PhDr. Jitka Máchalová, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 828
 • Místnost:
  023402029 pracovna pedagogů 029 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

PhDr. Jitka Máchalová, Ph.D. (roz. Rauchová)

 • 1991–1998      sedmileté gymnázium Česká 64 v Českých Budějovicích
 • 1998–2003      studium oboru historie-český jazyk na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Mgr.)
 • 2003–2007      studium doktorského oboru české dějiny na Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Ph.D.)
 • 2008               státní rigorózní zkouška z českých dějin (PhDr.)
 • 2008 – dosud   odborná asistentka Historického ústavu FF JU Českých Budějovicích (specializace – historiografie, kulturní dějiny 20. století)

 

Granty

 • GAJU 22/2004/H-HU První Osvobozené divadlo (2005) – řešitelka
 • FRVŠ 215/2007 Prezentace národních specifik v české kulturní historii 20. století (2007) – členka týmu
 • GAČR 409/09/P132 Divadlo a kulturní politika KSČ 1945-1956. Proměny uměleckého směřování a adaptační strategie (2009-2011) - řešitelka
 • GAČR P410/12/0726 Karel Stloukal a vědecké kontakty mezi ČSR a Itálií v letech 1918-1951 (2012-2014) – členka týmu

 

Diplomové práce

 

Bakalářské práce

 

Tvůrčí činnost

Publikační činnost:

Odborné monografie

Bůžek, Václav a kol., Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020.

Bednařík, Petr – Franc, Martin, Krátká, Lenka, Rauchová, Jitka, Dějiny Akademie múzických umění v Praze, Praha 2017.

Rauchová, Jitka, Československý historický ústav v Římě, České Budějovice 2014, 349 s.

Rauchová, Jitka, Spoutané divadlo. Jindřich Honzl, Jiří Frejka a Emil František Burian v systému kulturní politiky (1945–1959), České Budějovice 2011, 292 s.

 

Kapitoly v odborných monografiích

Máchalová, Jitka, Społeczeństwo i kultura Europy Środkowej w czasach panowania Rudolfa II w zwierciadle czeskiej beletrystyki historycznej XIX wieku, Słowianie w monarchii Habsburgów. Literatura, język, kultura, Krakow 2020, s. 185-194.

Rauchová, Jitka, Lidový řezbář Josef Chwala, in: Petráš, Jiří – Rauchová, Jitka – Jiroušek, Bohumil – Kábová, Hana a kol., Excentrici, ironici a outsideři ve středoevropské moderní kultuře, České Budějovice 2019, s. 157-167.

Rauchová, Jitka, Divadelní zákon jako politikum? Jednání o přijetí divadelního zákona v letech 1946-1948, in: Slovensko a Európa v roku 1948, Banská Bystrica 2018, s. 220-228.

Rauchová, Jitka, „V zájmu povznesení národního a státního vědomí Čechů a Slováků se doporučuje, aby dny 28. a 30. října byly vyhlášeny za dny zrodu Československé republiky.“ IV. sjezd československých historiků a jeho vliv na obnovení označení 28. října jako Dne vzniku Československé republiky, in: Bílek, Petr A. – Jiroušek, Bohumil – Novotný, Lukáš (edd.), Československo 1918–1938/2018, České Budějovice 2018, s. 273-283.

Rauchová, Jitka, Reorganizace Československé historické společnosti při ČSAV, in: Petráš, Jiří – Svoboda, Libor (edd.), Bezčasí. Československo v letech 1972–1977, Praha – České Budějovice 2018, s. 129-138.

Rauchová, Jitka, Václav Chaloupecký a Československý historický ústav v Římě, in: Bílková, Jitka – Ducháček, Milan (edd.), Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie, Liberec 2018, s. 181-191.

Rauchová, Jitka, Habsburkové zlatého věku v literárních, divadelních a filmových dílech, in: Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740, Praha 2017, s. 752-756.

Rauchová, Jitka, Habsburkové „doby temna“ v literárních, divadelních a filmových dílech, in: Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740, Praha 2017, s. 756-758.

Rauchová, Jitka, Švédové, Valdštejn a Bílá hora literární, filmové a divadelní ztvárnění s vlastní dynamikou, in: Bůžek, Václav – Smíšek, Rostislav (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740, Praha 2017, s. 758-760.

Rauchová, Jitka, Divadelní fakulta Akademie múzických umění v letech 1968-1969, in: Petráš, Jiří – Svoboda, Libor (edd.), Jaro '68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971, Praha - České Budějovice 2017, s. 22-29.

