Mgr. Hynek Látal, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 877
 • Místnost:
  023400053 pracovna pedagogů 053 - přízemí - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Vzdělání

2003 – 2010         Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, program Teorie a dějiny umění, doktorské studium (Ph.D.). Téma disertační práce: „Transformace klenebních figurací v širším okruhu podunajské pozdně gotické architektury“

1997 – 2003         Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, obory Dějiny umění a Německý jazyk a literatura, magisterské studium (Mgr.). Téma diplomové práce z dějin umění:  „Pozdně gotické kostely na rožmberském panství 1480 – 1520“; téma závěrečné práce z německého jazyka: „Hofmannsthals Jedermann im Kontext. Der Tod in den geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Beziehungen“

Zaměstnání

2006 – dosud       Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav věd o umění a kultuře, Oddělení dějin umění, odborný asistent

2014 – 2020         Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, externí kurátor sbírky starého umění

03 – 08/2016        Universität Salzburg,  Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät, Fachbereich  Kunst-, Musik- und Tanzwissenschaft, Abteilung Kunstgeschichte, externí vyučujcí

2014 – 2018         Magistrát města České Budějovice, člen Zastupitelstva města (mezi 2014 – 2015 zároveň člen Rady města)

2003 – 2006         Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Historický ústav, externí vyučující dějin umění

2002 – 2004         Biskupské gymnázium J.N. Neumanna v Č. Budějovicích, externí učitel dějin umění v německém jazyce

Studijní a badatelské pobyty v zahraničí

Více než 1 měsíc

10/09/2004 – 29/11/2004            Německo, Technische Universität München, Fakultät für Architektur, Lehrstuhl für Theorie und Geschichte von Architektur, Kunst und Design, stipendijní pobyt DAAD, supervizor: Dr. Hans Lange (3 měsíce)

04/03/2002 – 22/06/2002            Rakousko, Universität Wien, Institut für Kunstgeschichte, stipendijní pobyt ÖAD, supervizor: Prof. Hellmut Lorenz (4 měsíce)

Více než 1 týden

18/10/2019 – 25/10/2019            Německo, Universität Augsburg, Philologisch-Historische Fakultät, Forschungs- und Kooperationszentrum FORUMOST, Institutspartnerschaft Augsburg – Budweis (DAAD) (8 dní)

27/05/2019 – 01/06/2019            Německo, Universität Augsburg, Philologisch-Historische Fakultät, Forschungs- und Kooperationszentrum FORUMOST, Institutspartnerschaft Augsburg – Budweis (DAAD) (6 dní)

14/07/2014 – 20/07/2014            Německo, Universität Leipzig, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, projekt Höfe des Klerus (7 dní)

04/10/2007 – 13/10/2007            Itálie, Řím, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, Bibliotheca Hertziana, studijní kurz Gotische Architekur in Italien und ihre Ausstattung. Mit einem Exkurs zur Frage Borromini und die Gotik, vedoucí Prof. Peter Kurmann (10 dní)

Tvůrčí činnost

Výstavy

Proměnlivá stálá expozice a intervence

 • Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300 – 2020,  Alšova jihočeská galerie – Zámecká jízdárna, severní a východní křídlo, Hluboká nad Vltavou, 25. 5. 2020 – 15. 1. 2021.
 • Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300 – 2019,  Alšova jihočeská galerie – Zámecká jízdárna, severní a východní křídlo, Hluboká nad Vltavou, 23. 3. 2019 – 31. 1. 2020.
 • Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300 – 2018,  Alšova jihočeská galerie – Zámecká jízdárna, severní a východní křídlo, Hluboká nad Vltavou, 17. 3. 2018 – 31. 1. 2019.
 • Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300 – 2017, Alšova jihočeská galerie – Zámecká jízdárna, severní a východní křídlo, Hluboká nad Vltavou, 18. 3. 2017 – 31. 1. 2018.
 • Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300 – 2016, Alšova jihočeská galerie – Zámecká jízdárna, severní a východní křídlo, Hluboká nad Vltavou, 16. 4. 2016 – 31. 1. 2017.

Assumpta z Bílé hory, Dílo sezóny, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, 3. 8. – 31. 10. 2015 (spolupráce mezi AJG a NG Praha - vzájemná prezentace významných děl gotického umění ve stálých expozicích obou institucí).

