doc. Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 817
 • Místnost:
  023400046 pracovna pedagogů 046 - přízemí - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Vzdělání:

2022

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

Habilitační řízení v oboru Historie - obecné dějiny. Habilitační práce: Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy

2007 – 2013 

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Historický ústav.

Doktorské denní studium oboru České dějiny. Dizertační práce: Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732 – 1914) (školitel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.)

2016 – 2019

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky.

Magisterské denní studium oboru Italský jazyk. Diplomová práce: Italská knihovna Marie Ernestiny z Eggenbergu (vedoucí prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.)

2001 – 2007

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Historický ústav.

Magisterské denní studium oboru Kulturní historie. Diplomová práce: Fenomén smrti ve šlechtickém prostředí v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Smrt a pohřby v rodině Schwarzenbergů v letech 1873–1939 (vedoucí Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.)

1993 – 2001

Biskupské gymnázium Jana Nepomuka Neumanna v Českých Budějovicích.

 

Zaměstnání:

2017 – dosud

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústav romanistiky.

 

Vědecké granty:

2014 – 2016

Medikalizace smrti. Zdánlivá smrt a postoje lékařů ke zdánlivě mrtvým v českých zemích (1780–1850)

Grantový projekt GA ČR č. 14-2114P – řešitel.

2014 – 2018

Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext

Grantový projekt GA ČR č. 14-37038G – člen řešitelského týmu (Centrum excelence TF JU a FF UP).

 

Ocenění:

2020

Cena rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za prestižní vědeckou publikaci: Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy.

2015

Cena Zdeňka Horského za dizertační práci Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732–1914) – udělila Společnost pro dějiny věd a techniky v Praze za nejlepší kvalifikační práci za rok 2014 z oblasti dějin vědy.

2005

Cena Josefa Šusty udílená Sdružením historiků České republiky – Historickým klubem 1872 začínajícím historikům za nejlepší studentskou práci v rámci celostátní konference Historie, za studii Posvátné v profánním aneb smrt a pohřeb šlechtice na samém konci "dlouhého" 19. století.

 

Tvůrčí činnost

Monografie:

(2020) GRUBHOFFER, Václav, Zrcadlo duše a doby. Italská knihovna Marie Ernestiny z Eggenbergu, České Budějovice – Pelhřimov: Jihočeská univerzita – Nová tiskárna Pelhřimov, 204 s., (100%).

(2018) GRUBHOFFER, Václav, Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy, Praha – Polička: Městská knihovna Polička – Nakladatelství Argo, 324 s., (100%).

(2013) GRUBHOFFER, Václav, Pod závojem smrti. Poslední věci Schwarzenbergů v letech 1732–1914, České Budějovice: Společnost pro kulturní dějiny ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2013, 444 s., (100%).

 

Kapitoly v monografiích:

(2023) GRUBHOFFER, Václav, Italské knihy pernštejnského dědice. Sbírka jazykových italik Ferdinanda Augusta Leopolda z Lobkowicz (1655–1715), in: Pavel Marek - Petr Vorel a kol., Pernštejnové v evropských dějinách, Červený Kostelec: nakladatelství Pavel Mervart, s. 187-215 a 259-269.

(2020) GRUBHOFFER, Václav, Současný světový bestseller po italsku: Literární fenomén Eleny Ferrante, in: Petr A. Bílek, Martin Dvořák a Pavel Král (eds.) a kol., Jak se dělá věda na Filozofické fakultě JU, České Budějovice, s. 116-125. 

(2020) GRUBHOFFER, Václav, Actes de la dernière volonté des intendants de la cour ducale: le cas de Franz Bocquet et Johann Ludwig de Lachenheim, in: Jitka Radimská, Les livres et les lectures d'une princesse au XVIIe siècle. Marie Ernestine d'Eggenberg et sa bibliothèque en Bohême, Honoré Champion, coll. Histoire du Livre et des Bibliothèques, Volume 15, Paris, s. 76-88.

(2020) GRUBHOFFER, Václav, Les dernières volontés de la duchesse de Crumau, in: Jitka Radimská, Les livres et les lectures d'une princesse au XVIIe siècle. Marie Ernestine d'Eggenberg et sa bibliothèque en Bohême, Honoré Champion, coll. Histoire du Livre et des Bibliothèques, Volume 15, Paris, s. 63-75.

