Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 906
 • Místnost:
  023400049 pracovna pedagogů 049 - přízemí - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

Tvůrčí činnost

Monografie

Drsková Kateřina (2023, v tisku), Překlady moderní francouzské poezie do češtiny a otázky básnického překladu (na příkladu veršové tvorby vybraných francouzských autorů druhé poloviny 19. a počátku 20. století). České Budějovice, Nakladatelství Jihočeské univerzity.

Drsková Kateřina (2010), České překlady francouzské literatury (1960-1969). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 216 s. ISBN 978-80-7394-236-6 (100%)

 
Kapitola v monografii

Drsková Kateřina (2022), Literární a kulturní periodika jako jeden z vektorů recepce zahraničních literatur: tvorba francouzských surrealistů v revui Analogon po roce 1990. In: Transfery recepce. Česká literatura ve světě a světová literatura v Česku v období 1989-2020. České Budějovice, Nakladatelství Jihočeské univerzity, 2020, s. 177-194. ISBN 978-80-7394-942-6

Drsková Kateřina (2022), Tchécoslovaquie : une double réception. In: Aurélie Barjonet, Karl Zieger (éds.), Zola derrière le rideau de fer, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, s. 103-121. ISBN 978-2-7574-3555-7

Drsková Kateřina (2021), Le théâtre de l’absurde français et sa première réception dans le milieu tchèque. In: Adriána Koželová, Erika Brodňanská, Ján Drengubiak, Ján Živčák (eds.), Dialogue entre le passé et le présent.  Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, s. 102-112. ISBN 978-80-555-2686-7

Fryčer Jaroslav a kol. (2002), Slovník francouzsky píšících spisovatelů. Francie, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Kanada, Maghreb a severní Afrika, "Černá" Afrika, Libanon, oblast Indického a Tichého oceánu. Praha, Libri, 760 s. ISBN 80-7277-130-2 (spoluautorka, 43 hesel, francouzská literatura 16. - 20. století)
 

Studie publikované v recenzovaných časopisech

Drsková Kateřina (2018), À propos des deux versions tchèques du titre du poème Le Bateau ivre de Jean-Arthur Rimbaud, Studia Romanistica, 18/1, s. 109-118. ISSN 1803-6406

Drsková Kateřina (2018), Pojetí testování filologických kompetencí v mateřském jazyku u francouzské státní maturity, Lingua Viva, roč. XIV, č. 26, s. 9-20. ISSN 1801-1489 (print), 2336-8136 (online)

Drsková Kateřina (2017), Les traductions tchèques du Bateau ivre de Jean-Arthur Rimbaud après la Seconde Guerre Mondiale, Romanica Olomucensia, 29/2, s. 203-222. ISSN 1803-4136

Drsková Kateřina (2015), Sur les traces de la première traduction tchèque de Zone de Guillaume ApollinaireÉcho des études romanes, vol. XI, num. 2, s. 97-115. ISSN 1801-0865 (print), 1804-8358 (online)

Drsková Kateřina (2012), «Composer son rien avec un morceau de tout.» À propos des romans Les Âmes grises et Le rapport de Brodeck de Philippe Claudel, Études romanes de Brno, vol. 33 , num. 1 , s.191-198, ISSN 1803-7399

Drsková Kateřina (2011), A propos des traductions tchèques du Bateau ivre de Jean-Arthur Rimbaud, Écho des études romanes, vol. VII, num. 2, s. 31-43. ISSN 1801-0865 (print), 1804-8358 (online)

Drsková Kateřina (2007), Louis-Ferdinand Céline : entre romans et pamphlets. L´ambiguité d´une écriture. AUPO, Philologica 92, Romanica Olomucensia XVIII, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, str. 81-90, ISBN 978-80-244-1820-9.

