prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 852
 • Místnost:
  023401040 pracovna pedagogů 040 - 1. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (nar. 1962) se na počátku své profesní dráhy věnoval moderní české poezii (knihy „Generace" osamělých běžců, 1991, a Stavitelé křídel, 1991), poté se řadu let zabýval interpretací textu a naratologií (knihy Hledání jazyka interpretace: K modernímu prozaickému textu, 2003, a Naratologie: Strukturální analýza vyprávění, 2013, spolu s Tomášem Kubíčkem a Jiřím Hrabalem). V posledních letech tráví čas především nad materiálem populární kultury, vykládané ze sémantického a naratologického hlediska (sborníky James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění, 2007, a Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace, 2010, soubory glos Mikešova aféra a jiné případy: Kapitoly o zaneřáděném kulturním prostoru, 2011, a Generátory národního pohnutí a další mučicí stroje, 2019, některé studie knihy Cosmogonia: Alegorické reprezentace „všeho", 2012, spolu s Vladimírem Papouškem). Zabývá se také metodologií literární a kulturní historie (knihy Models of Representations in Czech Literary History, 2010, spolu s Vladimírem Papouškem, a Literary Universe in Three Parts: Language – Fiction – Experience, 2018, spolu s Vladimírem Papouškem a Davidem Skalickým). Je autorem téměř padesáti studií, z nichž některé byly kromě češtiny a slovenštiny publikovány také v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, maďarštině, chorvatštině a japonštině. Je také autorem českého překladu knihy Johna Fiskea Jak rozumět populární kultuře. V letech 1994-1997 a 2000 působil jako hostující profesor na Brown University v Providence v USA. V letech 2000-2009 byl ředitelem Ústavu české literatury a literární vědy na FF UK v Praze. Od roku 2016 je ředitelem Ústavu věd o umění a kultuře na FF JU. Habilitoval se v r. 2004 a profesorem novější české literatury byl jmenován v roce 2008. Má rád psychedelii, hippies a 60. léta, progresivní rock, filmy s Jamesem Bondem, trpasličí potkany a vaření. Choval andulku, která milovala Boba Dylana.

Hesla ve slovnících: Slovník české literatury po roce 1945 on-line zde; Wikipedia zde

Publikace dostupné k volnému stažení na profilu Academia.edu zde

Tvůrčí činnost

Publikační činnost: Prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (ORCID ID: 0000-0002-7719-2149) (aktualizace: prosinec 2021)

 1. Odborné knihy (monografie)

10) PAPOUŠEK, Vladimír; SKALICKÝ, David; KAPLICKÝ, Martin; BÍLEK, Petr A.: Pohyb řeči a nespojitosti místa: Postanalytické a neopragmatické iniciace v literární vědě. Praha: Akropolis, 2021, 364 s. ISBN 978-80-7470-365-2.

9) BÍLEK, Petr A. Generátory národního pohnutí a další mučicí stroje. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2019, 168 s. ISBN: 978-80-7579-055-2.

8) BÍLEK, Petr A.; KAPLICKÝ, Martin; PAPOUŠEK, Vladimír; SKALICKÝ, David: Kontext v pohybu: (Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře. Praha: Akropolis, 2018, 296 s. ISBN 978-80-7470-220-4.

7) BÍLEK, Petr A.; PAPOUŠEK, Vladimír; SKALICKÝ, David: Literary Universe in Three Parts: Language – Fiction – Experience. Brighton: Sussex Academic Press, 2018, 256 s. ISBN 978-1-84519-908-1.

6) KUBÍČEK, Tomáš; HRABAL, Jiří; BÍLEK, Petr A. Naratologie: Strukturální analýza vyprávění. Praha: Dauphin, 2013. 248 s. ISBN: 978-80-7272-592-25. (Dostupné zde ).

5) PAPOUŠEK, Vladimír; BÍLEK, Petr A. Cosmogonia: Alegorické reprezentace „všeho“. Praha: Akropolis, 2012, 228 s. ISBN 978-80-87481-61-5. (Moje studie v knize dostupné zde).

4) BÍLEK, Petr A. Mikešova aféra a jiné případy: Kapitoly o zaneřáděném kulturním prostoru. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011, 144 s. ISBN: 978-80-87053-61-4.

3) BÍLEK, Petr A.; PAPOUŠEK, Vladimír. Models of Representations in Czech Literary History. Boulder: East European Monographs, 2010. 209 s. ISBN 978-0-88033-680-2. (Moje studie v knize dostupné zde).

2) BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu). Brno: Host, 2003. 358 s. ISBN 80-7294-080-5. (Dostupné zde).

1) BÍLEK, Petr A. „Generace“ osamělých běžců. Praha: Československý spisovatel, 1991. 112 s. ISBN 80-202-0263-3. (Dostupné zde).

 1. Kapitoly v odborných knihách

49) BÍLEK, Petr A. Svět populární kultury. In Papoušek, Vladimír a kol.: Chór a disonance: Česká literatura 1947-1963. Praha: Akropolis 2022, s. 89-170.

48) Jak to v roce 2016 běžel Zátopek: Proměny mediálních obrazů Emila Zátopka v průběhu sedmi desetiletí. In BÍLEK, Petr A. – Dvořák, Martin – Král, Pavel, eds.: Jak se dělá věda na Filozofické fakultě JU. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity 2020, s. 141-151 (celá kniha ke stažení zde , samotná studie zde ).

47) BÍLEK, Petr A. La poétique du texte. In Pier, John; Vallance, Laurent; Bílek, Petr A.; Kubíček, Tomáš (eds.): Jan Mukarovsky. Ecrits 1928-1946. Paris: Editions des archives contemporaines, 2018, s. 81-88. ISBN: 9782813002488, doi: 10.17184/eac.1416 (elektronická verze dostupná zde ).

46) BÍLEK, Petr A.; KUBÍČEK, Tomáš: Définir le structuralisme tchèque. In Pier, John; Vallance, Laurent; Bílek, Petr A.; Kubíček, Tomáš (eds.): Jan Mukarovsky. Ecrits 1928-1946. Paris: Editions des archives contemporaines, 2018, s. 3-26. ISBN: 9782813002488, doi: 10.17184/eac.1411 (elektronická verze dostupná zde ).

45) BÍLEK, Petr A. Propaganda jakožto opuštěný pojem v kulturním prostoru. In Kopal, Petr, ed.: Film a dějiny 7: Propaganda. Praha: Casablanca; Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 18-30. ISBN 978-80-87292-44-0.

44) BÍLEK, Petr A. John Fiske – romantický solitér, který stál na počátku. In Fiske, John: Jak rozumět populární kultuře. Praha: Akropolis, 2017, s. 297-315.

43) BÍLEK, Petr A. Řečové akty na dvoře karmínového krále. In BÍLEK, Petr A. – Nagy, Ladislav – Skalický, David, eds.: Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí: Lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017, s. 266-287. ISBN: 978-80-7394-672-2. (Dostupné zde).

42) BÍLEK, Petr A. Transponování české populární kultury. In Bílek, Petr A. – Šebek, Josef, eds.: Česká populární kultura: Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017, s. 7-14. ISBN 978-80-7308-725-8.

41) BÍLEK, Petr A. Mapy polí literárního a kulturního dění v jednotlivých letech období 1935–1947. In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017, 818 s., ISBN 978-80-200-2736-8, s. 550–813.

40) BÍLEK, Petr A. Plocha času. In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017, 818 s., ISBN 978-80-200-2736-8, s. 29–41.

39) BÍLEK, Petr A. Nakročení pozdního Miroslava Červenky směrem k pragmatismu. In Bílek, Petr A. et al.: Stopy pragmatismu: Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2016, s. 157-182. ISBN 978-80-7394_627-2.

38) BÍLEK, Petr A. „Duní vlak metrem v ránu teplém“: Pár poznámek k absenci obrazů každodennosti v české popkultuře normalizační éry. In Klimeš Ivan; Wiendl, Jan, eds.: Kultura a totalita: Každodennost. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2016, s. 384-401. ISBN 978-80-7308-701-2. (Dostupné zde).

37) BÍLEK, Petr A. Il fumetto ceco contemporaneo come diagramma storico: modalità della creazione dell’immagine del passato attraverso il medium “dell’arte sequenziale”. In D'Amico, Tiziana; Bílek, Petr A.; Machátová, Ludmila; Foret, Martin, eds.: La memoria a fumetti: Studi sul fumetto, la storia e la memoria / Paměť v bublinách: Studie o komiksu, paměti a dějinách. Mantova: Universitas Studiorum, 2016, s. 45-70. ISBN 978-88-99459-53-6. (Dostupné zde). Tamtéž zároveň i česky jako Současný český komiks jako historiogram: Způsoby vytváření obrazu minulosti médiem „sekvenčního umění“, s. 187-210. (Dostupné zde).

36) BÍLEK, Petr A. Psychedelická doupata. Dialogičnost a různořečí jako rysy hudební i verbální poetiky Franka Zappy. In Papoušek, Vladimír; Skalický, David, eds.: Fenomén Zappa. Praha: Akropolis, 2016, s. 31-56. ISBN 978-80-7470-143-6. (Dostupné zde ).

