doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D.

 • Pracoviště:
  PF Katedra psychologie | docent
  PF Katedra speciální pedagogiky | docent
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 033 368
 • Místnost:
  050601004 pracovna 004 - 1. patro - Výukový objekt PF - U tří lvů (pracovna 204)
  U Tří lvů 1725/1A, 370 01 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Životopis

 

⃰ 1985 v Klatovech, rozená Brabcová

2013 -  Ph.D. v oboru pedagogická psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2019 - habilitace v oboru pedagogická psychologie  na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Výzkumně se převážně zaměřuji na problematiku související s pedagogicko-psychologickými aspekty epilepsie u dětí (včetně problematiky kvality života dětí s epilepsií, sebepojetí školní úspěšnosti dětí s epilepsií, edukačních intervencí apod.)

Tvůrčí činnost

monografie:

Buršíková, D. Dítě s epilepsií v prostředí školy, Praha: Triton, 2019, 271 s.  ISBN 978-80-7553-660-0 

a) Původní vědecký článek v časopise (celkem 22 článků):
Indexováno ve Web of Science: 15 článků  
Indexováno ve Scopusu: 20 článků (z toho 15 i na WOS)
Indexováno v ERIH: 9 článků 

 1. Buršíková, Brabcová, D., Kohout, J., Bílková, Z., & Jošt, J. (2023). Knowledge of and attitudes towards epilepsy among homeroom teachers of children with epilepsy in the Czech Republic. Epilepsy & Behavior, 144, 109284.
 2. Buršíková, Brabcová, D., Kohout, J., Kosikova, V., & Lohrova, K. (2021). Educational interventions improving knowledge about epilepsy in preschool children. Epilepsy & Behavior115, 107640.  (IF 2,6), WOS, SCOPUS, ERIH
 3. Buršíková, Brabcová, D., Belohlavkova, A., Kohout, J., Ebel, M., Rokytova, J., & Krsek, P. (2021). Psychometric properties of the Czech versions of the Impact of Pediatric Epilepsy Scale (IPES) and Quality of Life in Epilepsy Inventory for Adolescents (QOLIE-AD-48). Epilepsy & Behavior114, 107629.  (IF 2,6), WOS, SCOPUS, ERIH
 4. Buršíková, Brabcová, D., Kohout, J., Beňová, B., Rokytová, J., & Kršek, P. (2019). Faktory ovlivňující školní život dětí s epilepsií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 82/115(3) 279-284. (IF 0,165), WOS, SCOPUS
 5. Brabcová, D., Kohout, J., Potužák, D., Beňová, B., & Kršek, P. (2018). Psychometric properties of the Czech version of the Stigma Scale of Epilepsy. PloS one13(3), e0195225. (IF 2.766), WOS, SCOPUS, ERIH
 6. Brabcová, D., Kohout, J., Weberová, V., & Komárek, V. (2017). Educational video and story as effective interventions reducing epilepsy-related stigma among children measured by the verified Czech version of Stigma scale of epilepsy. Epilepsy & Behavior, 69, 12-17. (IF 2,6), WOS, SCOPUS, ERIH
 7. Brabcová, D., Kohout, J., & Kršek, P. (2016). Knowledge about, confidence with and attitudes toward epilepsy among pre-service teachers in the Czech Republic. Epilepsy & Behavior, 54, 88-94. (IF 2,061), WOS, SCOPUS, ERIH
 8. Brabcová, D., Kohout, J., & Kršek, P. (2015). Možnosti sledování a hodnocení kvality života u dětí a dospívajících s epilepsií ve světě a v České republice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 78/111(4), 401-405.
  (IF 0,165), WOS, SCOPUS
 9. Brabcová, D., Zárubová, J., Kohout, J., Jošt, J., & Kršek, P. (2015). Effect of learning disabilities on academic self-concept in children with epilepsy and on thein quality of life. Research in Developmental Disabilities, 45-46, 120-128.
  (IF 1,877),WOS,  SCOPUS, ERIH, publikace oceněna Českou ligou proti epilepsii cenou Jana Marca Marci za publikační činnost v oblasti epileptologie  na mezinárodní úrovni za rok 2015
 10. Brabcová, D., Kršek, P., Kohout, J., Jošt, J., & Zárubová, J. (2015). Academic self-concept in children with epilepsy and its relation to their quality of life. Neurological Research 37(4), 288-94. (IF 1,449), WOS, SCOPUS
 11. Brabcová, D., Kršek, P., Kohout, J., & Zárubová, J. (2014). Psychometric properties of a modified Czech version of the children self-report Quality of Life Measure for Children with Epilepsy (CHEQOL-25). Epilepsy & Behavior 33, 31-38. (IF 2,061), WOS, SCOPUS
 12. Brabcová, D., Lovasová, V., Kohout, J., Zárubová, J., & Komárek, V. (2013). Improving the knowledge of epilepsy and reducing epilepsy-related stigma among children using educational video and educational drama - A comparison of the effectiveness of both interventions. Seizure - European Journal of Epilepsy, 22, 179-184. (IF 1,789), WOS, SCOPUS
 13. Brabcová, D., Lovasová, V., Kohout, J., & Zárubová, J. (2012). Familiarity with and attitudes towards epilepsy among teachers at Czech elementary schools - The effect of personal experience and subspecialization. Seizure - European Journal of Epilepsy, 21(6), 461-465. (IF 1,789), WOS, SCOPUS
 14. Buršíková Brabcová D., Bárová V., & Kohout J. (2018). Percepce stigmatu souvisejícího s poruchami autistického spektra studenty vybraných českých vysokých škol. Česká a slovenská psychiatrie, 114(3), 577–583. 
 15. Brabcová, D., Kantnerová, H., & Kohout, J. (2016). Souvislost stresu a psychoneurotických symptomů a rysů s bolestmi krční páteře. Rehabilitace a fyzikální lékařství23(4), 202-208.
 16. Šestáková, B., Zárybnická, M., Brabcová, D., & Kohout, J. (2014). Je náchylnost k neurotickým poruchám významným prediktorem srdečního onemocnění?  Intervenční a akutní kardiologie13(3), 120-124.
 17. Brabcova, D., & Kohout, J. (2013). What are the predictors of quality of life of people with epilepsy? Journal of Neurosciences in Rural Practice, 4(5), 5-6.
 18. Brabcová, D., Beran, J., & Miňhová, J. (2011). Jak souvisí kvalita života epileptiků s jejich dispozicemi k neurotickým poruchám? Česká a slovenská psychiatrie, 107(2): 73–77.
 19. Brabcová, D., Miňhová, J., Kohout, J., Zárybnická, M., & Šestáková, B. (2010). Vliv pojetí doléčovacího programu na dispozice k neuroticizmu u pacientů, kteří prodělali srdeční koronární onemocnění. Intervenční a akutní kardiologie, 9(6), 289-292.  
 20. Bárová, V., Brabcová, D., & Kohout, J. (2018).  Znalosti vysokoškolských studentů o poruchách autistického spektra měřené validovaným testem.  E pedagogium – Nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, 1, 16-32. ERIH
 21. Buršíková Brabcová, D., & Kohout, J. (2018). Psychometrické ověření české verze škály vnímaného stresu, E-psychologie, 12,(1): 37-52. ERIH
 22. Brabcová, D., Strejcová, E., & Kohout, J. (2017). Znalosti o epilepsii a sebedůvěra studentů učitelství a učitelů z praxe v přístupu k žákovi s tímto onemocněním.  E pedagogium – Nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice 1, 162-173. ERIH