(2020) GRUBHOFFER, Václav Se préparer à labonne mort, in: Jitka Radimská, Les livres et les lectures d'une princesse au XVIIe siècle. Marie Ernestine d'Eggenberg et sa bibliothèque en Bohême, Honoré Champion, coll. Histoire du Livre et des Bibliothèques, Volume 15, Paris, s. 57-62.

(2020) GRUBHOFFER, Václav, Mourir en bonne chrétienne, in: Jitka Radimská, Les livres et les lectures d'une princesse au XVIIe siècle. Marie Ernestine d'Eggenberg et sa bibliothèque en Bohême, Honoré Champion, coll. Histoire du Livre et des Bibliothèques, Volume 15, Paris, s. 49-57. 

(2019) GRUBHOFFER, Václav, Co nelze spatřit pouhým okem...Dimitrij Slonim, lovec mikrobů a kulturní historik, in: Jiří Petráš - Jitka Rauchová - Bohumil Jiroušek - Hana Kábová (edd.), Excentrici, ironici, outsideři ve středoevropské moderní kultuře, České Budějovice, s. 168-187 (= Jihočeský sborník historický, Supplementum 10).

(2019) GRUBHOFFER, Václav – BŮŽEK, Václav – JAN, Libor, Šlechta, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (eds.), Encyklopedie českých právních dějin. Volume XVII (Svatá-Štrbské), Plzeň-Ostrava, s. 727-745.

(2018) GRUBHOFFER, Václav, Il tesoro della sanità aneb Pokladnice zdraví. Medicínské tisky italské provenience v českokrumlovské knižní sbírce rodu Eggenbergů, in: Lucie Heilandová – Jindra Pavelková (edd.), Knihovny a jejich majitelé. Odraz zájmu a touhy po poznání. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, s. 174-188. 

(2017) GRUBHOFFER, Václav, Tichý dům u sv. Jiljí. Pohřby jako prostředek reprezentace rodu Schwarzenbergů na Třeboňsku v letech 1681–1939, in: Ludmila Ourodová-Hronková (ed.), Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska. Proměna krajiny na vybraných schwarzenberských panstvích v letech 1660–1930, Národní památkový ústav, České Budějovice, s. 250-263.

(2016) GRUBHOFFER, Václav, Fear of Seeming Death in Eighteenth-Century Europe, in: Albrecht Classen (ed.), Death in the Middle Ages and Early Modern Times. The Material and Spiritual Conditions of the Culture of Death,De Gruyter: Berlin-Boston, s. 491-517 (the series Fundamentals of Medieval and Early Modern Culture, Volume 16).

(2012) GRUBHOFFER, Václav, La seconde demeure des Schwarzenberg. Les nécropoles, reliquaires du culte des ancêtres et de la mémoire familiale, in: Chaline, Olivier – Cerman, Ivo (éds.), Les Schwarzenberg. Une famille dans l'histoire de l'Europe XVIe-XXIe siècles, Paris, s. 231-242.

(2012) GRUBHOFFER, Václav, Friedrich, cardinal et prince Schwarzenberg, archevêque de Prague, in: Chaline, Olivier – Cerman, Ivo (éds.), Les Schwarzenberg. Une famille dans l'histoire de l'Europe XVIe-XXIe siècles, Paris, s. 217-224.

(2011) GRUBHOFFER, Václav, Společenství vzpomínek. Historická paměť u Schwarzenberků, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice (= Opera historica, Volume 15), s. 323-364.

(2011) GRUBHOFFER, Václav, Paměť na Rožmberky u Buquoyů, Eggenberků a Schwarzenberků, in: Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 616-631.

(2008) GRUBHOFFER, Václav, „Mou nesmrtelnou duši poroučím milosrdenství jejího Stvořitele…". Pohřby Schwarzenbergů v 19. a na počátku 20. století, in: Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice, s. 653-664.

(2007) GRUBHOFFER, Václav, Paměť rodu v zrcadle smrti. Funerální obřady v rodině Schwarzenberků v občanské době, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 188-208.

