PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 878
 • Místnost:
  023400053 pracovna pedagogů 053 - přízemí - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Publikace

Detail publikace Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace

Životopis

PhDr. Kateřina Horníčková, PhD.

Hlavní oblasti zájmu

 • středověká a raně novověká středoevropská vizuální kultura, konfesní kultury, komunikace prostřednictvím obrazů a předmětů, kulturní historie, metodologie dějin umění, digitální humanitní vědy

Vzdělání

 • 2009 Ph.D., Středověká studia, Středoevropská univerzita, Budapešť, summa cum laude, Dizertace: In Heaven and on Earth. Church Treasure in Late Medieval Bohemia,  Third Prize CEU Dissertation Award, http://www.etd.ceu.hu/2009/mphhok01.pdf
 • 2002 PhDr., dějiny umění, Karlova univerzita
 • 2000-2001 Certificate of Studies, dějiny umění – Centre for Visual Studies, Oxford University, Oxford
 • 1998 MA, Středověká studia, Středoevropská univerzita, Budapešť, summa cum laude
 • 2000, 2003 Mgr. dějiny umění, klasická archeologie, Karlova univerzita, cum laude

Zaměstnání

 • Odborný asistent, Ústav věd o umění a kultuře FF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • výzkumná pozice, katedra historie, Palackého Univerzita Olomouc,  EXPRO GAČR Project Observance reconsidered: Uses and abuses of the reform (individuals, institutions, society)
 • Odborný asistent, katedra dějin umění, Palackého Univerzita Olomouc

Předešlá zaměstnání

 • ředitelka Odboru kultury Správy Pražského hradu  (05/2005-08/2009)
 • Office Manager‒ Nadace Forum 2000 (2004-2005)
 • Conference Manager ‒ Nadace Forum 2000 (2000-2003)

Výuka

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 09/2010-, Odborný asistent 06/2015‒ (česky, tutorial v angličtině) – výuka kurzů, vedení Bc. a Mgr. prací, konzultace, exkurze, kontaktní osoba pro DH projekty na katedře
 • Katedra dějin umění, Palackého Univerzita Olomouc
 • Donau Universität‒ Dept f. Bildwissenschaften - pravidelná přednášková činnost

Další profesionální aktivity  

 • vedení a zpracování mezinárodních výzkumných projektů
 • zpracovánívýzkumných projektů DH (Ústav aplikované informatiky PF JČU)   
 • organizace mezinárodních konferencí a workshopů  
 • recenze a peer reviewing
 • kurátorská činnost (Karel IV, císař z Boží milosti; Umění české reformace (1380-1620); Hiroshima - Nagasaki 1945 – 2010, J.A.K v kulturách vzpomínání, ad.)

Badatelské pobyty, granty a ocenění  

 • 5/2023 grant mobility Erasmus, Universidad de Lleida, Španělsko 
 • 9/2020 Grant mobility – zahraniční badatelský pobyt Mnichov
 • 1-7/2020 grant Fulbrightovy komise, University of Chicago
 • 2019 – nejvyšší ohodnocení RVVI 2019 (1/1) za knihu From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380-1620) (spolu s M. Šroňkem).  
 • 9/2015 AKTION Stipendium, Institut f. Kunstgeschichte, Univerzita ve Vídni, Vídeň
 • 4-6/2014 – Marie-Andechßer-Stipend, Universita v Salzburgu
 • 2011 – Nominace na Magnesia Litera za nejlepší vědeckou publikaci za Umění české reformace  (1380-1620) (spolu s M. Šroňkem).  
 • 1/2004 – CEU Doctoral Travel Grant, GWZO, Leipzig
 • 9/2000-8/2001 – FCO/OSI Scholarship, Oxford University, Velká Británie
 • PhD Research grant CEU, Budapešť  (1999-2000, 2001-3)
 • MA Research grant CEU, Budapešť (1997-8)

Členství v profesních organizacích a akademických radách

 • členka oborového panelu P 409 – Vědy o umění GAČR
 • CARMEN - The Worldwide Medieval Network    
 • členka ediční rady, Central European Medieval Studies, Amsterdam University Press
 • členka správní rady, Nadace Františka Topiče
 • členka Uměleckohistorické společnosti
 • členka Medieval Academy of America 

Tvůrčí činnost

Monografie:

Kateřina Horníčková, Žaneta Janálová, Tereza Koubová, Kateřina Moserová, Zuzana Nevařilová, Kostely menších sídel v jižních a jihozápadních Čechách. Uměleckohistorický průvodce, České Budějovice, Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2023.

