prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 848
 • Místnost:
  023401038 pracovna pedagogů 038 - 1. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. – po studiu na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích nastoupil v roce 1991 jako odborný asistent na Katedře českého jazyka a literatury PF JU v Českých Budějovicích, v roce 1996 získal titul Ph.D., v roce 2003 docent a v roce 2014 profesor. Od roku 2006 působí na Filosofické fakultě JU. Věnuje se především tématu totalitních režimů a umění, se zaměřením na literaturu, je autorem několika odborných monografií (Z každého z nás postupem let něco zmizí – spolu s Jiřím Kolářem, Ideologie a paměť. Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. stoletíTíseň tmy aneb Halasovské interpretace po roce 1948Souvislosti labyrintu. Kodifikace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století), dalších knih, včetně edičních publikací (Tristan Tzara: Daroval jsem svou duši bílému kameniJan Čep ve vzpomínkách své rodinyII. sjezd Svazu československých spisovatelů 22. – 29. 4. 1956Automatická madona. Antologie Skupiny Ra, edic díla Zdeňka Lorence, Bohuslava Reynka ad.), podílí se na kolektivních Dějinách nové moderny (3 svazky – 2010, 2014, 2017) a následujícím svazku Chór a disonance. Česká literatura 1947–1963 (2022). Rád cestuje (po České republice i zahraničí), fotografuje (především detaily), poslouchá nejrůznější hudbu, dívá se na filmy (se slabostí pro Ingmara Bergmana, Carlose Sauru, Krzysztofa Kieślowského, italský neorealismus a zobrazování lidí na okraji společnosti i za ním), divadelní hry (Can the tram ever reach the station named Desire?), výstavy (s náklonností k abstraktnímu umění), lesy, louky, ticho, má slabost pro tiramisu, italskou zmrzlinu (hlavně pistáciovou, velmi doporučuje tu z Premiata Gelateria Artigianale Portogallo, Via Umberto I 101, Padova, z L’isola Del Gusto Gelateria, Via Gramsci 3, Volterra, nebo Gelateria Dondoli, Piazza della Cisterna 4, San Gimignano), jeho nejoblíbenějším jídlem jsou spaghetti aglio olio e peperoncino. Čím je starší, tím více je sentimentální. Rád by častěji pozoroval hvězdy nahoře nad sebou, ale někdy mu nezbývá nic jiného, než se dívat dolů.

Heslo ve slovníku: Slovník české literatury po roce 1945 (https://slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1345&hl=bauer+)

Tvůrčí činnost

1. Odborné monografie

4) BAUER, Michal. Souvislosti labyrintu. Kodifikace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století. Praha: Akropolis, 2009. 604 s. ISBN 978-80-86903-97-2.

3) BAUER, Michal. Tíseň tmy: aneb Halasovské interpretace po roce 1948. Praha: Akropolis, 2005. 472 s. ISBN 80-86903-12-5.

2) BAUER, Michal; KOLÁŘ, Jiří. Z každého z nás postupem let něco zmizí. Praha-Jinočany: H&H, 2005. 56 s. ISBN 80-7319-008-7.

1) BAUER, Michal. Ideologie a paměť. Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století. Praha-Jinočany: H&H, 2003. 360 s. ISBN 80-7319-028-1.

 

2. Kapitoly v odborných monografiích:

79) BAUER, Michal. Zahraniční filmové interpretace povídky Milana Kundery „Falešný autostop“. In: Transfery recepce. Česká literatura ve světě a světová literatura v Česku v období 1989–2020. České Budějovice, Nakladatelství Jihočeské univerzity 2022, s. 231–289 a 305–309. ISBN 970-80-7394-942-6.

78) BAUER, Michal. Lyrika. Přítomnost budoucnosti a naděje ztrát. In: PAPOUŠEK, Vladimír a kol.: Chór a disonance. Česká literatura 1947–1963. Praha – České Budějovice, Akropolis – Centrum novější české literatury Filosofické fakulty Jihočeské univerzity 2022, s. 403–511. ISBN 978-80-7470-457-4.

77) BAUER, Michal. Generace ne/osamělých běžců. Několik poznámek o literatuře a filmu na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. In: SKALICKÝ, David – WIENDL, Jan (eds.): Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2022, s. 58–71.

76) BAUER, Michal. Představy o roli spisovatelů po vzniku republiky v roce 1918. In: KUBÍČEK, Tomáš – PAPOUŠEK, Vladimír – SKALICKÝ, David, eds. Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Praha, Akropolis 2020, s. 150-179. ISBN 978-80-7470-294-5.

75) BAUER, Michal. Čtvrtý sjezd spisovatelů 1967. In: KOCIAN, Jiří, ed. Tematická příručka k československým dějinám 1948–1989. 2. díl. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2019, s. 189–192. ISBN 978-80-7285-245-1. 

74) BAUER, Michal. Mezinárodní kafkovská konference v Liblicích 1963. In: KOCIAN, Jiří, ed. Tematická příručka k československým dějinám 1948–1989. 2. díl. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2019, s. 186–188. ISBN 978-80-7285-245-1. 

73) BAUER, Michal. Druhý sjezd Svazu československých spisovatelů 1956. In: KOCIAN, Jiří, ed. Tematická příručka k československým dějinám 1948–1989. 2. díl. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2019, s. 182–184. ISBN 978-80-7285-245-1. 

72) BAUER, Michal. Konference Svazu československých spisovatelů 1950. In: KOCIAN, Jiří, ed. Tematická příručka k československým dějinám 1948–1989. 2. díl. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2019, s. 180–181. ISBN 978-80-7285-245-1. 

71) BAUER, Michal. Pracující do literatury. In: KOCIAN, Jiří, ed. Tematická příručka k československým dějinám 1948–1989. 2. díl. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2019, s. 168–169. ISBN 978-80-7285-245-1. 

70) BAUER, Michal. Fučíkův odznak. In: KOCIAN, Jiří, ed. Tematická příručka k československým dějinám 1948–1989. 2. díl. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2019, s. 166–167. ISBN 978-80-7285-245-1. 

69) BAUER, Michal. Jiráskovská akce. In: KOCIAN, Jiří, ed. Tematická příručka k československým dějinám 1948–1989. 2. díl. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2019, s. 164–165. ISBN 978-80-7285-245-1. 

68) BAUER, Michal. Seberealizace a samota v davu: Diskuse o socialistickém realismu a sovětském umění v českém kulturním prostředí druhé poloviny třicátých let dvacátého století. In: PAPOUŠEK, Vladimír a kol.: Pokušení neviditelného. Myšlení moderny. Praha, Akropolis 2019, s. 276–327. ISBN 978-80-7470-263-1.

67) BAUER, Michal. Rozprava proti nenávisti. In: Lustig, Arnošt: Dům vrácené ozvěny. Praha: Mladá fronta 2019, s. 532–535. ISBN 978-80-204-4911-5.

66) BAUER, Michal. Básnické reakce na vznik Československa v českých periodikách na přelomu let 1918 a 1919. In: BÍLEK, Petr A.; JIROUŠEK, Bohumil; NOVOTNÝ, Lukáš, eds. Československo 1918–1938/2018. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2018, s. 53-86. ISBN 978-80-7394-725-5.

65) BAUER, Michal. Všednosti psa (ve verších Jiřího Koláře a Miroslava Holuba). In: HRABAL, Jiří, ed. Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 2017, s. 107-128. ISBN 978-80-87895-94-8.

64) BAUER, Michal. Polemiky o podobě a roli tvůrčí osobnosti v českých kulturních periodikách. In: PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny „nové“ moderny. Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia 2017. ISBN 978-80-200-2736-8.

63) BAUER, Michal. Česká literatura 1924-1934 v doteku s katolicismem. In: PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny 2: Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924–1934. Praha: Academia, 2014, s. 178–249. ISBN 978-80-200-2296-7.

62) BAUER, Michal. Nacionalita a internacionalita v poezii Milana Kundery z počátku 50. let 20. století. In: SKALICKÝ, David; BAUER, Michal; BRDEK, Zdeněk; PAPOUŠEK, Vladimír, eds. Jazyky reprezentace 2. Praha: Akropolis, 2014, s. 170–224. ISBN 978-80-7470-073-6.

61) BAUER, Michal. II. sjezd SČSS jako trojí typ reprezentace. In: VEBEROVÁ, Veronika; BÍLEK, Petr A.; PAPOUŠEK, Vladimír; SKALICKÝ, David, eds. Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012, s. 103–114. ISBN 978-80-87481-67-7.

60) BAUER, Michal. Fragmenty horizontu. Formování Skupiny Ra a umělecká tvorba jejích členů. In: BAUER, Michal, ed. Automatická madona. Antologie Skupiny Ra. Praha: Akropolis, 2012, s. 5–69. ISBN 978-80-87481-62-2.