Rauchová, Jitka, Vztahy českých a slovenských historiků a Československá společnost historická v období tzv. třetí republiky (1945–1948), in: Ivo Pospíšil a kol., Český a slovenský kulturní a politický prostor, Brno 2017, s. 163-170.

Rauchová, Jitka, Josef Kalousek a revue Osvěta, in: Pavel Fabini a kol., Historik Josef Kalousek. Historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, Praha – České Budějovice 2016, s. 183-193.

Rauchová, Jitka, Revue Dějiny a současnost v roce 1965, in: Jiří Petráš – Libor Soukup a kol., Předjaří. Československo 1963–1967, Praha 2016, s. 49-55.

Rauchová, Jitka, Od Švédů v Praze k Bílé hoře. Reflexe třicetileté války (1618–1648) v českém písemnictví 17.–19. století, in: Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Slowian i ich echa w novszej kulturze, Krakov 2016, s. 234-245.

Раухова, Итка, "Маскаpад" Лермонтова в чешских пoстановках и способы сценического изображения царскoй России, ип: М.Ю. Лермонтов в культуре западных и южных славян. Сборник статей (Отв. ред. Л.Н. Будагова), Москва 2016,  с. 340-349.

Rauchová, Jitka, Divadelní fakulta Akademie múzických umění v letech 1953–1961, in: Jiří Petráš – Libor Svoboda a kol., Československo v letech 1954–1962, Praha – České Budějovice 2015, s. 111-116.

Rauchová, Jitka, Československý historický ústav v Římě v letech 1938–1945, in: Ivan Malý a kol., Společnost a kultura v českých zemích 1939–1945, Praha 2013, s. 415-421.

Rauchová, Jitka, Obraz posledních Rožmberků v literárním a filmovém zrcadle, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, České Budějovice 2011, s. 631-650.

Rauchová, Jitka, Modifikace způsobů prezentace dějiny divadelní avantgardy v 50. a 60. letech 20. století, in: Bohumil Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie, České Budějovice 2008, s. 355-364.

 

Články v odborných periodikách

Jiroušek, Bohumil – Rauchová, Jitka, Legal Aspects of the Position of Slovakia in the Newly Established Czechoslovakia in Vratislav Kalousek´s Interpretation, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 13, 2020, No 3, s. 321-328.

Jiroušek, Bohumil – Rauchová, Jitka, Constitutional History in the Czech Republic 2000-2015, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 10, 2017, No 4, s. 567-577.

 

Články v domácích recenzovaných časopisech

Rauchová, Jitka, Proměny zobrazování období 1526-1618 a vlády Habsburků ve vybraných učebnicích druhé poloviny 19. a 20. století, Marginalia Historica : časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury 7, 2016, č. 2, s. 211-227.

Jiroušek, Bohumil – Rauchová, Jitka, Gli storici cechi e l’Istituto Nazionale di Studi Romani nel periodo interbellico, Bollettino dell´Istituto storico ceco di Roma, 10, 2016,  p. 133-142.

Rauchová, Jitka, Jan Kopecký a Katedra divadelní vědy a dramaturgie Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, Kuděj 16, 2015, č. 1–2, s. 74-87.

Rauchová, Jitka, Jaromír Čelakovský a Česká expedice při Rakouském historickém ústavu v Římě, Právněhistorické studie 45, 2015, s. 196-202.

Rauchová, Jitka, Československý historický ústav v Římě 1945–1951, Jihočeský sborník historický 81, Supplementum 4, 2011, s. 261-273.

Rauchová Jitka, Perspektivy interpretace díla K. J. Erbena v 21. století, Z Českého ráje a Podkrkonoší 23, Supplementum 14, 2011, s. 138-143.

Rauchová, Jitka, „…a bylo by strašně kruté, nechat nás v bryndě uprostřed nezaplacených pohledávek." Role peněz v počátcích avantgardních scén, Theatrum historiae 6, 2010, s. 357-363.

Rauchová, Jitka, "…a žižkovské sokolky svlékly punčochy a zuly cvičky…". Počátky tělovýchovné rytmiky v českých zemích, Jihočeský sborník historický 77–78, Supplementum 2, 2009, s. 447-454.

Rauchová, Jitka, Propagace, nebo protekce? Prager Presse a avantgardní divadlo, Jihočeský sborník historický 77–78, Supplementum 1, 2009, s. 209-215.

