Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300114

Popis programu

Bakalářský studijní program Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ je jednospecializační studium, které je orientováno na problematiku výtvarné edukace v primární a volnočasové vzdělávací sféře. Posluchačům nabízí komplexní a intenzivní rozvoj výtvarné senzibility, výtvarného myšlení, technických a vyjadřovacích dovedností skrze širokou paletu plošných, prostorových a intermediálních činností. Kromě praktických disciplín poskytuje také rozšířenou teoretickou základnu v oblastech estetiky, výtvarné edukace, dějin výtvarného umění, dějin architektury a technologie výtvarných médií.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v oblasti výtvarné kultury a v oblasti technologií výtvarných médií,
 • mít základní vhled do pedagogické profese v oblasti výtvarných činností,
 • vlastní tvorbu a výtvarné uvažování,
 • využívat získané zkušenosti s širokým spektrem výtvarných technologií a materiálů,
 • mít elementární výtvarnou senzitivitu a tvůrčí kompetence,
 • výtvarně vzdělávat v kresbě, malbě, grafice, keramice a prostorové tvorbě.
Uplatníte se například jako:
 • lektor výtvarných kurzů ve volnočasových zařízeních a kulturních institucích,
 • asistent učitele,
 • pracovník v kreativních odvětvích.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • Koncipovaný studijní program je ve shodě s tzv. průběžným modelem učitelského vzdělávání koncipován jako první část v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro základní umělecké školy a 2. stupeň základní školy. Druhou část tvoří navazující magisterský program Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy, v jehož rámci je připraveno jednooborové studium stejného zaměření. Celková struktura studijního plánu je komponována tak, aby docházelo k postupnému rozvoji kompetencí budoucího učitele, kdy je jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterskému studiu oborová složka funkčně provázána se složkou oborově-didaktickou, pedagogicko-psychologickou a s reflektovanými pedagogickými praxemi.

Kontakt

Mgr. Zuzana Duchková Ph.D.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1