59) BAUER, Michal. Úzkost spoluviny. II. sjezd SČSS jako pokus o vzdor vůči moci. In: BAUER, Michal, ed. II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22.–29. 4. 1956. Praha: Akropolis, 2011, s. 7–32. ISBN 978-80-87481-04-2. Publikováno též na Britské listy, 21. 4. 2011, dostupné na http://blisty.cz/art/58279.html.

58) BAUER, Michal. Proletarian art. In: BÍLEK, Petr A.; VOJVODÍK, Josef; WIENDL, Jan, eds. A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde. Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of the Art 1908–1958. Praha: Togga a Filozofická fakulta UK v Praze, 2011, s. 331–347. ISBN 978-80-7308-374-8.

57) BAUER, Michal. Zone. In: BÍLEK, Petr A.; VOJVODÍK, Josef; WIENDL, Jan, eds. A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde. Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of the Art 1908–1958. Praha: Togga a Filozofická fakulta UK v Praze, 2011, s. 433–439. ISBN 978-80-7308-374-8.

56) BAUER, Michal. Pásmo. In: VOJVODÍK, Josef; WIENDL, Jan. Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908–1958. Praha: Togga a Filozofická fakulta UK v Praze, 2011, s. 257–262. ISBN 978-80-7308-332-8.

55) BAUER, Michal. Proletářské umění. In: VOJVODÍK, Josef; WIENDL, Jan. Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908–1958. Praha: Togga a Filozofická fakulta UK v Praze, 2011, s. 263–277. ISBN 978-80-7308-332-8.

54) BAUER, Michal. Přebývání v petrkovském světě. In: Hommage à Bohuslav Reynek. Kroměříž – České Budějovice: Muzeum Kroměřížska – Nakladatelství galerie Měsíc ve dne, 2011, s. 9–10. ISBN 978-80-85945-61-4.

53) BAUER, Michal. Beseda o současném stavu naší prózy. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 149. ISBN 978-80-200-2019-2.

52) BAUER, Michal. Beseda spisovatelů s tělovýchovnými pracovníky. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 149–150. ISBN 978-80-200-2019-2.

51) BAUER, Michal. Celostátní konference o české dětské literatuře. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 173–174. ISBN 978-80-200-2019-2.

50) BAUER, Michal. Celostátní konference o poezii. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 175–176. ISBN 978-80-200-2019-2.

49) BAUER, Michal. Celostátní konference o současných úkolech socialistické umělecké kritiky. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 176–177. ISBN 978-80-200-2019-2.

48) BAUER, Michal. Celostátní konference O životě a díle S. K. Neumanna. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 178–179. ISBN 978-80-200-2019-2.

47) BAUER, Michal. Celostátní konference Svazu československých spisovatelů. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 182–183. ISBN 978-80-200-2019-2.

46) BAUER, Michal. Celostátní pracovní konference o díle Jiřího Wolkera. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 183–184. ISBN 978-80-200-2019-2.

45) BAUER, Michal. Devátá schůze pléna ÚV SČSS. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 247. ISBN 978-80-200-2019-2.

44) BAUER, Michal. Diskuse redakčního kruhu časopisu Tvář s mladými autory. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 252–254. ISBN 978-80-200-2019-2.

43) BAUER, Michal. Druhá celostátní konference Svazu československých spisovatelů. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 271–273. ISBN 978-80-200-2019-2.

42) BAUER, Michal. Druhá schůze pléna Ústředního výboru Svazu československých spisovatelů. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 277–279. ISBN 978-80-200-2019-2.

41) BAUER, Michal. Druhý sjezd Svazu československých spisovatelů. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 284–286. ISBN 978-80-200-2019-2.

40) BAUER, Michal. Jednání představitelů spisovatelských organizací socialistických zemí Evropy. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 394–395. ISBN 978-80-200-2019-2.

39) BAUER, Michal. Konference literárních vědců a kritiků. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 438–439. ISBN 978-80-200-2019-2.

38) BAUER, Michal. Konference o díle Jana Nerudy. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 441–442. ISBN 978-80-200-2019-2.

37) BAUER, Michal. Konference o próze. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 443–444. ISBN 978-80-200-2019-2.

36) BAUER, Michal. Konference o překladatelské a jevištní interpretaci díla William Shakespeara. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 444–445. ISBN 978-80-200-2019-2.

35) BAUER, Michal. Mezinárodní konference o díle Franze Kafky v Liblicích. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 550–552. ISBN 978-80-200-2019-2.

34) BAUER, Michal. Mezinárodní sympozium prozaiků a kritiků. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 553–554. ISBN 978-80-200-2019-2.

33) BAUER, Michal. Pátá schůze pléna Ústředního výboru SČSS. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 664–665. ISBN 978-80-200-2019-2.

32) BAUER, Michal. Plenární zasedání začínajících autorů. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 683. ISBN 978-80-200-2019-2.

31) BAUER, Michal. Plenární zasedání SČSS. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 683–684. ISBN 978-80-200-2019-2.

30) BAUER, Michal. Plenární zasedání SČSS o poezii. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 684–685. ISBN 978-80-200-2019-2.

29) BAUER, Michal. Pracovní konference Svazu československých spisovatelů. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 704–705. ISBN 978-80-200-2019-2.

28) BAUER, Michal. Rozšířené plenární zasedání sekce kritiků SČSS. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 788–789. ISBN 978-80-200-2019-2.

27) BAUER, Michal. Schůze prozaiků a kritiků. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 818–819. ISBN 978-80-200-2019-2.

26) BAUER, Michal. Schůze předsednictva a pléna ÚV SČSS (k románu Zbabělci). In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 819–820. ISBN 978-80-200-2019-2.

25) BAUER, Michal; KNAPÍK, Jiří. Svaz československých spisovatelů. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 893–895. ISBN 978-80-200-2019-2.

24) BAUER, Michal. Sympozium Člověk proti zkáze. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 909–910. ISBN 978-80-200-2019-2.

23) BAUER, Michal. Sympozium o marxistické kritice. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 910–911. ISBN 978-80-200-2019-2.

22) BAUER, Michal. Sympozium Zdroje moderní prózy. In: KNAPÍK, Jiří; FRANC, Martin a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011, s. 911–912. ISBN 978-80-200-2019-2.

21) BAUER, Michal. 1915 Rok smrti. In: PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia 2010, s. 250–267. ISBN 978-80-200-1792-5.

20) BAUER, Michal. 1914 Hledání silného člověka. In: PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia 2010, s. 233–249. ISBN 978-80-200-1792-5.

19) BAUER, Michal. Roztrhané panenky. In: KUNDERA, Ludvík. 22. 3. 1920. Ludvík K. Velké Opatovice: Antonín Krejčíř, 2010, s. 5–29. ISBN není.

18) BAUER, Michal. Vertikály křehkosti. In: ŠKOCH, Jiří; REYNEK, Bohuslav. Pastýř osamělých výší. České Budějovice: Měsíc ve dne a Fraktál, 2009, s. 3–4. ISBN 978-80-902860-3-0.

17) BAUER, Michal. Josef Kainar. In: ARNOLD, Heinz Ludwig. Kindlers Literatur Lexikon. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler, 2009, s. 570–571. ISBN 9783476040008.

16) BAUER, Michal. Ludvík Kundera. In: ARNOLD, Heinz Ludwig. Kindlers Literatur Lexikon. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler, 2009, s. 495–496. ISBN 9783476040008.

15) BAUER, Michal. Arnošt Lustig. In: ARNOLD, Heinz Ludwig. Kindlers Literatur Lexikon. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler, 2009, s. 382–383. ISBN 9783476040008.

14) BAUER, Michal. Fragmenty, torza, úryvky. In: LORENC, Zdeněk. Kontinent nikoho. Praha: Concordia, 2008, s. 113-121, ediční poznámka s. 122–126. ISBN 978-80-85997-43-9.

13) BAUER, Michal. Literatúra je jediná nesmrtelnosť človeka. In: LUSTIG, Arnošt. Odpovede. Bratislava: SNM-Múzeum židovskej kultury, 2007, s. 41–58. ISBN ISBN 978-80-8060-208-6.

12) BAUER, Michal. Úvodem. In: BAUER, Michal, ed. Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny. Praha: Torst, 2007, s. 7–9. ISBN 978-80-7215-312-1.

11) BAUER, Michal. Nejkřehčí linky tajemství. In: BAUER, Michal, ed. Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny. Praha: Torst, 2007, s. 179–213. ISBN 978-80-7215-312-1.

