Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D.

 • Pracoviště:
  FF Ústav bohemistiky | odborný asistent
  FF Ústav věd o umění a kultuře | odborný asistent
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 884
 • Místnost:
  023401045 pracovna pedagogů 045 - 1. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Vyučované předměty

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D. (nar. 1983) se narodila a vyrůstala v Bulharsku, kde v roce 2006 vystudovala obor Slavistika (český jazyk a literatura – bulharský jazyk a literatura) na Sofijské univerzitě sv. Klimenta Ochridského. V roce 2012 obhájila disertační práci na FF JU (název: Putování literárního kánonu), ve které se věnuje teorii formování literárního kánonu a jeho komparativnímu rozměru. Na Ústavu bohemistiky vyučuje předměty spojeny s literární komparatistikou a literární teorií a kurz bulharštiny. Působí rovněž na Ústavu věd o umění a kultuře, kde přednáší o literárním kánonu a zajišťuje semináře a přednášky k estetice filmu.

Tvůrčí činnost

1. Odborné monografie:

KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Literární kánon a překračování hranic. Formování literárního kánonu v cizím prostředí. České Budějovice: Academia, Jihočeská univerzita, 2015. 196 s. Episteme. ISBN: 978-80-200-2585-2; 978-80-7394-553-4.

2. Kapitoly v odborných monografiích:

5) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera: Překladatel jako mediátor kulturního transferu. In kol.: Transfery recepce: Česká literatura ve světě a světová literatura v Česku v období 1989–2020. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity 2022, s. 195-230. ISBN 978-80-7394-942-6.

4) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera: „Správný směr vždy mají“: Tlapková patrola a globalizovaný předškolní svět.  In Skalický, David - Wiendl, Jan (eds.): Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii. Praha: FF UK 2022, s. 217-228. ISBN 978-80-7671-057-3.

3) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Osudy dobrého vojáka Švejka v bulharském zajetí. In: HRABAL, Jiří, ed. Švejk ve střední Evropě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016, s. 167–176. ISBN: 978-80-87895-86-3.

2) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera, FAKTOROVÁ, Veronika. Cizí, a přece naše. Bulharsko očima českých spisovatelů 19. století. In: HRABAL, Jiří, ed. Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 148–176. ISBN: 978-80-244-4876-3.

1) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Reprezentace a literární kánon. In: SKALICKÝ, David, BAUER, Michal, BRDEK, Zdeněk, PAPOUŠEK, Vladimír, eds. Jazyky reprezentace II: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 47–55. ISBN: 978-80-7470-073-6.

 

3. Články v odborných periodikách:

3. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

4) KAPLICKÁ YAKIMOVA: Literaturnijat kanon - izguben i nameren v prevoda. Literaturata 22 (13), 2019, s. 134 – 150. ISSN 1313-1451.

3) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Literaturnijat kanon kato dinamična postojannost. Homo bohemicus 19, 2016, č. 3-4, s. 7-10.

2) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Литературният канон в центъра на вниманието. Дикусии относно литературния канон в българското и чешкото литературознание след 1989г. Ezik i literatura. 2015, č. 1–2, s. 80–92. ISSN: 0324-1270.

1) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Literární kánon v cizím prostředí z hlediska teorie překladu. Homo bohemicus. 2012 [2014], č. 3–4, s. 39–53. ISSN: 1312-9252.

 

4. Články ve sbornících

2) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera: (České) ženy a (bulharské) víno. In Faktorová, Veronika – Pácalová, Jana – Urválková, Z. (eds.): Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. České Budějovice: Episteme, 2017, s. 230 – 240. ISBN 978-80-7394-673-9.

1) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera: „Výstřel“ do tmy: teorie filmového kánonu optikou (nejen) Harolda Blooma. In Bílek, Petr A. - Nagy, Ladislav - Skalický, David: "Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí": Lomy, vertikály, refrakce (K 60. narozeninám Vladimíra Papouška). České
Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017, s. 253-263. ISBN 978-80-7394-672-2.
 

5. Překladatelská / ediční / redakční činnost (včetně příspěvků do slovníků či encyklopedií)

2) Literaturnijat kanon meždu postojanstvoto i dinamikata. Homo bohemicus 19, 2016. (editorka čísla)

1) BÍLEK, Petr A. Kánon, kanoničnost a kanonizace jako literárněhistorické konstrukty. (překlad Vera K. Yakimova) Homo bohemicus 19, 2016, č. 3-4, s. 11-26.

 

6. Recenze:

KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Hry věcí a času. Plav: měsíčník pro světovou literaturu. 2014, č. 1, s. 54–56. ISSN: 1802-4734.

 

7. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v

zahraničí

7. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

2) Kánon jako soutěž. Projekt "Kánon100" Českého rozhlasu Vltava. Kánony (v sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov).  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko, 19. – 21. října 2022.

1) Kde domov můj? Tři bosenští spisovatelé v Praze. Dvanáctá mezinárodní slavistická čtení „Pohyb a prostor ve slovanských jazycích a literaturách“. Fakulta slovanských studií, Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského, Sofie, Bulharsko, květen 2014.

7. 2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

4) "With Bob on Our Side". Politické apropriace Boba Dylana. Přisvojování si Boba Dylana. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, 24. - 25. listopadu 2022.

3) Osudy dobrého vojáka Švejka v bulharském zajetí. Mezinárodní konference Švejk ve střední Evropě. Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, březen 2015.

2) Cizí, a přece naše. Bulharsko očima českých spisovatelů 19. století. Mezinárodní konference Fenomén cestopisu v literaturách střední Evropy. Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, březen 2014.

1) Hranice jako limit a potenciál pro literární kánon. Konference Hranice jako limit. Cefres, Praha, červen 2012.

 

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1