35) BÍLEK, Petr A. Karel Gott: The Ultimate Star of Czechoslovak Pop Music. In Mazierska, Ewa, ed.: Popular Music in Eastern Europe: Breaking the Cold War Paradigm. Londýn: Palgrave Macmillan, 2016, s. 217-241. ISBN 978-1-137-59272-9.

34) BÍLEK, Petr A. Švejk na zdi: Sémantika švejkovských obrazů a „citátů“ v prostorech soudobých restaurací. In Hrabal, Jiří, ed.: Švejk ve střední Evropě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 65-80, ISBN 978-80-87895-86-3. (Dostupné zde).

33) BÍLEK, Petr A. Revoluce ve vzduchu: Obrazy revoluce v populární kultuře přelomu 60. a 70. let 20. století. In Klimeš Ivan; Wiendl, Jan, eds.: Kultura a totalita: Revoluce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2016, s. 401-423. ISBN 978-80-7308-637-4. (Dostupné zde ).

32) BÍLEK, Petr A. Hrabalův Haňťa jako čtenář jednotlivin. In Kanda, Roman, ed.: Trhliny světa. Kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Praha, ÚČL AV ČR 2016, s. 170-183. (Dostupné zde ).

31) BÍLEK, Petr A. „Válka je vůl“: Pacifistické protiválečné postoje v populární hudbě 60. a 70. let 20. století. In Klimeš Ivan; Wiendl, Jan, eds.: Kultura a totalita: Válka. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2014, s. 390-425. ISBN 978-80-7308-550-6. (Dostupné zde ).

30) BÍLEK, Petr A. Mapy polí literárního a kulturního dění v jednotlivých letech období 1924–1934. In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 2: Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924–1934. Praha: Academia, 2014, 622 s., ISBN 978-80-200-2296-7, s. 387–594.

29) BÍLEK, Petr A. Reprezentace příslušníků SNB v českých filmech a seriálech normalizační éry. In Kopal, Petr, ed.: Film a dějiny 4: Normalizace. ÚSTR – Casablanca, 2014, s. 207-224.

28) BÍLEK, Petr A. Ohraničené společenství: Konstruování hranice mezi „naším“ a „cizím“ v české popkulturní a masové produkci období normalizace. In Klimeš Ivan; Wiendl, Jan, eds.: Kultura a totalita: Národ. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2013, s. 220-242. ISBN 978-80-7308-488-2. (Dostupné zde).

27) BÍLEK, Petr A. Topolův román ...uličnický... In Říha, Ivo, ed.: Otevřený rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Praha: Torst, 2013. ISBN 978-80-7215-451-7, s. 40-45.

26) BÍLEK, Petr A. The 30 Cases of Major Zeman: Domestication and Ideological Conversion of a James Bond Narrative in the Czech TV Seriál Context of the 1970s. In Čulík, Jan, ed.: National Mythologies in Central European TV Series: How J.R. Won the Cold War. Brighton: Sussex Academic Press, 2013, s. 48-67.

25) BÍLEK, Petr A. TV Serials and TV Series as Specific Representations of Mimetic and Performative Impact. In Čulík, Jan, ed.: National Mythologies in Central European TV Series: How J.R. Won the Cold War. Brighton: Sussex Academic Press, 2013, s. 1-9.

24) BÍLEK, Petr A. Reprezentace: Metafora, pojem či koncept? In Veberová, Veronika, Bílek, Petr A., Papoušek, Vladimír, Skalický, David, eds.: Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012, s. 11-30.

23) BÍLEK, Petr A. Socialist Realism and the Avant-garde. In Bílek, Petr A.; Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan, eds.: A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, s. 349-360.

22) BÍLEK, Petr A. Socialistický realismus a avantgarda. In Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan, eds.: Heslář české avantgardy: Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011, s. 319-330. (Dostupné zde ).

21) BÍLEK, Petr A. Kalendárium 1970-1989. In Bílek, Petr A.; Činátlová, Blanka, eds.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010, s. 188-249. ISBN 978-80-87053-44-7.

20) BÍLEK, Petr A. K práci i oddechu: Znakový systém normalizační pop music. In Bílek, Petr A.; Činátlová, Blanka, eds.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010, s. 57-75. ISBN 978-80-87053-44-7. (Dostupné zde).

19) BÍLEK, Petr A. 1906. Hledání jediné skutečnosti: mezi minulostí a budoucností. In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010, 628 s., ISBN 978-80-200-1792-5, s. 88–108.

18) BÍLEK, Petr A. 1908. Mezi uzavřenými binárně opozičními světy a světy smývajícími své hranice. In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010 628 s., ISBN 978-80-200-1792-5, s. 126–144.

17) BÍLEK, Petr A. Mapy polí literárního a kulturního dění v jednotlivých letech období 1905–1923. In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010, 628 s., ISBN 978-80-200-1792-5, s. 397–610.

16) BÍLEK, Petr A.; PAPOUŠEK, Vladimír; Wiendl, Jan. Plocha času.  In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010, 628 s., ISBN 978-80-200-1792-5, s. 21– 40.

15) BÍLEK, Petr A; PAPOUŠEK, Vladimír. Metoda pozorování dějin a její souvislosti. In Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010, 628 s., ISBN 978-80-200-1792-5, s. 11–19.

14) BÍLEK, Petr A. Jáchym Topol. In Serafin, Steven; Mihailovich, Vasa D., eds., Twenty-First-Century Central and Eastern European Writers. Detroit: Gale, 2009, s. 290-294. ISBN 978-0-7876-8171-5.

13) BÍLEK, Petr A. Kánon, kanoničnost a kanonizace jako literárněhistorické konstrukty. In Bílek, Petr A.; Janoušek, Pavel; Šmahelová, Hana; Papoušek, Vladimír; Tureček, Dalibor: Literatura a kánon. Praha: FF UK 2007, s. 7-18. Publikováno v překladu do bulharštiny in Homo bohemicus 19, 2016, č. 3-4, s. 11-26.

12) BÍLEK, Petr A. James Bond a major Zeman: Sémantika narativní ideologie. In BÍLEK, Petr A., ed. James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Příbram: Pistorius & Olšanská 2007, s. 100-118. ISBN 978-80-87053-06-5. (Dostupné zde ).

11) BÍLEK, Petr A. „Plakaly spolu, plakaly radostně a hrdě“: Emblematické redukce mateřství v ideologizovaném prostoru české poúnorové kultury. In Hanáková, Petra; Heczková, Libuše; Kalivodová, Eva, eds.: V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006, s. 249-260. ISBN 80-86429-65-2

10) BÍLEK, Petr A. Rekognoskace archivu literárněhistorických východisek. In Wiendl, Jan, ed., Hledání literárních dějin v diskusi. Praha: Paseka, 2006, s. 125-144. (Dostupné zde ).

9) BÍLEK, Petr A. Literární historie: Hledání esence či vertikální i horizontální konstruování sítě?. In Papoušek, Vladimír a Tureček, Dalibor: Hledání literárních dějin. Praha: Paseka, 2005, s. 78-92. (Dostupné zde ).

8) BÍLEK, Petr A. Stanley Fish a soudobé diskuse o tom, jaký smysl má uvažování o literatuře v dnešním světě. In Fish, Stanley: S úctou věnuje autor. Brno-Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, edice Theoretica 2004, s. 80-91.

7) BÍLEK, Petr A. Připisování významu: Emblematické redukce kulturních entit na cestě od arbitrárního významu k referenci. In Svatoň, Vladimír a Housková Anna, eds.: Srovnávací poetika v multikulturním světě. Praha: Univerzita Karlova, 2004, s. 105-113. (Dostupné zde).

6) BÍLEK, Petr A. Barthesovy Mytologie jako cesta k dekonstrukci mytologizací. In Barthes, Roland: Mytologie. Praha: Dokořán, 2004, s. 159-165.

5) BÍLEK, Petr A. Lyrický subjekt a lyrická situace: K otázce konstrukční, kontrolní a interpretativní funkce v lyrice. In Fořt, Bohumil a Hrabal, Jiří, eds.: Od struktury k fikčnímu světu: Lubomíru Doleželovi. Olomouc: Aluze, 2004, s. 141-164. (Dostupné zde).

4) BÍLEK, Petr A. and FIDLER, Masako and KANIG, David. Toward an Integrated Approach to Czech Language, Literature, and Culture on the Web.  In Olga Kagan and Benjamin Rifkin, eds. The Teaching and Learning of Slavic Languages and Cultures. Columbus: Slavica Publishers, 2000. s. 341-362. (33%)

3) BÍLEK, Petr A. The East, West, and the Center of Europe as Cultural Concepts, Emblems, and Vehicles of Creative Misunderstandings. In Levitsky, Alexander and Ueda, Masako, eds. Brown Slavic Contributions. Vol. XIII. Providence: Brown University, 2000, s. 78-101.