Drsková Kateřina (2003), Éric Chevillard, un représentant du roman contemporain aux Editions de Minuit, Etudes romanes de Brno 24, Brno, Masarykova univerzita, str. 69-76. ISBN 80-210-3117-4

 

Studie publikované ve sbornících

Drsková Kateřina (2015), Exercices de traduction : Raymond Queneau version tchèque. in: La littérature qui fait respirer. Mélanges en l’honneur de Jiří Šrámek. Pavla Doležalová – Václava Bakešová (éds.), Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, s. 77-86. ISBN: 978-80-7325-388-2.

Drsková, Kateřina (2013), L´inaccessible perfection du crime : à propos de la représentation du crime et du criminel dans deux romans de tanguy Vie., In: Fictions et vérités assassines, Clermont Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, s. 175-184. ISBN 978-2-84516-618-9

Drsková Kateřina (2008), Imaginer le monde meilleur : Le cas d´Éric Chevillard. In: Image, imaginaire, imagination, Prešovská univerzita, Prešov, str. 42-50. ISBN 978-80-8068-780-9

Drsková Kateřina (2007), K problémům stylistické ekvivalence v českých překladech románů francouzského spisovatele Louise-Ferdinanda Célina. In: Acta facultatis philosophicae universitatis prešoviensis. Vzťahy a súvislosti v umeleckom preklade, 21, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, str. 69-81. ISBN 978-80-8068-582-9

Drsková Kateřina (2007), La télé-réalité comme phénomene médiatique et comme sujet littéraire. In: Opera Romanica 10, České Budějovice, Jihočeská univerzita, str. 384 - 389. ISBN 978-80-7040-907-7

Drsková Kateřina (2005), Les traductions tchèques des romans de Louis-Ferdinand Céline : bilan de l´état actuel. In: Etudes françaises en Slovaquie 10. Colloque international d´études françaises "La littérature et la langue françaises a l´aube du XXIe siècle". Prešovská univerzita, Prešov, str. 57 - 67. ISBN 80-89132-32-4

Drsková Kateřina (2005), Le portrait de l´enfant dans le roman français moderne : Trois portraits d´enfants face a la mort. In: Opera Romanica 6, České Budějovice, Jihočeská univerzita, str. 285 - 294. ISBN 80-7040-777-8

Drsková Kateřina (2002), Le narrateur et la focalisation dans «La Jalousie» et «Les Gommes» d´Alain Robbe-Grillet. In: Méthodologie de la recherche en linguistique et littérature, Varšava, Centre de Civilisation Française et d'Etudes francophones a l'Université de Varsovie, str. 269-275. ISBN 83-915933-0-4.

Drsková Kateřina (2001), Les traductions tchèques de la poésie de Jean Arthur Rimbaud. In: Opera Romanica 2, České Budějovice, Jihočeská univerzita, str. 237-247. ISBN 80-7040-504-X.

Drsková Kateřina, Binterová Eliška (2000), Globální simulac., In: Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti, České Budějovice, JU-Pedagogická fakulta, str. 209-213. ISBN 80-7040-444-2 (50%)

 

Studie publikované v periodiku bez recenzního řízení

Drsková Kateřina (2005), Francouzsky psaná literatura v českých překladech I - III, Čtenář, měsíčník pro knihovny č. 3, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Nakladatelství a vydavatelství Academia, str. 99 - 101, č. 4, str. 135 - 137 , č. 5, str. 171 - 173. ISSN 0011-2321

 
Recenze

Drsková, Kateřina (2021), Josef Prokop, Les Vies des poëtes provensaux de Jehan de Nostredame : essai d´interprétation, Écho des études romanes, vol. XVII, num. 2, s. 369-370. ISSN 1801-0865 (Print), 1804-8358 (Online)

Drsková Kateřina (2020), Od Bible až po beatniky. Dějiny literárního překladu ve střední a východní Evropě, Slovo a Smysl, XVII, 34, p. 223-225. ISSN 2336-6680

Drsková Kateřina (2017), Adriána Koželová, Preklad kultúrnych referencií z antiky a kultúrna kompetencia prekladateľa, Écho des études romanes, vol. XIII, num. 2, s. 369-370. ISSN 1801-0865 (Print), 1804-8358 (Online)

