doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 033 062
 • Místnost:
  050103019 pracovna pedagogů 019 - 3. patro - Děkanát PF a výuka - Jeronýmova I(10) (pracovna 409)
  Jeronýmova 200/10, 370 01 České Budějovice
  navigovat

Konzultační hodiny

 • Středa (10:30 - 11:30)

Vyučované předměty

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Vzdělání a akademické kvalifikace

2016 

doc. - Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě; obor: Humánní geografie, název habilitační práce: "Doprava a prostorová organizace společnosti: teoretická východiska a aplikace na území České republiky".

2012

Ph.D. - Geografický Ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita; obor: Regionální geografie a regionální rozvoj, název disertační práce: "Aktuální změny v dopravním systému České republiky: geografická analýza".

2009

RNDr. - Geografický Ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita; obor: Sociální geografie, rigorózní práce na téma: "Dopravní hierarchie středisek osídlení České republiky a její změny v transformačním období: geografická analýza".

20022007

Mgr. - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; studijní obor: učitelství pro 2. stupeň ZŠ (zeměpis - dějepis).

 

Zaměstnání

od 2007 

Odborný asistent (od roku 2016 docent) na katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Další aktivity

Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty JU

Vědecký tajemník České geografické společnosti

Člen mezinárodní redakční rady časopisu Journal of Geography, Politics and Society

Člen redakční rady časopisu Geografický časopis (WoS, Scopus)

Člen redakční rady časopisu Transport Geography Papers of Polish Geographical Society 

Člen Výzkumného centra dopravní geografie na PřF UK

Člen Centra pro analýzu regionálních systémů na PřF UP v Olomouci

Člen oborové rady doktorského studijního programu Regionální geografie na PřF UP v Olomouci

Člen oborové rady doktorského studijního programu Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK

Člen oborové rady doktorského studijního programu Regionálna geografia na PRIF UK v Bratislavě

Člen oborové rady doktorského studijního programu Oborové didaktiky STEM předmětů na PF JU v Českých Budějovicích

Člen komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací ve studijním programu Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF UK

Člen komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací ve studijním programu Sociální geografie a regionální rozvoj na PřF MU

Člen Komise programů pro podporu vědy na Univerzitě Karlově 

Člen mezinárodního hodnotícího panelu OPUS - National Science Centre, Poland

Tvůrčí činnost

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Časopisy v databázi Web of Science

Kraft, S., Mrkvička, T., Petříček, J., Blažek, V. (2023): Modelling the Road Network Riskiness for Motorcycle Transport: The use of Accident Probability and Accessibility of Emergency Medical Service. Moravian Geographical Reports, 31, 2, 64-72. doi: 10.2478/mgr-2023-0006 (IF 2022 = 2,5; Q2 in Geography)

Kraft, S., Halás, M., Klapka, P., Blažek, V. (2022): Functional regions as a platform to define integrated transport system zones: The use of population flows data. Applied Geography, doi: 10.1016/j.apgeog.2022.102732 (IF 2022 = 4,9; Q1 in Geography)

Kraft, S., Marada, M., Petříček, J., Blažek, V., Mrkvička, T. (2022): Identification of Motorcycle Accidents Hotspots in the Czech Republic and Their Conditional Factors: The Use of KDE+ and Two-step Cluster Analysis. The Geographical Journal, doi: 10.1111/geoj.12446. (IF 2022 = 3,0; Q2 in Geography)

Kraft, S., Blažek, V., Marada, M. (2022): Exploring the daily mobility rhythms in an urban environment: Using the data from intelligent transport systems. Geografie, doi: 10.37040/geografie.2022.004 (IF 2022 = 0,9; Q4 in Geography)

Halás, M., Blažek, V., Klapka, P., Kraft, S. (2021): Population movements based on mobile phone location data: the Czech Republic. Journal of Maps. doi: 10.1080/17445647.2021.1937730 (IF 2021 = 2,657; Q2 in Geography)

Klapka, P., Kraft, S., Halás, M. (2020): Network based definition of functional regions: a graph theory approach for spatial distribution of traffic flows. Journal of Transport Geography. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2020.102855 (IF 2020 = 4,986; Q1 in Geography)

Halás, M., Kraft, S., Klapka, P. (2020): Global spatial organization of air transport: the definition of functional airline regions. The Geographical Journal, 186, 1, 2-15. doi: 10.1111/geoj.12313 (IF 2020 = 3,288; Q2 in Geography)

Kraft, S., Květoň, T., Blažek, V., Pojsl, L., Rypl, J. (2020): Travel diaries, GPS loggers and Smartphone applications in mapping the daily mobility patterns of students in an urban environment. Moravian Geographical Reports, 28, 4, 259-268. doi: 10.2478/mgr-2020-0019 (IF 2020 = 2,25; Q3 in Geography).

