Mgr. David Skalický, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 853
 • Místnost:
  023400041 kancelář 041 - přízemí - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat
  023401040 pracovna pedagogů 040 - 1. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis


David Skalický (*1980) vystudoval bohemistiku a literární vědu na FF JU v Českých Budějovicích, v roce 2008 zde obhájil disertační práci s názvem "Možnosti aplikace sémantického gesta při interpretaci literárních textů." V letech 2009—2010 vyučoval v rámci Fulbrightova stipendia na University of Kansas. V současnosti působí na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU, kde vyučuje literární teorii, sémiotiku či kulturální teorie. Vydal monografii Ozvláštnění — fikce — estetická zkušenost (2017) a autorsky se podílel na monografiích Stopy pragmatismu: Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem (2016), Literary Universe in Three Parts: Language, Fiction, Experience (2018), Kontext v pohybu: (Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře (2018), Pohyb řeči a místa nespojitosti: Postanalytické a neopragmatické iniciace v literární vědě (2021) či Chór a disonance: Česká literatura 1947-1963 (2023). Je rovněž autorem řady studií týkajících se strukturální estetiky či teorie interpretace (více viz záložka Tvůrčí činnost).

Tvůrčí činnost

PUBLIKACE (aktualizace: říjen 2023)

Odborné knihy

 • BÍLEK, Petr A. - KAPLICKÝ, Martin - PAPOUŠEK, Vladimír - SKALICKÝ, David: Kontext v pohybu: (Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře. Praha: Akropolis, 2018. 296 s. ISBN 978-80-7470-220-4. (25%)
 • BÍLEK, Petr A. - PAPOUŠEK, Vladimír - SKALICKÝ, David: Literary Universe in Three Parts: Language – Fiction – Experience. Brighton: Sussex Academic Press, 2018, 256 s. ISBN 978-1-84519-908-1. (33%)
 • SKALICKÝ, David: Ozvláštnění – fikce – estetická zkušenost. České Budějovice: Halama, 2017. 126 s. ISBN 978-80-87082-36-2. [dostupné online]