Vladimír Urbánek a kolektiv autorů, J.A.K. Komenský v kulturách vzpomínání, katalog výstavy, Praha: Karolinum 2020.

Michal Šroněk, Kateřina Horníčková, Jan Ivanega. Zbožnost – účelnost - reprezentace. Zařizování kostelů na schwarzenberských panstvích v 17. a 18. století. České Budějovice: Epistémé 2020.

Olga Trmalová, Lubomír Sršeň, Kateřina Horníčková, Martina Ohlídalová, Radka Ševců. Slavětínský oltář ze sbírek Národního Muzea. Prague: Národní Muzeum, 2018. ISBN: 978-80-7036-572-4

In Heaven and on Earth. Church Treasure in Late Medieval Bohemia. PhD. dissertation. Budapest: Central European University 2009. Internet publication http://www.etd.ceu.hu/2009/mphhok01.pdf 

  

Editor of collaborative volumes:

The Jesuits and the Czech Lands (1556-1729): Missionizing through the Arts, ed. Kateřina Horníčková, Michal Šroněk, Lanham, MD: Lexington Books (imprint of Rowman & Littlefield) 2023.

Faces of Community in Central European Towns: Images, Symbols, and Performances, 1400–1700 Lanham, MD: Lexington Books (imprint of Rowman & Littlefield) 2018. ISBN: 978-4985-5112-0.

From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380-1620). Turnhout: Brepols 2016 (with Michal Šroněk). ISBN: 978-2-503-54805-0.

In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy [Denominational cultures of pre-White-Mountain Bohemia and Moravia]. Prague: Artefactum, 2013. (with Michal Šroněk). ISBN: 978-80-86890-57-9.

Umění české reformace (1380-1620) [Art of the Bohemian Reformation (1380-1620)]. Prague: Academia, 2010. (with Michal Šroněk) ISBN: 978-80-200-1879-3. (Shortlisted for the Magnesia Litera Literary Prize for the best Czech scholarly work of 2011, over 7000 copies sold)

Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové  [Woman in Boat. Studies in honour of Hana J. Hlaváčková]. Prague: Artefactum, 2007. (with Michal Šroněk). ISBN: 80-86890-12-0

 

Articles:

2023

Marie Feslova, Michal Konopa, Katerina Hornickova, Jiri Jelinek, Radka Bunesova, Eliska Pisova, & Jan Fesl, An Unique Dataset for Christian Sacral Objects Identification (2023-04-12), Data in Brief (2023), doi: https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109137

„„A Unique Sign of True Faith.“  Medieval Marian Images and the Jesuit Construction of the Past,“ in The Jesuits and the Czech Lands (1556-1729): Missionizing through the Arts, ed. Kateřina Horníčková, Michal Šroněk, Lanham, MD: Lexington Books (imprint of Rowman & Littlefield) 2023.

„Devotional Image Series in Jesuit Missions: On the Early Modern Multiplication of the Image,“ in The Jesuits and the Czech Lands (1556-1729): Missionizing through the Arts, ed. Kateřina Horníčková, Michal Šroněk, Lanham, MD: Lexington Books (imprint of Rowman & Littlefield) 2023. (with Michal Šroněk)

  

2022

Marie Feslova, Michal Konopa, Katerina Hornickova, Jiri Jelinek, Radka Bunesova, Eliska Pisova, & Jan Fesl. (2022). An Unique Dataset for Christian Sacral Objects Identification (Version 1) [Data set]. Zenodo.

https://zenodo.org/record/7339171#.Y3oV00jMKds

Review of Tereza Johanidesová (ed.), Skok vysoký Josefa Krásy / Jan Chlíbec – Klára Benešovská (ed.), Více Krásy, Umění 70.2 (2022), 231-233 (with Michal Šroněk) 

Review of Tomáš Malý and Pavel Suchánek, Images of Purgatory, Studies in religious Imagination and Innovation (The Czech Lands 1600-1800), Opera historica  23.2 (2022), 413-415.