2) BÍLEK, Petr A.  Referentiality vs. Intertextuality: Transformations of Meaning and Ambiguity of Reference in Contemporary Czech Prose-Fiction“. In Levitsky, Alexander and Ueda, Masako, eds. Brown Slavic Contributions. Vol. XI. Providence: Brown University, 1999, s. 88-99

1) BÍLEK, Petr A. Ke vztahu zobrazení skutečnosti a výstavby literárního díla. In Mikulášek, Alexej, ed.: Východiska a perspektivy. Praha: SPN, 1989, s. 15-24.

 1. Články v odborných periodikách

      3. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných periodikách

4) BÍLEK, Petr A. Reading Prague: Narrative Domains of the Image of the City in Fiction. Style 40, 2006, č. 3, s. 249-257.

3) BÍLEK, Petr A. A Journey of a Name from the Realm of Reference to the Realm of Meaning: The Reception of Milan Kundera within the Czech Cultural Context. Kosmas, 2003, 17, č. 1, s. 15-27.

2) BÍLEK, Petr A. A totalitarianismus utani "masmilyen" szemiotika. Jelenkor, 1994, 37, č. 9, s. 778-783.

1) BÍLEK, Petr A. Sulle attuali condizioni della letteratura ceca. Europa Orientalis, 1994, 13, č. 2, s. 63-74.

 1. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech

14) BÍLEK, Petr A. Vladimír Svatoň: 19. 7. 1931 - 26. 12. 2018. Slavia 89, 2020, č. 1, s. 113-115.

13) BÍLEK, Petr A. Pojetí významu u Ingardena a Mukařovského: Vliv, inspirace, či autonomní cesty? Slovo a smysl / Word and Sense 16, 2019, č. 32, s. 163-175 (dostupné zde ).

12) BÍLEK, Petr A.; PAPOUŠEK, Vladimír. Reprezentace, performance historie a současná literární věda. Slovo a smysl / Word and Sense 7, 2010, č. 13, s. 53-67 (dostupné zde )

11) BÍLEK, Petr A.: Módní „systém“. Slovo a smysl / Word and Sense 7, 2010, č. 13, s. 127-133 (dostupné zde )

10) BÍLEK, Petr A. Zvěčnělí vůdcové: Literární re-prezentace J. V. Stalina a Klementa Gottwalda vytvářené bezprostředně po jejich smrti. Slovo a smysl / Word and Sense 5, 2008, č. 9/10, s. 312-325 (dostupné zde ).

9) BÍLEK, Petr A. Diskursivní prostor popkultury aneb Proč by Otokar Březina neměl přejet krtečka. Slovo a smysl / Word and Sense 3, 2006, č. 6, s. 23-49 (dostupné zde ).

8) BÍLEK, Petr A. Texty a kontexty. Svět literatury 16, 2006, č. 34, s. 7-14.

7) BÍLEK, Petr A. K hledání hranice, kdo kde co v lyrice mluví. Česká literatura, 2006, 54, č. 2-3, s. 137-144.

6) BÍLEK, Petr A. Význam, reference a smysl z hlediska fungování a interpretace fikčního světa. Česká literatura, 2002, 50, č. 5, s. 453-488.

5) BÍLEK, Petr A. Textovost: K historii pojmu, který nabízel cestu k postižení specifičnosti mimetického odkazování v literatuře. Česká literatura, 1998, 46, č. 5, s. 451-468.

4) BÍLEK, Petr A. K otázce individuální konkretizace literárního textu (Na okraj problému explicitní a implicitní subjektivity ve vztahu text - dílo). Česká literatura, 1994, 42, č. 2, s. 178-190

3) BÍLEK, Petr A. Ke vztahu zobrazování skutečnosti a výrazových prostředků české poezie 30. let. Česká literatura, 1988, 36, č. 5, s. 452-461.

2) BÍLEK, Petr A. K poetike noviel Františka Švantnera. Slovenské pohl´ady, 1987, 103, č. 11, s. 93-100.

1) BÍLEK, Petr A. Mácha a Hrubín, skutečnost a výraz. Česká literatura, 1987, 35, č. 2, s. 115-118.

 1. 3. Články v ostatních odborných časopisech

10) BÍLEK, Petr A.: „Hrdina papírový a plochý až hanba“: Goldfinger v románu a ve filmu. Cinepur 30, 2021, č. 138, s. 78-85.

9) BÍLEK, Petr A. Možnosti naratologie v rámci kulturálních studií: Literární re-prezentace jako pole mezi ideologií a naratologií. Kultura – média – komunikace 1, 2009, č. 2, s. 37-52. ISSN 1804-0365.

8) BÍLEK, Petr A. Diskurs, re-prezentace, narativita, textovost a další pole interdisciplinárního překryvu: Literární věda a mediální studia. Kultura – média – komunikace 1, 2009, č. 1, s. 147-164. ISSN 1804-0365.

7) BÍLEK, Petr A. Karel Šiktanc ovvero sulla forza e sulla stabilità della voce poetica. Hebenon: Rivista internazionale di letteratura 11-12, 2006, č. 7-8, s. 9-15.

6) BÍLEK, Petr A. Prolegomena k ne(na)psaným dějinám literatury české. Tvar, 1996, 7, č. 14, s. 1, 4 a 5. (Dostupné zde ).

5) BÍLEK, Petr A. Možnosti "já": Autenticita, autobiografie, autor(ský obraz). Tvar, 1996, 7, č. 14, s. 8-9. (Dostupné zde ).

4) BÍLEK, Petr A. Kunderovské anglofonní reflexe. Tvar, 1996, 7, č. 14, s. 17-18. Přetištěno In Milan Kundera: Jsem posedlý číslem sedm. Olomouc: Votobia, 1996, s. 59-103. (Dostupné zde ).

3) BÍLEK, Petr A. Současná teorie literatury v USA. Tvar, 1996, 7, č. 14, s. 24; Tvar, 1997, 8, č. 21, s. 24; Tvar, 1998, 9, č. 11, s. 24; č. 12, s. 24, č. 13, s. 24. (První část dostupná zde ).

2) BÍLEK, Petr A. Tři filipiky proti jevovému aneb Hrst úvah metakritických. Tvar, 1993, 4, č. 33-34, s. 1 a 4; č. 35-36, s. 6; č. 37-38, s. 6.

1) BÍLEK, Petr A. Poetika - noetika - ontologie. K vědomí souvislostí v české poezii 80. let. Tvorba, 1987, č. 28, Kmen, s. 3 a 5.

 1. Články ve sbornících

14) BÍLEK, Petr A. Koncepty centra a periferie z hlediska schopnosti absorbovat představu kulturního transferu jakožto strůjce významových posunů. In Pašteková, Michaela; Brezňan, Peter, eds.: Estetika centra a periférie – Centrum a periféria estetiky. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2020, s. 76-90. ISBN: 978-80-972624-2-6. (Dostupné zde).

13) BÍLEK, Petr A. Milan Kundera: How to Position a Writer Writing Only in French for More than Twenty Years into a Frame of Contemporary Czech Literature? In: European Unity and Central and Eastern Europe: Between Centripetal and Centrifugal Forces. Seoul: National Research Foundation of Korea, 2013, s. 197-206.

12) BÍLEK, Petr A. Littérature tchèque, littérature centre-européenne et littérature mondiale dans l´œuvre essayistique de Milan Kundera. In Thirouin, Marie-Odile; Boyer-Weinmann, Martine: Désaccords parfaits: Le réception paradoxale de l´œuvre de Milan Kundera. Grenoble: Ellug, 2009, s. 37-48.

11) BÍLEK, Petr A. Antologizace diskursivního pole: Od kontextů k textům a zase zpět. In: Krátká, Eva et al.: (A)symetrické historie: Zamlčené rámce a vytěsněné problémy. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště AVU 2008, s. 195-211.

10) BÍLEK, Petr A. Constructing the Paradoxical Middle: Conceptualizations of Central Europe Explored in the 1980s Essaystic Debates. In BÍLEK, Petr A.; Dimter, Tomáš, eds. Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa / Landschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa. Praha: Gutenberg 2007, s. 330-344.

9) BÍLEK, Petr A. Stylizace lyrického subjektu. In Mareš, Petr; Vaňková, Irena, eds. Jazyky, rozumění, porozumění. Praha: Univerzita Karlova – Filozofická fakulta, 2007, s. 34-44. (Dostupné zde ).

8) BÍLEK, Petr A. Obraz Boženy Němcové – pár poznámek k jeho emblematické redukci. In Piorecký, Karel, ed. Božena Němcová a její Babička. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Sv. 3. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006, s. 11-23. (Dostupné zde).

7) BÍLEK, Petr A. The Role of Literature in the Post-Communist Era: A Case Study of the Czech Cultural Context.. In Hasil, Jiří, ed. Přednášky z XLVIII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, 2005, s. 58-64.

Přetištěno v Transcript: European Internet Review of Books and Writing 6, 2006.