10) BAUER, Michal. Rozloučení (a setkávání). Rodokmen Jana Čepa a další doprovodné texty. In: BAUER, Michal, ed. Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny. Praha: Torst, 2007, s. 214–225. ISBN 978-80-7215-312-1.

9) BAUER, Michal. Ani zapomenout, ani odpustit. In: LUSTIG, Arnošt. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Praha: Nakladatelství Andrej Šťastný, 2003, s. 131–155, ediční poznámka s. 156–158. ISBN 80-86739-03-1.

8) BAUER, Michal. Surrealismus ve stínu romantismu. In: LORENC, Zdeněk. Nocležna pro romantismy. Praha: Anthropos, 2001, s. 9–15. ISBN 80-901047-5-4.

7) BAUER, Michal. Zpěv svobody Zdeňka Lorence v tíživé době. In: LORENC, Zdeněk. Pít z kterékoliv strany. Olomouc: Periplum, 2001, s. 83–87. ISBN 80-902836-6-7.

6) BAUER, Michal. Odvaha k paměti: válka jako nejdůležitější zkušenost člověka 20. století. In: LUSTIG, Arnošt. Eseje: vybrané texty z let 1965/2000. 1. a 2. vydání. Praha-Jinočany: H&H, 2001, s. 173–219. ISBN 80-86022-96-X a 80-7319-000-1.

5) BAUER, Michal. Představitelé katolické literatury v počátku komunistické totality. In: FIALA, Petr; HANUŠ, Jiří, eds. Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001, s. 85–96. ISBN 80-85959-98-4.

4) BAUER, Michal. Literatura je jediná nesmrtelnost člověka. In: LUSTIG, Arnošt. Odpovědi: rozhovory Harryho Jamese Cargasse a Michala Bauera. 1. vydání. Praha-Jinočany: H&H, 2000, s. 53–77. 2. vydání. Praha-Jinočany: H&H, 2001, s. 53–77. 3. vydání. Praha: Prostor, 2003, s. 53–76. ISBN 80-86022-71-4, 80-7319-001-X a 80-7260-098-2.

3) BAUER, Michal. I tma může vrhat stín. In: LUSTIG, Arnošt. Tma nemá stín. Praha: Hynek, 2000, s. 195–204. ISBN 80-202-0101-7.

2) BAUER, Michal. František Nechvátal. In: JANOUŠEK, Pavel, ed. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2, MŽ. Praha: Brána, ÚČL AV ČR a Knižní klub 1998, s. 100–102. ISBN 80-7176-940-1.

1) BAUER, Michal. Jan Noha. In: JANOUŠEK, Pavel, ed. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2, MŽ. Praha: Brána, ÚČL AV ČR a Knižní klub 1998, s. 126–127. ISBN 80-7176-940-1.

 

3. Články v odborných periodikách

3. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

4) BAUER, Michal. Spisovatelé a moc. Příspěvek k tématu literatura a politika v Československu v letech 1946–1989. Litikon. 2023, 8(2), s. 5–19. ISSN 2453-8507.

3) BAUER, Michal. Une mainmise du pouvoir sur les lettres et les arts en Tchécoslovaquie: l'œuvre d'Alois Jirásek « réactualisée » après février 1948. Slovo. 2013, s. 15–55. ISSN 0583-6255.

2) BAUER, Michal. Début des polémiques de Václav Havel avec la norme esthético-idéologique du régime totalitaire dans les années 1950. In: BURDA, Milan, ed. La politique et la poétique dans l´œuvre de Václav Havel. Numéro hors série de Slavica Occitania. Specimina Slavica Tolosana - XIII. Slavica Occitania. 2007, s. 115–124. ISSN: 1245-2491.

1) BAUER, Michal. Akcija „Irasek“. Homo bohemicus. 2004, 11(2), s. 19–27. ISSN: 1312-9252.

 

3. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech

12) BAUER, Michal. Student Films Based on the Short Stories of Arnošt Lustig at the Beginning of the 1960s. Slovo a smysl – Word & Sense. 2022, 19(39), s. 68-83. ISSN 2336-6680.

11) BAUER, Michal. Čtvrtý sjezd spisovatelů 1967. Slovo a smysl – Word and Sense. 2019, 16(32), s. 333–361. ISSN 2336-6680.

10) BAUER, Michal. Fantaskní realita Zdeňka Lorence. Slovo a smysl Word and Sense. 2013, 10(19), s. 99–112. ISSN 2336-6680.

9) BAUER, Michal. Itálie Josefa Hory. Jihočeský sborník historický. 2012, 81(4), s. 459–465. ISSN 0323-004X.

8) BAUER, Michal. Experiment a 50. léta. Bohemica Olomucensia – Symposiana. 2012, 2(1), s. 169–184. ISSN 1803-876X.

7) BAUER, Michal. Re-prezentace „národního hrdiny“: obraz Julia Fučíka v české literární vědě na počátku padesátých let (se zaměřením na fučíkovskou konferenci 10. září 1953). Slovo a smysl Word and Sense. 2008, 5(9-10), s. 326-337. ISSN 2336-6680.

6) BAUER, Michal. Norma poezie. Slovo a smysl Word and Sense. 2007, 4(7), s. 139–162. ISSN 2336-6680.

5) BAUER, Michal. Hry severských autorů inscenované v Národním divadle v letech 1881-1923. Slovo a smysl Word and Sense. 2007, 4(7), s. 322–328. ISSN 2336-6680.

4) BAUER, Michal. Reflexe cizojazyčné literatury na schůzích literárního odboru Umělecké besedy v letech 1863-1913. Estetika. 2002, 38(2-4), s. 359–370. ISSN 0014-1291.

3) BAUER, Michal. Referát Jiřího Taufera na konferenci SČSS 22. 1. 1950. Česká literatura. 1999, 47(3), s. 299–318. ISSN 0009-0468.

2) BAUER, Michal. Krátkodobé pobyty našich oficiálně publikujících spisovatelů v zahraničí v letech 1948-1953. Estetika. 1999, 36(1–3), s. 143–150. ISSN 0014-1291.

1) BAUER, Michal. Jednání komisí a výborů Syndikátu českých spisovatelů o členství křesťansky orientovaných autorů v SČS v letech 1947-48 a jejich vylučování z této organizace. Česká literatura. 1998, 46(6), s. 621–630). ISSN 0009-0468.
 

3. 3. Články v ostatních odborných časopisech

74) BAUER, Michal. Náš otče, který vjíždíš do pražských bran (Rok 1918 v české literatuře). Tvar. 2018, 29(17), s. 8. ISSN 0862-657X.

73) BAUER, Michal. Jméno, jež sluncem začíná, jméno soudruha Stalina. Prvky normativnosti v české poezii přelomu 40. a 50. let 20. století. Tvar. 2017, 28(19), s. 5–6. ISSN 0862-657X.

72) BAUER, Michal. Intelektuál a iluze aneb Návrat André Gida. Mezinárodní politika. 2010, 34(8), s. 19–22. ISSN 0543-7962.

71) BAUER, Michal. II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22.–29. 4. 1956. Aluze. 2010, 13(3), s. 96–106. ISSN 1212-5547. Dostupné též na http://www.aluze.cz/2010_03/12_archivalie_bauer.php.

70) BAUER, Michal. Loučení s Halasem. Tvar. 2004, 15(19), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

69) BAUER, Michal. Otta Mizera aneb Svoboda k sebevraždě. Poznámky k Mizerovým deníkovým záznamům z roku 1938. Tvar. 2004, 15 (5), s. 1 a 4–5. ISSN 0862-657X.

68) BAUER, Michal. A Story of Evil May Lead to Good. Welcome To The Heart Of Europe. 2008, 15(6), s. 26–29. Také další vydání v němčině, francouzštině, ruštině, španělštině a češtině.

67) BAUER, Michal. Nikdo si neuvědomoval, v čem žijeme. A2. 2008, 4(6), s. 19. ISSN
1801-4542.

66) BAUER, Michal. Jak se ospravedlňuje totalita. Literární noviny. 2006, 17(46), s. 1–8. ISSN 1210-0021.

65) BAUER, Michal. Zdeněk Lorenc: Palčivá výčitka jako výkřik bubnu. Intelektuál. 2003, 4, s. 43–47. ISSN není.

64) BAUER, Michal. Zdeněk Lorenc: Tristan Tzara - život a dílo. Intelektuál. 2003, 1, s. 52–61; č. 2, s. 56–65; č. 3, s. 59–69; č. 4, s. 49–59. ISSN není.

63) BAUER, Michal. Tristan Tzara: …a vodopády vidíte? Intelektuál. 2003, 1, s. 43–50. ISSN není.

