Aplikovaná ekologie a ochrana přírody

  • Fakulta: Přírodovědecká
  • Typ studia: navazující
  • Doba studia: 2 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: N0522A030005

Popis programu

Program Aplikovaná ekologie a ochrana přírody navazuje na bakalářské studium programu Ekologie a ochrana prostředí a rozvíjí znalosti a dovednosti především biologického zaměření. Tento obecný biologicko-environmentální základ rozšiřuje předkládaný program o specializovaný pohled na terestrické ekosystémy, s přesahem do ekologických a ochranářských aplikací. Právě management ekosystémů ve vazbě na obnovu přírodní i kulturní krajiny mající bohaté zázemí specialistů na dílčí skupiny organismů včetně metod jejich monitoringu tvoří hlavní devizu tohoto oboru v Českých Budějovicích - program je uskutečňován ve spolupráci několika kateder PřF JU s ústavy BC AV ČR, v.v.i. a Botanickým ústavem AVČR v.v.i. Do programu mohou být přijímáni i studenti příbuzných oborů (zemědělských, biologických a geografických se zaměřením na vzdělávání), ovšem vždy po splnění přijímacích zkoušek a s podmínkou doplnění rozdílových předmětů. Předpokládaná kapacita programu je 20 studentů, ale program je poměrně flexibilní z hlediska výkyvu počtu studentů v jednotlivých letech. V jednom roce je předpokládaná kapacita přijímaných studentů max. 10 (zkušenosti posledních let ukazují značné výkyvy v zájmu studentů). Program Aplikovaná ekologie a ochrana přírody má vztah k řadě dalších programů (zejména k programu Biologie ekosystémů, s nímž sdílí společnou historii, dále k programům Zoologie, Botanika, Ekologie), jeho koncepce je však unikátní a nemá přímou obdobu v žádném z existujících programů na JU. Do programu je zařazena možnost rigorózního řízení a navazuje na něj i doktorský studijní program Biologie ekosystémů a ekologie. Podle požadavků Pravidel systému zajišťování kvality na JU je program řízen Radou studijního programu.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1