ Ivo, RADIMSKÝ Jan (2021), Kontrastivní srovnávání právní terminologie na příkladech z vícejazyčné databáze právních termínů LegTerm. Jazyk a kultúra,  Ročník 12, číslo 47-48/2021, Prešov, s. 1-16.

RADIMSKÝ Jan (2020), Are French NNs variants of N-PREP-N constructions? A corpus-based study of two competing patterns. Linguistica Pragensia, 2020-2, Vol. 30, No. 2, p. 156-186. DOI: https://doi.org/10.14712/18059635.2020.2.4

RADIMSKÝ Jan (2019), Les composés N-N de subordination : un paradigme émergent. Studia romanica posnaniensia, XLVI/1, Poznań, Adam Mickiewicz University Press, p. 167-180. ISSN: 0137-2475.

RADIMSKÝ Jan (2018), Inflection of binominal ATAP compounds in French and Italian: a paradigmatic account. Lingue e linguaggio, XVII.2, Mulino, Bologna, p. 261-272.

RADIMSKÝ Jan (2018), Does French have verbal-nexus Noun+Noun compounds? Linguisticae Investigationes, 41:2, John Benjamins, Amsterdam, p. 214-224.

RADIMSKÝ Jan (2018), Les composés relationnels français du type 'relations parents-enfants.' Linguistica Pragensia, 28/2, FF UK, Praha, p. 131-153.

RADIMSKÝ Jan (2015), Les composés de coordination en italien : esquisse d’une typologie. Studia romanica posnaniensia, XLII/1, Adam Mickiewicz University Press, Poznań, s. 97-111. ISSN: 0137-2475.

RADIMSKÝ Jan (2014), Quelles sont les « perspectives fonctionnelles » de la prédication analytique ? La structure thématico-rhématique des constructions à verbe support. Verbumrevue de linguistique, Nancy, p. 107-118.

RADIMSKÝ Jan (2014), I Composti trinominali del tipo relazione governo-sindacati in italiano. Echo des études romanes, Vol. X, No. 1-2,  Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, p. 35-50. Online <www.eer.cz>

RADIMSKÝ Jan (2013), Position of the head in the Italian N-N compounds: the case of “mirror compounds”. Linguistica Pragensia, 23/1, p. 41-52.

RADIMSKÝ Jan (2013), Tight N-N compounds in the Italian la Repubblica corpus. In: Baptista Jorge, Monteleone Mario (eds.), Actes du 32ème Colloque international sur le lexique et la grammaire (10-14 septembre 2013, Faro, Portugal), p. 41-47.

RADIMSKÝ Jan, (2012), Vers une description des prédicats analytiques. La Linguistique, Vol. 48, 2012/1, s. 51-81.
 
RADIMSKÝ Jan (2011), Noms prédicatifs, noms de résultat et noms concrets dans les constructions à verbe support. Linguisticae investigationes, Amsterdam, John Benjamins, 34:2, s. 204-227.
 
RADIMSKÝ Jan (2011), Konfixace v současné italské slovotvorbě. Časopis pro moderní filologii, 93:2, Praha, AV ČR, s. 104-124.
 
RADIMSKÝ Jan (2010), Predicazione: funzione centrale e periferica di verbi. L´analisi linguistica e letteraria, 2/XVIII, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, s. 421-429, ISSN 1122-1917. číst v PDF   
 
RADIMSKÝ Jan (2010), Centre-périphérie dans le système linguistique. Écho des études romanes, Vol. VI num. 1-2, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, s. 7-10. ISSN 1801-0865.
 
RADIMSKÝ Jan (2010), Supports centraux et supports périphériques : des « maillons faibles » du Lexique-Grammaire ? Écho des études romanes, Vol. VI num. 1-2,Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, s. 181-193. ISSN 1801-0865.
 
RADIMSKÝ Jan (2009), À propos des noms concrets et prédicatifs. Arena romanistica, Bergen, University of Bergen, s. 274-286.
 
RADIMSKÝ Jan (2009), À propos des paramètres de la prédication nominale à support en tchèque. Linguisticae investigationes, Amsterdam, John Benjamins, 33:2, s. 212-225.
 
