Biochemie

  • Fakulta: Přírodovědecká
  • Typ studia: navazující
  • Doba studia: 2 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: N0512A130016

Popis programu

Navazující magisterský program Biochemie je připraven tak, aby poskytnul studentům bakalářských oborů
s chemickým zaměřením možnost vyššího specializovaného vzdělávání v oblasti biochemie. Studenti získají
potřebné základní poznatky z pokročilých biochemických disciplín včetně praktických zkušeností
s moderními instrumentálními metodami a laboratorními postupy.
Cílem navazujícího magisterského studijního programu Biochemie je připravit odborníky zejména pro práci
v biochemických, biotechnologických, farmaceutických a zdravotnických laboratořích se zaměřením na
výzkumnou, vývojovou, výrobní a kontrolní činnost. Studenti naváží na základní poznatky z chemických
disciplín bakalářského chemicky zaměřeného studia a rozšíří si praktické zkušenosti dalšími pokročilými
laboratorními postupy a moderními instrumentálními metodami analytické/fyzikální chemie pro studium
molekul a komplexů v biologických systémech. Pozornost je věnována i moderním technikám molekulární
biologie v rozsahu, který umožní absolventovi magisterského programu samostatně pracovat s biologickým
materiálem a využívat přitom odpovídajících technik analytické a preparativní biochemie a molekulární
biologie. Skladba předmětů a jejich náplň poskytne absolventům navazujícího magisterského studijního
programu Biochemie znalosti a dovednosti odpovídající spíše nadstandardu vzdělání na domácích či
zahraničních univerzitách v analogických oborech biochemie či biologické chemie. Důraz je kladen zejména
na samostatné zvládání experimentální práce v rámci zvolené kvalifikační práce, proto je také vypracování
diplomové práce vysoce kreditově hodnoceno, protože tvoří stěžejní část navazujícího magisterského
studia

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je řádné ukončení
vysokoškolského studia v programu příbuzném vzdělávací oblasti a specializaci v navazujícím programu,
výhodou je ukončené bakalářské vzdělání chemického zaměření. Další podmínky k přijetí do studia jsou
specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení. Předměty primárně splněné v bakalářském stupni studia
budou vodítkem pro rozhodování přijímací komise, která rozhodne, zda uchazeč splnil podmínky
dostatečného odborného vzdělání v příslušném oboru nebo si bude muset vzdělání v některé oblasti
doplnit. Pro absolventy bakalářského oboru Chemie, uskutečňovaného na PřF JU, bude podmínka
vstupního minima splněna automaticky. V případě zájemců o studium navazujícího magisterského studia
Biochemie, přicházejících z jiné fakulty JU nebo jiné univerzity (resp. z jiných studijních programů)
rozhoduje přijímací komise, zda je vzdělání v příslušném oboru v celém požadovaném rozsahu dostatečné
anebo je třeba si vzdělání v některé oblasti doplnit.

Něco navíc

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1