Fesl Jan, Jelinek Jan, Konopa Michal, Horníčková Kateřina, Nevařilová Zuzana, Doležel Michal, AI-based System for Cultural Heritage Objects Identification from Real Photos, 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies ACIT 2022 Conference Proceedings, Spišská Kapitula, September 26-8, 2022, 476 - 479.

Zbožné obrazové kolekce v použití jezuitské misie. K novověké multiplikaci obrazu. In: Protřepat, nemíchat. Mezi literární vědou a kulturálními studii. Sborník k 60. Petra A. Bílka. 173-193. Praha: Karlova univerzita 2022. (with Michal Šroněk)

Staging Oriental delegations at the imperial court in Prague (1600-1610), In: Processions and Royal Entries in the Petrification of Space during the Medieval and Early Modern Periods, Ana Rodríguez and Mercedes García Arenal, eds., Culture and History Digital Journal (thematic volume), vol. 11. no. 1. (2022): 1-26. (with Michal Šroněk). DOI: https://doi.org/10.3989/chdj.2022.019 

https://cultureandhistory.revistas.csic.es/index.php/cultureandhistory/issue/view/21

 

 2021

Proměna vizuality a uměleckého prostředí v Praze za třicetileté války, Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu XXXII.2 (2021), 135-143. (with Michal Šroněk)

»verstockte und verbitterte Ketzer, die die Kirche beraubt haben« – Wechselnde Zugänge zur Kirchenausstattung in Böhmen zur Zeit der Konfessionalisierung, In Kultbild – Götze – Kunstdenkmal. Entsorgung, Umdeutung, und Bewahrung vorreformatorischer Bildkultur im Luthertum (Bausteine aus dem Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, Kleine Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde Series 41), Stefan Dornheim, ed. 149-173. Leipzig: Leipziger Universitätsverlasg GmbH 2021. ISBN: 987-3-96023-415-9

‟Visualising Communities: the Canonry of Třeboň (Southern Bohemia)”. In Practicing Communities. Urban-Rural Relations in Asia and Europe (1000–1600), Fabian Kümmeler, Eirik Hovden, and Judit Majorossy, eds. 235-282. Leiden: Brill 2021. ISBN: E-book: 978-90-04-47211-2, Hardback: 978-90-04-46577-0.

Prag und Böhmen in der Dreizigjährigen Krieg / Prague and Bohemia in the Thirty-Years-War, In: Bellum et artes. Art in the Thirty Years War, Claudia Brink, Susanne Jaeger, and Marius Winzeler, eds.  166-179. Leipzig 2021. (with Michal Šroněk)   

 

2020

Framing the Difference. Visual Strategies of Religious Identification in the Czech Utraquist Towns, In Reformation as Communication. Reformation als Kommunikationsprozess: böhmische Kronländer – Sachsen – Mitteleuropa (Norm und Struktur. Studien zum Sozialem Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit  51), Petr Hrachovec, Gerd Schwerhoff, Minfried Müller, Martina Schattkowsky, eds. Stuttgart: Vanderhoeck and Ruprecht, 2020. 219-236. Doi: https://doi.org/10.7788/9783412519513.261.

‟Region, Saints, and Images (Central Europe, Middle Ages and Early Modern Period): Developments Variety, and Difference.” In: The Historical Evolution of Regionalising Identities in Europe, Dick E.H. De Boer, Nils Holger Petersen, Bas Spierings, Martin van der Velde, eds. (Identities. An Interdisciplinary approach to the roots of the present). Frankfurt am Main: Peter Lang 2020. 223-250. (with Gerhard Jaritz)

 

2019

Kateřina Horníčková, Jan Fesl, Libor Dostálek, Wolfgang Dorner, Marta Vohnoutová, Klára Preusz, Michal Preusz, Anne Weinfurtner, Lenka Závitkovská. ‟Photostruk – Uniting Science and Humanities for the Reconstruction of Lost Cultural Heritage Sites and Landscape,” 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies ACIT 2019 Conference Proceedings, České Budejovice, June 5-7, 2019, 456-460.  

