prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.

 • Pracoviště:
  FF CENLIT | samostatný vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
  FF Ústav bohemistiky | profesor
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 845
 • Místnost:
  023401037 pracovna pedagogů 037 - 1. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Publikace

Detail publikace Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace

Životopis

Prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. (nar. 1957), absolvent brněnské filozofické fakulty, se profesně věnuje především české literatuře 19. století. Zkoumal souvislosti obrozenské dramatiky a německojazyčné divadelní kultury (kniha Rozporuplná sounáležitost, 2001), monografii věnoval českému fejetonu 19. století a fejetonistice Jana Nerudy (kniha Fejeton Jana Nerudy, 2007). Nejnověji se soustředí k problematice literárních diskurzů (kolektivní monografie České literární romantično, 2012, Český a slovenský literární parnasismus 2014,  Český a slovenský literární  kla sicismus 2018, Sumář 2019). Literárně historickou práci se snaží ukotvit v promýšlení metodologie své disciplíny (zejména knižní publikace Hledání literáních dějin, 2005, spolu s Vladimírem Papouškem) i otázek poměru národní filologie a komparatistiky (komentovaná edice Národní literatura a komparatistika,  2009). S Veronikou Faktorovou vytvořil scénář a katalog jubilejní výstavy Karel Hynek Mácha 1810 - 2010 (Praha, Památnik národního písemnictví 2010). Ze záliby ve folklóru vznikla publikace s dokumentárním zvukovým záznamem Těžko temu kameni:  Anna Kománková, zpěvačka z Javorníka na Horňácku (2008, reedice 2010, s Lubomírem Tyllnerem), publikovaná  Etnologickým ústavem AV ČR. Kapitoly v knihách, studie či slovníková hesla uveřejňuje kromě domácího prostředí zejména v Rakousku a Německu, případně v Polsku, ojediněle v USA. Od roku 1990 dlouhodobě působil v akademických funkcích (člen a předseda senátu, proděkan pro vědu, vedoucí katedry), byl členem Vědecké rady Akademie věd ČR, členem Rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR, členem vědeckých rad jednoltivých fakult (ETF UK Praha, FF MU Brno, DiFa JAMU Brno), je členem německého výzkumného institutu Collegium Carolinum se sídlem v Mnichově. Jako hostující profesor působil na Institutu slavistiky univerzity ve Vídni,  jako  vyučující přednášel na univerzitě v Göttingen,  jednorázové přednáškové pobyty absolvoval na univerzitách v Řezně, Drážďanech a Tübingen. Ddlouhodobější studijní stipendia získal  opakovaně ve Vídni a v Bonnu. dlouhodobě byl a je řešitelem grantových projektů GA ČR, naposledy mezinárodního projektu Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu (2012-2020).

Tvůrčí činnost

1. Odborné knihy (monografie)

10) TUREČEK, Dalibor. Sumář. Diskurzivita české literatury 19. století. Brno: Host 2018. 150 s. ISBN 978-7577-603-7.

9) TUREČEK, Dalibor; ZAJAC, Peter a kol. Český a slovenský literární klasicismus: synotpicko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2017. 616 s. ISBN 978-80-7577-186-5.

8) HAMAN, Aleš; TUREČEK, Dalibor a kol. Český a slovenský literární parnasimus: synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2015. 426 s. ISBN 978-80-7491-255-9.

7) TUREČEK, Dalibor a kol. České literární romantično: Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2012. 343 s. ISBN 978-80-7294-733-1.

6) TUREČEK, Dalibor, FAKTOROVÁ Veronika a kol: KHM 1810-2010: Dvě století české kultury s Máchou: katalog k výstavě v Letohrádku Hvězda 29. června - 31. října 2010. Praha: Památník národního písemnictví, 2010. 153 s. ISBN 978-80-85085-95-2.

5) TUREČEK, Dalibor; TYLLNER, Lubomír. Těžko temu kameni: Anna Kománková, zpěvačka z Javorníka na Horňácku. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. 81 s. ISBN 978-80-87112-10-6 (reprint 2010).

4) TUREČEK, Dalibor. Fejeton Jana Nerudy. Praha: ARSCI, 2007. 196 s. Literární věda, sv. 1. ISBN 978-80-86078-78-6.

3) PAPOUŠEK, Vladimír; TUREČEK, Dalibor. Hledání literárních dějin. Praha; Litomyšl: Paseka, 2005. 92 s. Scholares. ISBN 80-7185-760-2.

2) TUREČEK, Dalibor. Rozporuplná sounáležitost: německojazyčné kontexty obrozenského dramatu. Praha: Divadelní ústav, 2001. 190 s. České divadlo. ISBN 80-7008-122-8.

1) TUREČEK, Dalibor. Ivan Olbracht a jižní Čechy: literárně historická studie. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1983. 71 s. Postavy jihočes. kulturní minulosti.

 

2. Kapitoly v odborných knihách

11) TUREČEK, Dalibor. "Impresionismus jako literárněhistorický pojem: možnosti a limity". In: Gilk, Erik,  ed.  Impresionismus v české kultuře 1880-1920. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v olomouci, 2020, s. 49-60. ISBN 978-80-88278-45-0. 

10) TUREČEK, Dalibor. "Die deutschsprachige Literatur und das tschechische literarische Experiment um 1900". In: Millner, Alexandra, Pfeifrová, Dana, Scuderi, Vincenza,  eds. Experimentierräume in der österreichischen Literatur. Pilsen, Westböhmische Universität Pilsen, 2019, s. 14-28. ISBN 978-80-261-0901-3. 

9) TUREČEK, Dalibor. "Die Modernen/n in Zeitschriften um 1900". In: Nekula, Marek,  ed. Zeitschriften als Knotepunken der moderne/n. Heidelberg, Winter Verlag, 2019, s. 15-35. ISBN 978-3-8253-6999-6.  

8)  TUREČEK, Dalibor. Tschechische Romantik (neu betrachtet). In:  SCHWARZ, Wolfgang F., OHME, Andreas, JIROUŠEK, Jan,  eds. Zugänge zur literatur- und kulturwissenschaftlichen Bohemistik I. Hildesheim - Zürich - New York, Georg Olms Verlag, 2018, s. 85-122. ISBN 978-3-487-15574-6.

7) TUREČEK, Dalibor. Mnohotvárnost literatury 19. století jako synoptický proces. In: CERMAN, Ivo, ed. Habsburkové. Vznikání občanské společnosti 1740-1918. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 608-635. ISBN 978-80-7422-483-6.

6) TUREČEK, Dalibor. Drama als Schnittpunkt der Normen, Kodes und Sprachen: zur tschechischen Dramatik des 19. Jahrhunderts. In: KREHL, Birgit ed. Slavisches Drama und Theater in Vergangenheit und Gegenwart. München, Otto Sagner Verlag, 2012, s. 123-129. Die Welt der Slaven. Sammelbände; Band 47. ISBN 978-3-86688-273-7.

5) TUREČEK, Dalibor. Krajina jako mytologický prostor: Předzpěv ke Kollárově Slávy dceři. In: KOMENDA, Petr; MALINOVÁ, Lenka; ZMĚLÍK, Richard eds. Místo - prostor - krajina v literatuře a kultuře. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 121-130. ISBN 978-80-244-3023-2.

4) TUREČEK, Dalibor. Secesní dekorativnost jako součinitel poetiky Čechových Písní otroka. In: BLÜMLOVÁ, Dagmar, GILAROVÁ, Zuzana, eds. Čas secese. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav ve spolupráci s NTP Pelhřimov, 2007, s. 229-236. Historia culturae; 13. Studia; 8. ISBN 978-80-7394-049-2.

3) TUREČEK, Dalibor. Povaha a způsob existence kánonu národní literatury (na příkladu českého 19. století). In: WIENDL, Jan, ed. Literatura a kánon. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2007, s. 53-72. Opera litterarum bohemicarum studentium magistrorumque; 5. ISBN 978-80-7308-193-5.

2) TUREČEK, Dalibor. Čtyři otázky metodologie literárních dějin. In: WIENDL, Jan, ed. Hledání literárních dějin v diskusi. Praha, Litomyšl: Paseka, 2006, s. 52-64. ISBN 80-7185-775-0.

1) TUREČEK, Dalibor. Der böhmisch-tschechische Kulturraum. In: SCHABERT, Ina, ed. Shakespeare Handbuch: die Zeit, der Mensch, das Werk, die Nachwelt. Stuttgart: Kröner, 2000, s. 684-688. ISBN 3-520-38601-1.

 

3. Články v odborných periodikách

3. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných periodikách

14) TUREČEK, Dalibor. Stereotypy poetyckie w obrazowaniu Słowacji w ciezskiej poezii lat 1860-1939. Porownania. Czasopismo poświeczone zagadneniom komparatystiki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. 2018, 3 (22), s. 27-53. ISSN 1733-165X.