Drsková Kateřina (2015), Mireille Naturel (éd.), Proust pluriel, Écho des études romanes, vol. XI, num. 2, s. 165-166. ISSN 1801-0865 (Print), 1804-8358 (Online)

Drsková Kateřina (2011), Pavel Čech : Francouzsko-české vztahy v oblasti překladu (1945-1953). (recenze) Écho des études romanes, vol. VII, num. 1, s. 128-129. ISSN 1801-0865 (Print), 1804-8358 (Online)

Drsková Kateřina (2009), Hana Voisine-Jechová, L´image et l´interrogation en littérature générale et comparée. (recenze) Slavica litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada X 12, č.1, Brno, Masarykova univerzita, s. 149 – 151. ISSN 1212-1509

Drsková Kateřina (2008), Marie Voždová, Jiří Špička: Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách. (recenze) Écho des études romanes, roč. 4, č. 2, České Budějovice, Jihočeská univerzita, s. 82 – 83.

Drsková Kateřina (2005), Kyloušek Petr, Dějiny francouzsko-kanadské a quebecké literatury. Écho des études romanes, roč. 1, č. 2, České Budějovice, Jihočeská univerzita, str. 92-94. ISSN 1801-0865

Drsková Kateřina (2001), Horažďovská Marcela, Radimská Jitka, Anthologie de la littérature française. Cizí jazyky, roč. 45, č. 2, s. 68-69. ISSN 1210-0811

 

Granty vědecké

2018-2022: Česká literatura ve světě a světová literatura v Čechách v letech 1989-2020 (NAKI DG18P02OVV036), členka spoluřešitelského týmu (hl. řešitel Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.)

2007-2009: Francouzská literatura v zrcadle českých překladů v 60. letech 20. století (GAČR 405/07/0123), řešitelka

 

Ediční a redakční činnost

od roku 2009 výkonná redaktorka revue Echo des études romanes, JU České Budějovice. ISSN 1801-0865 ; MK ČR E 15756

2005 - 2008, členka redakční rady revue Echo des Etudes Romanes, JU České Budějovice. ISSN 1801-0865 ; MK ČR E 15756

(2017) Simulatio et Dissimulatio. De la simulation et de la dissimulation dans la littérature (eds V. Černíková, K. Drsková, I. Oviszach, J. Prokop), tematické číslo revue Écho des études romanes, vol. XIII., num. 2, 377 s. ISSN 1801-0865

(2015) Nature(s), (ed. Kateřina Drsková), Opera romanica 15, České Budějovice, Jihočeská univerzita, 156 s. ISBN 978-80-7394-550-3

(2013) Linguis diversis libri loquuntur (ed. Kateřina Drsková), Opera romanica 14, České Budějovice, Jihočeská univerzita, 237 s. ISBN 978-80-7394-445-2

(2007) Rêve, imagination et réalité en littérature / Sueño, imaginación y realidad en literatura. (eds. DRSKOVÁ Kateřina, ZBUDILOVÁ Helena), Opera romanica 10, České Budějovice, Jihočeská univerzita, 408 s. ISBN 978-80-7040-907-7 (50%)

(2005) Le portrait en littérature / El retrato en la literatura. (eds. DRSKOVÁ Kateřina, ZBUDILOVÁ Helena), Opera romanica 6, České Budějovice, Jihočeská univerzita, 357 s. ISBN 80-7040-777-8 (50%)

 
Překlady

Milan Jankovič, L´esthétique du processus sémantique, La linguistique vol 50, 2014, no 2, s 115-129. (překlad do francouzštiny)

František Daneš, A propos de l´identification de l´information connue (contextuellement liée) dans le texte. Verbum XXXII, 2010, no 2, s. 283-308. ISSN 0182-5887 (překlad do francouzštiny)

