doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

 • Pracoviště:
  EF Katedra regionálního managementu a práva | docent
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 032 435
 • Místnost:
  02041 2. patro - Budova A - děkanát (218 M) , Studentská, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Základní informace:

Doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D se v rámci své dosavadní vědecké práce dlouhodobě věnuje problematice hodnocení veřejných výdajových programů financovaných z národních i evropských zdrojů. Vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde v roce 2009 dokončil doktorát v oboru Regionalistika – Veřejná správa. V roce 2015 byl na základě úspěšného habilitačního řízení v oboru regionální a správní vědy na VŠE Praha, Národohospodářské fakultě, jmenován docentem. V roce 2021 úspěšně absolvoval profesorské řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru hospodářská politika (v roce 2022 se očekává jeho oficiální jmenování).

Ve své publikační činnosti se zaměřuje zejména na regionální politiku a specificky se věnuje kritickému rozboru postavení politiky rozvoje venkova ve Společné zemědělské politice EU (dále jen SZP EU). V roce 2021 měl na Web of Science evidováno 10 odborných článků většinou v zahraničních časopisech s IF, z nichž 6 je v periodicích, které dosahují nadprůměrné výše IF ve svém oboru (tj. zařazení Q1 a Q2).  Je spoluautorem čtyř monografií týkajících se problematiky politiky rozvoje venkova a konceptualizace příslušných teoretických paradigmat a metodologických přístupů s minimálně 60 % podílem na jejich zpracování. Jako spoluautor rovněž přispěl do 10 monografií (odborné knihy) a 3 knižních publikací (vysokoškolské učebnice) formou dílčích tematických kapitol. V minulosti také publikoval 10 recenzovaných článků. Aktivně se dosud účastnil 16 mezinárodních konferencí, v rámci kterých byly publikovány příspěvky ve sbornících z konference. Spolupodílel jsem se rovněž na vytvoření řady studií, evaluací a odborných analýz zpracovávaných pro ústřední orgány veřejné správy.

Doc. Pělucha také působí jako recenzent v některých významných periodikách evidovaných na WoS, které dosahují Q1 či Q2, např. Regional Studies, The Social Science Journal, Habitat International, Journal of Rural Studies.

Členství v mezinárodních/zahraničních odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

 • Regional Studies Association (Velká Británie) – národní ambasador pro Českou republiku, od roku 2004 – více informací ZDE
 • Člen European Evaluation Society (od 07/2020) – více informací ZDE

Členství v tuzemských odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:

 • Člen Socioekonomického výboru Rady vlády pro udržitelný rozvoj – poradní a pracovní orgán složený z odborníků v problematice socioekonomického rozvoje ČR (od 11/2014)
 • Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky – Pracovní skupina pro venkov (od 06/2017)
 • Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy – Pracovní skupina pro dostupnost veřejných služeb (od 08/2017)
 • Člen odborné rady webového portálu „Czechrural.cz“, jejímž garantem je Katedra humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze
 • Expert pro oblast „Místní ekonomika a podnikání“ v rámci Místní agendy 21 v České republice Ministerstvo životního prostředí (od 05/2011).
 • Člen České evaluační společnosti (od 01/2017) – více informací ZDE

Členství ve vědeckých radách, oborových radách a komisích:

 • Vědecká rada Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (od 09/2020)
 • Vědecká rada Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem (od 09/2021)
 • Vědecká rada Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze (od 03/2022)
 • Garant a předseda oborové rady doktorského studijního programu D-RR Regionální rozvoj na NF VŠE (od 01/2019)
 • Garant a předseda oborové rady dobíhajícího doktorského studijního programu Regionalistika-veřejná správa (od 01/2016)
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu P0388 Sociální a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze

Tvůrčí činnost

Odborné články v časopise, který je evidován v databázi Web of Science – Journal Citation Reports s přiděleným nenulovým IF

1. SLAVÍKOVÁ, Lenka, PĚLUCHA (40 %), Martin. Regiony – dilema integrace a konkurence. Politická ekonomie, 2009, roč. 57, č. 2, s. 277–278. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2009: 0.500] [SJR 2009: 0.317]

2. WOKOUN, René, KOUŘILOVÁ, Jana, PĚLUCHA, Martin (30 %), KVĚTOŇ, Viktor. Prospective Future Trends in Urban-Rural Relationships within Territorial Agenda of the EU: A critical Analysis of Implementation with a Special Focus on the Example of the Czech Republic. European Planning Studies, 2010, roč. 18, č. 11, s. 1881–1896. ISSN 0965-4313.
[Impakt faktor 2010: 0.645] [SJR 2010: 0.942]