13) TUREČEK, Dalibor. Stereotypy ideowe w obrazowaniu Słowacji w ciezskiej poezii lat 1860-1939. Porownania. Czasopismo poświeczone zagadneniom komparatystiki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. 2017, 2 (21), s. 151-162. ISSN 1733-165X.

12) TUREČEK, Dalibor. Die čechische Literatur 1800-1850: national, mitteleuropäisch oder modern? Zeitschrift für Slawistik. 2014, 59(2), s. 1-15. ISSN 2196-7016.

11) TUREČEK, Dalibor. Die tschechische Romantik. Dalibor Tureček. In: Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 22(1-2), s. 45-73. ISBN 978-80-7422-433-1.

10) TUREČEK, Dalibor. Synotpicko-pulzační model českého literárního romantismu. World Literature Studies. 2011, 3(1), s. 25-38. ISSN 1337-9275.

9) TUREČEK, Dalibor. Mezi materiálem, teorií a ideologií. K pozici literární historie. World Literature Studies. 2010, 2(4), s. 3-11. ISSN 1337-9275.

8) TUREČEK, Dalibor. Theory of Fictional Worlds, Aesthetic Function, and the Future of Literary History. Style. 2006, 40, Nr. 3, p. 221-230. ISSN 0039-4238.

7) TUREČEK, Dalibor. Subjekt a řád v české literatuře 1815-1850. Slavica Wratislawiensia. 2003, 122, s. 71-77.

6) TUREČEK, Dalibor. Deutsches Trauerspiel im tschechischen Gatungssystem 1770-1850. Zagadnienia rodzajów literackich. 2002, 45, s. 125-132. ISSN 0084-4446.

5) TUREČEK, Dalibor. Rezeptionshorizonte der tschechischen Literatur in den Jahren 1800-1850. Brücken. 2001/2002, 9-10, s. 9-18. ISSN 1803-456X.

4) TUREČEK, Dalibor. K literárně historickému konceptu národního obrození. Slavia Occidentalis. 2001, 58, s. 169-176. ISSN 0081-0002.

3) TUREČEK, Dalibor. Geschichte der tschechischen Literatur - Problem und Herausforderung der gegenwärtigen Bohemistik. Wiener Slawistisches Jahrbuch. 2000, 46, s. 145-154. ISSN 0084-0041.

2) TUREČEK, Dalibor. Das Wiener Volksstück im tschechischen Theaterleben der nationalen Wiedergeburt. Slavia. 1999, 67(4), s. 463-474. ISSN 0037-6736.

1) TUREČEK, Dalibor. J. K. Tyl a vídeňské lidové divadlo. Wiener slawistisches Jahrbuch. 1994, 40, s. 129-140. ISSN 0084-0041.
 

3. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech

41) TUREČEK, Dalibor. Ladislav Hejdánek a literární historie? Česká literatura. 2020, 68(4), s. 355-363. ISSN 0009-0468.

40) TUREČEK, Dalibor. K obecninám literárněhistorického modelu. Česká literatura. 2019, 67(3), s. 351-360. ISSN 0009-0468.  

39)  TUREČEK, Dalibor. Nerudova povídka Franc: romantizující kontexty realistické črty. Bohemica litteraria. 2018, 21 (1), s. 49-61. ISSN 1213-2144.

38) TUREČEK, Dalibor. Modernita v časopisech kolem 1900: kontexty, funkce, strategie. Svět literatury. 2018, 28, č. 1, s. 9-21.  ISSN 0862-8440.

37) TUREČEK, Dalibor. Karel Vinařický: Mezi klasicismem a romantikou. Bohemica litteraria. 2017, 20(1), s. 54-92. ISSN 1213-2144.

36) TUREČEK, Dalibor. Český literární klasicismus? Bohemica Olomucesnia. 2016, VIII(1), s. 9-35. ISSN 1803-876X.

35) TUREČEK, Dalibor. Hankova verze jihoslovanské hrdinské epiky. Bohemica litteraria. 2015, 18(1), s. 40-55. ISSN 1213-2144.

34) TUREČEK, Dalibor. Romantická povaha Jungmannova překladu Chateaubriandovy Ataly. Bohemica Litteraria. 2013, 16(1), s. 7-22. ISSN 1213-2144.

33) TUREČEK, Dalibor. Krajina jako mytologický prostor: Předzpěv ke Kollárově Slávy Dceři. Bohemica Olomucensia. 2012, 3(3), s. 18-26. ISSN 1803-876X.

32) TUREČEK, Dalibor. Několik předběžných poznámek k proměnám české balady v letech 1860-1918. Slovenská literatura. 2012, 59(4), s. 297-311. ISSN 0037–6973.

31) TUREČEK, Dalibor. Máchova báseň Čech. Česká literatura. 2011, 59(4), s. 501-527. ISSN 0009-0468.

30) TUREČEK, Dalibor. Jak dnes psát/pojednávat dějiny českého divadla 20. století. Divadelní revue- 2011, 22(2), s. 153-154. ISSN 0862-5409.

29) TUREČEK, Dalibor. Anketa o "bílých místech" současné literárněvědné bohemistiky. Česká literatura. 2010, 58(1), s. 90-93. ISSN 0009-0468.

28) TUREČEK, Dalibor. Možnosti a limity pojmu vernakularizace. Česká literatura. 2008, (56)4, s. 559-563. ISSN 0009-0468

27) TUREČEK, Dalibor. Epický model Nezvalovy prózy. Česká literatura. 2007, 55(6), s. 790-809. ISSN 0009-0468.

26) TUREČEK, Dalibor. Krásno jako součást dějin literatury. Svět literatury. 2007, č. 36, s. 113-117. ISSN 0862-8440.

25) TUREČEK, Dalibor. Hamanův model české literatury 19. století. Česká literatura. 2007, 55(4), s. 538-546. ISSN 0009-0468.

24) TUREČEK, Dalibor. Fikční světy lyriky J. H. Krchovského. Česká literatura. 2006, 54(2-3), s. 314-322. ISSN 0009-0468.

23) TUREČEK, Dalibor. Teorie fikčních světů a dějiny literatury. Česká literatura. 2006, 54(1), s. 1-13. ISSN 0009-0468.

22) TUREČEK, Dalibor. Romantismus a/nebo/kontra biedermeier? Slovenská literatura. 2005, 52(4-5), s. 243-261. ISSN 0037–6973.

21) TUREČEK, Dalibor. Biedermeier a současná literárněvědná bohemistika. Česká literatura. 2003, 51(3), s. 289-301. ISSN 0009-0468.

20) TUREČEK, Dalibor a kol. Jubilejní selekce: retrospektiva na způsob ankety. Česká literatura. 2002, 50(1), s. 5-17. ISSN 0009-0468.

19) TUREČEK, Dalibor. Anketa o básni K. H. Máchy Páže. Česká literatura. 2002, 50(2), s. 202-209. ISSN 0009-0468.

18) TUREČEK, Dalibor. Recepční horizonty obrozenské literatury. Estetika. 2002, 37(2-4), s. 33-43. ISSN 0014-1291.

17) TUREČEK, Dalibor. Pohádkové drama. Divadelní revue. 2001, 3, s. 54-58. ISSN 0862-5409.

16) TUREČEK, Dalibor. Nerudův Papoušek, aneb konfrontace narativních modelů. Česká literatura. 2000, 48(6), s. 617-623. ISSN 0009-0468.

15) TUREČEK, Dalibor. Glosa k rýmu Máchova Máje. Česká literatura. 1999, 47(5), s. 550-554. ISSN 0009-0468.

14) TUREČEK, Dalibor. Obraz "Čechů mimo domov" v české literatuře padesátých a šedesátých let minulého století. Estetika. 1999, 36(1-3), s. 72-80. ISSN 0014-1291.

13) TUREČEK, Dalibor. Raimund in Prag 1836. Germanoslavica. 1997, IV (IX) Nr. 1, s. 15-25. ISSN 1210-9029.

12) TUREČEK, Dalibor. Česká obrozenská travestie Grillparzerovy Ahnfrau, aneb Názorný příklad k obrozenskému střetu dvou kulturních modelů. Česká literatura. 1997, 45(2), s. 163-173. ISSN 0009-0468.

11) TUREČEK, Dalibor. Erbenovi Sládci. Divadelní revue. 1997, 8(3), s. 35-39. ISSN 0862-5409.

10) TUREČEK, Dalibor. K obrozenským překladům rakouského Volksstücku. Estetika. 1997, 34(3), s. 43-55. ISSN 0014-1291.

9) TUREČEK, Dalibor. Biedermeier na českém obrozenském jevišti. Estetika. 1996, 33(3-4), s. 1-3, 73-83. ISSN 0014-1291.

