Ing. Tomáš Picek, Ph.D.

 • Pracoviště:
  PřF Katedra biologie ekosystémů | samostatný vědecký, výzkumný a vývojový pracovník - aka
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 032 348
 • Místnost:
  010302019 pracovna pedagogů 019 - 2. patro - budova B - Blažkův pavilon (pracovna 348)
  Branišovská 1716/31c, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Vyučované předměty

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Publikace

Detail publikace Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace

Životopis

Vzdělání:

1995   Vysoká škola zemědělská, Jihočeská univerzita, České Budějovice, obor fytotechnický, specializace pedobiotechnologie

1995 - 2001  postgraduální studium, Biologická fakulta Jihočeské univerzity, obor ekologie, v roce 2001 obhájena dizertační práce na téma: "Vliv půdního aeračního statusu na mikrobiální aktivity a na přeměny organického substrátu"

Odborné působení:

1996 - 1999 - zaměstnanec Ústavu půdní biologie AV ČR

2001 až současnost - zaměstnanec Katedry biologie ekosystémů, Přírodovědecké fakulty JU, odborný asistent, vědecký pracovník

od 2013 do 2017 – každoročně (2-4 měsíce) zaměstnán v rámci programu UULM PRO MINT & MED na Faculty of Natural Sciences, Ulm University, Ulm, Německo – výuka kurzu “Ekologie mokřadů / Wetland ecology” (garant kurzu) 

člen pracovní skupiny "Půda" na KBE PřF  https://prf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-biologie-ekosystemu/vyzkum/puda

člen pracovní skupiny “Ekologie rašelinišť” https://prf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-experimentalni-biologie-rostlin/veda-a-vyzkum/raseliniste

ORCID: 0000-0001-6264-2031

Řešené projekty:

- Plynné produkty mikrobiálního rozkladu organického znečištění vody v zatíženém mokřadu (GAČR, GP206/03/P021, 2003-2005) - hlavní řešitel

- Funkční diverzita půdních mikroorganismů rašelinné smrčiny a její vliv na DOM v půdě (GAČR 13-17398S, 2013-2016) - hlavní řešitel

- projekt programu LIFE „Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese“ LIFE for MIRES (LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES), (2018- 2024, řešitel Správa Národního parku Šumava) - člen týmu

- projekt Erasmus+ "Ecosystems, Society and Management, EcoSocMan" (2024-2026, řešitel: Univerzita Ulm, Německo)  - člen týmu

- projekt GA ČR „Vliv funkčního typu a fenologie rostlin na rhizodepozice za měnících se podmínek půdního prostředí“ (2019-2021, řešitel: Dr. Keith Edwards)  - člen týmu

- projekt GA ČR "Význam nově asimilovaného uhlíku pro interakce rostlin s půdou v mokřadních travinných ekosystémech v proměnlivých podmínkách vnějšího prostředí" (2009-2014, řešitel: Dr. Keith Edwards) - člen týmu

- projekt GA ČR "Eutrofizace mokrých luk: vliv  na interakce půda-rostliny s důrazem na transformace uhlíku a dusíku" (2006-2008, řešitel: Dr. Keith Edwards) - člen týmu

 

Tvůrčí činnost

Odborné zaměření

- mikrobiální a chemické procesy probíhající v přírodních a umělých mokřadech (zejména ve spojení s koloběhem a bilancí uhlíku a dusíku), emise plynů z přírodních a umělých mokřadů, studium vztahů mezi vegetací, půdními mikroorganismy a půdní organickou hmotou v mokřadních ekosystémech

- člen pracovní skupiny "Půda"   https://prf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-biologie-ekosystemu/vyzkum/puda

- člen pracovní skupiny “Ekologie rašelinišť” https://prf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-experimentalni-biologie-rostlin/veda-a-vyzkum/raseliniste

ORCID: 0000-0001-6264-2031

Výuka

kurz “Wetland ecology” (3- týdenní bloková výuka) na Faculty of Natural Sciences, Ulm University, Ulm, Německo, v rámci programu UULM PRO MINT & MED, organizace a výuka kurzu každoročně v letech 2013-2016 (http://www.uni-ulm.de/nawi/nawi-edusapman/work-packages/work-package-4/wetland-ecology.html)

letní škola “Soil and Water”, v rámci mezinárodního programu Erasmus Intensive Programme "Soil & Water" and Educational Network on Soil and Plant Ecology and Management (https://www.uni-ulm.de/nawi/nawi-edusapman.html)

garant kurzu Chemie a fyzika půdy na PřF JU

přednášky v rámci kurzů “Ekologie mokřadů”, “Produkční ekologie”, "Polární ekologie" na PřF JU

 Projekty:

- Plynné produkty mikrobiálního rozkladu organického znečištění vody v zatíženém mokřadu (GAČR, GP206/03/P021, 2003-2005) - hlavní řešitel

- Funkční diverzita půdních mikroorganismů rašelinné smrčiny a její vliv na DOM v půdě (GAČR 13-17398S, 2013-2016) - hlavní řešitel

- projekt programu LIFE „Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese“ LIFE for MIRES (LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES), (2018- 2024, řešitel Správa Národního parku Šumava) - člen týmu

- Ecosystems, Society and Management (Erasmus+, 2024-2026, Ulm University, Německo) - člen týmu

- projekt GA ČR "Eutrofizace mokrých luk: vliv  na interakce půda-rostliny s důrazem na transformace uhlíku a dusíku" (2006-2008, řešitel: Dr. Keith Edwards)

- projekt GA ČR "Význam nově asimilovaného uhlíku pro interakce rostlin s půdou v mokřadních travinných ekosystémech v proměnlivých podmínkách vnějšího prostředí" (2009-2014, řešitel: Dr. Keith Edwards)

 

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1