 

Původní vědecké články v časopisech:

(2023) GRUBHOFFER, Václav, Reading for Good Health? Medical Books of the Baroque Reader Maria Ernestine of Eggenberg (1649-1719). Knihy a dějiny. Volume 30.  Issue 1-2, s. 8-35. DOI: https://doi.org/10.23852/KAD.2023.30.01. ISSN 1210-8510. Dostupné také z https://asjournals.lib.cas.cz/knihyadejiny/article/uuid:1cce27c6-009b-4bf8-9a9b-60f613a2db7e (Scopus)

(2023) GRUBHOFFER, Václav, Čtením ke zdraví? Medicínské knihy barokní čtenářky Marie Ernestiny z Eggenbergu (1649-1719). Knihy a dějiny. Volume 30, Issue 1-2, s. 36-60. DOI: https://doi.org/10.23852/KAD.2023.30.02. ISSN 1210-8510. Dostupné také z https://asjournals.lib.cas.cz/knihyadejiny/article/uuid:9d0095f6-97d0-4027-925a-8ce155c285e7 (Scopus)

(2019) GRUBHOFFER, Václav, Zdánlivá smrt jako kulturotvorný fenomén, Historie – Otázky – Problémy, Volume 11, Issue 1, s. 177-189. (Erih+, Ebscohost)

(2017) GRUBHOFFER, Václav, Nemoc, terapie a umírání v medicíně konce raného novověku: proměny konceptů mezi barokem a první polovinou 19. století, Dějiny věd a techniky (DVT), Volume 50, Issue 1, s. 28-46. (Erih+)

(2016) GRUBHOFFER, Václav, Death as a theme of the history of medicine, Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation, Volume 7, Issue 1-2, s. 64-74. (international scientific peer-reviewed journal)

(2015) GRUBHOFFER, Václav, „Je to boj přírody o život & smrt…“. Lékaři ve službách Schwarzenbergů v letech 1780–1830, Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století, Volume 5, Issue 2, s. 76-91. (Czech peer-reviewed journal included in the List of non-impact peer-reviewed journals published in the Czech Republic)

(2014) GRUBHOFFER, Václav – KADEŘÁBEK, Josef, Od teatrality k intimitě? Emoce a smrt u Martiniců a Schwarzenbergů v období baroka a romantismu, Revue české společnosti pro výzkum 18. století, Volume 4, Issue 2, s. 25-37. (Czech peer-reviewed journal included in the List of non-impact peer-reviewed journals published in the Czech Republic)

(2014) GRUBHOFFER, Václav – BŮŽEK, Václav – JAN, Libor, Wandlungen des Adels in den böhmischen Ländern, Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Volume 54, Issue 2, s. 271-318. (Erih+)

(2012) GRUBHOFFER, Václav, Medikalizace smrti na přelomu 18. a 19. století. Okamžik smrti, zdánlivá smrt a vzorce chování k mrtvým z hlediska dějin lékařství, Theatrum historiae, Issue 11, s. 105-123. (Erih+)

(2012) GRUBHOFFER, Václav, La morte tra le discussioni settecentesche e il culto della memoria. Il caso della nobiltà presso la corte asburgica: gli Schwarzenberg (1780 –1900), IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e lʼarchitettura, Volume 3, Issue 4, s. 227-240.

(2012) GRUBHOFFER, Václav – SKOŘEPOVÁ, Zuzana, Recepce futurismu v českém výtvarném umění a architektuře v letech 1909–1931, Jihočeský sborník historický, Volume 81, Issue 4, s. 501-516. (Czech peer-reviewed journal included in the List of non-impact peer-reviewed journals published in the Czech Republic)

(2011) GRUBHOFFER, Václav, Medicalisation of death at the turn of the 18th to 19th centuries. The moment of death, apparent death, and attitudes towards the dead from the point of view of the history of medicine, Annales Universitatis Apulensis: Series Historica, Volume 15, Special Issue, s. 177-191. (Erih)

(2010) GRUBHOFFER, Václav, Dying, Death and Funeral Ceremonies of Austrian Aristocracy in the 19th Century Habsburg Monarchy (an Example of the Schwarzenberg Family), Annales Universitatis Apulensis: Series Historica, Volume 14, Special Issue, s. 87-99. (Erih)