 

Články v ostatních odborných časopisech

Rauchová, Jitka, "Náš pan učitel se jmenuje les". Vliv rodného kraje na osobnost a dílo Jiřího Frejky, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 40, 2003, č. 3, s. 326-333.

 

Články ve sbornících

Rauchová, Jitka, Československý či mezinárodní? Československý historický ústav v Římě a hledání jeho identity v letech 1921–1941, in: Interdisciplinárna konferencia PRIZMA. Zborník prispevkov, Žilina 2012, s. 273-279.

Rauchová, Jitka, Postřehy pod šifrou Sigma. Příspěvky historika Karla Stloukala v Národních listech, in: Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky, Boskovice 2012, s. 87-92.

Rauchová, Jitka, Rekonstruované obrazy doby. Raný novověk a proměny jeho zachycení v české literatuře 19. a 20. století a ve filmu, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 (= Opera historica 15), s. 153-181.

Rauchová, Jitka. Avantgarda a politika – snaha o sloučení neslučitelného? Slavica viterbiensia 2, 2007, s. 255-275.

Rauchová, Jitka, Česká divadelní scénografie počátku století, in: Dagmar Blümlová – Zuzana Gilarová a kol., Čas secese, České Budějovice 2007, s. 271-280.

Rauchová, Jitka, Romantismus na scéně divadel první poloviny dvacátého století, in: Jaroslav Vyčichlo – Viktor Viktora (edd.), Jeden jazyk naše heslo buď IV: Český romantismus – jiskření a záblesky. Sborník z mezinárodní vědecké mezioborové konference, Plzeň 2007, s. 121-127.

Rauchová, Jitka, Moskevský historicky kongres 1970, in: Bohumil Jiroušek (ed.), Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd, České Budějovice 2006, s. 71-83.

Rauchová, Jitka, Snaha o modernizaci hereckého projevu. Dramatická škola Národního divadla, in: Dagmar Blümlová – Bohumil Jiroušek (edd.), Čas moderny, České Budějovice 2006, s. 399-407.

Rauchová, Jitka, Motivy venkovanství v české divadelní avantgardě, in: Ruralismus, jeho kořeny a dědictví, Semily 2005, s. 21-27.

Rauchová, Jitka, Počátky divadla Uranie, in: Dagmar Blümlová – Jitka Rauchová (edd.), Čas výstavního ruchu, České Budějovice 2005, s. 144-150.

Rauchová, Jitka, Rakouský institut v Římě a čeští badatelé v letech 1887–1914, in: Bohumil Jiroušek – Josef Blüml – Dagmar Blümlová, Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 107-120.

Rauchová, Jitka, Aloys Skoumal a divadlo, in: Dagmar Blümlová (ed.), Aloys Skoumal (1804–1988) v průsečíku cest české kultury 20. století, České Budějovice 2004, s. 108-118.

Rauchová, Jitka, Revue Osvěta a rukopisné boje osmdesátých let, in: Dagmar Blümlová – Bohumil Jiroušek (edd.), Čas pádu Rukopisů, České Budějovice 2004, s. 91-115.

 

Popularizační texty

Rauchová, Jitka, Dotek múz mezi Hůrkami a Chlumem, in: Jiří Kálal (ed.), Milevsko 830 let 1184–2014, Milevsko 2014, s. 203-215.

Rauchová, Jitka, Směšná figurka, nebo tragická postava? Proměny zobrazovacích stereotypů Rudolfa II., Dějiny a současnost 34, 2012, č. 2, s. 41-43.

Novotný, Miroslav – Rauchová, Jitka, Renesanční kavalír i nevázaný bonviván. Druhý život Petra Voka z Rožmberka a jeho proměny, Dějiny a současnost 33, 2011, č. 4, s. 41-43.

Aktuální rozvrhInformace

Vyučované předměty v akademickém roce 2023-2024

Historiografie                                                                                            

Základní okruhy přednášek:

 • Antické dějepisectví
 • Dějepisectví středověké Evropy
 • Humanistické dějepisectví
 • Barokní dějepisectví
 • Osvícenské dějepisectví
 • Romantické dějepisectví
 • Pozitivistické dějepisectví
 • Hospodářské a sociální dějiny
 • Marxistická historiografie
 • Kulturní dějiny, dějiny mentalit
 • Gender
 • Mikrohistorie a historická antropologie
 • Dějiny paměti
 • Trendy současného dějepisectví

 

Ke zkoušce student předloží soupis prostudované literatury (minimum 8 titulů). Předpokládána je rovněž znalost následujících děl, které se do soupisu nezapočítávají: BURKE, Peter, Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1985), Praha 2005; 

IGGERS, Georg G., Dějepisectví ve 20. století, Praha 2002;

KUTNAR, František – MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997.

