JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 902
 • Místnost:
  023400049 pracovna pedagogů 049 - přízemí - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Tvůrčí činnost

Monografie

Petrů Ivo (2011), Metody jazykového výkladu evropského práva, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 132 s. ISBN 978-80-87146-49-1


Kapitola v monografii

Petrů, Ivo (2017), Les normes dans la traduction des textes juridiques européens : du français vers le tchèque, In: Feuillard, C. (dir.), USAGE, NORME ET CODIFICATION. De la diversité des situations à l´utilisation du numérique, EME Editions, Louvain-la-Neuve, s. 195-204, ISBN : 978-2-8066-3579-2 

 

Studie publikované v periodiku s recenzním řízením

Petrů, Ivo (2022). Les contradictions systémiques commes sources d’accessibilité difficile du langage juridique. Comparative Legilinguistics, 50/2022, s. 105–122. ISSN 2080-5926.


Petrů, Ivo; Pešková, Jana et alii (2021), Kontrastivní srovnávání právní terminologie na příkladech z vícejazyčné databáze právních termínů LegTerm, Jazyk a kultúra, 47-48/2021, s. 1-16. ISSN: 1338-1148

Petrů, Ivo (2016), La traduction juridique : entre équivalence fonctionnelle et équivalence formelle, Études romanes de Brno, Vol. 37, Num. 2, s. 177-189, ISSN 1803-7399

Petrů, Ivo (2015), Codification de la terminologie juridique dans les définitions légales, Echo des études romanes, Vol. XI / Num. 1,  s. 121-131. ISSN 1801-0565

Petrů, Ivo (2013), La polysémie, élément majeur de la terminologie juridique selon G. Cornu. Un exemple récent du traitement législatif de ce phénomène en droit tchèque, Echo des études romanes, Vol. IX / Num. 2,  s. 47-57. ISSN 1801-0565

Petrů, Ivo (2012), Terminologie du droit européen: conception d´un juriste-linguiste, Lingua Viva, 15/2012, s. 29-35, ISSN: 1801-1489

 

Studie publikované v mezinárodně uznávaných sbornících

Petrů, Ivo (2012), Le français juridique : un langage de spécialité toujours influent dans l´Europe unie, L´Apport linguistique et culturel français à l´Europe : du passé à l´avenir, Lask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, s. 87-95. ISBN : 978-83-60178-01-9
 
Petrů, Ivo (2012), « Europe judiciaire unie » ou la justice européenne en tant que moteur de l´européanisation des cultures juridiques nationales, Management de la diversité culturelle : quels enjeux en Europe? Bruxelles, Bruylant, s. 143-152. ISBN : 978-2-8027-3560-1
 
Petrů, Ivo (2008), L´évolution des méthodes d´interprétation du droit communautaire ou l´émergence d´une terminologie juridique communautaire spécifique, Le Passé dans le Présent, le Présent dans le Passé, IATE Press, s. 291-296
 
Petrů, Ivo; Marty, Guillaume (2007), Les simulations globales – une méthode novatrice dans l´enseignement des langues (cas du français), Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, UK Bratislava, s. 34-43. ISBN 978-80-223-2416-8
 
Petrů, Ivo (2007), Několik poznámek k překladu francouzského právního textu, Vztahy a súvislosti v odbornom preklade, Prešovská univerzita v Prešove, s. 86-94. ISBN 978-80-8068-580-5
 
Petrů, Ivo (2007), Comparaison de la norme juridique avec la norme linguistique, Norme, normativité, transgression, Lask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, s. 221-226. ISBN 978-83-60178-42-3
 
Petrů, Ivo (2007), La citoyenneté européenne: ses avantages et ses implications, Enseigner l´Europe, UMB Banská Bystrica, s. 136-143. ISBN 978-80-8083-459-3  

 

Studie v ostatních sbornících

Petrů, Ivo (2007), Quelques remarques sur les spécificités de la terminologie communautaire, Profilingua 2007, ZU Plzeň, s. 173-181. ISBN 978-80-7043-610-3

 

Popularizační a didaktické články

Petrů, Ivo (2016), Překlad a tlumočení práva obchodních společností nemusí být nuda, Dům zahraničních služeb MŠMT, Bulletin Mozaika, červenec 2016, s. 2.

Petrů Ivo (2008), La citoyenneté européenne: ses avantages et ses implications, Animation & éducation, s. 13-15. ISSN 0935-0840 

 

Recenze a zprávy

Petrů, Ivo (2021), recenze knihy: Svoboda, T. (ed.) Překlady pro EU, Praha: Milada Karez

Petrů, Ivo (2020), recenze knihy: Červenková, M. Le français pour les étudiants en écononomie. Brno: Masarykova univerzita.

Petrů, Ivo (2018), recenze knihy: Koželová, A.; Vojtek, D. Odborný preklad pre romanistov. Prešov: Prešovská univerzita.

Petrů, Ivo (2018), Zpráva ze soutěže o nejlepší diplomovou práci v oboru translatologie, Časopis ToP č. 128, Jednota tlumočník a překladatelů, s. 20, ISSN: 1210-4159

Petrů, Ivo (2017), recenze knihy: Tomaščínová, J. Úvod do právnické francouzštiny. Praha: Univerzita Karlova

Petrů, Ivo (2016), Zpráva ze setkání skupiny pro románskou kontrastivní lingvistiku, XXVI. ročenka Kruhu moderních filologů, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. 58-59, ISSN: 0577-3768

Petrů, Ivo (2008), Gérard Cornu: Linguistique juridique, Écho des études romanes, Vol. IV / Num. 1,  s. 103-105. ISSN 1801-0565
 
Petrů, Ivo (2008), O prvních absolventech tzv. Dvojího diplomu, Jihočeská univerzita – čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích, 3/2008, s. 30. 1214-7869.
 
