PhDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 832
 • Místnost:
  023402018 studovna č.2 018 - 2. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Dosažené vzdělání:

1974-1979: studium na samostatné PF v Českých Budějovicích (obor dějepis – občanská nauka)

21.6.1979: obhájení diplomové práce K některým otázkám realizace plánu národní obnovy v jižních Čechách, byl přiznán celkový prospěch výborný (červený diplom)

1980-1981: rekvalifikační studium na samostatné PF v Českých Budějovicích (obor občanská nauka, ústní závěrečná zkouška 2.12.1981 s prospěchem výborně)

1983-1985: rekvalifikační studium na FF UK Praha (obor dějepis, ústní závěrečná zkouška 25.10.1985 s prospěchem výborně)

1987: složil Státní rigorózní zkoušku z didaktiky vyučování dějepisu na samostatné PF v Českých Budějovicích a obdržel titul PaedDr.

1994-1999: postgraduální studium na FF UK Praha (obor hospodářské dějiny na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha)

16.12.1999: složil Státní rigorózní zkoušku na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha

29.5.2002: obhájení disertační práce Vývoj hospodářství jihočeského regionu v době meziválečné 1918-1939 (Z pohledu Národohospodářského sboru jihočeského), získání titulů Ph.D. a PhDr.

 

Údaje o praxi:

1980-1987: učitel dějepisu, občanské nauky, branné výchovy, společenskovědního semináře, pedagogiky a psychologie na Gymnáziu Jírovcova 10 v Českých Budějovicích

1987-1990: odborný asistent na Oddělení občanské nauky samostatné PF v Českých Budějovicích

1990-1991: odborný asistent na Katedře historie samostatné PF v Českých Budějovicích

1991-1997: odborný asistent na Katedře historie PF JU v Českých Budějovicích

1997-2005: odborný asistent na Historickém ústavu JU v Českých Budějovicích

od 2006: odborný asistent na Historickém ústavu Filozofické fakulty JU v Českých Budějovicích

 

          Granty

 • GA ČR 409/04/1213  Jihočeská grafitová těžařstva v regionální paměti české krajiny
 • Grant GA JU 21/2003/H-HÚ Historická geografie jižních Čech ve 20. století

 

Vedené kvalifikační práce

Diplomové práce

 

Bakalářské práce

 

 

Tvůrčí činnost

Odborné monografie

 • Dvořák, Jiří, K historii schwarzenberských tuhových dolů v Černé v Pošumaví (Schwarzbach), České Budějovice 2007.
 • Dvořák, Jiří, Druhý odboj v názvech ulic jihočeských měst, České Budějovice 2004.
 • Bůžek, Václav – Dvořák, Jiří – Kubíková, Anna – Mašková, Věra – Minářová, Jolande – Novotný, Miroslav – Pánek, Jaroslav – Semotanová, Eva – Šimůnek, Robert – Veselý, Jiří, Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 11 - Český Krumlov, Praha 2002.
 • Dvořák, Jiří, Druhý odboj v názvech českobudějovických ulic, České Budějovice 2002.
 • Bůžek, Václav – Dvořák, Jiří – Novotný, Miroslav – Sak, Robert – Semotanová, Eva – Žemlička, Josef, Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 3 - České Budějovice, Praha - České Budějovice 1996.

