Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 884
 • Místnost:
  023401045 pracovna pedagogů 045 - 1. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Konzultační hodiny

 • Čtvrtek (16:00 - 17:00)

Vyučované předměty

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D. (nar. 1983) se narodila a vyrůstala v Bulharsku, kde v roce 2006 vystudovala obor Slavistika (český jazyk a literatura – bulharský jazyk a literatura) na Sofijské univerzitě sv. Klimenta Ochridského. V roce 2012 obhájila disertační práci na FF JU (název: Putování literárního kánonu), ve které se věnuje teorii formování literárního kánonu a jeho komparativnímu rozměru. Na Ústavu bohemistiky vyučuje předměty spojeny s literární komparatistikou a literární teorií a kurz bulharštiny. Působí rovněž na Ústavu věd o umění a kultuře, kde přednáší o literárním kánonu a zajišťuje semináře a přednášky k estetice filmu.

Tvůrčí činnost

1. Odborné monografie:

KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Literární kánon a překračování hranic. Formování literárního kánonu v cizím prostředí. České Budějovice: Academia, Jihočeská univerzita, 2015. 196 s. Episteme. ISBN: 978-80-200-2585-2; 978-80-7394-553-4.

 

2. Kapitoly v odborných monografiích:

5) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera: Překladatel jako mediátor kulturního transferu. In kol.: Transfery recepce: Česká literatura ve světě a světová literatura v Česku v období 1989–2020. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity 2022, s. 195-230. ISBN 978-80-7394-942-6.

4) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera: „Správný směr vždy mají“: Tlapková patrola a globalizovaný předškolní svět.  In Skalický, David - Wiendl, Jan (eds.): Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii. Praha: FF UK 2022, s. 217-228. ISBN 978-80-7671-057-3.

3) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Osudy dobrého vojáka Švejka v bulharském zajetí. In: HRABAL, Jiří, ed. Švejk ve střední Evropě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016, s. 167–176. ISBN: 978-80-87895-86-3.

2) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera, FAKTOROVÁ, Veronika. Cizí, a přece naše. Bulharsko očima českých spisovatelů 19. století. In: HRABAL, Jiří, ed. Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 148–176. ISBN: 978-80-244-4876-3.

1) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Reprezentace a literární kánon. In: SKALICKÝ, David, BAUER, Michal, BRDEK, Zdeněk, PAPOUŠEK, Vladimír, eds. Jazyky reprezentace II: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 47–55. ISBN: 978-80-7470-073-6.

 

3. Články v odborných periodikách:

3. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

4) KAPLICKÁ YAKIMOVA: Literaturnijat kanon - izguben i nameren v prevoda. Literaturata 22 (13), 2019, s. 134 – 150. ISSN 1313-1451.

3) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Literaturnijat kanon kato dinamična postojannost. Homo bohemicus 19, 2016, č. 3-4, s. 7-10.

2) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Литературният канон в центъра на вниманието. Дикусии относно литературния канон в българското и чешкото литературознание след 1989г. Ezik i literatura. 2015, č. 1–2, s. 80–92. ISSN: 0324-1270.

1) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Literární kánon v cizím prostředí z hlediska teorie překladu. Homo bohemicus. 2012 [2014], č. 3–4, s. 39–53. ISSN: 1312-9252.

 

4. Články ve sbornících

3) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera: Kánon jako soutěž. Projekt Kánon100 Českého rozhlasu Vltava. In Michaela Hučko Pašteková, Martin Boszorád (eds.), Kánony - V sieti interpretácií a referenčných rámcov, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2023, s. 22-31. ISBN: 978-80-972624-5-7.

2) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera: (České) ženy a (bulharské) víno. In Faktorová, Veronika – Pácalová, Jana – Urválková, Z. (eds.): Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. České Budějovice: Episteme, 2017, s. 230 – 240. ISBN 978-80-7394-673-9.

1) KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera: „Výstřel“ do tmy: teorie filmového kánonu optikou (nejen) Harolda Blooma. In Bílek, Petr A. - Nagy, Ladislav - Skalický, David: "Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí": Lomy, vertikály, refrakce (K 60. narozeninám Vladimíra Papouška). České
Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017, s. 253-263. ISBN 978-80-7394-672-2.
 

5. Překladatelská / ediční / redakční činnost (včetně příspěvků do slovníků či encyklopedií)

2) Literaturnijat kanon meždu postojanstvoto i dinamikata. Homo bohemicus 19, 2016. (editorka čísla)

1) BÍLEK, Petr A. Kánon, kanoničnost a kanonizace jako literárněhistorické konstrukty. (překlad Vera K. Yakimova) Homo bohemicus 19, 2016, č. 3-4, s. 11-26.

 

6. Recenze:

KAPLICKÁ YAKIMOVA, Vera. Hry věcí a času. Plav: měsíčník pro světovou literaturu. 2014, č. 1, s. 54–56. ISSN: 1802-4734.

 

7. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v

zahraničí

7. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

2) Kánon jako soutěž. Projekt "Kánon100" Českého rozhlasu Vltava. Kánony (v sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov).  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko, 19. – 21. října 2022.

1) Kde domov můj? Tři bosenští spisovatelé v Praze. Dvanáctá mezinárodní slavistická čtení „Pohyb a prostor ve slovanských jazycích a literaturách“. Fakulta slovanských studií, Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského, Sofie, Bulharsko, květen 2014.

7. 2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

6) Fikční adaptace dokumentárních filmů. Deskripce-narace-performativita mezi dokumentem a fikcí. Perfomativita, narativita, deskriptivita. Filozofická fakulta Zapadočeské univerzity, Plzeň, 25.-26. listopadu 2023.

5) Jednát lokálně - psát globálně. Či naopak? Environmentální psaní v českém a bulharském kontextu. Transformace a postsocialismus. Literatura, paměť, společnost po roce 1989. Slovanský ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha, 21. září 2023. 

4) "With Bob on Our Side". Politické apropriace Boba Dylana. Přisvojování si Boba Dylana. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, 24. - 25. listopadu 2022.

3) Osudy dobrého vojáka Švejka v bulharském zajetí. Mezinárodní konference Švejk ve střední Evropě. Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, březen 2015.

2) Cizí, a přece naše. Bulharsko očima českých spisovatelů 19. století. Mezinárodní konference Fenomén cestopisu v literaturách střední Evropy. Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, březen 2014.

1) Hranice jako limit a potenciál pro literární kánon. Konference Hranice jako limit. Cefres, Praha, červen 2012.

 

Aktuální rozvrh



Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1