Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 883
 • Místnost:
  023401045 pracovna pedagogů 045 - 1. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Štěpán Kubalík absolvoval magisterské studium filozofie a estetiky na FF UK v Praze, kde také získal doktorský titul v oboru estetika; v rámci studia realizoval studijní a badatelské pobyty v USA (State University of New York) a Velké Británii (University of Sussex). Jeho badatelský zájem je orientován především na průniky filozofie jazyka (zejména anglo-americké, analytické tradice) a sémiotiky do tematického pole estetiky; zejména jde o otázky estetického soudu, významu a interpretace uměleckého díla, pojetí uměleckého díla jako znaku, vztah pojmovosti a smyslovosti či teorie metafory. Vedle Ústavu věd o umění a kultuře FF JU působí i na Katedře estetiky FF UK v Praze. Od roku 2008 je součástí redakčního týmu mezinárodního odborného časopisu Estetika: The European Journal of Aesthetics, od roku 2011 je členem organizačního výboru Společnosti pro estetiku při AV ČR.

Tvůrčí činnost

PUBLIKACE (výběr)

Původní odborné studie

 • ‘On Art and Losing One´s Way Around’, in Agnieszka Bandura and Urszula Lisowska (eds.), Philosophy and Cartography, Brepols Publishers, in print.
 • ‘Moc a bezmoc kánonu’, in Michaela Hučko Pašteková, Martin Boszorád (eds.), Kánony - V sieti interpretácií a referenčných rámcov, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2023, ss. 122-131.
 • ‘Dokumentární tvorba: periferie umění a otázka autonomie estetična’, in Michaela Pašteková, Peter Brezňan (eds.), Centrum a periféria estetiky, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2020, ss. 192–201.
 • ‘Theory of Metaphor and Aspect Seeing’, World Literature Studies 10 (2018): 104-113.
 • ‘Naturalismus v analytické estetice’, in Michaela Pašteková, Marek Debnár (eds.), Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2018, ss. 155–166.
 • ‘Estetická norma a problém řízení se pravidlem’, in Michaela Pašteková, Peter Brezňan (eds.), Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského, Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2017, ss. 64–75.
 • ‘Some Remarks on Descriptive and Negative Aesthetic Concepts: A Critical Note’, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 50 (2013): 206­-211 (společně s O. Dadejíkem).
 • ‘Krása a ošklivost v estetickém souzení’, in Martin Kolář (ed.), Krása významu, Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2013, ss. 42-51.
 • ‘Estetický znak u Nelsona Goodmana a Jana Mukařovského’, Filosofický časopis 60 (2012) - Mimořádné číslo: Studie k filosofii Nelsona Goodmana: 91-111.
 • ‘Patří krása zahrady umění, nebo přírodě?’, in Ondřej Dadejík, Jan Staněk, Karel Stibral (eds.), Zahrada: Přirozenost a umělost, Praha: Dokořán 2012, ss. 105-120.
 • ‘Umění a falzum’, in Pavel Zahrádka (ed.), Estetika na přelomu milénia: Vybrané problémy současné estetiky, Brno: Barrister & Principal, 2011, ss. 165­180.
 • ‘Druhá příroda u McDowella I’, in Ondřej Dadejík, Bohuslav Binka, Karel Stibral (eds.), Krása, krajina, příroda II: Kapitoly o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí, Brno: Masarykova univerzita, 2009, ss. 35­40.

Recenze

 • ‘Jan Bierhanzl: Estetika ambiguity’, Reflexe 62 (2022): 197-205.
 • ‘Peter Goldie and Elisabeth Schellekens: Who’s Afraid of Conceptual Art?’, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 47 (2010): 155­-161.

Překlady

Popularizační texty

 • ‘Nelson Goodman, epistemolog umění’, Anthropos 6 (2009): 49­55.
 • ‘Cokoli se podobá čemukoli jinému. Nelson Goodman a jeho výhrady proti danému’, Aluze 12 (2008): 60­64.
 • ‘Může být reklama uměním? A kdy…? O povaze vztahu reklamy a umění a podmínkách jejího posouzení’, Cinepur 10 (2007): 2­5.

 

VĚDECKÉ KONFERENCE

Příspěvky na konferencích, zvané přednášky (výběr)