 Kapitoly v odborných monografiích  

 • Dvořák, Jiří – Popelka, Petr, Vývoj dopravy a komunikací, in: Zdeněk Jindra – Ivan Jakubec a kol., Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha 2015, s. 305-350.
 • Dvořák, Jiří, Odboj, in: Jiří Dvořák – Daniel Kovář – Leoš Nikrmajer – Jiří Petráš – Jan Ciglbauer – Erik Hieke – Petr Kozel – Jiří Šilha, České Budějovice pod hákovým křížem, České Budějovice 2015, s. 79-91.
 • Dvořák, Jiří – Nikrmajer, Leoš, Židé, in: Jiří Dvořák – Daniel Kovář – Leoš Nikrmajer – Jiří Petráš – Jan Ciglbauer – Erik Hieke – Petr Kozel – Jiří Šilha, České Budějovice pod hákovým křížem, České Budějovice 2015, s. 92-105.
 • Dvořák, Jiří, Hospodářství, in: Jiří Dvořák – Daniel Kovář – Leoš Nikrmajer – Jiří Petráš – Jan Ciglbauer – Erik Hieke – Petr Kozel – Jiří Šilha, České Budějovice pod hákovým křížem, České Budějovice 2015, s. 190-211.
 • Dvořák, Jiří, Národohospodářský sbor jihočeský Praha a jeho působení ve vztahu k Šumavě, in: Martin Bürger (ed.), Šumava v proměnách času. Revue Jungbauerova šumavského vlastivědného spolku, Horní Planá 2014, s. 66-85.
 • Dvořák, Jiří, Cestovní ruch v plánech regionalistického hnutí. Na příkladu aktivit Národohospodářského sboru jihočeského, in: Jan Štemberk a kol., Kapitoly z dějin cestovního ruchu, Praha 2012, s. 69-82.
 • Dvořák, Jiří, 1789: Josef Rosenauer commence la construction du canal Schwarzenberg, in: Olivier Chaline – Ivo Cerman (edd.), Les Schwarzenberg - Une famille dans l´histoire de l´Europe XVIe – XXIe siècles, Paris 2012, s. 343-352.
 • Dvořák, Jiří, NSJ Praha a specifika agrární strany v jižních Čechách, in: Josef Harna – Blanka Rašticová (edd.), Regionální zvláštnosti agrární strany v období první Československé republiky, Studie Slováckého muzea 17, Uherské Hradiště 2012, s. 127-134.
 • Dvořák, Jiří, Putování krajinou Schwarzenberského plavebního kanálu (po proudu vody i času), in: Eva Chodějovská – Robert Šimůnek (edd.), Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové, Praha 2012, s. 199-220, 428-429.
 • Dvořák, Jiří – Kocina, Jan – Nikrmajer, Leoš – Petráš, Jiří, Novohradsko po druhé světové válce (Mikrosonda do zkoumaného poválečného Novohradska a jeho migroregionu Lužnice, Pohorská Ves, Pohoří na Šumavě), in: Jiří Dvořák – Hanns Haas – Jan Kocina – David Kovařík – Sandra Kriesslová – Leoš Nikrmajer – Jiří Petráš – Niklas Perzi – Thomas Samhaber, Tak blízcí, a přece tak vzdálení. Lidé v jižních Čechách a ve Waldviertelu 1945-1989, So nah, so fern: Menschen in Waldviertel und in Südböhmen 1945-1989, Pelhřimov 2012, s. 391-418.
 • Dvořák, Jiří, Národohospodářské sbory meziválečné ČSR jako nepolitické organizace s nepřímým vlivem agrární strany, in: Josef Harna – Blanka Rašticová (edd.), Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace, Studie Slováckého muzea, Uherské Hradiště 2010, s. 173-184.
 • Dvořák, Jiří – Kubeš, Jan, Vývoj průmyslu na území Českých Budějovic od počátků 19. století do 80. let 20. století, in: Jan Kubeš a kol., Urbánní geografie Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II., Banská Bystrica 2009, s. 87-104.
 • Dvořák, Jiří, Tradiční průmysl v pohraničí. Úpadek a nové šance prostřednictvím integrace v EU, in: Stefan Karner – Michal Stehlík (edd.), Česko. Rakousko. rozděleni – odloučeni – spojeni, Katalog Dolnorakouské zemské výstavy, Schallaburg – Jihlava 2009, s. 206-209.