 

Doporučená literatura (výběr):

APPLEBY, Joyce – HUNT, Lynn – JACOB, Margaret, Jak říkat pravdu o historii, Praha 2002.

ASSMANN, Jan, Kultura a paměť, Praha 2001.

BABKA, Lukáš - ROUBAL, Petr a kol., Život plný střetů: dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885-1978), Červený Kostelec - Praha 2009.

BÁRTA, Stanislav – ČERVENÁ, Radana (edd.), Paměť země. Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století, Brno 2020.

BENEŠ, Zdeněk, Historický text a historická skutečnost: studie o principech českého humanistického dějepisectví, Praha 1993.

BERGER, Stefan - FELDNER, Heiko – PASSMORE, Kevin, Jak se píšou dějiny: teorie a praxe, Brno 2016.

BLÁHOVÁ, Kateřina, České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890-1914), Praha 2009.

BLOCH, Marc, Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo, Praha 1969.

BLÜML, Josef, Josef Šusta (Úvahy o dějinách a dějepisectví), České Budějovice 2006.

BLÜMLOVÁ, Dagmar, Teskný historik Ladislav Hofman, České Budějovice 2005.

BOROVSKÝ, Tomáš (ed.), Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů, Brno 2008.

BOROVSKÝ, Tomáš - JAN, Libor - WIHODA, Martin (edd.), Ad vitam et honorem: profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003.

BOROVSKÝ, Tomáš - DVOŘÁK, Jan - ŘEPA, Milan (edd.). MAREK, Jaroslav, Mistra dělá zkratka: studie a eseje Jaroslava Marka, Brno – Praha 2016.

BOROVSKÝ, Tomáš - HANUŠ, Jiří - ŘEPA, Milan (edd.), Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006.

BRAUDEL, Fernand, Dynamika kapitalismu, Praha 1999.

BURKE, Peter, Co je kulturní historie?, Praha 2011.

BURKE, Peter, Variety kulturních dějin, Brno 2006.

CARR, Edvard H., Co je historie?, Praha 1967.
CERTEAU, Michel de, Psaní dějin, Praha 2011.

CROCE, Benedetto, Historie jako myšlení a jako čin, Brno 2006.
ČADKOVÁ, Kateřina – LENDEROVÁ, Milena – STRÁNÍKOVÁ, Jana (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006.

ČINÁTL, Kamil, Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa, Praha 2011.

ČORNEJ, Petr, Historici, historiografie a dějepis: studie, črty, eseje, Praha 2016.

Čornej, Petr, Jan Žižka: život a doba husitského válečníka, Praha 2019.

ČTVRTNÍK, Mikuláš, Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století, Praha 2019.

DOBIÁŠ, Josef, Dějepisectví starověké, Praha 1948.

DOLEŽEL, Lubomír, Fikce a historie v období postmoderny, Praha 2008.

DUCHÁČEK, Milan, Václav Chaloupecký: hledání československých dějin, Praha 2014.

Ducháček, Milan - Bílková, Jitka a kol., Václav Chaloupecký a generace roku 1914: otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky Liberec  - Praha - Turnov 2018.

DÜLMEN, Richard Van, Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly, Praha 2002.

EVANS, Richard J., Na obranu historie, Praha 2019. 

FABINI, Pavel a kol., Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, České Budějovice - Praha 2016.

FERRO, Marc, Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světě, Praha 2019.
GOFF, Jacques Le, Paměť a dějiny, Praha 2007.

GUREVIČ, Aron Jakovlevič, Historikova historie, Praha 2007.

HANUŠ, Jiří – VLČEK, Radomír (edd.), Historik v proměnách doby a prostředí 19. století,  Brno 2007.
HANUŠ, Jiří – VLČEK, Radomír (edd.), Historik v proměnách doby a prostředí 20. století, Brno 2009.

HANZAL, Josef, Cesty české historiografie 1945-1989, Praha 1999.

HANZAL, Josef, Josef Pekař, Praha 1992.

HANZAL, Josef, Josef Pekař – život a dílo, Praha 2002.

HAVELKA, Miloš (ed.), Spor o smysl českých dějin 1895-1938 I-II, Praha 1995–2006.

HAVELKA, Miloš, Výklady a kritika, Červený Kostelec 2015.

