PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 033 249
 • Místnost:
  050404009 archiv 009 - 4. patro - Výukový objekt - Dukelská I (7),Dukelská II (9) (pracovna 505)
  Dukelská 246/7,245/9, 370 01 České Budějovice
  navigovat

Konzultační hodiny

 • Úterý (10:00 - 11:00)

Vyučované předměty

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. je vysokoškolský pedagog, teoretik uměleckého vzdělávání a interdisciplinární tvůrce, působící od roku 2009 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Je publikačně činný v široké oblasti teorie výtvarné výchovy a uměleckého vzdělávání, nejvíce však v tematických okruzích souvisejících s historiografií zmíněných oborů. V rámci svého akademického působení vede mimo jiné seminář scénické tvorby či seminář animačních lekcí, kde je využíván scénický formát interpretace jiných druhů umění. Kromě soustavné publikační a výtvarné činnosti se věnuje aktivně i divadelní práci; členem souboru Geisslers Hofcomoedianten je od roku 2007. Kromě GH, v současnosti sídlících v pražském Divadle Vila Štvanice, jej můžete jako performera vidět v řadě dalších nezávislých projektech, které se často pohybují na pomezí divadla a výtvarného umění. V rámci několika projektů také spolupracoval s Českou televizí a Českým rozhlasem. Od roku 2023 vykonává funkci předsedy České sekce INSEA – národní sekce Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním (International Society for Education through Art).

Webové stránky projektu Křížová chodba: www.krizovachodba.cz

Webové stránky DS Geisslers Hofcomoedianten: www.geisslers.cz

Tvůrčí činnost

I Publikační činnost

Monografie

1] POSPÍŠIL, Aleš. Antologie katedry výtvarné výchovy na jihu Čech. Sedmá dekáda centra vzdělávání výtvarných pedagogů v regionu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 114 s. ISBN 978-80-7394-387-5.

2] ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana; FILIP, Michal. Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2020. 254 s. ISBN 978-80-904268-5-6.

 

Kapitoly v monografiích

1] POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana. Vysoké a nízké umění v kontextu dobového výtvarného vzdělávání. Inspirační zdroje v pedagogickém a výtvarném díle Václava Živce. In MACHALÍKOVÁ, Pavla; WINTER, Tomáš (edd.) Umění a tradice. Praha: Artefactum/Ústav dějin umění AV ČR, 2017. s. 90-101. ISBN 978-80-86890-97-5.

2] POSPÍŠIL, Aleš. Obrat vnímání kvality výtvarného vzdělávání pedagogů v počátcích konstituování oboru VV. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2019. s. 195-202. ISBN 978-80-904268-7-0.

3] POSPÍŠIL, Aleš. Historické ohlédnutí za prezentacemi žákovských prací ve smyslu reflexe kurikula aneb Formát tvorby veřejného odborného diskurzu. In UHL SKŘIVANOVÁ, Věra; PLÍHALOVÁ, Monika et al. Pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu. Plzeň: Západočeská univerzita, 2022. s. 110 - 126. ISBN 978-80-261-1099-6.

4] POSPÍŠIL, Aleš. Dvě dekády proměn výtvarné poetiky inscenací Geisslers Hofcomoedianten. In HAŠEK, Petr; NEKUDA, René (eds.). Let’s baROCK! Praha: Geisslers Hofcomoedianten, 2023. s. 260-267. ISBN 978-80-11-03388-0.

 

Články v odborných recenzovaných periodicích

1] POSPÍŠIL, Aleš. Kozí Hrádek a Josef Švehla. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2008, č. 3-4, s. 38-40. ISSN 1210-3691.

2] POSPÍŠIL, Aleš. Hrad Věžka - příběh smutného osudu. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2008, č. 3-4, s. 44-45. ISSN 1210-3691.

3] POSPÍŠIL, Aleš. Jaroslav Herout - Vitruvius českého školství. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2010, č. 4, s. 1-3. ISSN 1210-3691.

4] POSPÍŠIL, Aleš. Matouš Vondrák - pedagog a výtvarník. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2012, č. 1, s.11-12. ISSN 1210-3691.

5] POSPÍŠIL, Aleš. Václav Živec – život s výtvarnou výchovou. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2014, č. 2, s. 1-3. ISSN 1210-3691.

6] POSPÍŠIL, Aleš; JÁNSKÁ, Lenka; FILIP, Michal. K prehistorii periodika Výtvarná výchova v meziválečném Československu. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2014, č. 3, s. 19-25. ISSN 1210-3691.

7] POSPÍŠIL, Aleš; KALAŠOVÁ, Marcela. Ikonografie hradu Valečova v 19. století. Valečov jako námět výtvarných děl poutníků a malířů. In Z Českého ráje a Podkrkonoší – vlastivědná ročenka. Semily: SOA, Turnov: MČR, Jičín: RMaG, 2014, č. 27, s. 97-132. ISSN 1211-975 X. ISBN 978-80-86254-30-2.

