Mgr. Martin Dvořák, Ph.D.

 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 034 849
 • Místnost:
  023401041 pracovna pedagogů 041 - 1. patro - FF a Rektorát´
  Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Publikace

Detail publikace Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace

Životopis

Mgr. Martin Dvořák, Ph.D. (* 1989, Třebíč) po zběhnutí z ČVUT vystudoval mezi lety 2010–2015 Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obory český jazyk a literatura, anglický jazyk a literatura. V roce 2020 završil doktorské studium na Filozofické fakultě téže univerzity v oboru teorie a dějiny novější české literatury obhajobou disertační práce nazvané „Metafora v díle Vladimíra Holana“.

Zabývá se především českou literaturou první poloviny 20. století, literární teorií a editologií. Svoji diplomovou práci „Korespondence Vladimíra Holana“ přetavil do rozšířeného, knižního vydání nazvaného Umlkám do čekání (Akropolis, 2019). V rámci literární teorie se zaobírá problematikou figurativního vyjadřování v literárním díle, inspirován anglosaskou analytickou filozofií a teoriemi jazyka (John Searle, Richard Rorty, Donald Davidson, Max Black). Editorsky v nedávné době dokončil souborné vydání povídkového díla Vladimíra Raffela (Ta, jež povstala z krystalu, Akropolis 2022) a pracuje na reedici sborníku pražských surrealistů Ani labuť ani Lůna (1936); v minulosti edičně připravil například popularizační publikaci Jak se dělá věda na Filozofické fakultě JU (2020), jež byla jedním z výstupů stejnojmenného projektu; má drobné zkušenosti i jako knižní redaktor. 

V současnosti působí na FF JU jednak jako vědecký pracovník při Centru pro výzkum novější české literatury a literární teorie, a sice v týmu pro výzkum dějin české literatury v poválečném období, jednak jako odborný asistent při Ústavu bohemistiky. Vyučuje povinné i povinně volitelné interpretační semináře k české literatuře první poloviny 20. století, seminář týkající se dějin avantgardní kinematografie ve styku s literaturou a pravidelně přednáší v rámci kurzu Kapitoly ze světové literatury (např. o Augustu Strindbergovi, žánrové literatuře či dobových avantgardních proudech). 

Knižní, filmové či hudební recenze a eseje publikuje v budějovickém tištěném magazínu Milk & Honey. Několik let pracoval jako korektor v Českobudějovickém deníku. Jeho hlavními zálibami jsou dějiny kinematografie (slabost má zejména pro filmy Ingmara Bergmana, Federica Felliniho, Terence Malicka, Kar-wai Wonga nebo Agnès Vardové) a poslech hudby, především soudobé vážné (Jonny Greenwood, Olivier Messiaen, Krzysztof Penderecki), jazzové (Cécile McLorin Salvant, Miles Davis, současná britská scéna) či alternativy (za nejlepší kapelu ve vesmíru považuje Radiohead), mnozí se mu smějí za sympatie k cimbálovkám. Momentálně nedrží ve vlastnictví žádného domácího mazlíčka, jenž by reagoval či nereagoval na poslech jeho oblíbené hudby. Na pivo nejradši chodí do Zvonu, ke Třem sedlákům nebo do hospody, kterou si u sebe na zahradě postavil jeho kamarád z dědiny. 

Tvůrčí činnost

1. Odborné monografie

DVOŘÁK, Martin, ed. Umlkám do čekání: korespondence Vladimíra Holana. Praha: Akropolis, 2019. ISBN 978-80-7470-236-5.

2. Kapitoly v odborných monografiích

3) DVOŘÁK, Martin. Tvorba Filipa Topola na přelomu 80. a 90. let – formování "existencialistické" poetiky. In: MARTINEK, Libor a kol. Underground a druhá kultura ve střední Evropě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2023, s. 91–98. ISBN 978-80- 7510-534-9.

