Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 883
 • Místnost:
  023401045 pracovna pedagogů 045 - 1. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Mgr. Martin Kaplický Ph.D. (*1976) vystudoval obor estetika na Katedře estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2009 zde obhájil dizertační práci s názvem Multiplicita a jedinečnost: Impulsy Whiteheadovy filosofie pro estetiku. V současné době působí na Katedře estetiky FF UK v Praze a na Ústavu věd o umění a kultuře na FF JU v Českých Budějovicích. Centrum jeho zájmu tvoří problematika charakteru estetické zkušenosti, environmentální estetika a problematika hodnocení a kritiky uměleckých děl. Intenzivně se též věnuje možnostem rozvíjení tzv. procesuální filosofie (Process Philosophy). Je autorem řady odborných textů; v poslední době publikoval například studie „Kombinace nebo doplnění? O dvou typech procesu v literární teorii Romana Ingardena a Wolfganga Isera“ (Slovo a smysl, 2019) nebo “The Figure in the Carpet” as Theoretical Tool (Eidos: A Journal for Philosophy of Culture, 2020). Autorsky se podílel na monografiích Kontext v pohybu: (Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře (2018), Pohyb řeči a místa nespojitosti: Postanalytické a neopragmatické iniciace v literární vědě (2021) a Process and Aesthetics: An Outline of Whiteheadian Aesthetics and Beyond (2021).

Tvůrčí činnost

(aktualizace leden 2024)

 1. Odborné knihy (monografie)

4) PAPOUŠEK, Vladimír – SKALICKÝ, David – KAPLICKÝ, Martin – BÍLEK, Petr A.: Pohyb řeči a místa nespojitosti: Postanalytické a neopragmatické iniciace v literární vědě. Praha: Akropolis 2021, s. 211-265. ISBN 978-80-7470-365-2. (20%).

3) DADEJÍK, Ondřej – KAPLICKÝ, Martin – ŠEVČÍK, Miloš – ZUSKA, Vlastimil: Process and Aesthetics: An Outline of Whiteheadian Aesthetics and Beyond. Praha: Karolinum Press, 2021. ISBN 978-80-246-47265. (25%)

2) BÍLEK, Petr A. – KAPLICKÝ, Martin – PAPOUŠEK, Vladimír – SKALICKÝ, David: Kontext v pohybu: (Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře. Praha: Akropolis, 2018. 296 s. ISBN 978-80-7470-220-4. (25%)

1) KAPLICKÝ, Martin. O estetických motivech ve filosofickém díle Alfreda North Whiteheada. Praha: Universita Karlova, 2005. 52 s. ISBN 80-7308-097 (100%).

 

 1. Kapitoly v odborných knihách:

10) KAPLICKÝ, Martin. Pragmatismus v estetice Karla Čapka. In Bílek Petr A. a kol.: Stopy pragmatismu: Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice: EPISTEME, 2016, s. 31-53. ISBN 978-80-7394-627-2.

9) KAPLICKÝ, Martin. The Act of Reading as a Constitution of Society of Actual Occasions. In Lamza, Lukas – Dziadkowiec, Jakub (eds.): Recent Advances in the Creation of a Process-Based Worldview: Human Life in Process. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, 146–154. ISNB 1-4438-0128-3.

8) KAPLICKÝ, Martin. On the Relation of The Function of Reason and Process and Reality. In Maassen, Helmut, Berve, Aljoscha (eds.): A.N. Whitehead’s Thought through a New Prism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, s. 2–11. ISNB 1-4438-9960-7.

7) KAPLICKÝ, Martin. Josef Durdík, Otakar Hostinský a Allen Carlson: o kráse přírody a krajiny. In Stibral, Karel, Faktorová, Veronika (eds.): Krajina – maska přírody? Studie k estetice krajiny a environmentu. České Budějovice: Episteme, 2015, s. 59–77. ISBN 978-80-7394-569-5.

6) KAPLICKÝ, Martin. Estetická hodnota zvířat optikou teorií Josefa Durdíka a Jana Mukařovského. In Dadejík, Ondřej – Jaroš, Filip – Kaplický, Martin (eds.): Krása a zvíře: Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. Praha: Dokořán, 2014, s. 303–316. ISBN 978-80-7363-684-5.

