Fyzioterapie

 • Fakulta: Zdravotně sociální
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0915P360013

Popis programu

Absolvent je schopen a oprávněn poskytovat fyzioterapii i funkční diagnostiku v lůžkových i ambulantních provozech rehabilitačních oddělení nemocnic a poliklinik, samostatných ambulantních zdravotnických zařízeních státního i nestátního typu, rehabilitačních ústavech, na pracovištích léčby bolesti, v lázních, léčebnách, ústavech sociální péče a dalších zdravotnických, sportovních a rekreačních zařízeních. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu.

Informace o studiu

Studijní program má teoretickou a praktickou složku. Teoretická výuka poskytuje studentům znalosti v preklinických oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytování fyzioterapeutické péče, dále pak ve fyzioterapii, léčebné rehabilitaci a dalších klinických oborech a v sociálních a společenskovědních oborech. Praktická výuka je zaměřena na ověření, uplatnění a upevnění teoretických vědomostí a dovedností získaných při teoretické výuce v odborných učebnách, dále na jednotlivých odděleních nemocnice, rehabilitačních poliklinikách a centrech, zdravotně sociálních zařízeních a v lázeňských zařízeních apod., pod odborným vedením fyzioterapeutů způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • provádět komplexní kineziologické vyšetření,
 • interpretovat a korigovat funkční poruchy pohybového systému,
 • analyzovat běžné denní aktivity,
 • používat fyzioterapeutické postupy a metodiky,
 • stanovovat krátkodobý a dlouhodobý kinezioterapeutický plán,
 • aplikovat metody fyzikální terapie a balneologické procedury,
 • doporučit vhodné kompenzační pomůcky,
 • provádět prevenci, edukaci a poradenství v oblasti fyzioterapie.
Uplatníte se například jako:
 • fyzioterapeut na rehabilitačních a fyzioterapeutických odděleních nemocnic,
 • fyzioterapeut v ambulantních státních i nestátních zařízeních,
 • fyzioterapeut v lázeňských, rekondičních a regeneračních centrech,
 • fyzioterapeut ve specializovaných centrech preventivní a sportovní medicíny,
 • fyzioterapeut v institucích sociální a pedagogické péče.

Přijímací řízení

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili úplné střední vzdělání složením maturitní zkoušky a splnili podmínky přijímacího řízení. Přijímací zkoušky jsou ve formě písemných testů z biologie člověka (50 otázek), ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek), a písemný motivační test (30 otázek). Výsledky testů se hodnotí bodově, jeden bod za jednu správnou odpověď, uchazeč může získat maximálně 130 bodů.

Pro podrobnější informace přejděte sem.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1