Mgr. Markéta Maturová, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 850
 • Místnost:
  023401041 pracovna pedagogů 041 - 1. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Tvůrčí činnost

 

 

Kapitoly v odborných monografiích 

MATUROVÁ, Markéta. Nářeční prvky v kázáních Ondřeje de Waldta. In: Janečková Marie a kol. Tratíme se jak dým v brzce... Kazatelé 17. a 18. století  jako ochránci a pěstitelé jazyka. Praha: Arsci, 2020, s. 163−174. ISBN 978-80-7420-065-6.

MATUROVÁ, Markéta. Několik poznámek k Hankovým pravopisným úpravám. In: Viktor Viktora (ed.) Václav Hanka a obrozenecké nadšení. Plzeň: SVK Plzeňského kraje, 2017, s. 63–66. ISBN 978-80-86944-66-1.

MATUROVÁ, Markéta. Typy příjmení a vývoj přezdívek a jmen po chalupě. In: MINÁŘOVÁ, Eva a kol. Vlastní jména v textech a kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 84–89. ISBN 978-80-210-6631-1.

 

Články v odborných periodikách

Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

MATUROVÁ, Markéta. Jazyková kreativita při tvoření názvů nových prostředků činnosti. Bohemistyka. 2017, 2, s. 115–125. ISSN 1642-9893.

Články v domácích recenzovaných časopisech

MATUROVÁ, Markéta. Sonda do profesní mluvy gynekologů a porodníků. Jazykovědné aktuality. 2017, 55(3–4), s. 28–33. ISSN 1212-5326

MATUROVÁ, Markéta, HAVRDA, Michal. Jména po chalupě v obcích Láz a Čenkov. Acta Onomastica. 2017, LVIII, s. 165–171. ISSN 1211-4413.

MATUROVÁ, Markéta. Využití nástroje SyD ve výuce češtiny. Český jazyk a literatura. 2016/2017, 67(4), s. 183–187. ISSN 0009-0786.

MATUROVÁ, Markéta. Ach, ta zájmena. Český jazyk a literatura. 2015/2016, 66(3), s. 131–133. ISSN 0009-0786.

MATUROVÁ, Markéta. Antropologický slovník. Jazykovědné aktuality. 2010, 47(1–2), s. 61–63. ISSN 1212-5326.

 

Články ve sbornících

MATUROVÁ, Markéta. Aktualizace frazémů v psaných textech (na základě materiálu korpusu SYN2015). In: Svět v obrazech a ve frazeologii. Praha: PF UK, 2017, s. 81–86. ISBN 978-80-7290-964-3

MATUROVÁ, Markéta. Maďarská příjmení v Čechách. In: Od počátků k současnosti (1955–2015) 60. let bohemistiky na ELTE.Budapešť: ELTE, 2016, s. 201–208. ISBN 978-963-409-088-5.

MATUROVÁ, Markéta. Bydlenka, snažilka nebo tvořilka? In: Sociolekty v současnosti. Plzeň: ZČU v Plzni, 2016, s. 87–91. ISBN 978-80-261-0594-7. 

MATUROVÁ, Markéta. Zaniklé obce a osady na Litoměřicku po 2. světové válce. In: Deutsch ohne Grenzen. Gesellschaftswissenschaften.Brno: Tribun EU, 2015, s. 265–281. ISBN 978-80-263-0931-4.

 

Učební texty

MATUROVÁ, Markéta. Gramatika českého jazyka pro cizince (pro středně pokročilé studenty). České Budějovice: FF JU, 2011. 111 s. ISBN 978-80-7394-284-7.

 MATUROVÁ, Markéta, KNIAZKOVÁ, V.S., SERGIENKO, O.S. Český jazyk. Základní kurz. Petrohrad: Karo, 2020, 448 s., ISBN 978-5-9925-1419-3.

 

Popularizační texty

MATUROVÁ, Markéta. Letní škola v Českých Budějovicích po šestadvacáté. Lingua viva. 2018, XIV(29), s. 70–71. ISSN 1801-1489.

 

Metodiky

Aurová, M., Prošková, A., Maturová, M., Král, J., & Dendoncker, F., (2023). Metodika pro práci s heterogenní třídou a diferencované vyučování ve středním vzdělávání: cizí jazyky. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN: 978-80-7394-992-1. 

Aurová, M., Král, J., Maturová, M., Prošková, A., & Dendoncker, F., (2023). Metodika pro práci s heterogenní třídou a diferencované vyučování ve středním vzdělávání: dějepis. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN: 978-80-7394-993-8.  

Aurová, M., Maturová, M., Prošková, A., Král, J., & Dendoncker, F. (2023). Metodika pro práci s heterogenní třídou a diferencované vyučování ve středním vzdělávání: český jazyk a literatura. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN: 978-80-7394-994-5.  

