prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 845
 • Místnost:
  023401037 pracovna pedagogů 037 - 1. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Konzultační hodiny

 • Pátek (14:00 - 15:00)

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Tvůrčí činnost

 1. vědecké monografie

PELÁN, Jiří: Bohumil Hrabal. A Full-length Portrait. Přel. David Short. Praha: Karolinum, 2019 

PELÁN, Jiří: Bohumil Hrabal: pokus o portrét. Praha: Torst, 2002, 3. rozš. vyd. 2015

PELÁN, Jiří: Kapitoly z francouzské, italské a české literatury. Praha: Karolinum, 2007

PELÁN, Jiří – FLEMROVÁ, Alice – HAMPLOVÁ, Sylva – CHALUPSKÁ, Gabriela – ŠPAČEK, Jiří: Slovník italských spisovatelů. Praha: Libri, 2004 [J. P. vedoucí kolektivu, autor úvodní studie, s. 13–101]

FRYČER, Jaroslav – KYLOUŠEK, Petr – PELÁN, Jiří et al: Slovník francouzsky píšících spisovatelů. Praha: Libri, 2002 [J. P. autor hesel o středověké literatuře]

PELÁN, Jiří: Kapitoly z francouzské a italské literatury. Praha: Torst, 2000

     

 1. kapitola v knize

 PELÁN, Jiří: Futurismus v avantgardních souvislostech, in: Filippo Tommaso Marinetti a další, Futuristické manifesty. Praha, Academia 2022, s. 13-71.

 PELÁN, Jiří: Soupis futuristických manifestů, in: Filippo Tommaso Marinetti a další, Futuristické manifesty. Praha, Academia 2022, s. 445-464.

 PELÁN, Jiří: Futurističtí autoři, in: Filippo Tommaso Marinetti a další, Futuristické manifesty. Praha, Academia 2022, s. 598-671.

 PELÁN, Jiří: [Medailony a poznámky.] In: Václav Černý – Jiří Pelán, Italská renesanční literatura. Antologie I, Praha Karolinum 2020. ISBN 978-80-146-4343-4

PELÁN, Jiří: [Medailony a poznámky.] Ediční komentář a prameny. Koncept renesance a Václav Černý. Chronologické tabulky. Literatura. České překlady. In: Václav Černý – Jiří Pelán, Italská renesanční literatura. Antologie II, Praha Karolinum 2020, s. 691-781. ISBN 978-80-146-4343-4

PELÁN, Jiří: [Ediční komentář.] Josef Palivec, Listář II, Praha, Torst 2020. (Se Stanislavou Fedrovou a Jiřím Rambouskem.)

PELÁN, Jiří: Hrabal v zrcadle kritiky, in: Johanna Goszynska (ed.), Hledání proluk, Praha, Karolinum 2019, s. 10-32 ISBN 978-80-246-4406-6

PELÁN, Jiří: Svatby v domě: autobiografie a dějiny. In: Jakub Češka, Marek Ďurčanský, Petra James, Holt Meyer (eds.): Schizofrenická historiografie, Dolní Břežany, Scriptoriumun 2019 , s. 65-78 ISBN 978-80-88013-79-2

PELÁN, Jiří: Od Alkoholů ke Kaligramům, in: Guillaume Apollinaire, Kaligramy, Praha, Garamond 2019, s. 190-199. ISBN 978-80-7407-462-2

PELÁN, Jiří: Romány Anny Marie Ortesové, in: Anna Maria Ortesová, Žalostící stehlík, Praha, Rubato 2019, s. 475-505. ISBN: 978-80-87705-77-3

 PELÁN, Jiří: La route de France. In: Naše Francie [eds. Antoine Marès, Tereza Riedelbauchová]. Praha: památník národního písemnictví, 2018, s. 274-297.

 PELÁN, Jiří: České překlady Françoise Villona. In: Naše Francie [eds. Antoine Marès, Tereza Riedelbauchová]. Praha, Památník národního písemnictví, 2018, s. 92-111.

PELÁN, Jiří: D’Annunzio: Poet of paradox. In: Dusk and dawn. Literature between two centuries (eds. Eva Voldřichová Beránková, Šárka Grauová), Praha: Filozofická fakulta, 2017, s. 353-385.

PELÁN, Jiří: Klasicismus. Geneze a vývoj. In: Dalibor Tureček, Peter Zajac (eds)., Český a slovenský literární klasicismus, Brno: Host 2017, s. 13-87.

PELÁN, Jiří: Ve službě literatuře. Úvodem ke studiím a statím Josefa Čermáka. In: Josef Čermák, „I do daleka vede cesta…“. Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury, Praha: Filozofická fakulta, 2007, s. 7-18.

PELÁN, Jiří: Od parnasismu k symbolismu: básník Gabriele D’Annunzio. In: Anna Housková, Vladimír Svatoň (ed.), Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. 73-112.

 PELÁN, Jiří: Symbolistický básník Giovanni Pascoli. In: Anna Housková, Vladimír Svatoň (ed.), Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2016, s. 441-474.

 PELÁN, Jiří: Francouzský parnasismus. In Aleš Haman – Dalibor Tureček: Český a slovenský literární parnasismus. Brno: Host 2015, s. 38–93

 PELÁN, Jiří: Brevitas e amplificatio nella prosa di Hrabal. In Milly Curcio (ed.): Le forme della brevità. Milano: Franco Agnelli, 2014, s. 81–91

 PELÁN, Jiří: Francouzský a italský román v poválečném období. In Josef Jařab (ed.): Literární modernismus ve světě. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc, 2014, s. 194–217

 PELÁN, Jiří: Knižní sbírka italik. In Jitka Radimská a kol: Ve znamení havranů. Knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově. České Budějovice: Jihočeská univerzita České Budějovice, Nová tiskárna Pelhřimov, s. 120–137

 PELÁN, Jiří: Bilingvismy italského romantismu. In Vladimír Svatoň – Anna Housková (eds.): Literatura na hranici jazyků a kultur. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze 2009, s. 106–116

 PELÁN, Jiří: Germánský Sever a latinský Jih. Německá kultura v italské literatuře 19. století. In Oldřich Král – Martin Procházka, Vladimír Svatoň (eds.): Kontext, překlad, hranice. Studie z komparatistiky. Pardubice: Centrum komparatistiky FF UK, 1996, s. 83–111 [zvláštní tisk časopisu Svět literatury]

 

 1. práce publikované v zahraničních recenzovaných vědeckých periodikách

 PELÁN, Jiří: Il duplice aspetto dellֹ’amor cortese. Letteratura italiana antica, XXI, 2020, s. 38-44.

PELÁN, Jiří: Václav Černý a strukturalismus. Litikon IV, 2019, č. 2, s. 203-223. ISSN 2453-5807

PELÁN, Jiří: Václav Černý et le structuralisme. La Linguistique 50, 2014, č. 1, 119–155

 PELÁN, Jiří: Máchova historická próza. Ricerche slavistiche 11, 2013, 227–248

 PELÁN, Jiří: In margine a Un poeta non rida di Achille Curcio. Letteratura e dialetti 5, 2012, s. 145–152

 PELÁN, Jiří: La fortuna di Francesco Petrarca in Boemia. La Parola del Testo. Rivista internazionale di letteratura italiana e comparata 3, 1999, č. 1, s. 193–204

  

 1. práce publikované v ostatních zahraničních časopisech, aktech a sbornících

 PELÁN, Jiří: Nachruf auf Josef Čermák. Brücken, 27, 2020, č. 257, s. 117-122.

PELÁN, Jiří: Lettere di amici in un’epoca di nemici. In: „Praga . Milano. Andata e ritorno“. Scritti in onore di Jitka Křesálková. A cura di Andrea Trovesi. Alessandria, Edizioni dell’Orso 2020, s. 111-120.

