Španělský jazyk a literatura

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0231A090037

Popis programu

Filologický studijní program, který poskytuje dobrou znalost španělského jazyka a jazykovědy, a také orientaci v reáliích a kultuře španělsky mluvících zemí včetně španělsky psaných literatur. Dále nabízí vhled do širších souvislostí dějin a literatur románského světa a možnost získat základy dalšího románského jazyka dle vlastního výběru (francouzština, italština, portugalština).

Informace o studiu

Program lze studovat samostatně nebo je možno jej od 2. ročníku kombinovat v rámci sdruženého studia s dalšími programy fakulty - např. s jinými filologickými obory (bohemistika, anglický, francouzský, italský, nebo německý jazyk a literatura) či s obory Historie, Dějiny umění, Kulturní studia apod.

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • ovládat španělský jazyk na úrovni C1,
 • orientovat ve španělsky psaných literaturách a jejich dějinách,
 • překládat a psát španělské texty,
 • rozumět kulturním a společenským reáliím španělsky mluvících zemí.
Uplatníte se například jako:
 • překladatel či tlumočník,
 • redaktor,
 • pracovník v institucích orientovaných na mezinárodní spolupráci,
 • pracovník v mezinárodním obchodu.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března 2024
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
 • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2024/2025.
Přijetí bez přijímacích zkoušek
Uchazeči budou přijati bez přijímacích zkoušek, žádné další podmínky pro přijetí nad rámec obecných podmínek (viz část II) nejsou stanoveny.
Pro úspěšné studium se předpokládá vstupní znalost španělského jazyka min. na úrovni A2 dle SERR; v rámci přijímacího řízení ji není nutné formálně dokládat.

Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 4. července 2024 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • možnost víceoborového studia
 • navazující magisterské studium
 • studijní stáže a pobyty na španělských univerzitách
 • semináře evropského a obchodního práva a odborného jazyka
 • sleduj FB -> Ústavu romanistiky FF JU
 • věnuj pozornost webovým stránkám URO FF JU

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389034811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1