Měřicí a výpočetní technika

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0713A060009

Popis programu

Obor Měřicí a výpočetní technika je jediný čistě technický obor na Jihočeské univerzitě. Má dlouholetou tradici a je garantován Katedrou fyziky na Přírodovědecké fakultě. Nabízí mezioborové bakalářské studium elektroniky, automatizace, elektrotechniky a informatiky.
Typickými uchazeči o studium v prezenční formě jsou v současnosti absolventi středních odborných škol technického zaměření, nejčastěji elektro.
Účelem studia je jednak získání a prohloubení teoretických znalostí v oblastech fyzikálního měření, výpočetní techniky, elektroniky a elektrotechniky, jednak osvojení si praktických experimentálních zkušeností a dovedností v oblastech návrhu, konstrukce a zapojení, a dále programování i testování. K naplnění záměru slouží výběr povinných a povinně volitelných předmětů, zahrnujících jak teoretickou průpravu ve formě přednášek tak praktická cvičení v laboratořích. Bakalářská práce je zaměřena a vedena tak, aby jejím výstupem byl pokud možno konkrétní záměr ve formě návrhu a konstrukce zařízení souvisejícího se studovanou problematikou.
Studium je koncipováno tak, aby absolvent bakalářského studia získal potřebné technické vzdělání jak pro pochopení problémů řešených v průmyslové praxi, tak v inovačním vývoji. Důležitou součástí je též schopnost porozumět procesům a algoritmům, proto je velká pozornost věnována prohlubování znalostí o moderních analytických technikách a osvojování si praktických dovedností v jejich provádění.
Díky úzké spolupráci s katedrou informatiky mají studenti možnost volit si z široké nabídky předmětů zajišťovaných tímto ústavem.
Naši absolventi jsou po odborné a praktické stránce připraveni se uplatnit jako technik s nižším vysokoškolským vzděláním. Hlavním cílem je profesní příprava na místa odborných pracovníků v technických a odděleních či vývoji průmyslových závodů nebo v laboratořích. Dosažené vzdělání dává základ pro profesní adaptibilitu v praxi i pro další magisterské studium. Absolventům se otevírá možnost dalšího studia v magisterském programu Fyzikální měření a modelování na naší fakultě, anebo v magisterském studiu etablovaných technických vysokých škol po celé ČR.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • využívat znalosti elektroniky, automatizace a informatiky,
 • chápat a vidět souvislosti v technice,
 • orientovat v moderním provozu a vývoji,
 • využívat znalostí o řízení a využití strojů v průmyslu,
 • umět navrhnout a sestavit funkční obvod,
 • vytvářet algoritmy, programovat i testovat.
Uplatníte se například jako:
 • vysoce kvalifikovaný technik,
 • vývojový pracovník,
 • odborný specialista,
 • samostatný konstruktér,
 • programátor strojů a zařízení,
 • provozní zaměstnanec,
 • konzultant.

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Kritériem v přijímacímřízení je absolvování alespoň tří let matematiky a dvou let fyziky na střední škole. V případě nesplnění tohotokritéria se uchazeč podrobí přijímací zkoušce, která zkoumá znalosti matematiky a fyziky na úrovni vyučované nagymnáziích. Podmínky přijímacího řízení jsou každoročně vyhlašované děkanem Přírodovědecké fakulty veformě Rozhodnutí a přijímacím řízení do bakalářských oborů.Typickými uchazeči o studium v prezenční formě jsou absolventi středních odborných škol technického(nejčastěji elektrotechnického) zaměření. Typickými uchazeči o studium v kombinované formě jsou pracovnícistředních až větších firem v regionu, zaměstnaní na technických, programátorských či příbuzných místech nebotechnicko-obchodních pozicích, kteří si doplňují své vzdělání.

Něco navíc

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1