Skip to main content

Biological Chemistry

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: angličtina
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0512A130004

Popis programu

Přírodovědecká fakulta nabízí studium přeshraničního oboru Biologická chemie. Studium tohoto oboru probíhá v anglickém jazyce a je realizováno ve spolupráci s Univerzitou Johannese Keplera v Linci. Biologická chemie je interdisciplinární obor věd o živé přírodě, který nabízí široké vzdělání v oblasti chemie, biochemie, biologie, molekulární biologie, biofyziky, bioinformatiky, strukturní a systémové biologie. Je jedinečný svým důrazem na multidisciplinaritu, komplexní myšlení, mezinárodní týmovou spolupráci a komunikační dovednosti. Projekt společného přeshraničního studia v bakalářském studijním programu Biological Chemistry staví na možnostech kvalitních chemických programů a výzkumu na Technické a přírodovědecké fakultě JKU v Linci a biologických/biochemických studijních programů a výzkumu na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích. Výhodou studia je nejen získání výborné znalosti anglického jazyka, ale také získání dovedností v chemii, biologii a souvisejících oborech.

Studenti double-degree bakalářského studijního programu Biological Chemistry v průběhu studia vypracovávají dvě bakalářské práce, a tedy také získávají dva diplomy, jeden na Jihočeské univerzitě a druhý na Univerzitě Johana Keplera.

Bakalářská práce vypracovávaná na Jihočeské univerzitě je orientovaná do biochemie, molekulární a buněčné biologie, biomedicíny, bioanalytické chemie, -omics a příbuzných oborů, zatímco bakalářská práce na Univerzitě Johana Keplera je více chemicky orientovaná.

Absolventi mohou pokračovat ve studiích v joint degree magisterském studijním programu Biological Chemistry, kde vypracovávají jednu magisterskou práci a získávají jeden magisterský titul a jeden diplom od univerzity, na které vypracovali svou práci.

Přihlášky do studia můžete obvykle zasílat každoročně v březnu.

Pokud se do studia chcete přihlásit přes Univerzitu Johanna Keplera,informace najdete zde: https://www.jku.at/en/institute-of-organic-chemistry/education/biological-chemistry/bachelor-program/enrolment-first-semester

Informace o studiu

Výuka v studijním programu probíhá výlučně v angličtině a jeho kurikulum bylo navrženo tak, aby studenti strávili přibližně polovinu studia na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a polovinu studia na Univerzitě Johana Keplera v Linzi. Program poskytuje zevrubné informace v různých oblastech biologické chemie, chemie a biologie. Kurikulum zahrnuje kurzy jako například biochemie, anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie, fyzikální chemie, molekulární biologie, klinická biochemie, biofyzika, bioinformatika, biostatistika, biogeochemie, optické metody, biologie zvířata. Rostlin, biologie mikroorganismů. Velkou část kurikula představují praktická cvičení.
Další informace o přihláškách do studia:
https://www.prf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Profil absolventa

Naučíte se:
 • kombinovat znalosti chemie, biochemie, biologie, molekulární biologie, biofyziky, bioinformatiky, strukturní a systémové biologie,
 • aplikovat znalosti chemie na studium biologických problémů,
 • navrhovat, provádět a analyzovat experiment.
Uplatníte se například jako:
 • doktorský student v biologii, chemii, biotechnologii, aplikovaných vědách,
 • projektoví a výzkumní pracovníci,
 • manažeři laboratoří (zajišťující chod laboratoře).

Něco navíc

Kontakt

RNDr. Ján Štěrba Ph.D.

Tel.: 389036220

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1