8) TUREČEK, Dalibor. Amazonky na hranici humoru a travestie. Divadelní revue. 1996, 7(1), s. 36-42. ISSN 0862-5409.

7) TUREČEK, Dalibor. Jazyk obrozenských překladů rakouského Volksstücku. Divadelní revue. 1996, 7(4), s. 3-11. ISSN 0862-5409.

6) TUREČEK, Dalibor. Žurnalismus mladého Německa a česká próza. Česká literatura. 1994, 42(2), s. 191-200. ISSN 0009-0468.

5) TUREČEK, Dalibor. České obrozenské divadlo a rakouské "scény bez ideálních nároků". Estetika. 1994, 31(3-4), s. 44-55. ISSN 0014-1291.

4) TUREČEK, Dalibor. Počátky českého fejetonu v komparatistickém kontextu. Česká literatura. 1993, 41(4), s. 402-412. ISSN 0009-0468.

3) TUREČEK, Dalibor. Biedermeier a české národní obrození. Estetika. 1993, 30(2), s. 15-24. ISSN 0014-1291.

2) TUREČEK, Dalibor. Neruda poněkud jubilejní, aneb k pramenům poetismu. Estetika. 1991, 28, s. 179-185. ISSN 0014-1291.

1) TUREČEK, Dalibor. Jihočeští předplatitelé Puchmajerových almanachů. Jihočeský sborník historický. 1985, 54, s. 199-202. ISSN 0323-004X.

3. 3. Články v ostatních odborných časopisech

6) TUREČEK, Dalibor. Cesta ke středu směřováním na okraj. Teologie a společnost. 2004, 10(4), s. 14-20. ISSN 1214-0740.

5) TUREČEK, Dalibor. The Influence of Viennas Suburban Theatres upon the Czech Theatre in the Period of National Revival. Research Support Scheme Network Chronicle. 1998, 5(January), p. 32 an.

4) TUREČEK, Dalibor. Vídeňská erotika a pražská prudérie. Tvar. 1997, 8(9), s. 4-5. ISSN 0862-657X.

3) TUREČEK, Dalibor. Česká obrozenská travestie Grillparzerovy Ahnfrau, aneb Názorný příklad k obrozenskému střetu dvou kulturních modelů. Tvar. 1995, 6(19), 16. 11., s. 6-7. ISSN 0862-657X.

2) TUREČEK, Dalibor. Jistoty tichého domova (Tylův literární biedermeier). Edice Tvary. 1994, 11, příloha Tvaru z 2. 6. 1994, 32 s. ISSN 0862-657X.

1) TUREČEK, Dalibor. K žánrovým souvislostem memorátu, kramářské písně a fejetonu. Národopisné informácie. 1987, 2, s. 83-91. ISSN 1335-5074.

 

4. Články ve sbornících

4. 1. Články v zahraničních sbornících

13) TUREČEK, Dalibor. Umwandlungen des lebenden Volklsliedes. Folkloristische Wahrnehmungen aus Javorník nad Veličkou. In Hultsch,  Anne, ed., Musica in literis, Dresden, THELEM 2018, s. 357-378. ISBN 978-3-945363-96-6.

12) TUREČEK, Dalibor. Střípek z křivého zrcadla: obraz jezuitů v české poezii 1870-1920. In Zaund, Gertraude, Newerlka, Stephan, eds., Jesuitische Kultur in den Böhmischen Ländern. Brno: Host 2018, s. 401-418. ISBN 978-80-7577-6989-3.

11) TUREČEK, Dalibor. Václav Hanka´s Übersetzungen und Anpassungen der südslawischen Heldenepik. In:  MARINELLI-KÖNIG, Gertraud; HOFENDER, Philipp, eds. Neue Bienen fremden Literaturen. Der Literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770-1850). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2016, s. 113-124. ISBN 978-3-447-10567-5.

10) TUREČEK, Dalibor. Poмантизм и/или биермейер. In: Мних, P., Aиикина, T., eds. Бидермейер в славском и европейском контексте. Colloquia litteraria sedlcensia XXII, Санкт Peтepcбуpк – Siedlice, 2016, s. 143-156.

9) TUREČEK, Dalibor. Mezi pocitem zrady a kolonialismem. Obrazy Slovenska v české poezii od Štúra k První republice. In:  ZAJAC, Peter, ed. Štúr, štúrovci, romantici, obrozenci. Bratislava: Ústav Slovenskej literatúry SAV, 2015, s. 301-330. ISBN 978-80-8874-632-4.

8) TUREČEK, Dalibor. Role Vídně při zkoumání české literární romantiky. In: NEWERKLA, Stefan Michael; SODEYFI, Hana; VILLNOW-KOMÁRKOVÁ, Jana, eds. Miscellanea Vindobonensia Bohemica. In Erinnerung an den 200. Todestag von Josef Valentin Zlobický. Wien: Holzhausen, 2012, s. 132-137. ISBN 978-3-90286-800-8.

7) TUREČEK, Dalibor. Synoptický model českého literárního realismu: pracovní hypotéza. In: MIKULOVÁ, Marcela; TARANENKOVÁ, Ivana, eds. Reálna podoba realizmu. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 68-84. ISBN 978-80-88746-17-1.

6) TUREČEK, Dalibor. Märchendrama der Jahrhundertwende. In: KREHL, Birgit; SCHMID, Herta, eds. Kapitel aus der Poetik: die zehner Jahre in der tschechischen Literatur zwischen Symbolismus und Avantgarde: Beiträge zum Internationalen Bohemistischen Symposium an der Universität Potsdam. München: Sagner, 2008, s. 257-268. ISBN 978-3-86688-043-6.

5) TUREČEK, Dalibor. Náboženství a náboženskost v české romantické poezii. In: KASPERSKI, Edward; KRYSOWSKI, Olaf, eds. Religie i religijnosc w literaturze i kulturze romantyzmu. Warzsawa: Wydzial Polonistiky Universytetu Warzsawskiego, 2008, s. 363-376. ISBN: 978-83-89663-78-8.

4) TUREČEK, Dalibor. Mehrsprachigkeit im tschechischen Drama 1787-1854. In: HÖHNE, Steffen; OHME, Andreas, eds. Prozesse kultureller Integration und Desintegration: Deutsche, Tschechen, Böhmen im 19. Jahrhundert. München: R. Oldenbourg, 2005. s. 97-114. ISBN 3-486-57588-0.

3) TUREČEK, Dalibor. Nation und Kosmopolitismus bei Jan Neruda. In: BERWANGER, Katrin; KOSTA, Peter, eds. Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache: die Kultur Ostmitteleuropas in Beiträgen zur Potsdamer Tagung, 16.-18. Januar 2003. Frankfurt am Main: P. Lang, 2005, s. 619-630. ISBN 3-631-53154-0.

2) TUREČEK, Dalibor. From Servility to Travesty. The Image of the Austria in the Czech Literature of the 19th Century. In: GÖRTSCHACHER, Wolfgang; KLEIN, Holger, eds. Austria and Austrians: Images in World Literature. Tübingen: Stauffenburg, 2002, s. 239-246.

1) TUREČEK, Dalibor. Vrchlický als Interpretationsproblem (Am Beispiel der Gedichtsammlung Poutí k Eldoradu). In: SCHMID, Herta, ed. Jaroslav Vrchlický und der tschechische Symbolismus. München: Otto Sagner Verlag, 2002, s. 47-57. ISBN 3-87690-834-5.

4. 2. Články v domácích sbornících

36) TUREČEK, Dalibor. Malostranská povídka Čapka-Choda a otázky liteární historie.  In TUREČEK, Dalibor; Mocná, Dagmar, eds. Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2020, s. 180-194.  ISBN 978-80-88069-89-8.   

35) TUREČEK, Dalibor. Od servility k laciné parodii a od adorace k satiře: obraz Rakouska-Uherska a nové republiky v české poezii po roce 1918. In HRABAL, Jiří, ed. Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury.  Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2019, s. 11-26. ISBN 978-80-88278-34-4.

34) TUREČEK, Dalibor. Ke konceptům času v obrozenské poezii. In: HRDINA, Martin; PIORECKÁ, Kateřina; BENDOVÁ, Eva, eds. Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století.  Praha, Academia 2019, s. 154-166. ISBN 978-80-200-2932-4.

33) TUREČEK, Dalibor. Katastrofa Pompejí a česká literární romantika. In: HRDINA, Martin; BENDOVÁ, Eva; PIORECKÁ, Kateřina, eds. Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě: sborník příspěvků z 36. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 25.-27. února 2016. Praha: Academia, 2017, s. 159-170. ISBN 978-80-200-2652-1.

32) TUREČEK, Dalibor. Loajalita jako souřadnice literárnosti. In: PETRBOK, Václav; PETRASOVÁ, Taťána; MACHALÍKOVÁ, Pavla, eds. Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století: Plzeň, 26.-28. února 2015. Praha: Academia, 2016, s. 197-212. ISBN 978-80-200-2562-3.

