Mgr. Veronika Blažek Iňová, Ph.D.

 • Pracoviště:
  TF Katedra pedagogiky | odborný asistent
 • E-mail:
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon:
  +420 389 033 541
 • Místnost:
  050503039 pracovna pedagogů 039 - 3. patro - Výukový objekt a děkanát TF (pracovna 418)
  Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
  navigovat

Projekty

Projekty lorem ipsum:

 • lorem ipsum
 • lorem ipsum
 • lorem ipsum

Publikace

Detail publikace Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace

Životopis

Mgr. Veronika Blažek Iňová, Ph.D.                                          

 

Pracoviště:

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích

Katedra pedagogiky

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Badatelské zaměření:

Teologická estetika (zvláště v díle Hanse Urse von Balthasara)
Místo teologické estetiky v náboženské edukaci, katechezi, evangelizaci a pastoraci
Náboženská pedagogika v praktickém rozměru náboženské edukace a pastorace
Ekumenický dialog v náboženské edukaci a interkonfesijní výchova
Environmentální výchova v jejím teologickém rozměru
 

Funkce na pracovišti:

 • Interní vyučující odborných předmětů:
 • Teorie náboženské edukace
 • Aplikovaná teorie náboženské edukace
 • Didaktická práce s náboženskými tématy
 • Náboženská dimenze výchovy
 • Environmentální výchova
 • Člen Akademického senátu TF JU

 

VZDĚLÁNÍ

2020: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor: Teologie; název disertační práce: Vztah Božího zjevení a lidské zkušenosti krásy jako výzva pro náboženskou pedagogiku (Ph.D.)

2012:  Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor: Učitelství náboženství a etiky (Učitelství pro střední školy); název kvalifikační práce: Dimenze výtvarného umění ve školní výuce náboženství (Mgr.)

2010:  Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor: Náboženská výchova a etika (Pedagogika); název kvalifikační práce: Estetický rozměr výuky náboženství (Bc.)

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1/2021 – dosud          interní vyučující na TF JU, Katedra pedagogiky

2012 – dosud              učitelka předmětů náboženství a etika na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v Českých Budějovicích

1/2018 – 06/2021        odborná řešitelka – metodik TF projektu - „Rozvoj JU -Kapacity pro VaV“, aktivita Popularizace (financováno z evropského projektu OP VVV), součást Popularizace vědy a výzkumu

 

 ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ STÁŽE

Pravidelné měsíční studijní stáže na Katolische Privat Universität Linz (2016 - 2019) - odborné konzultace s prof. Ilse Kögler, doc. Philipp Klutz, Ass. - Prof. Dr. Helena Stockinger; výzkumně-badatelská činnost.

Tvůrčí činnost

Publikační činnost

Odborné studie, recenzované články a příspěvky ve sbornících: 

 • BLAŽEK IŇOVÁ, V. Metoda „Užasnout – Zakusit – Proměnit“: Místo pro estetickou zkušenost v náboženské výchově. In Expresivita vo výchove IV. [online]. 1. vyd. Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. 251 s. ISBN 978-80-223-5265-9. dostupná na https://expresivneterapie.wordpress.com/vedecke-zborniky/
 • BLAŽEK IŇOVÁ, V., Spirituální rozměr krásy v umění jako cesta k náboženské zkušenosti. In: Acta theologica et religionistica, roč. 8, č. 1/2019. Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešov 2019, s. 23-32. ISSN 1338-7251.
 • BLAŽEK IŇOVÁ, V., Auf den Wegen zu Gott durch Erfahrungen mit Schönheit. In: When East and West Meet. Contemporary Perspectives on Religious Education in Honour of Ludmila Muchová. Editors: František Štěch and Bert Roebben (eds.), Svitavy: Trinitas, 2019, s. 146-158. ISBN 978-80-86885-46-9.
 • IŇOVÁ, V., Beauty as a Way of Communicating the Revelation of God.
  In Acta Missiologica, No. 2, Vol. 13, 2019. St. John Paul II. Institute of Missiology and Tropical Health in Bratislava, Slovakia at St. Elizabeth Universtity of Health and Social Sciences in Bratislava, Slovakia, 2019, s. 61-72. ISSN 1337-7515.
 • IŇOVÁ, V., The Phenomenon of Beauty with a Small or a Capital Letter “B”? (The Aesthetics of Nature and its Theological Interpretation). In Studia Aloisiana, roč. 10, č. 2, 2019. Teologická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2019, s. 19-32. ISSN 1338-0508.
 • IŇOVÁ, V., Význam vizuálního umění pro dnešní pastorační praxi. In: Nevidíme, co nevíme. Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů. = We cannot see what we do not know : the proceedings of the international conference for doctoral students. NOVÁ, Magdaléna a Elena BABICH (eds.), Praha: Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, 2018, s. 165-173. ISBN 978-80-87922-16-3.
 • IŇOVÁ, V., Metoda fenomenologické estetiky v konfrontaci s transcendentálním obsahem krásy v současném umění. In: Obsah - Forma : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů = Content - Form : the proceedings of the international conference for doctoral students. Editoři: Magdaléna Nová, Marie Opatrná (eds.), Praha : Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, 2017, s. 338-346. ISBN 978-80-87922-10-1.
 • IŇOVÁ, V., Teologická estetika v dílech teologů 20. století a její místo v současné pastoraci a evangelizaci, In: In pluribus unitas – Jednota v mnohosti 2016; sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů – In plubirus unitas – Jednota v mnohosti 2016. = Unity in Diversity : conference proceedings. Praha : Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova: 2016 / Ladislava Říhová (ed.). Chomutov : Luboš Marek, 2018, s. 318-332. ISBN 978-80-87127-93-3.