62) BAUER, Michal. Fuksovy povídkové juvenilie: od Kchonyho cesty do světa k Mým černovlasým bratrům. Tvar. 2003, 14(15), s. 16–18. ISSN 0862-657X.

61) BAUER, Michal. Obraz Spojených států amerických v textech Miroslava Holuba z 60. let 20. století. Tvar. 2003, 14(15), s. 6–7. ISSN 0862-657X.

60) BAUER, Michal. Diskuse o básních Milana Kundery v kroužku začínajících autorů v roce 1952. Tvar. 2003, 14(14), s. 18–19. ISSN 0862-657X.

59) BAUER, Michal. Seifertovy memoáry v nakladatelství Československý spisovatel. Tvar. 2003, 14(6), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

58) BAUER, Michal. V pozůstalosti Zdeňka Lorence… Tvar. 2002, 13(6), s. 3. ISSN 0862-657X.

57) BAUER, Michal. Projednávání záležitostí křesťansky orientovaných autorů v SČSS v průběhu 50. let. Tvar. 2002, 13(3), s. 6–7. ISSN 0862-657X.

56) BAUER, Michal. Paměť jako dokument - memoárová literatura o přelomu 40. a 50. let. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. 2001, 38(3), s. 8–9. ISSN 1212-7906.

55) BAUER, Michal. Roztrhané panenky. Aluze. 2001, 5(1), s. 169–195. ISSN 1212-5547.

54) BAUER, Michal. Příprava vydání románu Pan Theodor Mundstock od Ladislava Fukse. Tvar. 2001, 12(20 a 21), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

53) BAUER, Michal. K textu Zdeňka Lorence Až budou naše prsa jako zem. Tvar. 2001, 12(17), s. 13. ISSN 0862-657X.

52) BAUER, Michal. Jiří Kolář: Očitý svědek v zemi mrtvých/Očitý svědek ze země mrtvých. Tvar. 2001, 12(14), s. 6–7. ISSN 0862-657X.

51) BAUER, Michal. Jednání o publikačních možnostech mladých autorů na schůzi dne 12. 2. 1965. Tvar. 2001, 12(13), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

50) BAUER, Michal. Příprava jednotlivých vydání básnických knih Milada Kundery v nakladatelství Československý spisovatel. Tvar. 2001, 12(11), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

49) BAUER, Michal. Pokusy o oficiální vydávání knih Jana Zahradníčka v nakladatelství Československý spisovatel ve druhé polovině 60. let. Tvar. 2001, 12(10), s. 5. ISSN 0862-657X.

48) BAUER, Michal. „Nebezpečný“ Karel Čapek. Tvar. 2001, 12(8), s. 1, 4–5. ISSN 0862-657X.

47) BAUER, Michal. Změny v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1959. Tvar. 2001, 12(7), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

46) BAUER, Michal. Toyen aneb Surrealismus, toť slovem – Poesie. Tvar. 2001, 12(6), s. 6–7. ISSN 0862-657X.

45) BAUER, Michal. Projednávání účasti Jana Skácela na školení začínajících autorů v roce 1951. Tvar. 2001, 12(2), s. 16. ISSN 0862-657X.

44) BAUER, Michal. Publikační možnosti Nikolaje Terleckého v rakouském exilu a pokusy o jeho rehabilitaci v roce 1968. Tvar. 2000, 11(20 a 21), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

43) BAUER, Michal. Trägerův lektorský posudek Zbabělců z roku 1957 a jednání o vydání tohoto románu v němčině v letech 1959-1963. Tvar. 2000, 11(19), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

42) BAUER, Michal. Spisy českých autorů vydávané v 90. letech 20. století. Tvar. 2000, 11(17), s. 12–13. ISSN 0862-657X.

41) BAUER, Michal. Zpráva o zájezdu tzv. studijní delegace SČSS do Sovětského svazu ve dnech 1. - 15. prosince 1955. Tvar. 2000, 11(14), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

40) BAUER, Michal. Zbabělci v lednu 1959. Tvar. 2000, 11(13 a 14). ISSN 0862-657X.

39) BAUER, Michal. Zpráva Jiřího Taufera o činnosti HSTD v roce 1962. Tvar. 2000, 11(12), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

38) BAUER, Michal. Žádosti Marie Zahradníčkové o propuštění Jana Zahradníčka a další jednání o katolických autorech v letech 1956 a 1957. Tvar. 2000, 11(11), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

37) BAUER, Michal. Zásahy HSTD do periodik SČSS v letech 1955 a 1956 a protest předsednictva SČSS proti nim. Tvar. 2000, 11(9), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

36) BAUER, Michal. Žádost o vyšetřování Jana Zahradníčka na svobodě v roce 1952. Tvar. 2000, 11(8), s. 6–7. ISSN 0862-657X.

35) BAUER, Michal. Diskuse o díle Karla Čapka na školení začínajících autorů na Dobříši v roce 1951. Tvar. 2000, 11(3), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

34) BAUER, Michal. Almanachy roku 1940. 3. Tvar. 1999, 10(21), s. 24. ISSN 0862-657X.

33) BAUER, Michal. Almanachy roku 1940. 2. Tvar. 1999, 10(20), s. 24. ISSN 0862-657X.

32) BAUER, Michal. Soudní řízení s V. E. Coufalem a skupinou EMNA. Tvar. 1999, 10(20), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

31) BAUER, Michal. Almanachy roku 1940. 1. Tvar. 1999, 10(19), s. 24. ISSN 0862-657X.

30) BAUER, Michal. Jednání SČS o činnosti Fedora Soldana za okupace. Tvar. 1999, 10(19), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

29) BAUER, Michal. Literární aktivismus v roce 1945. Tvar. 1999, 10(18), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

28) BAUER, Michal. Časopis Řád a jeho obhajoba v roce 1945. Tvar. 1999, 10(17), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

27) BAUER, Michal. J. Weil a K. J. Beneš, dva problémoví spisovatelé. Tvar. 1999, 10(16), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

26) BAUER, Michal. Přeměna Syndikátu českých spisovatelů ve Svaz československých spisovatelů. Tvar. 1999, 10(9), s. 12–13. ISSN 0862-657X.

25) BAUER, Michal. Od Února k Novému životu. Pokus mladých spisovatelů o založení vlastního časopisu v roce 1948. Tvar. 1999, 10(6), s. 12–13. ISSN 0862-657X.

24) BAUER, Michal. Konference mladých českých spisovatelů – jeden z mezníků naší literatury ve druhé polovině 40. let. Tvar. 1998, 9(14), s. 1 a 4–5. ISSN 0862-657X.

23) BAUER, Michal. Vyloučení Josefa Hiršala z SČSS v roce 1949. Tvar. 1998, 9(19), s. 19. ISSN 0862-657X.

22) BAUER, Michal. O české poezii posledních šedesáti let přístupem literárněhistorickým i interpretačním. Tvar. 1998, 9(18), s. 6. ISSN 0862-657X.

21) BAUER, Michal. Spory o časopis Květen v letech 1957 a 1959. Tvar. 1998, 9(14), s. 32. ISSN 0862-657X.

20) BAUER, Michal. Nedokonalost paměti. Tvar. 1998, 9(14), s. 3. ISSN 0862-657X.

19) BAUER, Michal. Druhý pól zobrazení Jana Husa v německy psané literatuře: na příkladu románu Oskara Wöhrleho Jan Hus: Der letzte Tag a Josefa Mühlbergera Hus im Konzil. Tvar. 1998, 9(14), s. 6–7. ISSN 0862-657X.

18) BAUER, Michal. Jednání komisí a výborů Syndikátu českých spisovatelů o členství Jana Čepa a dalších křesťansky orientovaných autorů v SČS v letech 1947-48 a jejich vylučování z této organizace. Tvar. 1998, 9(14), s. 10–11. ISSN 0862-657X.

17) BAUER, Michal. Tři dopisy o kauze Jakub Deml. Tvar. 1998, 9(14), s. 11. ISSN 0862-657X.

16) BAUER, Michal. Mystifikátor Milan Kundera. Tvar. 1998, 9(14), s. 12–14. ISSN 0862-657X.

15) BAUER, Michal. Mladý Ivan Klíma. Tvar. 1998, 9(14), s. 14–15. ISSN 0862-657X.

14) BAUER, Michal. Rok 1948: Od socialismu k socialismu. Česká literatura jako nositelka iluzí i oběť ztrát. Tvar. 1998, 9(14), s. 16. ISSN 0862-657X.

13) BAUER, Michal. Polemiky o existenci a udělování titulu národní umělec 1945-48. Tvar. 1998, 9(14), s. 17. ISSN 0862-657X.

12) BAUER, Michal. Okamžiky. Tvar. 1998, 9(14), s. 24. ISSN 0862-657X.