V překladu do japonštiny vyšlo in Avantgarde 1, 2006, č. 1, s. 76-79.

6) BÍLEK, Petr A. Pár poznámek k principu variace jakožto prostředku konstruování fikčního světa v próze 60. let. In Denemarková, Radka, ed.: Zlatá šedesátá. Praha: Ústav pro českou literaturu, 2000, s. 206-215. (Dostupné zde).

5) BÍLEK, Petr A. Pojem „exilu“ jako koncept neustálého zprostředkovávání a míjení. In: Kubíková, Pavlína, ed. Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. Praha: Obec spisovatelů, 2000, s. 22-32.

Přetištěno v Host, 2000, 16, č. 5, s. 39-43.

Publikováno chorvatsky jako Pojem eksila kot koncept nenehnega posredovanja in zmot. Apokalipsa 2003, č. 73-74, s. 101-112.

4) BÍLEK, Petr A. In-Between of "Authenticity" and "Fictiveness", or, Towards the Problem of Contextual Backgrounds in Czech Prose-Fiction of the Last Two Decades. In Hasil, Jiří, ed. Přednášky z XLII. běhu Letní školy slovanských studií, sv. II. Praha: Univerzita Karlova, 1999, s. 75-98.

3) BÍLEK, Petr A. Stylizations of Lyrical Subjects and Lyrical Situations in Modern Czech Poetry. In Hasil, Jiří, ed. Přednášky z XXXVII. a XXXVIII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova, 1995, s. 271-277.

2) BÍLEK, Petr A. K Šaldovu pojetí „tvorby“ v období Zápisníku. In Macek, Emanuel, ed. Zápisník o Šaldovi. Praha: Společnost F. X. Šaldy, 1994, s. 17-23.

1) BÍLEK, Petr A. Lešany a Posázaví v životě a díle Františka Hrubína. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, sv. 29, 1988, s. 219-234.

 1. Učební texty

4) BÍLEK, Petr a kol. Průvodce magisterským studiem na Katedře české literatury a literární vědy UK FF. Praha: FF UK, 2002, 178 s.

3) FIDLER, Masako and BÍLEK, Petr A. Modern Czech Short Stories: An Interactive Anthology (25%).

2) BÍLEK, Petr A. Proměny lyrického subjektu: Pár poznámek k vývoji české poezie posledních padesáti let. Praha: Akademie Jana Ámose Komenského, 1992. 32 s.

1) BÍLEK, Petr A. Stavitelé křídel. Průvodce současnou českou poezií. Praha: Fortuna, 1991. 64 s.

 1. Popularizační texty

61) Proč je důležité učit literaturu: Teze, jež patří přitlouci na dveře sborovny. A2 16, 2020, č. 15, s. 18 (dostupné zde).

60) Dekáda v české literatuře: hodně balastu a málo velkých románů, vyniká Topol či Sidon. Aktuálně.cz, 27. 12. 2019 (dostupné zde).

59) Rukopisné boje po francouzsku. Doslov k Laurent Binet: Sedmá funkce jazyka. Praha: Argo, 2017, s. 363-372.

58) Vltava jako zabitý krokodil. Doslov k Fischerová, Sylva – Bílek, Petr A., eds.: Dryák ředěný Vltavou: Pražská říční antologie = A giant barrel of rotgut: Prague river anthology. Praha: Městská knihovna v Praze, 2016.

57) Proč nás/vás nečtou. Host 31, 2015, č. 7, s. 25-27. Vyšlo také in Sjezd spisovatelů 2015: Sborník příspěvků. Brno: Host, 2015, s. 93-97.

56) Česká próza na konci léta roku 2015. Host 31, 2015, č. 8, s. 21-28 (dialog s Evou Klíčovou).

55) Doslov. In Hana Andronikova: Vzpomínky, co neuletí. Praha: Odeon, 2014, s. 241-248.

54) Předmluva k Džian Baban a Vojtěch Mašek: Hovory z rezidence Schlechtfreund.  Praha: Lipnik  a A2, 2013, s. 6-7.

53) „Laskavě to předej Vereckému. Když se mu to nebude líbit, šup s tím do koše!“ Doslov k Adresát Ladislav Verecký. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2013, s. 119-125.

52) Vzduch je modrým nikotinem nasycen: Co se v české literatuře stalo před padesáti lety? Host 29, 2013, č. 10, s. 19-24.

51) Skomíravý život lyriky. Psí víno 15, 2011, č. 56, s. 38-42. (Dostupné zde).

50) Pár poznámek ke vztahu odpadu a odpadlíků. In: Prokšová, Hana; Pomahač, Ondřej, eds.: Odpad / Junk. Praha: Démonický koník 2011, s. 64-68. Anglická verze Some Remarks on the Relation between Waste and „the Wasted“. Praha: Démonický koník 2011, s. 69-74.

49) Básník, který nám zrýmoval dětství. Hospodářské noviny 16. 9. 2010, s. 9.

48) Anketa o „bílých místech“ současné literárněvědné bohemistiky. Česká literatura 2010, č. 1, s. 60-63.

47) Kubinovo středoevropské srdce temnoty. Doslov k Alfred Kubin: Země snivců. 4. vyd. Praha: Dokořán, 2009, s. 215-225.

46) Dětský čtenář. Host do školy, č. 1, s. 41-44. Host 25, 2009, č. 3.

45) Večerníček jako stěžejní kámen české kulturní encyklopedie. Host do školy, č. 1, s. 34-40. Host 25, 2009, č. 3.

44) Jan Hostáň – spisovatel, který vycházel vstříc době. Host do školy, č. 1, s. 30-33. Host 25, 2009, č. 3.

43) Pražské jaro v literatuře: Velký spektákl a mirákl. Hospodářské noviny. 52, 2008, č. 144 (24. 7.), Mimořádná příloha Československo v roce '68, č. 4, s. II-III.

42) Akademická jatka: O možném zániku některých univerzitních humanitních oborů. A2 4, 2008, č. 39, s. 1, 16 a 17. (Dostupné zde). (Přetištěno v Britské listy pod titulem „Byla to významná změna“. A bude hůř…: O možném zániku některých univerzitních humanitních oborů. 26. 9. 2008, dostupné zde).

41) Adaptace literárního textu. Host do školy, č. 3, s. 34-35. Host 24, 2008, č. 8.

40) Střední Evropa jako literární kategorie. Host do školy, č. 2, s. 35-37. Host 24, 2008, č. 4.

39) Mýtus, mytologie a mytologizace. Host do školy, č. 1, s. 29-30. Host 24, 2008, č. 2.

38) Doslov. Sylva Fischerová: Anděl na okně. Praha: Dybbuk, 2007, s. 65-69.

37) Když Ewald Murrer… Doslov k Ewald Murrer: Nouzové zastavení času. Brno: Host, 2007, 4. strana obálky.

36) Literatura a ideologie. Host do školy, č. 5, s. 25-26. Host 23, 2007, č. 9.

35) Kánon. Host do školy, č. 4, s. 22-23. Host 23, 2007, č. 7.

34) Parodie jako emblematická redukce parodovaného. Host do školy, č. 3, s. 24-25. Host 23, 2007, č. 5.

33) Literatura a film. Host do školy, č. 3, s. 18-19. Host 23, 2007, č. 5.

32) Parodie, satira a humor v moderní české literatuře (spolu s : Václav Vaněk, 50%). Host do školy, č. 3, s. 3-7. Host 23, 2007, č. 5.

31) Kontext. Host do školy, č. 2, s. 17-18. Host 23, 2007, č. 3.

30) Text. Host do školy 1, 2007, č. 2, s. 15-16. In Host 23, 2007, č. 1.

29) Literární teorie: Co s ní dnes ve škole. Host do školy č. 2, s. 3-7. In Host 23, 2007, č. 1. (Celý soubor článků Věda do školy pro přílohu Host do školy časopisu Host dostupný zde).

28) Od ústně tradované literatury k hypertextu; a přitom trochu zpět. Doslov k Walter J. Ong: Technologizace slova. Praha: Karolinum, 2006, s. 201-208.

27) Intertextovost. Host do školy 1, 2006, č. 1, s. 18-19. In Host 22, 2006, č. 8.

26) Česká literatura po roce 1945. In Menclová, Věra and Vaněk, Václav, eds. Slovník českých spisovatelů. 2., dop. vyd. Praha, Libri 2005, s. 37-46. (Dostupné zde).

Publikováno francouzsky pod titulem La littérature tchèque après 1945 na Bohemica, dostupné zde.

Publikováno anglicky pod titulem Czech Literature since 1945 in Balvín, J.; Debnár, V., eds.: Czech Literature Guide. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2011, s. 13-19.

25) Češkovo putování motivickou krajinou Milana Kundery. Předmluva k Jakub Češka: Království motivů: Motivická analýza románů Milana Kundery. Praha: Togga, 2005, s. 7-9.

24) Literatura se stala terčem mediální manipulace (přepis přednášky pro zahraniční bohemisty 6. 9. 2004). Britské listy 15. 9. 2004, dostupné zde.