HLAVAČKA, Milan – MARÉS, Antoine – POKORNÁ, Magdaléna, Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Praha 2011.

HOFFMANNOVÁ, Jaroslava, Jaroslav Werstadt (1888-1970). O minulosti a přítomnosti, Praha 2020.

HOFFMANNOVÁ, Jaroslava, Václav Novotný (1869–1932). Život a dílo univerzitního profesora českých dějin, Praha 2014.

HORSKÁ, Pavla – NODL, Martin – KOSTLÁN, Antonín (edd.), Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích, Cahiers du CeFRes 29a, 2004.

HORSKÝ, Jan, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, Praha 2009.

HORSKÝ, Jan - ŠUCH, Juraj a kol., Narace a (živá) realita, Praha 2012.

HORSKÝ, Jan a kol., Paralely, průsečíky, mimoběžky (Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století), Ústí nad Labem 2009.

HORSKÝ, Jan, Teorie a narace: k noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje, Praha 2015.

HORSKÝ, Jan a kol., Základy historické antropologie, Ústí nad Labem 2001.

HRDLIČKA, Jaroslav, Životem a dílem historika Františka Michálka Bartoše, Praha 2015.

CHARTIER, Roger, Na okraji útesu, Červený Kostelec 2010.

IZDNÝ, Jakub - SPURNÁ, Kateřina (edd.), Widukind z Corwey, Dějiny Sasů, Praha 2016.

JIROUŠEK, Bohumil, Antonín Rezek, České Budějovice 2002.

JIROUŠEK, Bohumil, Historik Jaroslav Charvát v systému vědy a moci, Praha 2011.

JIROUŠEK, Bohumil, Josef Macek. Mezi historií a politikou, České Budějovice 2004.

JIROUŠEK, Bohumil, Karel Stloukal. Profesor obecných dějin, České Budějovice 2014.

JIROUŠEK, Bohumil a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie (Kapitoly z historiografie 20. století), České Budějovice 2008.

JIROUŠEK, Bohumil – BLÜML, Josef – BLÜMLOVÁ, Dagmar (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci,  České Budějovice 2005.
JIROUŠEK, Bohumil, Jaroslav Goll: role historika v české společnosti, České Budějovice 2006.

KÁBOVÁ, Hana, Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě, Pelhřimov 2013.

KALISTA, Zdeněk, Cesty historikovy, Praha 1947.

KALISTA, Zdeněk, Cesty historikova myšlení, Praha 2002.
KOŘALKA, Jiří, František Palacký 1798-1876, Praha 1998.

KOSTLÁN, Antonín, Česká exilová historiografie: paralelní cesty a inspirace, in: Goněc, Vladimír - Gáliková, Eva - Kršák, Pavol, Česko-slovenská historická ročenka. Brno 2014-2015, s. 111-130.

KOZMANOVÁ, Irena a kol., Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin, Praha 2013.

KROFTA, Kamil, O bratrském dějepisectví, Praha 1946.

KUČERA, Martin (ed.), Odkaz rychtáře Vaváka, Praha 2018.

KUČERA, Martin, Rakouský občan Josef Pekař, Praha 2005.

Kudláč, Antonín K. K. (ed.), Cestami Mnémosyné: paměť a identita v moderních českých dějinách, Pardubice 2021.

KUHN, Thomas, Struktura vědeckých revolucí, Praha 1997.

KUTNAR, František, O dějinách, lidu a lidech, Pokorná, Magdaléna – Beneš,  Zdeněk (edd.) Červený Kostelec 2019. 

LACH, Jiří, Josef Šusta (1874-1945), Olomouc 2003.

LACH, Jiří, Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století, Praha 2009.
LACH, Jiří, Laichterovo nakladatelství a projekt České dějiny: studie a edice, Olomouc 2008.
Kultura jako téma a problém dějepisectví, Tomáš Borovský – Jiří Hanuš – Milan Řepa (edd.), Brno 2006.

LYOTARD, Jean-François, O postmodernismu, Praha 1993.

MACŮREK, Josef, Dějepisectví evropského východu, Praha 1946.

MAHEL, Richard, Beda Dudík (1815-1890): život a dílo rajhradského benediktina a moravského zemského historiografa ve světle jeho osobní pozůstalosti, Praha 2015.

MANDELÍČKOVÁ, Monika, Historie v exilu: československá exilová historiografie v letech 1948-1989, Olomouc 2017.

