Skip to main content

RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 033 009
 • Místnost:
  050102010 pracovna pedagogů 010 - 2. patro - Děkanát PF a výuka - Jeronýmova I(10) (pracovna 311)
  Jeronýmova 200/10, 370 01 České Budějovice
  navigovat

Vyučované předměty

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Publikace

Detail publikace Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace

Životopis

Tvůrčí činnost

Aktuální rozvrhInformace

Konzultační hodiny

LS 2023/24 - čtvrtek 9.30-11 hod., příp. po domluvě emailem.

Mimo semestr se, prosím, předem domluvte emailem.

 

 

Výuková činnost

Fyzická antropologie pestře: od kurzů první pomoci a biologií dítěte přes anatomii, medicínskou propedeutiku a patobiologii člověka k fylogenezi a evolučním aspektům chování člověka (podrobnější informace portál STAG JU). 

Výuka v zahraničí: 2012 (1 týden) - University of Stirling (skupina BERG), Stirling, UK; 2010 (3 týdny) - University of Liverpool (School of Biological Sciences), Liverpool UK; 2009 (2 týdny) - Vilniaus Pedagoginis Universitetas (Fakulta přírodních věd, Katedra zoologie), Vilnius, Litva

K popularizaci antropologie: Přispěla jsem v projektech BOV, Dětská univerzita PF JU a dalších. Tematické workshopy v mateřských a základních školách se po době pandemických opatření pomalu obnovují.

 

Odborná a vědecká činnost

Fyzická antropologie - antropometrie, somatotypologie apod.

Kinantropologie - motorické testy, funkční zkoušky apod.

Didaktické přístupy k výuce první pomoci a biologie člověka pro výuku v MŠ až SŠ

Vybrané projekty:

GAJU 123/2019/S Procesní a obsahové inovace vzdělávání v biologii a fyzice  - členka řešitelského týmu

Vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie s tematikou badatelsky orientovaného vyučování – Škola BOV (VZ 46/11/36) - členka řešitelského týmu

FRVŠ 1175/2010 Tvorba předmětu Základy biologie dítěte a zdravotní prevence pro studenty učitelství na PF JU - hlavní řešitelka

 

Biografie

2000 absolvování magisterského studia, Učitelství pro střední školy (biologie – chemie), Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

2003 rigorózní řízení, obor Antropologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

2007 absolvování doktorského studia, studijní program Antropologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

2019 absolvování rekvalifikačního kurzu Člen první pomoci (instruktor školitel, AED instruktor, zdravotník zotavovacích akcí, garant ve firmě, instruktor první pomoci v autoškole a další), 2020 absolvování kurzu Moderní ošetřovatelství v praxi (dobrovolník ČČK)

Od r. 2007 odborná asistentka na KBi PF JU

Členství v odborných společnostech: Česká společnost antropologická (od r. 2000), Česká kinantropologická společnost (od r. 2012) a Česká resuscitační rada (od r. 2019)

Od r. 2018 členka Etické komise PF JU.

Dřívější praxe: 2000-2009: středoškolská učitelka SPŠK Bechyně; obor Aplikovaná chemie (výuka chemie, biologie, informační a komunikační technologie), 2002-2003: externě na KBi PF JU, výuka předmětu Anatomie

(aktualizace 1.9.2022)

 

 

VIA aneb Výlety Inspirované Antropologií

 *

Za nejstaršími nálezy na našem území

Archeologický park Pavlov (okres Břeclav)
Jedinečné paleolitické sídliště. Archeologická a antropologická naleziště na svazích vápencového hřebene Pálavy (Pavlovských vrchů) představují v celoevropském měřítku jeden z nejvýznamnějších sídelních areálů, jaké Homo sapiens v období před 30 tisíci lety v Evropě vytvořil. Expozice "in situ" - archeologické nálezy zůstávají po svém odkrytí na místě. Vlastní expozice návštěvníka seznamuje s historií výzkumu, geologickými a přírodními podmínkami, každodenním životem naších dávných předků, antropologií, lovem, uměním, magií, rituály a pohřbíváním. Pro děti jsou připraveny interaktivní prvky.

*

Za experimentální archeologií

Archeopark pravěku Všestary (okres Hradec Králové)
Dny živé archeologie pro širokou veřejnost, program pro rodiny, školy, kolektivy, dětské dílny.

Archeologický park Liboc (Praha)
Soubor rekonstrukcí středověkých obytných a hospodářských staveb, praktické ověření středověkých pracovních postupů a technologií pomocí vědeckého experimentu a zpřístupnění výsledků nejširší veřejnosti. Klub mladých archeologů, letní tábor pro děti, program pro základní a střední školy, týden s experimentální archeologií.

Archeologický skanzen Březno (okres Louny)
Akce pro děti a rodiny - pokusy, řemesla, přednášky a další.

Villa Nova Uhřínov (okres Rychnov nad Kněžnou)
Středověká vesnice ze 13. až 14. století. Program pro školy a děti.