 • Dvořák, Jiří, Traditionelle Industrie an der Grenze. Niedergang und neue Chancen durch die EU-Integration, in: Stefan Karner – Michal Stehlík (Hg.), Österreich. Tschechien. Geteilt – getrennt – vereint, Katalog der Niederösterreichischen Landesausstellung 2009, Schallaburg 2009, s. 206-209.
 • Dvořák, Jiří, Z národohospodářské historie regionu – doprava dřeva vodní cestou v oblasti jihozápadních Čech (voroplavba a plavení dřeva po řekách, vodních kanálech a stokách), in: František Krejča (ed.), Genius loci českého jihozápadu V, Plzeň 2009, s. 19-36.
 • Dvořák, Jiří, Revoluční tradice jižních Čech Bohumíra Janouška jako projev normalizační ideologie, in: Bohumil Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie, České Budějovice 2008, s. 413-425.
 • Dvořák, Jiří, Provozně ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské, in: Miroslav Novotný a kol., Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, České Budějovice 2006, s. 177-181.
 • Dvořák, Jiří, Zemědělská fakulta v letech 1989-2006, in: Miroslav Novotný a kol., Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, České Budějovice 2006, s. 199-202.
 • Dvořák, Jiří, Zdravotně sociální fakulta v letech 1991-2006, in: Miroslav Novotný a kol., Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, České Budějovice 2006, s. 207-211.
 • Dvořák, Jiří – Jiroušek Bohumil, Samostatné vysokoškolské ústavy, in: Miroslav Novotný a kol., Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti, České Budějovice 2006, s. 216-221.
 • Dvořák, Jiří, Průmysl, in: Vladislav Dudák a kol., Novohradské hory a Novohradské podhůří - příroda, historie, život, Praha 2006, s. 739-741.
 • Dvořák, Jiří – Landsman, Bohumil, Silnice, in: Vladislav Dudák a kol., Novohradské hory a Novohradské podhůří - příroda, historie, život, Praha 2006, s. 749-752.
 • Dvořák, Jiří, Autorství (případně spoluautorství) 16 hesel převážně z politických a kulturních dějin města České Budějovice v 19. a 20. století, in: Jiří Kopáček – Miroslav Novotný – Robert Sak – Milan Šilhan (edd.), Encyklopedie Českých Budějovic (druhé, doplněné a rozšířené vydání), České Budějovice 2006, cca 20 s.
 • Dvořák, Jiří, Autorství (případně spoluautorství) 16 hesel převážně z politických a kulturních dějin města České Budějovice v 19. a 20. století, in: Jiří Kopáček – Miroslav Novotný – Robert Sak (edd.), Encyklopedie Českých Budějovic, České Budějovice 1998, s. 80-87, 92, 141, 148, 148-149, 149, 210-212, 250-251, 304, 334, 394-395, 412-413, 416, 416-418, 418-419, 494, 544-546, 551, 564, 566-567.
 • Dvořák, Jiří, Pokusy o jihočeský regionalismus. Spolky a organizace na konci 19. a počátku 20. století, in: Andrea Komlosy - Václav Bůžek - František Svátek (edd.). Kultury na hranici. Jižní Čechy – Jižní Morava – Waldviertel – Weinviertel, Wien – Waidhofen an der Thaya 1995, s. 261-265.
 • Dvořák, Jiří, Regionalistische Organisationen. Initiativen zur Entwicklung des böhmischen Südens, in: Andrea Komlosy - Václav Bůžek - František Svátek (Hg.), Kulturen an der Grenze. Südböhmen – Südmähren – Waldviertel – Weinviertel, Wien – Waidhofen an der Thaya 1995, s. 269-273.
 • Dvořák, Jiří, Die Regionalpolitische Programmatik des „Volkswirtschaftlichen Verbandes für Südböhmen“ in den Jahren 1918 bis 1938/39, in: Thomas Winkelbauer (Hg.), Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte. Referate des Symposiums Verbindendes und Trennendes an der Grenze III. von 24. bis 27. Oktober 1992 in Zwettel. Schriftenreihe des Waldviertler Heimatbundes Bd. 36, Horn-Waidhofen an der Thaya 1993, s. 329-440.