31) TUREČEK, Dalibor. Der Raum als Ordnugselement der Literaturgeschichte. In: BÍLEK, Petr A.; DIMTER, Tomáš, eds. Krajina bez vlastností: literatura a střední Evropa: Peteru Demetzovi k 85. narozeninám. Praha: Gutenberg, 2007, s. 179-191. ISBN 978-80-86349-30-5.

30) TUREČEK, Dalibor. Ach zemi krásnou, zemi milovanou: k hermeneutice postavy Viléma. In: HAMAN, Aleš; KOPÁČ, Radim, eds. Mácha redivivus (1810-2010): sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy. Praha: Academia, 2010, s. 61-86. ISBN 978-80-200-1872-4.

29) TUREČEK, Dalibor. Metodologické problémy současné literárněvědné bohemistiky. In: DVOŘÁK, Jan; KNOZ, Tomáš, eds. 9. sjezd českých historiků: Pardubice 6.-8. září 2006.  Historie v kontextu ostatních vědních disciplín. Praha: Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872), 2008, s. 133-142. ISBN 978-80-904069-1-9.

28) TUREČEK, Dalibor. Březinova Vedra aneb Ucházet se o báseň. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada literárněvědná bohemistická V 10, Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 56, s. 135-144. ISBN 978-80-210-4686-3.

27) TUREČEK, Dalibor. Kamarýt marginálním básníkem. K mechanismu stanovování hodnoty literárního díla. In: KREJČA, František; PODLEŠÁK, Jan, eds. Josef Vlastimil Kamarýt život, dílo, doba: sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21.-22. 3.2007 v Jihočeském muzeum v Českých Budějovicích a v Kult.a infor. centru města Velešín. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2007, s. 159-166.

26) TUREČEK, Dalibor. Tylovi Kutnohorští havíři: Způsoby existence v rámci kánonu národní literatury. In:  Josef Kajetán Tyl: 1808-1856-2006-2008. Praha: KANT pro AMU, 2007, s. 51-58. ISBN 978-80-86970-47-9.

25) TUREČEK, Dalibor. Úředník v české dramatické tvorbě 19. století. In: PETRASOVÁ, Taťána; LORENZOVÁ, Helena, eds. Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století: úředník a podnikatel: sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 23.- 25. února 2006. Praha: KLP, 2007, s. 131-137. ISBN 978-80-86791-43-2.

24) TUREČEK, Dalibor. Hamanův model české literatury 19. století. In: KOŠNAROVÁ, Veronika, ed. V průsečíku pohledů: sborník k 75. narozeninám Aleše Hamana. České Budějovice: Pro Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity vydalo nakl. Tomáš Halama, 2007, s. 25-32. ISBN 978-80-87082-02-7.

23) TUREČEK, Dalibor. Mezi historií a dramaturgií: k textu Strakonického dudáka. In: DUFKOVÁ, Eugenie; DROZDOVÁ, Hana, eds. Ad honorem Bořivoj Srba: [sborník k 75. narozeninám prof. PhDr. Bořivoje Srby, DrSc.]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2006, s. 99-110. ISBN 80-86928-16-0.

22) TUREČEK, Dalibor. Dekadentní erotická poezie: mezi provokací a konvencí. In: BLÜMLOVÁ, Dagmar; JIROUŠEK, Bohumil, eds. Čas moderny: studie a materiály. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav ve spolupráci s NTP Pelhřimov, 2006, s. 117-127. ISBN 80-7040-865-0.

21) TUREČEK, Dalibor. Časopis "Deutsches Museum" Friedricha Schlegela a česká obrozenská literatura. In: TUREČED, Dalibor, URVÁLKOVÁ, Zuzana: Mezi texty a metodami: národní a univerzální v české literatuře 19. století. Olomouc: Periplum, 2006, s. 123-142. ISBN 80-86624-26-9.

20) TUREČEK, Dalibor. Murkovy "Deutsche Einflüsse" a jejich české přijetí. In: POSPÍŠIL, Ivo; ZELENKA, Miloš, eds. Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky: sborník studií. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 87-99. ISBN 80-210-3833-0.

19) TUREČEK, Dalibor. Nerudovy "výstavní" fejetony. In: BLÜMLOVÁ, Dagmar; RAUCHOVÁ, Jitka, eds. Čas výstavního ruchu: studie a materiály: [z vědeckého sympozia,  konaného ve dnech 29.-30. května 2004 v Kostelci nad Vltavou v rámci třetího ročníku Zíbrtova Kostelce. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Historický ústav ve spolupráci s NTP [i.e. Nová tiskárna Pelhřimov], 2005, s. 100-110. ISBN 80-7040-762-X.

18) TUREČEK, Dalibor. Dvojjazyčné divadelní hry v letech 1787-1854. In: HAVRÁNKOVÁ, Marie, ed. Nadnárodní kontexty národní kultury. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004, s. 13-22. ISBN 80-7040-734-4.

17) TUREČEK, Dalibor. K literárněhistorickému konceptu národního obrození. In: HAVRÁNKOVÁ, Marie, ed. Nadnárodní kontexty národní kultury. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2004, s. 7-13. ISBN 80-7040-734-4.

16) TUREČEK, Dalibor. Národ a kosmopolitismus u Jana Nerudy. In: HAVRÁNKOVÁ, Marie, ed. Nadnárodní kontexty české národní kultury. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2004, s. 24-31. ISBN 80-7040-734-4.

15) TUREČEK, Dalibor. K Vodičkovu modelu literární historie. In: JEDLIČKOVÁ, Alice, ed. Felix Vodička 2004: sborník příspěvků z kolokvia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR k třicátému výročí úmrtí badatele dne 29. ledna 2004. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, s. 9-18. ISBN 80-85778-44-0.

14) TUREČEK, Dalibor. Das österreichische Volksstück in tschechischen Übersetzungen. In: SRBA, Bořivoj; Stárková, Jana, eds. Verlorene kontexte. Zu den Wechselbeziehungen tschechischer und deutschsprachiger Theaterkultur in Böhmen und Mähren. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 61-76.

13) TUREČEK, Dalibor. August von Kotzebue an der tschechischen Bühne 1800-1850. In: Deutschsprachiges Theater in Prag. Begegnungen der Sprachen und Kulturen. Praha: Divadelní ústav, 2001, s. 56-64. ISBN 80-7008-111-2.

12) TUREČEK, Dalibor. Čelakovský a divadlo. In: Růže stolistá - F.L. Čelakovský 1799-1999: mezinárodní vědecké konference: sborník příspěvků. Strakonice: Muzeum středního Pootaví, 1999, s. 33-40. ISBN 80-238-4961-1.

11) TUREČEK, Dalibor. Nerudův Papoušek, aneb konfrontace narativních modelů. In: U jednoho stolu: prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc. k 70. narozeninám. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000, s. 162-168.

10) TUREČEK, Dalibor. Komentář k pohádkovému dramatu Princezna Pampeliška, Radúz a Mahulena, Lucerna, Sen o říši krásy, In: Pohádkové drama. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1999, s. 386-398. ISBN 80-7106-330-4.

9) TUREČEK, Dalibor. Salon jako dramatický prostor. In: LORENZOVÁ, Helena; PETRASOVÁ, Taťána, eds. Salony v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 12.-14. března 1998. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1999, s. 161-171. ISBN 80-85917-43-2.

8) TUREČEK, Dalibor. Vídeňská erotika a pražská prudérie. In: PETRBOK, Václav, ed. Sex a tabu v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 1999, s. 48-57. ISBN 80-200-0685-0.

7) TUREČEK, Dalibor. Erbenovi Sládci. In: NOVOTNÝ, Vladimír, ed. Hospody a pivo v české společnosti. Praha: Academia, 1997, s. 35-39. ISBN 80-200-0639-7.

6) TUREČEK, Dalibor. Česká podoba rakouského Volksstücku. In: PRAHL, Roman; HOJDA, Zdeněk. Český lev a rakouský orel v 19. století: sborník příspěvků ze sympozia, pořádaného ve dnech 10.-12. března 1994 ve Státní vědecké knihovně v Plzni = Böhmischer Löwe und österreichischer Adler im 19. Jahrhundert: Sammleband mit Beiträgen des gleichnamigen Symposions, veranstaltet in der Staatsbibliothek Pilsen, März 1994. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 1996, s. 98-103, 256. ISBN 80-85917-08-4.

5) TUREČEK, Dalibor. Kollár a Lambl (K typologii obrozenské cesty na slovanský jih). In: Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Sborník příspěvků z konference konané 6. - 8. 9. 1994. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta University J. E. Purkyně - Katedra bohemistiky, 1995, s. 119-123.