(2009) GRUBHOFFER, Václav, Poslední věci člověka v diskursu katolické církve v době předbřeznové. Rituál smrtelné postele mezi barokní zbožností a osvíceným rozumem, Historie – Otázky – Problémy, Volume 1, Issue 2, s. 175-185. (Czech peer-reviewed journal included in the List of non-impact peer-reviewed journals published in the Czech Republic)

(2009) GRUBHOFFER, Václav, „Ve stínu křídel anděla smrti". Poslední nemoci knížat a kněžen ze Schwarzenbergu v 19. a na počátku 20. století, Jihočeský sborník historický, Supplementum 2, s. 211-232. (Czech peer-reviewed journal included in the List of non-impact peer-reviewed journals published in the Czech Republic)

 

Původní vědecké články ve sbornících:

(2006) GRUBHOFFER, Václav, Básník s erbem lva a samotou v duši. Motivy samoty, smrti a šlechtictví v tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic v letech devadesátých, in: Dagmar Blűmlová – Bohumil Jiroušek (edd.), Čas moderny. Studie a materiály, České Budějovice, s. 128-148.                                                                                                         

(2006) GRUBHOFFER, Václav, Posvátné v profánním aneb Smrt a pohřeb šlechtice na samém konci „dlouhého“ 19. století, in: Milan Svoboda (ed.), Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2005, Liberec 2006, s. 269-304.

 

Recenze odborných monografií:

(2022) GRUBHOFFER, Václav, « Daniela Tinková: Bez zpěvu a bez zvonění. Dekriminalizace sebevraždy mezi sekularizací a medikalizací v 17.–19. století, Praha: Argo 2021. ». In: Český časopis historický 120, 2022, č. 3-4, s. 900-903.

(2021) GRUBHOFFER, Václav, « Šárka Caitlín Rábová: Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800 - 1945, Praha: Academia 2018. edice Studentské práce.». In: Dějiny věd a techniky 54, 2021, č. 3-4, s. 188-189.

(2021) GRUBHOFFER, Václav, « Václav Černý - Jiří Pelán (edd.): Italská renesanční literatura. Antologie, I-II, Praha: Karolinum 2020, 456 a 804 s. ». In: Opera Historica, Volume 22, Issue 1, s. 166-168.

(2008) GRUBHOFFER, Václav, « Radmila Švaříčková-Slabáková: Za skrytým půvabem šlechty. Rodinné strategie šlechty. Mensdorffové-Pouilly v 19. století, Praha: Argo 2007. ». In: Přítomnost, léto 2008, s. 61.

 

Lektorování odborných monografií:

(2023) Černý, Karel - Svobodný, Petr (edd.), Velké dějiny zemí Koruny české: Lékařství, Praha: Paseka, 2023, 728 stran. 

(2022) RábováŠárka Caitlín, Tuberkulóza a společnost. Obrazy nemoci v 19. a 20. století, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2022, 446 stran.

(2022) Pfeifferová, Ida; Faktorová, Veronika (ed.), Cesta do Svaté země a Egypta podniknutá od března do prosince roku 1842, Praha: Argo, 2022, 432 stran.

(2022) Lenderová, Milena a kol., Modrá krev v občanském století. Konzervace i destrukce stereotypů každodenního života a životních strategií v průběhu 19. století, Univerzita Pardubice 2022, 292 stran.

 

Překlady z italského jazyka:

(2012) Maurizio Gonzaga, Od českého lva k císařské orlici. Gonzagové a jejich vztahy s pražským císařským dvorem v době Lucemburků, Genealogické a heraldické listy 43, 2012, č. 2, s. 20-32 (spoluautor Pavel Marek).

(2012) Luigi Bartolomei – Francesca Marcheselli, Manifest posvátného futuristického umění. Mezi italskou utopií a evropskými zkušenostmi, Jihočeský sborník historický 81, 2012, Suppl. 4, s. 517-535.

 

Přednášky pro odbornou veřejnost:

(2023) Barokní medicína v knihovně Marie Ernestiny z Eggenbergu. Přednáška pronesena v rámci Filologického klubu pořádaného Jihočeskou pobočkou Klubu moderních filologů, Studentský klub Kampa, 23. 11. 2023.

(2023) Zdánlivá smrt a první pomoc mezi dobovou medicínou a literární fikcí. Přednáška pronesena on-line prostřednictvím platformy ZOOM, v rámci odborného semináře pro lékaře a zdravotní personál Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 30. 1. 2023.