5) KAPLICKÝ, Martin. Literární estetika Wolfganga Isera a problematika reprezentace. In Skalický, David – Bauer, Michal – Brdek, Zdeněk – Papoušek, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2. Praha: Akropolis, 2014, s. 36–46. ISBN 978-80-7470-073-6.

4) KAPLICKÝ, Martin. Estetická zkušenost a zahrada. In Stibral, Karel – Dadejík. Ondřej – Staněk, Jan (eds.): Zahrada: přirozenost a umělost. Praha: Dokořán, 2012, s. 124–147. ISBN 978-80-7363-431-5.

3) KAPLICKÝ, Martin. Environment a jeho estetické hodnoty: Sparshott, Carlson a Whitehead. In Stibral Karel – Dadejík Ondřej – Peprník Michal. (eds.): Kauza les. Environment jako estetický problém (Krása, krajina, příroda III) Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 153–162. ISBN 978-80-244-2572-6.

2) DADEJÍK, Ondřej – KAPLICKÝ, Martin. Kritika kognitivní estetiky přírody Allena Carlsona. In: Stibral Karel – Binka Bohuslav – Dadejík Ondřej (eds.), Krása – krajina – příroda II., Brno: Muni Press, 2009, s. 47–54. ISBN 978-80-210-4890-4. (50%)

1) KAPLICKÝ, Martin. Carlsonova environmentální estetika: problematika estetického hodnocení přírody a umění. In Stibral Karel – Dadejík Ondřej (eds.), Krása – krajina – příroda I. Praha: Dokořán, 2009, s. 42–49. ISBN 978-80-7363-286-1.

 

 1. Články v odborných periodikách:

3.1. Články v zahraničních odborných periodikách:

1) KAPLICKÝ, Martin. Figure in the Carpet" as Theoretical Tool. Eidos. A Journal for Philosophy of Culture, 2019, 3(4), s. 21-31. ISSN 2544-302X.

 

3.2. Články v českých a slovenských odborných časopisech

10) KAPLICKÝ, Martin. Kombinace, nebo doplnění? O dvou typech procesu v literární teorii Romana Ingardena a Wolfganga Isera. Slovo a smysl. 2019 16 (32). s. 203–214. ISSN 1214-7915.

9) KAPLICKÝ, Martin. Whitehead versus Dewey: O filosofii, rytmu a estetické zkušenosti. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica, 2018, 1, s. 55-78. ISSN 0567-8293.

8) KAPLICKÝ, Martin. Graham Harman a Alfred North Whitehead: O filosofii, estetice a umění, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 2016, 21, s. 66–88. ISSN 1802-8918.

7) KAPLICKÝ, Martin. Pragmatismus Johna Deweyho a literární teorie Wolfganga Isera. Svět literatury 2016, 26 (53), s. 102–112. ISSN 0862-8440.

6) KAPLICKÝ, Martin. John Dewey a problematika objektivity umělecké kritiky. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica: Studia aesthetica V. 2012, 1, s. 97–106. ISSN 0567-8293.

5) KAPLICKÝ, Martin. Stephen C. Pepper a jeho teorie zdrojové metafory. Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny 2011, 12 (1), s. 199–213. ISSN 1211-8109.

4) KAPLICKÝ, Martin. Aesthetics in the Philosophy of Alfred North Whitehead. Estetika 2011 48 (2), 157–171. ISSN 0014-1291.

3) KAPLICKÝ, Martin. Funkce rozumu a Proces a realita. Teorie vědy 2010, 32 (2), s. 235–251. ISSN 1210-0250.

2) DADEJÍK, Ondřej – KAPLICKÝ, Martin. Světové hypotézy a problematika estetického objektu u Stephena C. Peppera. Estetika, 2006, 42 (1–3), s. 19–34. ISSN 0014-1291. (50%)

1) DADEJÍK, Ondřej – KAPLICKÝ, Martin. La Jetée : Problematika zápletky, Kino-ikon 2001, 5 (2), s. 287–291. ISSN 1335-1893. (50%)

 

3.3. Odborná sdělení

KAPLICKÝ, Martin. The Third `Beauty, Landscape and Nature` Conference. Estetika 2010 47 (2), s. 243 – 245. ISSN 0014-1291.

KAPLICKÝ, Martin. 'Beauty, Landscape, Nature': A conference Report. Estetika 2008 45 (2), s. 232 – 234. ISSN 0014-1291.