 

2018

‟Dívat se jinak.” In: Gesta v umění. (Festschrift Michal Šroněk). Petra Lexová, and Lenka Vrlíková, eds., Brno: B&P Publishing a Masarykova univerzita, 2018, 19-32.   

‟Penitent Judas Iskariot: An exemplum of Christian morals in the eve of Hussitism? ” In Genius loci. Laszlovszky 60. Dóra Mérai et alii eds. Budapest: Archeolingua, 2018, 339-342. Internet publication: http://www.archaeolingua.hu/book/genius-loci-laszlovszky-60.

‟The Bohemian Illustrated Life of Christ. Artistic provenance, iconography, and commission of Cod. 485 (Vienna, Austrian National Library).” In Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375 –1450), edited by Milada Studničková and Maria Theisen (Prague: Artefactum 2018). 182-208.

‟Slavětínský oltář ˗ památka eucharistické úcty v české reformaci,” [Altarpiece of Slavětín: A Monument to the Eucharistic devotion in the Bohemian Reformation], in Slavětínský oltář ze sbírek Národního Muzea, ed. Olga Trmalová, Prague: Národní Muzeum, 2018, 26-63. (ISBN knihy 978-80-7036-572-4)

‟Introduction - To be Seen. The Visual Aspect in Urban Symbolic Communication,” in Faces of Community in Central European Towns: Images, Symbols, and Performances, 1400–1700 Lanham, MD: Lexington Books 2018, ix-xviii.

‟Insiders’ Visions. Memory and Self-Representation in Bohemian Utraquist Towns,” in Faces of Community in Central European Towns: Images, Symbols, and Performances, 1400–1700 Lanham, MD: Lexington Books 2018, 113-148.

‟Symbolická komunikace v poddanském městě za konfesionalizace. Fundace náboženských památek v Dačicích v 16. až 17. století.” [Symbolic communication in a seigneurial town in the confessionalisation period: on the patronage of religious monuments in Dačice in the 16th and 17th centuries], Kuděj 2 (2018) (with Veronika Polnická), 133-160.

‟Antichrist Cycle in the Velislav Bible and the Representation of Intellectual Community”. In The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages: Biblia Depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool, edited by Lenka Panušková. Amsterdam: Amsterdam University Press 2018. 163-192.

‟Martyrs of ‟Our” Faith: Identity and the Cult of Saints in Post-Hussite Bohemia”. In Symbolic Identity and the Cultural Memory of Saints, edited by Nils Holger Petersen, Anu Mänd, Sebastián Salvadó, and Tracy Sands. Cambridge: Cambridge Scholars Publishers, 2018, 59-90.  

‟Sen a revoluce. K dvěma málo známým motivům v bibli Filipa z Padařova. ” [To two lesser-known motifs in the Bible of Filip of Padařov] In: Umění a revoluce. Pro Milenu Bartlovou, edited by Johana Lomová, and Jindřich Vybíral, Prague: Vysoká škola uměleckoprůmyslová 2018, 148-170. (with Michal Šroněk)   

Klára Paclíková, Anne Weinfurtner, Marta Vohnoutová, Wolfgang Dorner, Jan Fesl, Michal Preusz, Libor Dostálek, Kateřina Horníčková. ‟Geoinformatics and crowdsourcing in cultural heritage: A tool for managing historical archives.” AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, Vol. 10, No. 2, pp. 73-83. ISSN 1804-1930.DOI 10.7160/aol.2018.100207. http://online.agris.cz/archive/2018/2/07.   

Kateřina Horníčková, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Klára Paclíková, Michal Preusz, Jan Trejbal, Štefan Zifčák, ‟Krajina dat – Virtuální rekonstrukce ztracené Šumavy”[Landscape of data – Virtual reconstruction of lost Šumava region], Zlatý řez (Téma: Krajina/Landscape) 40 (2018): 68-72.

