Rybářství a ochrana vod

 • Fakulta: Rybářství a ochrany vod
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0831A370004

Popis programu

Studijní program Rybářství a ochrana vod je ucelený a univerzální program, který se vedle znalostí z biologické, ekologické a technologické stránky rybářství a vodního hospodářství zaměřuje na problematiku ochrany vodního prostředí. Orientačně také seznamuje s příbuznými či souvisejícími obory. Problematika obou směrů je zde prohlubována. U rybářství se to týká zejména speciálních chovů ryb, reprodukce a šlechtění ryb, u ochrany vod pak ochrany vodních zdrojů, opatření na podporu biodiverzity volně žijících organismů, managementu volných vod, čištění odpadních vod a aspektu kontaminace vodního prostředí. Problematika rybářství a ochrany vod je v tomto studijním programu chápána neoddělitelně a komplexně a odvíjí se od legislativních požadavků i novodobých trendů a potřeb. V rámci studia je možné se dále zaměřit na genetiku a reprodukci ryb, speciální akvakultury nebo hlouběji právě na další aspekty ochrany vod.

Informace o studiu

Navazující magisterské studium nabízí multioborové studium Rybářství a ochrana vod. Studium je vhodné pro absolventy obou nabízených bakalářských programů na naší fakultě, zvládnou jej však i absolventi příbuzných bakalářských programů.
Absolventi tohoto studia jsou schopni komunikovat v anglickém jazyce na úrovni B2. Během studia studenti absolvují také provozní praxi. Praxi mohou studenti absolvovat také formou stáže v cizině, tyto stáže jsou podporovány zejména z programu Erasmus+.
Studijní plán programu naleznete zde.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • pečovat o speciální chovy ryb, reprodukovat a šlechtit je,
 • ochraňovat vodní zdroje, podporovat biodiverzitu volně žijících organismů,
 • čištění odpadních vod a hodnocení kontaminace vodního prostředí,
 • používat moderní technologie chovu ryb,
 • vyhodnocovat analýzy rizik znehodnocení vod.
Uplatníte se například jako:
 • rybářský hospodář a jeho zástupce,
 • rybářský specialista,
 • vodohospodářský specialista podniku povodí,
 • ekolog specialista,
 • hydrolog specialista,
 • vědecký nebo akademický pracovník v oblasti rybářství, ochrany vod a příbuzných oborech.

Přijímací řízení

O přijetí ke studiu se mohou ucházet zejména absolventi bakalářských a vyšších studijních programů se zaměřením na rybářství a ochranu vod, dále absolventi studijních programů spadajících do oblasti vzdělávání zemědělství; biologie, ekologie a životní prostředí; farmacie; chemie; lesnictví a dřevařství; potravinářství; veterinární lékařství, veterinární hygiena; případně i absolventi dalších bakalářských studijních programů a oborů, kteří prokáží dostatečné odborné znalosti pro studium navazujícího magisterského programu. Bez přijímacích zkoušek budou přijati absolventi bakalářských a vyšších studijních oborů/programů se zaměřením na rybářství a ochranu vod, kteří doloží vážený studijní průměr z předchozího studia (bez výsledků státní závěrečné zkoušky) do 2,10 včetně a bakalářskou práci hodnocenou nejhůře známkou velmi dobře. Ostatní uchazeči absolvují písemný příjímací test.
Podrobnější informace naleznete v příslušném opatření děkana a také na webových stránkách FROV JU v sekci Uchazeči - Přijímací řízení.

Něco navíc

 • odborné exkurze a výlety

Kontakt

Bc. Jindřich Hofbauer

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1