Kraft, S., Nerad, J. (2019): Administrative boundaries, transport accessibility and functional relations: A critical review of administrative regions in the Czech Republic from a spatial perspective. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 56, 1, 60-76. doi: 10.24193/tras.56E.4 (IF 2019 = 0,603; Q4 in Public Administration)

Pešek, O., Kraft, S. (2019): Spatial mobility and current travel behaviour in the metropolitan hinterland. Geografický časopis, 71, 3, 264-282. doi: 10.31577/geogrcas.2019.71.3.14 (Emerging Sources Citation Index)

Kraft, S., Rozkošný, F. (2018): Distance, Integrity, Hierarchy - the Issue of Regionalization of Central Europe Based on Air Transport Flows. AUC Geographica, 53, 1, 95-105. doi: 10.14712/23361980.2018.9. (Emerging Sources Citation Index)

Kraft, S., Marada, M. (2017): Delimitation of Functional Transport Regions: Understanding the Transport Flows Patterns at the Micro-regional Level. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 99, 1, 79-93. doi: 10.1080/04353684.2017.12917412 (IF 2017 = 0,630; Q4 in Geography)

Kraft, S., Havlíková, D. (2016): Anytime? Anywhere? The seasonality of flight offers in Central Europe. Moravian Geographical Reports, 24, 4, 26-37. doi: 10.1515/mgr-2016-0020 (IF 2016 = 2,149; Q2 in Geography)

Halás, M., Kraft, S. (2016): Modeling and prediction of long-distance traffic flows through the example of road transport in the Czech Republic. Scottish Geographical Journal, 132, 1, 103-117. doi: 10.1080/14702541.2015.1084029 (IF 2016 = 0,750; Q4 in Geography)

Horňák, M., Kraft, S. (2015): Functional Transport Regions in Slovakia defined by Passenger-car Traffic Flows. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 157, 109-128. doi: 10.1553/moegg157s109 (IF 2015 = 0,143; Q4 in Geography)

Kraft, S., Halás, M., Vančura, M. (2014): The delimitation of urban hinterlands based on transport flows: A case study of regional capitals in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 22, 1, 24-32. doi: 10.2478/mgr-2014-0003 (IF 2014 = 0,872; Q3 in Geography)

Kraft, S. (2012): A transport classification of settlement centres in the Czech Republic using cluster analysis. Moravian Geographical Reports, 20, 3, 38-49. (Emerging Sources Citation Index)

Kubeš, J., Kraft, S. (2011): Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně populační stabilita. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 47, 4, 805-829. (IF 2011 = 0,357; Q3 in Sociology)

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Geographical organisation of the transport system in Czechia and its development in the transformation period. Geografie, 114, 4, 298-315. (Emerging Sources Citation Index)

 

 

Časopisy v databázi Scopus

Kraft, S. (2016): Measuring and modelling the spatial accessibility of public transport stops in GIS. Hungarian Geographical Bulletin, 65, 1, 57-69. doi: 10.15201/hungeobull.65.1.5 

Kraft, S. (2014): Daily spatial mobility and transport behaviour in the Czech Republic: Pilot study in the Písek and Bystřice nad Pernštejnem regions. Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography, 8, 2, 51-67. doi: 10.5719/hgeo.2014.82.51

Kraft, S., Marada, M., Popjaková, D. (2014): Delimitation of nodal regions based on transport flows: case study of the Czech Republic. Quaestiones Geographicae, 33, 2, 139-150. doi: 10.2478/quageo-2014-0022

Kraft, S., Vančura, M. (2010): Transport concentration areas and their relations to the spatial organization of society: a case study of the Czech Republic. Geografický časopis, 62, 4, 279-291.

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Transport hierarchy of Czech settlement centres and its changes in the transformation period: Geographical analysis. Moravian Geographical Reports, 17, 3, 10-21.

