Laboratorní a medicínská biologie

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0511A030018

Popis programu

Laboratorní a medicínská biologie je moderní studijní program zaměřený na porozumění principům fungování lidského těla včetně jeho patologií, a to na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové i organizmální úrovni. Studenti se seznámí s biomedicínou, jako s dynamicky se rozvíjejícím vědním oborem a zároveň se zásadami a postupy laboratorní diagnostiky a bioanalýzy. Program poskytuje znalosti a dovednosti, které umožňují prakticky provádět celou řadu metod v biologických či biomedicínských laboratořích. Do výuky klinicky zaměřených předmětů jsou zapojeni lékaři a odborníci z nemocniční laboratorní praxe, čímž je zajištěna reflexe nejnovějších trendů v lékařské diagnostice. Studenti programu mohou vykonávat praxi ve spolupracujících laboratořích. Budou získávat teoretické znalosti v organické a fyzikální chemii a biochemii, molekulární a buněčné biologii, genetice či imunologii, to vše s důrazem na klinické aspekty těchto vědních oborů. Dále si osvojí praktické dovednosti v molekulárně biologické, biochemické a imunologické laboratoři, bude umět analyzovat, statisticky vyhodnotit a interpretovat data získaná vlastním měřením. Významná část studia je věnována samostatné tvůrčí vědecké práci, při níž se student naučí orientovat se ve vědecké literatuře, získávat data z dostupných databází, a v případě experimentální práce bude rozvíjet laboratorní dovednosti. Absolventi programu se uplatní ve výzkumných laboratořích zaměřených na základní i preklinický biomedicínský výzkum. Po absolvování příslušného akreditačního kurzu studenti mohou vykonávat regulované povolání zdravotní laborant. Mohou pracovat v diagnostických i jiných soukromých laboratořích jako vysoce kvalifikovaní laboranti. Absolventi také mají možnost dále pokračovat v navazujícím magisterském programu Klinická biologie, který dále prohloubí jejich znalosti a praktické dovednosti v oblasti medicínské biologie.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • využívat znalosti organické a fyzikální chemie, molekulární a buněčné biologie a genetiky,
 • ovládat manipulaci s buněčnými kulturami a připravovat vzorky a roztoky,
 • zvládat nejmodernější metody založené na analýze nukleových kyselin a proteinů,
 • analyzovat, interpretovat a vyhodnotit získaná data.
Uplatníte se například jako:
 • zdravotní laborant v diagnostických i jiných soukromých laboratořích jako vysoce kvalifikovaní laboranti a laboratorní technici.

Přijímací řízení

Kritériem kpřijetí je úplné středoškolské vzdělání smaturitou a splnění podmínek podle každoročního Rozhodnutí děkana PřF JU o přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů.;

Něco navíc

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1