b)  Recenzované odborné články v odborném periodiku, které je zařazeno v aktuálním seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice

 1. Brabcová, D., & Miňhová, J. (2010). Komentář ke článku The psychosocial impakt of epilepsy in Czech children: what are causative factors of differences during ten years interval? Neurologie pro praxi, 11(2), 134.

c)  Články v odborném periodiku (nezařazené ve výše uvedených kategoriích)

 1. Brabcová, D., & Kohout, J. (2015). Specifics of children with epilepsy in school environment. International Journal of Neurology Research, 1(2) 79-82. http://www.ghrnet.org/index.php/ijnr

Kapitola, resp. kapitoly v odborné knize

 1. Jost, J., Thein, R., Havlisova, H., Bilkova, Z., Brabcova, D., Zemkova, L., & Petraskova, V. (2017). School Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Progress in Education. Edited by R.V.Nata. Vol 48. Chapter 6. ID:12058. ISBN: 978-1-53612-502-3 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=63016
 2. Brabcová, D., Kohout, J., & Jošt, J. (2015). Diagnostika sebepojetí školní úspěšnosti dětí a dospívajících s epilepsií ve vztahu ke kvalitě života. In J. Jošt (Ed.), Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení dítěte, In: Jošt, J., Nohavová, A., Havlisová,H. (Ed.) s. 38-65. ISBN 978-80-88057-18-5.
 3. Jošt, J., Thein, R., Havlisová, H., Brabcová, D., & Petrášková, V. (2015). Subdeprivace a její obraz ve školním vývoji dítěte. Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení dítěte. In: Jošt, J., Nohavová, A., Havlisová,H. (Ed.) s. 21-37. ISBN 978-80-88057-18-5.
 4. Brabcová, D. (2013). Sociální aspekty epilepsie. In: Jošt, J., Man, F., & Nohavová, A., a kol. Podpora zdravého psychického vývoje: z aspektu dítěte a učitele, s. 7-28. ISBN 978-80-87204-66-5.