8] POSPÍŠIL, Aleš. Václav Živec – przyczynek do korzeni nowoczesnej edukacji plastycznej. In Arteria13/2015 – Rocznik Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2015. s. 54-58. ISSN 1895-5827.

9] POSPÍŠIL, Aleš; VEJSOVÁ, Věra. Na granicy przedstawianego obrazu-bez granic. Wystawa czeskich, słowackich i polskich autorów w praskiej Galerii Hollar. In Arteria 13/2015 – Rocznik Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2015. s. 97-101. ISSN 1895-5827.

10] ŘEPA, Karel; POSPÍŠIL, Aleš. Prostor pro krajinu v současné výtvarné výchově. In Kultura, umění a výchova [online]. 2021, 9(2). 17 s. ISSN 2336-1824. Dostupné na: https://www.kuv.upol.cz/post/prostor-pro-krajinu-v-sou%C4%8Dasn%C3%A9-v%C3%BDtvarn%C3%A9-v%C3%BDchov%C4%9 [cit. 2022-05-23].

 

Články ve sbornících

1] POSPÍŠIL, Aleš. Možnosti kastellologie ve výtvarné edukaci. In Mezi viděním a věděním. [CD-ROM] Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2009. s. 63-65. ISBN 978-80-7414-152-2.

2] POSPÍŠIL, Aleš. Josef Švehla-pedagog, spisovatel, buditel. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel (eds.) Kapitoly z historiografie výtvarné výchovy v mezioborovém kontextu. [CD-ROM] České Budějovice: PF Jihočeská univerzita, 2011. s. 32-38. ISBN 978-80-7394-261-8.

3] POSPÍŠIL, Aleš. Uplatnění kastellologických témat ve výtvarné výchově. In SOKOL, Milan (ed.) Didaktika výtvarného umenia-koncepty, kontexty, prax. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. s. 371-393. ISBN 978-80-557-0302-2.

4] POSPÍŠIL, Aleš. Hledání ztraceného místa-mezinárodní konferenční setkání a výstava autorských knih. In Hledání ztraceného místa-sborník konferenčního setkání a mezinárodní výstavy autorských knih. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. s. 3-4. ISBN 978-80-7394-424-7.

5] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Autorská kniha jako prostředek kultivace výtvarně-pedagogických kompetencí budoucích učitelů 1. stupně základních škol. In Hledání ztraceného místa-sborník konferenčního setkání a mezinárodní výstavy autorských knih. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. s. 39-47. ISBN 978-80-7394-424-7.

6] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Výtvarná příprava v rámci vzdělávání budoucích pedagogů prvního stupně ZŠ na KVV PF JU. In Procházka, M., Vítečková, M., Žlábková, I. (Eds.) Škola a její křižovatky. Brno: Česká pedagogická společnost, 2017. s. 93-98. ISBN 978-80-905245-7-6.

7] POSPÍŠIL, Aleš. Baroque Online: Streaming of Scenic Art for Educational Purposes During the Corona Crisis. Website of International Virtual Conference Art Education in The Time of Coronavirus. [Online]. Dostupné na: https://www.inseaconference.com/section-11 [12. 10. 2020]. 8 s.

8] POSPÍŠIL, Aleš. Význam Brtnického kroužku pro sféru volnočasového výtvarného vzdělávání. In POSPÍŠIL, Aleš; ŽLÁBKOVÁ, Iva (eds.). Vybrané texty se zaměřením na zájmové činnosti ve výtvarné a hudební výchově. Soubor textů z 12. konference o výchově a volném čase. [PDF] České Budějovice: PF JU, 2020. s. 31-35. ISBN  978-80-7394-849-8.

9] POSPÍŠIL, Aleš. Od synestézie k naraci: Theatrum Mundi Kuks. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Prostor obrazu: Mezioborová setkání na poli umění a edukace. Soubor textů z konference České sekce INSEA ve spolupráci s GASK – Galerií Středočeského kraje. Olomouc: ČS INSEA, 2022. s. 312-318. ISBN 978-80-908056-6-8. 

 

Sborníky abstraktů

1] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Výsledky výtvarné přípravy v rámci vzdělávání budoucích pedagogů prvního stupně ZŠ. In PROCHÁZKA, Miroslav; RYBIČKOVÁ, Marta; VÍTEČKOVÁ, Miluše; ŽLÁBKOVÁ, Iva (eds.) Škola a její křižovatky. Sborník abstraktů z 22. konference ČPdS na PF JU v Českých Budějovicích. Brno: ČPdS, 2015. s. 35-36. ISBN 978-80-905245-4-5.

2] POSPÍŠIL, Aleš. Baroque Online: Streaming of Scenic Art for Educational Purposes During the Corona Crisis. In ŠOBÁŇOVÁ, Petra; JIROUTOVÁ, Jana (eds.). Listy České sekce INSEA. Speciální vydání k mezinárodní online konferenci Art Education in The Time of Coronavirus. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2020, č. 2, s. 56.