 PELÁN, Jiří: Tisaču godina hrvatske poezije. Bosna franciscana 19, 2011, č. 34, 267–272

 PELÁN, Jiří: Italienische Bücher aus den Sammlungen der Fürsten Eggenberg. In Jill Bepler – Helga Meise (eds.): Sammeln, Lesen, Übersetzen als höfische Praxis der Frühen Neuzeit : die böhmische Bibliothek der Fürsten Eggenberg im Kontext der Fürsten- und Fürstinnenbibliotheken der Zeit. Wiesbaden: Harrassowitz in Kommission, 2010, s. 145–154

 PELÁN, Jiří: Echi e riflessi della primavera di Praga negli scritti di Angelo Maria Ripellino. Esamizdat. Rivista di culture dei paesi slavi 7, 2010, č. 2–3, s. 35–39

 PELÁN, Jiří: Angelo Maria Ripellino e il ´68. In Piotr Salwa – Stefano Redaelli: L'Italia e l'Europa centro-orientale : gli ultimi cento anni. Warszawa: Wydaw. Naukowe Semper, 2009, s. 60–66

 PELÁN, Jiří: Sulla questione del „marinismo“ nella poesia barocca ceca. In Barbara Rojek – Stefano Redaelli (eds.): Włosi i italianizm w Europie Środkowej i Wschodniej XV XVIII w./ Italiani e italianismo in Europa centrale e orientale (sec. XV-XVIII). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe "Semper", 2008, s. 18–27

 PELÁN, Jiří: La fortuna di Francesco Petrarca in Boemia. In Gian Mario Anselmi – Luigi Tassoni – Beáta Tombi: Petrarca europeo. Bologna: Gedit Edizioni, 2008, s. 149–162

PELÁN, Jiří: De remediis di Francesco Petrarca e la sua fortuna in Boemia. In Monica Febbo – Piotr Salwa (eds.): Petrarca a jedność kultury europejskiej/ Petrarca e l'unità della cultura europea. Materiały międzynarodowego zjazdu; Warszawa, 27. – 29. V. 2004. Warszawa: Wydaw. Naukowe Semper, 2006, s. 339–352

 PELÁN, Jiří: Il donchisciottismo in Hrabal. In Annalisa Cosentino (ed.): Intorno a Bohumil Hrabal. Atti del Convegno internazionale di studi, Udine 27-29 ottobre 2005. Udine: Forum, 2006, s. 61–66

 PELÁN, Jiří: Kolár, Petrarca a Dante. In Pavol Koprda (ed.): Petrarca nella Mitteleuropa. Petrarca v Strednej Európe. Nitra: Filozofická fakulta UKF, 2005, s. 19–31

 PELÁN, Jiří: Primo Levi nella Repubblica Ceca. In Giovanni Tesio (ed.): Diffusione e conoscenza di Primo Levi nei paesi europei. La manutenzione della memoria [atti del convegno, Torino, 9-10-11 ottobre 2003]. Torino, Centro Studi Piemontesi 2005, s. 165–176

 PELÁN, Jiří: L'Italia nell'immaginario della letteratura ceca. In Annalisa Cosentino (ed.): L'identità culturale europea nella tradizione e nella contemporaneità. Udine: Forum, 2004, s. 247–262

 PELÁN, Jiří: Sulla questione del "marinismo" nella poesia barocca ceca. In Sante Graciotti – Jitka Křesálková (eds.): Barocco in Italia, Barocco in Boemia. Uomini, idee e forme d'arte a confronto. Roma: Calamo, 2003 s. 345–361

 PELÁN, Jiří: Hrabal et l'existentialisme. In Xavier Galmiche (eds.): Bohumil Hrabal. Palabres et existence. Paris: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2002, s. 91–102

 PELÁN, Jiří: Básnické začátky Bohumila Hrabala. In Annalisa Cosentino – Cinzia De Lotto (eds.): Cinque letterature oggi. Atti del Convegno Internazionale. Udine, novembre-dicembre 2001. Udine: Forum, 2002, s. 335–345

 PELÁN, Jiří: Bohumil Hrabal e la Mitteleuropa. In Eszter Ronáky – Beáta Tombi (eds.):
Dal centro dell'Europa. Culture a confronto fra Trieste e i Carpazi : atti del secondo seminario internazionale interdisciplinare, Pécs, 26-29 settembre 2001
. Pécs: Imago mundi, 2002, s. 57–64

 PELÁN, Jiří: La fortuna di Francesco Petrarca in Boemia. In Pierre Blanc (ed.): Dynamique d’une expansion culturelle. Pétrarque en Europe. XIVe-XXe siècle. Actes du XXVIe congrès international du CEFI, Turin et Chambéry, 11-15 décembre 1995. Paris: Honoré Champion, 2001, s. 740–753

 PELÁN, Jiří: Sulla questione del „marinismo“ nella poesia barocca ceca. La Nuova Rivista Italiana di Praga 5, 2000, č. 1, s. 30–44

 PELÁN, Jiří: Ricordo di Ivan Seidl. La Nuova Rivista Italiana di Praga 5, 2000, č. 1, 122–125

 PELÁN, Jiří: La „Raccolta Neuberghiana“ e Hynek z Poděbrad. In Sante Graciotti (ed.): Italia e Boemia nella cornice del Rinascimento europeo. Firenze: Leo Olschi, 1999, s. 109–130

 PELÁN, Jiří: Francesco de Sanctis e František Xaver Šalda. In Attilio Marinari (ed.): Francesco de Sanctis un secolo dopo II. Bari: Laterza, 1985, s. 665–671

  

 1. práce publikované v prestižních tuzemských vědeckých periodikách

 PELÁN, Jiří: Le immagini di Sebastiano Vassalli dal profondo del tempo. Écho des études romanes, 17, 2021, č. 2, s. 29-49

 PELÁN, Jiří: Za Josefem Čermákem. Svět literatury XXX, 2020, č. 61, s. 207-214.

 PELÁN, Jiří: Vladimír Svatoň: Literatura prizmatem binárních opozic. Svět literatury, XXX, 2020, č. 62, s. 92-96.

PELÁN, Jiří: Intertextualita Hrabalova Kaina, Svět literatury XXIX, 2019, č. 59, s. 15-21.

PELÁN, Jiří: Angelo Maria Ripellino a rok 1968, Svět literatury XXIX, 2019, č. 60, s. 131-137.

PELÁN, Jiří: Václav Černý a strukturalismus. Svět literatury XXVII, 2017, č. 55, s. 22-45.

PELÁN, Jiří: Překlady Vítězslava Nezvala. Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé. Česká literatura 65, 2017, č. 1, s. 5-47.

PELÁN, Jiří: Brevitas a amplificatio v próze Bohumila Hrabala. Slovo a smysl 11, 2014, č. 21, s. 193-200

PELÁN, Jiří: Za Jiřím Pistoriem. Česká literatura 62, 2014, č. 4, s. 671–677 [nekrolog J. Pistoria]

PELÁN, Jiří: Petrarkův spis De remediis a jeho česká recepce. Česká literatura 54, 2006, č. 5, s. 1–19

PELÁN, Jiří: Minulost a budoucnost literární historie [součást Diskuse o literární historii a komparatistice, s. 61-101]. Svět literatury 16, 2006, č. 34, s. 77–81

PELÁN, Jiří: Kollár, Petrarca a Dante. Česká literatura 53, 2005, č. 2, s. 188–202

PELÁN, Jiří: Quijotismus v Hrabalovi. Svět literatury 15, 2005, č. 32, s. 11–15

PELÁN, Jiří: Dandyovská estetika Arthura Breiského. Česká literatura 49, 2001, č. 3, s. 243–253

PELÁN, Jiří: K otázce "marinismu" v české barokní poezii. Česká literatura 48, 2000, č. 1, s. 21–35

PELÁN, Jiří: Za Ivanem Seidlem. Svět literatury 19, 2000, s. 136–137 [nekrolog I. Seidla]

PELÁN, Jiří: Francouzský a italský román v poválečném období. Svět literatury 1998, č. 16, s. 3–23

PELÁN, Jiří: K české recepci Francesca Petrarky. Svět literatury, 1996, č. 11, s. 3–16

PELÁN, Jiří: Neuberský sborník a Hynek z Poděbrad. Česká literatura 44, 1996, č. 5, s. 459–479

 

 1. práce publikované v ostatních tuzemských periodikách, univerzitních aktech a sbornících

PELÁN, Jiří: Za Jitkou Křesálkovou. Souvislosti XXXI, 2020 (31. 12. 2020), č. 4, s. 225-228.