 

Přednášky a účast na konferencích:

 • Vědecká konference „Existencialismus“ (27. 9. 2019), Teologická fakulta Jihočeské univerzity – spolupořadatelka konference

Název příspěvku: Fascinace krásou přírody jako existenciální potřeba.

 

 • Teologická východiska katecheze, kolokvium k českému vydání MKR Communio, 92 KATECHEZE, 3/2019, 23. ročník

Název příspěvku: „Užasnout – zakusit – proměnit“ (nábožensko-didaktická metoda inspirovaná dílem Hanse Urs von Balthasara)

 

 • Mezinárodní sympozium náboženských pedagogů EuFres, (4.-8. 4. 2018, Mnichov).

Název příspěvku: The Development of Spiritual Literacy by Aesthetic Experience

 

 • Mezinárodní vědecká konference „In pluribus unitas – Jednota v mnohosti“ (19. 10. -20.10. 2018) Teologická fakulta Jihočeské univerzity - spolupořadatelka konference

Název příspěvku: Teologická interpretace estetiky přírody

 

 • Mezinárodní doktorandská konference „Nevidíme, co nevíme“ (We cannot see what we do not know) 4. 2018, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Název příspěvku: Význam vizuálního umění pro dnešní pastorační praxi

Vydáno v konferenčním sborníku: Nevidíme, co nevíme. Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů. = We cannot see what we do not know : the proceedings of the international conference for doctoral students. NOVÁ, Magdaléna, Elena BABICH (eds.), Praha: Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, 2018, s. 165-173. ISBN 978-80-87922-16-3

 

 • Mezinárodní doktorandská konference „Obsah–Forma“ (Content – Form), 23.3.2017,

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Název příspěvku: Metoda fenomenologické estetiky v konfrontaci s transcendentálním obsahem krásy v současném umění

Vydáno v konferenčním sborníku: Obsah - Forma : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů = Content - Form : the proceedings of the international conference for doctoral students. Editoři: Magdaléna Nová, Marie Opatrná (eds.), Praha : Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova, 2017, s. 338-346. ISBN 978-80-87922-10-1.

 

 • Mezinárodní doktorandská konference „In pluribus unitas – Jednota v mnohosti“ (20.-22. 10. 2016), Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Název příspěvku: Teologická estetika v dílech teologů 20. století a její místo v současné pastoraci a evangelizaci

Vydáno v konferenčním sborníku: In pluribus unitas – Jednota v mnohosti 2016; sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů – In plubirus unitas – Jednota v mnohosti 2016. = Unity in Diversity : conference proceedings. Praha : Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova: 2016 / Ladislava Říhová (ed.). Chomutov : Luboš Marek, 2018, s. 318-332. ISBN 978-80-87127-93-3.

 

Veřejné popularizačně-vzdělávací akce:

Dětská univerzita (určena pro děti od 9-14 let) – administrace a organizace kurzů, aktivní výuka

Juniorská univerzita (určena pro mládež od 15-19 let) – administrace a organizace kurzů, aktivní výuka

Kurzy pro katechety (v rámci projektu DKS ČB) – semináře se zaměřují zejména na didaktickou, obsahovou a praktickou přípravu budoucích a stávajících katechetů a učitelů náboženství.

 

Aktualizace: leden 2022

Aktuální rozvrhInformace

KONZULTACE: vždy po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Prezenční konzultace: kancelář TK 4.17 (3. patro)

Online konzultace: prostřednictvím MS Teams.

 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1