 

Monografie 

Kraft, S., Květoň, T. (2015): Daily Spatial Mobility and Transport Behaviour in the Czech Republic - A Case study of the Blatná region. LAP, 104 pp. ISBN 978-3-659-35774-9

 

Kapitoly v monografiích

Kraft, S., Blažek, M. (2012): Intraurbánní dostupnost zastávek městské hromadné dopravy a její hodnocení pomocí nástrojů GIS. In: Bartołomiejczyk, M., Połom, M. (eds.): Vybrané aspekty provozování veřejné dopravy ve střední a východní Evropě - Příklady z České republiky, Polska a Slovenska. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddzial Katowicki, Sosnowiec, s. 47 – 60. ISBN 978-83-61695-10-3

Kraft, S. (2009): Doprava v Českých Budějovicích a v jejich zázemí. In: Kubeš, J. a kol.: "Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II.". Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, s. 105 - 119. ISBN 978-80-8083-734-1

 

Skripta 

Kraft, S. (2015): Základy geografie dopravy. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 77 s. ISBN 978-80-7394-527-5 

 

Publikace v ostatních recenzovaných časopisech a sbornících

Kraft, S. (2017): Letecká doprava ve světě: prostorová organizace a její vývoj v kontextu globalizačních procesů. In: 20th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, s. 354 – 358.

Kraft, S. (2016): Funkční dopravní regiony jako metoda studia prostorových vzorců dopravních vazeb. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.-7. září 2016, České Budějovice, s. 174-182. ISBN 978-80-7394-619-7

Kraft, S., Prener, J. (2014): Spatial aspects of transport behaviour in the Czech Republic after 1989Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica, 45, 2, 53 - 77.

Kraft, S. (2013): Nodální dopravní regiony v Jihočeském kraji: implikace pro regionální dopravní politiku. In: 16th International Colloquim on Regional Science. Conference Proceedings. Masarykova univerzita, Brno, s. 120 – 126.

Kraft, S., Blažek, J. (2012): Spatial interactions and regionalisation of the Vysočina Region using the gravity models. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica, 43, 2, 65 - 82.

Kraft, S., Vančura, M. (2011): České Budějovice a jejich regionální působnost: dojížďka za prací a její změny mezi roky 1991 a 2001. Auspicia, 8, 2, 43 - 48.

Kraft, S., Vančura, M. (2009): Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady. Národohospodářský Obzor, 9, 1, 21-33.

Kraft, S. (2008): "Time accessibility" - příklad deformace prostoru generované dopravou. Miscellanea Geographica, 14, 77-84.

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity. In: Kvizda, M., Tomeš, Z. (eds.): "Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě - ekonomické a regionální aspekty regulace konkurenčního prostředí". Recenzovaný sborník příspěvků ze semináře "Telč 2008", Brno, s. 108 - 122. ISBN 978-80-7399-557-7

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Regionální vyhodnocení efektivity dopravního systému České republiky a jeho prostorových dopadů. In: Klímová, V. (ed.): "XI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách", ESF MU, Brno, s. 252 - 260. ISBN 978-80-210-4625-2

Kraft, S., Karvánková, P. (2008): Verkehrswesen und Metropolregionen in der Tschechischen Republik. Beiträge zur Kommunal- und Regionalentwicklung, Europäische und nationale Metropolregionen - dargestellt am Beispiel von Sachsen und Tschechien, Heft 47, Chemnitz, s. 53-57. ISSN 0942-5934

Kraft, S., Švec, P. (2006): Dopravně geografické regiony Karlovarského kraje a jejich aplikace v prostředí GIS. Miscellanea geographica, 12, 63-72.

 

Ostatní publikace

Kraft, S. (2011): Dopravní koncentrační areály jako metoda hodnocení prostorové dynamiky dopravních vazeb. In: "Geografie pro život ve 21. století" - Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti 1. 8. - 3. 9. 2010 v Ostravě, Ostravská univerzita v Ostravě, s. 517-521. ISBN 978-80-7368-903-2

Kraft, S. (2010): Prostorová a časová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Výzkumná zpráva z projektu "Generel městské dopravy v Českých Budějovicích pro období 2010 - 2020". Mott MacDonald Praha, s.r.o. a Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., České Budějovice, 21 s.

Kraft, S., Blažek, M., Karvánková, P., Vančura, M. (2010): Prostorová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice.

Kraft, S., Blažek, M., Karvánková, P., Vančura, M. (2010): Časová dostupnost zastávek MHD v Českých Budějovicích. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, České Budějovice.