23) Rozjeď to! Doslov k: Jiří Syrovátka: Průjezd. Praha: Rodiče, 2004, s. 140-142.

22) Czech Poetry of the Nineties: A Metamorphosis. New Orleans Revue 26, 2000, č. 1-2, s. 16-23.

21) Romance, v níž o křídlovku nejde. Doslov k: František Hrubín: Romance pro křídlovku. 11. vyd. Praha: Mladá fronta, 1998, Květy poezie, sv. 209, s. 59-72.

20) Směšné známosti podle Linharta. Doslov k: Ota Linhart: Mě nikdy nesmíš prosit. Praha: Akropolis, 1996, s. 119-122

19) Koupím Kafkovy trenýrky. Zn.: „Literární historik“. Tvar, 1996, 7, č. 14, s. 16. (Dostupné zde).

18) Říkají jí poezie (Pokus o uchopení toho, co se označuje jako mladá česká poezie). In Hasil, Jiří, ed. Přednášky z XXXVII. a XXXVIII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Karlova Univerzita, 1995, s. 181-186,

17) Putování jako text a text jako putování. Předmluva k: Jaroslav Vanča: Hrady spatřené. Praha: Volvox Globator, 1994, s. 3

16) Jan Zábrana aneb Mezi etikou a estetikou. Labyrint, 1994, 4, č. 6, s. 14.

15) Ludvík Vaculík aneb O psaní životem? Labyrint, 1994, 4, č. 4, s. 6-7.

14) Pavel Řezníček aneb K problému označovaného. Labyrint, 1994, 4, č. 2, s. 10-11.

13) Allitolag kolteszet. Nappali ház, 1994, č. 1, s. 33-35

12) Úvodem…. Předmluva k: Václav Koubek: Povídky. Praha: Alberta 1993, s. 5. Přetištěno ve Václav Koubek: Hospodské povídky. 2., uprav. vyd. Praha: vl. n. 2000, s. 117.

11) Subjekte lyrický..., … ty jsi tu provždycky. Iniciály, 1993, 4, č. 35, s. 52-55.

10) Poezie úzkosti. Iniciály, 1993, 4, č. 32, s. 1-2.

9) O smyslu grimasy v poezii. Portrét J. H. Krchovského. Lidové noviny, 13. 5. 1993, 6, č. 109, příl. Národní 9, č. 19, s. 3.

8) Anti-Typlt aneb pár slovíček k nezvedenci, klacíčkem šťourajícímu. Tvar, 1993, 4, č. 24, s. 1 a 4-5.

7) Poezie v krizi? Iniciály, 1992, 3, č. 26, s. 2-5.

6) Kocovina jako stav mezi jiným a stejným (Pár poznámek ke stavu literární kritiky na počátku 90. let). Zápisník o Šaldovi, 1992, s. 6-9. Přetištěno in: Tvar, 1993, 4, č. 18, s. 6.

5) "Já sám si otevřu šimpanzskou flaštičku..." aneb pár poznámek k poezii Ivana Wernische. Knihovnický zpravodaj Bezručovy knihovny ÚKDŽ, 1991, č. 4, s. 1-8.

4) Co zbylo z Ikara? (O křídlech, pírkách a pahýlech v mladé české poezii). Iniciály 1, 1990, č. 1, s. 29-31

3) Pod obrazom súčasnej českej poézie. Slovenské pohl´ady 105, 1989, č. 9, s. 91-97

2) Lovec bezelstných ptáků Nadějě. Několik poznámek k poezii Josefa Šimona. Literární měsíčník 18 1989, č. 4, s. 72-76.

1) K otázke takzvanosti mladej českej poézie. Dotyky 1, 1989, č. 2, s. 33-36.

 1. Překladatelská / ediční / redakční činnost (včetně příspěvků do slovníků či encyklopedií)

37) BÍLEK, Petr A. – Dvořák, Martin – Král, Pavel, eds.: Jak se dělá věda na Filozofické fakultě JU. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity 2020, 188 s. (Dostupné zde).

36) Bílek, Petr A. – Jiroušek, Bohumil – Novotný, Lukáš, eds.: Československo 1918 – 1938/2018. České Budějovice: Episteme, 2019, 335 s. ISBN 978-80-7394-725-5 (autor vstupního textu Úvodem, s. 7-8).

35) Pier, John – Vallance, Laurent – Bílek, Petr A. – Kubíček, Tomáš, eds.: Jan Mukarovsky. Ecrits 1928-1946. Paris: Editions des archives contemporaines, 2018. 302 s. ISBN: 9782813002488, doi : 10.17184/eac.9782813002488 (elektronická verze dostupná zde).

34) Fiske, John: Jak rozumět populární kultuře (přeložil a doslov napsal Petr A. Bílek). Praha: Akropolis, 2017, 324 s. ISBN 978-80-7470-190-0.

33) BÍLEK, Petr A. – Nagy, Ladislav – Skalický, David, eds.: Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí: Lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017. ISBN: 978-80-7394-672-2.

32) Bílek, Petr A. – Šebek, Josef, eds.: Česká populární kultura: Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. ISBN 978-80-7308-725-8.

31) Fischerová, Sylva – Bílek, Petr A., eds.: Dryák ředěný Vltavou: Pražská říční antologie = A giant barrel of rotgut: Prague river anthology. Praha: Městská knihovna v Praze, 2016. ISBN 978-80-7532-076-6.

30) D'Amico, Tiziana; Bílek, Petr A.; Machátová, Ludmila; Foret, Martin, eds.: La memoria a fumetti: Studi sul fumetto, la storia e la memoria / Paměť v bublinách: Studie o komiksu, paměti a dějinách. Mantova: Universitas Studiorum, 2016. ISBN 978-88-99459-53-6.

29) Bílek, Petr A.; Procházka, Martin; Wiendl, Jan, eds.: Vektory kulturního vývoje: Identity, utopie, hrdinové. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016.

28) Bílek, Petr A.; Procházka, Martin; Wiendl, Jan, eds.: Hrdina – antihrdina – superhrdina – nehrdina v kulturním prostoru minulosti a současnosti. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016 (e-kniha).

27) Bílek, Petr A.; Procházka, Martin; Wiendl, Jan, eds.: Utopie/Dystopie: Podoby – proměny – hranice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015 (e-kniha).

26) Bílek, Petr A.; Procházka, Martin; Wiendl, Jan, eds.: Identity – konstrukce, subverze a absence. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015 (e-kniha).

25) Lidé a kultura středověku jsou v podstatě stejní jako dnes (Rozhovor s Nicolou McDonaldovou a Slavicou Rankovicovou vedli Petr A. Bílek, Sylva Fischerová a Jiří Starý, přeložil Petr A. Bílek). Plav 11, 2015, č. 3, s. 2-6. (Dostupné zde).

24) Joe Galbo: Rozhovor s Johnem Fiskem. Slovo a smysl / Word and Sense 10, 2013, č. 20, s. 293-297. Přeložil a úvodní komentář (s. 291-292) napsal Petr A. BÍLEK. (Dostupné zde).

23) Veberová, Veronika, Bílek, Petr A., Papoušek, Vladimír, Skalický, David, eds.: Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012

22) BÍLEK, Petr A.; Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan, eds.: A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011.

21) BÍLEK, Petr A.; Činátlová, Blanka, eds.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius a Olšanská, 2010.

20) Umberto Eco: Lector in fabula: Role čtenáře aneb Interpretační kooperace v narativních textech. Praha: Academia 2010, 290 stran. Odborná redakce textu Petr A. BÍLEK.

20) BÍLEK, Petr A.; Dimter, Tomáš, eds. Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa / Landschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa. Praha: Gutenberg 2007 (sestavil, autor Úvodu, s. 9-14 a jedné studie, s. 330-344).

19) BÍLEK, Petr A., ed. James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Příbram: Pistorius & Olšanská 2007, 134 s. (Sestavil, redigoval, autor Předmluvy (s. 7-9) a Příloh (s. 119-132).

18) John Pier: Sémiotika narativu. Brno-Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, edice Theoretica 2005, 126 stran. Editace překladu Petr A. BÍLEK.

17) David Herman: Přirozený jazyk vyprávění. Brno-Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, edice Theoretica 2005, 126 stran. Editace překladu Petr A. BÍLEK.

16) Bohumil Fořt: Úvod do sémantiky fikčních světů. Brno: Host 2005, 148 stran. Odborná revize a editování textu Petr A. BÍLEK.

15) Stanley Fish: S úctou věnuje autor. Brno-Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, edice Theoretica 2004, 102 stran. Z anglických originálů přeložil a komentář „Stanley Fish a soudobé diskuse o tom, jaký smysl má uvažování o literatuře v dnešním světe“ (s. 80-91) napsal Petr A. BÍLEK.

14) Umberto Eco: Hranice interpretace. Praha: Karolinum 2004, 330 stran. Odborná revize překladu Petr A. BÍLEK.