Kapitoly v odborných knihách a ve sbornících

 • SKALICKÝ, David: Role paratextu. In kol.: Transfery recepce: Česká literatura ve světě a světová literatura v Česku v období 1989–2020. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity 2022, s. 195-230. ISBN 978-80-7394-942-6. [dostupné online]
 • SKALICKÝ, David: Literární vědec, básník a politik mezi čtyřmi sjezdy: K myšlení o literatuře. In Papoušek, Vladimír a kol.: Chór a disonance: Česká literatura 1947-1963. Praha: Akropolis 2022, s. 253-285. ISBN 978-80-7470-457-4.
 • SKALICKÝ, David: Selský rozum v časech internetového věku aneb Chvála věcí nepřirozených. In Skalický, David - Wiendl, Jan (eds.): Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii. Praha: FF UK 2022, s. 271-279. ISBN 978-80-7671-057-3. (Publikováno též na Britské listy [onlilne].)
 • SKALICKÝ, David: Jana Mukařovského cesta od ironie k metafyzice a zpět. In Papoušek, Vladimír - Skalický, David - Kaplický, Martin - Bílek, Petr A.: Pohyb řeči a místa nespojitosti: Postanalytické a neopragmatické iniciace v literární vědě. Praha: Akropolis 2021, s. 211-265. ISBN 978-80-7470-365-2.
 • SKALICKÝ, David: Žvatlati o díle, nebo zaznamenávati dojmy? Cesty vědy a cesty kritiky. In Kubíček, Tomáš - Papoušek, Vladimír - Skalický, David (eds.): Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Praha: Akropolis, 2020, s. 50-61. ISBN 978-80-7470-294-5.
 • SKALICKÝ, David: Myšlení o literatuře mezi uměním a vědou. In Papoušek, Vladimír a kol.: Pokušení neviditelného: Myšlení moderny. Praha: Akropolis 2019, s. 104-143. ISBN 978-80-7470-263-1.
 • SKALICKÝ, David: Politika označování: Umění v boji o význam. In Pašteková, Michaela - Brezňan, Peter (eds.): Umenie, estetika, politika. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2019, s. 20-27. ISBN 978-80-972624-2-6.
 • SKALICKÝ, David: Na obhajobu použití: hranice a kriteria interpretace uměleckého textu z neopragmatické perspektivy. In Pašteková, Michaela - Debnár, Marek (eds.): Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2018, s. 68-79. ISBN 978-80-972624-1-9. (Publikováno též in Bílek, Petr A. - Kaplický, Martin - Papoušek, Vladimír - Skalický, David: Kontext v pohybu: (Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře. Praha: Akropolis, 2018, s. 131-147.)
 • SKALICKÝ, David: Sémiotické pojetí estetického postoje. In Pašteková, Michaela – Brezňan, Peter (eds.): Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty: Aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2017, s. 256–269. ISBN 978-80-972624-0-2.
 • SKALICKÝ, David: Pravda a věrojatnost neboli o uvěřitelnosti umění. In Bílek, Petr A. - Nagy, Ladislav - Skalický, David: "Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí": Lomy, vertikály, refrakce (K 60. narozeninám Vladimíra Papouška). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017, s. 214-227. ISBN 978-80-7394-672-2.
 • SKALICKÝ, David: „Zkušenosti, které se ve vnímateli rozvlní nárazem uměleckého díla...“: Pragmatické pojetí estetické zkušenosti a česká strukturální estetika. In Bílek, Petr A. a kol.: Stopy pragmatismu: Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016, s. 127–156. ISBN 978-80-7394-627-2.
 • SKALICKÝ, David: „What is Poetry?“ Reconsidered. In Kubíček, Tomáš – Lass, Andrew (eds.): Roman O. Jakobson: A Work in Progress. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, s. 171–182. ISBN 978-80-244-4386-7. [dostupné online]
 • SKALICKÝ, David: Daleko k nevinnosti: Jazyk, literatura a moc. In Skalický, David – Bauer, Michal – Brdek, Zdeněk – Papoušek, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace II: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 13–26. ISBN 978-80-7470-073-6.
 • SKALICKÝ, David: Mimesis, fikce, interpretace. In kolektiv autorů: Studia Humanitatis – Ars Hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V. Ostrava: Filozofická fakulta, 2014, s. 249–267. ISBN 978-80-7464-456-6. [dostupné online]
 • SKALICKÝ, David: Modernistický původ pražské strukturální estetiky. In Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan (eds.): Moderna/Moderny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 348–357. ISBN 978-80-244-3418-6.
 • SKALICKÝ, David: Smysl (dez)interpretace (z americké perspektivy). In Vorel, Jan – Žatecký, Vladimír (eds.): Studia Humanitatis – Ars Hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. Ostrava: Filozofická fakulta, 2012, s. 131–140. 978-80-7464-161-9. [dostupné online]
 • SKALICKÝ, David: Literatura a zrcadlo přírody: Některé souvislosti Rortyho antireprezentacionalismu a myšlení o literatuře. In Veberová, Veronika – Bílek, Petr A. – Papoušek, Vladimír – Skalický, David (eds.): Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012, s. 62–73. ISBN 978-80-87481-67-7.
 • SKALICKÝ, David: Hermeneutika a hranice strukturalismu. In Vorel, Jan (ed.): Studia Humanitatis – Ars Hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace II. Ostrava: Filozofická fakulta, 2009, s. 141–157. ISBN 978-80-7368-528-7. [dostupné online]
 • SKALICKÝ, David: Literární historie jako interpretace literárních dějin. In: Nadnárodní dimenze české národní kultury I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, s. 175–185.

 Studie a články v časopisech

 • SKALICKÝ, David: Od kritických ohlasů k životu literárního díla. Slovo a smysl / Word & Sense, 2019, 16(32), s. 184-193. ISSN: 2336-6680. [dostupné online]
 • SKALICKÝ, David: Od definice ke kritice. ESPES, 2019, 1(8), s. 20-26. ISSN 1339-1119. [dostupné online]
 • SKALICKÝ, David: Mýtus přirozeného jazyka. Litikon, 2018, 1, s. 26-32. ISSN 2453-8507. [dostupné online]
 • SKALICKÝ, David: Za hranice fikčního světa: od ozvláštnění k estetické zkušenosti. Svět literatury, 2016, 26(53), s. 65–82. ISSN 0862–8440. [dostupné online] (Anglicky in Bílek, Petr A. - Papoušek, Vladimír - Skalický, David: Literary Universe in Three Parts: Language - Fiction - Experience. Brighton: Sussex Accademic Press 2018, s. 127-147.)
 • SKALICKÝ, David: Úvahy nad pisoárem, aneb co je umění? Nad antologií textu angloamerické estetiky na téma definice pojmu umění. Slovo a smysl / Word & Sense, 2012, 9(17), s. 165–177. ISSN 1214‑7915. [Recenzní studie na: Kulka, Tomáš - Ciporanov, Denis (eds.): Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století.] [dostupné online]
 • SKALICKÝ, David: Americká literární kritika před potopou. Tvar. 2010, č. 15, s. 23. [Recenze na: Onufer, Petr (ed.): Před potopou: Kapitoly z americké literární kritiky 1930-1970.]
 • FAKTOROVÁ, Veronika – SKALICKÝ, David: Otázky metodologie literárních dějin. Česká literatura. 2006, 54 (1), s. 128–131. (50%)

