Mgr. Petra Macurová, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 907
 • Místnost:
  023400046 pracovna pedagogů 046 - přízemí - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Konzultační hodiny

 • Čtvrtek (10:15 - 11:30)

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Vzdělání

2018 | Ph.D. v oboru český jazyk, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

disertační práce: Demonstrativa ten a tento a jejich italské ekvivalenty il, questo a quello (školitel: prof. François Esvan, konzultant: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.)

 

2009 | Mgr. v oboru český jazyk a literatura, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

magisterská diplomová práce: Kontrolové infinitivy (vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.)

 

2006 | Bc. v oboru český jazyk a literatura, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

bakalářská diplomová práce: Analýza superlativu v kontextu (vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.)

 

Pedagogická činnost v České republice a v zahraničí

2/2024 – dodnes

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta

vědecký, výzkumný a vývojový pracovník; výuka korpusové lingvistiky (Ústav romanistiky), výuka češtiny pro překladatele (Ústav bohemistiky)

 

11/2011 – 9/2016, 9/2017 – 8/2023

Università di Napoli L’Orientale, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Neapol, Itálie; Dům zahraniční spolupráce (DZS), Praha

lektorka češtiny (výměnný lektor); výuka českého jazyka všech ročníků bakalářského a magisterského studijního programu

 

9/2019, 9/2021, 9/2022, 9/2023

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

externí spolupráce, výuka intenzivního kurzu českého jazyka pro zahraniční studenty

Tvůrčí činnost

Původní vědecké články ve sbornících a časopisech

 • MACUROVÁ, Petra (v tisku) “I verbi di movimento in ceco: un confronto tra il verbo determinato jít e alcuni verbi di moto orientato”. In: Bažec, H. (ed.), Dalle origini ai giorni nostri: Convergenze e divergenze tra lingue slave. IX Incontro di Linguistica Slava.

 • MACUROVÁ, Petra (2023) “K výuce slovesného vidu”. In: CASALC Review 13, 2/2023, s. 26–39. DOI https://doi.org/10.5817/CASALC2023-2-2.

 • MACUROVÁ, Petra (2023) “L’uso del pronome dimostrativo e del pronome personale nella ripresa anaforica in ceco e in italiano (ten, on vs questo, quello, lui)”. In: Biagini, F. – Inkova, O. (eds.), Lingue slave e lingue romanze a confronto: dalla frase al testo, mediAzioni 36/2023, s. 119–131. ISSN 1974-4382, DOI https://doi.org/10.6092/issn.1974-4382/16318

 • MACUROVÁ, Petra (2022) “Jeden příběhy vypráví, jiný ty příběhy komentuje. Několik poznámek k užívání adjektivního zájmena ten. In: Macurová, P. – di Filippo, M. (eds.), Tre lingue, tre cuori. Studi in onore di François Esvan. Napoli, UniorPress, s. 147–162. ISBN: 978-88-6719-240-3, DOI 10.6093/978-88-6719-240-3.

 • MACUROVÁ, Petra (2021) “I traducenti italiani delle espressioni valutative con il verbo těšit se in ceco”. In: Perissutti, A. M. – Gherbezza, E. – Laskova, V. (eds.), Le lingue slave: sviluppi teorici e prospettive applicative. Atti dell’VIII incontro di linguistica slava (Udine 10-12 settembre 2020). Roma, Aracne, s. 401–416. ISBN 979-12-5994-633-1.

 • MACUROVÁ, Petra (2021) “Užívání přechodníků v současné češtině”. In: Korpus – gramatika – axiologie 23/2021, s. 14–27. ISSN 1804-137X.

 • MACUROVÁ, Petra (2020) “Sull’uso degli aggettivi dimostrativi in ceco (ten) e in italiano (quello) nei contesti di anafora associativa”. In: Inkova, O. – Nowakowska, M. – Scarpel, S. (eds.), Textes en contraste. Études de linguistique slavo-romane. Cracovia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 213–229. ISBN 978-83-8084-506-0, DOI 1024917/9788380845060.11.

 • MACUROVÁ, Petra (2019) “A proposito della ripresa anaforica in ceco e in italiano”. In: Perissutti, A. M. – Kuri, S. (eds.), Un progetto didattico per la traduzione specializzata. Udine, Forum, Lingue antiche e moderne. Strumenti, s. 145–163. ISBN 978-88-3283-136-8.

 • MACUROVÁ, Petra (2019) “L’uso dei gerundi presente e passato in ceco contemporaneo”. In: Krapova, I. – Nistratova, S. – Ruvoletto, L. (eds.), Studi di linguistica slava. Nuove prospettive e metodologie di ricerca. Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, s. 303–313. ISBN 978-88-6969-369-4.

 • MACUROVÁ, Petra (2017) “La funzione deittica memoriale dell’aggettivo dimostrativo in ceco e in italiano”. In: Esvan, F. – di Filippo, M. (eds.), Studi di linguistica slava. Napoli, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, s. 177–189. ISBN 978-88-6719-150-5.

 • MACUROVÁ, Petra (2016) “L’aggettivo dimostrativo in ceco e in italiano”. In: Inkova, O. – Trovesi, A. (eds.), Langues slaves en contraste. Славянские языки in comparatione. Lingue slave a confronto. Bergamo, Bergamo University Press, s. 181–194. ISBN 978-88-6642-239-6.