13) Wolf Schmid: Narativní transformace: dění – příběh – vyprávění – prezentace vyprávění. Brno, Praha: Ústav pro českou literaturu AV, edice Theoretica, 2003. (redigoval Petr A. BÍLEK).

12) Lubomír Doležel: Identita literárního díla. Brno, Praha: Ústav pro českou literaturu AV, edice Theoretica, 2003. (redigoval Petr A. BÍLEK).

11) Stanley Fish: Jak je to tu s textem? Z angličtiny přeložil a úvodní komentář O Stanley Fishovi napsal Petr A. BÍLEK. Aluze, 2002, 6, č. 3, s. 67-76.

10) K. M. Newton: Je možné ubránit literární interpretaci. Z angličtiny přeložil a úvodní komentář Newtonova pozici v metodologii interpretace textu napsal Petr A. BÍLEK. Aluze, 2002, 6, č. 1, s. 67-92.

9) Pegasovo poučení. Antologie české poezie 1945-2000. Praha: Paseka, 2002. 216 s. (vybral Petr A. BÍLEK spolu s Miroslavem Huptychem, Janem Macháčkem a Vladimírem Pistoriusem; edičně připravil, ediční poznámku (s. 197-208) a autorský slovník (s. 185-196) napsal Petr A. BÍLEK).

8) 49 autorských hesel in Menclová, Věra and Svozil, Bohumil and Vaněk, Václav, eds. Slovník českých spisovatelů, napsal Petr A. BÍLEK. Praha: Libri, 2000. 743 s.

52 autorských hesel ve 2., dop. vyd. Praha, Libri 2005, 822 s.

7) 110 autorských hesel in Encyklopedie Universum. 10 svazků + CD ROM vydání napsal Petr A. BÍLEK. Praha: Euromedia – Knižní klub, 2000-2001.

6) Halpern, Tal: Od abstraktního expresionismu ke kýči: Nesnesitelná lehkost bytí a estetično. Tvar, 1996, 7, č. 14, Tvary, sv. 13, s. 24-29 (z angličtiny přeložil Petr A. BÍLEK).

5) Bell, Joshua: Motivy duše a těla v nesnesitelné lehkosti bytí. Tvar, 1996, 7, č. 14, Tvary, sv. 13, s. 10-23 (z angličtiny přeložil Petr A. BÍLEK).

4) Lehrman, Noah Munro: Utváření románu a „já“: Kunderův opus v angličtině. Tvar, 1996, 7, č. 14, Tvary, sv. 13, s. 3-9 (z angličtiny přeložil Petr A. BÍLEK).

3) Kim, Robert D.: Příliš mnoho samoty. Čtení Vaculíkových Morčat a Kunderova Žertu. Tvar, 1996, 7, č. 14, s. 10-15 (z angličtiny přeložil Petr A. BÍLEK).

2) Čeští spisovatelé o toleranci (sest. Petr A. BÍLEK spolu s Danielou Fischerovou, Václavem Daňkem a Pavlem Janouškem). Praha: Nadace Readers International, 1994, 223 s. (česká, anglická, francouzská, německá a španělská mutace)

1) Viktor Fischl: Setkání. Praha: Martin, 1994, 207 s. (edičně připravil Petr A. BÍLEK).

 Recenze (poslední tři roky)

228) Román o neumění stárnout? Host 39, 2023, č. 4, s. 78-79 (Petra Hůlová: Nejvyšší karta).

227) Máte Billa kartu? Respekt 34, 2023, č. 12, s. 56 (Anna Beáta Háblová: Směna).

226) Letem temným světem. Respekt 34, 2023, č. 7, s. 56 (Petra Dvořáková: Zahrada).

225) Zase další podivín. Respekt 34, 2023, č. 4, s. 56 (Josef Pánek: Jsem jejich bůh).

224) Být jako svatý Jiří, dotáhnout to na Západ. Hrdinové české knihy to zkouší v Berlíně. Aktuálně.cz, 18. 1. 2023 (Ondřej Škrabal: Cesta k billboardu) (dostupné zde)

223) Sofiina volba naruby. Ukrajinské povídky Jana Němce se ptají, co je za války normální. Aktuálně.cz, 13. 10. 2022 (Jan Němec: Liliputin) (dostupné zde)

222) Bílý heterosexuál v krizi. V povídkách mají muži středního věku prostě smůlu. Aktuálně.cz, 14. 9. 2022 (Marek Epstein: Nerez) (dostupné zde)

221) Temné lásky. Respekt 33, 2022, č. 36, s. 62 (Viktor Špaček: Čistý, skromný život)

220) Přitažlivý bestiář Novohradských hor. Respekt 33, 2022, č. 25, s. 62 (Martin Müller: Černá rusalka)

219) Proč přišla do kláštera. V novém románu Tučkové do sebe všechno zapadne. Aktuálně.cz, 19. 5. 2022 (Kateřina Tučková: Bílá Voda) (dostupné zde)

218) Román na jeden nápad. Respekt 33, 2022, č. 20, s. 62 (Ondřej Hübl: Opona)

217) Pocta síle a kouzlu vyprávění. Host 38, 2022, č. 5, s. 60-61 (Bianca Bellová: Ostrov)

216) Torza mýtů. Respekt 33, 2022, č. 15, s. 62 (Vratislav Maňák: Smrt staré Maši)

215) Já, já, já. Nový román Hany Lundiakové předkládá působivý portrét zrůdy. Aktuálně.cz, 7. 4. 2022 (Hana Lundiaková: Hyena) (dostupné zde)

214) Polehává, randí, ale do světa nezapadá. Hrdinka české novely je v začarovaném kruhu. Aktuálně.cz, 21. 3. 2022 (Kateřina Rudčenková: Amáliina nehybnost) (dostupné zde)

213) Obrázky žižkovské. Respekt 33, 2022, č. 7, s. 62 (Simona Bohatá: Klikař Beny)

212) Kdyby Čechoslováci odmítli normalizaci i kapitalismus. Hůlová hledá třetí cestu. Aktuálně.cz, 4. 2. 2022 (Petra Hůlová: Liščí oči) (dostupné zde)

211) Dvě postavy k politování. Respekt 32, 2021, č. 47, s. 62 (Andrea Sedláčková: Téměř nesmrtelná láska)

210) Jako kurz sebevylepšení. Aktuálně.cz, 2. 11. 2021 (Pavla Horáková: Srdce Evropy) (dostupné zde)

209) Měšťák, kulak, kněz a Američan: emblémy světa, který škodí. Česká literatura 69, 2021, č. 4, s. 521-526 (Denisa Nečasová: Obrazy nepřítele v Československu 1948-1956)

208) Když Satan kráčí Táborem. Respekt 32, 2021, č. 43, s. 62 (Iva Hadj Moussa: Démon ze sídliště).

207) Je nebezpečnější násilník na půdě, nebo normalizace? Dutkův román neodpovídá. Aktuálně.cz, 5. 10. 2021 (Edgar Dutka: Letní valčíky) (dostupné zde)

206) Maloměsto v hledáčku. Respekt 32, 2021, č. 39, s. 64 (Petr Šesták: Kontinuita parku)

205) Utekl z lágru, po revoluci chystal atentát na prokurátora. Vyšel román o Raichlovi. Aktuálně.cz, 19. 8. 2021 (Petr Stančík: Pravomil aneb Ohlušující promlčení) (dostupné zde)

204) Dystopie, ale ne hollywoodská. Ve skvělé české novele svět přestal dávat smysl. Aktuálně.cz, 3. 8. 2021 (Elsa Aids: Přípravy na všechno) (dostupné zde)

203) Na cestě z kráteru. Respekt 32, 2021, č. 31, s. 62 (Jakub König: Vřeteno)

202) Zbrojnoš vzpomíná. Respekt 32, 2021, č. 22, s. 62 (Lubomír Větříšek: Dva roky v hajzlu)

201) Best of literárního klasika. Pavel Kohout vyrobil luxusní čítanku z vlastních zásob. Aktuálně.cz, 16. 5. 2021 (Pavel Kohout: Přítoky románů) (dostupné zde)

200) A najednou je něco jinak. Respekt 32, 2021, č. 17, s. 62 (Bianca Bellová: Tyhle fragmenty)

199) Akta X z podhůří Jeseníků. Pilátová napsala román o senzibilech. Aktuálně.cz, 23. 4. 2021 (Markéta Pilátová: Senzibil) (dostupné zde)

198) Policie nechrání, nemocnice neléčí. Vyšel román z noir světa, kde už líp bylo. Aktuálně.cz, 5. 3. 2021 (Helena Hrstková: Dovnitř) (dostupné zde)

197) V matčině stínu. Respekt 32, 2021, č. 6, s. 62 (Anna Fodorová: Lenka)

196) Příjemný lázeňský horor. Respekt 31, 2020, č. 48, s. 59 (Lenka Elbe: Uranova)

195) Nový životopis Kundery má 300 stran, ale nerozebere jedinou jeho knihu. Aktuálně.cz, 16. 11. 2020 (Jean-Dominique Brierre: Milan Kundera - Život spisovatele) (dostupné zde)