 

2017

Wolfgang Dorner, Anne Weinfurtner, Libor Dostálek, Klára Paclíková, Kateřina Horníčková & Michal Preusz. ‟Crowd basierte Verortung historischer Fotografien und Konzepte zur verbesserten Aufarbeitung historischer Archive mit Hilfe geoinformatischer Konzepte – Methodischer Ansatz des EU Projektes PhotoStruk”, 37. Wissenschaftlich-Technische Jahrestagung der DGPF in Würzburg – Publikationen der DGPF, Band 26 (2017): 403-413.

 

2016

‟Utraquism, Images, and Representation in Bohemian Towns.” In From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380-1620), edited by Kateřina Horníčková and Michal Šroněk, Turnhout: Brepols 2016, 105-120.

‟Images and Visual Culture in Bohemian Utraquism.” In From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380-1620), edited by Kateřina Horníčková and Michal Šroněk, Turnhout: Brepols 2016, 71-104.

‟Visual Culture of the Bohemian Reformation.” In From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380-1620), edited by Kateřina Horníčková and Michal Šroněk, Turnhout: Brepols 2016 (with Michal Šroněk), 1-6.

‟Between documentation, imagination, and propaganda.  Religious violence in the prints showing the plundering of monasteries in Prague 1611.” Umění / Art  64.6 (2016), 480-496. (with Michal Šroněk)

‟IV.1. Oltář ze Slavětína.” [IV.1. Altarpiece of Slavětín] In Když císař umírá, catalogue of exhibition, edited by Jana Kunešová, and Petr Přibyl, Prague: Národní Muzeum 2016, 84-86.

‟Symbol kalicha ve veřejném prostoru utrakvistických měst” [Symbol of chalice in the public space of Utraquist towns]. In Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu, edited by Pavel Soukup and Ota Halama, Praha: Filosofia 2016, 59-75.

‟Oltář se svatostánkem mezi anděly a jeho geneze” [Altarpiece with the tabernacle between angels and its origin]. In Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou, edited by Petr Sommer and Eva Doležalová. Prague: NLN 2016, 324–332.

 

2015

‟Husovy obrazy v 15. až 17. století” [Hus’ Images in 15th-17th centuries]. In Jan Hus 1415-2015, edited by Zdeněk Vybíral. Tábor: Husitské muzeum v Táboře 2015, 57-82. (with Michal Šroněk)

 

2014

‟Oltář z kostela sv. Kateřiny z Chrudimi a utrakvistické oltáře se svatostánkem”[Altarpiece from St. Catherine church in Chrudim and the Utraquist altarpieces with the tabernacle]. In Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Příspěvky z vědecké konference, edited by Ivo Hlobil – Milan Dospěl, Hradec Králové 2014, 132–144. E-book: http://www.udu.cas.cz/data/user/docs/gotika_VC_0601_celek.pdf.

‟Paměť  a obraz. Portrét jako nástroj vizuální kanonizace” [Image and memory. Portrait as medium of visual canonisation]. In Figurace paměti. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století [Figuration of memory. Comenius in the commemoration cultures, 19th–20th century], edited by Lenka Řezníková. Prague: Scriptorium 2014, 289-320.

 

2013

‟Beyond the Chalice. Monuments manifesting Utraquist religious Identity in the Bohemian urban Context in the fifteenth and early sixteenth Centuries”. European Review of History. Revue européenne d'histoire 20.1 (2013): 137-152. 

‟Konfesionalita díla” [Denominational meaning in the work of art]. In In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy, edited by Kateřina Horníčková, and Michal Šroněk, 9-22. Prague: Artefaktum, 2013.

‟Městská architektura jako prostor vymezení identit. Studie ke konfesionalitě urbánního prostoru” [Urban architecture framing identities. Study to the denominational meanings in urban space], In In puncto religionis. Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy, edited by Kateřina Horníčková, and Michal Šroněk,189-204. Prague: Artefaktum, 2013.

 

2012

‟The Bydžov Altarpiece and its Denominational Transformations”. Umění / Art  60.5 (2012): 363-383. (with Michal Šroněk)

‟Between the East and West: Bohemian Reliquary Pectoral Crosses as Testimony to Cult and Cultural Exchange”. In Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, edited by Marcin Wołoszyn et al., vol. 2, 157-172. Cracow-Leipzig-Rzeszów: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, 2012.

