Všeobecné ošetřovatelství

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0913P360010

Popis programu

Program je zaměřený na moderní pojetí ošetřovatelství s důrazem na individuální přístup k pacientovi a na péči o zdravý životní styl a prevenci nemocí. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání v odbornosti všeobecná sestra. Studium je srovnatelné se vzdělávacími programy zemí Evropské unie, kde absolventi mohou najít uplatnění na trhu práce.

Informace o studiu

Předměty, které umožňují naplňování schopností, dovedností a způsobilosti uvedených v profilu absolventa jsou v souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ? v platném znění. Stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ? v platném znění. Plnění požadavků je založeno na Evropském systému převodu kreditů (ECTS). Kredit vyjadřuje míru časové zátěže studenta při studiu daného předmětu. Celkem je třeba získat v bakalářském studiu 180 kreditů. Přidělené kredity jsou s ohledem na náročnost předmětu adekvátní. Jeden kredit odpovídá 30 hodinám práce studenta.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • pečovat o pacienty při akutních a chronických poruchách zdraví, při somatických a psychických potížích, o které je pečováno v nemocnicích nebo mimo ně,
 • chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví osob a skupin, jejich autonomii a soběstačnost v oblasti tělesných a psychických životních funkcí, s přihlédnutím na psychologické, sociální, ekonomické a kulturní odlišnosti způsobu života postižených osob,
 • poskytovat individuální ošetřovatelskou péči a podporu jednotlivcům i rodinám,
 • orientovat v ošetřovatelských, medicínských a humanitních oborech,
 • navrhovat opatření směřující k posílení a udržení zdraví.
Uplatníte se například jako:
 • všeobecná sestra.

Přijímací řízení

Ke studiu do studijního oboru Všeobecná sestra (prezenční i kombinované studium) mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání složením maturitní zkoušky a splnili podmínky přijímacího řízení. Přihlásí-li se do kombinované formy studia uchazeč, který nemá způsobilost k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra bez odborného dohledu a po úspěšném absolvování přijímacího řízení bude přijat ke studiu, musí během studia k získání odborné způsobilosti absolvovat praktickou výuku v rozsahu 2300 hodin.Uchazeči o studium (prezenční i kombinované studium) skládají přijímací zkoušky formou testů. Písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek).Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

Pro podrobnější informace přejděte sem.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1