3] POSPÍŠIL, Aleš. Baroque Online: Streaming of Scenic Art for Educational Purposes During the Corona Crisis. In ŠOBÁŇOVÁ, Petra; JIROUTOVÁ, Jana (eds.). Art Education in The Time of Coronavirus. Reflecting on Today, Anticipating Tommorow. Booklet of Abstracts. Olomouc: the Palacky University | Faculty of Education and the Czech Section of INSEA, 2020, s. 46. ISBN 978-80-908056-0-6.

 

Texty katalogů

1] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Do nitra zvířecí říše ve výtvarné výchově. In Ve zvířecí kůži-katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. [PDF] Hluboká nad Vltavou: AJG, 2010. s. 7-8. ISBN 978-80-86952-52-9.

2] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Tma jako tematický prostor ve výtvarné výchově. In Když je tma-katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2011. s. 4-5. ISBN 978-80-86952-67-3.

3] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Kniha jako médium obrazotvornosti. In V knize ukryté-katalog k výstavě  výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2012. s. 3-6. ISBN 978-80-86952-95-6.

4] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Svět architektury v zrcadle výtvarné edukace. In Kdybych byl architektem-katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2013. s. 4-6. ISBN 978-80-87799-07-9.

5] POSPÍŠIL, Aleš; VILHELMOVÁ, Lenka. KVVPFJUMMXIV/1. Výběr z aktuálních prací pedagogů katedry výtvarné výchovy PF JU. In SLÁDKOVÁ, Dominika; VILHELMOVÁ, Lenka (eds.) KVVPFJUMMXIV/1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014. s. 1-4. ISBN 978-80-7394-465-0.

6] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Hudba k nazírání. Od synestézie k abstrakci skrze hudební náměty výtvarných činností. In Když se hudba vybarví-katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2014. s. 2-6. ISBN 978-80-87799-25-3.

7] POSPÍŠIL, Aleš; VILHELMOVÁ, Lenka; ŘEPA, Karel. Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog k mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 10 s. ISBN 978-80-7394-497-1.

8] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Sdělení odkrytá i ukrytá. Formáty komunikace ve výtvarných námětech. In Přišla už pošta? - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2015. s. 2-5. ISBN 978-80-87799-42-0.

9] POSPÍŠIL, Aleš. Ze sedmdesátileté historie katedry výtvarné výchovy PF JU. In DUCHKOVÁ, Zuzana; ŘEPA, Karel (eds.) KVV PF JU 1948-2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2018. s. 5-6. ISBN 978-80-7394-701-9.

10] POSPÍŠIL, Aleš. Václav Živec: kresba/malba. Výběr prací z let 1914–1975. In BROŽKA, Petr (ed.). 10 let Galerie D9. České Budějovice: KVV PF JU, 2022. 2 s. ISBN 978-80-7394-918-1.

11] POSPÍŠIL, Aleš. KCH XXI. Výstava prací členů volného sdružení výtvarníků Křížová chodba. In FRELICH, Pavel (ed.). Katalog k výstavě KCH XXI v GKD. Hluboká nad Vltavou: Galerie Knížecí dvůr, 2024. s. 2-4.

 

Metodické a didaktické materiály

1] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Cestovní deník k putování po zemi gotické. Metodické listy ke stálé expozici gotického umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2010. 8 s.

2] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Po stopách holandských mistrů. Metodické listy ke stálé expozici flámského a holandského malířství Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2010. 8 s.

3] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Krajina očima malíře. Webová edukativní aplikace v rámci projektu Science Zoom [Online]. Dostupné na: www.http://test.sciencezoom.cz/en/hry-a-kvizy/krajina-ocima-malire [14.4.2014]. Aplikace v rámci projektu scienceZOOM CZ.1.07/2.3.00/35.0001.

4] POSPÍŠIL, Aleš. Radek Pilař – inspirovaný a inspirující. In Les fantazie. Didaktický materiál pro stálou interaktivní expozici v rámci projektu Didaktika hrou pro děti do 6- ti let. Písek: Sladovna Písek, o. p. s., 2015. s. 15-19. Projekt: reg. č. M00285 za podpory OP Cíl 3 EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013.

POSPÍŠIL, Aleš. Radek Pilař – Inspiriert und Inspirierend. In Begleiter durch den Fantasiewald von Radek Pilař. Didaktisches Material zu der interaktiven Dauerausstellung im Rahmen des Projekts Didaktik als Spiel für Kinder unter 6 Jahre. Písek: Sladovna, o. p. s., 2015. s. 15-20. Projekt: Registrierungsnummer M00285, gefördert aus dem Operationsprogramm Ziel 3 Europäische regionale Zusammenarbeit Österreich – Tschechische Republik 2007-2013. (jazyková mutace)

 

Encyklopedická hesla

1] POSPÍŠIL, Aleš. Ježek z Pravomíru. In VAVŘÍNEK, Zdeněk. a kol. Almanach českých šlechtických a rytířských rodů [2016]. Praha: Zdeněk Vavřínek/Martin, 2012. s.186-187. ISBN 978-80-904241-7-3.