‟My Saints: ‛Personal’ Relic Collections in Bohemian before Charles IV”. Medium Aevum Quotidianum 64 (2012): 50-61.

2011

‟Contextualising and Visualising Saints in the 14-15th century”. Medium Aevum Quotidianum 62 (2011): 21-39.

‟Memory, Politics, and Holy Relics. Catholic Tactics amidst the Bohemian Reformation”. Bohemian Reformation and Religious Practice. Filosofický časopis Supplementum 8 (2011): 134-143.

 

2010

‟Der Cranach-Altar im Veitsdom - seine Entstehung und sein Untergang”. Umění  58.1 (2010): 2-16.  (with Michal Šroněk)

‟Umění české reformace – terra incognita” [Art of the Bohemian Reformation - terra incognita]. In Umění české reformace (1380-1620), edited by Kateřina Horníčková, and Michal Šroněk, 13-16. Prague: Academia, 2010. (with Michal Šroněk)

‟Mezi tradicí a inovací. Náboženský obraz v českém utrakvismu” [Between tradition and innovation. Religious image in the Bohemian Utraquism]. In Umění české reformace (1380-1620), edited by Kateřina Horníčková, and Michal Šroněk, 81-97. Prague: Academia, 2010.

‟Město jako komunikační prostor. Utrakvismus, obrazy a reprezentace” [City as communication space. Utraquism, images and representation]. In Umění české reformace (1380-1620), edited by Kateřina Horníčková, and Michal Šroněk, 175-184. Prague: Academia, 2010.

‟Pražský biskup Meinhard a umělecký patronát ve 12. století” [Prague Bishop Meinhard and Art Patronage in the 12th Century.] In Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc., edited by Milada Studničková, 245-249. Prague: Lidové noviny 2010.

 

2009 and older

‟Memory, Politics and Holy Relics: Catholic Tactics amidst the Hussite Reformation”. In Materializing Memory. Archaeological material culture and the semantics of the past, edited by Irene Barbiera, Alice M. Choyke, and Judith A. Rasson, 97-103. Oxford: Archaeopress, 2009.

‟Public Display of Religious Identity by Utraquist Towns in Fifteenth Century”, Bohemian Reformation and Religious Practice. Filosofický časopis Supplementum 7 (2009): 185-193.

‟Dějiny umění jako lékařská anamnéza” (životopisný medailon A. Merhautové) [Art History as Medical Anamnesis (Biography of A. Merhautová)]. In Ženy v dějinách umění [Women in Art History], edited by Milena Bartlová, and Martina Pachmanová, 124-133. Prague: Academia 2008.

‟Bishop Phillibert of Coutances and Catholic Restoration in Hussite Prague”. In Culture of Memory in East-Central Europe in the Late Middle Ages (1000-1600), edited by Rafal Wójcik, 129 - 140. Ciazen: Ciazen University Library 2008.

‟Žena ve člunu” (Laudatio Hana J. Hlaváčková). In Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové, edited by Kateřina Horníčková, and Michal Šroněk, 9-11. Prague: Artefactum 2007.

‟A Utraquist Church Treasure and Its Custodians: A few observations on the lay administration of Utraquist churches”. Bohemian Reformation and Religious Practice 6 (2007): 189-208.

‟Eucharistický Kristus mezi anděly z Týna. Příspěvek k jednomu z bludných balvanů Jaroslava Pešiny století” [The Eucharistic Man of Sorrows from the Tyne Church in Prague. A lost piece in the mosaic]. In Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové, edited by Kateřina Horníčková, and Michal Šroněk, 211-238. Prague: Artefactum 2007.

‟Ciborio utraquista con due cucchiaini per la comunione”. In Mysterium. L’Eucaristia nei capolavori dell’arte europea, edited by Alessio Geretti, 254-255. Milano: Skira 2005.

‟The Rembrandt Battle: The Search for national Art in Weimar Germany”. Umění / Art 52.5 (2004): 427-434.