Mistr Kefermarktského oltáře. Sedící Panna Marie, Dílo sezóny, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, 6. – 30. 9. 2014 (spolupráce mezi AJG a NG Praha - vzájemná prezentace významných děl gotického umění ve stálých expozicích obou institucí).

Mistr Třeboňského oltáře. Madona roudnická, Dílo sezóny, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, 6. – 30. 9. 2013 (spolupráce mezi AJG a NG Praha - vzájemná prezentace významných děl gotického umění ve stálých expozicích obou institucí).

Sochařství a malířství v jižních Čechách za vlády Jagellonců, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, září 2012 – červen 2013 (doprovodné texty k vybraným dílům ve stálé expozici v rámci mezinárodního projektu Europa Jagellonica 1386-1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců).

Krátkodobé výstavy (moderní, současné a mimoevropské umění)

 • Augustin Látal. ITALIA ´68, Galerie Nahoře, Dům kultury Metropol, 1. respirium, České Budějovice, 18. 2. - 20. 5. 2022.
 • Zlatý věk. Flámské a holandské malířství 16. – 18. století ze sbírky Alšovy jihočeské galerie, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně – Baťův institut, Zlín, 17. 3. – 5. 7. 2020.
 • Adolf Träger. Krajiny domova, Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům, České Budějovice, 9. 7. – 30. 8. 2015.
 • Z hladu po kráse. Fiktivní podoba Zátkovy sbírky na počátku 21. století, Alšova jihočeská galerie – Zámecká jízdárna, západní křídlo, Hluboká nad Vltavou, 15. 12. 2014 – 29. 3. 2015.
 • Obrazy osvícení. Tibetské umění v českých sbírkách, Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům, České Budějovice, 16. 10. – 23. 11. 2014.
 • Mozarts Rache. Reflecting Mozart, Mozarthaus Vienna, Vídeň, 10. 11. – 30. 11. 2006 a Galerie Milana Zezuly, Brno, 16. 12. 2006 – 31. 1. 2007 (mezinárodní výstava mladých moravských umělců v rámci Wiener Mozartjahr 2006)
 • Krajina 001, Nová galerie Žerotínského zámku, Muzeum Novojčínska, Nový Jičín, 24.8. – 5. 12. 2004 (skupinová výstava absolventek ateliéru malby prof. J. Načeradského FaVU VUT v Brně).
 • Jižní vítr III., Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice, 11. 2. – 9. 3. 2005 (výstava studentů Kunstuniversität Linz v rámci česko-rakouského projektu Rok Adalberta Stiftera 2005).
 • Jižní vítr II., Galerie Milana Zezuly, Brno, 5. 5. – 30. 5. 2003 (výstava prací studentek Akademie der bildenden Künste Wien).
 • Jižní vítr I., Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice, 8. 11. – 6. 12. 2002 (výstava prací studentů a absolventů Kunstuniversität Linz a Pedagogické fakulty JU v Č. Budějovicích).

Publikace

Odborné knihy (monografie)

 • Daniel Kovář – Hynek Látal – Daniela Růžičková, Adolf Träger. Krajiny domova, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 2015, 71 s.
 • Hynek Látal – Petra Lexová – Martin Vaněk, Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300 – 2016. Průvodce stálou expozicí, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou 2016, nestr., 84 hesel
 • Hynek Látal – Petra Lexová – Martin Vaněk,  The Collection of the Aleš South-Bohemian Gallery 1300 – 2016. A guide through the permanent exhibition, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou 2017, nestr., 84 hesel. (anglická verze)
 • Hynek Látal, Laboratoře inovací. Centra a osobnosti klenebního umění střední Evropy 15. století, České Budějovice 2017, 244 s.

Kapitoly v odborných knihách (kolektivních monografiích)