Článek ve sborníku

a)    sborník zařazený v ISI Proceedings

 1. Brabcová, D., Kršek, P., Kohout, J., & Zárubová, J. (2014). Adaptace dotazníku kvality života u dětí s epilepsií CHEQOL-25. In: PHD EXISTENCE IV.: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech.  Majerová, E., Procházka, R., Dolejš, M., & Skopal. O. (Eds). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 10-21.ISBN 978-80-244-4224-2. WOS
 2. Lovasová,V., & Brabcová, D. Reflexe studentů kombinované formy doktorského studijního programu psychologie. In:PHD EXISTENCE I.: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Dolejš, M., Charvát, M., Neusar, A., Bendová K. (Eds). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 190-196.

b)    sborník nezařazený v ISI Proceedings

 1. Brabcová, D., &Miňhová, J. Kvalita života u jedinců s epilepsií (2010). In M. Popelová (Ed.), 5. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. (145-153). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.      
 2. Brabcová, D. Kohout, J., &Kršek, P. Znalosti budoucích učitelů o epilepsii a jejich postoje k lidem s touto nemocí (2015). In Šafránková, D., Podroužek, V., & Slowík, P. (Ed.), Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu - Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu. (193-203). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

 Konferenční abstrakta

 1. Brabcová, D., Kohout, J., & Beňová, B. Komplexní přístup k dítěti s epilepsií v prostředí školy. In MAREŠ, J. (ed.) Sborník abstrakt z 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. Českomoravská psychologická společnost: 2017. ISBN 978-80-7392-268-9.
 2. Kohout, J., Brabcová, D., & Ježková, M. Znalosti o epilepsii a stigmatizace související s touto nemocí u studentů učitelství. In MAREŠ, J. (ed.) Sborník abstrakt z 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. Českomoravská psychologická společnost: 2017. ISBN 978-80-7392-268-9.
 3. Brabcová, D., & Kohout, J. Souvislost stresu a náchylnosti k neuroticismu s bolestmi krční páteře a efektivita rehabilitační léčby. In BABOŠEK, R., KOUKOLA, B.  (ed.) Sborník abstrakt z 23. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. Českomoravská psychologická společnost: 2016. ISBN I978-80-7464-827-4.
 4. Kohout, J., & Brabcová, D. Psychometrické ověření české verze Škály vnímaného stresu. In Babošek, R., & Koukola, B.  (ed.) Sborník abstrakt z 23. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. Českomoravská psychologická společnost: 2016. ISBN I978-80-7464-827-4.
 5. Brabcová, D., Kršek, P., & Kohout, J. Znalosti budoucích učitelů o epilepsii a jejich postoje k lidem s touto nemocí (2015, září). Konference ČAPV.
 6. Brabcová, D., Beňová, B., Kršek, P., & Kohout J. (2016, květen). Systematický přístup k dítěti s epilepsií v prostředí školy. 50. ČESKO – SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE.
 7. Brabcová, D., & Kršek, P. (2015, květen). Dotazníky kvality života: Co nám mohou říci o dětech se záchvaty? 49. ČESKO – SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE.
 8. Kršek, P., Maulisová, A., Komárek, V., & Brabcová, D. (2015, květen). Kvalita života u dětí s epilepsií a význam jejího sledování. 49. ČESKO – SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE.

Vyžádané přednášky

Brabcová, D. (2014, listopad) Možnosti sledování kvality života u dětí s epilepsií. Klinika dětské neurologie, 2. LF UK, Praha.

Prezentace na konferencích

Poster na mezinárodní konferenci:

 1. Brabcová, D., Kohout., J., Východská, Z., Beňová, B., & Kršek,P. The sociometric status of children in epilepsy in regular Czech schools. 13 th European congress on epileptology (ECE), Vienna, 26-30, August 2018.
 2. Brabcová, D., Východská, Z., & Kohout., J.  Child with epilepsy in regular school: sociometric status and teacher support.  32nd Annual Conference of the European Health (EHPS) Psychology Society, Ireland, 21-25, August 2018.
 3. Brabcová, D., Kohout, J., Ježková, M., Beňová, B., & Kršek, P. Knowledge about epilepsy and epilepsy-related stigmatization among teachers in training in the Czech Republic. 32nd International Epilepsy Congress (IEC), Barcelona, September 2-6, 2017.
 4. Brabcová, D., Kohout, J., Weberová, V., Potužák, D., & Komárek, V. Educational video and story as effective interventions reducing epilepsy-related stigma among children measured by the verified Czech version of stigma scale of epilepsy. 12 th European congress on epileptology. Prague, 11-15, September 2016.
 5. Brabcova, D., Krsek, P., Kohout, J., & Zarubova, J. Psychometric properties of a modified a Czech version of the children self-report healt related quality of life measure for children with epilepsy (HRQOLCE). 3rd International Congress on Epilepsy, Brain and Mind. Brno, 3-5, April 2014.
 6. Brabcová, D., Miňhová, J., Kohout, J., Zárybnická, M., & Šestáková, B. Disposition of neuroticism of the patients, who underwent coronary heart disease.  26th Conference of the European Health Psychology Society, Prague, 21-25, August 2012.

