Ochrana vod

 • Fakulta: Rybářství a ochrany vod
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0588A030002

Popis programu

Program Ochrana vod propojuje znalosti z všeobecných předmětů s odborným a praktickým technologickým zaměřením v dané oblasti. Absolvent ovládá základní vysokoškolskou problematiku teoretických předmětů přírodovědného základu, která je dále rozváděna v profilujících oblastech chemie a ekologie vodního prostředí, legislativní ochrany a užívání vod v rámci EU, technologických prvků čištění odpadních vod, vodárenství, vodohospodářství, vodních staveb. Klíčové je pochopení fyzikálních vlastností vod v různých prostředích, koloběhu vody v krajině, vlivu klimatu na množství vody v krajině a trofii prostředí a v neposlední řadě související rybářské problematiky.

Informace o studiu

Tříleté bakalářské studium přináší základ v oblasti chemie, ekologie, legislativní ochrany a užívání vod v rámci EU, čištění odpadních vod, vodárenství, vodohospodářství, managementu a v neposlední řadě i rybářství.
Během studia studenti absolvují odborné a provozní praxe, které jsou realizovány na vodohospodářských podnicích, čistírnách odpadních vod, úpravnách vod, ve firmách, kde je využívána voda jako surovina a po využití je před vypuštěním zpátky do recipientu čištěna, orgánech státní správy a samosprávy se zaměřením na vodohospodářskou problematiku a ochranu přírody a krajiny, agenturách zabývajících se ochrany přírody a krajiny. Praxi mohou studenti absolvovat také formou stáže v cizině, tyto stáže jsou podporovány zejména z programu Erasmus+.
Studijní plán programu naleznete zde.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • základní znalosti ekologie vodního prostředí, legislativní ochrany a užívání vod v rámci EU,
 • využívat technologické prvky čištění odpadních vod, vodárenství, vodohospodářství či vodních staveb,
 • chápat fyzikální vlastnosti vod v různých prostředích, koloběh vody v krajině, vliv klimatu na množství vody v krajině a trofii prostředí,
 • orientovat se v legislativě a související problematice rybářství..
Uplatníte se například jako:
 • samostatný referent/referentka životního prostředí pro vodní hospodářství a životní prostředí,
 • vodohospodářský samostatný technik/technička,
 • ekolog/ekoložka,
 • hydrolog/hydroložka.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. V případě, že je počet uchazečů vyšší než počet přijímaných studentů, jsou uchazeči přijímáni na základě pořadí určeného celkovým průměrem ze studijních průměrů jednotlivých vysvědčení ze střední školy.
Podrobné podmínky přijetí ke studiu naleznete v Opatření děkana k přijímacímu řízení a zde.

Něco navíc

 • odborné exkurze a výlety

Kontakt

Bc. Jindřich Hofbauer

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1