PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D.

 • Pracoviště:
  PF Katedra psychologie | odborný asistent
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 033 364
 • Místnost:
  050601005 pracovna 005 - 1. patro - Výukový objekt PF - U tří lvů (pracovna 205)
  U Tří lvů 1725/1A, 370 01 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Publikace

Detail publikace Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace

Životopis

Svoji psychologickou dráhu jsem začala po absolvování FF UK v Praze v 90.letech jako psycholog na úřadě práce v Praha 6. Nastoupila jsem právě v době, kdy se pracovní  poradenství pro nezaměstnané začalo vytvářet v České republice. Stála jsem tak u zrodu formování pracovního poradenství a psychodiagnostiky pracovních pozic, ale i u tvorby odborné metodiky Správy služeb zaměstnanosti na MPSV ČR v roli odborného lektora.

Další etapa mého profesního růstu se vyvíjela po mé mateřské dovolené již v privátní formě především v oblasti personální psychodiagnostiky. Prakticky až do dnešní doby realizuji posuzování pracovní vhodnosti (způsobilosti) na nejrůznější pracovní pozice pro personální agentury, úřady práce, firmy, organizace. Pro tuto náročnou obornou činnost jsem absolvovala mnoho kursů v psychodiagnostice, pod vedením významných osobností např. dr. Jiří Dan, dr. Karel Havlůj, dr. Petr Dittrich, Mgr. Jiří Uzel, prof. O. Mikšík, doc. Milan Rymeš, dr. Zdeněk Altman. Získala jsem akreditaci NBÚ z. č. 245/1998 Sb. a do roku 2005 realizovala posudky osobnostní způsobilosti.

Zároveň jsem se v té době zajímala i o forenzní psychodiagnostiku. Mým lektorem a učitelem byl dr. Karel Netík, dr. Urbanová. I v této oblasti zůstávám v roli  posuzovatele osobnostní způsobilosti žadatelů k držení střelné zbraně. Jsem členkou Asociace forenzních psychologů. 

V letech 1992 - 2000 se zároveň v ČR vyvíjela oblast psychologie reklamy a průzkumu trhu. Pod vedením dr. Jitka Vysekalové, dr. Karly Kostýlkové jsem se zúčastnila tvorby metodiky realizací reklamních kampaní, průzkumových a omnibusových šetření. V rámci celoživotního vzdělávání v letech 1992 - 1995 na FF UK v Praze jsem ukončila závěrečnou práci s názvem "Psychologické testování názvu výrobku jako součást propagace".

Od roku 2005 jsem se začala věnovat dopravní psychologii v Jižních Čechách. Vystudovala jsem dvouleté postgraduální studium na FF UP v Olomouci. Postupně jsem vytvořila akreditovaná pracoviště Ministerstvem dopravy ČR. Realizuji a posuzuji psychickou způsobilost řidičů ze zákona ( z.411/05 §87a, z. 133/2011 Sb, z.101/2023 Sb), dále pro mladistvé, seniory, se zdravotními omezeními dodnes. Jsem aktivní členkou Asociace dopravní psychologie, přednáším na konferencích, účastním se standardizace zahraničních testů. Zároveň jsem členkou revizní komise MD ČR za Jihočeský kraj.  Mými učiteli a odbornými lektory v dopravní psychologii byl dr. Jiří Hoskovec, dr. Jiří Štikar, dr. Vlasta Rehnová, dr. Alois Hudeček, doc. Matuš Šucha, dr. Dana Černochová a mnoho dalších.

Protože jsem původem Jihočeška, vrátila jsem se do Českých Budějovic a od roku 2010 jsem se stala asistentkou na katedře psychologie PF JČU, kde jsem garantem předmětu Psychologie práce a organizace. V roce 2018 jsem ukončila Ph.D. studium na FF UP v Olomouci disertační práci s názvem "Dopravní diagnostika osobnostních faktorů jako rozhodující proměnné v profilu řidiče z povolání". V současné době se účastním řadu projektů Asociace autoškol v ČR, Besipu a dalších, které mají vztah k prevenci nebo ke zmírnění problémů v silniční dopravě z hlediska psychologie účastníka dopravních situací.

Mou součástí života je rodina, příroda a lidé kolem ní. Jsem ráda v lese, na zahradě, ráda fyzicky pracuji, ráda pomáhám lidem kolem mne. Aktivně se věnuji plavání, jízdy na kole, lyžování a turistice. Ráda si zazpívám, účastním se kulturních akcí, mám ráda historii a rodokmeny nejenom své rodiny.

 

      

 

Tvůrčí činnost

Šafaříková, J. (1992, 1993). Poradenství nezaměstnanosti v ČR, interní časopisy úřadu práce.

Šafaříková, J. (1999). Osobnostní profil tazatele v průzkumu trhu. Praha, časopis Marketing a komunikace.

Šafaříková, J. (2002). Rizikové profese v rámci krizové intervence. Praha, MZ ČR, referát na mezinárodním fórum.

Šebová Šafaříková,J. (2008). Osobnostní faktory řidiče, který způsobil nehody. Prostějov, seminář ADP.

Šebová Šafaříková,J. (2012). Využití osobnostního dotazníku TVP v ČR. Prostějov, seminář ADP.

Šebová Šafaříková, J. (2012). Využití osobnostního dotazníku TVP v ČR. Košice, Univerzita P.K.Šafaříka, mezinárodní konference ČAPPO.

Šebová Šafaříková,J. (2013). Psychologie efektivního leadershipu - Procházka, J. a kol. - recenze.

Šebová Śafaříková, J. (2015). Psychická způsobilost mladých řidičů. Přednáška, ADP, konference PhD. FF UP Olomouc.

Šebová Šafaříková, J. (2015). Dopravně psychická způsobilost pro řidiče. Přednáška, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, Praha.

Šebová Šafaříková, J. (2015). Psychická způsobilost u řidičů s diabetem. Přednáška, Česká lékařská komora J.E. Purkyně, Praha.

Šebová Šafaříková, J. (2019). Osobnostní profil rizikového řidiče v silničním provozu. Případová studie, konference Asociace psychologů práce, 2019, MUNI Brno.

Šebová Šafaříková, J. (2019). Současné trendy v dopravní psychologii. Přednáška, seminář ADP, Assessment systems, Praha.

Šebová Šafaříková, J. (2020). Osobnostní faktory související se silničním provozem - dotazník PERSROAD (Schuhfried). Přednáška, seminář ADP, Assessment systems, Praha.

Šebová Šafaříková, J. (2022). Komplikované stáří v rukou řidiče. Případová studie, konference Asociace dopravní psychologie, 2022, Praha.

Aktuální rozvrhInformace

Na katedře psychologie jsem garantem předmětu Psychologii práce a organizace, do které patří nejenom ergonomie pracovního prostředí, ale i personální psychologie, psychologie reklamy, průzkumu trhu, řízení a dopravní psychologie.

Odborným garantem jsem i pro předmět Psychohygiena duševní práce.

Dále se účastním výuky předmětu Psychologie Centra DVPP pro celoživotní vzdělávání učitelů.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1