3. PĚLUCHA, Martin (45 %), KVĚTOŇ, Viktor, JÍLKOVÁ, Jiřina. Territorial dimension of agro-environmental measures and LFA in rural development policy in the Czech Republic. Land Use Policy, 2013, roč. 29, č. 1, s. 91–103. ISSN 0264-8377.
[Impakt faktor 2013: 3.134] [SJR 2013: 3.443]

4. KVETON, Viktor, LOUDA, Jiri, SLAVIK, Jan, PELUCHA, Martin (15 %). Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The Case of the Czech Republic, European Planning Studies, 2014, roč. 22, č. 3, s. 515-536. ISSN 0965-4313.
[Impakt faktor 2013: 1.025] [SJR 2010: 0.942]

5. PĚLUCHA, Martin (85 %), KVĚTOŇ, Viktor. The role of EU rural development policy in the neoproductivist agricultural paradigm. Regional studies [online]. 2017, roč. 51, č. 12, s. 1860–1870. eISSN 1360-0591. ISSN 0034-3404. DOI: 10.1080/00343404.2017.1282608. [IF a AIS 2017: 3.147 | 0.952] [SJR 2017: 2.087] [FORD-AIS-Q 2017: Q1 D2 (50700)]

6. PĚLUCHA, Martin (70 %), KVĚTOŇ, Viktor, ŠAFR, Karel. Theory and reality of the EU’s rural development policy application in the context of territorial cohesion perspective – The case of the Czech Republic in the long-term period of 2004-2013. Land Use Policy [online]. 2017, roč. 62, č. March, s. 13–28. ISSN 0264-8377. DOI: 10.1016/j.landusepol.2016.11.036. Dostupné také z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715302969. [IF a AIS 2017: 3.194 | 0.735] [SJR 2017: 1.348] [FORD-AIS-Q 2017: Q2 (50700)]

7. PĚLUCHA, Martin (40 %), KVĚTOŇ, Viktor, POTLUKA, Oto. Using mixed method approach in measuring effects of training in firms: Case study of the European Social Fund support. Evaluation and Program Planning [online]. 2019, roč. 73, č. April, s. 146–155. ISSN 0149-7189. DOI: 10.1016/j.evalprogplan.2018.12.008. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149718918300843. [IF a AIS 2019: 1.519 | 0.384] [SJR 2019: 0.553] [FORD-AIS-Q 2019: Q2 (50900)]

8. VEJCHODSKÁ, Eliška, PĚLUCHA, Martin (30 %). Environmental charges as drivers of soil sealing? The case of the Czech charge for agricultural land loss. Land Use Policy [online]. 2019, roč. 87, č. September. 10 s. ISSN 0264-8377. DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.104071. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026483771930362X. [IF a AIS 2019: 3.682 | 0.758] [SJR 2019: 1.479] [FORD-AIS-Q 2019: Q2 (50700)]

9. KOUŘILOVÁ, Jana, PĚLUCHA, Martin (40 %). Are primary schools a development and stabilisation factor of rural municipalities? A study of the differences in their importance in the Czech suburban, intermediate and peripheral countryside. Eastern European Countryside [online]. 2020, roč. 26, č. 1, s. 201–228. eISSN 2300-8717. ISSN 1232-8855. DOI: 10.12775/eec.2020.008. Dostupné také z: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/eec/26/1/article-p201.xml. [IF a AIS 2019: 0.455 | 0.049] [SJR 2019: 0.241] [FORD-AIS-Q 2019: Q4 (50400)]

10. PĚLUCHA, Martin (65 %), KOUŘILOVÁ, Jana, KASABOV, Edward, FEURICH, Marek. 2021. Expanding the ontological horizons of rural resilience in the applied agricultural research policy: The case of the Czech Republic. Journal of Rural Studies, 82(2021), pp. 340 – 350. (Impact Factor: 3.544, 2019). Ranking (2019) – Q1 Geography (JIF Percentile 86.310), Q1 Regional & Urban Planning (JIF Percentile 83.333). ISSN: 0743-0167

 

Odborné články v časopise, který je evidován v databázi Scopus s přiděleným indexem Scientific Journal Rankings /SJR/