2) DVOŘÁK, Martin a BRDEK, Zdeněk. Plochy času 1947–1963. In: PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Chór a disonance: česká literatura 1947-1963. Praha: Akropolis, 2022, s. 585–635. ISBN 978-80-7470-457-4.

1) DVOŘÁK, Martin. „Choré impotentní mlhoviny“ versus „osy obrazivého kosmu“ – Holanova lyrika 30. let ve světle dobových periodik. In: KUBÍČEK, Tomáš, PAPOUŠEK, Vladimír a SKALICKÝ, David, eds. Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Praha: Akropolis, 2020, s. 265–273. ISBN 978-80-7470-294-5.

3. Články v odborných periodikách 

DVOŘÁK, Martin. Notes sur la relation Nezval – Breton. Écho des études romanes. 2023, 19(1), s. 155–170. ISSN 1801-0865. 

4. Články ve sbornících

DVOŘÁK, Martin. Metafora: nástroj vhledu, či prázdná konstrukce bez obsahu? In: NOVÁ, Magdaléna a BABICH, Elena, eds. Nevidíme, co nevíme: sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů = We Cannot See What We Do Not Know: the proceedings of the international conference for doctoral students. Praha: Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, 2018, s. 225–233. ISBN 978-80-87922-16-3.

5. Ediční činnost

3) RAFFEL, Vladimír, DVOŘÁK, Martin, ed. Ta, jež povstala z krystalu. Praha: Akropolis, 2022. ISBN 978-80-7470-448-2. 

2) BÍLEK, Petr A., DVOŘÁK, Martin, KRÁL, Pavel, eds. Jak se dělá věda na Filozofické fakultě JU. České Budějovice: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2020. ISBN 978-80- 7394-823-8. 

1) DVOŘÁK, Martin, ed. Umlkám do čekání: korespondence Vladimíra Holana. Praha: Akropolis, 2019. ISBN 978-80-7470-236-5.

6. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí 

2) Jak film ovlivňuje literaturu – účinek kinematografie na modernistickou literaturu. Konference: Alúzie – Metodologické presahy literárnovedného výskumu (Filozofická fakulta Univerzity J. P. Šafárika, Košice, 15. a 16. dubna 2024) 

1) Jaroslav Hašek a časopis Svět zvířat – Rozmanité úrovně kreativity. Konference: Hašek. Švejk. Švejkoviny (Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Krakov, 16. a 17. listopadu 2023) 

7. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

8) "Já chodím po tom městě..." – "Entropická" Praha v poetice Filipa Topola. Konference: Město a literatura (Filosofický ústav AV ČR, Filozofická fakulta Univerzity Palackého a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 27. a 28. 11. 2023)

7) „Mou snahou bude vyšinout časopis na nezvyklou výši“ – Haškovo působení v časopise Svět zvířat. Konference: Jaroslav Hašek ve filosofických, literárních a historických souvislostech (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Lipnice nad Sázavou, 5. a 6. 6. 2023) 

6) „Kéž by se mé filmy promítaly před filmy s Belmondem nebo Delonem" – Agnés Varda a otázky feminismu v jejím díle z 60. a 70. let. Konference: Genderové perspektivy v humanitních a sociálních vědách (online, 4. 11. 2022)  

5) Tvorba Filipa Topola na přelomu 80. a 90. let – formování "existencialistické" poetiky. Konference: Underground a druhá kultura ve střední Evropě (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita, Opava, 22. 9. 2022) 

4) Poznámky ke vztahu Nezval – Breton: pronikání surrealismu do československé kultury 30. let minulého století. Konference: Francouzsko-česká setkávání v proměnách času (Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 16.–19. 9. 2022) 

3) „Choré impotentní mlhoviny“ versus „osy obrazivého kosmu“ – Holanova lyrika 30. let ve světle dobových periodik. Konference: Slovníky modernistů a paradigmata moderny (Moravská zemská knihovna, Brno, 19. a 20. 9. 2018)

