Spiritualita a etika v sociální práci

 • Fakulta: Teologická
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: P0923D240007

Popis programu

Studium je realizováno jako teoretické studium sociální práce, při kterém je kladem důraz na znalosti a dovednosti ze sociální práce, sociologie a epistemologie humanitních a sociálních věd, vč. otázek spojených s interdisciplinárním přístupem. V druhé polovině se studium prohlubuje interdisciplinárním studiem spirituality (religionisticko-sociologické, filosofické a teologické pochopení spirituality) nebo etiky (filosofická etika a teologická etika), a nakonec přechází buď do studia spirituality v sociální práci, nebo etiky v sociální práci.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • disponovat znalostmi k vědeckému bádaní a samostatné tvůrčí, koncepční a analytické činnosti,
 • odborník v oblasti etiky nebo spirituality v sociální práci i v mezinárodním měřítku,
 • mít předpoklady pro výkon pedagogické činnosti nejen na vysokých školách,
 • vykonávat odbornou činnost v sociálních službách, poradnách a veřejné správě..
Uplatníte se například jako:
 • vysokoškolský pedagog,
 • vědecký pracovník,
 • pracovník v oblastech sociální práce,
 • řešitel projektů,
 • redaktor.

Přijímací řízení

Přihláška podává se pouze elektronicky.
Termín podání přihlášky
zimní termín: do 10. ledna 2023
letní termín: do 30. dubna 2023
Termín přijímací zkoušky
10. 2. 2023
16. 6. 2023

Náležitosti pro přijímací řízení

podání elektronické přihlášky se všemi náležitostmi;
dodání úředně ověřené kopie magisterského diplomu;
zaslání do 10. ledna 2023 (zimní termín) nebo 5. června 2023 (letní termín) na děkanát TF JU písemného návrhu projektu disertační práce a seznamu dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru;


Před podáním přihlášky je nutné kontaktovat potenciálního školitele a domluvit se na tématu disertační práce.
Vhodní školitelé a jejich odborné zaměření:
 • Katedra sociální a charitativní práce

Něco navíc

 • studenti v prezenční formě studia jsou součástí pracovních týmů na katedrách, dostávají pravidelné stipendium, a mohou se účastni na výzkumných projektech svých školitelů.

Kontakt

doc. Michal Opatrný Dr. theol.

Tel.: 389033542

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1