 Články v odborných periodikách

Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

 • Dvořák, Jiří – Jakubec, Ivan – Štemberk, Jan, Der Genius Loci Südböhmen als die Rückkehr der Seele in die Landschaft. Die touristische Destination Südböhmen im Wandel, Cross-Border Journal of Social and Economic Studies 2, 2013, č. 1, s. 23-36.
 • Dvořák, Jiří, Lainsitz, Moldau, Sazawa und Wottawa – Die Bedeutung der Wasserkraft für die Elektrifizierung Südböhmens. In: Herbert Knittler – Andrea Komlosy (edd.), Die Lainsitz. Natur- und Kulturgeschichte einer Region, St. Pölten 1997, s. 131-142.

 Články v domácích recenzovaných časopisech

 • Dvořák, Jiří, Národohospodář Jan Stocký a jeho vztah k italskému korporativnímu státu, Jitka Rauchová – Bohumil Jiroušek a kol., Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918-1951, Jihočeský sborník historický 81, Supplementum 4, 2012, s. 119-126.
 • Dvořák, Jiří – Kubeš, Jan, Vývoj průmyslu na území Českých Budějovic od počátku 19. století do 80. let 20. století, Historická geografie 36, 2010, s. 255-289.
 • Dvořák, Jiří, Krajina Lipna a tzv. Šumavské moře - proměny ve 20. století, in: Robert Šimůnek (ed.), Historická geografie 35, 2009, č. 1., s. 323-357.
 • Dvořák, Jiří, Zdravotnická osvěta a Národohospodářský sbor Jihočeský - NSJ, Jihočeský sborník historický - Supplementum 2, 2009, s. 60-77.
 • Dvořák, Jiří, Oč usilovala agrární strana a její představitelé ve struktuře národohospodářských sborů v meziválečném Československu (po vzoru Národohospodářského sboru jihočeského - Praha) v letech 1925-1938, in: Blanka Rašticová (ed.), Studie Slováckého muzea 13, Uherské Hradiště 2008, s. 147-156.
 • Dvořák, Jiří, Národohospodářský sbor jihočeský - protagonista meziválečného regionalismu, in: Jan Hájek - Drahomír Jančík - Eduard Kubů (edd.), O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 1 - 2005, Studia Historica LIX, Praha 2009, s. 209-216.
 • Dvořák, Jiří, K projektu nerealizované přehrady na Vltavě u Želnavy, Historická geografie 34, 2007, s. 163-191, 448-449.
 • Dvořák, Jiří, Regionalisté Josef a Jan Stocký a jejich vztah k ruralismu, in: Ruralismus, jeho kořeny a dědictví, Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 10, Semily 2005, s. 248-261.
 • Dvořák, Jiří, Z historické geografie jihočeského vodního hospodářství do roku 1938 (S plánem na výstavbu tzv. Šumavského jezera - přehrady u Kienbergu/Loučovic z roku 1892), Historická geografie 33, 2005, s. 119-156.
 • Dvořák, Jiří, "Počátek velkého díla" - Z dějin československého regionalismu, Moderní dějiny 13, 2005, s. 181-233.
 • Dvořák, Jiří, Jižní Čechy jako region, Historická geografie 32, 2003, s. 135-181.
 • Dvořák, Jiří, Střední vrstvy z regionu jihozápadních Čech a Národohospodářský sbor jihočeský (1925-1941), Studie k sociálním dějinám 10, 2002, s. 34-44.
 • Dvořák, Jiří, Z fondu Schwarzenberská báňská správa Černá v Pošumaví (1835) - 1906 - 1945 ve Státním oblastním archivu Třeboň, pobočka Český Krumlov, Historická geografie 31, 2001, s. 47-65.
 • Dvořák, Jiří, Těžba tuhy ve Schwarzenberských grafitových dolech v Černé v Pošumaví - Schwarzbachu v první polovině 20. století, in: Josef Harna - Petr Prokš (ed.), Studie k moderním dějinám (Sborník prací k 70. narozeninám Vlastislava Laciny), 2001, s. 279-289.
 • Dvořák, Jiří, Nad Jihočeským dopravním plánem Národohospodářského sboru jihočeského - Praha po roce 1935. In: Historická geografie 30, 1999, s. 23-40.
 • Dvořák, Jiří, K některým aspektům problematiky národohospodářských sborů v meziválečném Československu, in: Moderní dějiny. Sborník k dějinám 19. a 20. století. 6, Historický ústav AV ČR, 1998, s. 143-156.
 • Dvořák, Jiří, K činnosti kanceláře Národohospodářského sboru jihočeského a jejího generálního tajemníka Jana Stockého, Jihočeský sborník historický 66-67, 1997-1998, s. 77-94.
 • Dvořák, Jiří, Význam mapové sbírky ve fondu NSJ pro historickou geografii jižních Čech v 1. polovině 20. století, in: Historická geografie 29, Miscellanea, Historický ústav AV ČR, 1997, s. 83-101.
 • Dvořák, Jiří, K dějinám jihočeského regionalismu, Jihočeský sborník historický 64, 1995, s. 140-150.
 • Dvořák, Jiří, K problematice vzniku, vývoje a zániku Národohospodářského sboru jihočeského (1925-1941), Jihočeský sborník historický 63, 1994, s. 132-150.
 • Dvořák, Jiří, Vzpomínka na 90. výročí „pojížďky po Vltavě z Českých Budějovic do Prahy v květnu 1903“, Jihočeský sborník historický 62, 1993, s. 222-223.