4) TUREČEK, Dalibor. Havlíčkovy žurnalistické podniky a rozvoj českého fejetonu. In: Havlíčkobrodsko - vlastivědný sborník. Havlíčkův Brod: Okresní vlastivědné muzeum, 1992, s. 26-37.

3) TUREČEK, Dalibor. K vývojové hodnotě Nerudova fejetonu. In: Jan Neruda 1992. Sborník jubilejní nerudovské konference. Praha, 1992, s. 90-100.

2) TUREČEK, Dalibor. Nerudův společensko-politický fejeton jako žánr. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 1992,  41(D39), s. 63-74. ISBN 80-210-0869-5.

1) TUREČEK, Dalibor. Morfologické rysy Nerudovy fejetonistiky šedesátých let. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 1988, 37(D35), s. 21-31.

 

5. Učební texty a odborné výstupy aplikačního typu

5. 1. Učební texty

2) TUREČEK, Dalibor. Česká literatura národního obrození. 2. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 1995. 93 s. ISBN 80-7040-122-2.

1) TUREČEK, Dalibor. Česká literatura národního obrození. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1993. 84 s. ISBN 80-7040-059-5.

 

6. Popularizační texty

31) TUREČEK, Dalibor. Cizí jazyk Máje a tělo národa (rozhovor vedený Evou Klíčovou). HOST 36, 2020, č.4,  s. 88-92.

30) TUREČEK, Dalibor. Jedna Skácelova báseň, čtení a klíče k lyrice. Lucerna. In FRÁNEK, Michal, MERENUS, Aleš, SLÁDEK, Ondřej, SVOBODOVÁ, Barbora (eds.), Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k narozeninám Praha: Ústav pro českou literaturu AVČR, 2020, s. 171-176.

29) TUREČEK, Dalibor. Lucerna. Historický úspěch a trampoty na (post)moderním jevišti. In OTČENÁŠEK, Štěpán (ed), AloIs Jirásek:  Lucerna. Praha: Divadlo v Dlouhé 2017, s. 5-20.

28) TUREČEK, Dalibor. Aleš Haman osmdesátiletý. Česká literatura. 2012, 60(5), s. 800-803. ISSN 0009-0468.

27) TUREČEK, Dalibor. Miloš Štědroň jako popření zákonů slovesné folkloristiky. In: ŠTĚDROŇ, Miloš; JEŘÁBKOVÁ, Olga, eds. Přijdu za poledne, Miloš: můj život s hudbou a lidmi kolem ní: skladatel, muzikolog a pedagog o dětství, literatuře, divadle, hudbě, univerzitě, ale i o Brně. Brno: Barrister & Principal, 2012, s. 125-126. ISBN 978-80-87474-52-5.

26) TUREČEK, Dalibor a kol. Balada je zpívaná tragédie. Kulatý stůl o Erbenově baladě ve středoevropském kontextu. Host. 2011, 27(9), s. 8-14.

25) TUREČEK, Dalibor. Mimořádný virtuóz literární techné (K. H. Mácha). Kontexty. 2010, 2(5), s. 4-9. ISSN 1803-6988.

24) TUREČEK, Dalibor. Jsem rád, že Mácha zůstane v rukou čtenářů, i když je jich méně. Host. 2010, 26(6), s. 8-20.

23) TUREČEK, Dalibor. Máchovské jubileum 2010. Vltava, čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas 3 – Vltava. 2010, 15(1), s. 32.

22) TUREČEK, Dalibor. Tři poznámky a jedna douška závěrem. In: HAMAN, Aleš. Kontexty a konfrontace. Praha: ARSCI, 2010, s. 353-359. ISBN 978-80-7420-005-2.

21) TUREČEK, Dalibor. Radúz a Mahulena: souvislosti, tvar, významy. In: KOLIHOVÁ, Lenka, ed. Julius Zeyer - Radúz a Mahulena. Praha: Národní divadlo, 2009, s. 26-43.

20) TUREČEK, Dalibor. Mácha, Tyl, Arbes a Čech, aneb Novočeské literární snění před Freudem. Rozrazil. 2008, 4(2), s. 41-42.

19) TUREČEK, Dalibor. Dvousté jubileum J. K. Tyla, aneb Kutání na obrazu divadelního klasika. Český jazyk a literatura. 2007-2008, 58(4), s. 157-160. ISSN 0009-0786.

18) TUREČEK, Dalibor. Babičce pod kůži. In: KOLIHOVÁ-HAVLÍKOVÁ, Lenka, ed. Božena Němcová: Babička. Praha, Národní divadlo 2007, s. 64-77.

17) TUREČEK, Dalibor. Psát ještě dnes dějiny literatury? Jak? A pro koho? Revue Rozrazil. 2007, 3(7), s. 88-90. ISSN 1801–4755.

16) TUREČEK, Dalibor. Po cestách literární modernosti. Rozhovor Dalibora Turečka s Alešem Hamanem. In: KOŠNAROVÁ, Veronika, ed. V průsečíku pohledů: sborník k 75. narozeninám Aleše Hamana. České Budějovice: Pro Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity vydalo nakl. Tomáš Halama, 2007, s. 85-89. ISBN 978-80-87082-02-7.

15) TUREČEK, Dalibor. Co se Strakonickým dudákem (ještě) dnes aneb Od rozpaků k apologii čili malá exkurze Tylovým textem vůbec a postavou Švandy zvlášť. In. ŠTĚDROŇ, Petr, ed. Josef Kajetán Tyl, Strakonický dudák. Brno: Národní divadlo. 2006, s. 3-7.

14) TUREČEK, Dalibor. Práce v české literatuře 19. století aneb Od idyly k tragédii. Revue Rozrazil. 2006, č. 5, s. 66-67. ISSN 1801–4755.

13) TUREČEK, Dalibor. Glosa k polemice, spíše komentující než obranná. Česká literatura. 2006, 54(1), s. 64-66. ISSN 0009-0468.

12) TUREČEK, Dalibor. Hra podivu i podívání hodná. In: FETTERS, Aleš, ed. 100 let od uvedení hry Aloise Jiráska Lucerna: 1905-2005: sborník k jubileu [u příležitosti oslav v Hronově 17. listopadu 2005. Hronov: Občanské sdružení Kruh, 2005, s. 11-13. ISBN 80-254-0777-2.

11) TUREČEK, Dalibor. Když jí dá člověk prostor, vyplouvá. Rozhovor o poezii s Jakubem S. Trojanem. Protestant. 2005, 16(8), s. 1, 3. ISSN 1210-4361.

10) TUREČEK, Dalibor. Současná evangelická poezie? Protestant. 2005, 16(7), s. 4-5. ISSN 1210-4361.

9) TUREČEK, Dalibor. Sympozium o Komenském. Česká literatura. 2004, 52(1), s. 136-138. ISSN 0009-0468.

8) TUREČEK, Dalibor. Poezie jen tak a verše na okraji? In: MRÁZEK, Milan. Na okraji. Benešov: EMAN, 2004, s. 7-13. ISBN 80-86211-40-1.

7) TUREČEK, Dalibor. Prof. Dr. Hans Rothe čestným doktorem Jihočeské univerzity. Jihočeský sborník historický. 2003, 72, s. 219-226. ISSN 0323-004X.

6) TUREČEK, Dalibor. Čtyřikrát o Lucerně. In: Alois Jirásek, Lucerna. Praha: Národní divadlo, 2001, s. 20-35.

5) TUREČEK, Dalibor. Šamberk a jeho éra; Šamberk dramatik; Bibliografie Šamberkových her; Kubánek a jeho éra. In: František Ferdinand Šamberk, Éra Kubánkova. Praha, Národní divadlo, 1999, s. 5-10, 25-27, 32, 65-74.

4) TUREČEK, Dalibor. Laudis et gratie relatio. Bohemica litteraria. Brno, Masarykova univerzita, 2002, s. 9-12. ISSN 1213-2144.

3) TUREČEK, Dalibor. Literárněvědná bohemistika na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. In: Světová literárněvědná bohemistika: materiály z 1. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28.-30. června 1995. 1, Historie a současný stav. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, 1996, s. 313-315. ISBN 80-85778-15-7.

2) TUREČEK, Dalibor. V Plzni o 19. století: Sacrum et profanum. Česká literatura. 1993, 41(3), s. 347-348. ISSN 0009-0468.

1) TUREČEK, Dalibor. Retrospect and Search (A Conference on Jan Mukařovský). Litteraria Pragensia. 1992, 3(vol. 2), s. 74-76.

6. 1. Rozhlasové a televizní pořady:

15) Byl pozdní večer. ČT 2, pořad Historie.cs, vysíláno 16. 4. 2016, 21:00.

14) Literární obraz Čechů mimo domov v půli 19. století I-III. ČRo Vltava, pořad Esej – literatura, vysíláno 10. 3., 11. 3., 12. 3. 2016., 15:05.

13) Jan Cimbura. ČRo Vltava, pořad Schůzky s literaturou, vysíláno 22. 11. 2015, 20:00.