MAREK, Jaroslav, Jaroslav Goll, Praha 1991.
MAREK, Jaroslav, O historismu a dějepisectví, Praha 1992.

MAREK, Pavel a kol., Historik a jeho dílo: kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., Olomouc 2015

MAYER, Françoise – VAŠÍČEK, Zdeněk, Minulost a současnost. Paměť a dějiny, Praha 2009.

MORÁVKOVÁ, Naděžda, František Graus a československá poválečná historiografie, Praha 2013.

MORÁVKOVÁ, Naděžda, Plzeňan Kamil Krofta, Plzeň 2016.

NODL, Martin, Dějepisectví mezi vědou a politikou: úvahy o historiografii 19. a 20. století, Brno 2007.

NODL, Martin, Na vlnách dějin. Minulost, přítomnost, budoucnost českého dějepisectví, Praha 2020.

OLŠÁKOVÁ, Doubravka – VYBÍRAL, Zdeněk (ed.), Husitský Tábor a jeho postavení v české historiografii v 70. a 80. letech 20. století, Husitský Tábor – Supplementum 2, 2004.

PÁNEK, Jaroslav, Historici mezi domovem a světem, Praha 2013.

PÁNEK, Jaroslav, Josef Janáček, Praha 2020.

PAZDERSKÝ, Roman, Gollův styl. Studie k historickému myšlení Jaroslava Golla, Praha 2018.

PAZDERSKÝ, Roman, Historik Wácslav Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století, Praha 2020.

PEŠEK, Jiří a kol., Napříč kontinentem soudobých dějin. Evropská historiografie po konci studené války, Praha 2013.

Portelli, Alessandro, Smrt Luigiho Trastulliho a jiné příběhy: forma a význam v orální historii,  Praha 2020. 
RICOEUR, Paul, Čas a vyprávění I. Zápletka a historické vyprávění, Praha 2000.

ŘEPA, Milan, Poetika českého dějepisectví, Brno 2006. 
ŘEZNÍK, Miloš (ed.), W. W. Tomek, historie a politika (1818-1905),  Pardubice 2006.

SARDAR, Ziauddin, Thomas Kuhn a vědecké válka, Praha 2001.

SIM, Stuart, Derrida a konec historie, Praha 2001.

SOMMER, Vítězslav, Angažované dějepisectví, Praha 2011.

STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Conditio humana – konstanta (či) i historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretické reflexe v současné historiografii, Praha 2007.

STORCHOVÁ, Lucie – HORSKÝ, Jan a kol., Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Ústí nad Labem 2009.

STŘEDOVÁ, Veronika, Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu, Hradec Králové - České Budějovice 2014.

STŘEDOVÁ, Veronika, Počátky formování konceptu dějin mentalit v české historiografii, Praha 2008.

STORCHOVÁ, Lucie a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014.

ŠTAIF, Jiří, František Palacký. Život, dílo, mýtus, Praha 2009.

ŠTAIF, Jiří, Historici, dějiny a společnost: historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu, 1790-1900. I-II, Praha 1997.

ŠUBRT, Jiří – PFEIFEROVÁ, Štěpánka, Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání, Historická sociologie 1, 2010, s. 9-29.

ŠUSTA, Josef, Dějepisectví. Jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové, Praha 1946.

ŠUSTA, Josef, Úvahy o všeobecných dějinách, Praha 1999.

ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila – KOHOUTOVÁ, Jitka – PAVLÍČKOVÁ, Radmila – HUTEČKA, Jiří a kol., Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy, Praha 2012.

TŘEŠTÍK, Dušan, Češi a dějiny v postmoderním očistci, Praha 1999.

TŘEŠTÍK, Dušan, Mysliti dějiny, Praha 1999.

VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana, Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie, Praha 2007.

VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel, Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie,

Praha 2011.

VEYNE, Paul, Jak se píšou dějiny, Červený Kostelec 2010.

VLČEK, Radomír, Historik - historismus - dějepisectví: nad životem a dílem Jaroslava Marka, Praha 2016.

VOJTĚCH, Tomáš, Česká historiografie a pozitivismus, Praha 1984.

WERSTADT, Jaroslav, Odkazy dějin a dějepisců, Praha 1948.

WHITE, Hayden, Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století, Brno 2011.

ZOUHAR, Jakub, František Pubička S.I. (1722–1807), Červený Kostelec 2014.

časopis Dějiny – teorie – kritika (starší texty dostupné online na http://www.dejinyteoriekritika.cz/DesktopDefault.aspx)

 

 

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1