PELÁN, Jiří: Z pokladnice světové literatury. Souvislosti XXIX, 2019, č. 3-4, s. 205-212.

PELÁN, Jiří: Hrabal v zrcadle kritiky. In: Johanna Goszynska (ed.), Hledání proluk. Praha: Karolinum 2019, s. 10-32.

PELÁN, Jiří: Svatby v domě: autobiografie a dějiny. In: Jakub Češka, Marek Ďurčanský, Petra James, Holt Meyer (eds.): Schizofrenická historiografie, Dolní Břežany, Scriptorium, 2019 , s. 65-78.

PELÁN, Jiří: K historii české časomíry (1818-1902). In: Víno, ženy, zpěv. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček, ed. Veronika Faktorová, Jana Pácalová, Zuzana Urválková. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2018, s. 71-91.

PELÁN, Jiří: K italské renesanční poezii 15. a 16. století. Italská renesanční poezie. Souvislosti XXIX, 2018, č. 1, s. 159—161.

 PELÁN, Jiří: Za Oldřichem Králem. Souvislosti XXIX, 2018, č. 2, s. 195

PELÁN, Jiří: Auctor unius libri? Souvislosti XXVII, 2016, č. 3, s. 168-169.

PELÁN, Jiří: Giuseppe Ungaretti, Ostrov (Esej o básni). Souvislosti XXVII, 2016, č. 2, s. 4-10.

PELÁN, Jiří: Alle soglie del modernismo. Emilio Praga e Arrigo Boito. Acta Universitatis Carolinae. Philologica 1, Romanistica Pragensia XVIII. Fin de siècle. Praha: Karolinum, 2015, s. 81–104.

PELÁN, Jiří: Nerudova Francesca di Rimini. In Zdeněk Hojda – Marta Ottlová – Roman Prahl (eds.): Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 31. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 24. 26. února 2011. Praha: Academia, 2012, s. 355–375. 

PELÁN, Jiří: Zuření a humor Iva Vodseďálka. Revolver Revue 26, 2011, č. 83, s. 7–12. 

PELÁN, Jiří: Laudatio für Jiři Stromšík. Germanoslavica Pragensia 20, Praha: Karolinum 2011, s. 7–12.

PELÁN, Jiří: Překlad adaptační a překlad konformní. In Translatologica Ostraviensia. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2010, s. 20–29.

PELÁN, Jiří – POKORNÝ, Martin: Úvodem [Úvodní poznámka k bloku Dante, s. 127–246]. Souvislosti 21, 2010, č. 4, s. 129–130.

PELÁN, Jiří: Dvě doktrinálni básně italského stilnovismu. Souvislosti 20, 2009, č. 1, s. 59–64.

PELÁN, Jiří: Toscane de Vladimír Holan. Litteraria Pragensia 18–19, 2009, č. 36–37, s. 32–42.

PELÁN, Jiří: Imaginární portréty Pavla Piekara. Revolver Revue 24, 2009, č. 76 (září), s. 183– 186, 188.

PELÁN, Jiří: Dvě doktrinální básně italského stilnovismu [Guido Gunizzelli a Guido Cavalcanti]. Souvislosti 20, 2009, č. 1, s. 59–60.

PELÁN, Jiří – Martin POKORNÝ: Lectura Dantis [anketa, úvodní poznámka]. Souvislosti 21, 2010, č. 4, s. 129-130.

PELÁN, Jiří: Lásky hra osudná bratří Čapků. In Šárka Grauová (ed.): Literární paměť a kulturní identita. Osm studií pro Annu Houskovou. Praha: Torst, 2008, s. 114–128.

PELÁN, Jiří: Laudatio für Jiří Stromšík. Acta Universitatis Carolinae – Filologica, č. 2, 2008, s. 7–12.

PELÁN, Jiří: Romány Umberta Eca. In Iva KREJČOVÁ – Martin HRDINA – Kateřina PÍPOVÁ (eds.): Text mezi literaturami. Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. České Budějovice: Pro Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity vydalo nakl. Tomáš Halama, 2007, s.139–158.

PELÁN, Jiří: Quijotismus v Hrabalovi. In Annalisa Cosentino – Milan Jankovič – Josef Zumr (eds.): Hrabaliana rediviva. Příspěvky z mezinárodní mezioborové konference o díle Bohumila Hrabala, Udine 27. 29. října 2005. Udine: Forum, 2006, s. 57–62.

PELÁN, Jiří: Itálie jako literární téma. Julius Zeyer a Josef Šusta. In Stanislava Fedrová (ed.): Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře. Česká literatura ve světě 1. Praha: Ústav pro českou literaturu ČSAV, 2006, s. 357–371.

PELÁN, Jiří - SAMEK, Daniel: Nedotýkati se, prosím! [Předmluva k tematickému bloku statí týkajících se "kultury kurtoazní lásky"]. Souvislosti 17, 2006, č. 4, s. 144–145

PELÁN, Jiří: Dvojí podoba kurtoázní lásky. Souvislosti 17, 2006, č. 4, s. 168–173.

PELÁN, Jiří. Karel Zlín. Revolver Revue, 2006, č. 65, 104–107.

PELÁN, Jiří: Quijotismus v Hrabalovi. In Michal Fousek (ed.): Don Quijote v proměnách času a prostoru/ Don Quijote a través del tiempo y el espacio. Sborník ze sympozia pořádaného v Praze 24. a 25. února 2005/ Actas del simposio celebrado en Praga del 24 al 25 de febrero de 2005. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005, s. 47–54.

PELÁN, Jiří: Dvojí podoba kurtoazní lásky. In Ladislav DANIEL – Jiří PELÁN – Piotr SALWA – Olga SPILAROVA (eds.): Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Příspěvky z mezinárodní konference, Olomouc 17. 18. října 2003 [Renesans i barok włoski w Europie Środkowej : materiały międzynarodowej konferencji, Ołomuniec 17-18 października 2003]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, s. 13-19.

PELÁN, Jiří: Dvě výzvy italské bohemistiky. Souvislosti 16, 2005, č. 3, s. 22–30.

PELÁN, Jiří: Biedermeier a italská literatura. In Helena Lorenzová – Taťána Petrasová (eds.): Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. stoleti, Plzeň 6.8. března 2003. Praha: KLP, 2004, s. 342–363.

PELÁN, Jiří: K otázce marinismu v české barokní poezii. In Vilém HEROLD – Jaroslav PÁNEK (eds.): Baroko v Itálii – Baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Sborník příspěvků z italsko-českého sympozia Barocco in Italia, Barocco in Boemia, uomini, idee, forme d'arte a confronto, vila Lanna 19. 21. dubna 1999. Praha: Filosofia, 2003, s. 413–428.

PELÁN, Jiří: Putování za Svatým Grálem. Souvislosti 14, 2003, č. 3, s. 141–143.

PELÁN, Jiří: Česká kulturní identita. In Gigi Graziano – Jana Reschová (eds.): Současná Evropa a Česká republika. Akta konference Rozšíření Evropské unie, občanská společnost a evropská forma vládnutí. Praha, VŠE 2003, s. 229–234.

PELÁN, Jiří: Ungarettiovské a jiné inspirace Bohumila Hrabala. Souvislosti 13, 2002, č. 1, s. 168–177.