RADIMSKÝ Jan (2009), Tempo, aspetto e diatesi nel predicato nominale. In: Études romanes de Brno, 30, 1, Brno, Masarykova univerzita, 2009, s. 15-26.
 
RADIMSKÝ Jan (2008), La version tchèque du terme juridique européen: de quels critères disposons-nous pour juger de son adéquation? Études romanes de Brno, Sborník prací FF MU, L 29, Brno, 2008, s. 87-97.
 
RADIMSKÝ Jan (2007), De la potentialité à la synchronie dynamique : un héritage oublié du Cercle de Prague. Écho des études romanes, Vol. III num. 1-2, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, s. 7-12. ISSN 1801-0865. (Tematické číslo, ISBN 978-80-7394-002-7).
 
RADIMSKÝ Jan (2007), Un confixe autonome est-il un substantif épithète ? Remarques à propos de la directionnalité dans la morphologie lexicale. Écho des études romanes, Vol. III num. 1-2, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, s. 109-122, ISSN 1801-0865 (Tematické číslo, ISBN 978-80-7394-002-7).
 
RADIMSKÝ Jan (2007), Projet et construction d'un corpus des textes européens (CORTE). Etudes romanes de Brno, Sborník prací FF MU, L 28, Brno, 2007, s. 207-216. ISSN 0231-7532, ISBN 978-80-210-4416-6.
 
RADIMSKÝ Jan (2006), Composition indigène et confixation: deux procédés concurrents en italien contemporain. Écho des études romanes, Vol. II num. 2, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, s. 13-25. ISSN 1801-0865.
 
RADIMSKÝ Jan (2004), Dans quelle mesure est-il possible de traduire un terme juridique ? Etudes romanes de Brno, Sborník prací FF MU, L 25, Brno, 2004, s. 37-44. ISBN 80-210-3431-9, ISSN 0231-7532.
 
RADIMSKÝ Jan (2001), Genderové stereotypy v českých učebnicích. In: Gender - Rovné příležitosti - Výzkum, roč. 2, č. 1-2, Sociologický ústav AV ČR, s. 7-8. ISSN 1213-0028.

 

Původní vědecké články ve sbornících

RADIMSKÝ Jan (2023),Where did the Italian Verbal-Nexus N+N compounds come from? In: Jenny Audring et al., Mediterranean Morphology Meetings – Comparing typologies, 13, Patras, University of Patras, p. 71-82. ISSN: 1826-7491. URL: https://pasithee.library.upatras.gr/mmm/issue/view/436

RADIMSKÝ Jan (2020), A paradigmatic account of lexical innovation: the role of repeated components in French N+N compounds. In: Jenny Audring et al., Mediterranean Morphology Meetings – Rules, patterns, schemas and analogy, 12, Patras, University of Patras, p. 77-91. ISSN: 1826-7491. URL: https://mmm.library.upatras.gr/

RADIMSKÝ Jan (2016), I composti N-N attributivi nel corpus ItWac. In: Elia A., Iacobini C., Voghera M., Livelli di analisi e fenomeni di interfaccia. Atti del XLVII congresso internazionale di studi della Società di linguistica italiana (SLI). Roma, Bulzoni, p. 189-203. ISBN: 978-88-6897-045-1
 
RADIMSKÝ Jan (2014), Verbes supports : paramètres de variabilité et apport sémantique. In: Ignazio M. Mirto (ed.), Le relazioni irresistibili. Scritti in onore di Nunzio La Fauci per il suo sessantesimo compleanno, Pisa, ETS, p. 149-156. ISBN: 978-884674148-6

RADIMSKÝ Jan (2012), Actants, arguments et rôles sémantiques : combien de niveaux d'analyse? In: Tomaszkiewicz T., Vetulani G., L'apport linguistique et culturel français à l'Europe : du passé aux défis de l'avenir, Łask, Leksem, 2012, s. 97-103.
 
RADIMSKÝ Jan (2009), À propos de la voix dans la prédication nominale en italien. In: Ibrahim A.H. (éd), Prédicats, prédication et structures prédicatives. Paris, Cellule de recherche en linguistique, s. 162-169.
 