 Ediční a redakční činnost

 • Skalický, David - Wiendl, Jan (eds.): Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii. Praha: FF UK 2022, 365 s. ISBN 978-80-7671-057-3.
 • Papoušek, Vladimír - Skalický, David - Kaplický, Martin - Bílek, Petr A.: Pohyb řeči a místa nespojitosti: Postanalytické a neopragmatické iniciace v literární vědě. Praha: Akropolis 2021, 367 s. ISBN 978-80-7470-365-2. (Redakce a autor jedné z kapitol)
 • Kubíček, Tomáš - Papoušek, Vladimír - Skalický, David (eds.): Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Praha: Akropolis, 2020, 326 s. ISBN 978-80-7470-294-5. (Ediční příprava, autor jedné z kapitol)
 • Papoušek, Vladimír a kol.: Pokušení neviditelného: Myšlení moderny. Praha: Akropolis 2019, 504 s. ISBN 978-80-7470-263-1. (Redakce a autor jedné z kapitol)
 • Bílek, Petr A. - Kaplický, Martin - Papoušek, Vladimír - Skalický, David: Kontext v pohybu: (Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře. Praha: Akropolis, 2018. 296 s. ISBN 978-80-7470-220-4. (Odpovědný redaktor a autor či spoluautor tří kapitol)
 • Bílek, Petr A. - Nagy, Ladislav - Skalický, David (eds.): "Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí": Lomy, vertikály, refrakce (K 60. narozeninám Vladimíra Papouška). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017, 327 s. ISBN 978-80-7394-672-2. (Odpovědný redaktor a autor jedné z kapitol)
 • Bílek, Petr A. - Dadejík, Ondřej - Kaplický, Martin - Papoušek, Vladimír - Skalický, David - Staněk, Jan: Stopy pragmatismu: Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016, 199 s. ISBN 978-80-7394-627-2. (Odpovědný redaktor, autor Úvodu a jedné z kapitol).
 • Papoušek, Vladimír – Skalický, David (eds.): Fenomén Zappa. Praha: Akropolis, 2016, 272 s. ISBN 978-80-7470-143-6. (Ediční příprava, redakce, autor jmenného rejstříku a résumé).
 • Skalický, David – Bauer, Michal – Brdek, Zdeněk – Papoušek, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace II: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, 332 s. ISBN 978-80-7470-073-6.
 • Veberová, Veronika – Bílek, Petr A. – Papoušek, Vladimír – Skalický, David (eds.): Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012, 308 s. ISBN 978-80-87481-67-7.
 • Broučková, Veronika – Faktorová, Veronika – Martinek, Jakub – Skalický, David (eds.): Dialog mezi filozofií a literaturou. České Budějovice: Tomáš Halama, 2006. 96 s. ISBN 80-87082-00-1.