PELÁN, Jiří: K otázce "marinismu" v české barokní poezii. Hudební věda 38, 2001, č. 1/2, s. 81–9.1

PELÁN, Jiří: Pařížská inspirace italské avantgardy. Anna HOUSKOVÁ – Vladimír SVATOŇ (eds.): Kultura a místo: studie z komparatistiky 3. Pardubice: Centrum komparatistiky Filozofické fakulty UK – Mlejnková Marie, 2001, s. 133–168.

PELÁN, Jiří: En marge de la poésie et de la poétique d’Yves Bonnefoy. Opera romanica 2, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2001, s. 345–357.

PELÁN, Jiří: [Odpověď v anketě na téma Curtius a Auerbach.] Kritika a kontext VI, 2001, č. 1, s. 84–8.5

PELÁN, Jiří: Italo Calvino - od neorealismu k alegorii. Host 15, 1999, č. 10, s. 45–50.

PELÁN, Jiří: Překlad konformní a adaptační (Na okraj překladu Písně o Rolandovi). Souvislosti 36, 1998, č. 2, s. 42–51.

PELÁN, Jiří: Ad Prezydent Krokadýlů. Kritická Příloha Revolver Revue, 1997, č. 8, s. 99–101 [odpověď v polemice Škvorecký versus Zábrana, s. 99-120].

PELÁN, Jiří: La fortuna di Francesco Petrarca in Boemia. Listy filologické 118, 1995, č. 3/4, s. 246–259.

PELÁN, Jiří: Dva české překlady Puškinova Měděného jezdce. In Jaroslav Kolár – Jan Lehár – Jiří Opelík – Jiří Pelán (eds.): Rudolfu Havlovi. Sborník k jeho 70. narozeninám 2. Praha: [s.n.], 1981, s. 250–260 [strojopisný sborník].

PELÁN, Jiří: Překlad jako transpozice kulturních forem. In Jiří Pechar (ed.): Sborník Kruhu přátel českého jazyka. Praha: Sdružený klub ROH Melantrich, 1987, s. 213–245.

 

 1. předmluvy, doslovy knih, ediční komentáře

PELÁN, Jiří: Sciascia alias Candido, in: Leonardo Sciascia, Candido aneb Sen sněný na Sicílii, Praha, Rubato 2022, s.147-161.

PELÁN, Jiří: Neopakovatelný Rabelais. In: Francois Rabelais, Pantagruel, přel Patrik Ouředník, Praha, Volvox Globator 2022, s. 325-365.

PELÁN, Jiří: Ediční komentář a prameny. Koncept renesance a Václav Černý. Chronologické tabulky. Literatura. České překlady. In: Václav Černý – Jiří Pelán, Italská renesanční literatura. Antologie II, Praha: Karolinum, 2020, s. 691-781.

PELÁN, Jiří: Od Alkoholů ke Kaligramům. In: Guillaume Apollinaire, Kaligramy, Praha: Garamond, 2019, s. 190-199.

PELÁN, Jiří: Romány Anny Marie Ortesové. In: Anna Maria Ortesová, Žalostící stehlík, Praha: Rubato 2019, s. 475-505.

KADLEC, Václav - PELÁN, Jiří: Ediční komentáře. In: Bohumil Hrabal: Spisy 7, Praha: Mladá fronta, 2018, s. 370-426.

KADLEC, Václav - PELÁN, Jiří: Ediční komentáře. In: Bohumil Hrabal: Spisy 6, Praha: Mladá fronta, 2018, s. 370-426.

PELÁN, Jiří: Na okraj Dnů plných usínání. In: Jakub Řehák, Dny plné usínání, Praha: Fra 2016, s. 67-71.

KADLEC, Václav - PELÁN, Jiří: Ediční komentáře. In: Bohumil Hrabal: Spisy 1, Praha: Mladá fronta, 2016, s. 407-465.

PELÁN, Jiří: Morality Leonarda Sciasci. In Leonardo Sciascia, Zmizení Ettora Majorany, Praha: Triáda, 2016, s. 87-114.

KADLEC, Václav - PELÁN, Jiří: Ediční komentáře. In Bohumil Hrabal: Spisy 5, Praha: Mladá fronta, 2016, s. 363-412.

KADLEC, Václav - PELÁN, Jiří: Ediční komentáře. In Bohumil Hrabal: Spisy 4, Praha: Mladá fronta, 2016, s. 483-529.

PELÁN, Jiří: Bohumil Hrabal v sedmdesátých letech. In Bohumil Hrabal: Spisy 3. Praha: Mladá fronta, 2015, s. 7–21.

PELÁN, Jiří: Čtyři barokní básníci. In: Hvězda v nebi, duha ve dne. Gabriello Chiabrera, George Herbert, Jean-Baptiste Chassignet, Paul Fleming. Zblov: Opus, 2015, s. 7-15.

PELÁN, Jiří: Hrobaříkům české romanistiky navzdory. Úvodem ke studiím a statím Jiřího Konůpka. In: Jiří Konůpek, Studie a stati o francouzské literatuře. Praha: Pulchra, 1915, s. 7-37.

PELÁN, Jiří: Překladatel Bohuslav Reynek a vydavatel Vlastimil Vokolek. In: Bohuslav Reynek. Překlady vydané Vlastimilem Vokolkem. Praha: Malvern, 2015, s. 367-400.

KADLEC, Václav – PELÁN, Jiří: Ediční komentáře. In Bohumil Hrabal: Spisy 3. Praha: Mladá fronta, 2015, s. 402–489.

KADLEC, Václav – PELÁN, Jiří – POETA, Claudio: Ediční komentáře. In Bohumil Hrabal: Spisy 2. Praha: Mladá fronta 2014, s. 396–475.

PELÁN, Jiří: Trobadorská poezie a Jaufres Rudel. In Jaufres Rudel: Vzdálená láska. Zblov: Opus 2013, s. 7–27.

PELÁN, Jiří: Ohlédnutí za Jaroslavem Kabíčkem. In Jaroslav Kabíček: Kolmý déšť. Praha: Torst, 2012, s. 105–113.

PELÁN, Jiří: Montale v zrcadle svých esejů. In Eugenio Montale: Eseje. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011, s. 229–249.

PELÁN, Jiří: Romány Umberta Eca. In Umberto Eco: Pražský hřbitov. Praha: Argo, 2011, s. 437-466.

PELÁN, Jiří: Výběrová bibliografie Lea Spitzera; Leo Spitzer (studie). In Leo Spitzer: Stylistické studie z románských literatur. Praha: Triáda 2010, s. 541–560; 565–590.

PELÁN, Jiří: Znělkové věnce Jiřího Hejdy. In Jiří Hejda: Sonety. Ruzyň - Pankrác - Mírov - Leopoldov - Kartouzy: 19501962. Praha: Euroslavica, 2010, s. 199–205.

PELÁN, Jiří: Milánská bohéma a Igino Ugo Tarchetti. In Igino Ugo Tarchetti: Fantastické povídky. Zblov: Opus, 2009, s. 132–139.

PELÁN, Jiří: Ediční poznámky a vysvětlivky. In Josef Palivec: Listář 1. Praha: Torst 2010, s. 477–499.

PELÁN, Jiří: Patrizia Cavalli [Medailon básnířky.]. In Vratislav Färber – Alena Petružalková (eds.): 3x2 Básnická antologie. Antología poetica. Antologia di poesia. Praha: Památník národního písemnictví, 2009, s. 170–171.

PELÁN, Jiří: Pietro Domenico Bartoloni da Empoli. Bacco in Boemia. In onore Del Vino di Melnich. Autor a jeho dílo. In Jan Kilián, Zora Obstová, Jiří Pelán (eds.): Bakchus nad soutokem Vltavy a Labe, aneb, Dva barokní spisky o mělnickém víně. Mělník: Regionální muzeum, 2008, s. 103–105.

PELÁN, Jiří: Doslov. In Petr Halmay: Země nikoho. Zblov: Opus, 2008, s. 57–59.