12) Já jsem Čech, a kdo je víc. ČRo Vltava, pořad Esej – literatura, vysíláno 15. 6. 2015, 15:05.

11) Hrdinský praotec aneb Hledání velikosti v mlhách dávnověku, ČRo Vltava, pořad Schůzky s literaturou, vysíláno 1. 3. 2015, 20:00

10) Sokolská manželka, aneb typologie celebrit. ČRo Vltava, pořad Esej – literatura, vysíláno 1. 8. 2014 5, 15:05.

9) Kam s ním, aneb Proč si všímat Nerudy. ČRo Vltava, pořad Večer na téma, vysíláno 11. 7. 2014, 20:00.

8) O českém byronismu. ČRo Vltava, pořad Esej – literatura, vysíláno 21. 4. 2014, 10:00.

7) Je Švejk český fenomén? ČRo Vltava, pořad Esej – literatura, vysíláno 30. 4. 2013, 10:00.

6) Kde domov můj. ČRo Vltava, pořad Mozaika, vysíláno 17. 7. 2012, 11:35.

5) Kytice nevadnoucí aneb básník mezi romantismem a biedermeierem. ČRo Vltava, cyklus Devět literárních zastavení nad dílem K. J. Erbena, vysíláno 26. 10. 2011, 16:48.

4) Jubilejní máchovská výstava. ČRo Dvojka, pořad Svět po čtrnácté, vysíláno 29. 6. 2010, 14:09.

3) „Čarovný tvůj Máj nás jímá…“ aneb „Máchovský mýtus a kult“, ČRo Vltava, pořad Večer na téma, vysíláno 30. 4. 2010, 20:00.

2) ČRo České Budějovice, Pořad posluchárna, 23. 6. 2009, 20:39.

1) Mezi literaturou a folklorem, ČR Brno, pořad Sedmé nástupiště, vysíláno 7. 9. 2008, 15:00.

 

7. Překladatelská / ediční / redakční činnost (včetně příspěvků do slovníků či encyklopedií)

7. 1. Edice

4) TUREČEK, Dalibor; Mocná, Dagmar, eds. Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020, 230 s.  ISBN 978-80-88069-89-8.

3) TUREČEK, Dalibor, ed. Národní literatura a komparatistika. Brno: Host, 2009. 280 s. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7294-305-0.

2) TUREČEK, Dalibor; URVÁLKOVÁ, Zuzana, eds. Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. Olomouc, Perpilum 2006, 367 s. ISBN 80-86624-26-9.

1) TUREČEK, Dalibor a kol. Pohádkové drama. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 421 s. Česká knižnice. ISBN 80-7106-330-4.

7. 2. Slovníková hesla

25) TUREČEK, Dalibor. Jan Nepomuk Štěpánek. In: ŠORMOVÁ, Eva a kol. Česká činohra 19. a začátku 20. století, osobnosti. II., N-Ž. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2015, s. 1045-1048. Česká divadelní encyklopedie. ISBN 978-80-7008-340-6.

24) TUREČEK, Dalibor. František Turinský. In: ŠORMOVÁ, Eva a kol. Česká činohra 19. a začátku 20. století, osobnosti. II., N-Ž. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2015, s. 1048-1053. Česká divadelní encyklopedie. ISBN 978-80-7008-340-6.

23) TUREČEK, Dalibor. Bible kralická. In: ARNOLD, Heinz Ludwig, ed. Kindlers Literatur Lexikon. 2, Bal-Bot. 3., völlig neu bearbeitete Aufl. Stuttgart: J. B. Metzler, 2009, s. 548. ISBN 978-3-476-04000-8.

22) TUREČEK, Dalibor. Chelčický Petr. In: ARNOLD, Heinz Ludwig, ed. Kindlers Literatur Lexikon. 3, Bou - Chr. 3., völlig neu bearbeitete Aufl. Stuttgart: J. B. Metzler, 2009. s. 752-753. ISBN 978-3-476-04000-8.

21) TUREČEK, Dalibor. Comenius Johannes Amos. In: ARNOLD, Heinz Ludwig, ed. Kindlers Literatur Lexikon. 4, Chu - Dud. 3., völlig neu bearbeitete Aufl. Stuttgart: J. B. Metzler, 2009. s. 119-121. ISBN 978-3-476-04000-8.

20) TUREČEK, Dalibor. Hermann Ignát, Hus Jan In: ARNOLD, Heinz Ludwig, ed. Kindlers Literatur Lexikon. 7, Hai - Hyr. 3., völlig neu bearbeitete Aufl. Stuttgart: J. B. Metzler, 2009. s. 423, s. 778-789. ISBN 978-3-476-04000-8.

19) TUREČEK, Dalibor. Jirásek Alois. In: ARNOLD, Heinz Ludwig, ed. Kindlers Literatur Lexikon. 8, Igi - Ker. 3., völlig neu bearbeitete Aufl. Stuttgart: J. B. Metzler, 2009. s. 377-378. ISBN 978-3-476-04000-8.

18) TUREČEK, Dalibor. Macura Vladimír. In: ARNOLD, Heinz Ludwig, ed. Kindlers Literatur Lexikon. 10, Leo - Mar. 3., völlig neu bearbeitete Aufl. Stuttgart: J. B. Metzler, 2009. s. 467. ISBN 978-3-476-04000-8.

17) TUREČEK, Dalibor. Michna z Otradovic Adam Václav. In: ARNOLD, Heinz Ludwig, ed. Kindlers Literatur Lexikon. 11, Mas - Nek. 3., völlig neu bearbeitete Aufl. Stuttgart: J. B. Metzler, 2009. s. 549-550. ISBN 978-3-476-04000-8.

16) TUREČEK, Dalibor. Rais Karel. In: ARNOLD, Heinz Ludwig, ed. Kindlers Literatur Lexikon. 13, Pin - Roo. 3., völlig neu bearbeitete Aufl. Stuttgart: J. B. Metzler, 2009. s. 460. ISBN 978-3-476-04000-8.

15) TUREČEK, Dalibor. Sabina Karel. In: ARNOLD, Heinz Ludwig, ed. Kindlers Literatur Lexikon. 14, Ror - Sez. 3., völlig neu bearbeitete Aufl. Stuttgart: J. B. Metzler, 2009. s. 208. ISBN 978-3-476-04000-8.

14) TUREČEK, Dalibor. Vrchlický Jaroslav. In: ARNOLD, Heinz Ludwig, ed. Kindlers Literatur Lexikon. 17, Vil - Z. 3., völlig neu bearbeitete Aufl. Stuttgart: J. B. Metzler, 2009. s. 107-108. ISBN 978-3-476-04000-8.

13) TUREČEK, Dalibor; PEŠAT, Zdeněk. Ferdinand Schulz, Jindřich Veselý. In: MERHAUT, Luboš, ed. Lexikon české literatury. Praha: Academia, 2008, s. 129-132, 1301-1304. ISBN 978-80-200-1572-3.

12) TUREČEK, Dalibor; PETRBOK, Václav. Alois Vojtěch Šembera, Vratislav Kazimír Šembera, Václav Špinka, Jan Nepomuk Štěpánek. In: MERHAUT, Luboš, ed. Lexikon české literatury. Praha: Academia, 2008, s. 581-586, 586-588, 709-710, 752-758. ISBN 978-80-200-1572-3.

11) TUREČEK, Dalibor. Josef Svátek. In: MERHAUT, Luboš, ed. Lexikon české literatury. Praha: Academia, 2008, s. 432-434. ISBN 978-80-200-1572-3.

10) TUREČEK, Dalibor. František Ferdinand Šamberk. In: MERHAUT, Luboš, ed. Lexikon české literatury. Praha: Academia, 2008, s. 562-564. ISBN 978-80-200-1572-3.

9) TUREČEK, Dalibor. František Turinský. In: MERHAUT, Luboš, ed. Lexikon české literatury. Praha: Academia, 2008, s. 1049-1051. ISBN 978-80-200-1572-3.

8) TUREČEK, Dalibor. Vesna. In: MERHAUT, Luboš, ed. Lexikon české literatury. Praha: Academia, 2008, s. 1308-1309. ISBN 978-80-200-1572-3.

7) TUREČEK, Dalibor. Emanuel Züngel. In: MERHAUT, Luboš, ed. Lexikon české literatury. Praha: Academia, 2008, s. 1635-1636. ISBN 978-80-200-1572-3.

6) TUREČEK, Dalibor. Honorata z Wisniowskich Zapová. In: MERHAUT, Luboš, ed. Lexikon české literatury. Praha: Academia, 2008, s. 1786-1790. ISBN 978-80-200-1572-3.

5) TUREČEK, Dalibor. Pohádkové drama. In: PAVLOVSKÝ, Petr, ed. Základní pojmy divadla: teatrologický slovník. Praha: Libri a Národní divadlo, 2004, s. 215-218. ISBN 80-7277-194-9.