 

 1. Články ve sbornících:

5) KAPLICKÝ, Martin. Kánon, funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. In: Kánony – v sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov. M. Hučko Paštéková – M. Boszorád (eds.), Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku 2023, s. 81–88. ISBN: 978-80-972624-5-7.

4) DADEJÍK, Ondřej–KAPLICKÝ, Martin, Je možné hrát dobré baroko? O stylu ve fotbale a umění. In: Skalický, D.–Wiendl, J. (eds.), Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2022, s. 246–260. ISBN 978-80-7671-057-3 (50%).

3) KAPLICKÝ, Martin. Když příroda maluje: O vztahu estetického prožívání přírody a umění. In: BÍLEK, Petr A. – DVOŘÁK, Martin – KRÁL, Pavel: Jak se dělá věda na Filozofické fakultě JU. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2020, s. 170–178. ISBN 978-807394-823-8.

2) KAPLICKÝ, Martin. Wolfgang Iser a situace literárního díla. In: Bílek, Petr A. – Nagy, Ladislav – Skalický, David: "Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí": Lomy, vertikály, refrakce (K 60. narozeninám Vladimíra Papouška). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017, s. 214-227. ISBN 978-80-7394-672-2.

1) KAPLICKÝ, Martin. Možnosti pojmu exprese pro filosofii a umění. In: Jana Sošková (ed.), Súčasné umenie v medzidisciplinárnej komunikácii. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2009, 247–255. ISBN 978-80-555-0043-0.

 

 1. Překladatelská, ediční a redakční činnost

5.1. Ediční činnost:

3) JAROŠ, Filip – KAPLICKÝ, Martin – DADEJÍK, Ondřej. Krása a zvíře: Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. Praha: Dokořán, 2014, 334 s. ISBN 978-80-7363-5.

2) DADEJÍK, Ondřej – KAPLICKÝ, Martin – ŠEVČÍK, Miloš. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica: Studia aesthetica V. 2012, 1, 185 s. ISSN 0567-8293.

1) DOSTÁLOVÁ, Ludmila – KAPLICKÝ, Martin – ŠEVČÍK, Miloš. S.C. Pepper: setkávání metafyziky s estetikou. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2012, 107 s. ISBN 978-80-261-0159-8.

5.2. Překlady:

4) S. C. Pepper: O vztahu filozofie a umění. In Dostálová Ludmila – Kaplický, Martin – Ševčík, Miloš (eds.): S. C. Pepper: setkávání metafyziky s estetikou. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2012, s. 99 – 107. ISBN 978-80-261-0159-8 (přeložil kolektiv autorů pod vedením Martina Kaplického a Miloše Ševčíka).

3) Carlson, Allen: Oceňování a přírodní environment. In Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné estetiky. Pavel Zahrádka (ed.) Brno: Barrister & Principal, 2011, s. 385–396. ISBN 978-80-87474-11-2 (přeložil Martin Kaplický).

2) E. Levinas: Realita a její stín. Filosofický časopis 57 (6), 2009, s. 871–886. ISSN 0015-1831 (v kolektivu pod vedením Miloše Ševčíka přeložil Martin Kaplický).

1) Pepper, Stephen C.: Teorie metafory založená na zdrojové metafoře. Estetika, 42 (1–3), 2006, s. 35–45. ISSN 0014-1291 (společně s Ondřejem Dadejíkem přeložil Martin Kaplický).

 

 1. Recenze

3) Mezery a světy, ve kterých (ne)žijeme. Slovo a smysl. 2023, 20 (43), s. 198–203 (TLUSTÝ, Jan. Příliš hlučná prázdnota. Mezery otřesy a smysl v literárním díle. Praha-Brno: Host, 2022).

2) Jako živé: o estetické iluzi v umění. Svět literatury. 2018, 28 (58), s. 166–170 (KOBLÍŽEK, Tomáš, (ed.). The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts. London-Oxford-New York-New Dehli-Sydney: Bloomsbury, 2017).

1) Rozprava o westerne aneb procházka (obecnou) teorií umění. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica: Studia aesthetica VIII. 2012, 1 (MICHALOVIČ, Peter – ZUSKA, Vlastimil. Rozprava o westerne. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2014).