PELÁN, Jiří: Mrtví u stolu. In Jiří Špička (ed.): Italská čítanka. Gutenbergova čítanka současné italské prózy. Praha: Labyrint, 2008, s. 112–139.

PELÁN, Jiří: Folgore da San Gimignano. In Folgore da San Gimignano: Sonety týdne a měsíců. Zblov: Opus, 2007, s. 55–59.

PELÁN, Jiří: Ženská ošklivost mezi antikou a barokem. In Umberto Eco: Dějiny ošklivosti. Praha: Argo, 2007, 1., s. 159–178.

PELÁN, Jiří: Na okraj Oblých prken. In Yves Bonnefoy: Oblá prkna. Zblov: Opus, 2007, s. 122–129.

PELÁN, Jiří: Putování za příběhem o Svatém Grálu. In: Putování za Svatým Grálem. Praha: Triáda, 2006, s. 489–491.

PELÁN, Jiří: Doslov. In Jitka Bednářová: Josef Florian a jeho francouzští autoři. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006, s. 772–774.

PELÁN, Jiří: Jean de Sponde. In Jean de Sponde: O smrti. Zblov: Opus, 2005, s. 42–43.

PELÁN, Jiří: Předmluva. In Kateřina Bohadlová: Flaminio Scala a jeho Il teatro delle favole rappresentative v zrcadle doby. Praha: Istituto Italiano di Cultura 2005, s. 7–8.

PELÁN, Jiří: Předmluva. In Vanda Vybíralová: Beatrice a Laura. Významová struktura ústředních ženských postav u Danta a Petrarky. Praha: Istituto Italiano di Cultura, 2005, s. 7–8.

DUFKOVÁ, Vlasta – PELÁN, Jiří: Hra o pekelné lodi. In Gil Vicente: Hra o pekelné lodi. Praha: Torst, 2005, s. 1 a s. 160.

PELÁN, Jiří: Symbolická autobiografie Giuseppa Ungarettiho. In Giuseppe Ungaretti: Veselí. Praha, Ivo Železný, 2004, s. 122–131.

PELÁN, Jiří: Bohumil Hrabal: tentativo di ritratto. In Bohumil Hrabal: Opere scelte. Milano: Arnaldo Mondadori, 2003, s. 35–116.

PELÁN, Jiří: Ílias a Odyssea Raymonda Queneaua. In Raymond Queneau: Svízel. Praha: Garamond, 2003, s. 309–342.

PELÁN, Jiří: Vassalliho obrazy z hlubin času. In Sebastiano Vassalli: Nespočet. Praha – Litomyšl: Paseka, 2003, s. 247–266.

PELÁN, Jiří. Habsburský mýtus Claudia Magrise. In Claudio Magris: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Praha – Brno: Triáda – Barrister Principal, 2002, s. 286–300.

PELÁN, Jiří: (Záložka). In Gustav René Hocke: Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře. Praha: Triáda; H & H Vyšehradská, 2001.

PELÁN, Jiří: Básníci soumraku. [Předmluva.] [Medailony.] Chronologie básnických sbírek krepuskolárů. Výběrová bibliografie. In Básníci soumraku. Italská poezie pozdní secese. Praha – Litomyšl: Paseka 2001, s. 6–25, 27–28, 39–40, 61–82, 101–102, 119–120, 137–138, 147–149, 156–157, 158-163

PELÁN, Jiří: Od struktury k dialogu. In Tzvetan Todorov: Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000, s. 303–320.      

PELÁN, Jiří: Giacomo Leopardi: báseň a pravda. In Giacomo Leopardi: Zpěvy. Canti. Kutná Hora: Tichá Byzanc, 2000, s. 249–291. 

PELÁN, Jiří: Předmluva. In Jan Kubišta: Italská próza v Terstu v letech 1890–1950. Praha – Kutná hora: Istituto italiano di cultura – Tichá Byzanc, 2000, s. 5–6. 

PELÁN, Jiří: Samuel Beckett. In Samuel Beckett: Básně. Praha: Triáda, 1999, s. 55–75. 

PELÁN, Jiří: Úvodem. In Zora Jandová: Jaroslav Vrchlický a italská poezie jeho doby. Praha: Pražská imaginace, 1998, s. 5–6. 

PELÁN, Jiří: Dlouhá cesta Itala Calvina. In Italo Calvino: Když jedné zimní noci cestující. Praha: Mladá fronta, 1998, s. 263–283. 

PELÁN, Jiří: Alberto Savinio a Nivasio Dolcemare. In Alberto Savinio: Tragédie dětství. Dětství Nivasia Dolcemara. Praha: Aurora, 1998, s. 201–218. 

STROMŠÍK, Jiří – PELÁN, Jiří. Ernst Robert Curtius. In Ernst Robert Curtius: Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 1998, s. 635–673. 

PELÁN, Jiří: Ediční poznámka; [doslov] Charles Baudelaire a jeho čeští překladatelé. In Charles Baudelaire: Květy zla, Praha: Mladá fronta, 1997, s. 115–119 a 121–146. 

PELÁN, Jiří: Slovo úvodem. In Alice Flemrová: Italo Svevo a jeho literární postava. Praha: Pražská imaginace, 1997, s. 5–6. 

PELÁN, Jiří: Dandysmus jako kulturní fakt. In Jules Barbey d'Aurevilly: O dandysmu a Georgi Brummellovi. Praha, Volvox Globator, 1996, s. 97–110. 

PELÁN, Jiří: Překlady Jana Kameníka. In Jan Kameník: Překlady. Praha: Triáda, 1996, s. 223–238. 

PELÁN, Jiří: Komentáře. Gérard de Nerval, básník božské synchronie. In Gérard de Nerval: Příběh o královně jitra a Sulejmánovi, knížeti duchů. Praha: Trigon, 1996, s. 125–148 a 149–174. 

PELÁN, Jiří: Nota introduttiva. In Jitka Polanská: La narrazione dell’opera di Tommaso Landolfi. Praha: Pražská imaginace, 1996, s. 5–6. 

PELÁN, Jiří: Od samoty k vřavě světa. In Sebastiano Vassalli: Zlato světa. Praha: Odeon, 1996, s. 205–213. 

PELÁN, Jiří: Ediční komentáře. Překlady Jana Kameníka. In Jan Kameník: Překlady. Praha: Triáda, 1996, s. 177–221, 223–238. 

PELÁN, Jiří: Yves Bonnefoy: poezie a poetika. In Yves Bonnefoy: O pohybu a nehybnosti Jámy. Psaný kámen. Praha: Torst, 1996, s. 164–175.                                                                                         

PELÁN, Jiří: Něžný barbar Boris Vian. In Boris Vian: Mravenci. Praha: Volvox Globator, 1994, s. 121–133. 

PELÁN, Jiří: Vianova Pěna dní. In Boris Vian: Pěna dní. Praha: Mladá fronta, 1994, s. 205–215. 

PELÁN, Jiří: Běs a nevinnost: romány Alberta Moravii. In Alberto Moravia: Cesta do Říma. Praha: Odeon, 1993, s. 191–205. 

PELÁN, Jiří: Románové světy Raymonda Queneaua. In Raymond Queneau: Modré květy. Praha: Práce, 1992, s. 176–191. 

PELÁN, Jiří: Giovanni Papini. In Giovanni Papini: Gog. Praha, Volvox Globator, 1992, s. 212–214. 

PELÁN, Jiří: Milánská bohéma a Carlo Dossi. In Carlo Dossi: Lásky. Praha: Odeon, 1990, s. 163–196. 

PELÁN, Jiří: Druhý život Giuseppa Tomasiho di Lampedusa. In Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Ligeia a jiné prózy. Praha: Odeon, 1989, s. 149–163. 

PELÁN, Jiří: Pierre Reverdy. In Pierre Reverdy: Palubní deník. Praha: Odeon 1989, s. 243–273. 

PELÁN, Jiří: Sicilské metafory Giuseppa Bonaviriho. Světová literatura 36, 1989, č. 2, s. 150–154. 