Kraft, S. (2009): Doprava, rychlost a časoprostorová komprese. In: Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. (eds.): Sborník příspěvků z Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, CD-ROM, 9 s. ISBN 978 -80 -7372 -443 -6

Kraft, S., Vančura, M. (2008): Dopravní systém České republiky: efektivita a prostorové dopady. In: Kunc, J., Nunvářová, S., Opluštilová, I. (eds.): Sborník příspěvků ze semináře k "Mezinárodnímu roku planety Země", ESF MU, Brno, s. 7 - 15. ISBN 978-80-210-4748-8

Kraft, S. (2007): Regionální hromadná doprava Karlovarského kraje. Diplomová práce, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 85 s.

Kraft, S. (2007): Dopravně geografická regionalizace a hierarchie dopravních středisek Karlovarského kraje. In: Kraft, S., et al. Česká geografie v evropském prostoru. Sborník z XXI. sjezdu ČGS. České Budějovice, JU v Českých Budějovicích, s. 130 - 138.

Kraft, S. (2007): Možnosti hodnocení úrovně dopravní obslužnosti obcí veřejnou hromadnou dopravou a její prostorové diferenciace. In: Čáp, J., Morkus, J. (eds.): Sborník příspěvků z konference "Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele". Dopravní fakulta Jana Pernera UP, Pardubice, s. 73 - 78.


GRANTY

 • Člen týmu grantového projektu GA ČR (20-21360S): „Prostorové interakce a jejich konceptualizace: analýza selektivity, neurčitosti a hierarchie“ s dobou řešení 2020 – 2022. (hlavní řešitel – prof. RNDr. Marián Halás, Ph.D.)
 • Člen týmu grantového projektu TAČR (CK01000156) "Dopady a adaptace inovativních řešení mobility na strukturální změny a funkční rozvoj sídel v Ústeckém kraji". (hlavní řešitel doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.)
 • Člen týmu grantového projektu TAČR (TITSMMR821): „Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR". (hlavní řešitel doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.)
 • Spoluřešitel projektu FMP INTERREG V-A Rakousko-Česká republika (KPF-02-135): „Připravenost památek na německy mluvící klientelu". (hlavní řešitel - doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.)
 • Spoluřešitel grantového projektu OP VVV (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430): „Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace“ s dobou řešení 2018 - 2022. (hlavní řešitel - doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.)
 • Spoluřešitel grantového projektu GA JU (116/2016/S): „Klíčové kompetence v kontextu mezioborových vazeb přírodovědných předmětů“ s dobou řešení 2016–2018. (hlavní řešitel – Mgr. Michal Vančura, Ph.D.)
 • Spoluřešitel grantového projektu TA ČR (TB0500MD005): „Rychlá spojení metropolitních oblastí: dopady (nové) dostupnosti na pracovní trh“. (hlavní řešitel – doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.)
 • Člen týmu grantového projektu GA ČR (P404/12/1035): „Prostorová dynamika dopravních vztahů v sídelním systému Česka“ s dobou řešení 2012 – 2014. (hlavní řešitel – RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.)
 • Spoluřešitel grantového projektu GA JU (162/2013/S): „Geografický výzkum a jeho implementace v badatelsky orientovaném vyučování zeměpisu“ s dobou řešení 2013–2015.
 • Odborný pracovník projektu CZ.1.07/2.4.00/12.0066 Podpora sítě GEONET – sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy s dobou řešení 2010–2013.
 • Spoluřešitel vědeckého projektu GA JU s názvem "Geografické aspekty organizace funkčního městského regionu Českých Budějovic" s dobou řešení 2010–2012.

Informace

Zahraniční výukové a výzkumné pobyty

březen 2023 - USA, Harvard University, Center for Geographic Analysis (1 týden)

říjen 2022 - USA, California State University in San Bernardino, Leonard Transportation Center (2 týdny)

prosinec 2021 - USA, University of Miami, Department of Geography and Regional Studies (2 týdny)

říjen 2019 - Jihoafrická republika, Stellenbosch university, Department of Logistics (2 týdny)

duben 2019 - Portugalsko, University of Lisbon, Institute of Geography and Spatial Planning (1 týden)

říjen 2018 - USA, California State University, Department of Geography and Environmental Sciences (2 týdny)

březen 2018 - Španělsko, University of Granada, Department of Human Geography (1 týden)

březen 2017 - Slovensko, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1 týden)

duben 2016 - Slovensko, Prešovská univerzita v Prešově (1 týden)

duben 2015 - Slovensko, Univerzita Komenského v Bratislavě (1 týden)

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1