2] POSPÍŠIL, Aleš. Texty hesel: CIVIŠ, Svatopluk; HYLIŠ, Karel; KRAUS, Bohuslav; KUBIČKA, Roman; ŠIMEK, František; VACEK, Ludvík; VEJSOVÁ, Věra; VILHELMOVÁ, Lenka. In PROCHÁZKA, Jaromír et al. 100 let výtvarného umění v jižních Čechách. České Budějovice: Galerie Procházka, 2018. s. 138, 194, 220, 228, 342, 366, 372, 376. ISBN 978-80-905212-5-4.

 

Ostatní publikované texty (úvodníky, zprávy, recenze, popularizující texty apod.)

1] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Výtvarná výchova v kontextu historických koncepcí předmětu-z konference na PF JU. In Jihočeská univerzita-čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích 1/2 2011. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. s. 67. ISSN 1214-7869. (zpráva)

2] POSPÍŠIL, Aleš. Němí svědkové minulosti promlouvají. In Včelička-měsíčník pro výchovně vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole. Praha: Atelier Ex Aedifico, 2011, č. 5, s. 1. ISSN 1804-3674. (úvodník)

3] POSPÍŠIL, Aleš. Projekt Křížová chodba v Galerii 9. In Devítka - oficiální magazín Městské části Praha 9. Praha: Městská část Praha 9/ Strategic Consulting, 2013, č. 7, s. 24-25. MK ČR E 13319.

4] POSPÍŠIL, Aleš. Hodnocení metodika poroty ústředního kola 12. Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ ČR „Oči dokořán 2014“. In Oči dokořán 2014. [CD-ROM s tištěným katalogem] Olomouc: ZUŠ Miroslava Stibora, 2014. s. 5-13. (odborná zpráva)

5] POSPÍŠIL, Aleš. Na hranici zobrazovaného... In Ateliér-čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2015, č. 8, s. 1. ISSN 1210-5236.

6] POSPÍŠIL, Aleš. Zpráva z konference na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Zpráva ze sekce zájmové činnosti se zaměřením na výtvarnou a hudební výchovu 12. konference o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti na PF JU v Českých Budějovicích. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2016, č. 1, s. 14. (zpráva)

7] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Od restartu k druhému setkání České sekce INSEA. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2016, č. 2, s. 1-2. (úvodník)

8] POSPÍŠIL, Aleš. Historie časopisu Výtvarná výchova. Text na webových stránkách časopisu Výtvarná výchova [Online]. Dostupné na: https://pages.pedf.cuni.cz/vytvarnavychova/uvodni-stranka/historie-casopisu/ [10. 3. 2016].

9] POSPÍŠIL, Aleš. Z cyklu historie pracovišť terciární sféry oboru výtvarná výchova. Stručná historie katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2017, č. 1, s. 5-8.

10] POSPÍŠIL, Aleš. Pavel Šamšula – nestor dvou dekád fungování INSEA. In ŠOBÁŇOVÁ, Petra; JIROUTOVÁ, Jana et al. Česká sekce INSEA 1967-2017. Olomouc: Česká sekce INSEA, 2017. s. 184-185. ISBN 978-80-904268-2-5.

11] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Fokus: Kvalita ve výtvarné výchově. Zpráva z konferenčního setkání ČS INSEA Kritéria kvality ve výtvarné výchově České Budějovice 2017. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2017, č. 2, s. 6-8. (zpráva)

12] POSPÍŠIL, Aleš. S Českou sekcí INSEA do nového roku a další dekády svobody a demokracie. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2019, č. 2, s. 1-2. (úvodník)

13] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Téma kvality ve výtvarné výchově – úvod. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2019. s. 8-9. ISBN 978-80-904268-7-0. (úvodník)

14] POSPÍŠIL, Aleš. Poslední rozloučení s doc. Pavlem Šamšulou. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2020, č. 1, s. 7-8. (nekrolog)

15] POSPÍŠIL, Aleš; ŽLÁBKOVÁ, Iva. Vybrané texty se zaměřením na zájmové činnosti ve výtvarné a hudební výchově. In POSPÍŠIL, Aleš; ŽLÁBKOVÁ, Iva (eds.). Vybrané texty se zaměřením na zájmové činnosti ve výtvarné a hudební výchově. Soubor textů z 12. konference o výchově a volném čase. [PDF] České Budějovice: PF JU, 2020. s. 3-4. ISBN 978-80-7394-849-8. (předmluva)

16] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. INSEA výtvarným pedagogům: Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2021, č. 1, s. 8-9. (zpráva)

17] POSPÍŠIL, Aleš. Festival Theatrum Kuks letos i ve výstavní síni na Staré radnici ve Dvoře Králové. In Královédvorsko.cz [Online]. Dostupné na: https://www.kralovedvorsko.cz/co-se-deje/vystavy/festival-theatrum-kuks-letos-i-ve-vystavni-sini-na-stare-radnici-ve-dvore-kralove.html [17. 8. 2021].