 

7) Referáty na mezinárodních konferencích a workshopech v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

 1. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

19) Abstraction, Concreteness and Aesthetic Experience. 13th International Whitehead Conference: Whitehead and the History of Philosophy. Deutsche Whitehead Gesellschaft a Munich School of Philosophy, 26.-29. 7. 2023, Mnichov.

18) Langer and Whitehead on abstraction in human perception. 13th International Whitehead Conference: Whitehead and the History of Philosophy. Deutsche Whitehead Gesellschaft a Munich School of Philosophy, 26.-29. 7. 2023, Michov (společně s Terezou Hadravovou).

17) Art and Ordinary Experience. Post-Culture Conference. Uniwersytet Wrocławski, 31. 5.–3. 6. 2023, Vratislav (společně s O. Dadejíkem).

16) Rhythm, Life and Art in Whitehead’s and Langer’s Thought. Feeling, Form, Mind: A Conference on the Thought of Susanne K. Langer. The Max Planck Institute for Empirical Aesthetics a Susanne K. Langer Circle. 22.5 – 25. 5. 2022, Frankfurt and Mohanem.

15) Rhythm in Music and Life From the Point of View of Process Philosophy. Harmonie und Gesellschaft. Konrad Adenauer Stiftung a Universität Leipzig, 20–22. 5. 2022, Lipsko, Německo.

14) Trivial Beauty and Appreciation of Nature. 6th European Summer School in Process Thought. European Society for Process Thought, 2.–6. 8. 2021, Katowice, Polsko.

13) Whitehead, Langer and Ushenko on Art. 12th International Whitehead Conference – Process as Creativity–Process as Concern. International Process Nework, 27.08.2019 - 30.08 2019. Brasília, Brazílie.

12) The Case ‘Figure in the Carpet. Transformations of Culture: Images, Signs, and Symbols. University of Warsaw, 8 – 9. 6. 2019, Varšava.

11) Doplňování nebo kombinace a selekce?: R. Ingarden a W. Iser o místech nedourčenosti. Umělecké dílo literární aktuálně: Roman Ingarden a interpretace literárního díla. Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego 27. 2. 2019, Opole.

10) Rhythm in John Dewey’s and Alfred North Whitehead’s Philosophical Systems. 11th International Whitehead Conference – Nature in Process. International Process network, 25 – 28. 7. 2017. Ponta Delgada, Azorské ostrovy,

9) Aesthetic Values, Natural Environment and Process Philosophy. 3rd European Summer School in Process Thought:“The Metaphysical Foundations of a Non-Dualistic Environmental Ethics”. European Society for process Thought, 25. – 29. 8. 2014, Düsseldorf, Německo.

8) Plato and Alfred North Whitehead: Beauty and its Relevance. The 12th Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies, Lisabon, Portugalsko, 2014, 16. – 21. 6.

7) The Act of Reading as a Constitution of Society of Actual Occasions. 9th International Whitehead Conference: Society and Process: From Theory to Practice, Krakow, Polsko, 9. – 12. 9. 2013 (na konferenci Martin kaplický předsedal sekci 4: Ethics / Aesthetics / Arts / Literatur).

6) Aesthetic Appreciation of Nature and Art in the Light of Stephen C. Pepper’s Metaphilosophy. Konference: Estetyka jako narracja i metanarracja; Gdańsk, Polsko; 27.–28. 9. 2012 (společně s Ondřejem Dadejíkem).

5) John Dewey and the Problem of Objectivity in Arts Criticism. Rethinking Pragmatist Aesthetics; Wrocław, Polsko; 31. 08.–02.09., 2012.

4) Function of Reason and Process and Reality. Second European Summer School of Process Philosophy, Mülheim, Německo, 2012, 5.–10. 8.

3) Carlson’s Cognitive Model of Environmental Aesthetic and Whiteheadian Beauty. Sofia International Conference in Ontology, Sofia, Bulharsko, 2012, 21–24. 6.

2) The Categoreal Scheme of Whitehead's Speculative Philosophy and Aesthetic. International Conference Dynamical Ontologies of A.N.Whitehead and N. Hartmann, Katowice, Polsko, 2011, 5–7, 5.

1) On aesthetic Experience in Philosophical Works of Alfred North Whitehead .XVIIth International Congress of Aesthetics: Aesthetics Bridging Cultures“, Ankara, Turecko, 2007, 9. – 13. 6.