Petrů, Ivo (2006), Mezinárodní spolupráce: Jihočeská univerzita a Univerzita René Descartes-Paříž V – rozhovor s prof. Colette Feuillard ze dne 6.2.2006,  Jihočeská univerzita – čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích, 1/2006, s. 20-21. ISSN 1214-7869
 
Petrů, Ivo (2006), Zpráva z mezinárodního setkání v Bretagni, Jihočeská univerzita – čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích, 2/2006, s. 30. ISSN 1214-7869 

 

Přednášky na mezinárodních konferencích a odborných seminářích (vybrané za posledních 5 let)

1.3.2023 Universidad de Salamanca (Španělsko), IX Seminar for Legal and Institutional Translation for International Organization

Přednáška: LegTerm – Digital tool for Legal and Institutional Translation


22.10.2022 Journées québecoises à Český Krumlov

Přednáška: Traduction juridique: un défi même à l´ère informatique

 

22.9.2022 Colloque PLK „Diversité linguistique dans l´Europe contemporaine“

Přednáška: Splendeur et misère du multilinguisme institutionnalisé de l´Union européenne

 

3.5.2022 Jihobretaňská univerzita v Lorientu (Francie)

Přednáška: How to establish a company in the Czech republic

 

28.4.2021 Prešovská univerzita v Prešově (Slovensko), zvaná přednáška (on-line)

Přednáška: Vybrané problémy právního překladu – lexikální rovina (mnohoznačná slova, "faux amis", neekvivalentní lexikum

 

29.1.2020 Instituto superior do Porto (Portugalsko)

Přednáška: Mobilité des travailleurs en Europe

 

10.10.2019 Université de Montréal (Kanada)

Přednáška: Normes et traduction des textes juridiques de l´UE

 

23.-24.7.2019 Justiční akademie Kroměříž

Odborná právní francouzština

 

28.3.2019 University of Pécs (Maďarsko)

Přednáška: Le prévisible et l´imprévisible dans le langage du droit

16.1.2019 Dům zahraničních služeb MŠMT v Praze, Seminář pro žadatele o projekty Strategického partnerství Erasmus+
Přednáška: Strategické partnerství LSTI 2015-2018 - Národní právní řády a podnikové právo v EU: překlad a tlumočení v rozmanitosti

23.11.2018 Univerzita Palackého v Olomouci, XIX. mezinárodní setkání romanistů
Přednáška: Langage juridique revisité (à la lumière du NOZ)

18.10.2017 Prešovská univerzita v Prešově (Slovensko), zvaná přednáška
Přednáška: Právní jazyk a problémy jeho překladu aneb proč nerozumíme právníkům

19.5.2017 Vysoká škola Ekonomická v Praze, Forum mondial Heracles
Přednáška: Promotion de la langue française par le renforcement de la relation formation/emploi à l´Université de Bohême du Sud

 

Rozvojové a vědecké granty

2020 – dosud: KA203 Strategické partnerství "Teachers of English for Future Europe (TEFE): EU mobility and employability through the Internationalisation of Teaching Practice", spoluřešitel projektu reg. č. 2020-1-CZ01-KA203-078201

2019 – 2021: GAJU130/2019/H "Využití komputačních nástrojů při analýze diskurzu; vývoj databáze LegTerm", spoluřešitel v sekci pro francouzský jazyk a hlavní konceptolog

2018 – 2021: KA203 Strategické partnerství "Systèmes juridiques et l´évolution d´une profession dans l´UE: traduire et interpréter dans la diversité", spoluřešitel projektu reg. č. 2018-1-LV01-KA203-046965

2015 – 2021: KA203 Strategické partnerství "Systèmes juridiques et droit des entreprises dans l´UE: traduire et interpréter dans la diversité", hlavní řešitel projektu reg. č. 2015-1-CZ01-KA203-013931

2015: Řešitel projektu "Optimalizace výuky předmětů zaměřených na odbornou právní komunikaci v programech cizojazyčných filologií na FF JU"  hrazeného z Fondu rozvoje vysokých škol, reg. č. IRP JU 2014

2011: Řešitel projektu „Inovace stávajících předmětů Úvod do českého práva I, II", hrazeného z Fondu rozvoje vysokých škol, reg. č. 2290/2011

2010-2013: Hlavní řešitel projekt u„Inovace výuky románských jazyků na Filozofické fakultě JU 2010-2013"hrazeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0079, „Inovace výuky románských jazyků na Filozofické fakultě JU 2010-2013"

 

Organizované akce (vybrané za posledních 5 let)

11.5.2022: debata "Budoucnost Evropy" (FF JU)

27.4.2022: Překlad v Evropské komisi (FF JU)

20.-27.9.2021: Intenzivní program Strategického partnerství TEFE (FF JU)

jaro 2020: promo akce s handikapovaným studentem dvojího diplomu z Jihobretaňské univerzity M. Boissinot

jaro 2020: "Spanilé jízdy" studentů URO FF JU a kanadské stážistky E. Achille-Sauterelle po SŠ v ČR

16.10.2019: Rendez-vous s francouzštinou (KÚ Jihočeského kraje)

4.-15.2.2019: Intenzivní program Strategického partnerství LSTI/SJTI (FF JU)

15.3.2018: Je překladatel bruselský druh datla (FF JU)

14-18.3.2017: Exkurze do institucí Evropské unie (Brusel, Lucemburk, Štrasburk)

8.2.2017: Den s překladem (FF JU)

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1