18] POSPÍŠIL, Aleš. Didaktické listy Karla Řepy. In ŘEPA, Karel. Didaktické listy pro přípravu lekcí výtvarné výchovy. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2022. s. 2. ISBN 978-80-7394-944-0. (předmluva)

19] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Předmluva. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Prostor obrazu: Mezioborová setkání na poli umění a edukace. Soubor textů z konference České sekce INSEA ve spolupráci s GASK – Galerií Středočeského kraje. Olomouc: ČS INSEA, 2022. s. 8-10. ISBN 978-80-908056-6-8. (předmluva)

 

II Editorská a redakční činnost

1] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel (eds.). Kapitoly z historiografie výtvarné výchovy v mezioborovém kontextu. [CD-ROM] České Budějovice: PF Jihočeská univerzita, 2011. 107 s. ISBN 978-80-7394-261-8.

2] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel (eds.). Hledání ztraceného místa-sborník konferenčního setkání a mezinárodní výstavy autorských knih. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 72 s. ISBN 978-80-7394-424-7.

3] POSPÍŠIL, Aleš; VILHELMOVÁ, Lenka; ŘEPA, Karel (eds.). Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog k mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 10 s. ISBN 978-80-7394-497-1.

4] BOHADLOVÁ, Kateřina; HAŠEK, Petr; ŠKVAROVÁ, Nicola (eds.). Geisslers Hofcomoedianten. Almanach 2002–2018. [PDF] Praha: Geisslers Hofcomoedianten, 2018. 93 s. (redakční spolupráce)

5] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2019. 314 s. ISBN 978-80-904268-7-0.

6] POSPÍŠIL, Aleš; ŽLÁBKOVÁ, Iva (eds.). Vybrané texty se zaměřením na zájmové činnosti ve výtvarné a hudební výchově. Soubor textů z 12. konference o výchově a volném čase. [PDF] České Budějovice: PF JU, 2020. 53 s. ISBN 978-80-7394-849-8.

7] POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Prostor obrazu: Mezioborová setkání na poli umění a edukace. Soubor textů z konference České sekce INSEA ve spolupráci s GASK – Galerií Středočeského kraje. Olomouc: ČS INSEA, 2022. 349 s. ISBN 978-80-908056-6-8.

 

III Účast na konferencích a odborných setkáních (výběr)

1] Mezi viděním a věděním – doktorské kolokvium oboru Výtvarná výchova. KVK PF UJEP v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 9. 9. 2009.

2] Výtvarná výchova v kontextu historických koncepcí předmětu – celostátní konference. KVV PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice, 19. 2. 2011.

3] Didaktika výtvarného umenia-koncepty, kontexty, prax – mezinárodná vedecká konferencia. KVK PF UMB v Bánské Bystrici, Bánská Bystrica (SR), 21. 9. 2011.

4] Hledání ztraceného místa – konferenční setkání a mezinárodní výstava autorských knih. KVV PF JU v Českých Budějovicích/PNP Praha, Praha Klementinum, 5. 5. 2013.

5] Oči dokořán 2014 – setkání výtvarných pedagogů k otevření výstavy 12. Národní přehlídky základních uměleckých škol ČR. MŠMT ČR, ZUŠ M. Stibora Olomouc a sekce výtvarného oboru UUR ZUŠ ČR /Šternberk, 3. 10. 2014.

6] Škola a její křižovatky – konference České pedagogické společnosti na PF JU. KPP PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice, 26. - 27. 3. 2015.

7] Kolegium VV 2015 – kolegium kateder zajišťujících studium v oboru Výtvarná výchova. KVV PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice, 11. -12. 4. 2015.

8] Celostátní setkání učitelů výtvarného oboru ZUŠ, Národní institut pro další vzdělávání Karlovy Vary, Plzeň, 30. 9. - 2. 10. 2015.

9] Umělecké dílo jako prostředek komunikace, sekce „Vysoké“ a „nízké“, Akademie věd České republiky, Akademické konferenční centrum, Praha, 26. – 27. 11. 2015.

10] 12. konference o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti. PF JU pod záštitou AVPVČ a nově vzniklé sekce pro PVČ v rámci České pedagogické společnosti, České Budějovice, 16. – 17. 6. 2016.

11] Kritéria kvality ve výtvarné výchově. Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy PF JU, České Budějovice, 21. – 22. 9. 2017.

12] Srdce jako symbol. Kolokvium akademické obce KVV PF JU k sedmdesáti letům existence KVV na jihu Čech a sto letům od vzniku ČSR. Katedra výtvarné výchovy PF JU, České Budějovice, 23. 10. 2018.

13] Sztuka nie zna granic. III Miedzinarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polsko, 14. 5. 2019.

14] Pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu. Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy a kultury PEF ZČU, Plzeň, 17. – 18. 6. 2019.

15] Učitel Pro Futuro. PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice, 21. 2. 2020.

16] Art Education in The Time of Coronavirus. International Virtual Conference. Česká sekce INSEA za spolupráce katedry výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci, 12. – 15. 10. 2020.

17] Učitel Pro Futuro II. PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice, 5. 2. 2021.