Referáty na vědeckých konferencích a kolokviích

 • O perfomativitě (každé) teorie umění. Konference Performativita, narativita, deskriptivita. Filozofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň, 25.-26. 10. 2023.
 • Kulturní transfer - role paratextu. Konference Světová literatura v Čechách - česká literatura ve světě. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 6.–7. 10. 2021.
 • Život literárního díla: mezi čtenářem a badatelem. Kolokvium Umělecké dílo literární aktuálně: Roman Ingarden a interpretace literárního díla. Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 27. 2. 2019.
 • Politika označování: Umění v boji za význam. Konference Umenie, estetika, politika. Univerzitná knižnica, Bratislava, 24.-26.10. 2018. (Organizátor: Slovenská asociácia pre estetiku.)
 • Estetika jako moderní věda: Koncový slovník pražské strukturální estetiky. Konference Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Moravská zemská knihovna, Brno, 19.-20. 9. 2018. (Organizátoři: FF JU, MZK, FF UK)
 • Od definice ke kritice. Konference Unavené umění: kompetence tvůrčí a kritické (1. bienální konference Společnosti pro estetiku). Muzeum umění Olomouc, 15.-16. 3. 2018. (k dispozici online)
 • Interpretace vs použití? (Kritéria interpretace uměleckého textu z neopragmatické perspektivy). Konference Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 19–21. 9. 2017. (Organizátor: Slovenská asociácia pre estetiku.)
 • Estetično jako vědecký fakt. Konference Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty: Aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 12–14. 10. 2016. (Organizátor: Slovenská asociácia pre estetiku.)
 • Mukařovského analogie estetické zkušenosti. Konference (Neo)pragmatismus v českém literárním, kulturním a myšlenkovém kontextu. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 23. 6. 2016.
 • Interpretace a fikční světy. Konference Studia Humanitatis – Ars Hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 6–7. 5. 2014.
 • Národ jako fetiš a simulakrum. Konference Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literárních textech. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 17–18. 6. 2013.
 • Jakobson in Czech Literary Criticism 1982–2012. Konference Jakobson ve struktuře (české) vědy. Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, 10–11. 12. 2012.
 • Smysl dez-interpretace (k dekonstrukci Paula de Mana). Konference Studia Humanitatis – Ars Hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 9–10. 5. 2012.
 • Modernistická estetika pražské školy. Symposium Fenomén moderny ve středoevropských souvislostech. Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, 27–3. 2012.
 • Antireprezentacionalistická estetika Richarda Rortyho. Konference Modely reprezentací v literatuře. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 26–28. 1. 2011.
 • Reconstruction of Czech Literary History in the Context of Political Change. Mezinárodní konference Central Europe 1989: Lessons and Legacies. University of Kansas, Lawrence, USA, 16–17. 10. 2009.
 • Hermeneutika a hranice strukturalismu. Konference Studia Humanitatis – Ars Hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace II. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 23–24. 10. 2007.

Přednášky typu "invited speaker"

 • Recepční literární historie a zkoumání života uměleckých děl v éře internetu. Společnost pro estetiku/FF ZČU, Plzeň, 21. 5. 2019.
 • Politika označování: Jazyk a ideologie. Filologický klub FF JU, České Budějovice, 22. 3. 2018.
 • Music in the Underground. Armstrong Atlantic State University, Savannah, USA, 9. 4. 2010.
 • Literature and Ideology. Armstrong Atlantic State University, Savannah, USA, 8. 4. 2010.

Jiné

 • Recepce světové literatury v Česku. [Specializovaná mapa.] Online: https://recepce.mapy.mzk.cz. [Spolu s Lenkou Pokornou Korytarovou, Jindrou Pavelkovou a Pavlou Rychtářovou.]
 • Recepce světové literatury v Česku 1989-2020. [Specializovaná veřejná databáze.] Online: https://www.knihovny.cz/short/recepce. [Spolu s Lenkou Pokornou Korytarovou, Janou Kurfürstovou, Jindrou Pavelkovou a Petrou Žabičkovou.]

Publikace na Academia.edu
 

GRANTOVÉ PROJEKTY

 • 2018-2022: Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989-2020 (NAKI DG18P02OVV036; 03/2018-12/2022; člen spoluřešitelského týmu; hl. řešitel Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.)
 • 2018–2020: Jazyk a řečové strategie české literární vědy (GA ČR 18-14957S; člen řešitelského týmu, hl. řešitel Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.)
 • 2015–2017: Neopragmatické myšlení a literární věda (GA ČR 15-22141S; člen řešitelského týmu; hl. řešitel Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.)
 • 2012–2014: Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0125; manažer projektu a člen vědeckého týmu; garant projektu Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.)
 • 2009–2010: Czech Language and Literature at the University of Kansas (Fulbrightovo stipendium pro pobyt vědců a přednášejících, srpen 2009–květen 2010)
 • 2006–2011: Centrum výzkumu české umělecké avantgardy (LC 06053; člen výzkumného týmu; hl. řešitel Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.)
 • 2005–2011: Dějiny novější české literatury v nadnárodním kontextu (MSM 6007665803, člen výzkumného týmu; hl. řešitel Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.)
 • 2005: Teorie interpretace v angloamerické literární vědě (GAJU, řešitel)

Aktuální rozvrhInformace

VEDENÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Zadané v akad. roce 2023/24
(podrobnosti o všech zadaných pracích v IS STAG JU):

 • Videohry a medialita [rozpracována]

