Mgr. Viktor Ber, Ph.D.

 • Pracoviště:
  TF Katedra filosofie a religionistiky | odborný asistent
  TF Katedra filosofie a religionistiky | vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 033 515
 • Místnost:
  050503015 pracovna pedagogů 015 - 3. patro - Výukový objekt a děkanát TF (pracovna 447)
  Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Publikace

Detail publikace Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace

Životopis

Vzdělání a kvalifikace

1995-96 Institute of Holy Land Studies / Jerusalem University College, Jeruzalém, Izrael: roční studijní program v oboru biblická hebrejština a exegeze

1990–95 Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta: Bc. (1993) a Mgr. (1995), zaměření na religionistiku a judaistiku.

Působení v oboru

září 2011– vyučující TF JU, nejprve jako externí vyučují, od září 2014 jako odborný asistent s vědeckou hodností pro oblast biblických věd se specializací na Starý zákon a (od září 2016) judaistiku

2012–2018 vědecký pracovník Univerzity Karlovy v Praze, Evangelické teologické fakulty (v rámci grantového projektu GAČR P401/12/G168 Historie a interpretace Bible)

2007–09 vědecký pracovník Univerzity Karlovy v Praze, Evangelické teologické fakulty (práce na grantovém projektu GAAV IAA901830702 Hermeneutika narativních a právních textů Starého zákona)

2002–06 kazatelská praxe (vikariát), sbor Církve bratrské v Kolíně/Poděbradech s následnou kazatelskou ordinací (dne 12. 5. 2006 ordinovaný kazatel Církve bratrské)

1998–2005 postgraduální doktorské studium, obor biblická teologie (Starý zákon) na Univerzitě Karlově v Praze, Evangelické teologické fakultě (Ph.D. 2005)

1996– učitel hebrejštiny a Starého zákona na Evangelikálním teologickém semináři v Praze (vyšší odborná škola teologická a sociální) v letech 2007–2011 vedoucí katedry Starého zákona, v letech 2011–2020 vedoucí katedry biblických studií tamtéž

Výzkumné projekty

 • GA ČR 23-05637S Hrdelní zločiny v Deuteronomickém zákoníku a jejich raná jazyková rekontextualizace, Grantová agentura České republiky, , Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, období řešení: 2023–(2025) – hlavní řešitel.

 • GAČR P401/12/G168 Historie a interpretace Bible - spolupracovník v rámci starozákonní sekce
 • GAAV IAA901830702 Hermeneutika narativních a právních textů Starého zákona - člen řešitelského týmu
 • GAUK 301/2000: The Hebrew Verb HYH (to be) as a Macrosyntactic Signal - řešitel projektu

Členství v odborných společnostech

 • Society of Biblical Literature (https://www.sbl-site.org/)
 • European Association of Biblical Studies (https://eabs.net/)
 • International Organization for Targumic Studies (http://targum.info/iots/)

 

 Tvůrčí činnost

Odborné monografie

Ber, V., O Hospodinu, Bohu živém: témata a texty k teologii Starého zákona. Praha: Návrat domů, 2016.

Ber, V., Vyprávění a právo v knize Exodus. Jihlava: MLÝN, 2009.

Ber, V., The Hebrew Verb HYH as a Macrosyntactic Signal: The Case of wayhy and the Infinitive with Prepositions Bet and Kaf in Narrative Texts. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008.

Příspěvky v kolektivních monografiích

Ber, V., The Pentateuch. In: Constantineanu, C., Penner, P. (ed.), Central and Eastern European Bible Commentary. Carlisle, UK: Langham, 2022.

Ber, V., Exodus. In: Constantineanu, C., Penner, P. (ed.), Central and Eastern European Bible Commentary. Carlisle, UK: Langham, 2022.

Ber, V., The Historical Books. In: Constantineanu, C., Penner, P. (ed.), Central and Eastern European Bible Commentary. Carlisle, UK: Langham, 2022.

Ber, V., Ruth. In: Constantineanu, C., Penner, P. (ed.), Central and Eastern European Bible Commentary. Carlisle, UK: Langham, 2022.

Ber, V., Muž bezúhonný a dílo satanovo (Jb 2,1-10). In: Prudký, M., kolektiv Obtížné oddíly biblické poezie a mudrosloví. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2020. Studium 12.

Ber, V., Violence in Legal Procedures (Deut 16:18–17:13). In: Ber, V. (ed.), Nomos and Violence: Dimensions in Bible and Theology. Zürich: LIT, 2019. Beiträge zum Verstehen der Bibel / Contributions to Understanding the Bible 35.