18] Prostor obrazu: Mezioborová setkání na poli umění a edukace. Česká sekce INSEA za spolupráce GASK – Galerie Středočeského kraje, 5. – 6. 11. 2021.

19] Výtvarná výchova v interakcích. Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Centrem vizuálních studií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a Českou sekcí INSEA, Ostrava, 13. – 14. 10. 2023.

 

IV Granty, institucionální podpory a projekty (výběr)

1] Krajina očima malíře. Webová edukativní aplikace v rámci grantového projektu PF JU Science Zoom. ScienceZOOM CZ.1.07/2.3.00/35.0001. Období řešení: 2014. (spoluřešitel)

2] Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově. GA JU, číslo projektu: 146/2016/S. Období řešení: 2016-2019. (spoluřešitel)

3] Spolupořádání konferenčního setkání ČS INSEA. 2017-RVO-PF-Spolupořadatelství konferenčního setkání ČS INSEA. Období řešení: 2017. (řešitel)

4] Inovace přípravy učitelů pro praxi. OP VVV-IPUP, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-038/0006960. Období řešení: 2018-2020. (spoluřešitel v segmentech KA1, KA2)

5] NPO Transformace-JU, číslo projektu: NPO_JČU_MSMT-16608/2022. Období řešení: 2022-2023. (spoluřešitel na pozici garant studijního programu)

 

V Umělecká činnost

 

Výtvarný segment

Samostatné výstavy

1] (2004) Galerie 9, Praha. (s K. Dostálkovou a D. Svobodovou)

2] (2005) Galerie Watzko, České Budějovice. (s K. Musilem)

3] (2006) Stopy tisku, Výstavní síň Jihočeského divadla, České Budějovice. (s K. Musilem)                            

4] (2014) Příběh, Malá galerie, České Budějovice. (s J. Němcovou a L. Vilhelmovou)

5] (2023) Hnízda, jablka a stroje, Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz. (s O. Divišovou a P. Vichrovou)

 

Skupinové výstavy

1] (2004) Křížová chodba I., Piaristický klášter, České Budějovice.

2] (2004) Naposled v malém, Benefice Galerie 9, Praha.

3] (2005) Křížová chodba II., Piaristický klášter, České Budějovice.

4] (2005) Bienále mladých umělců a životní jubileum F. Valeny, Galerie Scarabeus, Praha.

5] (2006) Zrcadlení 06, Galerie Václava Špály, Praha.

6] (2006) Křížová chodba III. v Solnici, CK Solnice, České Budějovice.

7] (2006) E-ON, České Budějovice.

8] (2007) Křížová chodba IV., Piaristický klášter, České Budějovice.

9] (2007) Iuventars, KD Metropol, České Budějovice.

10] (2007) Městské muzeum (Synagoga), Vodňany.

11] (2007) Městská galerie, Český Krumlov.

12] (2008) Křížová chodba V. v MP 7, Galerie a kavárna MP 7, Tábor.

13] (2008) Křížová chodba VI. v Portyči, Galerie Portyč, Písek.

14] (2009) Křížová chodba VII. v MP 7, Galerie a kavárna MP 7, Tábor.

15] (2010) Pedagogové KVV PF JU, Městská galerie Lažnia, Radom - Polsko.

16] (2010) Křížová chodba VIII. v MP 7, Galerie a kavárna MP 7, Tábor.

17] (2011) Dívej se…, Pedagogové KVV PF k 20. výročí založení JU, Divadlo O. Nedbala, Tábor.

18] (2011) Křížová chodba IX. v DBP, Galerie Divadla Bolka Polívky, Brno.

19] (2012) Křížová chodba X. v Patře, Galerie Patro, Olomouc.

20] (2013) Pedagogové a hosté KVV k 65. výročí založení PF JU, Galerie D9, České Budějovice.

21] (2013) Křížová chodba XI. v 9, Galerie 9, Praha.

22] (2014) Křížová chodba XII. v MD, Galerie Malého divadla F.X. Šaldy, Liberec.

23] (2014) Křížem…Výstava pedagogů KVV PF JU a jejich hostů, Galerie Sv.Marka, Soběslav.

24] (2015) Křížová chodba XIII. v MSP, Strakonický hrad, Strakonice.

25] (2015) Graphica Creativa, Galerie D9, České Budějovice.

26] (2016) Sami/spolu/dohromady, Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec.

27] (2016) Křížová chodba XIV. v MMV, Městské muzeum Volyně, Volyně.

28] (2016) Bílá laboratoř, Galerie města Olomouce, Olomouc.

29] (2017) Křížová chodba XV. v MMB, Městské muzeum Blatná, Blatná.

30] (2018) Křížová chodba XVI. v DON, Divadlo Oskara Nedbala, Tábor.

31] (2018) Sleva na šelmu, Prácheňské muzeum, Písek.

32] (2019) Nebe vzdálené i blízké, Galerie OPE, Památník Vojna, Lešetice u Příbrami.

33] (2019) Křížová chodba XVII. v D9, Galerie D9, České Budějovice.