11) BAUER, Michal. Překladatelská činnost Milana Kundery na přelomu 40. a 50. let. Tvar. 1998, 9(5), s. 6–7. ISSN 0862-657X.

10) BAUER, Michal. Jiráskovská akce. Tvar. 1997, 8(16), s. 10–11. ISSN 0862-657X.

9) BAUER, Michal. Básník tajemství a pokory. Tvar. 1997, 8(13), s. 4–5. ISSN 0862-657X.

8) BAUER, Michal. První kroky poúnorového režimu v ediční činnosti. Tvar. 1997, 8(10), s. 11. ISSN 0862-657X.

7) BAUER, Michal. Interpretace Ortenovy poezie českou literární kritikou 40. a 50. let. Tvar. 1997, 8(6), s. 32. ISSN 0862-657X.

6) BAUER, Michal. Fučíkův odznak. Tvar. 1997, 8(6), s. 6–7. ISSN 0862-657X.

5) BAUER, Michal. O interpretaci a recepci literatury v současnosti. Tvar. 1997, 8(3), s. 1 a 4. ISSN 0862-657X.

4) BAUER, Michal. Proměna recepce díla Františka Halase na přelomu 40. a 50. let. Tvar. 1996, 7(16), s. 32. ISSN 0862-657X.

3) BAUER, Michal. Osudy nejvýznamnějších představitelů katolické literatury po druhé světové válce. Tvar. 1996, 7(5), s. 5–6. ISSN 0862-657X.

2) BAUER, Michal. Několik poznámek literárněhistorických aneb Zdeňka Nejedlého hlas rozumu. Tvar. 1995, 6(20), s. 12. ISSN 0862-657X.

1) BAUER, Michal. Květen a jeho lidé. Tvar. 1995, 6(15), s. 6. ISSN 0862-657X.

4. Články ve sbornících

34) BAUER, Michal. Poezie Milana Kundery v Mladých arších ve 40. letech 20. století. In: BÍLEK, Petr A.; NAGY, Ladislav; SKALICKÝ, David, eds. „Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí“: Lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2017, s. 69-83. ISBN 978-80-7394-672-2.

33) BAUER, Michal. Halasova a Seifertova Božena Němcová. In: FAKTOROVÁ, Veronika; PÁCALOVÁ, Jana; URVÁLKOVÁ, Zuzana, eds. Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Episteme) 2017, s. 241-251. ISBN 978-80-7394-673-9.

32) BAUER, Michal. L'ironie comme mode de polémique et défi au vide dans les écrits de jeunesse de Kundera (1945 – 1970). In: THIROUIN, Marie-Odile; BOYER-WEINMANN, Martine, eds. Désaccords parfaits. La réception paradoxale de l´œuvre de Milan Kundera. Grenoble: Ellug, 2009, s. 101–130. ISBN 978-2843101410.

31) BAUER, Michal. Rozhovory o nutnosti svobody a lidské důstojnosti: válka odkrývá to nejnelidštější v člověku a zároveň vynáší na povrch nejlepší lidské vlastnosti. In: KOŠNAROVÁ, Veronika, ed. V průsečíku pohledů. Sborník k 75. narozeninám Aleše Hamana. České Budějovice: FF JU a Tomáš Halama, 2007, s. 41–52. ISBN 978-80-87082-02-7.

30) BAUER, Michal. Jan Čep jako básník paměti. In: CHROBÁK, Jakub; KOTRLA, Pavel; MALINA, Dalibor, eds. Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře. Sborník příspěvků z literární konference. Vsetín: Nakladatelství Dalibor Malina, 2007, s. 11–15. ISBN 9788090301092.

29) BAUER, Michal. 50. léta jako období intenzivního mocenského tlaku. In: KUDRNÁČ, Jiří, ed. Literatura určená k likvidaci III. Praha: Obec spisovatelů, 2006, s. 7–17. ISBN 80-239-8500-0.

28) BAUER, Michal. Poznámky k recepci Halasovy tvorby na přelomu 40. a 50. let. In: Literatura určená k likvidaci II. Praha: Obec spisovatelů, 2006, s. 7–14. ISBN 9788023972122.

27) BAUER, Michal. Zum Rezeptionswandel der Lyrik von František Halas in den 1940er und 1950er Jahren. In: KLIEMS, Alfrun; RASSLOFF, Ute; ZAJAC, Peter, eds. Sozialistischer Realismus. Berlín: Frank und Timme, 2006, s. 103–108. ISBN 978-3865960214.

26) BAUER, Michal. Jan Zahradníček v době kolektivní paměti. In: KUBÍČEK, Tomáš; WIENDL, Jan, eds. Víra a výraz. Sborník z konference „…bývalo u mne zotvíráno…“. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Brno: Host, 2005, s. 53–66. ISBN 80-7294-163-1.

25) BAUER, Michal. Ediční problémy Josefa Škvoreckého v šedesátých letech. In: KUPCOVÁ, Helena; PŘIBÁŇ, Michal, eds. Škvorecký 80. Praha: Literární akademie, 2005, s. 129–139. ISBN 8086877132.

24) BAUER, Michal. Rozhlasová anketa „Proč mám rád venkov“. In: NAVRÁTIL, Ivo, ed. Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Osobnosti - díla - ideje. Semily: Státní okresní archiv Semily, 2005, s. 169–171 a 273. ISBN 80-86254-12-7.

23) BAUER, Michal. Membra disiecta kolem Aloyse Skoumala. In: BLÜMLOVÁ, Dagmar, ed. Aloys Skoumal (1904-1988) v průsečíku cest české kultury 20. století. České Budějovice-Pelhřimov: Historický ústav Jihočeské univerzita, 2004, s. 75–97. ISBN 80-7040-750-6.

22) BAUER, Michal. Perzekuce křesťansky orientovaných autorů v 50. letech 20. století. In: Literatura určená k likvidaci. Praha: Obec spisovatelů, 2004, s. 39–59. ISBN 80-239-7212-X.

21) BAUER, Michal. Totalitní režim a smích v literatuře. In: GILK, Erik, ed. Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Boskovice: Albert, 2004, s. 70–76. ISBN 80-7326-025-5.

20) BAUER, Michal. Marný pokus Zdeňka Němečka o nalezení smíru a pokoje na zemi i v duši. In: MERTLÍKOVÁ, Olga, ed. Legionář, diplomat a spisovatel Zdeněk Němeček. Jaroměř, Městské muzeum v Jaroměři 2004, s. 11–15. ISBN 8090313140.

19) BAUER, Michal. Obraz J. A. Komenského v domácí a exilové žurnalistice po únoru 1948. In: Morava viděna z vnějšku. Moravia from World Perspective. 22. výroční světový kongres Čs. společnosti pro vědy a umění. 22th World Congress of Czechoslovak Society of Arts and Sciences. 26. 6. - 4. 7. 2004. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 76. ISBN 80-7329-129-0.

18) BAUER, Michal. Image of the United States of America in Texts of Miroslav Holub from the 1960s. In: 2003 SVU North American Conference. The Czech and Slovak Presence in North America: A Retrospective Look and Future Perspectives. Cedar Rapids 2003, s. 23.

17) BAUER, Michal. Poznámky ke Štollově recepci Halasova básnického světa na počátku 50. let. In: BAUER, Michal; ŠŤÁSTKA, Viktor, eds. Reflexe baroka v české literatuře XX. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003, s. 131–144. ISBN 80-7040-669-0.

16) BAUER, Michal. Prozaické torzo Zdeňka Lorence z 90. let 20. století: na pomezí romantického a existenciálního surrealismu. In: BAUER, Michal, ed. Česká próza 90. let 20. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2002, s. 67–83. ISBN 80-7040-530-9.

15) BAUER, Michal. Reflexe textů Jarmily Glazarové poúnorovým exilem. In: BÍLEK, Karol, ed. Jarmila Glazarová 1901–2001. Staré Hrady: Osvětová beseda Staré Hrady, 2002, s. 61–70. ISBN 80-238-8640-1.

14) BAUER, Michal. Neznámé texty Zdeňka Lorence z 1. poloviny 40. let 20. století. In: 21. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění. Plzeň: 2002, s. 28–29.

13) BAUER, Michal. Konstanty, varianty a proměny estetické normy na přelomu 40. a 50. let 20. století. In: BALOWSKI, Mieczysław; SVOBODA, Jiří, eds. Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita; Wałbrzych: Państwowa wyższa szkoła zawodowa, 2001, s. 259–267. ISBN 80-7042-587-3.

12) BAUER, Michal. Milada Součková a její reflexe české a slovenské literatury 2. poloviny 20. století z amerického exilu. In: BAUER, Michal, ed. Neznámý člověk Milada Součková. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001, s. 89–103. ISBN 80-85778-32-7.