 • MACUROVÁ, Petra (2014) “A proposito dei verbi determinati e indeterminati jít e chodit in ceco”. In: Bonola, A. – Cotta Ramusino, P. – Goletiani, L. (eds.), Studi italiani di linguistica slava: Strutture, uso e acquisizione. Firenze, Firenze University Press, s. 163–171. ISBN 978-88-6655-655-8.

Učebnice a výukové materiály

 • MACUROVÁ, Petra (2023) Esercizi di lingua ceca. Volume 2. Livelli B1-B2. Cvičení z českého jazyka. Díl 2. Úroveň B1-B2. Limena, libreriauniversitaria.it edizioni, 234 s. ISBN 978-88-3359-581-8.

 • MACUROVÁ, Petra (2022) Esercizi di lingua ceca. Volume 1. Livelli A1-A2. Cvičení z českého jazyka. Díl 1. Úroveň A1-A2. Limena, libreriauniversitaria.it edizioni, 272 s. ISBN 978-88-3359-504-7.

 • CASADEI, Lucia – ESVAN, François – MACUROVÁ, Petra (2017) Corso di lingua ceca. Milano, Hoepli, 338 s. ISBN 978-88-203-6756-5.

Ediční a redakční činnost

 • MACUROVÁ, Petra – DI FILIPPO, Marina (eds.) (2022) Tre lingue, tre cuori. Studi in onore di François Esvan. Napoli, UniorPress, 240 s. ISBN: 978-88-6719-240-3, DOI 10.6093/978-88-6719-240-3.

 • BIČAN, Aleš – KLAŠKA, Jan – MACUROVÁ, Petra – ZMRZLÍKOVÁ, Jana (eds.) (2010) Karlík a továrna na lingvistiku. Brno, Host, Masarykova univerzita, 496 s. ISBN 978-80-7294-412-5.

 

Spolupráce na projektech

2/2019 – 5/2019

TransLab, e-laboratoř pro výuku specializovaného překladu z češtiny, ruštiny a němčiny do italštiny
vedoucí projektu: prof. Anna Maria Perissutti, Università degli Studi di Udine

 

Příspěvky na konferencích

Potenciál jazykové různorodosti: čeština pro specifické účely jako cesta ke kariéře
Masarykova univerzita, Centrum jazykového vzdělávání, 14.–15. června 2023, Brno.
 
VIIIe colloque du Groupe d’études en linguistique textuelle contrastive langues slaves – langues romanes
Groupe d’études de linguistique textuelle contrastive (GELiTeC) & Université L’Orientale de Naples, 18.–20. května 2023, Procida, Itálie.
 
IX Incontro di Linguistica Slava
Università del Litorale, Facoltà di Studi Umanistici, 23.–24. září 2022, Koper, Slovinsko.
 
ČesKo: čeština a ostatní jazyky
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 8.–12. srpna 2022, Praha.
 
VII Convegno internazionale di linguistica testuale contrastiva Lingue slave – Lingue romanze
Gruppo di ricerca in linguistica testuale contrastiva (GELiTeC) & Università di Bologna, 13.–15. května 2021, Forlì, Itálie
 
VIII Incontro di Linguistica Slava
Università degli Studi di Udine, 10.–12. září 2020, Udine, Itálie.
 
VIe Congrès International de Linguistique textuelle contrastive Langues slaves – Langues romanes
Groupe d’études de linguistique textuelle contrastive (GELiTeC) & Université Pédagogique de Cracovie, 16.–18. května 2019, Krakov, Polsko.
 
VII Incontro di linguistica slava
Università Ca' Foscari di Venezia, 20.–22. září 2018, Benátky, Itálie.
 
VI Incontro di linguistica slava
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 22.–24. září 2016, Procida, Itálie.
 
Langues slaves en contraste – Славянские языки in comparatione – Lingue slave in confronto: IV congresso internazionale di linguistica testuale contrastiva lingue slave – lingue romanze
Gruppo di studi di linguistica testuale contrastiva GELiTeC & Università di Bergamo, 14.–16. května 2015, Bergamo, Itálie.
 
IV Incontro di linguistica slava
Università degli Studi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 12.–13. října 2012, Milán, Itálie.

 

Uspořádání konference

18.–20. května 2023, Procida, Itálie

Olga Inkova (Université de Genève) & Marina di Filippo a Petra Macurová (Università di Napoli L’Orientale)

VIII Convegno internazionale di linguistica testuale contrastiva Lingue slave – Lingue romanze
Gruppo di ricerca in linguistica testuale contrastiva (GELiTeC) & Università di Napoli L’Orientale

 

Třetí role

13. prosince 2022

Příprava a prezentace promítání on-line, České centrum Milán

Tvorba a překlad italských titulků k filmu Osmy ‘Denti del giudizio’ (2014), úvod do historického kontextu a představení filmu se studenty češtiny neapolské univerzity (Università di Napoli L’Orientale)

22.–26. listopadu 2021

Una settimana con Kundera (Týden s Milanem Kunderou), České centrum Milán

Tři večery promítání on-line filmových adaptací děl Milana Kundery: Nikdo se nebude smát ‘Nessuno riderà’ (1965), Žert ‘Lo scherzo’ (1968), Já, truchlivý bůh ‘Io, Dio malinconico’ (1969)

Překlad italských titulků k uvedeným filmům, zahájení akce a prezentace promítání se studenty češtiny neapolské univerzity (Università di Napoli L’Orientale)

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1