 Články v ostatních odborných časopisech

 • Dvořák, Jiří, Prof. Dr. Zdeněk Radslav Dittrich a jeho působení v Nizozemí, in: Antonín Kostlán – Markéta Devátá, Práce z dějin vědy 21, 2009, s. 187-196.
 • Dvořák, Jiří, K pokusu Národohospodářského sboru jihočeského - Praha o záchranu jihočeských tuhových těžařstev ve 30. letech 20. století, in: František Stellner (ed.), Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozením prof. Ing. Václava Průchy, CSc., Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, s. 101-111.
 • Dvořák, Jiří, Historická důlní díla tuhového hornictví jižních Čech - dědičné štoly, in: Dějiny vědy a techniky 15. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 203, Národní technické muzeum, 2007, s. 101-117.
 • Dvořák, Jiří, Po stopách ztracené technické památky - úzkokolejná železnice Černá v Pošumaví - Fleißheim, Dějiny vědy a techniky 14, Rozpravy Národního technického muzea v Praze 200, Národní technické muzeum, 2006, s. 33-46.
 • Dvořák, Jiří, Agrární problematika v životě a díle regionalisty Jana Stockého (1897-1959), in: Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století, Studie Slováckého muzea 11, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2006, s. 243-251.
 • Dvořák, Jiří, Některé dochované technické památky spojené s dopravou tuhy v krajině jižních Čech (v průběhu 18.-20. století), Dějiny vědy a techniky 13, Rozpravy Národního technického muzea v Praze 193, Národní technické muzeum, 2005, s. 99-110.
 • Dvořák, Jiří, Zemědělské školství v oblasti působnosti Národohospodářského sboru jihočeského (aneb od dobývání tuhy rolníky až do konce doby meziválečné), in: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference věnovaný památce Samuela Cambela, Studie Slováckého muzea 9, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2004, s. 169-189.
 • Dvořák, Jiří, Úprava grafitu v 18.-20. století (v českých zemích ve světle dochovaných archivních materiálů a literatury), Dějiny vědy a techniky 12. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 189, Národní technické muzeum, 2004, s. 67-85.
 • Dvořák, Jiří, Pokus o komparaci českých tuhových dolů se světem (Od počátků těžby až do roku 1960), Dějiny vědy a techniky 11, Rozpravy Národního technického muzea v Praze 182, Národní technické muzeum, 2003, s. 47-59.
 • Dvořák, Jiří, Provozně-ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské Praha v Českých Budějovicích v letech 1970-1975, in: Antonín Kostlán - Markéta Devátá (edd.), Věda v Československu v období normalizace (1970-1975), Práce z dějin vědy 4, 2002, s. 97-108.
 • Dvořák, Jiří, Dálková sít Československé republiky konkretizovaná československou jižní automobilovou dráhou v návrhu píseckého regionalisty ing. Ivo Beneše, Rozpravy Národního technického muzea v Praze 175, Národní technické muzeum, 2002, s. 23-30.
 • Dvořák, Jiří, Družstevní hnutí v regionu jihozápadních Čech v době meziválečné (zemědělské družstevnictví v oblasti NSJ), in: Blanka Rašticová (ed.), Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století, Studie Slováckého muzea, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2002, s. 135-148.
 • Dvořák, Jiří, Jihočeský dopravní plán NSJ-Praha, podíl studentů ČVUT na jeho tvorbě a OŽK České Budějovice, Dějiny vědy a techniky 8. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 170, Národní technické muzeum, 2001, s. 25-30.
 • Dvořák, Jiří, Jan Stocký - agrárnický zemědělský odborník, in: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století, Studie Slováckého muzea, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2000, s. 193-200.
 • Dvořák, Jiří, Národohospodářský ústav Vysoké školy speciálních nauk ČVUT a výchova technické inteligence v meziválečné ČSR, Dějiny vědy a techniky 5, Rozpravy Národního technického muzea v Praze 157, Národní technické muzeum, 2000, s. 49-55.
 • Dvořák, Jiří, Vznik druhé vysoké školy v Českých Budějovicích (Provozně ekonomická fakulta VŠZ Praha), in: Věda v Československu v letech 1953-1963, Práce z dějin vědy 1, Archiv Akademie věd ČR, 2000, s. 95-101.
 • Dvořák, Jiří, Zemědělci a zemědělství v jihočeském pohraničí 1945-1948. In: Zemědělství na rozcestí 1945-1948, Studie Slováckého muzea 3, Slovácké muzeum Uherské Hradiště, 1998, s. 168-172.
 • Dvořák, Jiří, František Xaver Hodáč a Jan Stocký: dvě osobnosti Národohospodářského ústavu Vysoké školy speciálních nauk Českého vysokého učení technického v Praze, in: Práce z dějin Akademie věd, Studia Historiae Academiae Scientiarum, Seria C, Fasciculus 3, Archiv Akademie věd České republiky, 1998, s. 207-224.