 • ‘Blízká setkání třetího druhu: K otázce vztahu narativního a ambientního rozměru estetické hodnoty’, Performativita, narativita, deskriptivita, Plzeň, pořádáno Českou společností pro estetiku a Slovenskou asociáciou pre estetiku a Katedrou filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 25. - 26. října 2023 (společně s O. Dadejíkem).
 • ‘Estetická norma a paradox řízení se pravidlem’, Plzeň, Katedra filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 6. prosince 2022, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 6. prosince 2022 (zvaná přednáška).
 • ‘Moc a bezmoc kánonu’, Kánony (v sieti kontextov, interpretácií a referenčných rámcov), Nitra, pořádáno Českou společností pro estetiku a Slovenskou asociáciou pre estetiku a Ústavem literárnej a umeleckej komunikácie, FF UKF v Nitre, 19 - 21. října 2022 (společně s O. Dadejíkem).
 • ‘Mýtus muzea’, Odlišnost(i) umění, Plzeň, pořádáno Katedrou filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 24. a 25. května 2022 (společně s O. Dadejíkem).
 • ‘Wittgensteinovská inspirace v teorii estetické zkušenosti Virgila C. Aldriche’, Double Contemporary - Workshop k současné estetice a současnému umění, Praha, pořádáno Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, 15. prosince 2021 (zvaná přednáška).
 • ‘Balast, nebo klíč? O roli doprovodných informací v rámci muzejního účinu’, Mezi východem a západem: Tradice středoevropského prostoru?, Brno, pořádáno Českou společností pro estetiku a Slovenskou asociáciou pre estetiku, 14. a 15. října 2021 (společně s O. Dadejíkem).
 • ‘On Art and Losing One´s Way Around’, Philosophy and Cartography International Seminar, Wrocław, pořádáno Institute of Philosophy, Wrocław University a Academy of Fine Arts and Design in Wrocław, 4. -­ 8. listopadu 2019 (zvaná přednáška).
 • ‘Dokumentární tvorba: periferie umění a otázka autonomie estetična’, Estetika centra a periférie – Centrum a periféria estetiky, Bratislava, pořádáno Slovenskou asociáciou pre estetiku, 23. ­- 25. října 2019.
 • ‘Maps and Art’, Engaging the Contemporary: Reconfiguring the Aesthetic, Valletta, Malta, pořádáno University of Malta, 1. ­- 2. listopadu 2018 (společně s O. Dadejíkem).
 • ‘Theory of Metaphor and Aspect Seeing’, Metapherforschung und ihre Problemaspekte in interdisziplinären und transdisciplinären Perspektive, Bratislava, pořádáno Ústavem svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, 30. -­ 31. května 2018.
 • ‘Bullough´s Concept of Psychical Distance and the Role of Pretense in Aesthetic Experience’, Fiction and Pretense - 13. Prague Interpretation Colloquium, Praha, pořádáno Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, 23. -­ 25. dubna 2018 (zvaná přednáška).
 • ‘Naturalismus v analytické estetice’, Pragmatické dimenzie umenia a estetiky, Bratislava, pořádáno Slovenskou asociáciou pre estetiku, 19. -­ 21. září 2017.
 • ‘Estetická norma, řízení se pravidlem a aspektové vnímání’, Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského, Bratislava, pořádáno Slovenskou asociáciou pre estetiku, 12. ­- 14. října 2016.
 • ‘Beauty and Ugliness in Aesthetic Judgment’, Conference of The International Association for Aesthetics, Krakow, 21. ­- 27. července 2013.
 • ‘Aesthetic Experience, Sense Perception and the Notion of Psychical Distance’, Vth Mediterranean Congress of Aesthetics, Cartagena, pořádáno Universidad de Murcia a Universidad Politécnica de Cartagena, 4. -­ 8. července 2011 (společně s T. Hadravovou).
 • ‘Estetický funkcionalismus Nelsona Goodmana’, Seminář věnovaný filozofii Nelsona Goodmana, Plzeň, pořádáno Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, 11. listopadu 2010 (zvaná přednáška).
 • ‘The Conceptual Nature of Aesthetic Properties’, The Aesthetic Dimension of Visual Culture, Praha, pořádáno Katedrou estetiky FF UK, 20. – 22. října 2009.

Konference – podíl na organizaci

17. - 19. června 2013 The Annual Conference of the European Society of Aesthetics, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s European Society of Aesthetics.

20. - 22. října 2009 The Aesthetic Dimension of Visual Culture, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

 

REDAKČNÍ ČINNOST

2008 ­ - současnost Řadový redaktor (Associate Editor) časopisu Estetika: The European Journal of Aesthetics (mezinárodní recenzovaný odborný časopis [Web of Science, ERIH, Scopus])

 

OSTATNÍ

2011 – současnost Člen organizačního výboru Společnosti pro estetiku při AV ČR.

2017 Člen odborné poroty v sekci Dokumentární tvorba festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio International Festival (Olomouc, 20. ­ 23. března).

2014 – 2015 Spolupracovník redakce Dok.Revue (přispěvatel na blog).

2011 – 2015 Člen řešitelského týmu v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P13 Racionalita ve vědách o člověku, podprogram Ústavu filozofie a religionistiky a Katedry estetiky Poznání a normativita.

2010 – 2022 Externí pedagog na Katedře teorie a kritiky Divadelní fakulty AMU.

2007 – 2009 Člen řešitelského týmu tříletého grantového projektu GAČR č. 408/07/0909 Estetická dimenze vizualizace kultury.

Aktuální rozvrhInformace

Štěpán Kubalík se podílí na organizaci přednášek Společnosti pro estetiku. Od roku 2021 jsou záznamy některých těchto přednášek dostupné online na youtube kanálu společnosti.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1