(2021) Italská knižní sbírka Marie Ernestiny z Eggenbergu. Veřejná přednáška pronesena na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 2. 11. 2021.

(2019) Kulturní dějiny smrti jako výzva české historiografii. Doktorandské kolokvium, Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, 29. 10. 2019.

(2019) Knihovna jako odraz duše a doby. Italská knižní sbírka Marie Ernestiny z Eggenbergu. Přednáška pronesena v rámci Filologického klubu pořádaného Jihočeskou pobočkou Klubu moderních filologů, Studentský klub Kampa, 9. 5. 2019.

(2019) TMOS. "Mezioborový seminář Třeboň", 27. ročník, 16.-19. ledna, Lázně Aurora, Třeboň, zvaná přednáška na lékařské konferenci, "Zázračné očkování. Boj s pravými neštovicemi v českých zemích v "dlouhém" 19. století", 17. 1. 2019.

(2018) La Resistenza / Hnutí odporu: skutečnost, ideologie, fikce. Italští partyzáni Itala Calvina a Beppeho Fenoglia. Přednáška v rámci setkání literárních vědců a doktorandů FF JU a FF UK: Moc, manipulace a ideologie v kultuře. Letní škola pro doktorandy Štilec u Českých Budějovice, 28. 6. 2018.

(2017) Zdánlivá smrt jako téma kulturních dějin. Přednáška pronesena dne 29. 11. 2017 na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.

 

Popularizační přednášky:

(2023) Nenápadné baroko. Italské tisky barokní doby v knihovně kněžny Marie Ernestiny z Eggenbergu. Přednáška pronesena v rámci Týdne humanitních věd: Blízko baroka, FF JU, 14. 11. 2023.

(2021) Lékaři ve službách Schwarzenbergů. Přednáška pronesena v rámci cyklu Rok osvícenské šlechty, Státní zámek Třeboň, Schwarzenberský sál, 14. 11. 2021.

(2021) Na cestě s Dantem Alighierim. Přednáška v rámci cyklu "Živé hlasy románských literatur" Ústavu romanistiky FF JU pro studenty středních škol, v on-line režimu prostřednictvím platformy ZOOM, spoluautor Fabio Ripamonti.

(2019) Současný světový bestseller. Elena Ferrante a její Geniální přítelkyně. Přednáška pronesena v rámci cyklu "Jak se dělá věda" pořádaného FF JU. Divadelní kavárna DON v Táboře, 28. 5. 2019.

(2017) Schwarzenberské pohřební rituály. Přednáška pronesena dne 11. října 2017 v zámku Nový Hrad, Jimlín u Loun.

(2016) Zdánlivá smrt. Noční můra (pozdně) osvícenské doby, Literárně-historický pořad v rámci Literárního odpoledne v Heydukově památníku, Prácheňské muzeum v Písku.

(2014) Romantičtí Schwarzenbergové. Šlechta, sentiment a historická paměť v 19. století. Přednáška pronesena dne 14. dubna 2014, Historický klub Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

(2013) Romantičtí Schwarzenbergové. Šlechta, sentiment a historická paměť v 19. století. Přednáška pronesena dne 20. června 2013 v Alšově Jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou.

(2013) Vakcinace proti pravým neštovicím v Čechách 19. století. Přednáška pronesena dne 11. února v Klubu Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích u příležitosti vernisáže výstavy Smrt pravých neštovic. Vzpomínková výstava k výročí vymýcení nebezpečné choroby.

(2012) Schwarzenberské hrobky a pohřební rituály. Přednáška pro veřejnost pronesena dne 14. 10. 2012 v prostorách Státního zámku Hluboká.

(2012) La morte e il culto della memoria presso la nobiltà della corte asburgica. Il caso degli Schwarzenberg nellʼOttocentoBologna, Bologna, Itálie. Přednáška proneseena v rámci kulturní akce Tanexplora. Guardare la morte con nuovi occhi. 

(2011) Schwarzenberské pohřební rituály. Přednáška pronesena v rámci 11. veřejného přednáškového cyklu na téma dokumentace, výzkumu a ochrany památek, Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 5. 12.