 Články ve sbornících

 • Dvořák, Jiří, Technisches Erbe – Zeugnisse der Wirtschaft an der tschechisch-ősterreichichen Grenze, in: Alena Jaklová – Anja Edith Ference (edd.), Deutsch ohne Grenzen. Gesellschaftswissenschaften, Brno 2015, s. 137-154.
 • Dvořák, Jiří, Pozůstatky jihočeského hornictví v historické krajině jižních Čech, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 27, 2013, č. 1, s. 142-154.
 • Dvořák, Jiří, Josef Stocký a technické možnosti vodního hospodářství na přelomu 19. a 20. století, in: Dagmar Blümlová - Jitka Rauchová a kol. (edd.), Čas rychlých kol a křídel, aneb mezi Laurinem a Kašparem. Kapitoly z kulturních dějin na přelomu 19. a 20. století. Studie a materiály, České Budějovice 2008, s. 317-337.
 • Dvořák, Jiří, K problematice dvouletého hospodářského plánu obnovy a února 1948 v jihočeském regionu (Z pohledu archivních materiálů hospodářských a sociálních dějin), in: Společná hranice. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 15. března 2007, Jihočeské muzeum České Budějovice 2007, s. 23-31.
 • Dvořák, Jiří, K počátkům kolaborace v prostředí národohospodářských institucí (analýza jednoho dokumentu uloženého v SOA Třeboň), in: Jiří Petráš (ed.), Kolaborace. Kolaborace? Kolaborace! Jihočeské muzeum České Budějovice 2007, s. 27-40.
 • Dvořák, Jiří, K problematice podnikatelských elit v českých zemích v oblasti těžby, zpracování a prodeje tuhy (grafitu) 19. století a v první polovině 20. století (stav a perspektivy), in: Jiří Štaif (ed.), Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 325-335.
 • Dvořák, Jiří, Těžba jihočeské tuhy v hospodářských a sociálních dějinách 20. století (včetně využití v dějinách regionu), in: Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách, Ústí nad Labem 2006, s. 141-166.
 • Dvořák, Jiří, Jan Stocký v zázemí obou válek, in: Jiří Petráš (ed.), Jedna generace - dvě války, Jihočeské muzeum České Budějovice 2006, s. 80-103.
 • Dvořák, Jiří, Využití některých technických památek na Šumavě při výuce regionálních dějin v dějepisném vyučování, in: Martin Veselý - Michaela Hrubá (edd.), Regionální dějiny v dějepisném vyučování, Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 23.-24. listopadu 2005 v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2006, s. 103-110.
 • Dvořák, Jiří, Co přinesl "čas výstavní" pro řešení tzv. "jihočeské otázky", in: Dagmar Blümlová - Jitka Rauchová (edd.), Čas výstavního ruchu. Studie a materiály, České Budějovice 2005, s. 129-143.
 • Dvořák, Jiří, K rodinnému zázemí Jaroslava Golla (Vzpomínky Ády Hodáčové), in: Bohumil Jiroušek - Josef Blüml - Dagmar Blümlová (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci, České Budějovice 2005, s. 593-634.
 • Dvořák, Jiří, K problematice odsunu Němců ve světle literatury (čísel a statistik), in: Záboj Čampula - Jiří Dvořák (edd.), K některým událostem na sklonku druhé světové války 1944-1945 na území dnešního Jihočeského kraje (včetně "Pochodů smrti v roce 1945"), České Budějovice 2005, s. 35-41.
 • Dvořák, Jiří, Jihočeská grafitová těžařstva v regionální paměti české krajiny (Návrh na propojení památek těžby a zpracování grafitu), in: Sborník příspěvků z kolokvia Ostrava 2004, Ostrava 2004, s. 57-65.