 • Anton Erhard Martinelli ve službách Schwarzenbergů, in: Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, s. 219–228.
 • Rožmberský reliéf Čtrnácti svatých pomocníků. Půdorys blaženosti, in: Lubomír Slavíček – Pavel Suchánek – Michaela Šeferisová Loudová (edd.), Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou, Brno 2011, s. 23–31.
 • Možnosti queer interpretace staršího českého umění, in: Martin C. Putna (ed.), Homosexualita v dějinách české kultury, Praha 2011, s. 299–319.
 • Práce tzv. Mistra Kefermarktského oltáře ve sbírkách AJG?, in: Hynek Látal (ed.), Podoba a smysl prezentace uměleckých sbírek. Texty k 60. výročí Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 2014, s. 11–20.
 • Krajiny domova – obrazy symbiózy, in: Hynek Látal (ed.), Adolf Träger. Krajiny domova, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 2015, s. 27–32.
 • Případ Přemysl, in: Anežka Bartlová (ed.), Manuál monumentu, Praha 2016, s. 119–137.
 • Hynek Látal – Martin Vaněk, Nabízíme vidění, ne vědění, in: Romana Veselá (ed.), Pozice kurátor. Poznámky správců umění a designu, Ústí nad Labem 2017, s. 69–76.
 • Lobkowiczký "altán" v kadaňském klášteře a jeho sklípkové klenby, in: Petr Hlaváček et al., Františkánský klášter v Kadani jako ohnisko kulturního a technologického transferu, Kadaň 2018, s. 89–113.
 • Jaká revoluce způsobila konec "pozdní gotiky"?, in: Johana Lomová – Jindřich Vybíral (edd.), Umění a revoluce, Praha 2018, s. 250–269.
 • Gesta postav na deskách z Doudleb a jejich předlohy, in: Petra Lexová – Lenka Vrlíková (ed.), Gesta v umění, Brno 2018, s. 55–70.
 • Za hranice měšťáctví. Bizarní a melancholické v malířském díle bratří Boháčů, in: Ladislav Jackson (ed.), Obrazy jiné touhy/ Image of Queer Desires, Praha 2020 (v tisku).
 • Kriegerdenkmäler in den zerstörten Orten des südböhmischen Grenzgebietes – Erinnerung, Frömmigkeit und Landschaft, in: Sigrid Brandt (ed.), Massen sterben. Wege des Erinnerns an zwei Weltkriege aus europäischer Perspektive, Berlin 2021, s. 111-123.
 • Starosta na schodech. Cesty jedné pozdně středověké sochy časem a prostorem, in: David Skalický - Jan Wiendl (eds.), Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii. K 60. narozeninám Petra A. Bílka, Praha 2022, s. 163-172.
 • Zrcadla vnitřního bohatství, in: Dita Pfeferová (ed.), Michael Hon. Výstava obrazů (kat. výst.), Alšova jihočeská galerie, České Budějovice 2023, nestr.

Články v odborných periodikách

Články v zahraničních recenzovaných časopisech

 • Hans Getzinger. Ein wenig bekannter Werkmeister der Spätgotik in Mitteleuropa, INSITU. Zeitschrift für Architekturgeschichte XIV, 2022, Heft 2, s. 175-187.
 • Fantastische Konstruktionen. Versuch einer Revision des Begriffs 'Donauschule' in der Architektur um 1500, INSITU. Zeitschrift für Architekturgeschichte XV, 2023, Heft 2, s. 143-155.

Články v domácích recenzovaných časopisech

 • Pozdně gotické kostely v jižních Čechách 1480 – 1520, Umění LII, 2004, s. 136–151.
 • Odpověď Romanu Lavičkovi, Umění LIII, 2005, s. 401ff.
 • Původ klenebních obrazců Hanse Getzingera, Umění LIV, 2006, s. 118–134.
 • Úvahy nad objevenou disertací Viktora Kotrby, Umění LV, 2007, s. 69-73.
 • Poznámky ke stavební historii kostela sv. Jiljí v Dolním Dvořišti, Průzkumy památek XV, 1/2008, s. 135–142.
 • Arcimboldova vyobrazení živlů jsou překvapivě nadčasová (rozhovor s Jiřím Cukrem), Archivum Trebonense XVI, 2023, s. 308-314.

Články v ostatních odborných časopisech

 • Josef Emanuel Fischer z Erlachu – "autor" barokní podoby českobudějovické radnice, Výběr XXXVIII, 2001, č. 4, s. 310–320.
 • Gottfried Helnwein, Art&Antiques, 6/2008, s. 10ff.
 • Hynek Látal – Terezie Nekvindová, Výtvarná a architektonická kritika versus dějiny umění – úvod, Bulletin UHS, 2013, č. 2, s. 4–6.
 • Jako princenza Koloběžka, Era 21, č. 6, 2015, s. 16–17.
 • Skvělý standard, Era 21, č. 5, 2016, s. 16.
 • Hynek Látal – Filip Šenk, Kampusy a hierarchie zahušťování prostoru po roce 1989, Era 21, č. 1, 2018, s. 20–23.
 • Velké umění z malé země v roce 2020 ve Zlíně, Prostor Zlín XXVII/2020, č. 1, s. 3 – 6.
 • „Zvenku hnus a uvnitř neútulný paskvil“, Era 21, č. 4, 2021, s. 19.