(2011) Životní styl české a rakouské šlechty v 19. století na příkladu knížecího rodu ze Schwarzenbergu. Přednáška pronesena v rámci projektu Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60 let EU, Střední zdravotnická škola v Českých Budějovicích, 3. 11.


 
Popularizační články:

(2021) GRUBHOFFER, Václav – GRUBHOFFER, Libor – MACHALA, Ladislav, Od Jennera po Karikó. 225 let očkování proti infekčním nemocem, Vesmír, ročník 100, č. 5/2021, s. 304-311.

(2021) GRUBHOFFER, Václav, Zázračné očkování. Boj s pravými neštovicemi v českých zemích v "dlouhém" 19. století, Vesmír, ročník 100, č. 5/2021, článek on-line https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2021/05/zazracne-ockovani-boj-pravymi-nestovicemi-ceskych-zemich-dlouhem-19-stoleti.html

(2018) GRUBHOFFER, Václav, Zdánlivá smrt, noční můra osvícené Evropy, Tajemství české minulosti, č. 73, s. 22-25.

 

Výběr z literárních recenzí a glos

v letech 2012-2016 externím spolupracovníkem kulturní rubriky Českobudějovického Deníku – komentáře, literární a výtvarné recenze (cca 100 textů)

Ponurá Polednice. Místo činu: Máj, 4. listopadu 2016 (Jiří Březina, Polednice, Motto 2016, 224 stran).

Trochu horor, trochu Matrix. A Marie putuje ponurou krajinou, 30. června 2016 (Miroslav Boček, Příliv, Novela Bohemica 2016, 276 stran).

Milenci zakleté lásky putují k naději, 12. února 2016 (Timothée de Fombelle, Dva životy pana Perla, Baobab 2015, 288 stran).

Když má zelená barvu naděje, 13. listopadu 2015 (Jiří Hájíček, Zloději zelených koní, Host 2015, 176 stran).

Jako ohromný delfín. Šašek nakreslil Benátky s vtipem, 29. září 2015 (Miroslav Šašek, To jsou Benátky, Baobab 2015, 64 stran).

Promlčení: krimi o nepromlčené paměti, 21. srpna 2015 (Jiří Březina, Promlčení, Motto 2015, 248 stran).

Svět s řízkovou vůní, 20. srpna 2015 (Olga Černá, Klárka a 11 babiček, Baobab 2015, 128 stran).

Našel starý kufřík. A s ním příběh své ztracené babičky, 17. prosince 2014 (Jan Štifter, Kathy, Pikador Books 2014, 92 stran).

Starověké báje a pověsti zdobil Jihočech, 12. listopadu 2014 (Rudolf Mertlík, Starověké báje a pověsti, Argo 2014, 464 stran).

Stančíkova nová kniha je skvělou kulturně historickou freskou staré Prahy, 8. října 2014, recenze pro pořad Literární matiné Českého rozhlasu České Budějovice (Petr Stančík, Mlýn na mumie aneb Převratné odhalení komisaře Durmana, Druhé město 2014, 400 stran).

Do Říma s láskou, 19. července 2014 (Miroslav Šašek, To je Řím, Baobab 2014, 64 stran).

Ve travu sdcre, 28. dubna 2014 (Ivana B. Englmaierová, Srdcový erb, Baobab 2013, 296 stran).

Dvanáct odstínů hnědi aneb Poezie písecké periferie, 26. března 2014 (Petr Mano, Šarlák. Dvanáct obrazů z periferie světa, Praha 2014, 159 stran).

Rabín vstupuje do mrazivých bran času, 4. prosince 2013 (Karol Sidon, Brány mrazu a jiné prózy, Akropolis 2013, 372 stran).

Šumava po seversku, 20. listopadu 2013, (Jiří Březina, Na kopci, Motto, 2013, 376 stran).

Vango rovná se láska, 30. října 2013 (Timothée de Fombelle, Vango, Baobab 2013, 704 stran).

Nebát se samoty a smát se, když nesvítí nic, 15. října 2013 (Frank Tashlin, Vačice, která se nesmála, Baobab 2013, 64 stran).

Malá smrt je roztomilá osůbka, určená lidem v mlžinách, 24. června 2013 (Kitty Crowther, Návštěva malé smrti, Baobab 2013, 32 stran).