Popularizační články a významné popularizační aktivity

Edukační brožura pro učitele základních škol o problematice epilepsie:

Kršek, P., Brabcová, D., Valouchová, L., Liška, A., & Kohout., J. (2012). Epilepsie a škola: souhrnný průvodce tématikou pro učitele. 1. vyd. Praha: Občanské sdružení EpiStop.

Popularizační přednášky:

Kršek, P., & Brabcová, D. (2016, říjen). Co určuje kvalitu života u pacientů s epilepsií? „Dny Jiřího Dolanského“, Kongresové centrum Floret Průhonice

Brabcová, D. (2011, prosinec). Znalosti a postoje učitelů k epilepsii. Plzeňský psychologický den (ČMPS), Plzeň.

Brabcová, D. (2010, prosinec). Mezinárodní srovnávací studie kvality po kardiologických traumatech. Plzeňský psychologický den (ČMPS), Plzeň.

Aktivní účast na kongresech a konferencích

a) Mezinárodní konference

Brabcová, D., Kohout, J., Weberová, V., Potužák, D., Komárek, V. Praha, září 2016. Educational video and story as effective interventions reducing epilepsy-related stigma among children measured by the verified Czech version of stigma scale of epilepsy (12th European congress on epileptology).

Brabcova, D., Krsek, P., Kohout, J. Zarubova, J. Brno, duben 2014 Psychometric properties of a modified a Czech version of the children self-report healt related quality of life measure for children with epilepsy (HRQOLCE). (3rd International Congress on Epilepsy, Brain and Mind).

Brabcová, D., Miňhová, J., Kohout, J., Zárybnická, M., & Šestáková, B. Praha, září 2012. Disposition of neuroticism of the patients, who underwent coronary heart disease. (26th Conference of the European Health Psychology Society)

Brabcová, D., Miňhová, J.Nitra, duben 2012. Kvalita života u jedinců s epilepsií (2010). 5. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca.

b) Tuzemské konference

Brabcová, D. Kohout, J. Beňová, B. Vernířovice, květen 2017. Komplexní přístup k dítěti s epilepsií v prostředí školy (24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví).

Brabcová, D., Kohout, J. Vernířovice, květen 2016.  Souvislost stresu a náchylnosti k neuroticismu s bolestmi krční páteře a efektivita rehabilitační léčby (23. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví).

Brabcová, D., Beňová, B., Kršek, P., Kohout J. Ostrava, květen 2016. Systematický přístup k dítěti s epilepsií v prostředí školy ( 50. Česko – slovenské dny dětské neurologie).

Brabcová, D., Kršek, P., Kohout, J. Plzeň, září 2015. Znalosti budoucích učitelů o epilepsii a jejich postoje k lidem s touto nemocí (konference České asociace pedagogického výzkumu).

Brabcová, D., Kršek, P. Košice, květen 2015. Dotazníky kvality života: Co nám mohou říci o dětech se záchvaty?  (49. Česko – slovenské dny dětské neurologie).

Brabcová, D., Kršek, P., Kohout, J., Zárubová, J. Olomouc, květen 2014. Adaptace dotazníku kvality života u dětí s epilepsií CHEQOL-25.(PHD EXISTENCE IV.: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech).

Aktuální rozvrhInformace

Řešené projekty:

- Vývoj screeningového nástroje umožňující identifikovat žáky ohrožené sníženou efektivitou při distanční výuce TL04000147, Technologická agentura ČR     (realizace 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022) 

- Dítě s epilepsií v prostředí školy: vývoj adekvátního strukturálního modelu (GAČR16-02453Y, realizace 2016–2018)

- Quality of live in children with epilepsy realizovaný v rámci programu Promising Strategies 2010, který vyhlásil IBE - International Bureau for Epilepsy, detaily na https://www.epistop.cz/index.php/clanky/mezinarodni-projekty/69-ibe-promising-strategies

- GAJU 037/2010/S  Podpora zdravého psychického vývoje – dítě a učitel 

  

Témata bakalářských a diplomových prací:

 • Vzdělávací intervence v problematice epilepsie 
 • Epilepsie a stigma

Významná ocenění: Cena Jana Marca Marci za rok 2015,  Česká liga proti epilepsii 

Zahraniční pobyty:

2017: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  Polsko – týdenní pobyt Přednáška pro doktorandy - Methodological seminars focusing on development and validation of tools quantifying attitudes of students towards epilepsy.

2009: Höhenklinik Bischofsgün, Fröbershammer 18/5, Germany 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1