 Články ve sbornících

 • Regionální dějiny umění. Jejich smysl a vztah k evropské dotační politice, in: Aktuální proměny českých dějin umění. Re/vize a reklama/ce tradičního. Sborník z konference studentů doktorských programů dějin umění v ČR uskutečněné ve dnech 21. – dubna 2006 na SDU FF MU 2006, Brno 2007, s. 92–95.
 • Metody neformálního vzdělávání ve výuce dějin umění, in: Luba Hédlová – Robert Mečkovský – Jitka Matulová (ed.), ročník konference studentů doktorských programů dějin umění v České republice, Brno 2009, s. 40–44.
 • Vetřelec nebo rejnok? Současná architektura muzeí a uměleckých sbírek, in: Martin Vaněk (ed.), Sborník příspěvků z odborného sympozia k 55. výročí Alšovy jihočeské galerie, Hluboká nad Vltavou 2010, s. 97–107.
 • Vycházka za historií přestavby a výzdoby českobudějovické radnice, in: Miroslav Mareš (ed.), Druhá kopa vycházek za historií, České Budějovice 2019, s. 87–89.
 • Sbírka Alšovy jihočeské galerie v expozicích Meziprůzkumy 2016 - 2020, in: Štefánia Ďuricová - Miroslav Kleban (edd.), Pozície expozície. Čo je to stála expozícia v 21. storočí?, Východoslovenská galéria Košice 2021, s. 18-32.

 Recenze

 • Milena Bartlová – Hynek Látal – Dana Stehlíková (rec.), Gotik Schätze Oberösterreich (ed. Lothar Schultes – Bernhard Prokisch). Kat. výst. Oberösterreichisches Museum Linz, Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra, 2002, Umění LII, 2004, s. 87–91.
 • (rec.) Pavel Kalina - Jiří Koťátko, Praha 1310 – Kapitoly o vrcholné gotice, Umění LIV, 2006, s. 464–466.
 • (rec.) Jiří Kuthan, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první. Král a šlechta, Studia mediaevalia Bohemica 3, č. 1, 2011, s. 182–183.
 • Rozpolcená katedrála (recenze knihy Jan Royt – Jiří Kuthan, Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů, Praha 2011), Art and Antiques, č. 12 + 1, prosinec 2011 – leden 2012, s. 90–91.
 • (rec.) Rožmberkové. Rod českých velmožů a jejich cesta dějinami, Bulletin UHS, 2012, č. 1., s. 16–18
 • (rec.) Hans Belting, Faces. Eine Geschichte des Gesichts,  Bulletin Moravské galerie v Brně, 2013, s. 174–175.
 • (rec.) Tim Juckes, The Parish and Pilgrimage Church of St Elizabeth in Košice. Town, Court and Architecture in Late Medieval Hungary, Umění LXI, 2013, s. 78–80.
 • (rec.) Jan Royt, Mistr Třeboňského oltáře, Studia mediaevalia Bohemica 5, č. 2, 2014, s. 339–340.
 • Špásy jen pro zasvěcené? Obrazy krásy a spásy v Západočeské galerii, Art and Antiques, č. 2, únor 2014, s. 71–72.
 • Protřepat, nemíchat. Nestálá expozice Slovenské národní galerie, Art and Antiques, č. 9, září 2015, s. 90–91.
 • Hezká podívaná s hranicemi (recenze výstavy Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, NG Praha, Valdštejnská jízdárna), Dějiny a současnost 38, č. 1/2016, s. 5.
 • O umění, které neexistuje (recenze knihy Milena Bartlová, Pravda zvítězila, Praha 2015), Art and Antiques, č. 2, únor 2016, s. 66–68.
 • (rec.) Martina Pachmanová (ed.), Ex-pozice. O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury, Bulletin UHS, 2019, č. 1, s. 30–
 • Tak jsme se tedy už dočkali (recenze knihy Jana Maříková-Kubková (ed.), Katedrála viditelná a neviditelná, Praha 2019), Art and Antiques, říjen 2019, s. 84–85.
 • (rec.) Jiří Kuthan, Parléřovský mýtus. Rod Parléřů-dílo a jeho ohlas, Umění LXXI, 2023, s. 286-288, https://doi.org/10.54759/art-2023-0307.