 

7.2. Referáty na konferencích v ČR a SR

19) Otakar Zich a Jiří Veltruský o povaze dramatu. Performativita, narativita, deskriptivita. FF ZČU a Společnost pro estetiku a Slovenská asociácia pre estetiku, 25.–26. 10. 2023, Plzeň.

18) Trilogie Godfreyho Reggia a současná environmentální estetika I. PRÍRODA, KULTÚRA, FILM. Asociácia slovenských filmových klubov, 12. – 15. 10. 2023, Krpáčovo, Slovensko.

17) Realismus a naturalismus jako estetický princip. Naturalismus v české kultuře. Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci a Ústav bohemistiky FF JU České Budějovice, 27.–28. 3. 2023, Olomouc.

16) Kánon, funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. Kánony (v sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov). Slovenská asociácia pre estetiku. Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, FF UKF v Nitre, 19–21. 10. 2022, Nitra, Slovensko.

15) Odlišnosti postdramatického divadla. Odlišnost(i) umění. Katedra filozofie, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 24–25. 5. 2022, Plzeň.

14) Pojetí dramatického textu u Veltruského a Ingardena. Den pro Jiřího Veltruského. Praha, 1. 6. 2019.

13) Hledání zdrojové metafory v teoretických úvahách o umění F. X. Šaldy a Karla Čapka. Slovníky modernistů a paradigmata moderny, Moravská zemská knihovna, Brno,19.–20. 9. 2018

12) The Descriptive Generalisation and Whitehead’s Aesthetics. 5th European Summer School in Process Thought: Aesthetics and Process Philosophy, Filosofická fakulta Jihočeské university, České Budějovice, 6–10.8. 2018.

11) Pragmatismus v úvahách o umění Karla Čapka. Konference Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 19–21. 9. 2017.

10) Pátrání po pragmatismu v teoretickém díle Karla Čapka. Konference (Neo)pragmatismus v českém literárním, kulturním a myšlenkovém kontextu. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 23. 6. 2016.

9) Problematika reprezentace a literární estetika Wolfganga Isera. Konference Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literárních textech. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 17–18. 6. 2013.

8) J. Durdík, O. Hostinský a environmentální estetika. Krajina – maska přírody? Krajina v estetické perspektivě; Akademické konferenční centrum, Praha, Česká republika; 21.–22. 11. 2012.

7) Kde začíná a končí krása zvířat I. Krása-Krajina-Příroda V.: Krása a zvíře: Estetika, etika a zoologické zahrady, Akademické konferenční centrum, Praha, 15. listopadu 2011.

6) Estetická zkušenost a zahrada. Krása-Krajina-Příroda IV: Zahrada: Přirozenost a umělost, Akademické konferenční centrum, Praha, 9. 11. 2010.

5) Environment a jeho estetické hodnoty. Krása-krajina-příroda III. Kauza les. Environment jako estetický problém, Ústav dějin umění AV ČR, Praha, 3. 11. 2009.

4) Možnosti pojmu exprese pro filosofii a umění. Filozoficko-estetické reflexie post-historického umenia II., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, Slovensko, 28. - 30. 1. 2009.

3) Kritika kognitivní estetiky přírody Allena Carlsona. Krása krajina příroda II., Ústav dějin umění AV ČR, Praha, 21. – 22. 10. 2008 (společně s Ondřejem Dadejíkem).

2) Carlsonova environmentální estetika. Krása, krajina, příroda I., Ústav dějin umění AV ČR, Praha, říjen 2007.

1) La Jetée : Problematika zápletky. História, čas a ro“právanie vo filme. Slovensko, Osrblie, 18. -21. 10. 2001 (společně s Ondřejem Dadejíkem).

 

 1. 3. Organizace konferencí

5) 5th European Summer School in Process Thought: Aesthetics and Process Philosophy, Filosofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 6–10.8. 2018, (společně s Helmutem Maassenem).

4) Krása, krajina příroda VI.: Krajina – maska přírody? Krajina v estetické perspektivě; Akademické konferenční centrum, Praha, Česká republika; 21.–22. 11. 2012 . (společně s O. Dadejíkem a K. Stibralem).

3) Krása-Krajina-Příroda V.: Krása a zvíře: Estetika, etika a zoologické zahrady, Akademické konferenční centrum, Praha, 15. listopadu 2011 (společně s O. Dadejíkem a K. Stibralem).