‟Umělecké spolky v Praze, Vídni a Mnichově 50. a 60.letech 19. století” [Art societies in Prague, Vienna and Munich in the 1850s-1860s]. Kuděj 2 (2003): 19-41.

‟Pektorál z Velké Mače – jeho původ, ikonografie a zařazení do kontextu pektorálních křížků” [Pectoral of Velká Mača, its origin, iconography and context]. Studia Archaeologica Slovaca Medievalia III-IV (2000-2001): 187-201.

‟Byzantine Reliquary Pectoral Crosses in Central Europe”. Byzantinoslavica 60 (1999): 213-50.

‟The Power of the Word and the Power of the Image”. Byzantinoslavica 59 (1998): 239- 246.

‟Mystická ‟Dionýsova zahrádka” jako předobraz křesťanského ráje. Skrytý význam v antickém vyobrazení krajiny” [Mystical Dionysiac Garden as Model for Christian Paradise. Meaning in Antique landscape representations]. Studia Hercynia 1 (1997): 18-22.

 

Dictionary articles

‟Pectoral Crosses”. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, edited by Robert Bjork, 1275-1276. Oxford: Oxford University Press 2010.

 

Reviews

Review of  Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby, by Viktor Kubík, Praha, NLN 2018, Umění LXVIII.2 (2020), 232-237. (with Michal Šroněk)

Review of Die Zittauer und ihre Kirchen (1300–1600). Zum Wandel religiöser Stiftungen während der Reformation by Petr Hrachovec, Opera historica 21.2 (2020), 300-303.

Review of Kde jest, o smrti, osten tvůj? Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku, by Ondřej Jakubec, Umění - Art 64.3 (2018), 214-6.

Review of Kde jest, o smrti, osten tvůj? Renesanční epitafy v kultuře umírání a vzpomínání raného novověku, by Ondřej Jakubec, Opera historica 18.2 (2017), 280-2.

Review of Pravda zvítězila.Výtvarné umění a husitství, 1380 - 1490, by Milena Bartlová, Umění 65.3 (2017): 293-5.

Review of Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300, by Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas (edd.), Umění 64.1 (2016): 73-77.

Review of Visualisierungen von Kult, by Marion Meyer, and Deborah Klimburg-Salter. Vienna –Cologne – Weimar: Böhlau, 2014. Medium Aevum Quotidianum 71 (2015), 55-58.   

Review of Schwärmergeist und Freiheitsdenken. Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit, by Jan Harasimowicz. Medieum Aevum Quotidianum 62 (2011): 57-60.

Review of Prague and Bohemia. Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe, by Zoë Opačič, ed. Umění - Art 58.1 (2010): 73-75.

 

Podíl na autorství a organizaci výstav (výběrově)

Komenský v kulturách vzpomínání, galerie Věda a umění, Prezídium Akademie věd ČR (září-říjen 2020) 

Hirošima - Nagasaki, Novoměstská radnice Praha (2010)

Každodenní život ve středověku, Tereziánské křídlo Pražského hradu, Pražský hrad (únor-květen 2006)

Karel IV., císař z Boží milosti, Obrazárna Pražského hradu, Pražský hrad (únor-květen 2006)

...a desítky výstav na Pražském hradě v období 2005-2010...

 

Other

The Manuscript Manual - http://web.ceu.hu/medstud/manual/MMM/about.html

 

Academia.edu link: https://univie.academia.edu/Kate%C5%99inaHorn%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1

 

Aktuální rozvrhInformace

K dějinám umění mne přivedl zájem o historii a její památky, později se tento zájem transformoval do zájmu o vzájemné vztahy umění a kultury. Vystudovala jsem v Praze, Budapešti a Oxfordu dějiny umění, vizuální kulturu, středověká studia a klasickou archeologii.  Prošla jsem různými akademickými tradicemi a přístupy, bádala i vyučovala v mezinárodním kontextu, naučila se klást otázky a přistupovat k tématům kriticky. Z odborného hlediska nahlížím umění jako specifický, nadčasový, ale historicky ukotvený fenomén, z osobního ale patřím k těm, "kteří pláčou před obrazy" (J. Elkins). Primárně se věnuji umění a vizuální kultuře středověku a raného novověku.   

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1