 Příspěvky do encyklopedie

 • heslo Hradec Králové, in: Robert E. Bjork (ed.), The Oxford dictionary of the Middle Ages,  sv. 2, Oxford-New York 2010.
 • heslo Benedikt Ried, in: Robert E. Bjork (ed.), The Oxford dictionary of the Middle Ages,  sv. 1, Oxford-New York 2010.
 • heslo Hans Wechselberger, in: Andreas Beyer-Bénédicte Savoy-Wolf Tegethoff (edd.), Allgemeines Künstlerlexikon (AKL)/Wang, Guan - Werve, Berlin - Boston 2022.
 • heslo Wolfgang Wiser, in: Andreas Beyer-Bénédicte Savoy-Wolf Tegethoff (edd.), Allgemeines Künstlerlexikon Online (AKL), aktualizace 2023, ISSN: 1865-0511, https://doi.org/10.1515/AKL.
 • heslo Alšova jihočeská galerie, Encyklopedie Českých Budějovic online, aktualizace 2023, https://encyklopedie.c-budejovice.cz/
 • heslo architektura, Encyklopedie Českých Budějovic online, aktualizace 2023, https://encyklopedie.c-budejovice.cz/
 • heslo Denkstein Vladimír, Encyklopedie Českých Budějovic online, aktualizace 2023, https://encyklopedie.c-budejovice.cz/
 • heslo desková malba, Encyklopedie Českých Budějovic online, aktualizace 2023, https://encyklopedie.c-budejovice.cz/
 • heslo Dům umění, Encyklopedie Českých Budějovic online, aktualizace 2023, https://encyklopedie.c-budejovice.cz/
 • heslo Dvořák František, Encyklopedie Českých Budějovic online, aktualizace 2023, https://encyklopedie.c-budejovice.cz/
 • heslo Fehr Götz, Encyklopedie Českých Budějovic online, aktualizace 2023, https://encyklopedie.c-budejovice.cz/

Popularizační a informativní texty

 • Překrásné utrpení, Českopis, červenec/srpen 2006, s. 34ff.
 • Importy ve středověkém umění, Bulletin UHS, 2011, č. 2, s. 36–37.
 • Mezinárodní fórum Umění středověku v Halberstadtu, Bulletin UHS, 2011, č. 2, s. 39–40.
 • Narušit roztříštěné vidění. Rozhovor s Jiřím Fajtem o mezinárodním výstavním projektu Europa Jagellonica, Bulletin UHS, 2012, č. 2, s. 17–20.
 • Vitrína a sok/e/l. Kolokvium o architektuře výstav v Brně a Bratislavě, Bulletin UHS, 2014, č. 2, s. 34–35.
 • Ruce Tilmanna Riemenschneidera, Živá historie, 6/2019, s. 72–76.

Překladatelská / ediční / redakční činnost (včetně příspěvků do slovníků či encyklopedií)

Editorství knih

 • Mozarts Rache. Reflecting Mozart (kat. výst.), Mozarthaus Vienna a Městské divadlo Brno, Brno – Wien 2006 (editor).
 • Milena Bartlová – Hynek Látal (ed.), Tvarujete si sami? Sborník příspěvků 3. sjezdu historiků umění, Praha 2011.
 • Obrazy osvícení. Tibetské umění v českých sbírkách. Doprovodná publikace k výstavě. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 2014, nestr. (editor, společně s Kateřinou Blahákovou)
 • Podoba a smysl prezentace uměleckých sbírek. Texty k 60. výročí Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 2014, 122 s. (editor)

Překlady knih (z německého jazka)

 • Volker Gebhardt, Malířství (edice Malá encyklopedie), Brno 2004, 216 s. (společně s Lucií Burešovou).
 • Stefan Bartilla, Flámské a holandské malířství 16. století. Průvodce sbírkou Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou 2009, 153 s.
 • Jiří Fajt (ed.), Europa Jagellonica 1386-1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců. Průvodce výstavou, GASK Kutná Hora 2012, 260 s. (společně s Markétou Ederovou)

Překlady kapitol a článků (z německého jazka)