11) BAUER, Michal. The Portrayal of the US in Miroslav Holub´s Writing from the 1960s. In: Papers from the 2003 SVU Conference in Cedar Rapids. Cedar Rapids: Czechoslovak Society of Arts and Sciences, 2013. Dostupné online na http://www.svu2000.org/conferences/papers.htm.

10) BAUER, Michal. 1948: From Socialism to Socialism. Czech Literature and the Party. In: PYNSENT, Robert B., ed. The Phoney Peace. London, SSEES, University od London 2000, p. 477–484. ISBN 9780903425018.

9) BAUER, Michal. Milan Kundera pod dvěma tyraniemi. In: KUBÍKOVÁ, Pavlína, ed. Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. Praha: Obec spisovatelů, 2000, s. 89–107. ISBN nemá.

8) BAUER, Michal. Projednávání členství Zdeňka Kalisty v Syndikátu českých spisovatelů v roce 1948. In: Zdeněk Kalista a kulturní historie. Semily: Státní okresní archiv Semily, 2000, s. 95–102. ISBN 80-86254-03-8.

7) BAUER, Michal. Příprava V. sjezdu SČSS a základě jednání vedení sekretariátu SČSS v letech 1968-69. In: DENEMARKOVÁ, Radka, ed. „Zlatá šedesátá“ - Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a … zklamání. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000, s. 112–120. ISBN 80-85778-27-0.

6) BAUER, Michal. Jednání komisí a výborů Syndikátu českých spisovatelů o členství křesťansky orientovaných autorů v SČS v letech 1947–48 a jejich vylučování z této organizace. In: VALOUCH, František, eds. Konference o díle Jana Čepa. Olomouc: DANAL, 1999, s. 96–103.

5) BAUER, Michal. Konference mladých českých spisovatelů – jeden z mezníků naší literatury ve druhé polovině 40. let. In: Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998, s. 78–93. ISBN 80-85778-22-X.

4) BAUER, Michal. Překladatelská činnost Milana Kundery na přelomu 40. a 50. let. In: DVOŘÁK, Jan; MLSOVÁ, Nella, eds. Neznámí (autoři) - neznámé (texty). Hradec Králové: Gaudeamus, 1999, s. 227–248. ISBN 80-7041-279-8.

3) BAUER, Michal. Jaroslav Durych – spisovatel fašistický? In: DVOŘÁK, Jan; MLSOVÁ, Nella, eds. Bloudění časem a prostorem – Jaroslav Durych známý i neznámý. Praha-Hradec Králové: Obec spisovatelů-Gaudeamus, 1997, s. 349–375. ISBN 80-7041-661-0.

2) BAUER, Michal. Vztah vědy a umění v teoretických článcích Miroslava Holuba. In: SVOZIL, Bohumil, ed. Časopis Květen a jeho doba. Praha-Opava: Ústav pro českou literaturu AV ČR-Slezská univerzita, 1994, s. 32–35. ISBN 80-85879-05-0.

1) BAUER, Michal. Poezie všedního dne a Skupina 42. Srovnání programových platforem obou seskupení. In: PFEFFER, Vladimír, ed. Česká literatura 1948-1956. Opava: Slezské muzeum-Slezská univerzita, 1993, s. 92–96. ISBN 80-900030-7-9.
 

5. Učební texty a odborné výstupy aplikačního typu

5.1. Učební texty


1) BAUER, Michal. Fonetický pravopis jako výraz moderní doby? Tvar. 1997, 8(2), s. 9.

6. Popularizační texty

17) BAUER, Michal. Samozřejmá čestnost života. Tvar. 2008, 19(4), s. 13. ISSN 0862-657X.

16) BAUER, Michal. Aloys Skoumal jubilující. Tvar. 2004, 15(21), s. 2. ISSN 0862-657X.

15) BAUER, Michal. Poznámka editora. Intelektuál. 2003, (1), s. 50–51. ISSN není.

14) BAUER, Michal. Bezslovo aneb Za Jiřím Kolářem. Tvar. 2002, 13(14), s. 11. ISSN 0862-657X.

13) BAUER, Michal. Rozloučení se Zdeňkem Lorencem. Dokořán. 1999, 3(12), s. 46–47. ISSN není.

12) BAUER, Michal. Ejhle rovnost! Tvar. 1998, 9(14), s. 19. ISSN 0862-657X.

11) BAUER, Michal. Pařížské hřbitovy. Tvar. 1998, 9(14), s. 19. ISSN 0862-657X.

10) BAUER, Michal. Mrtvá Šumava. Tvar. 1998, 9(14), s. 18. ISSN 0862-657X.

9) BAUER, Michal. Čtyři výstavy v Českém Krumlově. Tvar. 1998, 9(14), s. 15. ISSN 0862-657X.

8) BAUER, Michal. Hledání hrobu Jana Čepa. Tvar. 1998, 9(14), s. 11. ISSN 0862-657X.

7) BAUER, Michal. Big money, fat money. Tvar. 1998, 9(14), s. 7. ISSN 0862-657X.

6) BAUER, Michal. O literárněvědných konferencích. Tvar. 1998, 9(14) s. 3. ISSN 0862-657X.

5) BAUER, Michal. Čtyři otázky pro Jaroslava Meda. Tvar. 1998, 9(14), s. 3. ISSN 0862-657X.

4) BAUER, Michal. Na okraj bibliografie. Tvar. 1998, 9(14), s. 2. ISSN 0862-657X.

3) BAUER, Michal. Podél přijímacích zkoušek. Tvar. 1998, 9(14), s. 2. ISSN 0862-657X.

2) BAUER, Michal. „Jdeme vpřed!“ Tvar. 1997, 8(15), s. 17. ISSN 0862-657X.

1) BAUER, Michal. Paměť okamžiku aneb Dvě pravdy? Tvar. 1997, 8(5), s. 12. ISSN 0862-657X.
 

7. Překladatelská / ediční / redakční činnost (včetně příspěvků do slovníků či encyklopedií)


7. 1. Ediční činnost

17) BAUER, Michal, ed. Automatická madona. Literární antologie Skupiny Ra. Praha: Akropolis, 2012. 764 s. ISBN 978-80-87481-62-2.

16) BAUER, Michal, ed. II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22.–29. 4. 1956. Praha: Akropolis, 2011. 656 a 212 s.  Sv. 1 (protokol) a sv. 2 (přílohy). ISBN 978-80-87481-04-2.

15) BAUER, Michal, ed. Hommage à Bohuslav Reynek. Kroměříž – České Budějovice: Muzeum Kroměřížska-Nakladatelství galerie Měsíc ve dne, 2011. 156 s. ISBN 978-80-85945-61-4

14) BAUER, Michal, ed. Neznámý Bohuslav Reynek. Telč – České Budějovice: Město Telč –Muzejní spolek Telč a Měsíc ve dne & Fraktál, 2010. 48 s. (nestránkováno). ISBN 978-80-902860-8-5.

13) BAUER, Michal, ed. Jiří Škoch - Bohuslav Reynek: Pastýř osamělých výší. České Budějovice: Měsíc ve dne & Fraktál, 2009. 36 s. (nestránkováno). ISBN 978-80-902860-3-0.

12) BAUER, Michal, ed. Zdeněk Lorenc: Kontinent nikoho. Praha: Concordia, 2008. 130 s. ISBN 978-80-85997-43-9.

11) BAUER, Michal, ed. Tristan Tzara: Daroval jsem svou duši bílému kameni. Praha: Concordia, 2007. 320 s. ISBN 978-80-85997-39-2.

10) BAUER, Michal, ed. Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny. Praha: Torst, 2007. 228 s. ISBN 978-80-7215-312-1.

9) BAUER, Michal, ed. Zdeněk Němeček: Zápisky z velké války r. 1914 - 1915. In: MERTLÍKOVÁ, Olga, ed. Legionář, diplomat a spisovatel Zdeněk Němeček. Jaroměř: Městské muzeum v Jaroměři, 2004. ISBN 80-903131-4-0.

8) BAUER, Michal; ŠŤÁSTKA, Viktor, eds. Reflexe baroka v české literatuře XX. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2003. 188 s. ISBN 80-7040-669-0.

7) BAUER, Michal, ed. Česká próza 90. let 20. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita-Obec spisovatelů, 2002. 180 s. ISBN 80-7040-530-9.

6) BAUER, Michal, ed. Konference mladých českých spisovatelů (Dobříš, 13. - 17. 3. 1948). Tvar. 2002, 13(17-18), 64 s.

5) BAUER, Michal, ed. Zdeněk Lorenc: Skládka. Tvar. 2002, 13(6), s. 32.