2) Metafora: nástroj vhledu a vidění, nebo prázdná konstrukce bez obsahu? Konference: Nevidíme, co nevíme. Mezinárodní konference studentů doktorských programů (Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 26. 4. 2018)

1) Experiment jako drama – Vladimír Holan a stav ovlivnění. Konference: Studentská literárněvědná konference (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Pracoviště Brno, 20. a 21. 4. 2017) 

8. Popularizační články 

3) DVOŘÁK, Martin. Jak "Švejk" (ne)bydlel v Budějovicích. Stopy Jaroslava Haška v jihočeské metropoli. Milk & Honey. 2023, #51, s. 18–20. 

2) DVOŘÁK, Martin. Hot Rats po padesáti letech. Jak vznikal masterpiece Franka Zappy. Milk & Honey. 2020, #36, s. 14–16. 

1) DVOŘÁK, Martin. Miles Davis – za každých okolností cool. Jak naslouchat géniovi. Milk & Honey. 2020, #36, s. 17–18. 

9. Ostatní

Sestavené bibliografie 

1) Bibliografie [Vladimíra Raffela]. In: PAPOUŠEK, Vladimír. Zpívám elektrickému tělu. Biotronická imaginace Vladimíra Raffela. Praha: Akropolis, 2020, s. 170–182. ISBN 978-80-7470-336-2. 

Disertační práce

DVOŘÁK, Martin. Metafora v díle Vladimíra Holana. České Budějovice, 2020. 155 s. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Filozofická fakulta. Ústav bohemistiky. Vedoucí práce Vladimír Papoušek.

Diplomová práce

DVOŘÁK, Martin. Korespondence Vladimíra Holana. České Budějovice, 2015. 129 s. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra slovanských jazyků a literatur – Oddělení českého jazyka a literatury. Vedoucí práce Vladimír Papoušek.

Bakalářská práce

DVOŘÁK, Martin. Reprezentace skutečnosti v díle Vladimíra Holana. České Budějovice, 2014. 51 s. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra českého jazyka a literatury. Vedoucí práce Vladimír Papoušek.

Ocenění

Cena Vladimíra Macury, 2017, 3. místo (Studentská literárněvědná konference, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Pracoviště Brno, 20. a 21. 4. 2017)

Rozhovory – poskytnuté

MAREŠOVÁ, Milena M. O knize Umlkám do čekání a s knihkupcem o Deníku knihkupce. In: Reflexe: Literatura! [rozhlasový pořad]. Český rozhlas 3 – Vltava, 9. 1. 2020. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/o-knize-umlkam-do-cekani-a-s-knihkupcem-o-deniku-knihkupce-8132984

Rozhovory – vedené

DVOŘÁK, Martin. Petr Kuběnský – rozhovor s editorem souborného vydání díla Ladislava Nováka. In: Akurnik.cz [online]. 12. 5. 2017. Dostupné z: http://akurnik.cz/rozhovory/petr-kubensky-rozhovor-s-editorem-souborneho-vydani-dila-ladislava-novaka_235/ 

Redakční činnost

POSTOVIT, Tim. Magistrála. Praha: Pointa, 2019. 94 s. ISBN 978-80-907530-1-3.

Aktuální rozvrhInformace

Grantové projekty 

2022–2024: Interpretační strategie a analýza diskurzu prostřednictvím komputačních nástrojů (GA JU 132/2022/H, člen týmu) 

2021–2022: Ani labuť ani Lůna: sborník k stému výročí smrti K. H. Máchy (1936) – kritická edice (03/GAFF/2021, hlavní řešitel) 

2017: Korespondence Vladimíra Holana (GA JU 116/2017/H, hlavní řešitel)

2016–2018: Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU – teoretické, metodické a ediční aspekty literárních a jazykovědných oborů (GA JU 143/2016/H, člen týmu) 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1