PELÁN, Jiří: Život básníka. In Giuseppe Ungaretti: Život člověka. Praha: Odeon, 1988, s. 261–281. 

PELÁN, Jiří: Francouzská hrdinská epika a Píseň o Rolandovi. In Píseň o Rolandovi. Praha: Odeon 1987, s. 209–229. 

PELÁN, Jiří: Tři autoři z druhé řady. In Formani, vandrovníci, voraři. Praha, Odeon 1987, s. 11–33. 

PELÁN, Jiří: Morality Leonarda Sciasci. Světová literatura 29, l984, č. 6, s. 95–100. 

PELÁN, Jiří: Poznámka o překladu. In Legenda o svaté Kateřině. Praha, Odeon 1983, s. 145–148. 

PELÁN, Jiří: Vittoria Colonna a její doba. In Vittoria Colonna: Sladká hořkost. Praha: Odeon 1975, s. 101–111. 

 

 1. recenze

 PELÁN, Jiří: Středoevropský Ahasver William Ritter. Slovo a smysl XVII, 2020, č. 34, s. 219-222.

PELÁN, Jiří: Michael Špirit: Textologie dnes. Česká literatura 68, 2020, č. 5, s. 594-598.

PELÁN, Jiří: Výuka dobrého vkusu. Svět literatury XXVII, 2017, č. 55, s. 189-193. 

PELÁN, Jiří: Jakub Češka: Bohumil Hrabal, autor v množném čísle. Česká literatura 66, 2018, č. 3, s. 458-463. 

PELÁN, Jiří: Petrarca homo politicus. Svět literatury 20, 2010, č. 42, s. 211–213. 

PELÁN, Jiří: Pražská mandala Daniely Hodrové. Česká literatura 56, 2008, č. 1, s. 119–121. 

PELÁN, Jiří: Tisíc let charvátské poezie. Koráb korálový Dušana Karpatského. A2 kulturní týdeník 4, 2008, č. 16, s. 32. 

PELÁN, Jiří: Život, který neví, čím se stane. Lidové noviny. Orientace [příloha] 18, 7. 5. 2005, č. 107, s. 6. 

PELÁN, Jiří: Přátelské listy z nepřátelské doby. Revolver Revue, 2004, č. 59, s. 246–252. 

PELÁN, Jiří: Pekelný žalář. Souvislosti 14, 2003, č. 1/2, s. 316–319. 

PELÁN, Jiří: Kapitoly z emblematiky. Souvislosti 14, 2003, č. 1/2, s. 337–340. 

PELÁN, Jiří: Giuseppe Gioacchino Belli, Římské sonety. Souvislosti 13, 2002, č. 1, s. 114–115. 

PELÁN, Jiří: Contributi udinesi al Novecento letterario italiano. Litteraria Pragensia VII, č. 13, 1997, s. 119–124. 

PELÁN, Jiří: Odvaha k syntéze. Univerzitní čtení Václava Černého o literárním středověku. Respekt 8, 1997, č. 16 (14. – 20. 4.), s. 17. 

PELÁN, Jiří: Básnická alchymie Gastona Bachelarda. Literární noviny 6, 1995, č. 36, s. 12. 

PELÁN, Jiří: Snář Antonia Tabucchiho. Literární noviny 6, 1995 č. 33, s. 12. 

PELÁN, Jiří: Jean Genet. Dandy zločinu. Literární noviny 6, 1995, č. 3, s. 13. 

PELÁN, Jiří: Znovu prokletí básníci. Literární noviny 5, 1994, č. 27 (7.7.), s. 12–13. 

PELÁN, Jiří: Marinettiho Ohnivý buben podruhé. Literární noviny 5, 1994, č. 46, s. 10. 

PELÁN, Jiří: Yves Bonnefoy. Prostor, 1994, č. 27, s. 155. 

PELÁN, Jiří: Patrick Chamoiseau: Tryzna nad orální kulturou. Literární noviny 5, 1994, č. 5, s. 12–13. 

PELÁN, Jiří: Znovu prokletí básníci. Literární noviny 5, 1994, č. 27, s. 12–13. 

PELÁN, Jiří: Queneau versus surrealismus. Literární noviny 5, 1994, č. 17, s. 13. 

PELÁN, Jiří: Stylistická cvičení, Queneau a Oulipo. Literární noviny 5, 1994, č. 31, s. 13. 

PELÁN, Jiří: Dekadentní topos „mrtvého města“. Literární noviny 4, 1993, č. 19, s. 12. 

PELÁN, Jiří: Stefania Fiore Lubrani. Světová literatura 38, 1993, č. 4, s. 165. 

PELÁN, Jiří: Vysoká hra evropské avantgardy. Literární noviny 4, 1993, č. 50, s. 13. 

PELÁN, Jiří: Dunaj Claudia Magrise. Literární noviny 3, 1992, č. 48, s. 11. 

PELÁN, Jiří: Pohledy z druhé strany Antonia Tabucchiho. Světová literatura 37, 1992, č. 6, s. 29–31. 

PELÁN, Jiří: Pařížský žakéř v Čechách. Literární noviny 3, 1992, č. 4, s. 12. 

PELÁN, Jiří: Jiné moře Claudia Magrise. Literární noviny 3, 1992, č. 7, s. 11. 

PELÁN, Jiří: Renesanční Satyrikon Pietra Aretina. Literární noviny 3, 1992, č. 18, s. 13. 

PELÁN, Jiří: Holan ve Francii [Recenze "holanovského" dvojčísla časopisu Plein Chant, 46/47, 1990-1991]. Literární noviny 3, 1992, č. 16 (23. – 29. 4.), s. 13. 

PELÁN, Jiří: Hrabě Adolfín Svrbí z Hotentotu stál před konvergentně třpytícím se zrcahledem a oblékal bílou košili. Literární noviny 3, 1992, č. 44 (5. – 11. 11.), s. 12. 

PELÁN, Jiří: Básnické překlady Hanuše Jelínka. Kurýr Odeonu, 1983, podzim/zima, s. 3. 

PELÁN, Jiří: Dva klasikové vědy o jazyce a literatuře. Kurýr Odeonu, 1983, jaro, s. 4. 

PELÁN, Jiří: Klasický odkaz české literární vědy. Nové knihy, 1983, č. 10 (2.3.), s. 1. 

PELÁN, Jiří: Poetika a poezie. Nové knihy, 1981, č. 1/2 (7. 1.), s. 1. 

PELÁN, Jiří: Dvě italské komeniologické studie. In: Studia Comeniana et historica 4, 1974, č. 7, s. 67-72

 

 

 1. j) popularizační články

 

PELÁN, Jiří: V Italech je zakořeněný smysl pro krásu a ideály. Rozmlouvala Jana Machalická. Lidové noviny, 20.-21. června 2020, s. 16.-17.

 

PELÁN, Jiří: Kreativní může být jen ten, kdo má vědomosti. Rozmlouvala Jitka Polanská.

Deník N, I, 13—15. prosince, č. 239, s. 14-15.

 

PELÁN, Jiří: Smysl lze nalézt pouze v diachronii. Rozmlouvala Lucie Kettnerová.. Forum 2, 2020, č. 50, s. 50-52.