4) BAUER, Michal, ed. Neznámý člověk Milada Součková. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. 142 s. ISBN 80-85778-32-7.

3) BAUER, Michal. Zdeněk Lorenc: Pít z kterékoliv strany. Olomouc: Periplum, 2001. 87 s. ISBN 80-902836-6-7.

2) BAUER, Michal, ed. Roztrhané panenky. Aluze. 2001, 5(1), s. 131–195.

1) BAUER, Michal, ed. Zdeněk Lorenc: Až budou naše prsa jako zem. Nepochopitelný román (úryvky). Tvar. 2001, 12(17), s. 12–13. ISSN 0862-657X.

7.2. Slovníková hesla

2) BAUER, Michal. František Nechvátal. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2, MŽ. Praha: Brána-Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998, s. 100–102. ISBN 80-7176-940-1.

1) BAUER, Michal. Jan Noha. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. MŽ. Praha: Brána-Ústav pro českou literaturu AV ČR-Knižní klub, 1998, s. 126–127. ISBN 80-7243-014-9.
 

8. Recenze

94) BAUER, Michal. Setmění kolem Bohuslav Reynka. Slovo a smysl Word and Sense. 2013, 10(19), s. 152–156. ISSN 2336-6680.

93) BAUER, Michal. Dvacet let dějin české literatury v literárních časopisech. Tvar. 2005, 16(1), s. 21. ISSN 0862-657X.

92) BAUER, Michal. Reynkovský Petrkov: žal, jenž se živým nezahojí. Tvar. 2004, 15(21), s. 8. ISSN 0862-657X.

91) BAUER, Michal. Putíkova moudrá torza. Tvar. 2004, 15(18), s. 20. ISSN 0862-657X.

90) BAUER, Michal. Bibliografie k padesátinám České literatury. Tvar. 2004, 15(11), s. 20. ISSN 0862-657X.

89) BAUER, Michal. Banality, banality. Tvar. 2004, 15(9), s. 7. ISSN 0862-657X.

88) BAUER, Michal. Toyen a knižní umění. Tvar. 2004, 15(1), s. 21. ISSN 0862-657X.

87) BAUER, Michal. Socialistický realismus ve výtvarném umění. Tvar. 2003, 14(18), s. 23. ISSN 0862-657X.

86) BAUER, Michal. Zapomenout na to, že byl člověk, že byl šťastný a jeho život měl smysl. Tvar. 2003, 14(14), s. 21. ISSN 0862-657X.

85) BAUER, Michal. František Halas korespondující. Tvar. 2002, 13(11), s. 20. ISSN 0862-657X.

84) BAUER, Michal. Na přechodu ke komunistické totalitě. Tvar. 2002, 13(10), s. 20. ISSN 0862-657X.

83) BAUER, Michal. Nesplnitelný úkol. Tvar. 2002, 13(8), s. 20. ISSN 0862-657X.

82) BAUER, Michal. Jan Zahradníček v České knižnici. Tvar. 2002, 13(3), s. 21. ISSN 0862-657X.

81) BAUER, Michal. Předposlední Poláček. Tvar. 2001, 12(19), s. 20. ISSN 0862-657X.

80) BAUER, Michal. Recenze odkládaná. Tvar. 2001, 12(11), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

79) BAUER, Michal. Deníky a dopisy Franze Kafky. Tvar. 2001, 12(6), s. 22. ISSN 0862-657X.

78) BAUER, Michal. Kolářovy způsoby zachycení dějin bolesti a hravosti. Tvar. 2001, 12(5), s. 23. ISSN 0862-657X.

77) BAUER, Michal. Krásné zelené oči Arnošta Lustiga. Tvar. 2000, 11(21), s. 20. ISSN 0862-657X.

76) BAUER, Michal. Objemný durychovský svazek. Tvar. 2000, 11(17), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

75) BAUER, Michal. Deníkové zápisky Čestmíra Jeřábka. Tvar. 2000, 11(16), s. 21. ISSN 0862-657X.

74) BAUER, Michal. Soudničky Karla Poláčka. Tvar. 2000, 11(12), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

73) BAUER, Michal. Kunderův Halas. Tvar. 2000, 11(11), s. 10–11. ISSN 0862-657X.

72) BAUER, Michal. XV. a XVI. Šlépěje Jakuba Demla. Tvar. 2000, 11(9), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

71) BAUER, Michal. Tři naivní monology Klímových staronových hrdinů. Tvar. 2000, 11(8), s. 10.  ISSN 0862-657X.

70) BAUER, Michal. Stevenson jazykem Jana Čepa. Tvar. 2000, 11(7), s. 21. ISSN 0862-657X.

69) BAUER, Michal. Třetí Mikulášek. Tvar. 2000, 11(6), s. 21. ISSN 0862-657X.

68) BAUER, Michal. Putíkův Muž s břitvou. Tvar. 2000, 11(5), s. 21. ISSN 0862-657X.

67) BAUER, Michal. Prózy Ludvíka Kundery. Tvar. 2000, 11(4), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

66) BAUER, Michal. Literární noviny nejen jako dokument. Tvar. 2000, 11(3), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

65) BAUER, Michal. Tvůrce a jeho sestra Úzkost. Tvar. 2000, 11(2), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

64) BAUER, Michal. V nakladatelství Host se patrně zbláznili… Tvar. 2000, 11(1), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

63) BAUER, Michal. Jaroslav Putík o době kulatých čtverců. Tvar. 1999, 10(4), s. 20. ISSN 0862-657X.

62) BAUER, Michal. Miroslav Holub čili údolí neklidu: tentokráte ve znamení Sisyfa. Tvar. 1999, 10(3), s. 20. ISSN 0862-657X.

61) BAUER, Michal. Křižování země aneb Těšící se i truchlící Jakub Deml. Tvar. 1999, 10(2), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

60) BAUER, Michal. Životy beznadějných. Tvar. 1999, 10(1), s. 22–23. ISSN 0862-657X.

59) BAUER, Michal. Jugo: Demlovy dopisy Marii Rose Junové. Tvar. 1999, 10(21), s. 20. ISSN 0862-657X.

58) BAUER, Michal. Stand Clear of the Gates podle Ivana Jelínka. Tvar. 1999, 10(20), s. 20. ISSN 0862-657X.

57) BAUER, Michal. Noc a naděje, noc a beznaděj. Tvar. 1999, 10(19), s. 20. ISSN 0862-657X.

56) BAUER, Michal. Ivan Blatný v próze, dopisech a vzpomínkách. Tvar. 1999, 10(18), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

55) BAUER, Michal. Surrealistovy realistické hry. Tvar. 1999, 10(17), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

54) BAUER, Michal. Když píše knihu novinář. Jih. 1999, 3(13), s. 14. ISSN není.

53) BAUER, Michal. Dřevorubecké pohádky. Jih. 1999, 3(20), s. 12–13. ISSN není.

52) BAUER, Michal. Snebevzetí slova podle Marie Langerové. Tvar. 1999, 10(16), s. 21. ISSN 0862-657X.

51) BAUER, Michal. Česno. Tvar. 1999, 10(14), s. 20. ISSN 0862-657X.

50) BAUER, Michal. Nine Below Zero v literatuře aneb Sherwood Anderson podle Jana Čepa. Tvar. 1999, 10(13), s. 21. ISSN 0862-657X.

49) BAUER, Michal. Čtrnácté Šlépěje Jakuba Demla. Tvar. 1999, 10(12), s. 20. ISSN 0862-657X.

48) BAUER, Michal. Úvahy nad sborníkem Bítov ´98. Tvar. 1999, 10(12), s. 7. ISSN 0862-657X.

47) BAUER, Michal. Úzkost jako emocionální únik člověka 20. století. Tvar. 1999, 10(11), s. 20. ISSN 0862-657X.

46) BAUER, Michal. S. K. Neumann očima své druhé ženy. Tvar. 1999, 10(10), s. 20. ISSN 0862-657X.

45) BAUER, Michal. Demlovy poslední verše. Tvar. 1999, 10(9), s. 21. ISSN 0862-657X.

44) BAUER, Michal. Ukazatel otevřené cesty k duchovní svobodě. Tvar. 1999, 10(8), s. 21–22. ISSN 0862-657X.

43) BAUER, Michal. Kritik Albert Vyskočil aneb vlastním materiálem lehkosti křídel je tíže. Tvar. 1999, 10(7), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

42) BAUER, Michal. Démanty noci: i po čtyřiceti letech událost. Tvar. 1999, 10(6), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

41) BAUER, Michal. Výbor z korespondence Jakuba Demla z let 1940-1961. Tvar. 1999, 10(5), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

40) BAUER, Michal. Česká společnost jako sen a jako realita. RAK - Revue aktuálnej kultury. 1998, (4), s. 41–43. ISSN 1335 – 1702.

