Rybářství

 • Fakulta: Rybářství a ochrany vod
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: P0831D370001

Popis programu

Doktorské studium ve studijním programu Rybářství představuje zajímavou možnost pokračovat v získávání vědeckých poznatku dle individuálního studijního plánu. V tomto studiu se prohlubují znalosti a dovednosti získané v magisterském studiu s detailní provázaností odborné specializace zpravidla v kontextu s aktuálními vědecko-výzkumnými problémy, orientovanými na oblast rybníkářství, biologie a chovu ryb, ochrany populací ryb, rybářského obhospodařování volných vod, udržování hydrocenózy volných vod v souladu se současnými ochranářskými přístupy a na další příbuzné oblasti.

Informace o studiu

Doktorský studijní program Rybářství je nastaven jako silně výzkumně orientovaný, studenti jsou součástí týmů výzkumných laboratoří. Základním požadavkem na studenta je práce na tématu disertace a zapojení se do chodu své výzkumné laboratoře a celé fakulty. Student musí prokázat všechny dovednosti, které jsou pro kvalitního vědce či odborníka v budoucnu důležité - samostatnost, schopnost komunikace s kolegy na domovské i zahraniční instituci, komunikace v anglickém jazyce, schopnost učit se novým věcem, schopnost naspat kvalitní vědeckou publikaci jako první autor, prezentovat své výsledky na mezinárodní úrovni a diskutovat o nich, stejně jako osvojit si potřebné dovednosti spojené s pedagogickými kompetencemi. Studenti jsou rovněž motivováni procvičit si schopnost navrhnout výzkumný projekt v rámci Grantové agentury JU a v případě jeho financování i samostatné řešení projektu a čerpání přidělené finanční podpory dle plánu. Není ani zapomínáno na prohloubení si praktických zkušeností.
Podrobné informace o studiu naleznete zde.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • vědeckého a analytického myšlení,
 • orientovat v oblasti rybníkářství, biologie a chovu ryb, ochrany populací ryb, rybářského obhospodařování volných vod i v příbuzných,
 • inovovat produkci a chov ryb a jiných vodních organismů, dlouhodobě a harmonicky udržovat hydrocenózy volných vod v souladu se současnými ochranářskými přístupy,
 • ovládat nejnovější metody zpracování dat a práci se zdroji.
Uplatníte se například jako:
 • vědecko-výzkumný pracovník na institucích zabývajících se rybářským, zemědělským, potravinářským, veterinárním, přírodovědným či dalším tematicky blízkým základním i aplikovaným výzkumem,
 • vysokoškolský pedagog se zaměřením na rybářskou, zemědělskou, přírodovědnou, potravinářskou či veterinární problematiku,
 • inovátor či vysoce kvalifikovaný chovatel/zpracovatel ryb v produkčních podnicích, krmivářských či zpracovatelských závodech nebo poradenských firmách,
 • rybářský technolog zabývající se zvyšováním efektivity a kvality produkce ryb a rybích produktů,
 • OSVČ v oblasti rybářství,
 • osoba působící ve vyšším managementu podniků zaměřených na chov ryb a rybářství,
 • specializovaný referent ve státní správě na úrovni ministerských, krajských či městských úřadů v oblasti působnosti rybářství, zemědělství, potravinářství, ochrany přírody či životního prostředí,
 • odborník působící v institucí zaměřujících se na obhospodařování volných vod, rybolov či udržování ichtyofauny volných vod.

Přijímací řízení

 • Vyberte si téma své disertační práce.
 • Navažte kontakt s vedoucím zvoleného tématu, v případě vzájemné domluvy podejte přihlášku ke studiu.

Podrobné podmínky přijetí ke studiu naleznete v Opatření děkana k přijímacímu řízení a zde.

Kontakt

Bc. Lucie Kačerová

Tel.: 389034736

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1