DZS Altamira (Kosmonosy, okres Mladá Boleslav)
Stránky dětského zájmového sdružení experimentální archeologie, některé akce pro veřejnost (např. festival dětské experimentální archeologie) zde.

*

Za Kelty

Informační centrum keltské kultury (Nižbor, okres Beroun)
Keltská minulosti Čech naproti oppidu Stradonice, edukační program Pravěk hrou, oslavy keltských svátků.

Archeopark Prášily (okres Klatovy)
Archeopark je zaměřen na rekonstrukci života Keltů - stavby dle nálezů, rekonstrukce řemesel, apod. Letní tábory pro děti, program pro školy a kolektivy.

Keltský skanzen Nasavrky (okres Chrudim)
Postupná výstavba keltské vesnice z období ca 1. století př. n. l. Akce pro rodiny, školy, kolektivy, vzdělávání učitelů, letní tábor pro děti. Oslavy keltských svátků, naučná stezka, expozice na nasavrckém zámku.

*

Za Slovany

Archeopark Chotěbuz (Chotěbuz Podobora, okres Karviná)
Archeopark je rekonstrukcí slovanského sídliště z období od poloviny 8. století až do 11. století. Přehled doprovodných akcí zde.

Slovanské hradiště v Mikulčicích (okres Hodonín)
Areál raně středověkého slovanského velkomoravského hradiště Mikulčice - Valy nedaleko Hodonína zkoumaný intenzivně archeology a antropology v letech 1954 až 1992. Program pro rodiny a školy, akce pro širokou veřejnost.

Památník Velké Moravy (Staré Město, okres Uherské Hradiště)
Expozice je založena na příběhu jednoho konkrétního člověka, pojmenovaného archeology Mojslav, pohřbeného v 9. století na pohřebišti ve Starém Městě "Na Valách", nejrozsáhlejší nekropoli Velké Moravy.

Archeoskanzen Modrá (okres Uherské Hradiště)
Velkomoravské sídliště, program pro rodiny i školy.

Archeopark Na Jánu Netolice (Netolice, okres Prachatice)
Akropole starého přemyslovského hradu Netolice, kde se archeopark nachází, byla jedním z hlavních center knížecí přemyslovské správy jižních Čech od 10. do poloviny 13. století. Volně přístupné, v létě přednášky a akce pro veřejnost. Odborně zajištěno řadou institucí, také Jihočeskou univerzitou (odborné vedení za JU doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.).

Archeoskanzen Pohansko u Břeclavi (okres Břeclav)
V místech velkého velkomoravského hradiště z 9. století, nejvýznamnější raně středověká památka na území slovanských národů. Pohanská svatyně a kostrové pohřebiště z 10. stol., polozemnice, studna a keramická pec z 9. stol. Celoročně volně přístupné. Expozice v zámečku.

*

Za Římany

Archeopark Carnuntum (Rakousko)
Rozlehlý areál, asi 43 km od Vídně, základy staveb i rekonstrukce, informace také ve slovenštině. Řada tematických akcí pro širokou veřejnost.

*

Za odkazem Dr. Aleše Hrdličky

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky (Humpolec, okres Pelhřimov)
Pojmenováno podle antropologa Dr. Aleše Hrdličky (1869-1943), rodáka z Humpolce, průkopníka teorie o jednotném původu lidstva. Antropologická expozice, Hrdličkova expozice, národopisná expozice a další. V roce 2019 rekonstrukce muzea (nově socha neandrtálce v životní velikosti, obří model lidského srdce nebo šroubovice DNA).Videa z muzea zde a zde a zde.

Hrdličkovo muzeum člověka (Praha)
Sbírky muzea jsou nyní z technických důvodů pro veřejnost uzavřeny.

*

Za dalším poznáním

Přírodovědecké muzeum NM (Praha)
Po dobu opravy Historické budovy Národního muzea nejsou sbírky Antropologického oddělení Přírodovědeckého muzea vystaveny. Informace o původní expozici "Antropologie - lidské kosti vyprávějí" naleznete zde. Co vlastně teď skrývají depozitáře antropologického oddělení? zde.

Pavilon Anthropos (Brno)
Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu (Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina). Nově vybudovaná expozice přináší i interaktivní prezentace díky moderní audiovizuální technice a je obohacena řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů. Oblíbená rekonstrukce mamuta, který je nyní navíc obklopen přirozeným přírodním prostředím.

Muzeum normální a srovnávací anatomie 1. LF UK (Praha)
Muzeum je přístupné také veřejnosti v rámci tzv. muzejních nocí.

Stomatologické muzeum prof. Jana Jesenského 1. LF UK (Praha)
Muzeum je přístupné také veřejnosti v rámci tzv. muzejních nocí.

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur NM (Praha)
Programy pro školy, komentované prohlídky pro veřejnost, příměstský tábor Prázdniny v muzeu.

Projekt Mamutov a Předmostím až do pravěku (Předmostí, okres Přerov) - rozpracovaný projekt

Projekt Curia Vitkov (Chrastava - Horní Vítkov, okres Liberec)
Vybudování volné repliky venkovského velmožského sídla - kurie z 12. století. Akce po celý rok, turnaje, dobývání apod.