1. Cudlinova, E., Pelucha, M. (50 %): A scenario of rural development from the perspective of multifunctional agriculture in the EU: A critical reflection on the Czech Republic. (2009) Geographia Polonica, 82 (2), pp. 57-68. Cited 1 time. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77956910705&partnerID=40&md5=940d38ef42a2d449bb876b3b323b126f. DOCUMENT TYPE: Article, SOURCE: Scopus, SJR (2019) = 0.294

2. Lapka, M., Cudlínová, E., Rikoon, J.S., Pělucha, M. (25 %), Kvetoň, V.: The rural development in the context of agricultural „green“ subsidies: Czech farmers‘ responses. (2011) Agricultural Economics, 57 (6), pp. 259-271. Cited 1 time. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79959912000&partnerID=40&md5=31ccae5ff703e1d9fc27336ba8cd0cc5. DOCUMENT TYPE: Article, SOURCE: Scopus, SJR (2019) = 0.445

3. KOUŘILOVÁ, Jana, PĚLUCHA, Martin (40 %). Economic and Social Impacts of Promoting Cultural Heritage Protection by the Czech Rural Development Programme 2007-2013. European Countryside [online]. 2017, roč. 9, č. 3, s. 486–503. ISSN 1803-8417. DOI: 10.1515/euco-2017-0029. [SJR 2017: 0.265]

4. PĚLUCHA, Martin (60 %), KOUŘILOVÁ, Jana, KVĚTOŇ, Viktor. Barriers of Social Entrepreneurship Development – A Case Study of the Czech Republic. Journal of Social Entrepreneurship [online]. 2017, roč. 8, č. 2, s. 129–148. eISSN 1942-0684. ISSN 1942-0676. DOI: 10.1080/19420676.2017.1313303. [SJR 2017: 0.610]

5. PĚLUCHA, Martin. Smart Villages and Investments to Public Services and ICT Infrastructure: Case of the Czech Rural Development Program 2007-2013. European Countryside [online]. 2019, roč. 11, č. 4, s. 584–598. eISSN 1803-8417. DOI: 10.2478/euco-2019-0032. Dostupné také z: https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002feuco$002f11$002f4$002farticle-p584.xml. [SJR 2019: 0.341]

6. STAVBUNIK, Yelena, PĚLUCHA, Martin (15 %). The Innovation System of Kazakhstan in the Context of the Global Innovation Index. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal [online]. 2019, roč. 24, č. 1, s. 1–24. eISSN 1715-3816. Dostupné z: https://www.innovation.cc/case-studies/2019_24_1_2_stavbunik-pelucha_innovation-kazakhstan.pdf. [SJR 2019: 0.297]

 

Knižní publikace (monografie)

1. PĚLUCHA, Martin (60 %), aj. Rozvoj venkova v programovacím období 2007-2013 v kontextu reforem SZP EU. 1. vyd. Praha: IREAS, 2006. 162 s. ISBN 80-86684-42-3.

2. PĚLUCHA, Martin (60 %), aj. Venkov na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. 319 s. ISBN 978-80-87197-49-3. (Další autoři: JAKOBE, Petr, KOUŘILOVÁ, Jana, KVĚTOŇ, Viktor, MAŘÍKOVÁ, Pavla, ŘÍHOVÁ, Gabriela, SHUTT, John, SILOVSKÁ, Hana, VYSKOČIL, Vlastimil Karel, WOKOUN, René).

3. PĚLUCHA, Martin (85 %), KVĚTOŇ, Viktor. Neoproduktivismus jako nové teoreticko-metodologické paradigma politiky rozvoje venkova EU. 1. vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. 173 s. ISBN 978-80-88018-09-4. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 4/2016.

4. PĚLUCHA, Martin (60 %), KASABOV, Edward, aj. Rural Development in the Digital Age: Exploring Neo-Productivist EU Rural Policy [online]. 1st Edition. Abingdon: Routledge, 2020. 242 s. Regions and Cities. ISBN 978-0-367-35658-3. eISBN 978-0-429-34098-7. DOI: 10.4324/9780429340987. Dostupné také z: https://www.routledge.com/Rural-Development-in-the-Digital-Age-Exploring-Neo-Productivist-EU-Rural/Pelucha-Kasabov/p/book/9780367356583. (Další autoři: WOKOUN, René, KOUŘILOVÁ, Jana).

 

Knižní publikace (monografie) – příspěvek

1. PĚLUCHA, Martin. Fond soudržnosti v rámci ČR na období 2004-2006. In: POTLUKA, Oto, aj. Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti, Díl. Projektové řízení fondu soudržnosti. Praha: IREAS, 2004, s. 29–60. ISBN 80-86684-16-4.

