Fyziologie a buněčná biologie rostlin

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0511A030059

Popis programu

Studium poskytuje vzdělání v rostlinné fyziologii od vývojových procesů na molekulární úrovni až po fyziologickou ekologii. Důraz je kladen na teoretické základy biochemie a biotechnologie fotosyntetických procesů a interakce rostlin se svým prostředím. Program je realizován na Katedře experimentální biologie rostlin, jejíž výzkum je zaměřen především na fotosyntézu vyšších rostlin, řas i sinic, interakce rostliny a atmosféry (výměnu plynů a její regulace, vývoj a funkce průduchů), vodní režim rostlin (strukturu a funkci kutikuly listu, hydraulickou architekturu rostliny), interakce rostlin s mikroorganismy, transkriptomiku genů účastnících se vývoje či stresové reakce, ekofyziologi mechorostů, ale i vývoj přístrojů a nových detekčních metod ve fyziologii rostlin, a to vše v úzké spolupráci s ústavy AV ČR. Studenti jsou vedeni k osvojení specifických technik, např. měření fotosyntetické výměny plynů a chlorofylové fluorescence, hmotové spektroskopie s využitím stabilních isotopů či měření imunitní odpovědi rostlin.

Každý student musí získat minimálně 120 kreditů, které získá absolvováním povinných, povinně volitelných a volitelných předmětům a řešením své diplomové práce. Studium je ukončeno státní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V diplomové práci student prokazuje, že je schopen teoretické (rešeršní) i experimentální vědecké práce ve zvoleném oboru studia. Studenti řešící své diplomové práce jsou běžně zahrnuti do řešení běžících výzkumných projektů, což s sebou přináší i možné finanční ocenění studentské práce. Navíc jsou studenti podporováni k účasti v soutěži o studentský grant. V případě zájmu o zahraniční stáž (např. Erasmus) nabízíme veškerou podporu s možností využít našich zahraničních kontaktů.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • principy fungování rostlin (kam spadají níže uvedené body),
 • jak pracuje fotosyntéza a jak ji měřit,
 • jak rostliny hospodaří s vodou a jak to měřit,
 • jak se rostliny vypořádají s nepřízní prostředí i klimatickou změnou,
 • jak rostliny bojují proti patogenům,
 • pracovat s mutanty a divokými typy rostlin a mutanty případně i vytvářet,
 • samostatnému a kritickému myšlení,
 • navrhovat experimenty a analyzovat vědecká data,
 • pracovat se specifickými přístroji.
Uplatníte se například jako:
 • výzkumný pracovník,
 • odborník na oblast biologie rostlin a fotoautotrofních mikroorganismů,
 • laborant,
 • pracovník biotechnologických firem.

Přijímací řízení

Ke studiu v navazujícím magisterském programu Fyziologie a buněčná biologie rostlin mohou být přijati uchazeči, kteří dokončili bakalářský stupeň vzdělání biologie, biofyzikálně nebo biochemicky orientované bakalářské programy (jako například ?Biological Chemistry? na PřF JU), aplikovaná matematika, případně programy specializované na ekologii a životní prostředí. Ve všech případech uchazeč musí vyhovět podmínkám každoročně děkanem PřF vyhlašovaného přijímacího řízení v duchu Rozhodnutí o přijímacím řízení do navazujících magisterských oborů.

Něco navíc

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1