 • Petra Kalousek, Zámek Náměšť na Hané. Isidore Ganneval jako zprostředkovatel typu maison de plaisance podle Blondela a Briseuxe?, in: Pavel Suchánek – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Slavíček, Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou, Brno 2011, 105–113.
 • Hellmut Lorenz, „...wie ich die Architectur nach Römischer ard habe lährnen müssen...“ František Antonín Grimm studuje u Nicoly Salviho v Římě, in: Pavel Suchánek – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Slavíček, Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou, Brno 2011, 85–93.
 • Wilhelm Georg Rizzi, Antonio Beduzzi. Projekt divadla pro císařský dvůr, in: Pavel Suchánek – Michaela Šeferisová Loudová – Lubomír Slavíček, Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou, Brno 2011, 75–83.
 • René Block, Hommage á Lidice 1967 – výstava na hraně historické události, Bulletin Moravské galerie v Brně 2013, s. 128–137.
 • Stefan Kraus, K čemu muzeum? K čemu umění? Otázky sféře uměleckého provozu, Bulletin Moravské galerie v Brně 2013, s. 10–21.

Odborný recenzent knih

Filip Šenk a kol., Modernismus na periferii. Proměny, experimenty a kontexty českosaského pohraničí, Technická univerzita v Liberci 2022.

Ladislav Zikmund-Lender, Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona, Galerie výtvarného umění v Chebu a Alšova jihočeská galerie 2019, 175 s.

Marek Nedelka – Jan Stibral, FUA 04: Zpráva ze Severu, Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci 2018., 242 s.

Milena Bartlová, Retrospektiva. Vybrané studie k dějinám umění 12.16. a 20. století, UMPRUM Praha 2018, 383 s.

Daniela Rywiková (ed.), Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura, České Budějovice 2015, 355 s.

Milan Dospěl – Miroslav Kindl a kolektiv editorů, ArtHist 2013. Texty z mezinárodní konference doktorandů dějin umění, Olomouc, 15.–16. května 2013, Olomouc 2015.

Aktuální rozvrhInformace

Odkazy a videa
https://pozdnigotika.cz/
https://jcu.academia.edu/HynekLátal
05 / Hynek Látal / PKN ČB Vol.4 : https://www.youtube.com/watch?v=1MOU6PXtYms
Bratři Boháčové: https://www.youtube.com/watch?v=OHKBETGLRME&t=5s
O „Rathauském stavění“.
Umělci, objednavatelé a styl českobudějovické radnice: https://www.youtube.com/watch?v=aQkHSKSJQtU

Členství a funkce v komisích, radách nebo jiných orgánech souvisejících s oborem

2008–2016           Tajemník oboru Dějiny umění na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích

2010                     Člen poroty pro hodnocení předložených návrhů soutěže o návrh na Komunitní centrum v Českých Budějovicích

2011–2013          Člen výboru Uměleckohistorické společnosti

2012–2013          Člen Umělecké rady Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

2012–2014          Předseda kulturní komise Rady města České Budějovice

2013                     Předseda výběrové komise na obsazení pozice kurátora Galerie současného umění a architektury v Č. Budějovicích

2014                    Člen výběrové komise na obsazení pozice ředitele Jihočeského divadla

2014                    Člen poroty studentské soutěžní konference Paragone

2013–2015          Člen redakční rady Bulletinu Uměleckohistorické společnosti

2015                    Člen výběrové komise na obsazení pozice kurátora Alšovy jihočeské galerie

2016                    Předseda poroty Přehlídky diplomových prací (Česká komora architektů)

2019                    Člen poroty studentské soutěžní konference Paragone

2012–dosud         Člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Jihočeského muzea v oboru společenských věd

2016–dosud         Člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Alšovy jihočeské galerie

2016–dosud         Člen Akademie České ceny za architekturu

2018 – dosud       Člen Kulturní komise Rady města České Budějovice

2007–2008          Recenzent, Program rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů

2011                    Recenzent, Grantová agentura České republiky

2010–dosud         Recenzent, Grantová agentura Univerzity Karlovy

od 2020               Recenzent, Studentská grantová soutěž UMPRUM

Recenzent, Umění

Recenzent, Zprávy památkové péče

Recenzent, Opuscula historiae artium

Recenzent, Bulletin Moravské galerie v Brně

Recenzent, Jihočeský sborník historický

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1