2. PĚLUCHA, Martin (50 %), VIKTOROVÁ, Dana. Systémové prvky implementace. In: Kol. Shrnutí výstupů analýz evaluace SF v ČR. Praha: IREAS, 2005, s. 14–16. ISBN 80-86684-30-X.

3. ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, PĚLUCHA, Martin (30 %), POTLUKA, Oto. Závěry kritické analýzy a doporučení pro implementaci veřejných výdajových programů v ČR. In: ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, OCHRANA, František, PAVEL, Jan, aj. Veřejné výdajové programy a jejich efektivnost. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005, s. 213–228. ISBN 80-86861-77-5.

4. PĚLUCHA, Martin. Mechanismus fungování principu subsidiarity a jeho uplatnění v evropské i národní veřejné správě [CD-ROM]. In: WOKOUN, René, MATES, Pavel, aj. Management regionální politiky a reforma veřejné správy. Praha: Linde, 2006. 6 s. ISBN 80-7201-608-3.

5. PĚLUCHA, Martin. Institucionální střet zájmů v programovém období 2007-2013. In: Kol. Doporučení k efektivnímu a průhlednému užívání a čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Praha: Transparency International – Česká republika, 2007, s. 19–33. ISBN 978-80-903032-2-5.

6. WOKOUN, René, JÍLKOVÁ, Jiřina, JETMAR, Marek, KADEŘÁBKOVÁ, Jaroslava, KOUŘILOVÁ, Jana, LUKÁŠ, Zdeněk, PĚLUCHA, Martin (5 %), TRHLÍNOVÁ, Zuzana, VIKTOROVÁ, Dana, KVĚTOŇ, Viktor, MALINOVSKÝ, Jan, KERN, Jiří, MILERSKI, Osvald, SUCHÁČEK, Jan, ŠIROKÝ, Jaromír, ŠOTKOVSKÝ, Ivan, HUŠEK, Zdeněk, ČTVRTNÍKOVÁ, Ilona. Analýza regionálního rozvoje České republiky a výhled pro období 2007-2013. In: WOKOUN, René, aj. Regionální rozvoj a jeho management v České republice. Praha: Oeconomica, 2007, s. 9–153. ISBN 978-80-245-1301-0.

7. PĚLUCHA, Martin. EAFRD jako nový prvek zemědělské politiky a rozvoje venkova. In: MACHÁLEK, Emil, PĚLUCHA, Martin, aj. České zemědělství v podmínkách reformy SZP a nástroje k její realizaci: cross compliance, zvyšování konkurenceschopnosti (Program rozvoje venkova, VaV). Praha: IREAS, 2008, s. 29–39. 84 s. ISBN 978-80-86684-52-9.

8. SHUTT, John, KOUTSOUKOS, Stratis, PĚLUCHA, Martin (30 %). The Czech Republic’s Structural Funds 2007 – 2013: Critical Issues for Regional Regeneration. In: DIAMOND, John, LIDDLE, Joyce, SOUTHERN, Alan, OSEI, Philip. Urban Regeneration Management. New York: Routledge, 2010, s. 190–204. 310 s. ISBN 978-0-415-45193-2. Pozn.: Publikace je evidována v databázi SCOPUS. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84911164026&partnerID=40&md5=5ec947a101070af5985e2c237fd8b534. DOCUMENT TYPE: Book Chapter, SOURCE: Scopus

9. PĚLUCHA, Martin. Koncipování vnějších vztahů na úrovni krajů. In: PAVLÍK, Marek, aj. Jak úspěšně řídit obec a region: Cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti. Praha: Grada Publishing, 2014, s. 111–115. 160 s. ISBN 978-80-247-5256-3.

10. PĚLUCHA, Martin. Theory and Reality of Rural and Urban Perspectives in the Context of Territorial Cohesion and Regional Development in the Czech Republic. In: FLETCHER, Vivian. Urban and Rural Developments – Perspectives, Strategies and Challenges. New York : Nova Science Publishers, Inc, 2016, s. 17–38. 187 s. ISBN 978-1-63485-083-4. Pozn.: Publikace je evidována v databázi SCOPUS. https://www-scopus-com.zdroje.vse.cz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85031037085&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Pelucha&st2=Martin&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=5cfa009974c67e74a182fa4a22710d87&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22P%c4%9blucha%2c+Martin%22+36495524500%29&relpos=9&citeCnt=0&searchTerm=. DOCUMENT TYPE: Book Chapter, SOURCE: Scopus

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1