4) TUREČEK, Dalibor. Karel Mašek. In: Lexikon české literatury. Praha: Academia, 2000, s. 149-151. ISBN 978-80-200-1572-3.

3) TUREČEK, Dalibor. Jan Bohuslav Miller. In: Lexikon české literatury. Praha: Academia, 2000, s. 372-373. ISBN 978-80-200-1572-3.

2) TUREČEK, Dalibor. Rodinná kronika. In: Lexikon české literatury. Praha: Academia, 2000, s. 1259-1262. ISBN 978-80-200-1572-3.

1) TUREČEK, Dalibor. Antonín Arnošt Řehák. In: Lexikon české literatury. Praha: Academia, 2000, s. 1379-1380. ISBN 978-80-200-1572-3.

 

8. Recenze

52) Tradice, žánr, dějiny. Česká literatura. 2020, 69, č. 6, s. 717-721 (Václav Černý — Jiří Pelán (edd.): Italská renesanční literatura, I., II.). 

51) Příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu. Česká literatura. 2020, 69, č. 4, s. 494-498 (Claire Madl — Michael Wögerbauer — Petr Píša: Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“. Protagonisté, podniky a  sítě knižního trhu v  Čechách (1749–1848)).    

50) Na ňadrech tvých pít rozkoš svrchovanou. Tvar. 2020, 31, č. 13, s. 21 (Vrchlický, Jaroslav: Své milence, Písně Viviany). 

49) Mezi folkloristikou a dějinami literatury. Česká literatura. 2017, 66, č. 5, s. 734-741 (Šidák,  Pavel: Mokře chodí v suše. Vodník v české beletrii).

48) Drama jako alegorie politiky: přínosy a limity. Divadelní revue. 2017,  28, s. 103-106 (Peter Deutschmann: Alegorien des Politischen: Zeitgeschichtliche Implikationen des tschechischen historischen Dramas 1810-1935). 

47) Výzkum přesahující hranice dějin estetiky. Česká literatura. 2017, 65(3), s. 444-448 (Tomáš Hlobil:  Výuka  dobrého vkusu jako státní zájem II).

46) Úchvatná a vzorná monografie. Divadelní revue. 2016, 27(2), s. 162-164 (Petra Ježková: Obležen národem dramatiků. Jan Lier [1853–1917]).

45) Tisíc stran o Rukopisech. Česká literatura. 2016, 63(4), s. 591-594 (Dalibor Dobiáš a kol.: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885).

44) Křižovatky, výhybky a nitky. Tvar. 2015, 26 (16), s. 3, s. 20 (Zuzana Gabrišová: Ráno druhého dne).

43) Na vlnách typologie. Česká literatura. 2015, 63(3), s. 448-451 (Karel Krejčí: Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky).

42) Potřeba versologie. Svět literatury. 2014, 29(49), s. 278-280 (Ibrahim, Robert;  Plecháč, Petr; Říha, Jakub: Úvod do teorie verše).

41) Hloubkový průzkum žánrové krajiny. Tvar. 2014, 25(12), s. 23 (Pavel Šidák: Úvod do studia genologie).

40) Platnost poezie. Tvar. 2014, 25(8), s. 20 (Zuzana Gabrišová: Těžko říct).

39) Symbióza historie, teorie a textologie. Česká literatura. 2014, 62(1), s. 99-102 (Mojmír Otruba: Hledání národní literatury).

38) O pražském německém divadle z gruntu. Divadelní revue. 2013, 24(3), s. 128-130 (Jitka Ludvová: Až k hořkému konci. Pražské německé divadlo 1845-1945).

37) Ruský formalismus neformálně. Tvar. 2013, 24(13), s. 26 (Boris Eichenbaum: Jak je udělán Gogolův plášť).

36) Výzva a úskalí suprasyntézy. Divadelní revue. 2012, 23(2), s. 125-127 (Martin Kučera: Kultura v českých dějinách 19. století).

35) Nová nerudovská monografie: přednosti a limity. Česká literatura. 2012, 60(5), s. 778-783 (Dagmar Mocná: Záludný svět Povídek malostranských).

34) Biografie v grantové pasti. Tvar. 2012, 23(12), s. 21 (Hardy, Stephen; Horáková, Martina; Kaylor, Michale; Prajznerová, Kateřina eds.: Literární biografie jako křižovatka žánrů).

33) Romantika na pokračování. Tvar. 2012, 23(10), s. 20 (Vaněk, Václav;  Hesová, Petra; Říha, Jakub, eds.: Staré a nové světy. Tři české romantické novely).

32) Císařův Planctus traditionis. Divadelní revue. 2011,  22(3), s. 113-116 (Jan Císař: Česká divadelní tradice: mýtus, nebo živá skutečnost?).

 31) Mezi (pseudo)otázkou a (neposkytnutou)odpovědí. Česká literatura. 2012, 60(1), s. 101-106 (Hana Šmahelová: V síti dějin národního obrození).

30) Norský klasik na český způsob. Tvar. 2011, 11(17), s. 23 (Matrin Humpál, ed.: Buřič a buditel Bjørsternje Bjørnson).

29) Pozoruhodná máchovská bilance. Česká literatura. 2011, 59(3), s. 466-471 (Růžena Grebeníčková: Máchovské studie).

28) Literárnost Sabinova díla. Česká literatura. 2011, 59(2), s. 266-269 (Michal Charypar: Karel Sabina).

27) Názor a metoda Felixe Vodičky. Česká literatura. 2011, 59(1), s. 117-119 (Felix Vodička - názor a metoda. K dějinám českého strukturalismu).

26) Shakespearovská zrcadlení. Tvar. 2011, 22(3), s. 21 (Martin Hilský: Shakespeare a jeviště svět).

25) Tři ("M") v jednom (svazku): Máchův Máj monograficky. Tvar. 2011, 22(2), s. 22.

24) Osobnost v optice fragmentu. Tvar. 2010, 21(9), s. 21 (Miroslav Červenka: Záznamník).

23) Sonda veleklasikem. Tvar. 2010, 21(8), s. 21 (Johannes Urzidil: Goethe v Čechách).

22) Hoegova velikonoční sekaná. Tvar. 2010, 21(7), s. 20 (Peter Hoeg: Tichá dívka).

21) Proč/jak je dobré míti Pynsenta. Tvar. 2008, 19(14), s. 2 (Robert, B. Pynsent: Ďáblové, ženy a národ).

20) Ther, Philipp: In der Mitte der Gesellschaft: Operntheater in Zentraleuropa 1815-1914. Bohemia. 2006/2007, 47, s. 476-478 (Philipp Ther: In der Mitte der Gesellschaft: Operntheater in Zentraleuropa 1815-1914).

19) Schovávaná na vědu. Tvar. 2008, 19(2), 24. ledna, s. 22 (Dobrava Moldanová: České příběhy).

18) Cestami českého verše posledních dvou staletí. Host. 2007, 23(6), s. 78-81 (Miroslav Červenka: Kapitoly o českém verši).

17) Obrozenská próza v novém světle. Česká literatura. 2004, 52(4), s. 571-574 (Lenka Kusáková: Krásná próza raného obrození v českých časopisech, almanaších a beletristických přílohách novin z let 1786-1830).

16) K povaze obrozenského vlastenectví. Česká literatura. 2004, 52(2), s. 85-286 (František Kutnar: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus).

15) Markus Wirtz: Josef Dobrovský und die Literatur. Slavia. 2003, 72, s. 466-467 (Markus Wirtz: Josef Dobrovský und die Literatur: frühe bohemistische Forschung zwischen Wissenschaft und nationalem Auftrag).

14) Literatura podle Hamana. Plzeňský literární život. 2003, 2(6), s. 24-25.

13) Cyril Kraus: Slovenský literárny romantizmus; Peter Káša: Medzi estetikou a ideológiou. Slavia. 2002, 71, s. 354-357 (Cyril Kraus: Slovenský literárny romantizmus; Peter Káša: Medzi estetikou a ideológiou).

12) Ze čtenářského deníku A. Burdy. Tvar. 2002, 13(3), (7. 2.), s. 2-3, pod pseudonymem Jura Osička (Alois Burda: Poslední súd).

11) Pavol Winczer: Súvislosti v čase a priestore. Slavia. 2001, 70, s. 262-264 (Pavol Winczer: Súvislosti v čase a priestore).

10) Česká literatura 19. století a evropský kontext. Tvar. 2000, 11(9), s. 4-5 (HAMAN, Aleš. Česká literatura 19. století a evropský kontext).

9) Jihoslovanské literatury v českém prostředí. Slavia. 2000, 69, s. 90-92 (Ivo Pospíšil; Miloš Zelenka, red.: Jihoslovanské literatury v českém prostředí).