2) Krása-Krajina-Příroda IV: Zahrada: Přirozenost a umělost, Akademické konferenční centrum, Praha, 9. 11. 2010 (společně s O. Dadejíkem a K. Stibralem).

1) Krása-krajina-příroda III. Kauza les. Environment jako estetický problém, Ústav dějin umění AV ČR, Praha, říjen, 2009 (společně s O. Dadejíkem a K. Stibralem).

 

7.4. Vyžádané přednášky v zahraničí

7) Chris Marker’s La Jetée: The Meaning of End in a Story-telling. Heinrich Heine Universität, Düsseldorf, Německo, 30. 5. 2018.

6) Whitehead’s Philosophical Method of Descriptive Generalization as a Key to His Aesthetic Theory, Heinrich Heine Universität, Düsseldorf, Německo, 29. 5. 2018.

5) John Dewey's Pragmatism and Wolfgang Iser's Literary Theory. Humanities seminar, Sofijská univerzita Svatého Klimenta Ochridského, Sofie, Bulharsko, 11. 4. 2016.

4) Karel Čapek jako estetik. Sofijská univerzita Svatého Klimenta Ochridského, Sofie, Bulharsko, 11. 4. 2016.

3) Strukturalistická teorie divadla. Sofijská univerzita Svatého Klimenta Ochridského, Sofie, Bulharsko, 11. 4. 2016.

2) Jan Mukarovsky's Structuralist Aesthetics: What is the Aesthetic Function?. Department of Philosophy, Brighton University, Velká Británie, 4. 5. 2010

1) The Impulses of Whitehead's Philosophy for Aesthetics: Implicit aesthetics of Whitehead's metaphysics. Department of Philosophy, Brighton University, Velká Británie, 30. 4. 2010

 

7.5. Vyžádané přednášky v ČR

10) O vztahu umění a skutečnosti. Katedra filozofie, FF ZČU, Plzeň, 27.11.2019.

9) Když příroda maluje: o kráse přírody a krajiny. Cyklus přednášek: Jak se dělá věda IV., 22. 11. 2019.

8) Jak se dělá filozofie? A. N. Whitehead, S. C. Pepper, T. S. Kuhn. LETNÍ ŠKOLA PRO DOKTORANDY ŠTILEC 2018, 28. 6. (společně s Ondřejem Dadejíkem).

7) Psychická distance, Stanislavskij a Brecht. Katharsis – spolek studentů estetiky – Studentská Hybernská, 31. 5. 2017.

6) The Figure in the Carpet a teorie interpretace. Reprezentace, performativita, literatura, doktorandská letní škola, Štilec, 31. 5. 2016.

5) Umělecká kritika – umění nebo podvod? Katedra sociálních věd, Univerzita Pardubice, 12. 12. 2012.

4) Co je umělecká kritika? Poznámky k estetické teorii Johna Deweyho. FF UK v Praze (v rámci cyklu „Mezioborové přednášky z humanitních věd“), 19.4. 2011.

3) Jak oceňujeme přírodní krásu? Problémy environmentální estetiky. Katedra zahradní a krajinné architektury, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 5. 4. 2011 (Společná přednáška s Dr. Dadejíkem).

2) T. S. Eliot a úvahy o povaze umělecké kritiky. Teatrologická společnost, Brno, 11. 1. 2011.

1) Problematika umělecké kritiky, Katedra divadelní vědy, Brno, 14.12.2009.

 

 1. Ostatní

8.1. Disertační práce

KAPLICKÝ, Martin. Multiplicita a jedinečnost. Impulzy Whiteheadovy filozofie pro estetiku, FFUK, 2009.

 1. 2. Otištěné diskuze

Дискусия с д-р Мартин Каплицки (Карлов университет) върху прагматизма на Джон Дюи и литературната теория на Волфганг Изер. Littera et Lingua, 2016, Пролет. ISSN 1312-6172.

Aktuální rozvrhInformace

POPULARIZAČNÍ PŘEDNÁŠKY:

Základní uvedení do environmentální estetiky  – Když příroda maluje: o kráse přírody a krajiny:

https://www.youtube.com/watch?v=k1XENwdHnAI&ab_channel=Filozofick%C3%A1fakultaJUv%C4%8CB

 

ZADANÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:

Informace o všech vedených pracech naleznete v: IS STAG JU

 

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1