194) Zábranského román o Slovensku: Fico se narodil v autě, Kuciak nemá snoubenku. Aktuálně.cz, 15. 10. 2020 (David Zábranský: Republika) (dostupné zde )

193) Debut české spisovatelky Vlasákové: Na Zemi přistála koule, levituje, ale nic nedělá. Aktuálně.cz, 10. 9. 2020 (Klára Vlasáková: Praskliny) (dostupné zde)

192) Vše šmahem ve stylu "všetci kradnú". Román Adriany Krnáčové je utrpení číst. Aktuálně.cz, 30. 8. 2020 (Adriana Krnáčová: Zpupnost) (dostupné zde)

191) Novák je diletant, o Kunderovi a literatuře tak vůbec má chabou představu. Aktuálně.cz, 3. 7. 2020  (Jan Novák: Kundera – Český život a doba) (dostupné zde)

V překladu do angličtiny je recenze obsažena in Čulík, Jan: Czech Culture Wars: Is Milan Kundera ‘a Bastard’? Slavonica 25, 2020, č. 2, s. 157-169 (dostupné zde)

190) Velké věci v malých příbězích. Povídky Vratislava Kadlece se vyrovnají mistrům. Aktuálně.cz, 1. 5. 2020 (Vratislav Kadlec: Hranice lesa) (dostupné zde)

189) Mezi Marlowem a vědomím lidskosti. Respekt 31, 2020, č. 29, s. 59 (Ondřej Štindl: Až se ti zatočí hlava).

188) Dějiny české detektivky. Respekt 31, 2020, č. 14, s. 57-58 (Michal Jareš; Pavel Mandys: Dějiny české detektivky).

187) Otcové a děti po brněnsku. Respekt 31, 2020, č. 3, s. 63 (Jiří Šimáček: Prvotřídní hajzl).

 

 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

21) Navigating towards Post-Culture in the Age of Culture Wars: Are We Moving, Turning Back, or Running Away? Mezinárodní konference Post-Culture. Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw, Polsko, červen 2023.

20) Kulturní transfer jako hybatel významových posunů z centra na periferii a obráceně. Keynote přednáška na mezinárodní konferenci Estetika centra a periférie – Centrum a periféria estetiky. Slovenská asociácia pre estetiku, Bratislava, říjen 2019.

19) Koncept významu u J. Mukařovského a R. Ingardena. Mezinárodní kolokvium Umělecké dílo literární aktuálně: Roman Ingarden a interpretace literárního díla. Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Polsko, únor 2019.

18) Narativní apropriace: Vlastní jména „reálných“ osob jako součásti fikčního světa, o němž vyprávějí románové postavy (typologické srovnání Kundera – Hrabal). Mezinárodní konference Pozor, velikáni! Milan Kundera a Bohumil Hrabal – nové úvahy. Universität Leipzig, Lipsko, SRN, únor 2019.

17) Contemporary Czech Comics as a Historiogram: Varieties of the Comics Performances of the Past. Mezinárodní konference Popcultura e memoria “mediata”: il fumetto ceco oggi. Universita Ca’Foscari, Benátky, Itálie, duben 2016.

16) Communist Bonds. James Bonds: Captain Kloss, Colonel Stierlitz and Major Zeman as Ideological Adaptations of the James Bond Prototype. Key-note lecture na mezinárodní konferenci Między konformizmem a kontestacją. Czeska popkultura w kontekstach. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, červen 2014.

15) Milan Kundera: How to Position a Writer Writing Only in French for More than Twenty Years into a Frame of Contemporary Czech Literature? 2013 International Conference: European Unity and Central and Eastern Europe: Between Centripetal and Centrifugal Forces. Hankuk University of Foreign Studies, Soul (Jižní Korea), listopad 2013.

14) Materialized Ideologies: The Convertion of Abstract Entities into Empirical Objects in Czech Fiction, Film, and Propaganda Posters of the 1950s. Mezinárodní konference Socialist Realism in Eastern and Central Europe, University of Sheffield, březen 2013.

13) Major Zeman and Other Communist Versions of James Bond. British Academy project under University of Glasgow: Content analysis of TV serials in Communist and Post-Communist Context, mezinárodní konference na University of Glasgow, prosinec 2012.

12) Representations of the Prague Spring of 1968 in Official Czech Culture of 1970s and 1980s. Mezinárodní konference Remembering 1948 and 1968: Reflections on Two Pivotal Years in Czech and Slovak History. Department of Central and East European Studies, University of Glasgow, Velká Británie, duben 2008.

11) Czech Literature, Central European Literature and World Literature in Milan Kundera’s Essayistic Writings. Mezinárodní konference Kundera Intempestif: Paradoxes d’une reception contemporaine. Lyon, Université Lumière, Francie, říjen 2007.

10) Sociological and Cultural Context of Contemporary Czech Literature. Konference New Bearings in Czech Studies. International Association of Teachers of Czech, London, Velká Británie, leden 2003. Parafrázující překlad do češtiny publikován v Britských listech 13. 1. 2003, http://www.blisty.cz/art/12456.html pod titulem Česká literatura v postkomunismu.

9) Milan Kundera within the Czech Cultural Context: A Journey of a Name from the Realm of Reference to the Realm of Meaning. Konference The Reception of Milan Kundera in the World. University of Texas, Austin, USA, říjen 2002.

8) Czech and Russian Modernisms: Looking for Specific Features of a Minor Literature. Brown University, Department of Slavic Languages Colloquium, USA, říjen 2002

7) Labels of „Slavic“, „Central European“ and „Eastern European“ as Concepts Applied to the Modernist Literature. Guest Speaker to the Irish Association of Slavic Studies Congress. Dublin, Irsko, červen 2001.

6) East and/or West: From Aesthetic Symbols to Political Referents and Vice Versa. Konference Re-integrating European Cultures. University of North Carolina at Chapel Hill. Chapel Hill, USA, duben 1998.

5) Referentiality versus Intertextuality: Transformations of Meaning and Ambiguity of Reference in Modern Czech Prose Fiction. 28th National AAASS Convention. Boston, USA, listopad 1996.

4) The „Other“ Semiotics of Aesthetical Perception in Post-Tolatitarian Period. Central European Literary Conference. Pécs, Maďarsko, květen 1994.

3) Stylizace lyrického subjektu a jejich proměny v moderní české poezii. 8 přednášek. Slawische seminar, Universität Hamburg, Hamburg, Německo, prosinec 1993.

2) Shocked by Sudden Silence: Towards the Situation of Contemporary Czech Literature. Central European Conference, organizovaná Hankuk University, Soul, v Krakově, Polsko, říjen 1991.

1) K možnostem sémantické analýzy díla (František Švantner a jeho lyrická próza). Literárnovedná konferencia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského. Bratislava, březen 1987.

 

Aktuální rozvrhInformace

Cosi jako krédo: Proč (se) učit literaturu a kulturu; online zde

Co jsou Kulturální studia – časopisecký rozhovor in Journal č. 17, 2017, s. 20-21; online zde

Když jsem si splnil sen stát se akademickým punkerem: Nutrie jako životní krédo (TV pořad z cyklu Náš venkov, režie Hana Nováková, 2013); online zde

Na kameru zaznamenaný rozhlasový rozhovor, který jednoho diskutéra na Youtube dovedl k tomuto pěknému odhalení: „Ve skutečnosti jediný úspěch, kterého dosáhl, je, že z našich daní vydyndal hezký profesorský plat, jinak je to hrbatá, pózérská, snobská, směšná figurka s vejčitou a šišlající hlavou bádající a kecající o ničem, resp. o svých pocitečkách, které vydává za fakta.“: Superman, od kterého Češi čekali hrdinské a etické chování, říká o Gottovi literární historik Bílek. ČRo Plus, 13. 10. 2019; online zde

Dva další popularizačně akademické výklady:

Jak to tenkrát běžel Zátopek (přednáška v cyklu Jak se dělá věda, FF JU, 23. 1. 2019); online zde

Přítel či nepřítel: Obrazy hudebníků v normalizačních filmech a seriálech. Cyklus Kapitoly z dějin filmu, kino Ponrepo, 15. 4. 2019; online zde

Mediální vystoupení souhrnně:

Televizní:

Rozhovor o Milanu Kunderovi v pořadu 90´ (ČT24, 16. 7. 2023, zde v čase cca 1:40: až 1:50:00)

První bilance 2022 (S Olgou Pavlovou a Martinem Lukášem). Záznam debaty na webu ČT Art, 14. 12. 2022 zde)

Předávání cen Ministerstva kultury za rok 2019: Hlavní řečník v medailonu Karola Sidona při předávání Státní ceny za literaturu (ČT Art 20. 10. 2019, čas 1:11:30 – 1:19:15 zde)

Události v kultuře. O Voliérách Zuzany Brabcové (ČT Art, 8. 11. 2016, čas 11:40 – 15:10 zde)

Jasná řeč Josefa Chuchmy. O sjezdu spisovatelů (ČT 2, 8. 6. 2015, čas 00:01 – 23:00 zde)