8) K dejinám slovesnej fokloristiky. Slavia. 2000, 69, s. 241-243.

7) Peter Káša - Juraj Rusnák: Dve štúdie o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi. Slavia. 1998, 67, s. 394-396 (Peter Káša; Juraj Rusnák: Dve štúdie o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi).

6) Dušan Jeřábek: Arne Novák. Slavia. 1977, 66, s. 498-499 (Dušan Jeřábek: Arne Novák).

5) Hledání pevného bodu ve víru významů. Nad novým románem Umberta Eca. Tvar. 1995, 6(17) (Umberto Eco: Ostrov předešlého dne).

4) Arna Nováka tradice literární. Česká literatura. 1995, 43(5), s. 527-532 (Arne Novák: Česká literatura a národní tradice).

3) Naděžda Sieglová: Počátky české socialistické literatury pro mládež. Universitas. 1987, 20(2), s. 111 (Naděžda Sieglová: Počátky české socialistické literatury pro mládež).

2) Alois Hůlka: S Janem Nerudou na jihu Čech. Jihočeský sborník historický. 1986, 55(3), s. 168 (Alois Hůlka: S Janem Nerudou na jihu Čech).

1) Rozpaky nad přitažlivou publikací. Kmen. 1985, 8(48), s. 5 (Josef Špičák: Čtení o Janu Nerudovi).

 

9. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

9. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

21) "Fabrikace národní paměti: počátky národního příběhu v české literatuře 19. století". Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pamięć. Instytut Filologii Słowiańskiej, Univerzitet Wroclaw, 16.-19. května 2019.

20) „Die Moderne in Zeitschriften um 1900: Kontexte, Funktionen, Strategien“.  Moderne und die Zeitschriften um 1900. Regensburg, Institut für Slavisitk UNI Regensburg 2017.

19) „Poмантизм и/или биермейер“. Бидермейер в славском и европейском контексте, Petersburg, Insititut slavistiky Univerzity Petersburg 2016.

18) „Václav Hanka´s Übersetzungen und Anpassungen der südslawischen Heldenepik“. Neue Bienen fremden Literaturen. Der Literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770-1850). Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften 2015.

17) „Mezi pocitem zrady a kolonialismem. Obrazy Slovenska v české poezii od Štúra k První republice“. Štúr, štúrovci, romantici, obrozenci, Bratislava, Ústav Slovenskej literatúry SAV 2015.

16) „Role Vídně při zkoumání české literární romantiky“.  Miscellanea Vindobonensia Bohemica. In Erinnerung an den 200. Todestag von Josef Valentin Zlobický, Wien, Institut für Slawistik  UNI Wien 2011.

15) „Mehrsprachigkeit im tschechischen Drama 1787-1854“. Slavisches Drama und Theater in Vergangenheit und Gegenwart, Potsdam, Institut für Slavisitik UNI Potsdam, 2010.

14) „Náboženství a náboženskost v české romantické poezii“. Religie i religijnosc w literaturze i kulturze romantyzmu, Warzsawa, Wydzial Polonistiky Universytetu Warzsawskiego 2007.

13) „Märchendrama der Jahrhundertwende“. Die zehner Jahre in der tschechischen Literatur zwischen Symbolismus und Avantgarde, Potsdam, Institut für Slavisitik UNI Potsdam, 2006.

12) „Patriotische Posse im Schatten der Nazizeit. Zur Prager Aufführung von Štěpáneks Čech a Němec im Jahre 1936“. Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache, Potsdam, Institut für Slavisitik UNI Potsdam, 2004. 

11) „Das österreichische Volksstück in tschechischen Übersetzungen“. Verlorene kontexte. Zu den Wechselbeziehungen tschechischer und deutschsprachiger Theaterkultur in Böhmen und Mähren, Wien, Institut für Theaterwisenschaft UNI Wien 2003.

10) „Nation und Kosmopolitismus bei Jan Neruda“.  Prozesse kultureller Integration und Desintegration. Deutsche, Tschechen, Böhmen im 19. Jahrhundert. Jena, Institut für slavistik UNI Jena, Musikhochschule Weimar 2003.

9) „From Servility to Travesty. The Image of the Austria in the Czech Literature of the 19th Century“. Austria and Austrians: Images in World Literature, Salzburg, Institut für Anglistik UNI Salzburg 2001.

8) „Tschechisches Drama des 19. Jahrhunderts als methodologisches Problem“. Tschechisches Theater im mitteleuropäischen Kontext, Österreichisches Osteuropa-Institut  und Institut für Theaterwissenschaft, Wien 2000.

7) „Geschichte der tschechischen Literatur – Problem und Herausforderung der gegenwärtigen  Bohemistik“.  225 Jahre der Wiener Bohemistik, Institut für Slavistik UNI Wien 2000. 

6) „Das Märchendrama der Jahrhudertwende“. Das Jahr 1913, Institut für Slavistik UNI Potsdam 2000.

5) „Drama als Schnittpunkt der Normen, Kods und Sprachen“.  Prozessse im Drama und Theater der 90.er Jahre, Institut for Teatervitenskap + Institut für Erforschung der  Österreichschen Literatur, Bergen 2000.

4) „Wiener Impulse im tschechischem Theaterleben (1800-1850)“. Symposium of Intercultural Studies, UNESCO, Paris 1999.

3) „Das österreichische Volksstück in tschechischen Übersetzungen (1780-1850)“, Drama und Theater in böhmischer Länder, Institut für Theaterwissenschaft UNI Wien 1998.

2) „Vrchlický als Interpretationsproblem (Am Beispiel der Gedichtsammlung Poutí k Eldoradu)“. Jaroslav Vrchlický und der tschechische Symbolismus, Potsdam, Institut für Slavisitik UNI Potsdam, 1997.

1) „Tschechische Variante des Wiener Volksstückes“. Deutsche Literatur in Böhmen 1775-1900, Institut für Bayerische Literatur, Ludwig Maxmilian Universität  München, 1984.

9. 2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

28) "Deutsche Literatur im Spiegel der tsechchischen Moderne".  Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen. Svaz germanistů ČR a Filozoífická fakulta ZU v Plzni, Plzeň 25. 5. 2018.

27) „Katastrofa Pompejí a česká literární romantika“. Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě, Plzeň, ÚČL AV ČR, v.v.i., Národní galerie 2016.

26) „Loajalita jako souřadnice literárnosti“. Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století, Plzeň, ÚDU AV ČR, v.v.i., Národní galerie 2015.

25) „Prostor v Kollárově Slávy dceři“. Místo - prostor - krajina v literatuře a kultuře, Olomouc, Univerzita Palackého 2012.

24) „August von Kotzebue an der tschechischen Bühne 1800-1850“. Deutsches Theater in Prag, Goethe Institut Prag,  Divadelní ústav, Praha 2000.

23) „Metodologické problémy současné literárněvědné bohemistiky“. Historie v kontextu ostatních vědních disciplín, Pardubice, Sdružení historiků ČR 2007.

22) „Kamarýt marginálním básníkem. K mechanismu stanovování hodnoty literárního díla“. Josef Vlastimil Kamarýt. Život, dílo, doba, Město Velešín a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 2007.

21) „Úředník v české dramatické tvorbě 19. Století“. Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století, Plzeň, Ústav estetiky AV ČR, ÚDU AV ČR 2006.

20) „Der Raum als Ordnugselement der Literaturgeschichte“. Krajina bez vlastností: Literatura a střední Evropa, Praha, Ústav bohemistiky FF UK 2006.

19) „Výtvarná secese jako součinitel úspěchu Čechových Písní otroka“. Čas secese, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav 2006.

18) „Dekadentní erotická poezie: mezi provokací a konvencí“. Čas moderny, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav 2005.

17)„Nerudovy výstavní fejetony“. Čas výstavního ruchu, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Historický ústav 2004.

16) „K Vodičkovu modelu literární historie“. Felix Vodička 2004, Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2004.

15) „Biedermeier a současná literárněvědná bohemistika“. Biedermeier v českých zemích, Plzeň, ÚČL AV ČR a ÚDU AV ČR 2003.

14) „Recepční horizonty obrozenské literatury“. Střety národních a univerzálních modelů v české kultuře 19. století, Katedra bohemistiky PF JU, České Budějovice 2001.

13) „Čelakovský a divadlo“. Růže stolistá. František Ladislav Čelakovský 1799-1999, Strakonice,  ÚČL AV ČR 1999.

12) „Salon jako dramatický prostor“. Salony v české kultuře 19. století, Plzeň, ÚČL AV ČR, ÚDA AV ČR 1998.

11) „Obraz Čechů mimo domov v české literatuře padesátých a šedesátých let minulého století“. České kulturní enklávy ve světě, Katedra bohemistiky PF JU, České Budějovice 1998.

10) „Vídeňská erotika a pražská prudérie“. Se

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1