Prošková, A., Aurová, M., Maturová, M., Král, J., & Dendoncker, F. (2023). Metodika implementace informačních a komunikačních technologií do výuky ve studijních programech učitelství pro střední školy na FF JU. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN: 978-80-7694-000-0. 

Prošková, A., Aurová, M., Maturová, M., Král, J., & Dendoncker, F. (2023). Metodika implementace aktivizačních metod v rámci pedagogických praxí studentů učitelství pro SŠ na FF JU v ČB. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN: 978-80-7694-001-7.

 

Ediční / lektorská a redakční činnost 

EDER, Jürgen. Politika a literatura ve 20. století. Příspěvky k nezbytnému diskurzu. České Budějovice: NJU, 2021. 254 s., 978-80-7394-858-0 (redakční práce: MARKÉTA MATUROVÁ)

LUKÁŠOVÁ, Eva. SMOLOVÁ, Věra (eds.). Renesanční sídlo pánů z Hradce v nejstarších inventářích jindřichohradeckého zámku. České Budějovice: NPÚ, 2018. 199 s., ISBN 970-80-85033-86-1 (jazyková korektura MARKÉTA MATUROVÁ)

NOVÁČEK, Karel. PITROVÁ KUBATOVÁ, Miroslava (eds.). Devět století kláštera v Kladrubech. České Budějovice: NPÚ, 2017. 407 s., ISBN 978-80-87890-28-8 (jazyková korektura MARKÉTA MATUROVÁ)

PŮLPÁN, Zdeněk. KONEČNÁ, Hana. ZEMANOVÁ, Marie. Kvantifikace ve vědách o člověku. Jak upřímně miluje Hana Zdeňka? České Budějovice: Episteme, 2017. 355 s., ISBN 978-80-7394-556-5. (redakční práce MARKÉTA MATUROVÁ)

AUROVÁ, Miroslava. Srovnání aktuálního členění v češtině a španělštině: textově-lingvistický přístup.České Budějovice: Episteme, 2017. 284 s., ISBN978-80-7394-638-8 (redakční práce MARKÉTA MATUROVÁ)

SUDA, Stanislav. Experimentální dramatika. České Budějovice: Episteme, 2017. 239 s., ISBN 978-80-7394-680-7 (redakční práce MARKÉTA MATUROVÁ)

ČÍŽKOVÁ, Hana, VLASÁKOVÁ, Libuše, KVĚT, Jan (eds.). Mokřady. Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. České Budějovice: Episteme, 2017. 631 s. ISBN 978-80-7394-658-6 (jazyková poradkyně MARKÉTA MATUROVÁ)

FERENCE, Anja Edith. Německé divadelní, hudební, pěvecké a umělecké spolky v Olomouci v letech 1918 až 1938. České Budějovice: Episteme, 2015. 282 s., ISBN 978-80-7394-555-8 (redakční práce Markéta MATUROVÁ).

VLČKOVÁ, Zdeňka. Gramatika českého jazyka pro cizince (pro začátečníky). České Budějovice: FF JU, 2015. 107 s., ISBN 978-80-7394-525-1 (ediční práce Markéta MATUROVÁ).

KREJČOVÁ, Eva.Gramatika českého jazyka pro cizince (pro mírně pokročilé studenty). České Budějovice: FF JU, 2013. 111 s. ISBN 978-80-7394-429-2 (lektorská činnost Markéta MATUROVÁ).

 

Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí 

Základní otázky interkulturní komunikace. Mezinárodní konference Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej  komunikácie. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, 17. – 18. 9. 2015.

Maďarská příjmení v Čechách.Mezinárodní konference Od počátků k současnosti (1955–2015). Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti, 15.10. – 17.10. 2015.

 

Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

Aktualizace frazémů v psaných textech (na základě materiálu korpusu SYN2015).Konference Svět v obrazech a ve frazeologii. Univerzita Karlova, Praha,  24. – 26.11. 2016.

Bydlenka, snažilka nebo tvořilka? Konference Sociolekty v současnosti. Západočeská univerzita v Plzni, 26.–27.11. 2014.

Zaniklé obce a osady na Litoměřicku po 2. světové válce. Konference Deutsch ohne Grenzen. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 16.–18. 8. 2014.

Typy příjmení a vývoj přezdívek a jmen po chalupě. Konference Vlastní jména v textech a kontextech. Masarykova univerzita, Brno, 30. – 31. 1. 2014

 

Ostatní

MATUROVÁ, Markéta. Interkulturní komunikace a psaní publicistika. České Budějovice, 2012. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Filozofická fakulta. Ústav bohemistiky. Školitel Bohumila JUNKOVÁ.

 

Aktuální rozvrhInformace

Účast na projektech

2020–2022 ... ISUS: Inovace studia učitelství pro střední školy na Jihočeské univerzitě. PF a FF JU.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1