34] (2021) VTK20. Městská výstavní síň Stará radnice, Dvůr Králové nad Labem.

35] (2021) Křížová chodba XVIII. v ROH, ROHkavárna, Praha.

36] (2021) Bezčasí. Výstavní síň KD Dobříš, Dobříš.

37] (2022) Křížová chodba XIX. v Kaffce, Kavárna Kaffka, Nové Strašecí.

38] (2022) Bio Illusion. Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín - Slovensko.

39] (2022) 10 let Galerie D9, Galerie D9, České Budějovice.

40] (2023) Křížová chodba XX. v MGVO, Městská galerie Viktora Olivy, Nové Strašecí.

41] (2023) Mezitím - KVV PF JU 75. Galerie Knížecí dvůr, Hluboká nad Vltavou.

42] (2024) Křížová chodba XXI. v GKD, Galerie Knížecí dvůr, Hluboká nad Vltavou. 

 

Kurátorská činnost

1] (2011) Křížová chodba v DBP. Divadlo Bolka Polívky, Brno.

2] (2012) Jaromíra Němcová a Lenka Vilhelmová. GD a galerie Tišice, Tišice u Mělníka.

3] (2014) Václav Živec: kresba/malba. Galerie D9, České Budějovice.

4] (2015) Jaroslav Hejný: ze sbírek PF JU. Galerie D9, České Budějovice.

5] (2015) Josef Lorenc: Kámen/nůžky/papír. Galerie D9, České Budějovice.

6] (2016) Roman Kubička: Osm obrazů RK. Galerie D9, České Budějovice.

7] (2016) Kreslení na učitelském ústavu v Českých Budějovicích. Galerie D9, České Budějovice.

8] (2018) Jitka Petrášová: Vem si ještě okurku. Galerie D9, České Budějovice.

9] (2019) Křížová chodba XVII. v D9. Galerie D9, České Budějovice.

10] (2021) VTK20. Městská výstavní síň Stará radnice, Dvůr Králové nad Labem.

11] (2024) Křížová chodba XXI. v GKD, Galerie Knížecí dvůr, Hluboká nad Vltavou.

 

Scénický segment

 

Scénické výsledky v rámci smluvní spolupráce s Geisslers Hofcomoedianten (výběr)

1] (2006) Amor Tyran: Principál/Elgezil, obnovená premiéra: 20. 4. 2006, Kuks, režie: Petr Hašek.

2] (2008) Andromaché: Orestes, obnovená premiéra: 22. 8. 2008, Comoedienhaus Kuks, režie: Petr Hašek.

3] (2009) Fitzli Putzli: František Š., premiéra: 28. 8. 2009, Kuks, režie: Petr Hašek.

4] (2010) Ambrosia: kurátor výstavy/sv. Ambrož, premiéra: 26. 8. 2010, Chrám sv. Cyrila a Metoděje Praha Karlín, režie: Petr Hašek.

5] (2012) Láska ke třem pomerančům: Král Silvio, premiéra: 25. 8. 2012, Malá scéna Divadla ABC, Městská divadla pražská Praha, režie: Petr Hašek.

6] (2014) Valdštejn: Kašpar Qustenberg, premiéra: 20. 4. 2014, Malá scéna Divadla ABC, Městská divadla pražská Praha, režie: Petr Hašek.

7] (2015) Magdaléna lascivní a kajícná: Gio/autor, premiéra: 12. 12. 2015, Divadlo Vila Štvanice Praha, režie: Petr Hašek.

8] (2016) Orbis Pictus: Herec, premiéra: 30. 4. 2016, Divadlo Vila Štvanice Praha, režie: Petr Hašek.

9] (2017) V borůvčí: Tirsi, premiéra: 13. 8. 2017, Divadlo Vila Štvanice Praha, režie: Petr Hašek.

10] (2018) Tři ženy a zamilovaný lovec: Rudolf/Otmar/František Antonín/Matyáš, premiéra: 25. 11. 2018, Divadlo Vila Štvanice Praha, režie: Petr Hašek.

11] (2020) LK3P2: Zelenavý ptáček: Král Silvio, premiéra: 23. 8. 2020, Divadlo Vila Štvanice Praha, režie: Petr Hašek.

12] (2021) 27. Exekuční show Jana Mydláře: Jan Mydlář, premiéra: 31. 10. 2021, Divadlo Vila Štvanice Praha, režie: Petr Hašek.

13] (2022) Huberte!: Hubert 2, premiéra: 25. 8. 2022, THEATRUM KUKS, režie: Martin Bohadlo, Aleš Pospíšil, Petr Šmíd /Geisslers KPR.

14] (2023) Petr Brandl: Příběh bohéma. Performance k slavnostnímu zahájení stejnojmenné výstavy: Josef Claudius z Claudenburgu a další, premiéra: 19. 10. 2023, Valdštejnská jízdárna, Národní galerie Praha, režie: Petr Hašek.