RADIMSKÝ Jan (2007), Pour une étude de la norme dans les traductions du droit communautaire. In: Bochnakowa Anna et al. (sous la direction de): Norme, normativité, transgression. Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask, p. 235-241. ISBN 978-83-60178-42-3
 
RADIMSKÝ Jan (2005), Des méthodes de vérification en linguistique. In: Čermák Petr, Tláskal Jaromír (editores): Las lenguas románicas: su unidad y diversidad, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 178-184. ISBN 80-7308-110-5.
 
RADIMSKÝ Jan (2005), Quelques tendances récentes des transferts lexicaux en italien dans le champ sémantique de l'informatique et des nouveaux médias. Transferts littéraires, linguistiques et culturels, Varsovie, Centre de Civilisation Française et d'Etudes Francophones à l'Université de Varsovie, s. 234-241. ISBN 83-915933-1-2.
 
RADIMSKÝ Jan (2005), Nouvelles méthodes de recherche en lexicologie. Philologica, Studia romanistica, Zborník FF UK, LIX, Univerzita Komenského, Bratislava, 2005, s. 51-57. ISBN 80-223-2024-2.
 
RADIMSKÝ Jan (2004), La polylexicalité des mots composés - problèmes de définition d'ordre syntaxique. In : Echanges : créer, interpréter, traduire, enseigner, Lis J., Tomaszkiewicz T. (sous la direction de), Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask, s. 225-230. ISBN 83-920286-4-3.
 
RADIMSKÝ Jan (2004), Les nouveaux confixes en italien contemporain. In: Opera romanica 5, Langue et société - Dynamique des usages, Ondřej Pešek (ed.), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, s. 151-157. ISBN 80-7040-703-4.

 

Učebnice, skripta, výukové materiály
 
RADIMSKÝ Jan (1997), Francouzsko-český a česko-francouzský slovníček in: Courtillon J., de Salins G.-D., Libre échange II, cahier de l'étudiant, Fraus, Plzeň, ISBN 80-85784-46-7.
 
RADIMSKÝ Jan, TOMAŠČÍNOVÁ Jana (2001), Odborná francouzština se zaměřením na Evropské právo. E-learningové studijní materiály v systému EAMOS (www.eamos.cz). Dostupné na http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_rom/externi/kat_rom_0422/index2.htm

 

Ediční a redakční činnost

RADIMSKÝ Jan, éd. (2015), Norme, usage et codification (à l’âge des corpus informatisés). Echo des études romanes, Vol. XI, Num. 1, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, ISSN 1801-0865 (print), e-ISSN: 1804-8358.   

RADIMSKÝ Jan – PEŠEK Ondřej,  eds. (2014), Le Cercle linguistique de Prague II, d’hier à aujourd’hui. La linguistique, 50/2, Paris, PUF.

RADIMSKÝ Jan – PEŠEK Ondřej , eds. (2014), Le Cercle linguistique de Prague I, perspective historique. La linguistique, 50/1, Paris, PUF.

RADIMSKÝ Jan – MIRTO Ignazio M., eds. (2013), Adverbes et compléments adverbiaux / Adverbs and adverbial complements. Linguisticae investigationes, 36/2, Amsterdam, John Benjamins.

RADIMSKÝ Jan, éd. (2012), Perspective fonctionnelle de la phrase - l´apport du Cercle de Prague, Echo des études romanes, Vol. VIII num. 1, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, ISSn 1801/0865.
 
RADIMSKÝ Jan, éd. (2010), Centre-périphérie dans le système linguistique, Écho des études romanes, Vol. VI num. 1-2, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, ISSN 1801-0865.

(2009 - ....) Écho des études romanes, ISSN 1801-0865 ; MK ČR E 15756
Šéfredaktor (v letech 2006-2008 vědecký redaktor) odborné revue pro románskou filologii a literatury s mezinárodní působností
 
RADIMSKÝ Jan, éd. (2007), Synchronie dynamique du système linguistique, Écho des études romanes, Vol. III num. 1-2, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, ISSN 1801-0865, ISBN 978-80-7394-002-7.

