Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.

 • Pracoviště:
  FZT Katedra agroekosystémů | odborný asistent
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 032 945
 • Místnost:
  010200014 přístr. laboratoř 014 - přízemí - Budova O - chemie a agroekologie´
  Branišovská 1457, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Publikace

Detail publikace Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace

Životopis

Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.
se narodil 10. září 1987 ve Strakonicích, Jihočeský kraj. V roce 2012 získal titul Ing. v oboru Agroekologie a Ph.D. v oboru Speciální produkce rostlinná v roce 2018, oba na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Odborný asistent pro speciální rostlinnou výrobu a agroekologii.
Specializace: Posuzování životního cyklu v oblasti zemědělství.

Zahraniční studium/zahraniční stáže:

 • Erasmus Intensive Programme: Ecological production systems for environmental and human health in Nitra, Slovakia
 • University internship: Hue University of Agriculture and Forestry, Faculty of Agronomy, 102 Phung Hung Street, Hue City, Vietnam
 • University internship: University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iasi, 700490
 • EPOS (Erasmus Plus for Organic Sector): Innovative Education towards the Needs of the Organic Sector (Project No 2014-1-PL01-KA203-003392) from 25th July to 7th August 2015, Poland - Warsaw
 • Study Trip, Switzerland, The Research Institute of Organic Agriculture - FIBL
 • University internship: University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iasi, 700490
 • “Teaching, Didactics and Environmental Issues in Bilateral Cooperation in Education” within the programme CZ07 Bilateral Scholarship Programme. Norway, Queen Maud University College of Early Childhood Education; Norwegian University of Science and Technology; Hogskulen for landbruk og bygdeutvikling (Faculty of Rural Development); Norwegian University of Life Science
 • Erasmus+ Training Mobility: SimaPro and LCA training: in-depth; Instructed by Pré Sustainability, Sep 26 – 28, 2018, Amersfoort, the Netherlands
 • Erasmus+ Teaching Mobility: Agriculture and Forestry University (AFU), Rampur, Chitwan, Nepal; Dec 1. – 9. 2018
 • Erasmus+ Teaching Mobility: the University of Jordan, School of Agriculture, Amman, Jordan, 30. 4. – 7. 5. 2019
 • Erasmus+ Training Mobility: Institute of Agronomy, Department of Crop Sciences University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU), Austria, 4. 7. - 10. 7. 2021
 • International Mobility: Institute of Agronomy, Department of Crop Sciences University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU), Austria, 7. 11. - 13. 11. 2021

Účast na vzdělávacích a vědecko-výzkumných projektech:

 • INTERREG IV-EUS-M00250: „UMBESA – trvale udržitelný jídelníček (realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravených jídel)“
 • GAJU 063/2013/Z - Multifunkční zemědělství – nové přístupy a techniky ve využívání genetických zdrojů, ochraně biodiverzity, harmonizaci produkčních a mimoprodukčních funkcí
 • EUS AT CZ - M 0800 – SUKI – Possibilities of big kitchens for decreasing CO2 emissions (measure, frame conditions, borders) - Sustainable Kitchen. (2009-2011)
 • MSMT, 2B06131 – Nepotravinářské využití fytomasy v energetice (2006-2011) 
 • Science ZOOM – Popularizace vědy a výzkumu na JU; číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0001
 • Cook.org - Organic Cooks in Public Settings
 • Revitalist - Social Farming mentor training, This project has been funded with support from the European Commission (web); ERASMUS+ 2017-1-HU01-KA202-035932 - Social Farming Mentor Training
 • SoFarEDU - Social Farming in Higher Education (web); ERASMUS+ 2017-1-DE01-KA203-003583 - Social Farming in Higher Education
 • OPVVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání): Odborný řešitel-asistent či Odborný řešitel – analytik na fakultách JU – Zemědělská fakulta (od 2017 do 2021); CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348
 • TrAEce - Agroecological Vocational Training for Farmers project nº2019-1-HU01-KA202-060895 (web); ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA202-060895 - Agroecological Vocational Training for Farmers
 • QK1910046: Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany proti erozi, stabilizace výnosu a kvality produkce
 • QK22010177: Optimalizace přikrmování a managementu rybniční akvakultury (realizace od května 2022)
 • MŠMT: Program Mobility_společné česko-rakouské výzkumné projekty: Assessment of environmental loads of tillage operations under Pannonian climate conditions with life cycle assessment (2022-2023)
 • Erasmus+ Programme 2021-2027, Key Action 2: Cooperation Among Organisations and Institutions, Climate Focused Agricultural Vocational Education (CLIAVE)

Účast na vědecko-výzkumných konferencích a seminářích (jen nejvýznamnější):