Jasná řeč Josefa Chuchmy. O románu Petry Hůlové Macocha (ČT 2, 23. 4. 2014, čas 00:01 20:30 zde)

Nutrie jako životní krédo (cyklus Náš venkov, režie Hana Nováková, 2013; celý pořad zde, minutový výběr pod názvem Nutrie: Nástup punku zde)

Knižní svět. Literatura a média (ČT 2, 7. 5. 2011, čas 5:10 – 6:30 zde)

Rozhlasová:

Kundera si cynicky hrál s postavami i čtenáři (Respekt podcast, Štěpán Sedláček, 14. 7. 2023, zde)

Kverulanti: Nejvyšší karta (Petra Hůlová) (Hostcast, s Blankou Činátlovou a Ondřejem Nezbedou, 13. 4. 2023, zde)

Portréty těch druhých. V čem spočívá obliba biografických žánrů? Debata Blanky Činátlové s Petrem A. Bílkem, Tomášem Dimterem a Janem Kolářem (ČRo Vltava 24. 10. 2020, zde)

Liberatura: Dělá Novák z Kundery padoucha, nebo se ho snaží pochopit? Rozhovor s Petrem A. Bílkem a Janem H. Vitvarem (Radio Wave 16. 7. 2020, zde)

Reflexe: Literatura! David Zábranský: Logoz (ČRo Vltava 17. 10. 2019, zde)

Superman, od kterého Češi čekali hrdinské a etické chování, říká o Gottovi literární historik Bílek (ČRo Plus, 13. 10. 2019, zde a s hodnotícími komentáři také zde)

Knižní pól: Ze své knihovny vybírá literární vědec a vysokoškolský pedagog Petr A. Bílek (ČRo Vltava, 26. 5. 2019, zde)

On Air. Je Kanye West spíš John Lennon, nebo Platón? Co si myslí o jeho filozofickém traktátu odborníci (ČRo Radio Wave, 4. 5. 2018, zde)

On Air. Holmes jako asperger a sjetá Alenka. Proč hledáme v knihách něco, co v nich není? (ČRo Radio Wave, 24. 1. 2018, zde)

Reflexe: Literatura! Kritik by měl být spíš samotář (ČRo Vltava, 10. 11. 2017, zde)

Slovo o literatuře. O Topolově románu Citlivý člověk (ČRo Vltava, 28. 8. 2017,  zde)

Knížky Plus. Voliéry Zuzany Brabcové (ČRo Plus, 13. 11. 2016, zde)

Knížky Plus. (ČRo Plus, 9. 4. 2016, zde)

Kritický klub. O anketě Lidových novin o Knihu roku (ČRo Plus, 16. 12. 2015, zde)

O projektu Mluvící hlavy (ČRo Radio Wave, 28. 4. 2014, zde)

James Bond a Major Zeman (ČRo6, 6. 8. 2007, zde)

Kritický klub Jana Rejžka. O současné české próze (ČRo6, 15. 3. 2012, zde)

Filmová:

Dva nula (scénář: Tomáš Bojar, Pavel Abrahám, režie: Pavel Abrahám, 104 minut, 2012). Trailer k filmu zde

Ostatní:

Přítel či nepřítel: Obrazy hudebníků v normalizačních filmech a seriálech (cyklus Kapitoly z dějin filmu, kino Ponrepo, 15. 4. 2019, zde)

Jak to tenkrát běžel Zátopek (přednáška v cyklu Jak se dělá věda, FF JU, 23. 1. 2019, zde)

Multimediální dehibernace Emila Zátopka v roce, kdy jsme „žili Riem“ (přednáška na ÚČL AV ČR v rámci představení Edice #POPs, 21. 5. 2018, zde)

Debata s Karolem Sidonem v Knihovně Václava Havla 11. 9. 2017, zde)

Co takhle literatura? Rozhovor Britských listů 83, 9. 11. 2016, zde)

Útočíme na vzdělání a z toho není cesta ven Rozhovor Britských listů 69, 3. 8. 2016 zde)

Mluvící hlavy: Nesnesitelná lehkost bytí (2014, zde)

Mluvící hlavy: Příliš hlučná samota (2014, zde)

Mluvící hlavy: Filmové adaptace (Sherlock Holmes) (2014, zde)

Představení knihy Kamila Činátla "Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme" (2014, zde)

Poskytnuté rozhovory:

24) Dnes všechno řešíme tím, že si na to uděláme názor, ten má ale každý blbec (ptala se Šárka Kadavá). E15.cz, 5. 8. 2018 (dostupné zde).

23) Selský rozum, to je nejhorší české klišé (ptal se Vojtěch Varyš). Mladá fronta Dnes 26, 2015, č. 248, 23. 10., s. 10. (dostupné zde).

22) Mezi slastí a subverzí: Co vlastně očekáváme od prózy? (také Martin PUSKELY a Jiří TRÁVNÍČEK, ptal se Miroslav Balaštík). Host 30, 2014, č. 4, s. 11-19.

21) O ideologii a světovém názoru. iLiteratzura.cz (ptal se Lukáš Borovička) (dostupné zde)

20) Jak brát brak?: Když si nevíme rady, zeptáme se zkušenějšího (ptala se Gabriela Romanová). LitENky 6, 2010, č. 2 (40), s. 10.

19) Veřejné pálení Kunderovi nehrozí (ptal se Jiří Peňás). Týden 15, 2008, č. 42 (20. 10.), s. 42-45.

18) Chci vědět, jestli bude ještě hůř (ptali se Michal Jareš a Lubor Kasal). Tvar 19, 2008, č. 14, s. 1, 4-5. (dostupné zde ).

17) Hlasy, ke kterým hledáme tvář: S literárním vědcem a vedoucím Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Petrem A. Bílkem (ptal se Daniel Soukup). Rukopis 3, 2008, č. 5, s. 45-54.

16) Nerad chodím do stejné hospody: S Petrem A. Bílkem o tom, proč má být literární věda sexy (ptal se Richard Müller). A2 3, 2007, č. 48, s. 14. (dostupné zde).

15) Rozhovor (ptal se František Brož). Evaluace, data, analýzy, 2005, č. 1-2, s. 2-3.

14) „Na současné literatuře mi chybí velké, zásadní, vyzývavé texty...“ (ptal se Jiří Trávníček). Host 20, 2004, č. 6, s. 30-35. Část v překladu do ruštiny publikována zde).

13) Rozhovor (ptal se Miroslav Vejlupek). Chůdové kořeny 3, č. 3, říjen 2003.

12) "Porotám jde o život,"... (ptala se Eliška Stehlíková). Literární Novinky 1, 2002, č. 2, s. 1, 2.

11) Literatura není reklama (ptal se Jiří Syrovátka). Mladý svět 41, 1999, č. 22, s. 14-16

10) Literatura zajímá menšinu, pár tisíc lidí (ptal se Filip Tomáš). Právo 8, 16. 12. 1998, s. 12. Část přetištěna v Dokořán 3, 1999, č. 9, s. 38

9) Kouzlo diskuse (zpracovala Božena Správcová). Tvar 6, 1995, č. 15, s. 8-10

8) Nesoustavná poetika (ptal se Ewald Murrer). Iniciály 4, 1993, č. 36, s. 53-56

7) Probouzíme se v kocovině (ptal se Lubor Kasal). Tvar 2, 1991, č. 26, s. 6-7

6) Nehýbat jenom skleníkem Čech (připravila ov). Práce, 16. 7. 1991, s. 5

5) "Natřít si rukopis na růžovo... "(Co s "nezavedenou" literaturou?) (připravil Ota Linhart). Občanský deník, 21. 6. 1991, Fórum, s. 7

4) Iniciály (připravil Mároš Bančej). Dotyky 3, 1991, č. 1, s. 49

3) Iniciativní Inicály (ptala se Dita Fuchsová). Rudé právo, 26. 10. 1990, s. 4

2) Dvojí zeptání (ptal se Pavel Janáček). Lidové noviny, 6. 9. 1990, s. 6

1) Na pováženou... (Kulatý stůl kritiků mladé generace). Literární měsíčník 18, 1989, č. 5, s. 68-76

Akademická ocenění a stipendia:

7) Cena poroty za encyklopedii historickou (Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů) za knihu Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017 (spoluautor).

6) Cena Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin v oblasti humanitních a společenských věd za rok 2017 za knihu Papoušek, Vladimír et al.: Dějiny nové moderny 3: Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017 (spoluautor).

5) Slovník roku 2013 (Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů) za Heslář české avantgardy: Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958 a A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958 (spolueditor).

4) Kniha roku nakladatelství Academia za Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010 (spoluautor).

3) Magnesia Litera 2011 za odbornou publikaci Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010 (spoluautor).

2) 1995 – 1997: Mellonovo postdoktorální stipendium (Brown University, Providence, USA)

1) 1994 – 1995: jednoroční stipendium od American Council of Learned Societies na výuku slovanských kultur v USA (Brown University, Providence, USA)

 

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1