 

Recenze a zprávy

RADIMSKÝ Jan (2005), « Vlasta Křečková : Tvorenie pomenovaní v súčasnej francúzštine. Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied UMB, 2000, 111 p. » In : Écho des études romanes, vol. 1, num. 2, České Budějovice, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2005, s. 87-88. ISSN 1801-0865
 
RADIMSKÝ Jan (2009), « Michele de Gioia : Carrément. Lexique bilingue français-italien des adverbes figés ». In : Écho des études romanes, vol. 5, num. 1-2, České Budějovice, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, 2009, s. 106-107. ISSN 1801-0865

 

Překlady, rozhlasové relace apod.
 
BERNANOS Georges: Velké hřbitovy v měsíčním svitu. Vetus Via / Dauphin, Podlesí – Brno – Praha, 2008, 256 s.
 
CATELLI Giovanni: Opletalova. In: Catelli G., Příjezdy. Havran, Praha, 2007, s. 79-80.
 
BERNANOS Georges: Velké hřbitovy v měsíčním svitu (ukázka z překladu), in: Plav, 5/2005, s. 41-46.
 
BERNANOS Georges: Velké hřbitovy v měsíčním svitu (ukázka z překladu), in: Literární noviny 50/2003, s. 1 a 14. ISSN 1210-0021.

 

Granty vědecké
(2017-2019)
Tvorba kompozit typu N-N v současné francouzštině
Grantový projekt GA ČR č. 17-17253S – řešitel

(2013-2015)
Tvorba kompozit typu N-N v současné italštině
Grantový projekt GA ČR č. 13-00496S – řešitel

(2007-2009)
Italský a francouzský predikát s podpůrným slovesem v konfrontaci s češtinou
Juniorský badatelský grantový projekt GAAV č. KJB901420702 – řešitel

 

Granty rozvojové
 
2010
Program na podporu spolupráce českých a zahraničních vysokých škol při tvorbě a/nebo uskutečňování společných studijních programů typu „joint degree" nebo „double degree": Česko-francouzský navazující magisterský obor Jazykovědné teorie a praxe /Théories et pratiques linguistiques/ nabízený v rámci studijního programu Filologie /Sciences du langage/  (CSM 2010/59, část 7), dílčí řešitelka Jitka Radimská, spoluřešitelé, PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
 
2009
Program na podporu spolupráce českých a zahraničních vysokých škol při tvorbě a/nebo uskutečňování společných studijních programů typu „joint degree" nebo „double degree": Česko-francouzský navazující magisterský obor Jazykovědné teorie a praxe /Théories et pratiques linguistiques/ nabízený v rámci studijního programu Filologie /Sciences du langage/  (CSM 2009, část 7), dílčí řešitelka Jitka Radimská, spoluřešitelé, PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
 
2008
Program na přípravu navazujícího magisterského studia oboru Románská filologie (MŠMT 2008/44, část 6), dílčí řešitelka Jitka Radimská, spoluřešitelé, Mgr. Ondřej Pešek, Ph.D., Mgr. Jana Pešková, Ph.D., PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
 
2005
Francouzský a anglický jazyk pro administrativu EU ve francouzštině a angličtině (MŠMT 177/2005), řešitelka: doc. PhDr. Jitka Radimská, Dr., spoluřešitelé: Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D., Mgr. Jan Radimský
 
2004
Navazující magisterský studijní program: Aplikovaná filologie: Cizí jazyk pro komerční praxi (francouzština, španělština) a učitelství cizích jazyků pro základní školy (MŠMT 153/2004), řešitelka: doc. PhDr. Jitka Radimská, Dr., spoluřešitelé: Mgr. Hana Hrubá, Mgr. Jana Pešková, Mgr. Jan Radimský, prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.
 
2003
Aplikovaná filologie: Cizí jazyky pro komerční praxi (francouzština, španělština), (MŠMT 27/2003), řešitelka: doc. PhDr. Jitka Radimská, Dr., spoluřešitelé: Mgr. Jana Pešková, Mgr. Jan Radimský, prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.

 

Projekty bez finanční podpory
 
2005 – dosud
Právní terminologie
- paralelní korpus evropských legislativních textů CORTE
- terminologická databáze LegTerm
 

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1