 • Final Conference MAiE - Project (Lisabon, 2013) Multifunctional Agriculture in Europe - Social and Ecological Impacts on Organic Farms
 • International conference: Proceedings of International PhD Students Conference. Mendel University in Brno - účast s příspěvkem Greenhouse gasses emissions during maize growing for energy purposes. Umístění: 2. místo v sekci Agroekologie
 • International project meeting org - Organic cooks in public settings - Německo; Weimar
 • International project meeting org - Organic cooks in public settings - ZF JU v Českých Budějovicích
 • The potential of organic Farming to mitigate climate change - Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick AG Farming association Breiter, Tuesday, September 15th 2015 to Thursday, September 17th 2015
 • International conference: Proceedings of International PhD Students Conference. Mendel University in Brno - účast s příspěvkem Miscanthus – Possibility of greenhouse gas emission mitigation. Umístění: 1. místo v sekci Agroekologie
 • International conference: International Conference on Natural Science and Environment, New York, USA, Contribution: Technological quality of spelt wheat and environmental impact of spelt wheat growing
 • International conference: ,,6th international conference on trends in agricultural engineering‘‘ (TAE), The Czech Republic, Prague, contribution: ,, Cultivation of tall wheatgrass and reed canary grass for energy purposes in terms of environmental impacts‘‘
 • International conference: 3rd International Conference on Chemical Engineering Romania, Iași, 09 – 11 November 2016, příspěvek: ,, Emission footprint of plants grown for direct combustion‘‘
 • Organizátor a účastník kurzu: Rétorika, Místo konání: ZF JU v ČB.
 • International Peer-Review Event - Profarm, Professional and personal empowerment in Social farming, Tennental (Stuttgart) 13-16 march 2017
 • International conference ICCSE, Tashkent, Uzbekistan, 29-30. Března 2017, Conference of 172nd ICCBE - 2017
 • org – Organic Cooks in Public Settings; Pilot Course for testing ECVET-curriculum and other project results 08.05-13. 05. 2017, Velling/Denmark
 • KA 5 Systémové posílení internacionalizace v OP VVV - Rozvoj JU-ESF; Odborný řešitel-asistent či Odborný řešitel – analytik na fakultách JU – Zemědělská fakulta (od r. 2017) - organizace mezinárodního kurzu (2x)
 • International conference – 8th International scientific conference; Rural Development 2017: Bioeconomy challenges, Alelsandras Stulginskis University, Lithuania: Article: Soil Erosion Vulnerability in the Cultivation of Energy Plants in the Conditions of the Czech Republic.
 • International conference – Transnational Project Meeting SoFarEDU, Hogskulen for landruck og bygdeutvikling, Bryne, Norway (on 10 – 14 June 2019).

Tvůrčí činnost

Oblast zaměření: Agroenvironmentální vědy, ekologie, udržitelnost, speciální produkce rostlinná, hodnocení vlivů na životní prostředí

Tematické zaměření: Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment); LCA

Studie LCA slouží pro určení environmentálních dopadů produktů, výrobků, služeb či organizací. Metoda posuzování životního cyklu je rovněž základem pro: Environmentální prohlášení o produktu (Environmental product declaration); Uhlíkovou stopu (Carbon footprint); Greenhouse gas report; Environmentální stopu produktu a organizace; Global Reporting Initiative; Ekodesign a ekoinovace; Vodní stopu a další.

Studie LCA mohou sloužit jako nástroj pro snižování environmentálních dopadů podniků, jako motivační aspekty při komunikaci se zákazníkem, motivační nástroje pro environmentálně orientovanou politiku (např. zemědělskou), pro zvýšení konkurenceschopnosti či pro vývoj a výzkum. Benefitem metody LCA je její schopnost interpretovat data do přehledné sady environmentálních indikátorů či do ekologické stopy. S pomocí LCA lze porovnávat environmentální dopady produktů s ohledem jejich funkci či hodnotit environmentální dopady s ohledem na celý životní cyklus produktu. Studie LCA má obecně schopnost identifikovat přenášení environmentálních problémů jak v prostoru, tak mezi různými kategoriemi dopadu. Lze tedy odhalit přenášení problémů tzv. z místa na místo. Výstupy z konkrétní LCA studie nejsou platné obecně, ale vždy za daných a jasně specifikovaných podmínek. Přínosem metody LCA je právě jasná definice podmínek platnosti studií, zasazující dané poznatky o interakcích technologických procesů a životního prostředí do konkrétního technologického, environmentálního, ale i socioekonomického kontextu.

Vybrané autorské publikace:

Bernas, J., Koppensteiner, L. J., Tichá, M., Kaul, H.-P., Klimek-Kopyra, A., Euteneuer, P., Moitzi, G., & Neugschwandtner, R. W. (2023). Optimal environmental design of nitrogen application rate for facultative wheat using life cycle assessment. European Journal of Agronomy, 146, 126813.

Bernas, J., Bernasová, T., Kaul, H.-P., Wagentristl, H., Moitzi, G., Neugschwandtner, R.W. (2021). Sustainability Estimation of Oat:Pea Intercrops from the Agricultural Life Cycle Assessment Perspective. Agronomy, 11, 2433.

Bernas, J., Bernasová, T., Gerstberger, P., Moudrý, J., & Konvalina, P. (2021). Cup plant, an alternative to conventional silage from a LCA perspective. The International Journal of Life Cycle Assessment, 1-16.

Bernas, J., Bernasová, T., Nedbal, V., Neugschwandtner, R.W. (2021). Agricultural LCA for Food Oil of Winter Rapeseed, Sunflower, and Hemp, Based on Czech Standard Cultivation Practices. Agronomy, 11, 2301.

Bernas, J., Konvalina, P., Burghila, D. V., Teodorescu, R. I., & Bucur, D. (2020). The Energy and Environmental  Potential of  Waste from the Processing of Hulled Wheat Species. Agriculture, 10(12), 592.

Bernas, J., Moudrý Jr, J., Kopecký, M., Konvalina, P., & Štěrba, Z. (2019). Szarvasi-1 and Its Potential to Become a Substitute for Maize Which Is Grown for the Purposes of Biogas Plants in the Czech Republic. Agronomy, 9(2), 98.

Bernas, J., Moudry Jr, J., Jelinkova, Z., Kopecky, M., Konvalina, P., & Moudry, J. (2016). Energy crops growing-impact on greenhouse gases emissions. Journal of Environmental Protection and Ecology, 17(3), 950-960.

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1