Biofyzika

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: P0533D110039

Popis programu

Studijní program Biofyzika je zaměřen na vědeckou práci studentů v oblastech na hranicích fyziky, chemie a biologie. Studenti biofyziky se ve svých doktorských projektech zabývají především řešením problémů spadajících tematicky do biologie a/nebo chemie, a tyto problémy řeší pomocí fyzikálních metod. Nabízené doktorské projekty jsou jak teoretické, tak experimentální, a dle konkrétního zaměření se mohou zabývat buď základním, nebo aplikovaným výzkumem. Během řešení doktorských projektů jsou studenti vedeni k samostatné vědecké práci, od navrhování a realizace experimentálních i teoretických přístupů, správného zpracování a interpretace naměřených nebo vypočtených dat, až po prezentaci výsledků. Okruhy témat disertačních prací vycházejí z vědeckého profilu jednotlivých odborných skupin a pokrývají širokou škálu moderních biofyzikálních metod od ultrarychlé laserové spektroskopie a spektroskopie jednotlivých molekul přes rentgenovou difrakční analýzu, molekulárně dynamické, kvantově chemické a semiempiricke? výpočty, techniky molekulárního modelování, až po pokročilé mikroskopické metody včetně elektronové mikroskopie nebo mikroskopie atomárních sil. Tyto metody jsou aplikovány na studium biologických systémů od úrovně molekul přes studium izolovaných proteinů, celých buněk až po modelování procesů v ekosystémech.Program je akreditován ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR v Českých Budějovicích a Mikrobiologickým ústavem AV ČR v Třeboni

Profil absolventa

Naučíte se:
 • samostatně pracovat na výzkumných projektech, ale i schopnost týmové práce,
 • prezentovat své návrhy, zpracovávat a kriticky interpretovat výsledky a výstupy, ať už do formy vědecké publikace nebo aplikovaného výstupu,
 • orientovat se ve vědecké literatuře, komunikovat s vědeckou obcí, navrhovat experimenty a zavádět k nim příslušné metodologie,
 • používat širokou škálu spektroskopických a zobrazovacích metod na studium biologických a chemických systémů..
Uplatníte se například jako:
 • vědecký pracovník v laboratořích se zaměřením na výzkumnou, vývojovou, nebo kontrolní činnost,
 • pedagogický pracovník na univerzitě.

Něco navíc

Kontakt

prof. RNDr. Tomáš Polívka Ph.D.

Tel.: 389036267

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1