2022/23

 • Ideologie a masová kultura [rozpracována]
 • Rozdělená společnost: kulturní války současné české společnosti [rozpracována]
 • Saturnin a jeho adaptace [rozpracována]

2021/22

 • Psychopati a sociopati - (anti)hrdinové západní kinematografie [rozpracována]
 • Trendy, diktáty i rebelie: Proměny image během 20. století

2019/20

 • Sociokulturní aspekty lidské destruktivity

2018/19

 • Pokračování příště: fikční světy televizních seriálů
 • Středozemě vs. Západozemí
 • Reprezentace etnických menšin v současných médiích
 • Slow Life: Pomalé žití v dnešní rychlé době

2017/18

 • Reprezentace dobývání Nového světa
 • Harry Potter jako transmediální fikce [nedokončena]
 • Sémantika české pivní reklamy aneb "Chlapi sobě"

2016/17

 • Teorie interpretace Umberta Eca [nedokončena]
 • Jazyk jako nástroj světatvorby
 • Magický svět G. G. Márqueze
 • Sapkowského Zaklínač jako transmediální vyprávění
 • Rasismus a jeho narativní reprezentace v umění

2014/15

 • Kniha na cestě od rukopisu ke čtenáři

2013/14

 • Postava upíra a její proměny v literatuře

2012/13

 • Ceny a ocenění jako mystifikační nástroj kulturních hodnot
 • Reprezentace hrdiny a antihrdiny v britské fantasy literatuře
 • Hranice fikce


VEDENÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Zadané v akad. roce 2022/23 (podrobnosti o všech zadaných pracích v IS STAG JU):

 • Boj za práva plodu: pro-life diskurz v současném českém mediálním prostoru [rozpracována]
 • Láska na obrazovce: sémiotická analýza televizních reality show [rozpracována]
 • Rape Culture v Česku: reprezentace sexuálního násilí v českých médiích, umění a popkultuře [rozpracována]
 • Fanfikce a Real Person Fiction na českém internetu [rozpracována]

2021/22

 • Dezinformace v současném českém mediálním prostoru
 • Duna: jazyk literatury a jazyk filmu [rozpracována]
 • Rozpolcená postava v literatuře a ve filmu
 • Kulturní průmysl pohledem Frankfurtské školy [rozpracována]
 • Rodina v animovaných seriálech [nedokončena]

2020/21

 • Vliv politických ideologií na uměleckou tvorbu v Rusku v letech 1900-1930
 • Ideologie v československých filmových a televizních pohádkách z období 1952-1989 [nedokončena]

2019/20

 • Potápky, páskové a jejich reprezentace v české kultuře

2018/19

 • Filmová adaptace literárního díla v teorii a praxi
 • Narace ve filmu

2017/18

 • Videohra jako narativní fikce [nedokončena]

2016/17

 • Pohádka literární a/vs. animovaná: pohádky bratří Grimmů v adaptaci studia Walta Disneyho
 • Filmové zobrazení sociální exkluze [nedokončena]
 • To Stephena Kinga a jeho filmová zpracování
 • Rétorika obrazu v současných médiích
 • Rodina podle současné české reklamy

2015/16

 • Narativní postupy v Pratchettově Zeměploše
 • Reprezentace postavy v literatuře a ve filmu
 • Poetika literárního hororu [nedokončena]
 • Paratexty, jejich podoba a význam
 • Abstraktní autor

2014/15

 • Kunderova teorie umění
 • Z literatury do filmu: teorie filmové adaptace [nedokončena]
 • Čtenář jako tvůrce [nedokončena]
 • Fikční svět Sapkowského Zaklínače
 • Cenzura v umění

2013/14

 • Autorství a interpretace uměleckých děl
 • Estetická distance ve fikci a fikčních světech
 • Česká feministická estetika
 • Barthesova sémiotika obrazu
 • Soft Science Fiction z perspektivy naratologie
 • Středozemě J.R.R. Tolkiena: analýza fikčního světa [nedokončena]

2012/13

 • Fikce a realita [nedokončena]
 • Fikční světy fanfiction
 • Nespolehlivost ve vyprávění
 • Mýtus a umění ve strukturální antropologii Clauda Lévi-Strausse
 • Fikční světy literární fantasy
 • Literární text a jeho ilustrace
 • Role čtenáře v recepční teorii Umberta Eca

2011/12

 • Čas a prostor ve fantasy
 • Problematika autorství v moderních estetických koncepcích
 • Postava a její reprezentace v literatuře

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1