Leslie Kaplanová, Psychoanalytik (úryvek z románu), In: Gutenbergova čítanka současné francouzské prózy, Praha, Labyrint, 2004, s. 10 - 41. ISBN 80-86349-14-4 (překlad do češtiny)

 
Přednášky na mezinárodních konferencích a odborných seminářích

17. září 2022
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
"Rencontres franco-tchèques au fil du temps", VIIIe colloque interdisciplinaire
16. - 19. 9. 2022
přednesený příspěvek: K různým českým překladovým variantám několika Apollinairových básní

6. října 2021
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
"Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě", mezinárodní konference
přednesený příspěvek: Recepce francouzského absurdního dramatu v českém prostředí

23. listopadu 2018
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
"Rozmanitost jazyků, kultur a pohledů", XIX. mezinárodní setkání romanistů
přednesený příspěvek: Česká bibliografie jako jeden z prostředků utváření obrazu francouzské literatury v českém prostředí po únoru 1948

25. října 2018
Université Sorbonne Nouvelle, Paříž
mezinárodní konference "Inventer la littérature française dans un État totalitaire"
přednesený příspěvek: La littérature française au crible des mécanismes de contrôle dans la Tchécoslovaquiede l´époque communiste (1948-1989)

3. 7. 2012
Stará Lesná, Slovensko
"L´individu et la famille." XXI. letní univerzita vzdělávací nadace Jana Husa. Literární a společenskovědní konference
přednesený příspěvek: Retracer la vie de ses aieux pour raconter la sienne. Des liens de famille dans Le testament français et Requiem pour l´Est d´Andrei Makine
 
24. 6. 2008
Besse, Francie
"Crime et criminels, savants et meurtriers : intrigues de la vérité et de la justice." XVII. letní univerzita vzdělávací nadace Jana Husa. Literární a společenskovědní konference
přednesený příspěvek: L´inaccessible perfection du crime : A propos de la représentation du crime et du criminel dans deux romans de Tanguy Viel

17. 10. 2005
Université de Bretagne-Sud, Lorient, Francie
festival "Jižní Čechy v Bretani"
přednesená přednáška: Les échanges littéraires franco-tchèques au 20e siècle

 

Popularizační přednášky

Bretaň - malá literární a kulinární ochutnávka. Jihočeská vědecká knihovna, 19. června 2023.

Sladká Francie? Francouzská literatura českýma očima v období 1948-1989. Filologický klub FF JU, 17. února 2020

Housle podzimu a opilé koráby : o českých překladech francouzských prokletých básníků. Den s překladem, FF JU v Českých Budějovicích, 27. ledna 2017

Současný francouzský spisovatel Éric Emmanuel Schmitt. Den s románskou filologií, FF JU v Českých Budějovicích, leden 2016

(s prof. Jitkou Radimskou) Knihy a čas. Den s filologií, FF JU v Českých Budějovicích, 21. ledna 2015
 

Oponentské posudky

(2022)

oponentský posudek rigorózní práce v oboru románské literatury:  Mgr. Eva Hlavoňová, La traduction du roman Bel-Ami de Maupassant dans la perspective de la stylistique comparée de Vinay et Darbelnet et des tendances déformantes de Berman. Ústav románských jazyků a literatur FF MU v Brně.

(2016)
oponentský posudek doktorské disertační práce v oboru translatologie: Mgr. Lenka Mundevová, Překlad prostředků mluvenosti v beletrii. Stoletá historie překladu Maupassantovy povídky Ivrogne. Ústav translatologie FF UK Praha.

(2010)
oponentský posudek doktorské disertační práce v oboru překladatelství a tlumočnictví: Mgr. Daniel Vojtek, Boris Vian v slovenských prekladoch. Inštitút románských a klasických filológií FF Prešovské univerzity, Prešov.

(2009)
oponentský posudek doktorské disertační práce v oboru románské literatury: Mgr. Pavel Čech, Francouzsko-české vztahy v oblasti překladu (1945-1953). Ústav románských jazyků a literatur FF MU, Brno.

Aktuální rozvrhPřihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1