Oznámení porušení
práva EU

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen "Směrnice"), byly na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (dále jen "JU") zavedeny tzv. interní kanály pro oznamování porušení práva EU (dále jen "interní kanály"). JU vyzývá oznamovatele k podávání oznámení spíše prostřednictvím interních kanálů, pokud lze porušení účinně řešit interně a pokud se oznamující osoba domnívá, že nehrozí odvetná opatření. Za podmínek stanovených Směrnicí jsou oznamovatelé chráněni před odvetnými opatřeními a JU má možnost zjednat nápravu přijetím následných opatření. Interní kanály Oznámení lze učinit písemně prostřednictvím webové aplikace Oznam.to dostupné na webové adrese: https://oznam.to/, případně prostřednictvím její anglickojazyčné mutace dostupné na webové adrese: https://www.whistlab.com/. Pro využití této aplikace je nezbytný PIN: Q4Z7. Oznámení lze učinit rovněž ústně, a to telefonicky nebo při osobním jednání s určenou osobou. Určené osoby Určenými osobami jsou: Mgr. Jan Černý, vedoucí Útvaru právního Rektorátu JU, tel. +420 389 036 042, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.<Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.> JUDr. Robert Pecka, jednatel společnosti Lexnova s.r.o., tel. +420 737 209 716, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.<Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.> Bližší informace a podmínky pro oznamování porušení práva EU jsou uvedeny ve Směrnici<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1937&qid=1638308865995> a v opatření rektora č. R 485 o oznamování porušení práva EU interním kanálem<https://www.jcu.cz/images/UNIVERZITA/Dokumenty/opatreni-rektora/platna-opatreni/2021/r_485_o-oznamovani-poruseni-prava-eu-internim-kanalem.pdf>.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1