 • Dvořák, Jiří, K některým aspektům česko-německého soužití v meziválečné ČSR z pohledu Národohospodářského sboru jihočeského - Praha, in: Soužití dvou národů v srdci Evropy, České Budějovice 2003, s. 37-58.
 • Dvořák, Jiří, Jak jsem se v rodině dovídal o první světové válce, in: Jiří Petráš (ed.), Armáda, společnost a první světová válka, Jihočeské muzeum České Budějovice 2002, s. 114-125.
 • Dvořák, Jiří, K některým aspektům problematiky židovské komunity v jihozápadních Čechách v meziválečném hospodářství regionu (1918-1939), in: Jan Podlešák (ed.), Naše dny se naplnily. Z historie židů v jižních Čechách, České Budějovice 2002, s. 71-84.
 • Dvořák, Jiří, O strastiplné cestě některých československých legionářů (Z Dobrudže přes Soluň do Francie 1917-1918), in: Jiří Petráš (ed.), Československé legie a první světová válka, Jihočeské muzeum České Budějovice 2002, s. 61-68.
 • Dvořák, Jiří, Otázka tradice ve vztahu k posádkovému městu a vojenské posádce (Na příkladu statutárního a také posádkového města Českých Budějovic), in: Vojenství XXI. století - Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané na Vojenské akademii v Brně 17. října 2001, Brno 2002, s. 244-253.
 • Dvořák, Jiří, Velká válka na Balkáně očima Františka Kryštofa, in: Jiří Petráš (ed.), Osobnosti a první světová válka, Jihočeské muzeum České Budějovice 2001, s. 40-47.
 • Dvořák, Jiří, Těžba a zpracování jihočeské tuhy v letech první světové války, in: Jiří Petráš (ed.), Regiony a první světová válka, Jihočeské muzeum České Budějovice 2001, s. 52-58.
 • Dvořák, Jiří, Provozně-ekonomická fakulta VŠZ Praha v Českých Budějovicích v letech 1963-1970, in: Blanka Zilynská - Petr Svobodný (edd.), Česká věda a Pražské jaro (1963-1970), Praha 2001, s. 75-85.
 • Dvořák, Jiří, K podílu agrárního hnutí, agrární strany a jejích představitelů na vzniku a činnosti národohospodářských sborů v meziválečném Československu, in: K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha 2001, s. 259-266.
 • Dvořák, Jiří, Byl Hospodářský obzor jihočeský nepolitický tisk?, in: Pavel Marek (ed.), Tisk a politické strany. Sborník referátů připravených pro nerealizovanou konferenci "Tisk, jeho místo a role v dějinách a současnosti politických stran na území českých zemí a Československa“, Olomouc 2001, s. 102-111.
 • Dvořák, Jiří, Die Juden in Südböhmen in den Jahren 1918-1945, in: Juden in Sudetenland, Ackermann-Gemeinde, Praha 2000, s. 183-203.
 • Dvořák, Jiří, Židé v jižních Čechách v letech 1918-1945, in: Židé v Sudetech, Ackermann-Gemeinde, Praha 2000, s. 166-182.
 • Dvořák, Jiří, Formování multikulturní společnosti v podmínkách jihočeského regionu ve 20. století (Se zaměřením na první polovinu století), in: Olga Šrajerová (ed.), Formování multikulturní společnosti v podmínkách ČR a zemích střední Evropy, Praha 2000, s. 199-209.
 • Dvořák, Jiří, Českobudějovické hotely a čepování piva v době meziválečné. In: Průvodce po budějovických hostincích a kapitoly z jihočeské pivní historie. Jihočeské muzeum, České Budějovice 1999, s. 134-139.
 • Dvořák, Jiří, Jan Stocký a Vysoká škola speciálních nauk Českého vysokého učení technického Praha v letech 1945-1949. In: Věda v Československu v letech 1945-1953, Karolinum, Praha 1999, s. 87-96.
