Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300106

Popis programu

Bakalářský studijní program Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je akreditován jako prezenční studium, které je realizováno vždy v kombinaci s dalším nabízeným studijním programem.
Výuka je zajišťována Pedagogickou fakultou JU ve spolupráci s Teologickou fakultou JU.
Studium poskytuje v kombinaci povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů obsahově výrazně prohlubující přehled o ekonomických, filosofických, politologických a sociologických tématech v daných společensko-kulturních kontextech.
Ve studiu nejsou opomíjena témata vztahující se ke kulturní a sociální antropologii, religionistice, historickým základům současné společnosti a mediální komunikaci v globalizovaném světě. Důležitou součástí studia jsou asistentské praxe na středních školách, během nichž studenti získávají své první zkušenosti se školním prostředím a s výukou ZSV. Cílem studia je, aby jeho absolventi získali hluboké znalosti v jednotlivých vyučovaných společenskovědních disciplínách ve vazbě na jejich vzájemné propojení a aby zároveň získali základy oborové didaktiky.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • využívat v praxi pedagogicko psychologické a didaktické znalosti,
 • orientovat ve společenskovědních disciplínách,
 • vytvořit systém životních a motivačních hodnot i sociálních kompetencí,
 • mít přehled o ekonomických, filosofických, politologických a sociologických tématech v daných společensko kulturních kontextech.
Uplatníte se například jako:
 • asistent učitele,
 • pracovník ve státní správě a samosprávě,pracovník v neziskovém sektoru,
 • pracovník v mediích.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • absolvent se může ucházet o studium navazujícího magisterského programu Učitelství pro střední školy se specializací základy společenských věd, může rovněž pokračovat ve studiu jednotlivých společenskovědních disciplín (sociologie, politologie, ekonomie ad.)

Kontakt

Mgr. Jan Staněk Ph.D.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1