 

PELÁN, Jiří: Překladatelské sny si plním průběžně. S Jiřím Pelánem o literatuře, hledání a kouzlu měst. Rozmlouvali Lukáš Mathé, Anna Vondřichová. A2 kulturní týdeník 8, 2012, č. 4 (15. 2.), s. 24–25

 

PELÁN, Jiří: Eco píše, aby něco důležitého řekl. S romanistou Jiřím Pelánem o Pražském hřbitově, pokřiveném obrazu Prahy v díle Angela Marii Ripellina a politikovi budoucnosti Silviovi Berlusconim. Rozmlouval Jiří Peňás. Lidové noviny 24, 2011 Roč. 24, č. 276 (26. 11.), příl. Orientace, s. 27

 

PELÁN, Jiří: Překladatel má být autorovi partnerem. In Petruška Šustrová (ed.): Služebníci slova. Praha: Pulchra 2008, s. 204–210 [kniha rozhovorů]

 

PELÁN, Jiří: Laudatio pro Jiřího Suchého. Jonáš 2005–06, č. 3, s. 4–6. [K udělení Seifertovy ceny 2005 (M. Ajvaz a J. Suchý)]

 

PELÁN, Jiří: Laudatio na Michala Ajvaze a Jiřího Suchého. Dokořán 9, 2005, č. 36, s. 24–27

 

[PELÁN, Jiří]: Složit slova do řady, kterou ještě nikdo nenapsal. Rozhovor Enrica Baroneho s Jiřím Pelánem a Alicí Flemrovou. Plav, 2005, č. 3, s. 2–8

 

[PELÁN, Jiří]: Úvodem. Skutečná poezie je obnovou jazyka. S Yvesem Bonnefoyem hovoří Jiří Pelán, Revolver Revue, 2005, č. 61, s. 9–20

 

PELÁN, Jiří: Nejvíc jsem toho přečetl z české literatury. Rozmlouvali Petr Šrámek, Martin Valášek. Souvislosti 15, 2004, č. 1, s. 44–62

 

PELÁN, Jiří: Česká literatura ve své výbavě nemá klasicistický dril... Rozmlouval Jiří Trávníček. Host 16, 2000, č. 10, s. 4–10

 

PELÁN, Jiří: Řada českých spisovatelů v evropském kontextu obstojí. Rozhovor s Robertem Krumphanzlem. Lidové noviny, příl. Umění a kritika, 1999, č. 5, s. 17

 

PELÁN, Jiří: Cena Josefa Jungmanna. Literární noviny, 1995, č. 40, s. 7

 

 1. k) antologie, edice, textologická příprava

 

ČERNÝ Václav, PELÁN Jiří (eds): Italská renesanční literatura. Antologie I, Praha: Karolinum 2020. ISBN 978-80-146-4343-4

ČERNÝ Václav, PELÁN Jiří (eds.), Italská renesanční literatura. Antologie II, Praha Karolinum 2020.

PALIVEC, Josef, Listář II, [eds. FEDROVÁ Stanislava , PELÁN Jiří, RAMBOUSEK, Jiří]. Praha: Torst 2020.

CALVINO, Italo: Nesnadné idyly [ed. Jiří PELÁN]. Praha, Dokořán, 2018.

 

HRABAL, Bohumil: Ze zápisníku zapisovatele. Spisy VI. [eds. Václav Kadlec – Jiří Pelán]. Praha, Mladá fronta 2016..

 

HRABAL, Bohumil: Křehký dluh. Spisy I. [eds. Václav Kadlec – Jiří Pelán]. Praha: Mladá fronta 2016.

 

CALVINO, Italo: Nesnadné vzpomínky [ed. Jiří PELÁN]. Praha, Dokořán, 2018.

 

HRABAL, Bohumil: Život bez rukávů. Spisy V. [eds. Václav Kadlec – Jiří

Pelán]. Praha: Mladá fronta, 2016.

 

HRABAL, Bohumil: Rukověť pábitelského učně. Spisy IV. [eds. Václav Kadlec – Jiří

Pelán]. Praha: Mladá fronta 2016.

 

Hvězda v nebi, duha ve dne. Gabriele Chiabrera, George Herbert, Jean-Baptiste Chassignet, Paul Fleming [ed. Jiří Pelán]. Zblov, Opus 2015.

 

KONŮPEK, Jiří, Studie a stati o francouzské literatuře [ed. Jiří Pelán]. Praha, Pulchra, 2015.

 

HRABAL, Bohumil: Jsme jako olivy. Novely. Spisy III. [eds. Václav Kadlec – Jiří

Pelán]. Praha: Mladá fronta, 2015.

 

HRABAL, Bohumil: Skřivánek na niti. Povídky. Spisy II. [eds. Václav Kadlec – Jiří

Pelán – Claudio Poeta]. Praha: Mladá fronta, 2014

 

MONTALE, Eugenio: Eseje. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011

 

SPITZER, Leo: Stylistické studie z románských literatur [eds. Jiří PELÁN – Jiří STROMŠÍK]. Praha: Triáda, 2010

 

PALIVEC, Josef: Listář I [ed. Jiří RAMBOUSEK, Stanislava FEDROVÁ, Jiří PELÁN]. Praha: Torst, 2010

 

PISTORIUS, Jiří: Doba a slovesnost [eds. Zuzana JÜRGENSOVÁ – Jiří PELÁN]. Praha: Triáda, 2007

 

Ladislav DANIEL – Jiří PELÁN – Piotr SALWA – Olga SPILAROVA (eds.): Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Příspěvky z mezinárodní konference, Olomouc 17.18. října 2003 [Renesans i barok włoski w Europie Środkowej : materiały międzynarodowej konferencji, Ołomuniec 17-18 października 2003]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005

 

BAUDELAIRE, Charles: Květy zla. V překladech Otokara Fischera, Viktora Dyka, Karla Čapka, Hanuše Jelínka, Zdeňka Kalisty, František Hrubín [ed. Jiří PELÁN]. Praha: Mladá fronta, 2003

 

Básníci soumraku: italská poezie pozdní secese [ed. Jiří PELÁN]. Praha: Paseka, 2001

 

KAMENÍK, Jan: Překlady Jana Kameníka [ed. Jiří PELÁN]. Praha: Triáda, 1996

           

 

JAHODA, Josef – KUBÍN, Josef Štefan – MORÁVEK, Jan: Formani, vandrovníci, voraři [ed. Jiří PELÁN – Slavomír UTĚŠENÝ – Rudolf HAVEL.]. Praha: Odeon, l987.

 

SVĚTLÁ, Karolina – BILIÁNOVÁ, Popelka – OBDRŽÁLKOVÁ, Božena: Růže z pražských trhů [eds. Karel Krejčí – Jan LEHÁR – Jiří PELÁN]. Praha: Odeon, 1981

 

JUSTL, Vladimír – KOLÁR, Jaroslav – LEHÁR, Jan – OPELÍK, Jiří – PELÁN, Jiří (eds.): Rudolfu Havlovi: sborník k jeho 70. narozeninám. Sv. 1. Praha: [s. n.], 1981. [strojopisný sborník]

 

 1. l) knižní překlady

 

Leonardo Sciascia, Candido aneb Sen sněný na Sicílii, Praha, Rubato 2022.

 Filippo Tommaso Marinetti a další, Futuristické manifesty. Překlad Jiří Pelán a Zora Obstová. Praha, Academia 2022

Italská renesanční literatura. Antologie I. Překlad Jiří Pelán a kolektiv. Praha, Karolinum 2020.

Italská renesanční literatura. Antologie II. Překlad Jiří Pelán a kolektiv. Praha Karolinum 2020, s. 691-781. ISBN 978-80-146-4343-4

PALIVEC, Josef: Listář II. Překlady francouzsky psaných dopisů. Jiří Pelán a Klára Jirsová. Praha: Torst 2020.

 SAINT-EXUPÉRY, Antoine de: Malý princ. Praha: Euromedia, 2019.

ORTESOVÁ, Anna Maria: Žalostící stehlík, Praha: Rubato, 2019.

CALVINO, Italo: Nesnadné vzpomínky. Praha: Dokořán, 2018. ISBN: 978-80-7363-901-3

PIRANDELLO , Luigi: Každý po svém. In: Hry II, ed. Alice Flemrová. Praha: Divadelní ústav 2018, s. 159-225.

SCIASCIA, Leonardo, Zmizení Ettora Majorany, Praha: Triáda 2016.

Život svaté Kateřiny, Ed. Eduard Petrů, novočeský překlad Jiří Pelán. Brno, Host, 2016.