Ber, V., Prologue. In: Ber, V. (ed.), Nomos and Violence: Dimensions in Bible and Theology. Zürich: LIT, 2019. Beiträge zum Verstehen der Bibel / Contributions to Understanding the Bible 35.

Ber, V., „Divné to věci dnes…“ (Ez 37,1–14). In: Prudký, M. (ed.), Obtížné oddíly Zadních proroků. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2016.

Ber, V., The Census and the Priestly King: A Theological Reading of 2 Samuel 24. In: Oeming, M., Sláma, P. (ed.), A King Like all the Nations? Kingdoms of Israel and Judah in the Bible and History. Zürich: LIT, 2015. Beiträge zum Verstehen der Bibel 28.

Ber, V., O původu kněžstva kmene Dan (Sd 17–18). In: Prudký, M. (ed.), Obtížné oddíly Předních proroků. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013.

Odborné články v mezinárodně uznávaných indexovaných časopisech

Ber, V., Purging the Evil from Israel: The Function of the Deuteronomic Formula in Judg 20:13. In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. 2021, sv. 133, č. 4, 442-455 (Jimp).

Ber, V., Unredeemable Literature? Violence, Identity, and Theology in Genesis 34. In: Communio Viatorum. 2016, sv. 58, č. 3 (Jimp).

Ber, V., Starý zákon a teologie: interpretace Písma podle Waltera Moberlyho. In: Teologická reflexe. 2016, sv. 22, č. 2 (Jost/ERIH+).

Odborné články v ostatních recenzovaných časopisech

Ber, V., The World According to Boaz: Wealth, Power, and Justice in the Book of Ruth. In: Caritas et Veritas. 2013, sv. 3, č. 2 [= Svět podle Bóaze: bohatství, moc a spravedlnost v knize Rút].

Ber, V., Teologie a etika v kazuistickém právu. In: Teologická reflexe. 2012, sv. 18, č. 1.

Ber, V., Hledání odvahy v příběhu Ester. In: Studie a texty Evangelické teologické fakulty. 2012, č. 20 (2012/1) [= Odvaha vytrvat, její zdroje a nástroje dle knihy Ester].

Ber, V., The Social Dimension of Atonement in the Torah. In: Ex Auditu. 2010, sv. 26.

Ber, V., Boží lítost: výchozí bod lidského obrácení. In: Theologia vitae. 2010, sv. 3, č. 2.

Ber, V., Nové české překládání Písma – kniha Exodus. In: Theologia vitae. 2009, sv. 2, č. 2.

Ber, V., Podíl žen ve vedení sboru a církve: aplikace biblických principů. In: Theologia vitae. 2008, sv. 1, č. 1.

Ber, V., Moses and Jethro: Harmony and Conflict in the Interpretation of Exodus 18. In: Communio viatorum. 2008, sv. 50, č. 2.

Ber, V., ‚Mlčení jehňátek‘ v knize Genesis: střípky narativní analýzy na příkladech Gn 12,10–20 a Gn 20,1–18. In: Studie a texty Evangelické teologické fakulty. 2008, č. 13.

Ber, V., ‚...budete sloužit Bohu na této hoře‘: bohoslužba ve vyprávění a právu knihy Exodus. In: Theologia vitae. 2008, sv. 1, č. 2.

Odborné články v recenzovaných sbornících

Ber, V., Septuaginta a kánon Písem Staré smlouvy. In: Evangelikální fórum: sborník evangelikálních teologů. 1999, č. 1.

Odborné recenze

Ber, V., The Religion of Ancient Israel: Review of Miller, P. D. The Religion of Ancient Israel, Louisville: W/JKP, 2000. In: Communio Viatorum. 2001, sv. 43, č. 3.

Ber, V., A Greek Comedy for the Persian Exile: Review of Berlin, A. Esther, JPS Bible Commentary, Philadelphia: Jewish Publication Society, 2001. In: Communio Viatorum. 2001, sv. 43, č. 3.

Ber, V., Zprávy o válečných taženích: recenze Younger, K. Lawson, Ancient Conquest Accounts, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1990. In: Teologická reflexe. 2000, sv. 6, č. 1.

Ber, V., O neuchopitelnosti deuteronomistů: recenze Schearing, L. S. a S. L. McKenzie (vyd.), Those Elusive Deuteronomists, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999. In: Teologická reflexe. 2000, sv. 6, č. 2.

Překlady

Barton, J., Právo a vyprávění v Pentateuchu. In: Teologická reflexe. 2009, sv. 15, č. 2, přeložil Viktor Ber.

Aktuální rozvrhInformace

Konzultační hodiny: Po předchozí e-mailové dohodě.

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Viktor-Ber-2

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=NNINZjkAAAAJ&hl=cs

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1