39) BAUER, Michal. Oheň na vodě Arnošta Lustiga. Tvar. 1998, 9(21), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

38) BAUER, Michal. Knihy veršů Oldřicha Mikuláška z let 1953-1962. Tvar. 1998, 9(19), s. 20. ISSN 0862-657X.

37) BAUER, Michal. České snění a realita. Tvar. 1998, 9(18), s. 20. ISSN 0862-657X.

36) BAUER, Michal. Lazebník a Hra doopravdy Richarda Weinera. Tvar. 1998, 9(17), s. 21–22. ISSN 0862-657X.

35) BAUER, Michal. Šestý Host. Tvar. 1998, 9(16), s. 23. ISSN 0862-657X.

34) BAUER, Michal. František Schulmann-Jiří Daniel aneb Osud básníka, jehož myšlenky se nepodobají dýmu. Tvar. 1998, 9(15), s. 21. ISSN 0862-657X.

33) BAUER, Michal. Historie českobudějovického nakladatelství Růže. Tvar. 1998, 9(14), s. 23. ISSN 0862-657X.

32) BAUER, Michal. Večerní rozmluvy. Tvar. 1998, 9(14), s. 23–31. ISSN 0862-657X.

31) BAUER, Michal. IV. sjezd očima historika. Tvar. 1998, 9(14), s. 22–23. ISSN 0862-657X.

30) BAUER, Michal. Kritické příležitosti Bedřicha Fučíka. Tvar. 1998, 9(14), s. 22. ISSN 0862-657X.

29) BAUER, Michal. Nevaculík? Vaculík! Tvar. 1998, 9(14), s. 21–22. ISSN 0862-657X.

28) BAUER, Michal. Boys and Girls Together aneb značná dávka nudy. Tvar. 1998, 9(14), s. ISSN 0862-657X.21.

27) BAUER, Michal. Konečně Šlépěje! Tvar. 1998, 9(14), s. 21. ISSN 0862-657X.

26) BAUER, Michal. Potkat básníka Lawrence Ferlinghettiho. Tvar. 1998, 9(14), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

25) BAUER, Michal. Dvě Hostovského knihy z vyhnanství. Tvar. 1998, 9(14), s. 20. ISSN 0862-657X.

24) BAUER, Michal. Klimentova absurdita všednosti. Tvar. 1998, 9(14), s. 20. ISSN 0862-657X.

23) BAUER, Michal. Eugéne Ionesco: život ve světě neštěstí a smrti. Tvar. 1998, 9(10), s. 21.  ISSN 0862-657X.

22) BAUER, Michal. Praha z odstupu. Tvar. 1998, 9(9), s. 4–5. ISSN 0862-657X.

21) BAUER, Michal. Z monologů plnoleté Dity S. Tvar. 1998, 9(5), s. 21. ISSN 0862-657X.

20) BAUER, Michal. Schematismus. Tvar. 1998, 9(4), s. 21. ISSN 0862-657X.

19) BAUER, Michal. Eisnerova jazyková tvrz. Tvar. 1998, 9(4), s. 15. ISSN 0862-657X.

18) BAUER, Michal. Medorek po dvanácti letech. Tvar. 1998, 9(3), s. 20. ISSN 0862-657X.

17) BAUER, Michal. Opaskovo memento a propagace katolického myšlení. Tvar. 1998, 9(2), s. 20. ISSN 0862-657X.

16) BAUER, Michal. Půl života Ladislava Zívra. Tvar. 1997, 8(16), s. 23. ISSN 0862-657X.

15) BAUER, Michal. Román, cestopis, esej i traktát. Tvar. 1997, 8(13), s. 21. ISSN 0862-657X.

14) BAUER, Michal. Dopisy Suzanne Renaudové Bohuslavu Reynkovi. Tvar. 1997, 8(12), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

13) BAUER, Michal. Šaldovy verše. Tvar. 1997, 8(10), s. 21. ISSN 0862-657X.

12) BAUER, Michal. Jan Čep - mravní autorita českého národa. Tvar. 1997, 8(9), s. 21. ISSN 0862-657X.

11) BAUER, Michal. Mýtus sebevyslovování. Tvar. 1997, 8(8), s. 21–22. ISSN 0862-657X.

10) BAUER, Michal. Lustigův kaleidoskop hrůzy. Tvar. 1997, 8(4), s. 21–22. ISSN 0862-657X.

9) BAUER, Michal. Stále bezútěšnější svět Klímových próz. Tvar. 1997, 8(2), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

8) BAUER, Michal. Knihy a česká literatura v periodikách našeho exilu 1948-1989. Tvar. 1996, 7(21), s. 22. ISSN 0862-657X.

7) BAUER, Michal. Český surrealismus 1929-1953. Tvar. 1996, 7(20), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

6) BAUER, Michal. Humpolec se snaží objevovat svého krajana. Tvar. 1996, 7(15), s. 22–23. ISSN 0862-657X.

5) BAUER, Michal. Osmnáct zastavení Jana Halase. Tvar. 1996, 7(13), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

4) BAUER, Michal. Básník Bohuslav Reynek. Tvar. 1996, 7(9), s. 21. ISSN 0862-657X.

3) BAUER, Michal. Korespondence Jana Čepa a Jana Zahradníčka. Tvar. 1996, 7(8), s. 20–21. ISSN 0862-657X.

2) BAUER, Michal. Ivan Klíma vzpomínal, Miloš Čermák převyprávěl. Tvar. 1996, 6(21), s. 21–22. ISSN 0862-657X.

1) BAUER, Michal. Neúnavný milovník a samotář Ivan Klíma. Tvar. 1995, 6(16), s. 20–21. ISSN 0862-657X.
 

+ dalších 80 recenzí pro Český rozhlas České Budějovice.

 

9. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

9.1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

14) Nessuno riderà. Milan Kundera e il cinema negli anni Sessanta. (Dipertimento di Studi Linguistici e Letterari, Università degli Studi di Padova, Padova, 30. 5. 2022)

13) Međunarodni znanstveni skup povodom 55 godina samostalnog studija šečkog jezika i književnosti. (Katedra za češki jezik i književnost odsjek za zapadoslavenske jezike i književnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 17. – 18. 9. 2021)

12) Achtung, der großer Autor! Pozor, velikáni! Milan Kundera a Bohumil Hrabal neue betrachtet – nové úvahy. (Universität Leipzig, Moravská zemská knihovna Brno, Leipzig, 14.–18. února 2019)

11) Kundera intempestif. Paradoxes d´une réception contemporaine. (Université Lumière Lyon 2, Villa Gillet, Région Rhône-Alpes, Ambassade de la République Tchèque, Lyon, 11.–12. října 2007)

10) Politique et poétique dans l’oeuvre de Vaclav Havel. (Univerzita v Bordeaux, 9.–11. června 2005)

9) Czech and Slovak Heritage on Both Sides of the Atlantic. (Czechoslovak Society of Arts and Sciences, North Miami, 17.–20. března 2005)

8) Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europas. Konference: Sozialistischer Realismus: Zwischen Ablehnung und Nachahmung: Der sozialistische Realismus und sein Einfluss auf die Lyrik Ost-Mittel-Europas in den Nachkriegsjahrzehnten. (Institut für Slawistik der Humboldt-Universität zu Berlin, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig, Polnisches Institut, Lipsko, 15.–18. září 2004)

7) Brána jazyků otevřená – J. A. Komenský. (Muzeum J. A. Komenského v Naardenu, velvyslanectví České republiky v Nizozemí, Správa českých center, Naarden, 13.–14. května 2004)

6) Jan Amos Comenius (Komenský) als Schriftsteller, Sprachforscher, Theologe und Philosoph. (Universität Potsdam, Po

Aktuální rozvrhInformace

 2018 – 2022: Česká literatura ve světě a světová literatury v Čechách v letech 1989–2020 (NAKI DG18P02OVV036; 03/2018-12/2022; člen řešitelského týmu)

2012 – 2014: Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0125; člen vědeckého týmu)

2008 – 2011: Kodifikace a variace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století (GAČR 405/08/0090, řešitel)

2006 – 2011: Centrum výzkumu české umělecké avantgardy (LC 06053; spoluřešitel)

2005 – 2011: Dějiny novější české literatury v nadnárodním kontextu (MSM 6007665803, spoluřešitel)

2005 – 2008: Nadnárodní dimenze české národní literatury (doktorský grant, GAČR 405/05/H562; člen vědeckého týmu)

1999 – 2003: Nadnárodní kontexty národní kultury (MŠMT ČR; člen vědeckého týmu)

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1