Holub v zahradě koček, soch a osamění, 6. dubna 2013 (Vladimír Holub a kol. autorů, Dodatečné rozpomínky na Vladimíra Holuba, Muzeum Jindřichohradecka a Jindřichohradecká kulturní společnost 2012, 88 stran).

Král Šumavy má pomník z masa a kostí, 4. ledna 2013 (David Jan Žák, Návrat Krále Šumavy, Labyrint 2012, 400 stran).

O stromě, na kterém rostou drahokamy, 16. listopadu 2012 (tituly z nakladatelství Baobab: Eva Macková, 12 hodin s Oskarem; 12 nejmenších pohádek; Erlend Loe, Kurtovi přeskočilo).

Když mají vzpomínky chuť Rybí krve, 4. července 2012 (Jiří Hájíček, Rybí krev, Host 2012, 354 stran).

Baobab skvěle vzkřísil klan Klášteráků, 17. února 2012 (Václav Kaplický, Bandita, Paťára a spol., Baobab 2011, 296 stran).

 

Spolupráce s médii (rozhlas, tisk, televize)

2024

1. 4. 2024, Pouštění žilou, opium, drastický klystýr, ale i odpolední partii biliáru předepisovali doboví lékaři. Hostem pořadu Zdravíčko, Český rozhlas České Budějovice, pořad připravila Eva Kadlčáková, https://budejovice.rozhlas.cz/pousteni-zilou-opium-drasticky-klystyr-ale-i-odpoledni-partii-biliaru-9207910

11. 1. 2024, Schwarzenbergové pohřbívali srdce svých knížat odděleně. Sedm srdcí zemřelých šlechticů je uloženo v Českém Krumlově. Hostem živého pořadu Dopolední host, Český rozhlas České Budějovice, spolu s hejtmanem Schwarzenberské granátnické gardy Martinem Neudörflem, rozhovor vedla Eva Kadlčáková, https://budejovice.rozhlas.cz/schwarzenbergove-pohrbivali-srdce-svych-knizat-oddelene-sedm-srdci-zemrelych-9151525

2023

9. 12. 2023, Schwarzenbergové dříve pohřbívali srdce zvlášť, líčí historik Grubhoffer. Rozhovor pro Idnes.cz, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/karel-schwarzenberg-pohreb-prazsky-hrad-politik-slechtic.A231208_135004_domaci_krd

8. 12. 2023, Zahalené lovecké tesáky, průvod a hrobka jako druhý domov, kam jeden ze Schwarzenbergů putoval až z Číny. Rodové pohřby psaly historii. Rozhovor pro DeníkN, https://denikn.cz/1303082/zahalene-lovecke-tesaky-pruvod-a-hrobka-jako-druhy-domov-kam-jeden-ze-schwarzenbergu-putoval-az-z-ciny-rodove-pohrby-psaly-historii/

13. 11. 2023, Poslední rozloučení s Karlem Schwarzenbergem, rozhovor pro hlavní zpravodajskou relaci České televize Události, https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/223411000101113/cast/1011260/

2022

28. 5. 2022, I barokní malířka Artemisia Gentileschi by si dobře rozuměla se sociálními médii. Rozhovor pro Český rozhlas plus o Marii Ernestině z Eggenbergu, připravila Michaela Krčmová, https://plus.rozhlas.cz/i-barokni-malirka-artemisia-gentileschi-si-dobre-rozumela-se-socialnimi-medii-8755582

2021

2. 11. 2021, Strach z pohřbení zaživa změnil medicínu. Přišlo potvrzování smrti i první pomoc, říká kulturní historik. Rozhovor pro DeníkN, https://denikn.cz/739050/hruzostrasna-predstava-zdanlive-smrti-prinesla-zlom-v-medicine-diagnostiku-smrti-i-prvni-pomoc-rika-kulturni-historik/

2018

23. 5. 2018, Pohřbu zaživa se lidé báli, v márnicích byly alarmy, líčí historik. Rozhovor pro Idnes.cz, https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/kniha-smrt-historik-hrbitov-marnice-alarm-pohrbeni-zaziva.A180522_402902_budejovice-zpravy_epkub

28. 4. 2018, Zdánlivá smrt: Noční můra osvícenské Evropy. Rozhovor pro Český rozhlas Vltava, připravila Hana Soukupová

 

 

 

 

 

 

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1