 

Další scénické výsledky (výběr)

1] (2017) SOMA #4, premiéra: 27. 10. 2017, Průmyslový palác Praha (Designblok), režie a choreografie: Martin Talaga.

2] (2018) SOMA #9, premiéra: 6. 4. 2018, Národní galerie Praha (Česká taneční platforma), režie a choreografie: Martin Talaga.

3] (2018) SOMA #10, premiéra: 29. 4. 2018, Studio Alta Praha (Mezinárodní den tance), režie a choreografie: Martin Talaga.

4] (2018) SOMA #16, premiéra: 9. 8. 2018, Piazetta Národního divadla Praha (V rámci projektu Artedu/Sexposed), režie a choreografie: Martin Talaga.

5] (2018) SOMA #19 (Pocty), premiéra: 28. 9. 2018, Divadlo Komedie Praha (V rámci předávání cen Next wave), režie a choreografie: Martin Talaga.

6] (2018) SOMA #20, premiéra: 29. 9. 2018, CAMP – Centrum architektury a městského plánování Praha, režie a choreografie: Martin Talaga.

7] (2023) Literární koláž z textů Vlasty Kocmanové, nakladatelství Theatrum mundi, premiéra: 29. 6. 2023, Božská Lahvice Praha, režie: Vojtěch Kemenny.

8] (2023) Labyrint improvizace. Hudební improvizace H. Dvořáčkové a interpretace textu (A. Pospíšilem) Labyrintu světa a ráje srdce J. A. Komenského, THEATRUM KUKS, premiéra: 23. 8. 2023, režie a dramaturgie textu: Jiřina Dvořáková Marešová.

 

Audiovizuální tvorba (výběr)

1] (2012) Východočeské loutkářství – tradice a současnost, komediant, TV dokument Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství, premiéra: 2012, režie: Miloslav Kučera.

2] (2015) Sen o Kuksu: Seemann, inscenovaný dokument České televize, premiéra: 26. 5. 2015, režie: Miloslav Kučera.

3] (2019) V borůvčí: Tirsi, záznam divadelního představení, GHTV, premiéra: 12. 10. 2020, režie inscenace: Petr Hašek, režie záznamu: Miloslav Kučera.

4] (2019) Valdštejn: Kašpar Qustenberg, záznam divadelního představení, GHTV, premiéra: 21. 3. 2020, režie inscenace: Petr Hašek, režie záznamu: Miloslav Kučera.

5] (2019) Konkurz: milenec, krátkometrážní amatérský film, Bohousch Production, premiéra: 16. 12. 2019, režie: Martin Bohadlo.

6] (2021) #5 Vaříme s Janem Mydlářem: Jan Mydlář, Podcast DS Geisslers Hofcomoedianten, GHTV, premiéra: 18. 1. 2021, režie: Petr Šmíd.

7] (2020) Magdaléna lascivní a kajícná: Gio/autor, záznam divadelního představení, GHTV, premiéra: 6. 3. 2021, režie inscenace: Petr Hašek, režie záznamu: Miloslav Kučera.

8] (2021) Tři ženy a zamilovaný lovec: Rudolf/Otmar/František Antonín/Matyáš, záznam divadelního představení, GHTV, premiéra: 5. 4. 2021, režie inscenace: Petr Hašek, režie záznamu: Miloslav Kučera.

9] (2021) CD Napříč (Antologie písní z inscenací GH z let 2001-2021). Praha: Geisslers Hofcomoedianten, křest: 28. 8. 2021.

10] (2021) Láska ke třem pomerančům: Král Silvio, záznam divadelního představení, GHTV, premiéra: 2023, režie inscenace: Petr Hašek, režie záznamu: Miloslav Kučera.

11] (2023) Alchymisti: Tadeáš Hájek z Hájku, 1-7. díl. Podcastová série pro Rádio Junior ČRo, Český rozhlas Praha, premiéra: 1. 9. 2023, režie: Petr Vodička.

12] (2023) Kámen mudrců. Videoklip k ústřední písni sedmidílného podcastu Alchymisti Rádia Junior ČRo, Český rozhlas Praha a Geisslers Hofcomoedianten, premiéra: 1. 12. 2023, režie: Petr Januschka.

13] (2024) Alchymisti - Zlatodějný teatrolab: Tadeáš Hájek z Hájku. Audiovizuální dotáčky k imerzivnímu představení, Geisslers Hofcomoedianten, premiéra: 9. 3. 2024, Divadlo Vila Štvanice Praha, režie: Petr Hašek.

Aktuální rozvrhInformace

Témata závěrečných prací

Bakalářské
Zpracování vzdělávacích materiálů k architektonické památce, kulturní lokalitě či mikroregionu
Animační listy pro stálou galerijní nebo muzejní expozici
 
Magisterské
Historie a vývoj výtvarné výchovy a uměleckého vzdělávání
Odkaz a dílo významných osobností oboru Výtvarná výchova
Intermediální přístupy v uměleckém vzdělávání
Výtvarně projektová výuka a výtvarné řady na ZUŠ a 1. a 2. stupni ZŠ

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1