Fyzika

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0533A110027

Popis programu

Bakalářský program Fyzika je koncipován tak, aby zájemcům o studium fyziky poskytl jak potřebné základní fyzikální kurzy a cvičení, tak i možnost rozšíření znalostí o speciální fyzikální a jiné vhodné kurzy z univerzitní nabídky. Studenti se během svého studia profilují zpravidla do jednoho z hlavních zaměření katedry ? materiálově zaměřené aplikované fyziky, počítačové fyziky, optiky či experimentální biofyziky. Cílem studia bakalářského programu Fyzika je výchova absolventa vzdělaného ve všech základních partiích fyziky na úrovni odpovídající nižšímu (bakalářskému) stupni vysokoškolského studia, který zároveň absolvoval některé rozšiřující předměty svého speciálního odborného zaměření. Absolvent je profilován ke vstupu do navazujícího magisterského studia Fyzikální měření a modelování, případně Biofyzika nebo Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy. Současně je absolvent, také díky množství praktických cvičení, dostatečně připraven po odborné a praktické stránce uplatnit se jako technik s nižším vysokoškolským vzděláním v inovačním vývoji a průmyslu, v laboratořích i v praxi.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • využívat znalosti z široké škály oblastí fyziky od mechaniky po jadernou fyziku při řešení fyzikálních problémů,
 • navrhovat, provádět a zpracovávat fyzikální experimenty,
 • demonstrovat fyzikální jevy a jejich aplikace,
 • využívat matematický aparát při řešení úkolů,
 • bakalářskou prací a volitelnými předměty se profilovat v jedné z oblastí fyziky.

Přijímací řízení

Do bakalářského programu Fyzika mohou být přijati nejlepší z uchazečů, kteří podají přihlášku a zaplatí poplatek dle Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech pro daný akademický rok, pokud splní následující podmínky:

Absolvovali na střední škole minimálně 3 roky výuky matematiky a minimálně 2 roky výuky fyziky, přičemž hodnocení předmětu během celého studia nebylo horší než stupněm 3 (dobře).

V případě nesplnění některého z uvedených kritérií musí uchazeč projít testem z daného předmětu / předmětů a prokázat znalosti odpovídající rozsahu osnov střední školy poskytující všeobecné střední vzdělání.

Něco navíc

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1