PIRANDELLO , Luigi: Měj rozum, Giacomo. In: Hry I, ed. Alice Flemrová. Praha, Divadelní ústav 2016.

 CRAVAN, Arthur: Dílo. Básně, články, dopisy. Překlad Michal Novotný a Jiří Pelán. Praha: Academia, 2015

 FISCHER, Otokar: Literární studie a stati II. Překlad statí Eva Blinková Pelánová, Jiří Pelán a Ondřej Sekal. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015

ECO, Umberto: Dějiny ošklivosti. Překlad Iva Adámková, Gabriela Chalupská, Zora Obstová, Jiří Pelán, Anita Pelánová, Jindřich Vacek, Kateřina Vinšová. Praha: Argo, 2015

BORGES, Jorge Luis. Tvůrce; Atlas; Spříseženci. Překlad Mariana Machová, Eva Blinková Alena Pelánová a Jiří Pelán. Praha: Argo, 2013

 KAVAFĪS, Kōnstantinos: Básně. Překlad Růžena Dostálová, Vojtěch Hladký, Jiří Pelán. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013

 

ECO, Umberto: Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretaci. Překlad Zora Obstová, Jiří Pelán, Gabriela Chalupská, Helena Giordanová, Pavel Štichauer, Martin Bažil.

Praha: Argo, 2012

 

SEFERIS, Jiorgos: Básně. Překlad Růžena Dostálová, Vojtěch Hladký, Jiří Pelán. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011

 

NABOKOV, Vladimir Vladimirovič: Bledý oheň. Překlad Pavel Dominik a Jiří Pelán. Praha: Paseka, 2011

 

MONTALE, Eugenio: Eseje [il secondo mestiere]. Překlad Jiří Pelán. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011

 

ECO, Umberto: Pražský hřbitov. Překlad Jiří Pelán. Praha: Argo, 2011

 

QUENEAU, Raymond: Modré květy. Překlad Jiří Pelán. Praha: Práce 1992 2. rev. vyd. Praha: Plus, 2011

 

TARCHETTI, Igino Ugo: Fantastické povídky. Překlad Jiří Pelán. Zblov, Opus 2009.

 Zblov, Opus 2009.

 

SPITZER, Leo: Stylistické studie z románských literatur. Překlad Jiří Pelán, Jiří Stromšík. Praha: Triáda, 2010

 

LAGARDE, André - MICHARD, Laurent: Francouzská literatura 19. století. Překlad Jiří Našinec, Jiří Pelán, Aleš Pohorský a kol. Praha: Garamond, 2008

 

BONNEFOY, Yves: Oblá prkna. Překlad Jiří Pelán. Zblov, Opus 2007.

 

FOLGORE DA SAN GIMIGNANO, Sonety týdne a měsíců. Překlad Jiří Pelán. Zblov, Opus 2007.

 

PUTOVÁNÍ za Svatým Grálem. Překlad Jiří Pelán. Praha: Triáda, 2007

 

PISTORIUS, Jiří: Doba a slovesnost. In týž: Doba a slovesnost. Překlad dvou studií Jiíří Pelán. Praha: Triáda, 2007, s. 40–58

 

BONNEFOY, Yves: Eseje. Překlad Jiří Pelán a Václav Jamek. Zblov, Opus 2006.

 

TABUCCHI, Antonio: Pohled z druhé strany. Překlad Jiří Pelán. Praha: Argo, 2006

 

SPONDE, Jean de: O smrti. Překlad Jiří Pelán. Zblov, Opus 2005.

 

LEOPARDI, Giacomo: Morální dílka. Překlad Jiří Pelán a Zdeněk Digrin. Kutná Hora: Tichá Byzanc, 2003

 

Básníci soumraku. Italská poezie pozdní secese. Překlad Jiří Pelán. Praha-Litomyšl, Paseka 2001.

 

HOCKE, Gustav René: Svět jako labyrint; Manýrismus v literatuře. Překlad M. Neumannová, Alena Pelánová, Jiří Pelán, J. Povejšil a Jiří Stromšík. Praha: Triáda, 2001

 

HOLAN, Vladimír: Toscane. Jiří Pelán a Yves Bergeret. Saint-Pierre-La-Vieille, Atelier La Feugraie 2001.

 

MAGRIS, Claudio: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Překlad Jiří Pelán a Ivan Seidl. Brno: Barrister & Principal, 2001

 

TODOROV, Tzvetan: Poetika prózy. Překlad Jiří Pelán a Libuše Valentová. Praha, Triáda 2000.

 

BECKETT, Samuel: Básně. Samuel Beckett: Básně. Překlad Jiří Pelán. Praha: Triáda 1999.

 

CALVINO, Italo: Když jedné zimní noci cestující. Překlad Jiří Pelán. Praha, Mladá fronta 1998.

 

CURTIUS, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk. Překlad Jiří Pelán, Jiří Stromšík a Irena Zachová. Praha, Triáda 1998.

 

SAVINIO, Alberto: Tragédie dětství. Dětství Nivasia Dolcemara. Překlad Jiří Pelán. Praha, Aurora 1998.

 

JACCOTTET, Philippet: Myšlenky pod mraky a jiné básně. Překlad Jiří Pelán a jiří Pechar. Praha: Torst 1997.

 

KAVAFIS, Konstantinos: Nebezpečné touhy. Překlad Jiří Pelán a Růžena Dostálová. Praha: Mladá fronta 1997.

 

SKÁCEL, Jan: Millet ancien. Překlad Jiří Pelán a Yves Bergeret. Saint-Pierre-la-Vieille: Atelier La Feugraie 1997.

 

BONNEFOY, Yves: O pohybu a nehybnosti Jámy. Psaný kámen. Překlad Jiří Pelán. Praha: Torst 1996.

 

MALLARMÉ, Stéphane: Faunovo odpoledne a jiné básně. Překlad Jiří Pelán, František Hrubín a Jiří Pechar. Praha: Svoboda 1996.

 

NERVAL, Gérard de: Příběh o královně jitra a Sulajmánovi, knížeti duchů. Překlad Jiří Pelán. Praha: Trigon 1996.

 

VICENTE, Gil: Hra o pekelné lodi. Překlad Jiří Pelán a Vlasta Dufková. Brno, Centrum experimentálního divadla 1995.(S Vlastou Dufkovou.)

 

MARIVAUX, Pierre de: Dvojí nestálost. Překlad Jiří Pelán. Praha, Národní divadlo 1994.

 

VIAN, Boris: Mravenci. Překlad Jiří Pelán. Praha, Volvox Globator 1994. (S Patrikem Ouředníkem.)

 

HOLAN, Vladimír: Mozartiana. Překlad Jiří Pelán a Yves Bergeret. Cognac, Fata Morgana 1991.

 

DOSSI, Carlo: Lásky. Praha: Odeon 1990.

 

TOMASI DI LAMPEDUSA, Giuseppe: Ligeia a jiné prózy. Překlad Jiří Pelán. Praha: Odeon 1989.

 

REVERDY, Pierre: Palubní deník. Překlad Jiří Pelán. Praha, Odeon

 

UNGARETTI, Giuseppe: Život člověka. Překlad Jiří Pelán. Praha, Odeon 1988.

 

Píseň o Rolandovi. Překlad Jiří Pelán. Praha, Odeon 1987.

 

 Carlo Dossi: Lásky. Překlad Jiří Pelán. Praha, Odeon 1990.

 

LA FONTAINE, Jean de: Bajky. Překlad Jiří Pelán. Praha: Odeon, 1983; 2. vydání Ostrava: Knižní expres, 2000

 

Legenda o svaté Kateřině. Překlad Jiří Pelán. Praha: Odeon 1983. 3. vyd., in: Život svaté Kateřiny, ed. Eduard Petrů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1999, s. 187-287.

 

COLONNA, Vittoria: Sladká hořkost. Překlad Jiří Pelán. Praha: Odeon 1975.

 

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1