 • Dvořák, Jiří, K hospodářskému regionalismu v meziválečné ČSR. In: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě 1-2, Historický ústav AV ČR, Praha 1999, s. 354-358.
 • Dvořák, Jiří, Československá brannost a jihočeský region v osudovém roce 1938. In: Sborník Vojenské akademie v Brně, Řada C-D, Vojenská akademie Brno, Brno 1999, s. 105-118.
 • Dvořák, Jiří, K méně známým aspektům české účasti v první světové válce (Česká účast na černohorském úseku balkánského válčiště z hlediska memoárů jednoho účastníka - Františka Kryštofa). In: Jiří Petráš (ed.), Česká společnost a první světová válka, Jihočeské muzeum, České Budějovice 1999, s. 22-28.
 • Dvořák, Jiří, Emanuel Chalupný a Národohospodářský sbor jihočeský. In: Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor, Filozofický ústav AV ČR, Praha 1999, s. 233-240.
 • Dvořák, Jiří, K problematice národnostních menšin na území jihočeského regionu po roce 1989. In: Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století, Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě, Dokumentační a informační středisko Rady Evropy v Praze, Praha 1998, s. 242-248.
 • Dvořák, Jiří, K problematice finančního krytí Aeroklubů v ČSR - Jižní Čechy 1918-1938, in: Sportovní letectví v jihočeském regionu. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 1998, s. 5-10.
 • Dvořák, Jiří, K problematice výstavby železnice Týn nad Vltavou-Bechyně, in: Sto let po kolejích z Číčenic do Týna nad Vltavou 1898-1998, Sborník k oslavám 100. výročí zahájení provozu na železniční trati Číčenice-Týn nad Vltavou, Vydal Městský úřad Týn nad Vltavou-odbor kultury, Městské muzeum Týn nad Vltavou 1998, s. 4-5.
 • Dvořák, Jiří, K problematice výstavby letišť v Československu v druhé polovině třicátých let (V rámci Jihočeského dopravního plánu). In: Vojenská letiště v Čechách a na Moravě po roce 1918, Jihočeské muzeum České Budějovice 1997, s. 8-18.
 • Dvořák, Jiří, Jižní Čechy v období let 1945-1946 (Pohraničí, odsun Němců a příchod osídlenců). In: Česko-slovenská historická ročenka 1996, Brno 1996, s. 55-61,
 • Dvořák, Jiří, K ovlivňování meziválečného jihočeského hospodářského vývoje elektrifikací. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, svazek 131, řada společenských věd č. 13, Brno 1996, s. 63-70.
 • Dvořák, Jiří, Der volkswirtschaftliche Verband für Südböhmen und der südböhmischen Regionalismus im Verhältnis zur Zentralmacht in der Zwischenkriegszeit 1918-1939. Národohospodářský sbor jihočeský a jihočeský regionalismus, in: XXIII. mikulovské sympozium 1993, Brno 1995, s. 319-325.

 Popularizační texty

 • Dvořák, Jiří, Hospodářský vývoj Zlivi, zejména v 19. a 20. století, in: Daniel Kovář a kol., Zliv kdysi a dnes, Vydalo město Zliv 2010, s. 106-136.
 • Dvořák, Jiří, Období 1938-1945, in: Katalog výstavy Po stopách společné historie, Nové Hrady 14. srpna - 30. října 2009, České Budějovice 2009, s. 22-24.
 • Dvořák, Jiří, Zeitperiode 1938-1945, in: Katalog zur Ausstellung Auf den Spuren der gemeinsamen Geschichte, Nové Hrady 14. August - 30. Oktober 2009, České Budějovice 2009, s. 22-24.
 • Dvořák, Jiří, K 80. výročí vzniku Československé republiky aneb 28. říjen 1918 v Českých Budějovicích. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 35, 1998, č. 4. s. 241-245.

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1