Jeskyně Šipka (Štramberk, okres Nový Jičín)
Zastavení č. 2 Lašské naučné stezky Štramberkem. Jeskyně Šipka je nejznámějším krasovým útvarem štramberského krasu. V r. 1880 tu byla Karlem Jaroslavem Maškou, profesorem gymnázia z Nového Jičína, který zde prováděl archeologický výzkum, nalezena spodní čelist neandrtálského dítěte, ve skalním výklenku před Jezevčí dírou v nejstarší kulturní vrstvě na okraji ohniště. Tento nález, který byl učiněn pouhých 24 let po nálezu lebky a kostí v německém Neanderthalu, proslavil Štramberk po celém světě. K. J. Maška svými výzkumy a nálezy prokázal, že se v obývání jeskyně střídali pravěcí lovci s dravou zvěří. Na památku jeho významné práce byla umístěna na stěně jeskyně pamětní deska. Celoročně volně přístupné.

Jeskyně Pekárna (Mokrá, okres Brno-venkov)
Místo poblíž vesnic Ochoz a Hostěnice, osídlení lovci už od pravěku (ca před 12-15 tis. lety), nejvýznamnějšími nálezy jsou rytiny na koňských žebrech. Celoročně volně přístupné.

Muzeum Policie ČR (Praha)

Zajímavá expozice, exkurze pro děti 2. st. , ukázka možností v odkazu zde.

Další tipy na zajímavé antropologické výlety a připomínky, prosím, směrujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Díky!

 ***

Internetové zdroje pro inspiraci

 • Projekt Zdravý růst - vhodné pro veřejnost i zdravotníky, zajímavé články, interaktivní růstové grafy (výška dítěte a porovnání s výškou jeho vrstevníků). Dále hodnocení porodní hmotnosti a délky novorozence vzhledem k týdnu porodu, výpočet pásma očekávané tělesné výšky dítěte v dospělosti na základě dědičného potenciálu jeho rodičů. Zdarma si zde také můžete objednat edukační materiály, včetně Deníčku růstu, který vám pomůže sledovat správný růst dítěte od narození až po dospělost.
 • Výchova ke zdraví - materiály pro pedagogy, rodiče, děti, projekt Zdravá škola apod.
 • Visible Body - animace k biologii člověka v dokonalé grafice.
 • InnerBody - kosterní, svalová, nervová a další soustavy s interaktivními popisy a animovaným znázorněním činnosti některých orgánů.
 • Kompendium anatomie FTVS UK - učební texty k anatomii.
 • Ústav antropologie PřF MU - široké spektrum textů a obrazových materiálů k antropologii.
 • Becoming Human - materiály k evoluci člověka, kosterní doklady, srovnání.
 • Human Evolution & Archaeology - materiály k evoluci člověka.
 • The Physiology of the Senses - interaktivní encyklopedie nervové a smyslové činnosti včetně příkladů.
 • New Human Physiology - online učebnice fyziologie člověka (Aj).
 • The Whole Brain Atlas - atlas mozku (řezy v libovolné rovině, snímků z rentgenu, tomografu, magnetické nukleární rezonance).
 • Atlas mozku - interaktivní atlas povrchových struktur a řezů mozkem včetně možnosti autoevaluace získaných vědomostí.
 • Neuroscience for Kids - inspirace pro výuku nervové soustavy.
 • The Educational Games - hry spojené se zajímavými informacemi.
 • A Healthy Meal - tvorba zdravého jídelníčku pro všechny věkové kategorie.
 • YesNeyes.cz - projekt k zdravému životnímu stylu dětí.
 • Projekt Záchranný kruh - vhodné pro školní praxi k tématu ochrany při mimořádných událostech. Po registraci nabízí metodologickou příručku pro učitele (rozčleněno do Školních vzdělávacích programů), vyučovací celky výborně zpracované pro práci s interaktivní tabulí, atraktivní zpracování témat pro žáky základních a středních škol.
 • Britský Červený kříž - v článcích videa k první pomoci poskytované laiky.
 • První pomoc prožitkem - zejména sekce Materiály pro výuku první pomoci na školách a NáPPadník.
 • Antropologická eSbírka - některé digitalizované sbírkové předměty Národního muzea a dalších muzejních institucí.
 • Archeologie na dosah - aktuální akce pro veřejnost, odkazy na archeologická centra a zajímavé archeologické projekty u nás i v zahraničí.
 • S dětmi v pohodě - videa a materiály k prevenci, bezpečnosti a záchraně při plaveckém výcviku, lyžařském výcviku a dalších školních aktivitách (sekce E-learningové kurzy - zakliknout téma - vlevo nahoře nebo na konci stránky výukový film; sekce Metodické materiály - video Bezpečnost ve školách).

Další tipy na zajímavé internetové odkazy, prosím, směrujte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Díky!

(aktualizováno 1. srpna 2019)

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1